INDEKS RECENZJI I PRZEGLĄDÓW LITERATURY

A - C | D | E | F | G | H - K | L - N | O - R | S - U | V - Ż


strona główna

polskie czasopisma filozoficzne
polskie książki filozoficzne
polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

D

D'Arcy, Eric. Human Acts: an essay in their moral evaluation. Oxford, Clarendon Press, 1963.
Soldenhoff, Stanisław. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 214-216, 1965.

Dantowskije cztienija. Bełza, I. (red.). Moskwa, Nauka, 1973.
Gadomski, Ludwik. Badania nad Dantem. Studia Filozoficzne, nr 7, 196-199, 1975.

Darshana International, 13(3), 1973.
Margul, Tadeusz. Indyjski kwartalnik filozoficzny. Studia Filozoficzne, nr 1, 179-181, 1974.

Dautow, T. M. Licznost' kak socjołogiczeskaja problema. Ałma-Ata, Nauka, 1970.
Perkowska, Halina. Osobowość jako problem socjologiczny. Studia Filozoficzne, nr 5, 284-286, 1973.

Davidson, Donald. Essays on Actions and Events. Oxford, Clarendon Pr., 1982.
Gryz, Jarosław. Eseje o działaniach i zdarzeniach Donalda Davidsona. Etyka, nr 23, 177-182, 1988.

Davidson, Donald. Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford, Clarendon Press, 1984.
Gryz, Jarosław. Prawda i interpretacja. Studia Filozoficzne, nr 1, 158-163, 1988.

Davy, M. M. Simone Weil. Paris, 1961.
Cichowicz, Stanisław. Simon Weil i poszukiwanie sensu. Studia Filozoficzne, nr 2, 212-215, 1963.

Dąbrowski, Kazimierz. Trud istnienia. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1975.
Szyszkowska, Maria. Kazimierza Dąbrowskiego filozofia człowieka. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-171, 1977.

Dąmbska, Izydora. Sceptycyzm francuski XVI i XVII wieku. Toruń, Tow. Nauk. w Toruniu, 1958.
Katafias, Stanisław. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 31-33, 1960.

Dąmbska, Izydora. Dwa studia z teorii naukowego poznania. Tow. Nauk. w Toruniu, 1962.
Stróżewski, Władysław. O metodzie analogii. Znak, nr 103, 141-147, 1963.

Dąmbska, Izydora. Dwa studia o Platonie. Kraków, Ossolineum, 1972.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 122-127, 1973.

Dąmbska, Izydora. Znaki i myśli - wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii. Warszawa-Poznań-Toruń, PWN, 1975.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXXIV (4), 301-315, 1976.
Rosnerowa, Hanna. Sztuka filozofowania. Znak, nr 263, 738-751, 1976.
Kamiński, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 152-153, 1976.

Dąmbska, Izydora. O konwencjach i konwencjonalizmie. Wrocław, 1975.
Kamiński, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 152-155, 1977.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXXV (1-2), 17-30, 1977.
Siemianowski, Andrzej. O konwencjach i konwencjonalizmie. Studia Filozoficzne, nr 3, 173-175, 1978.

Dąmbska, Izydora. Wprowadzenie do starożytnej semiotyki greckiej. Wrocław, Ossolineum, 1984.
Cichowicz, Stanisław. "Semejon", starożytny przodek współczesnego "znaku". Znak, nr 373, 114-118, 1985.
Komendziński, Tadeusz. Semiotyka - logika - epistemologia. Studia Filozoficzne, nr 7, 158-160, 1986.
Wróblewski, Witold. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 326-333, 1986.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 333-340, 1986.

Deborin, A. M. Filozofia i polityka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1969.
Ochocki, Kazimierz. Z dziejów filozofii marksistowskiej w ZSRR. Studia Filozoficzne, nr 2, 213-217, 1970.

Debray, Regis. Critique of Political Reason. London, Verso, 1983.
Magala, Sławomir. Polityka jako religia. Studia Filozoficzne, nr 3, 208-213, 1984.

