INDEKS RECENZJI I PRZEGLĄDÓW LITERATURY

A | B | C | Ć | D - G | H - K | L - N | O - R | S - U | V - Ż


strona główna

polskie czasopisma filozoficzne
polskie książki filozoficzne
polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

A

Abellán, José Luis. Ortega y Gasset en la filosofía española. Tecnos, Madrid, 1966.
Komorowski, Adam. Książka o współczesnej filozofii hiszpańskiej. Studia Filozoficzne, nr 2, 208-210, 1969.

Abellán, José L. et al. Existe una filosofia española? Sevilla, 1988.
Wojcieszak, Janusz. Spór o status filozofii hiszpańskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 211-215, 1990.

Aby poznać Boga i człowieka. T. I. O Bogu dziś. T. II. O człowieku dziś. Bejze, B. (red.). Warszawa, 1974.
Gogacz, Mieczysław. Panorama aktualnych ujęć Boga i człowieka. Znak, nr 252, 784-794, 1975.

Achinstein, Peter. On the Meaning of Scientific Terms. The Journal of Philosophy, LXI, 1964.
Przełęcki, Marian. Znaczenie terminów naukowych a teorie. Studia Filozoficzne, nr 4, 174-176, 1966.

Achmanow, Aleksander. Logika Arystotelesa. Zabłudowski, A. i Stanosz, Barbara (tłum.). Warszawa, PWN, 1965.
Kwiatkowski, Tadeusz. O logice Arystotelesa. Studia Filozoficzne, nr 1, 249-251, 1967.

Ackermann, Robert J. Belief and Knowledge. Macmilan, 1973.
Heller, Michał. Wiara dla komputera. Znak, nr 262, 595-601, 1976.

Actes II Congrés International de l'Union Internationale de Philosophie des Sciences. 5 zeszytów. Zurich, Griffon, 1955.
K., St. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 200-203, 1955-1957.

Actuel Marx. 1987.
Krzemień-Ojak, Sław. Nowe teoretyczne pismo marksistowskie. Studia Filozoficzne, nr 10, 215-216, 1987.

Adamczyk, Stanisław. Kosmologia. Lublin, TN KUL, 1963.
Siemianowski, Andrzej. Kosmologia ks. Adamczyka. Studia Filozoficzne, nr 4, 187-191, 1964.

Adams, Ernest W. The Logic of Conditionals. An Application of Probability to Deductive Logic. Dordrecht, Reidel, 1975.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 39-42, 1979.

Adamski, Jerzy. Upadek humanizmu. Warszawa, KiW, 1986.
Miś, Andrzej. Idea humanizmu a rzeczywistość ludzka. Studia Filozoficzne, nr 1, 148-154, 1988.

Adler, Emil. Herder i Oświecenie niemieckie. Warszawa, PWN, 1965.
Sikora, Jan. Ze studiów nad myślą Oświecenia. Studia Filozoficzne, nr 1, 182-187,1966.
Kozłowski, Roman. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 48-50, 1966.

Adorno, Theodor W. Aspekte der Hegelschen Philosophie. Berlin, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1957.
Kuderowicz, Zbigniew. W sprawie oceny heglizmu. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 279-284, 1960.

Aesthetics and Language. Elton, W. (ed.). Oxford, Blackwell, 1967.
Kiereś, Henryk. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 271-281, 1980.

Ahlberg, Alf i Regnéll, Hans. Filosofiskt Lexikon. Uppsala, 1974.
Pietruska, Elżbieta. Szwedzki leksykon filozoficzny. Studia Filozoficzne, nr 4, 196-198, 1977.

Ahlers, Rolf. Technologie und wissenschaft bei Heidegger und Marcuse. Zeitschrift für Philosophische Forschung, 25(4).
Stwora, Zdzisław. Filozofia i technika. Znak, nr 222, 1703-1706, 1972.

Ajdukiewicz, Kazimierz. Język i poznanie. T. I. Wybór pism z lat 1920-1933. Warszawa, PWN, 1960.
Szaniawski, Klemens. Język i poznanie. Studia Filozoficzne, nr 1, 215-219, 1962.

Ajdukiewicz, Kazimierz. Język i poznania. T. II. Wybór pism z lat 1945-1963. Warszawa, PWN, 1965.
Borkowski, Ludwik. Problematyka II tomu Wyboru pism Kazimierza Ajdukiewicza. Studia Filozoficzne, nr 4, 175-179, 1967.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXVI (2), 111-120, 1967.

Ajdukiewicz, Kazimierz. Logika pragmatyczna. Warszawa, PWN, 1965.
Mejbaum, Wacław i Wójcicki, Ryszard. Program metodologii pragmatycznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-175, 1967.

Ajdukiewicz, Kazimierz. Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka. Szaniawski, Klemens (wstęp). Warszawa, Czytelnik, 1983.
Smoczyński, Paweł. Ruch Filozoficzny, nr 4, 363-366, 1984.

Akczurin, Igor A. Jedinstwo jestestwienno-naucznogo znanija. Moskwa, Nauka, 1974.
Krajewski, Władysław. O jedności fizyki i biologii. Studia Filozoficzne, nr 6, 151-158, 1977.

Albert, Hans. Traktat über kritische Vernunft. Mohr, 1968.
Lazari-Pawłowska, Ija. Krytycyzm jako obowiązek moralny. Etyka, t. 7, 183-188, 1970.

Albert Schweitzer: Wielikij gumanist XX wieka. Wspomnienija i statji. Moskwa, 1070.
Albert Schweitzer. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 268-271, 1972.

Aleksandrowicz, Julian. Sumienie ekologiczne. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1979.
Czerska, Barbara. Ewolucja wspólnoty. Studia Filozoficzne, nr 10, 158-163, 1980.

Aleksiejew, P. W. Nauka i mirowozzrienije. Sojuz marksistskoj fiłosofii i jestiestwoznanija. Moskwa, 1983.
Butryn, Stanisław. Marksizm a współczesne nauki przyrodnicze. Studia Filozoficzne, nr 8, 191-195, 1984.

Alfven, H. Miry i antymiry. Kosmołogija i antimatierija. (Tłum. ze szwedzkiego). Moskwa, Mir, 1968.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 138-141, 1970.

All We Are Saying. The Philosophy of the New Left. Lothstein, Arthur (ed.). New York, Capricorn Books, 1971.
Magala, Sławomir. Wartości i przyszłość. Etyka, t. 15, 236-241, 1977.

Althusser, Louis. Pour Marx. Paris, 1965. Althusser, Louis i Rancière, Jacques i Macherey, Pierre. Lire le Capital, t. I. Paris, 1965. Althusser Louis i Balibar, Etienne i Establet, Roger. Lire le Capital, t. II. Paris, 1965.
Garewicz, Jan. Marksizm Louisa Althussera. Studia Filozoficzne, nr 4, 190-194, 1967.

Althusser, Louis i Balibar, E. Czytanie "Kapitału". Dłuski, Wiktor (tłum.), Jaroszewski, M. (wstęp). Warszawa, 1975.
Stolarczyk, Zofia. Althussera czytanie "Kapitału". Studia Filozoficzne, nr 8-9, 172-176, 1977.

Aładin, W. G. Problema czełowieka i obszczestwa w fiłosofii Argientiny. Moskwa, 1986.
Curyło-González, Irena. Człowiek i społeczeństwo w filozofii argentyńskiej. Studia Filozoficzne, nr 2, 184-189, 1989.

Ambarcumian, W. A. Fiłosofskije woprosy nauki o wsielennoj. Erewań, 1973.
Sławianowski, Jan J. Wizja wybuchającego wszechświata. Studia Filozoficzne, nr 1, 174-181, 1975.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 117-119, 1976.

América Latina en sus ideas. Coordinación e introducción por Leopoldo Zea. México, UNESCO - Siglo XXI, 1986.
Wojcieszak, Janusz. Nowy interdyscyplinarny obraz Ameryki Łacińskiej. Studia Filozoficzne, nr 12, 169-175, 1987.

The American Anthropologist.
Kociołek, Stanisław. "The American Anthropologist" 1948-1955. Myśl Filozoficzna, nr 5, 213-217, 1956.

The American Journal of Sociology (1954-1955 rocznik LX).
Wiatr, Jerzy. Na stronicach "The American Journal of Sociology". Myśl Filozoficzna, nr 2, 180-185, 1956.

American Perspectives: The National Self-Image in the Twentieth Century. Spiller, Robert S. & Larrabee, Erica (eds). Cambridge Mass., Harvard UP, 1961.
Gella, Aleksander. Narodu portret własny. Studia Filozoficzne, nr 3, 279-283, 1962.

American Philosophical Quarterly. Vol. 6, 1969; vol. 7, 1970.
Zwoliński, Zbigniew. Etyka w "American Philosophical Quarterly". Etyka, t. 8, 207-210, 1971.

Amsterdamski, Stefan. Engels. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1964.
Schabowski, Zbigniew. Rozważania wokół Engelsa. Studia Filozoficzne, nr 4, 111-117, 19xx.