Degen, J. Wolfgang. Systeme der kumulativen Logik. München-Wien, Philisophia Verlag, 1983.
Woleński, Jan. Ruch Filozoficzny, XLVI (1), 91-93, 1989.

Deleuze, Gilles. Le Bergsonisme. PUF, Paris, 1966. Barthélemy-Madaule, Madeleine. Bergson adversaire de Kant. Étude critique de la conception bergsonienne du kantisme suivie d'une bibliographie kantienne. Paris, PUF, 1966.
Borzym, Stanisław. Nowe książki o bergsonizmie. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 142-146, 1968.

Demetz, Peter. Marx, Engels und die Dichter. Zur Grundlagenforschung des Marxismus. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1959.
Pazura, Stanisław. O pewnych problemach marksistowskiej myśli estetycznej. Studia Filozoficzne, nr 4, 169-178, 1960.

Denken und Umdenken. Zu Werk und Wirkung von Werner Heisenberg. Pfeiffer, Heinrich (red.). München-Zürich, Piper, 1977.
Palacz, Ryszard. Dzieło poświęcone W. Heisenbergowi. Studia Filozoficzne, nr 3, 161-164, 1978.

Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings. Hilpinen, Risto (ed.). Dordrecht, Reidel, 1971.
Ziemba, Zdzisław. Obowiązek i wielość światów. Etyka, nr 11, 206-218, 1973.
Świrydowicz, Kazimierz. Konfrontacja koncepcji logiki deontycznej. Studia Filozoficzne, nr 3, 222-226, 1974.

Desbiens, Jean-Paul. Introduction à un examen philosophique de la psychologie chez Jean Piaget. Québec, 1968.
Chełstowski, Bogdan. Psychologia inteligencji a święty Tomasz. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 146-153, 1970.

Determinism and Freedom. Hook, Sidney (ed.). New York, Univ. Pr., 1958.
Sztekker, Eryk. Determinizm a wolność. Studia Filozoficzne, nr 6, 188-193, 1960.

Detko, Jan. Antoni Sygietyński, estetyk i krytyk. Warszawa, 1971.
Kulczycka-Saloni, Janina. Z dziejów polskiej estetyki. Studia Filozoficzne, nr 8, 133-138, 1973.

Deus et Homo ad mentem I. Duns Scoti. W: Acta Tertii Congressus Scotistici Internationalis. Vindobonae 28 sept.-2 oct. 1972. Romae, 1972.
Gałkowski, Jerzy W. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 206-208, 1974.

Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1968.
Krzemień, Krystyna. Plany filozoficzne NRD. Studia Filozoficzne, nr 3, 153-158, 1969.

Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1969.
Stuchliński, Józef. Filozofia nauki w "Deutsche Zeitschrift für Philosophie". Człowiek i Światopogląd, nr 9, 87-93, 1970.

Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1970.
Stuchliński, Józef A. Problem metody dialektycznej nauk przyrodniczych "Deutsche Zeitschrift für Philosophie". Człowiek i Światopogląd, nr 7, 93-101, 1971.

Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1975.
Skwierciński, Mirosław. "Deutsche Zeitschrift für Philosophie" - rocznik 1975. Studia Filozoficzne, nr 3, 173-178, 1977.

Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1976.
Leszczyński, Władysław. "Deutsche Zeitschrift für Philosophie" - rocznik 1976. Studia Filozoficzne, nr 3, 178-183, 1977.

Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1977.
Dziedziczak, Elżbieta. "Deutsche Zeitschrift für Philosophie" (1977 r.). Studia Filozoficzne, nr 6, 147-156, 1978.

Developments in the methodology of social science. Leinfellner, Werner i Köhler Eckehart (red.). Dordrecht, Reidel, 1974.
Magala, Sławomir. Dobrze i źle o naukach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 7, 131-136, 1977.

D'Hondt, Jacques. Hegel Secret. Paris, Presses Universaires de France, 1978.
Borgosz, Józef. O francuskich źródłach filozofii heglowskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 189-192, 1980.

D'Hondt, Jacques. I'Idéologie de la rapture. Paris, Pr. Univ. de France, 1978.
Borgosz, Józef. O metodzie i ideologii "raptualistycznej". Studia Filozoficzne, nr 6, 160-163, 1980.

Diagorae Melii et Theodori Cyranaei reliquiae. Winiarczyk, Marcus (red.). Leipzig, 1981.
Nowicki, Andrzej. Źródła do dziejów starożytnego ateizmu - Diagoras i Teodor. Studia Filozoficzne, nr 4, 195-198, 1983.

Dialéctica, 1979.
Górski, Eugeniusz. Meksykański przegląd filozoficzny. Studia Filozoficzne, nr 6, 161-164, 1981.

Dialektica. Revue internationale de philosophie de la connaissance. 14 (2/3), 1960.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 43-47, 1962.

Dialektica, 1970.
Kwiatkowski, Tadeusz. Problem integracji nauk i filozofii na łamach kwartalnika międzynarodowego "Dialectica". Studia Filozoficzne, nr 11-12, 123-132, 1972.

Dialektika i sowriemiennoje jestiestwoznanije. Omelianowski, M. E. i in. (red.). Moskwa, Nauka, 1970.
Synowiecki, Adam. W poszukiwaniu nowych dróg rozwoju marksistowskiej filozofii przyrodoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 249-257, 1972.

Dialektika w naukach o nieożywnoj prirodie (Fiziko-matimaticzieskije nauki). Omeljanowski, M. E. i Kuzniecow, I. W. (red.). Moskwa, Mysl, 1964.
Sławianowski, Jan. Dialektyka w naukach o przyrodzie nieożywionej. Studia Filozoficzne, nr 2, 226-234, 1966.

Dialogue, 1973.
Mizińska, Jadwiga i Kwiatkowski, Tadeusz. Kwartalnik "Dialogue" (nr 2, XII). Studia Filozoficzne, nr 8, 163-166, 1974.

Dictionnaire des religions. Poupard, P. (red.). Paris, Pr. Univ. de France, 1984.
Zdybicka, Zofia. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 133-134, 1989/1990.

Dickie, George. The Art Circle: A Theory of Art. New York, Haven, 1984.
Dziemidok, Bohdan. Nowa wersja instytucjonalnej teorii sztuki. Studia Filozoficzne, nr 10, 109-114, 1985.

Diderot, Denis. To nie bajka. Książka i Wiedza, 1949.
Litwin, Jakub. U granic rewolucyjnej myśli burżuazyjnej. Myśl Współczesna, nr 1, 143-148, 1951.

Dijalektika.
Jedynak, Stanisław. Jugosławiańskie czasopismo filozoficzno-przyrodnicze. Studia Filozoficzne, nr 5, 191-195, 1972.

Dijalektika, 1972-1973.
 (jed.). "Dijalektika" w 1972 i 1973 roku. Studia Filozoficzne, nr 2, 171-174, 1974.

Dilman, Włodzimierz. Dlaczego człowiek umiera. Warszawa, PZWL, 1974.
Stanisławek, Jędrzej. W poszukiwaniu eliksiru młodości. Studia Filozoficzne, nr 5, 171-175, 1975.

Discovering Reality, Feminist Perspectives on epistemology, Metaphysics, Methodology and Philosophy of Science. Harding, S. & Hintikka, M. B. (eds). Dordrecht, Reidel, 1983.
Górniak-Kocikowska, Krystyna i Pakszys, Elżbieta. Paradygmat feministyczny w filozofii albo kobiety w poszukiwaniu filozofii tożsamości. Studia Filozoficzne, nr 5, 149-159, 1987.

Gilbert, Dispaux. La logique et le quotidien: Une analyse dialogique des mecanismes de l'argumentation. Paris, Minuit, 1984.
Kleszcz, Ryszard. Problematyka dialogu. Studia Filozoficzne, nr 5, 165-170, 1987.

Ditfurth, Holmar von. Dzieci wszechświata. Tauszyńska, A. D. (tłum.). Warszawa, PIW, 1976.
Życiński, Józef. Kosmos a sprawa ludzka. Znak, nr 268, 1430-1434, 1976.