Amsterdamski, Stefan. Między doświadczeniem a metafizyką. Z filozoficznych zagadnień rozwoju nauki. Warszawa, Książka i Wiedza, 1973.
Ryszkiewicz, Marcin. Sens i bezsens w nauce. Wokół książki Stefana Amsterdamskiego. Znak, nr 245, 1518-1522, 1974.
Mincer, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 182-185, 1975.

Amsterdamski, Stefan. Między historią a metodą. Warszawa, PIW, 1983.
Jasiński, Bogusław. Problemy współczesnej metodologii nauki. Studia Filozoficzne, nr 6, 171-175, 1986.

Amsterdamski, Stefan. Między historią a metodą. Spory o racjonalność nauki. Warszawa, PIW, 1983. Tenże. Nauka a porządek świata. Warszawa, PWN, 1983.
Godlewski, Grzegorz. Czy nauka może być zbawiona? Znak, nr 366, 56-66, 1985.

Analecta Cracoviensia - Logos i Ethos, 1969 i 1970.
Grygiel, Stanisław. Analecta Cracoviensia - Logos i Ethos. Znak, nr 219, 1270-1275, 1972.

Analecta Husserliana, 1971, 1972, 1974.
Markiewicz, Barbara. "Analecta Husserliana". Studia Filozoficzne, nr 4, 177-184, 1975.

El Análisis filosófico en América Latina. Gracia, Jorge J. E. (red.). Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1985.
Górski, Eugeniusz. Filozofia analityczna w Ameryce Łacińskiej. Studia Filozoficzne, nr 12, 199-202, 1987.

Anderson, Benedict. Imagined Communities. Reflections on the Origin and the Spread of Nationalism. London, Verso, 1983.
Magala, Sławomir. Wymyślone wspólnoty. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 314-318, 1983.

Andréas, Bert. Le Manifeste Communiste de Marx et Engels, Histoire et Bibliographie 1848-1918. Milano, Feltrinelli, 1963.
Mönke, Wolfgang. Andréasa bibliografia Manifestu Komunistycznego. Studia Filozoficzne, nr 1, 217-223, 1966.

Animal Rights and Human Obligations. Regan, Tom & Singer, Peter (eds). New Jersey, Prentice Hall, 1976.
Sencerz, Stefan. Ludzkie obowiązki i prawa zwierząt. Etyka, t. 18, 295-299, 1980.

Annales UMCS. Sekcja Filozofia i Socjologia, 1976.
Szperling, Danuta. Studia Filozoficzne, nr 5, 221-224, 1977.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius, vol. XXVIII, 1981.
Woleński, Jan. Zbiór rozpraw o Leonie Petrażyckim. Studia Filozoficzne, nr 10, 164-170, 1983.
Szyszkowska, Maria. Ruch Filozoficzny, nr 1, 51-53, 1984.
Wróblewski, Jerzy. Idee Leona Petrażyckiego - analiza i interpretacja. Etyka, nr 21, 187-191, 1984.

Ansermet, Ernest. Les Fondements de la Musique dans la Conscience Humaine. Neuchatel, Editions de la Baconniere, 1961.
Voisé, Waldemar. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 192-197, 1964.

Anuario Filosófico, 1968.
Żurawicki, Leon. Rocznik Filozoficzny Uniwersytetu w Navarra. Studia Filozoficzne, nr 5, 191-193, 1969.

Anzenbacher, A. Einführung in die Philosophie. Linz, 1980.
Symotiuk, Stefan. Fakty i wartości w nauczaniu filozofii. Analiza czterech podręczników filozofii dla klas 8 szkół średnich w Austrii. Ruch Filozoficzny, XLV (1), 68-78, 1988.

Anzenbacher, A. Wprowadzenie do filozofii. Zychowicz, Juliusz (tłum.). Kraków, Polskie Tow. Teologiczne, 1987.
Galarowicz, Jan. Wprowadzenie do filozofii dla licealistów? Znak, nr 427, 88-92, 1990.

Applications scientifiques de la logique mathématique. Actes de 2e Colloque... Paris 1952. Paris-Louvain, Gauthier, 1954.
K., St. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 197-200, 1955-1957.

Archangielski, L. M. Socialno-eticzeskije problemy tieorii licznosti. Moskwa, Mysl, 1974.
Michalik, Mieczysław. Osobowość jako kategoria etyczna. Studia Filozoficzne, nr 5, 169-172, 1978.

Archangielskij, Ł. M. Kurs lekcyj po marksistsko-leninskoj etikie. Moskwa, Wysszaja Szkoła, 1974.
Łuczkowska, Jolanta. Metodologiczne problemy etyki marksistowskiej. Etyka, t. 15, 232-236, 1977.

Archiv für Geschichte der Philosophie, 1971.
Ożarowski, Jan. "Archiv für Geschichte der Philosophie" w 1971 Studia Filozoficzne, nr 3, 203-206, 1973.

Arendt, Hannah. "Thinking". The New Yorker, 1977.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Myślenie a problem zła. Etyka, t. 17, 266-271, 1979.

Arendt, Hannah. Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła. Szostkiewicz, Adam (tłum.). Kraków, Znak, 1987.
Skarżyński, Ryszard. Znak, nr 417-418, 159-166, 1990.

Arendt, Hannah. Korzenie totalitaryzmu. 2 tomy. Grinberg, Daniel i Szawiel, Mariola (tłum.). Warszawa, Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989.
Klyszcz, Lucjan. Zoon politikon i korzenie totalitaryzmu. Znak, nr 417-418, 166-172, 1990.

Aristoteles. Problemata physica. Flasher, Helmut (tłum.). Berlin, Akademie-Verlag, 1975.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 172-175, 1979.

Aristotle. The Complete Works of Aristotle. Barnes, J. (ed.). Princeton UP, 1984.
Wesoły, Marian. Dzieła wszystkie Arystotelesa w poprawionym przekładzie angielskim. Studia Filozoficzne, nr 3, 159-164, 1989.

Armstrong, A. H. i Markus, A. Wiara chrześcijańska a filozofia grecka. Bednarek, Henryk (tłum.). Warszawa, PAX, 1964.
Stróżewski, Władysław. Wiara chrześcijańska a filozofia grecka. Znak, nr 128-129, 392-396, 1965.

Arnheim, Rudolf. Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye. Berkeley, Univ. of California Pr., 1957.
T., W. Arnheim o postrzeżeniu wzrokowym. Estetyka, IV, 295-297, 1963.

Arnold, Peter J. Meaning in Movement, Sport and Physical Education. London, Heinemann, 1979.
Kosiewicz, Jerzy. Aktywność fizyczna w zwierciadle fenomenologii. Studia Filozoficzne, nr 7, 190-192, 1983.

Aron, Raymond. Dimensions de la conscience historique. Paris, Libraire Plon, 1961.
Płużański, Tadeusz. Ideologia "społeczeństwa przemysłowego". Studia Filozoficzne, nr 4, 236-244, 1962.

Art and Psychoanalysis. Studies in the Application of Psychoanalytic Theory to the Creative Process. Phillips, W. (ed.). Cleveland, 1963, New York, 1965.
Wieczorek, Zbigniew. Sztuka jako przedmiot psychoanalizy. Studia Filozoficzne, nr 1, 247-250, 1969.

Arvon, Henri. La philosophie allemande. Paris, Seghers, 1970.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 195-197, 1975.

Arystoteles. Fizyka. Leśniak, K. (tłum., wstęp, przyp.). Warszawa, PWN, 1968.
Palacz, Ryszard. Polskie tłumaczenie "Fizyki" Arystotelesa. Studia Filozoficzne, nr 1, 224-229, 1969.

Arystoteles. Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne. Siwek, Paweł (tłum.). Warszawa, PWN, 1971. O duszy. Siwek, Paweł (tłum.). Warszawa, PWN, 1972.
Stróżewski, Władysław. Arystoteles, o duszy. Znak, nr 224, 281-290, 1973.

Ash, William. Marxism and the Moral Concepts. New York, 1964.
Szawarski, Zbigniew. Problemy marksistowskiej analizy pojęć moralnych. Etyka, nr 3, 253-263, 1968.

Asmus, W. F. Demokrit. Moskwa, 1960.
Kupis, Bogdan. Najnowsza monografia o Demokrycie. Studia Filozoficzne, nr 3, 213-216, 1961.

Asmus, W. F. Probliema intuicji w fiłosofii i matiematikie. Moskwa, Socekgiz, 1963.
Gordon, Mieczysław. Koncepcja intuicji w historii filozofii nowożytnej. Studia Filozoficzne, nr 2, 115-134, 1964.

Astachow, I. B. Czto takoje estietika? Moskwa, 1962.
Rosińska, Zofia. Astachow o estetyce. Studia Estetyczne, t. 1, 337-338, 1964.

Astronomija, mietodołogija, mirowozrienije. Kaziutinski, W. W. (red.). Moskwa, Nauka, 1979.
Butryn, Stanisław. Metodologiczne i światopoglądowe problemy astronomii. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 144-148, 1982.

Aufgabe und Gestaltung des Philosophie-Unterrichts : Handreichungen f.d. Philosophielehrer. Stoffer, Helmut von (hg.). Frankfurt a. M., 1959.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 165-168, 1959/1960.

Augustynek, Zdzisław. Własności czasu. Warszawa, 1970.
Synowiecki, Adam. Między nauką i filozofią, czyli rzecz o pojęciu czasu. Studia Filozoficzne, nr 3, 203-211, 1971.
Majewski, Zbigniew. Natura czasu. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 100-108, 1971.

Augustynek, Zdzisław. Natura czasu. Warszawa, PWN, 1975.
Dzielski, Mirosław. Natura czasu. Studia Filozoficzne, nr 5, 158-160, 1976.

Augustynek, Zdzisław. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Warszawa, PWN, 1979.
Misiek, Józef. Ewentystyczna teoria czasu. Studia Filozoficzne, nr 3, 183-190, 1981.

Aune, Bruce. Metaphysics : the Elements. Oxford, Basil Blackwell, 1986.
Szubka, Tadeusz. Metafizyka - analiza - nauka. Znak, nr 417-418, 172-177, 1990.

Auspitz, Josiah Lee. Commentary. 1989.
Gowin, Jarosław. Filozofia i liberalizm w Polsce. Znak, nr 416, 111-115, 1990.

Austin, John L. Philosophical Papers. Urmson, J. O. & Warnock, G. J. (eds). Oxford, Oxford UP, 1961.
Wolniewicz, Bogusław. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 170-173, 1962.

Austin, John L. Sense and Sensibilia. Warnock, C. J. (notes). Oxford, Clarendon Press, 1962.
Wolniewicz, Bogusław. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 407-408, 1962.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 190-192, 1966.

Australian Journal of Philosophy, t. 47, nr 3, 1969.
Mejbaum, Wacław. Nic nowego w filozofii analitycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 218-220, 1971.

Australian Journal of Philosophy, vol. 60, 1982. Goddard, L. i Judge, B. The Metaphysics of Wittgenstein's "Tractatus". Monograph No. 1, June 1982.
Woleński, Jan. Australijskie czasopismo filozoficzne. Studia Filozoficzne, nr 8-9

Aut Aut. 1974-1975.
Nowicki, Andrzej. Problemy teorii i historii marksizmu w czerwonej serii "Aut Aut". Studia Filozoficzne, nr 2, 209-213, 1976.

Avenarius, Richard. Ludzkie pojęcie świata. Warszawa, PWN, 1969.
Kołakowski, Andrzej. Modernistyczny pozytywizm. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 117-120, 1970.

Ayer, A. J. The Origins of Pragmatism. Studies in the Philosophy of Ch. S. Peirce and W. James. London, 1968.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Pragmatyzm i analiza. Studia Filozoficzne, nr 1, 197-200, 1971.

Ayer, A. J. Metaphysics and Common Sense. Macmillan, 1974.
Zabieglik, Stefan. Filozofia bez aspiracji. Studia Filozoficzne, nr 2, 223-230, 1976.

Ayer, A. J. Philosophy in the Twentieth Century. New York, Random House, 1982.
Sarkowicz, Ryszard. Filozofia XX wieku w oczach A. J. Ayera. Studia Filozoficzne, nr 8, 195-197, 1984.
Szubka, Tadeusz. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 207-213, 1984.

B

Bachelard, Gaston. Le Rationalisme appliqué. Paris, 1949. L'activité rationaliste de la physique contemporaine. Paris, 1951. Le matérialisme rationnel. Paris, 1953.
Amsterdamski, Stefan. Uwagi o racjonalizmie G. Bachelarda. Myśl Filozoficzna, nr 6, 199-214, 1956.

Backès-Clément, Catherine. Claude Lévi-Strauss ou la structure et le malheur. Paris, Seghers, 1970.
Brodowska-Kossowska, Jadwiga. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 169-172, 1973.

Baczko, Bronisław. Rousseau: samotność i wspólnota. Warszawa, PWN, 1964.
Człowiek i światopoglądy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965
Szacki, Jerzy. Historia zamiast doktryny. Studia Filozoficzne, nr 4, 155-162, 1966.

Bakradze, K. S. Sistiema i mietod fiłosofii Giegiela. Tbilisi, 1958.
Kuderowicz, Zbigniew. Interesujące studium o filozofii heglowskiej. Studia Filozoficzne, nr 5, 157-166, 1960.

Bakradze, Konstanty. Z dziejów filozofii współczesnej. Zelnikowa, H. (tłum.). Warszawa, PWN, 1964.
Hempoliński, Michał. Z dziejów filozofii współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 195-206,1966.

Bakradze, Konstanty. Filozofia Hegla, system i metoda. Kuderowicz, Zbigniew (tłum.). Warszawa, PWN, 1965.
Ładyka, Jerzy. Bakradze o Heglu. Studia Filozoficzne, nr 3, 179-185, 1966.

Bal, Karol. Rozum i historia. Historiozofia Hegla wobec Oświecenia. Ossolineum, 1973.
Panasiuk, Ryszard. Hegel wobec Oświecenia. Studia Filozoficzne, nr 10, 117-120, 1974.

Bańka, Józef. Narodziny filozofii nauki o pracy w Polsce. Warszawa, Książka i Wiedza, 1970.
Litwiniszyn, Aldona. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 22-25, 1972.

Bańka, Józef. Technika a środowisko psychiczne człowieka. Warszawa, Wyd. Nauk.-Techn., 1973.
Kurowska, Krystyna. Dylematy nauki nie istniejącej. Studia Filozoficzne, nr 1, 165-167, 1977.

Bańka, Józef. Humanizacja techniki. Główne zagadnienia i kierunki eutyfroniki. Katowice, Wyd. Śląskie, 1976.
Zacher, Lech. Eutyfronika. Studia Filozoficzne, nr 11, 151-155, 1978.

Bańka, Józef. Filozofia techniki. Katowice, Śląsk, 1980.
Szołtysek, Adolf. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 57-60, 1981.

Bańka, Józef. Ja teraz. U źródeł filozofii człowieka współczesnego. Katowice, Wyd. Śląskie, 1983.
Szołtysek, Adolf. Próba recentywistycznej filozofii człowieka. Studia Filozoficzne, nr 3, 213-217, 1984.

Baran, Bogdan. Saga Heideggera. Kraków, 1988.
Mizera, Janusz. Od antypsychologizmu do myślenia bycia. Rozwój myśli filozoficznej Martina Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 339-343, 1990.
Galarowicz, Jan. Droga myślenia Martina Heideggera. Znak, nr 421, 105-110, 1990.

Barbu, Zevedei. Problems of Historical Psychology. London, Routledge & Kegan Paul, 1960.
Szacki, Jerzy. Problemy psychologii historycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 188-195, 1962.

Barel, Yves. La siciété du vide. Paris, Seuil, 1984.
Miś, Andrzej. Próżnia społeczna. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 192-198, 1985.

Bargieł, Franciszek. Stanisław Szadurski SJ (1726-1789), Przedstawiciel uwspółcześnionej filozofii scholastycznej. (250 egz. na prawach rękopisu). Kraków, 1978.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 207-210, 1980.
Janeczek, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 239-243, 1981.

Barrett, William. Irrational Man. A Study in Existential Philosophy. London, Heinemann, 1961.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 174-176, 1962.

Barrow, Robin. Utilitarianism and Education. London, Routledge and Kegan Paul, 1975.
Klimowicz, Ewa. Utylitaryzm platonizujący. Etyka, t. 16, 191-195, 1978.

Barthélemy-Madaule, Madeleine. Bergson adversaire de Kant. Étude critique de la conception bergsonienne du kantisme suivie d'une bibliographie kantienne. Paris, PUF, 1966. Deleuze, Gilles. Le Bergsonisme. PUF, Paris, 1966.
Borzym, Stanisław. Nowe książki o bergsonizmie. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 142-146, 1968.

Barthelemy-Madaule, Madeleine. La Personne et le Drame Humain chez Teilhard de Chardin. Paris, du Seuils, 1967.
Płużański, Tadeusz. Dramat ludzkiej osoby. Etyka, nr 6, 171-176, 1970.

Bartnik, Czesław S. Teilhardowska wizja dziejów. Lublin, 1975.
Adamczyk, Izabela. Czy teilhardyzm jest historiozofią? Studia Filozoficzne, nr 5, 217-221, 1977.

Bartnik, Czesław. Ręka i myśl. Teologia pracy, odpoczynku i świętowania. Katowice, Ks. św. acka, 1982.
Szczepański, Marek St. Działać - medytować - przeżywać. Colloquia Communia, 1(18), 79-88, 1985.

Bartoš, Jaromír. Kategoria przypadkowości w dziejach myśli filozoficznej. Praha, 1965.
Morawiec, Kazimierz. Przypadki JKM przypadku. Studia filozoficzne, nr 4, 220-226, 1967.

Batóg, Tadeusz. Podstawy logiki. Poznań, Wyd. UAM, 1986.
Piróg-Rzepecka, Krystyna. Ruch Filozoficzny, XLVI (2), 183-186, 1989.

Bauman, Zygmunt. Klasa - ruch - elita. Studium socjologiczne dziejów angielskiego ruchu robotniczego. Studia Socjologiczno-polityczne, nr 5, 1960.
R., M. Z socjologii angielskiego ruchu robotniczego. Studia Filozoficzne, nr 5, 213-215, 1960.

Bauman, Zygmunt. Zarys socjologii. Zagadnienia i pojęcia. Warszawa, PWN, 1962.
Wiatr J. J. Marksistowski podręcznik socjologii. Studia Filozoficzne, nr 1, 226-229, 1963.

Bausola, Adriano. Conoscenza e moralita in Franz Brentano. Milano, Vita e Pensiero, 1968.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Filozofia moralna Brentana. Etyka, t. 9, 236-240, 1971.

Bażenow, L., Morozow, K., Słucki, M. Filozofia nauk przyrodniczych. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Majewski, Zbigniew. Rzecz o filozofii nauk przyrodniczych. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 123-128, 1969.

Beardsley, Monroe C. The Aesthetic Point of View. Selected Essays. Wreen, M. J. & Callen, D. M. (eds). Cornell UP, 1982.
Smoczyńska, Barbara. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 341-345, 1986.

Beauregard, Olivier Costa de. La Notion de temps, équivalence avec l'espace. Paris, Hermann, 1963.
Klein, Antoni. Roczniki Filozoficzne, 17(3), 166-167, 1969.

Bednarczyk, Andrzej. Johann Wolfgang Goethe. Problemy metodologiczne teorii typu morfologicznego. Wrocław, Ossolineum, 1973.
Stuchliński, Józef Andrzej. Goethe i metodologia współczesna. Studia Filozoficzne, nr 4, 188-191, 1975.

Bednarski, Feliks. Przedmiot etyki w świetle zasad św. Tomasza z Akwinu. Lublin, 1956.
Wojtyła, Karol. Roczniki Filozoficzne, 6(2), 133-136, 1958.

Begenau, Heinz. Grundzüge der Ästhetik Herders. Weimar, Nachfolger, 1956.
Morawski, Stefan. Casus Herder - dokument fałszywej interpretacji. Studia Filozoficzne, nr 3, 201-213, 1957.

Bell, Daniel. Cultural Contradictions of Capitalism. New York, Basic Books, 1976.
Kaniowski, Andrzej M. Sprzeczności kulturowe kapitalizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 185-188, 1978.
Magala, Sławomir. O niewspółmierności rozwoju. Studia Filozoficzne, nr 6, 157-164, 1979.
Magala, Sławomir. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (1-2), 50-59, 1980.

Bender, Magdalene. Christian Crusius. Wille und Verstand als Prinzipien des Handelns. Bonn, H. Grundmann, 1972.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 21-22, 1973.

Bendlova, Peluška. Teilhard de Chardin nová nadéje katolicismu? Praha, Svoboda, 1967.
Płużański, Tadeusz. Teildhard de Chardin w Czechosłowacji. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 132-135, 1968.

Bense, Max. Świat przez pryzmat znaku. Warszawa, PIW, 1980.
Frydrychowicz, Stefan i Rzepa, Teresa. Przez pryzmat znaku. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 179-184, 1982.

Berg, Jan Hendrik van der. Inne istnienie. Zasady psychopatologii fenomenologicznej. Wyrzykowska, J. (tłum.). Warszawa, PAX, 1978.
Galarowicz, Jan. Psychiatria fenomenologiczna czyli sztuka rozumienia człowieka. Znak, nr 322-323, 641-653, 1981.

Berger, Gaston. L'homme moderne et son éducation. Paris, 1962.
Trybusiewicz, Janusz. Gaston Berger i jego filozofia prospektywna. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 267-270, 1963.

Berger, Peter L. La Religion Dans La Connscience Moderne. Paris, du Centurion, 1971.
Siek, Jan. Ruch Filozoficzny, XXXII (1), 26-29, 1974.

Bergmann, Gustav. Realism. A Critique of Brentano and Meinong. Madison, Univ. of Wisconsin Pr., 1967.
Srzednicki, Jan. Ruch Filozoficzny, XXVII (2-3), 134-138, 1969.

Bergson, Henri. Myśl i ruch. Dusza i ciało. Beylin, Paweł i Błeszyński, Kazimierz (tłum.). Warszawa, PWN, 1963.
Stróżewski, Władysław. Aktualność Bergsona. Znak, nr 114, 1511-1515, 1963.

Bergström, Lars. The Alternatives and Consequences of Actions. Stockholm, 1966.
Hołówka, Jacek. Myślenie teleologiczne w moralności. Etyka, t. 3, 266-272, 1968.

Bernal, J. D. The Social Function of Science. London, Routledge, 1946.
Szaniawski, Klemens. Myśl Współczesna, nr 2, 290-294, 1951.

Berning, Cornelia. Vom 'Abstammungsnachweis' Zum 'Zuchtwart': Vokabular Des Nationalsozialismus. Berlin, de Gruyter, 1964.
Sikora, Jan. Ruch Filozoficzny, XXVI (1), 23-27, 1967.

Bernstein, Richard J. Praxis and Action. Contemporary Philosophers on Human Activity. Philadelphia, 1971.
Sowa, Ewa. Praxis i działanie. Studia Filozoficzne, nr 9, 157-162, 1973.

Bérubé, Camille. De l'homme à Dieu selon Duns Scot, Henri de Gand et Olivi. Roma, 1983.
Zieliński, Edward. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 221-227, 1984.

Beth, Evert W. Aspects of Modern Logic. Dordrecht, D. Reidel, 1970.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 33-35, 1972.

Białobrzeski, Czesław. Wybór pism. Warszawa, PAX, 1964.
Lasota, Jan Piotr. Fizyka i metafizyka. Studia Filozoficzne, nr 3, 194-200, 1965.

Białostocki, Jan. Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii. Poznań, PTPN, 1961.
Porębski, Mieczysław. Estetyka, III, 328-333, 1962.

Białostocki, Jan. Historia sztuki wśród nauk humanistycznych. Warszawa, Ossolineum, 1980.
Ordyńska, Maria. Historia sztuki i nauki humanistyczne. Studia Filozoficzne, nr 12, 172-174, 1980.

Bibliografia filozofii polskiej 1750-1830. Warszawa, PWN, 1955. Bibliografia filozofii polskiej 1831-1864. Kadler, Alicja i Raczyńska, Irena (oprac.), Skarga, Barbara i Sawicka, Alicja (współpr.). Warszawa, PWN, 1960.
Czeżowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 37-38, 1960.

Biblioteka Studiów nad Marksizmem. 1961-1982.
Stawiński, Janusz. "Biblioteka Studiów nad Marksizmem" (w dwadzieścia lat później). Studia Filozoficzne, nr 3, 216-221, 1983.

Bielawskaja, I. M. A. I. Gercen i polskoje nacjonalno-oswoboditielnoje dwiżenije 60-ch godow XIX wieka. Moskwa, 1954.
Radgowski, Michał. Radziecka praca o stosunku Hercena do polskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Myśl Filozoficzna, nr 4, 201-207, 1955.

Biemel, Walter. Philosophische Analysen zur Kunst der Gegenwart. den Haag, Martinus Nijhoff, 1968.
Sauerland, Karol. Kafka - Proust - Picasso. Fenomenologiczno-egzystencjalistyczna próba interpretacji współczesnej sztuki i literatury. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 243-245, 1972.

Biemel, Walter. Heidegger. Reinbek, Rowohlt, 1973.
Michalski, Krzysztof. Walter Biemel o Heideggerze. Studia Filozoficzne, nr 7, 199-203, 1975.

Bieńkowska, Barbara. Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku. Wrocław, Ossolineum, 1971.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 127-130, 1973.

Bieńkowska, Barbara i Bieńkowski, Tadeusz. Kierunki recepcji nowożytnej myśli naukowej w szkołach polskich (1600-1773). Cz. 1: Przyrodoznawstwo. Warszawa, Wyd. Uniw. Warsz., 1973.
Mincer, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 278-280, 1975.

Bieńkowska, Ewa. W poszukiwaniu Królestwa Człowieka. Utopia sztuki od Kanta do Tomasza Manna. Warszawa, Czytelnik, 1981.
Godlewski, Grzegorz. Głosy z katakumb. Znak, nr 342-343, 997-1003, 1993.

Bielik, Aleksander. Estetika i sowriemiennost. Moskwa, 1963.
Piasecka, Brygida. Wokół sprawy piękna. Studia Estetyczne, t. 2, 370-373, 1965.

Bieliński, Wissarion. Wybór artykułów. Warszawa, Książka i Wiedza, 1953.
Walicki, Andrzej. Bieliński pierwszy raz po polsku. Myśl Filozoficzna, nr 1, 267-274, 1954.

Biliński, B. Galileo Galilei e il mondo Polacco. Wrocław-Warszawa-Kraków, 1969.
Gadomski, Ludwik. O związkach Galileusza z Polską. Studia Filozoficzne, nr 4, 192-195, 1971.

Binkley, Robert. A Theory of Practical Reason. The Philosophical Review, Oct. 1965.
Szawarski, Zbigniew. Logika mądrości. Etyka, t. 4, 204-208, 1969.

Bioethics Reporter. 1983.
Szawarski, Zbigniew. Studia Filozoficzne, nr 7, 169-171, 1986.

Birkenmayer, Aleksander. Ètudes d'histoire des sciences et de la philosophie du moyen âge. Wrocław, Ossolineum, 1970.
Mincer, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 299-301, 1972.

Black, Duncan. The Theory of Committies and Elections. Cambridge University Press, 1959.
Szaniawski, Klemens. O zbiorowym podejmowaniu decyzji. Studia Filozoficzne, nr 3, 176-181, 1959.

Blackburn, Simon. Spreadind the Word. Oxford UP, 1984.
Witkowski, Marek. Projektywizm. Etyka, nr 24, 282-287, 1988.

Blanché, Robert. Wiedza współczesna a racjonalizm. Zabłudowski, Andrzej (tłum.). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1969.
Heller, Michał. Nowa postać racjonalizmu. Znak, nr 188-189, 354-362, 1970.

Bloom, Allan. The Closing of the American Mind. 1987.
Legutko, Ryszard. Skażenie Europą. Znak, nr 399, 106-113, 1988.

Blum, Rem. Polski putiej k swobodie. Problema riewolucii w niemarksistskoj mysli XIX wieka. Tallin, Eesti Raamat, 1985.
Broda, Marian. Niełatwe problemy metateorii rewolucji. Studia Filozoficzne, nr 4, 157-162, 1987.

Bobińska. Celina. Historyk, fakt, metoda. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.
Jedlicki, Jerzy. Historyk i metoda. Studia Filozoficzne, nr 3, 131-159, 1965.

Bocheński, Innocenty M. Formale logik. Freiburg, Karl Alber, 1956.
K., St. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 217-219, 1955-1957.

Bocheński, Józef Maria. Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów. Paryż, Inst. Literacki, 1987; Kraków, Margines, 1987.
Grobler, Adam. Filozof i zabobony. Znak, nr 407, 82-85, 1989.

Bocheński, Józef Maria. Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozofii. Białecki, B. (tłum.). Warszawa, PAX, 1986.
Galarowicz, Jan. Coś więcej niż "czysty pluralizm". Znak, nr 422-423, 150-156, 1990.

Boff, Leonardo. Teología desde el lugar del pobre. Santander, Sal Terrae, 1986.
Marzec, Zofia. Teologia wyzwolenia - opcją na rzecz ubogich. Studia Filozoficzne, nr 12, 192-198, 1987.

Bogatow, W. W. Fiłosofija P. Ł. Ławrowa. Moskwa, 1972.
Pawlak, Józef. Filozofia antropologiczna P. Ł. Ławrowa. Studia Filozoficzne, nr 8, 138-141, 1973.

Bohm, David. Causality and Chance in Modern Physics. London, Routledge and Kegan Paul, 1957.
Frejlak, Wojciech. Nonkonformizm w mechanice kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 1, 183-186, 1961.

Bohm, David. Przyczynowość i przypadek w fizyce współczesnej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Stróżewski, Władysław. Zagadnienie determinizmu. Znak, nr 92-93, 431-436, 1962.

Bohm, David. Classical and Non-classical Concepts in the Quantum Theory. The British Journal for the Philosophy of Science, XII, 265-280, 1962.
Frejlak, Wojciech. Klasyczne i nieklasyczne pojęcia w teorii kwantów. Studia Filozoficzne, nr 1, 246-250, 1963.

Bohm, David. Ukryty porządek. Tempczyk, Michał (tłum.). Warszawa, Pusty Obłok, 1988.
Szczęsna, Anna. W poszukiwaniu ukrytego porządku. Studia Filozoficzne, nr 1, 204-208, 1990.

Böhner, Philotheus i Gilson, Étienne. Historia filozofii chrześcijańskiej. Warszawa, PAX, 1962.
Legowicz, Jan. Na temat filozofii chrześcijańskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 154-161, 1964.
Stróżewski, Władysław. O filozofii średniowiecznej. Znak, nr 116-117, 359-362, 1964.

Bok, Sissela. Lying, Moral Choice in Public and Private Life. Sussex, Harvester Pr., 1978.
Miłuński, Zbigniew. Kłamstwo. Etyka, nr 20, 173-178, 1983.

Bolzano, Bernard. Paradoksy nieskończoności. Pakalska, Łucja (tłum.). Warszawa, PWN, 1966.
Pasenkiewicz, Kazimierz. "Paradoksy nieskończoności". Studia Filozoficzne, nr 2, 208-210, 1968.

Bolzano, Bernard. Theory of Science. Berg, Jan (ed.), Terrell, B. (transl.). D. Reidel, 1973.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXXII (4), 273-275, 1974.

Bonansea, B. M. Man and his Approach to God in Duns Scotus. Lanham, Univ. Pr. of America, 1983.
Zieliński, Edward. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 227-235, 1984.

Borgosz, Józef. Tomasz z Akwinu. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1962.
Stróżewski, Władysław. Znak, nr 101, 1774-1780, 1962.

Borgosz, Józef. Herbert Marcuse i filozofia "trzeciej siły". Warszawa, PWN, 1972.
Toborowicz, Wojciech. Rzeczowa, wszechstronna krytyka Herberta Marcusego. Studia Filozoficzne, nr 2, 186-192, 1973.

Borgosz, Józef. Drogi i bezdroża filozofii pokoju. Od Homera do Jana Pawła II. Warszawa, Wyd. MON, 1989.
Kupis, Bogdan. Propedeutyka czy kompendium filozofii pokoju? Studia Filozoficzne, nr 11, 171-175, 1989.

Boriew, Jurij. O tragiczeskom. Moskwa, 1961.
Piasecka, Brygida. Problemy tragizmu. Roczniki Filozoficzne, t. 1, 331-336, 1964.

Boriew, J. Estietika. Moskwa, 1969.
Rybicki, Jan. Nowa próba systematycznego wykładu marksistowskiej estetyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 246-249, 1971.

Bornstein, Benedykt. Teoria absolutu. Metafizyka jako nauka ścisła. Łódź, Łódzkie Tow. Nauk., 1948.
Kotarbiński, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XVII (1-3), 13-16, 1949.

Boros, Ladislaus. Im Leben Gott erfahren. Freiburg i.Br., Walter, 1979.
Pachciarek, Paweł. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 113-114, 1978.

Borowski, Henryk. Kantowska filozofia religii. Warszawa, Książka i Wiedza, 1986.
Kasia, Andrzej. Furtka dla wiary. Studia Filozoficzne, nr 4, 174-180, 1988.

Borzym, Stanisław. Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce. Wrocław, Ossolineum, 1984.
Borzym, Stanisław. [Streszczenie]. Ruch Filozoficzny, XLIII (2), 173-177, 1986.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, XLIII (2), 177-179, 1986.
Miklaszewska, Justyna. Bergson w Polsce. Znak, nr 374, 144-148, 1986.

Borzym, S.; Floryńska, H.; Skarga, B.; Walicki, A. Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918. Warszawa, PWN, 1983.
Sojka, Marek. Filozofia polska XIX wieku. Studia Filozoficzne, nr 2, 196-199, 1984.

Boschetti, Anna. Sartre et Les Temps Modernes. Une entreprise intellectuelle. Paris, Minuit, 1985.
Puszko, Hanna. Sartre i jego czasy. Studia Filozoficzne, nr 3, 183-191, 1987.

Boston Studies in the Philosophy of Science. Proceedings of the Boston Colloqium for the Philosophy of Science 1961/62. Dordrecht, Reidel.
Eilstein, Helena. Geometria, ciało, dusza, logika, kultura... Studia Filozoficzne, nr 2, 135-157, 1964.

Boudon, Raymond. A Quoi Sert La Notion De "Structure"? Paris, 1968.
Augustyn, Władysław. Czemu służy pojęcie struktury? Studia Filozoficzne, nr 4-5, 306-311, 1970.

Bradley, D. Determinism or Indeterminism in microphysics. The British Journal for the Philosophy of Science, 1962.
Horbaczewski, Zbysław. Determinizm czy indeterminizm w mikrofizyce. Studia Filozoficzne, nr 2, 239-240, 1963.

Braemer, Edith. Goethes Prometheus und die Grundpositionen des Sturm und Drang. Weimar, Arion, 1959.
Adler, Emil. Spinozyzm a spór o "Prometeusza". Studia Filozoficzne, nr 4, 197-208, 1961.

Braithwaite, B. Scientific Explanation: A Study of the Function of Theory, Probability and Law of Science. Cambridge Univ. Pr. 1953.
Szaniawski, Klemens. Z teorii nauk empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 214-221, 1957.

Brand, Gerd. Welt, Geschichte Mythos und Politik. Berlin, de Gruyter, 1978.
Michalski, Krzysztof. Świat, dzieje, mit i polityka. Studia Filozoficzne, nr 6, 165-167, 1979.

Brandt, Richard B. A Theory of the Good and the Right. Oxford, Clarendon Pr., 1979.
Porębski, Czesław. Racjonalność działań i pragnień. Etyka, nr 21, 191-198, 1984.

Branski, Władimir P. Fiłosofskije osnowanija problemy sinteza relatiwitskich i kwantowych principow. Izd. Leningradskogo Uniw., 1973.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 181-184, 1975.

Brentano, Franz. O źródle poznania moralnego. Porębski, Czesław (tłum.). Warszawa, PWN, 1989.
Galarowicz, Jan. U źródeł współczesnej myśli etycznej. Znak, nr 409, 114-117, 1989.

Brès, Y. La psychologie de Platon. Paris, 1968.
Wróblewski, Witold. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 180-186, 1973.

Brett, George Sidney. A History of Psychology. 2nd rev. ed. Peters, Richard S. (wyd. i uzup.). M.I.T. Press, 1965.
Kulczycki, Jerzy. Całokształt historii psychologii. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 131-137, 1972.

Bril, Jacques. L'Invention comme phénomène anthropologique. Paris, Klincksieck, 1973.
Lorenc, Iwona. O twórczości w perspektywie kosmologicznej. Studia Filozoficzne, nr 7, 169-175, 1976.

Brink, David O. Moral Realism and the Foundations of Ethics. Cambridge UP, 1989.
Rutkowski, Mirosław. Obrona realizmu w etyce. Studia Filozoficzne, nr 4, 295-302, 1990.

The British Journal of Aesthetics. 1960-1961.
Junghertz-Taborska, Halina. Estetyka, III, 309-312, 1962.

The British Journal of Aesthetics. 1962-1963.
Junghertz-Taborska, Halina. Studia Estetyczne, t. 1, 301-307, 1964.

The British Journal of Aesthetics, 1972.
Wiszniowska, Marta. "The British Journal of Aesthetics" w 1972 roku. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 181-185, 1973.

The British Journal of Sociology. 1955.
Bauman, Zygmunt. Badania społeczne ale jakie? Myśl Filozoficzna, nr 2, 186-190, 1956.

Broad, C. D. Lectures on Psychical Research. London, Routledge and Kegan Paul, 1962.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 211-214, 1965.

Broglie, Louis de. Non-linear Wave Mechanics. A Causual Interpretation. Elsevier, 1960.
Frejlak, Wojciech. Nieliniowa mechanika falowa - interpretacja deterministyczna. Studia Filozoficzne, nr 1, 225-228, 1962.

Broom, Finding the Missing Link. London, 1950.
Skowron, Stanisław. Naukowe odkrycia i antynaukowe koncepcje.  Myśl Filozoficzna, nr 1, 332-335, 1952.

Brown, Norman O. Life against Death. The Psychoanalytic Meaning of History. New York, Vintage Books, 1959.
Pawłowski, Jerzy. N. O. Browna próba psychoanalitycznej historiozofii i teorii sztuki. Studia Estetyczne, t. 1, 352-354, 1964.

Bruner, Jerome S. O poznawaniu - szkice na lewą rękę. Warszawa, PIW, 1971.
Konarzewski, Krzysztof. Eseje epistemologiczne. Studia Filozoficzne, nr 6, 199-210, 1972.

Brunius, Teddy. Theory and Taste. Four Studies in Aesthetics. Uppsala, 1969.
Jadacki, Jacek Juliusz. Nauka i smak. Studia Filozoficzne, nr 2, 223-228, 1971.

Brutjan, G. A. Oczerki po analizu fiłosofskogo znanija. Erewan, Ajstan, 1979.
Bytniewski, Paweł i Mizińska, Jadwiga. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 222-226, 1980.

Brutjan, Goerg Abelovič. Argumentacija. Erevan, Izd. An Armenskoj SSR, 1984.
Kleszcz, Ryszard. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 190-196, 1988.

Buczyńska, Hanna. Koło Wiedeńskie. Początki neopozytywizmu. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1960.
Stróżewski, Władysław. W kręgu neopozytywizmu. Znak, nr 85-86, 1121-1123, 1961.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Znak i oczywistość. Warszawa, PAX, 1981.
Niżnik, Józef. Bezpośredniość i mediacja. Studia Filozoficzne, nr 4, 204-205, 1983.

Buddyzm. Sieradzan, J., Jaworski, W., Dziwisz, M. (wybór tekstów i oprac.). Kraków, Wyd. Literacko-Artystyczne, 1987.
Wilowski, Włodzimierz. Wprowadzenie do filozofii buddyjskiej. Studia Filozoficzne, nr 5, 187-190, 1989.

Buhl, Günter. Ableitbarkeit und Abfolge in der Wissenschaftstheorie Bolzanos. Köln, Kölner Universitäts-Verlag, 1961.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 33-35, 1963.

Buhr, M., D'Hondt, Klenner, H. Aktuelle Vernuft. Drei Studien zur Philosophie Hegels. Berlin, 1985.
Jakubowski, Marek N. Aktualność rozumu - aktualność Hegla. Studia Filozoficzne, nr 7, 179-183, 1987.

Bukowska, Anna. Saint-Exupery czyli paradoks humanizmu. Warszawa, PIW, 1970. Kwiatkowski, Władysław. Humanizm Saint-Exupery'ego. Warszawa, PAX, 1969.
Gauk, Jerzy. Dwie książki o Saint-Exuperym. Studia Filozoficzne, nr 5, 214-218, 1972.

Bukowski, Jerzy. Zarys filozofii spotkania. Kraków, Znak, 1987.
Nowicki, Andrzej. Spotkania w rzeczach. Studia Filozoficzne, nr 4, 169-174, 1988.
Stelmach, Jerzy. Fenomenologia intersubiektywności. Studia Filozoficzne, nr 10, 215-216, 1988.

Bunge, Mario. Foundations of Physics. New York, Springer, 1967.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 122-123, 1976.

Burlikowski, Bronisław. Anzelma z Aosty próba racjonalizacji wiary. Warszawa, PWN, 1972.
Piluś, Henryk. Wiara poszukująca zrozumienia. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 208-214, 1972.

Butterfield, Herbert. Rodowód współczesnej nauki, 1300-1800. Krahelska H. (tłum.), Amsterdamski, S. (wstęp). Warszawa, PWN, 1963.
Dobrzański, Leonard. Rodowód współczesnej nauki. Studia Filozoficzne, nr 4, 162-165, 1964.

C

Cackowski, Zdzisław. Treść poznawcza wrażeń zmysłowych. Warszawa, Książka i Wiedza, 1962.
Hempliński, Michał. Spór o jakości zmysłowe w filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 211-222, 1963.

Cackowski, Zdzisław. Problemy i pseudoproblemy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.
Łubnicki, Narcyz. O roli pytań w filozofii i nauce. Studia Filozoficzne, nr 1, 155-165,1966.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 179-181, 1966.

Cackowski, Zdzisław. Filozoficzny rodowód marksistowskiej teorii religii. Warszawa, PWN, 1971.
Tanalski, Dionizy. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 249-255, 1972.

Calle Iturrino, Esteban. Filosofia Del Deporte. Sus Valores Eticos y Esteticos. Bilbao, 1970.
Komorowski, Adam. O filozofii sportu. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 274-275, 1972.

Callinicos, Alex. Marxism and Philosophy. Oxford, 1983.
Małuszyński, Wojciech. Marksizm po oksfordzku. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 166-171, 1984.

Campenhausen, Hans von. Ojcowie Kościoła. Wierszyłowski, Kazimierz (tłum.). Warszawa, PAX, 1967.
Kabaj, Józef. Mimowolna demitologizacja patrystyki. Studia Filozoficzne, nr 6, 196-200, 1969.

Cancian, Francesca M. What Are Norms? A Study of Beliefs and Action in Maya Community. Cambridge UP, 1975.
Curyło-González, Irena. System normatywny Majów. Etyka, t. 16, 186-190, 1978.

Canfield, John. Teleological Explanation in Biology. The British Journal for the Philosophy of Science, nr 56, 1964.
D., H. Krytyczna analiza teleologicznych zdań i teleologicznego wyjaśniania w biologii. Studia Filozoficzne, nr 4, 203-207.

Carabellese, Pantaleo. La conscience concrète. Choix de textes ... . Paris, Aubier, 1955.
K., St. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 210-212, 1955-1957.

Carcaterra, Gaetano. Il problema della fallacia naturalistica. La derivazione del dover essere dall'essere. Milano, Giuffrè, 1969.
Wróblewski, Jerzy. Problem złudzenia naturalistycznego. Etyka, t. 11, 191-197, 1973.

Carnap, Rudolf. Introduction to Semantics. Cambridge, Mass., Harvard UP, 1942.
Kokoszyńska, Maria. Ruch Filozoficzny, XVI (3-4), 127-135, 1948.

Carnap, Rudolf. Filozofia jako analiza języka nauki. Warszawa, PWN, 1969.
Siemek, Marek J. Apologia "filozofii naukowej". Człowiek i Światopogląd, nr 10, 107-110, 1970.

Cartwright, Nancy. How the Laws of Physics Lie. Oxfors, Clarendon Pr., 1983.
Krajewski, Władysław. Czy prawa fizyki są prawdziwe. Studia Filozoficzne, nr 5, 181-183, 1986.

Caton, Charles E. The Apparent Difficulty in Frege's Ontology. The Philosophical Review, 462-475, 1962.
Kokoszyńska, Maria. Ze studiów nad Fregem. Studia Filozoficzne, nr 1, 196-197, 1964.

Chałasiński, Józef. Kultura i naród. Studia i szkice. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Dyoniziak, Ryszard. W kierunku nowej syntezy badań nad kulturą. Studia Filozoficzne, nr 2, 202-205, 1970.

Changing Perspectives in the Historiy of Science. Essays in Honour of Joseph Needham. Teich, M. i Young, (eds). London, 1973.
Łojewska, Maria Izabela. Problemy teorii nauki w zachodniej historiografii. Studia Filozoficzne, nr 1, 171-175, 1977.

Charczew, A. G. i Jakowlew, B. D. Oczerki istorii marksistsko-leninskoj etiki w SSSR. Leningrad, Nauka, 1972.
Ochocki, Kazimierz. Etyka w ZSRR. Etyka, t. 13, 247-249, 1974.

Chauchard, Paul. Biologia i moralność. Pilarz, A. (tłum.). Warszawa, PAX, 1966.
Borzym, Stanisław. Biolog moralistą? Studia Filozoficzne, nr 4, 212-214, 1967.
Żuk, Ludmiła. Teologia, biologia i moralność. Etyka, t. 5, 179-182, 1969.

Chenu, M. D. Pour une théologie du travail. Paris, Seuil, 1955.
Legowicz, Jan. Z prób teologicznych "renesansów". Myśl Filozoficzna, nr 3, 194-200, 1956.

Chenu, M. D. Teologia materii. Cywilizacja techniczna i duchowość chrześcijańska. Scherer, Olga (tłum.). Paris, Éd. du dialogue, 1969.
Sajdak, Michnowska, Eulalia. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 143-146, 1974.

Cherry, Colin. On Human Communication: A Review, a Survey and a Criticism. MIT, 1957.
Szaniawski, Klemens. Z zagadnień przekazywania informacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 211-217, 1959.

Chinczin, A. L. Czastotnaja tieorija Mizesa i sowriemiennyje idiei tieorii wierojatnosti. Woprosy Fiłosofii, nr 1 i 2, 1961.
Krajewski, Władysław. Chinczin o częściowej koncepcji prawdopodobieństwa. Studia Filozoficzne , nr 5, 130-132, 1961.

Chiox de fextes philosophiques. De Montaigne a Louis de Broglie. Brunold, Ch. i Jacob, J. (red.). Paris, 1961.
Skarga, Barbara. W obronie humanizmu. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 289-291, 1963.

Chisholm, Roderick M. Theory of Knowledge. 1966.
Koziński, Przemysław. Teoria poznania w ujęciu Chisholma. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 194-201, 1968.

Chojnacki, Piotr. Podstawy filozofii chrześcijańskiej. Warszawa, PAX, 1955.
Kuczyński, Janusz. Tomistyczna koncepcja nauki. Myśl Filozoficzna, nr 4, 187-191, 1956.

Chomsky, Noam. Cartesian Linguistics: A Chapter in the History of Rationalist Thought. New York-London, Harper and Row, 1966.
Hołówka, Teresa. Lingwistyka kartezjańska: pewien rozdział historii myśli racjonalistycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 258-262, 1971.

Chorzy w stanach terminalnych a etyka zawodowa w medycynie. Bogusz, J. (red.). Bydgoskie Tow. Naukowe, 1985.
Sidor-Rządkowska, Małgorzata. Hipokrates po polsku. Etyka, nr 24, 265-267, 1988.

Chouillet, Jacques. Diderot. Paris, 1977.
Skrzypek, Marian. Nowa monografia Diderota. Studia Filozoficzne, nr 7, 158-161, 1978.

Chwedeńczuk, Bohdan. Spór o naturę prawdy. Warszawa, PIW, 1984.
Woleński, Jan. Natura prawdy. Studia Filozoficzne, nr 1, 162-166, 1985.
Zielichowski, Tadeusz. Czego nie wiemy o prawdzie? Znak, nr 377-378, 178-185, 1986.
Jadacki, Jacek J. Ruch Filozoficzny, XLIV (1), 60-65, 1987.

Chwistek, Leon. Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie Warszawa, 1960. Pisma filozoficzne i logiczne, Warszawa, 1961.
Zwolińska, Krystyna. Estetyka, III, 326-328, 1962.

Cichowicz, Stanisław. Filozof i istnienie. U podstaw teodycei G. W. Leibniza. Warszawa, PWN, 1970.
Michalski, Krzysztof. Leibniz i istnienie. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 264-268, 1972.

Cieszkowski, August. Prolegomena do historiozofii. Warszawa, 1972.
Jakubowski, Marek. Filozoficzne pisma Cieszkowskiego. Studia Filozoficzne, nr 9, 159-163, 1975.

Civilisation and the Historical Process. Moskwa, Progress Publishers, 1983.
Borgosz, Józef. Dialektyka cywilizacji i procesu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 7, 173-178, 1984.

Clark, Stephen R. L. The Moral Status of Animals. Oxford, Clarendon Press, 1977.
Kurczewski, Jacek. Etyka kulinarna? Etyka, t. 18, 291-295, 1980.

Class, Status and Power. Reader in Social Stratification. Bendix, Reinhard & Lipset, Seymour Martin (eds). Glencoe, Free Press, 1953.
Wesołowski, Włodzimierz. Z problematyki uwarstwienia społecznego. Myśl Filozoficzna, nr 1, 226-237, 1957.

Cohen, Ira H. Ideology and Unconsciousness: Reich, Freud and Marx. New York UP, 1982.
Rudzińska, Krystyna. Psychoanaliza i marksizm w "Ekonomii seksualnej" W. Reicha. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 199-203, 1986.

Cohen, S., Johnson, R, West, Marxist Psychology in America: A Critique. Science and Society, nr 2, 1957.
Reykowski, Janusz. Marksizm a psychologia w ujęciu amerykańskich krytyków. Studia Filozoficzne, nr 3, 215-222, 19xx.

Combes, André. Bulletin de l'Association "Les Amis de Monsiegneur André Combes", zeszyty 1 i 2, bez roku wyd.
Kałuża, Zenon. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 135-138, 1972.

Commager, Henry Steele. The Empire of Reason. How Europe Imagined and America Realized Enlightment. New York, Anchor, 1978.
Sztumski, Janusz. Ruch Filozoficzny, nr 1, 26-27, 1981.

Conceptions of Liberty in Political Philosophy. Pelczynski, Zbigniew A.; John Gray (eds.). London, Athlone, 1984.
Legutko, Ryszard. Wolność negatywna, wolność pozytywna. Znak, nr 383, 112-119, 1986.

Condillac, Étienne-Bennot de. Soczinienija w triech tomach. Moskwa, Mysl, 1980-1983.
Skrzypek, Marian. Rosyjskie wydanie dzieł Condillaca. Studia Filozoficzne, nr 2, 199-202, 1984.

Condorcet, Antoine Nicolas. Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje. Warszawa, PWN, 1957.
Baczko, Bronisław. Rousseau i Concordet - propozycja tematyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 231-236, 1957.

Contemporary Philosophic Problems. Krikorian, Yervant H. & Edel, Abraham (eds). New York, Macmillan, 1959.
Czeżowski, Tadeusz. Współczesne zagadnienia filozoficzne. Studia Filozoficzne, nr 4, 209-210,1961.

Contributions to Logic and Methodology in Honor of J. M. Bocheński. Tymieniecka, Anna-Teresa (ed.). Amsterdam, North-Holland, 1965.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXVI (1), 19-23, 1967.

Copleston, Frederick C. Filozofia współczesna : badania nad pozytywizmem logicznym i egzystencjalizmem. Chwedeńczk, B. (tłum.). Warszawa, PAX, 1981.
Baran, Bogdan. Stare i nowe współczesnej filozofii. Znak, nr 335, 1323-1329, 1982.

Copleston, Frederick C. Filozofie i kultury. Warszawa, PAX, 1986.
Wilowski, Włodzimierz. Filozofia zachodnia a filozofia indyjska i chińska. Studia Filozoficzne, nr 5, 163-165, 1987.

Copleston, Frederick C. Historia filozofii. T. VIII: Od Benthama do Russella. Chwedeńczuk, Bohdan (tłum.). Warszawa, PAX, 1989.
Gutowski, Piotr i Szubka, Tadeusz. Ku obiektywnej historii filozofii. Znak, nr 424, 93-98, 1990.

Coreth, Emerich. Was ist der Mensch? Grundzüge einer philosophischen Antropologie. Innsbruck, Tyrolia, 1973.
Herbut, Józef. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 143-146, 1977.

Cornforth, Maurice. Nauka przeciw idealizmowi. Warszawa, Książka i Wiedza, 1949.
Kołakowski, Leszek. Myśl Współczesna, nr 11-12, 304-311, 1951.
W obronie filozofii. Przeciw pozytywizmowi i pragmatyzmowi
. Warszawa, Książka i Wiedza, 1952.
Nowiński, Czesław. Reakcyjne oblicze pozytywizmu i pragmatyzmu. Myśl Filozoficzna, nr 4, 273-298, 1952.

Cornforth, Maurice Campbell. Nauka przeciw idealizmowi: w obronie filozofii przeciw pozytywizmowi i pragmatyzmowi. Krońska, Irena i Kelles-Krauz, Michał (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1957.
Gordon, Mieczysław. Na marginesie książki Cornfortha. Studia Filozoficzne, nr 1, 196-200, 1957.

Cornu, Auguste. Karol Marks i Fryderyk Engels: życie i dzieło. Tom I 1818/20-1842. Warszawa, PWN, 1958.

Orłowski, Aleksander. Młodzieńcze lata Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Studia Filozoficzne, nr 5, 164-173, 1958.

Costa de Beauregard, Oliver. Le Second Principe de la science du temps, entropie, information, irréversibilité. Seuil, 1963.
Hubert, Jerzy. Na tropie entropii. Znak, nr 199, 116-126, 1971.

Critica Marxista, 1971-1973.
Ponikowski, Bogusław. "Critica Marxista (1971-1973). Studia Filozoficzne, nr 6, 133-150, 1974.

The Critique of War. Contemporary Philosophical Explorations. Grinsberg, R. (ed.). Chicago, Henry Regnery Co., 1969.
Borgosz, Józef. Filozoficzna krytyka wojny. Studia Filozoficzne, nr 2, 202-207, 1984.

Croce, Benedetto. Zarys estetyki. Wrszawa, PWN, 1961.
Łapiński, Zdzisław. Pochwała sztuki. Znak, nr 95, 772-774, 1962.
Pawłowski, Jerzy. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 168-170, 1962.

Crosby, John F. The Encounter of God and Man in Moral Obligation. The New Scholasticism, 60(3), 1986.
Mikulska, Patrycja. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 143-146, 1989/1990.

Cuadernos de etica. 1986-1987.
Curyło-Gonzalez, Irena. Nowe argentyńskie czasopismo etyczne. Etyka, nr 25, 368-373, 1990.

Cunningham, Suzanne. Language and the Phenomenological Reductions of Edmund Husserl. The Hague, Martinus Nijhoff, 1976.
Tadzik, Bogdan. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 228-230, 1980.

Current History. (Rocznik 1955).
Hirszowicz, Maria. "Current History". Myśl Filozoficzna, nr 2, 173-179, 1956.

Curry, Haskel B. Outlines of Formalist Philosophy of Mathematics. Amsterdam, North Holland, 1951.
Lis, Zbigniew. Formalistyczna filozofia matematyki. Studia Filozoficzne, nr 6, 236-241, 1959.

Curtis, Richard K. Evolution and Extinction. The Choice Before Us. A Systems Approach to the Study of the Future. New York, Pergamon, 1982.
Magala, Sławomir. Ewoluować czy ginąć? Studia Filozoficzne, nr 7, 184-190, 1983.

Cuvillier, Armand. Manuel de sociologie. Paryż, Presses Universitaires de France, 1950.
Schaff, Adam. Nienaukowy podręcznik socjologii. Myśl Filozoficzna, nr 1, 275-281, 1954.

Cycero, M. T. Wybór pism naukowych. Wisłowcka-Remerowa, Krystyna (tłum.). Wrocław, Ossolineum, 1954.
Krońska, Irena. Filozoficzne pisma Cycerona. Myśl Filozoficzna, nr 4, 303-309, 1954.

Czagin, B. A. G. V. Plechanow i jego rola v razvitii marksistskoj filosofii. Izd. Akad. Nauk SSSR, 1963.
Pawlak, Józef. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 60-62, 1966.

Czałojan, W. K. Wostok i Zapad. Priemstwiennost' w fiłosofii anticznogo i sriedniowiekowo obszczestwa. Moskwa, Nauka, 1968.
Palacz, Ryszard. Wschód i Zachód. Studia Filozoficzne, nr 2, 230-233, 1976.

Czang, Tai-Nien. Mała historia chińskiej myśli materialistycznej : rozwój myśli materialistycznej od okresu Czou i Ts'in do okresu Ming i Ts'ing. Lobman, Jerzy (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1960.
Rudzki, Jerzy. Dzieje materializmu w Chinach. Studia Filozoficzne, nr 5, 219-222, 1960.

Czarnecki, Zdzisław J. Religia i społeczeństwo w poglądach Platona. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Wróblewski, Witold. Platon, ale jaki? (Kilka uwag na marginesie książki Z. J. Czarneckiego "Religia i społeczeństwo w poglądach Platona"). Studia Filozoficzne, nr 4-5, 201-214, 1970.

Czarnecki, Zdzisław. Przyszłość i historia. Studia nad historyzmem i ideą prospekcji dziejowej w historii filozofii. Lublin, Wyd. Lubelskie, 1981.
Smoczyński, Paweł. Książki filozoficzne z Lublina. Studia Filozoficzne, nr 3, 204-207, 1984.

Czarnowski, Stefan. Dzieła. Assorodobraj, Nina i Ossowski, Stanisław (oprac.), 5 tomów. Warszawa, PWN, 1956.
Nowakowska, Irena. Z okazji wydania "Dzieł" Czarnowskiego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 241-251, 1957.

Czełowiek - nauka - technika. (Opyt marksistskogo analiza nauczno-tiechniczeskoj riewolucii). Moskwa,1973. Man, Science, Technology. A Marxist analysis of the Scientific and Technological Revolution. Moscow-Prague, 1973.
Olszewski, Eugeniusz i Zacher, Lech. Człowiek - nauka - technika. Studia Filozoficzne, nr 3, 203-209, 1974.

Czerniak, Stanisław. Socjologia wiedzy Maxa Schelera. Warszawa, 1981.
Miś, Andrzej. Max Scheler a problemy socjologii wiedzy. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 188-192, 1982.

Czerniak, W. A. i Talipow, K. A. Dialektyka teoretycznej i potocznej świadomości (światopoglądowy aspekt). Ałma-Ata, Nauka, 1985.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XLVI (2), 189-191, 1989.

Czerwiński, Marcin. Kultura i jej badanie. Wrocław, Ossolineum, 1971.
Pietraszko, Stanisław. Dylematy i perspektywy nauki o kulturze. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 246-252, 1972.

Czesnokow, D. I. Mirowozriennije Giercena. Moskwa, 1948.
Adler, Emil. Książka o Hercenie.  Myśl Filozoficzna, nr 1, 294-306, 1952.

Czesnokow, P. W. "Neogumboltianstwo" w: Fiłosofskije osnowy zarubieżnych naprawlenij w jazykoznanii. Panfiłow, W. Z. (red.), 7-62. Moskwa, Nauka, 1977.
Staszek, Walenty. Hipoteza względności językowej a logika. Studia Filozoficzne, nr 9, 179-185, 1979.

Czeżowski, Tadeusz. Główne zasady nauk filozoficznych. Toruń, Wyd. UMK, 1946.
Kalicki, Jan. Myśl Współczesna, nr 5, 120-122, 1946.

Czeżowski, Tadeusz. Logika - podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne. Warszawa, Państw. Zakł. Wyd. Szkolnych, PZWS, 1948.
Słupecki, Jerzy. Ruch Filozoficzny, XVII (4), 144-149, 1949-1950.

Czeżowski, Tadeusz. Główne zasady nauk filozoficznych. Wrocław, Ossolineum, 1959.
Krajewski, Władysław. O podręczniku filozofii Tadeusza Czeżowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 211-216, 1960.

Czeżowski, Tadeusz. Odczyty filozoficzne. Toruń, 1958.
Stępień, Antoni. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 154-157, 1959.

Czeżowski, Tadeusz. Filozofia na rozdrożu. Analizy metodologiczne. Warszawa, PWN, 1965.
Gumański, Leon. Metodologia i filozofia. Studia Filozoficzne, nr 3, 185-193, 1966.

Człowiek i świat wartości. Lipiec, Józef (red.). Kraków, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.
Wiśniewski, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 1, 44-51, 1984.

Człowiek i Światopogląd, 1968.
Prokopczyk, Czesław. Studia Filozoficzne, nr 6, 183-189, 1969.

Człowiek i Światopogląd. 1975.
Stuchliński, Józef Andrzej. Światopogląd, filozofia, nauka. Studia Filozoficzne, nr 9, 123-132, 1976.

Czuang-tsy. (Nan-hua-czen-king). Jabłoński, Witold i Chmielewski, Janusz i Wojtasiewicz, Olgierd (tłum.), Jabłoński, Witold (wstęp). Warszawa, PWN, 1953.
Dębnicki, Aleksy. Na marginesie przekładu "Czuang-tsy". Myśl Filozoficzna, nr 2, 321-327, 1954.

Czudinow, Engels M. Priroda naucznoj istiny. Moskwa, Polizdat, 1977.
Drozdek, Adam. Problematyka prawdy. Studia Filozoficzne, nr 9, 186-189, 1980.

Czy kryzys w socjologii? Szacki, Jerzy (red.). Warszawa, Czytelnik, 1979.
Madeja, Zygmunt. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 61-64, 1981.

Czyżkowski, Jan. Sztuka podejrzeń. Warszawa, Czytelnik, 1981.
Tittenbrun, Jacek. Sztuka pytań i sztuka odpowiedzi. Studia Filozoficzne, nr 4, 198-204, 1983.

Ć