Ditfurth, Holmar von. Nie tylko z tego świata jesteśmy. Nauki przyrodnicze, religia i przyszłość człowieka. Tauszyńska, Anna Danuta (tłum.). Warszawa, PAX, 1985.
Szewczyk, Kazimierz. Ewolucja w zaświat. Studia Filozoficzne, nr 6, 175-183, 1986.

Dixon, Bernard. Nie igra się z nauką. Pawlikowska, Hanna (tłum.). Warszawa, PIW, 1984.
Górniewicz, Józef. Filozofia i nauka. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 195-198, 1986.

Djurić, Mihajlo. Nietzsche und die Metaphysik. Berlin, Gruyter, 1985.
Kusak, Leszek. Czy Nietzsche przezwyciężył metafizykę? Studia Filozoficzne, nr 4, 149-153, 1987.

Dobrosielski, Marian. Filozoficzny pragmatyzm C. S. Peirce'a. Warszawa, PWN, 1967.
Mortimer, Halina. Książka o pragmatyzmie Peirce'a. Studia Filozoficzne, nr 1, 208-211, 1968.
Rainko, Stanisław. Peirce i współczesność. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 142-149, 1968.
Pelc, Jerzy. Ruch Filozoficzny, XXVII (1), 17-19, 1969.

Dobrosielski, Marian. Z problemów współczesności. Filozofia-ideologia-polityka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1969.
Jankowski, Henryk. Filozofia i polityka. Studia Filozoficzne, nr 6, 125-128, 1970.

Dola, W. E. Kritika teologiczeskogo ponimanija swabody. Lwów, 1973.
Klimowicz, Ewa. Krytyka rosyjskiej filozofii teologicznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 163-166, 1975.

Domański, Juliusz. "Scholastyczne" i "humanistyczne" pojęcie filozofii. W: Studia Mediewistyczne nr 1, 1978.
Rosnerowa, Hanna. Spór o treść i przedmiot filozofii. Znak, nr 318, 1681-1694, 1980.

Drobnickij, Oleg G. Mir ożiwszich priedmietow. Problem cennosti i marksistskaja fiłosofia. Moskwa, 1967.
Koper, Roman. O naukowy autorytet aksjologii. Etyka, t. 6, 180-185, 1970.

Drobnicki, Oleg. Świat przedmiotów ożywionych. Problem wartości a filozofia marksistowska. Warszawa, 1972.
Wiliński, Kazimierz. Integralność marksizmu-leninizmu. Widłaszewski, Henryk (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 7, 221-225, 1974.

Drogi współczesnej filozofii. Siemek, Marek J. (wybór i wstęp). Warszawa, Czytelnik, 1978.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 158-160, 1979.

Drużinin, Walentin W. i Kontorow, Dawid S. Problemy sistiemologii. Problemy tieorii słożnych sistiem. Moskwa, 1976.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 156-157, 1978.

Dubos, René. Pochwała różnorodności. Krasińska, Ewa (tłum.). Warszawa, PIW, 1986.
Szewczyk, Kazimierz. Uprawa natury. Od filozofii medycyny do "filozofii ziemi". Studia Filozoficzne, nr 5, 155-164, 1988.

Ducasse, C. J. Philosophy as a Science. Its Matter and Method. New York, Oskar Piets, 1941.
Choynowski, Mieczysław. Czy filozofia jest nauką? Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 198-217, 1948.

Dufour-Kowalska, Gabriele. Michel Henry. Un philosophie de la vie et de la praxis. Paris, 1980.
Lancini, Lucyna i Mackiewicz, Witold. Odkrywanie niewidzialnego oblicza świata. Studia Filozoficzne, nr 10, 155-159, 1981.

Dufrenne, Mikel. Pour l'homme. Paris, Seuil, 1968.
Gałkowski, Jerzy. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 137-143, 1971.
Gałkowski, Jerzy. Dufrenne o strukturalizmie. Znak, nr 203, 669-671, 1971.
Chełstowski, Bogdan. Przeciw strukturalistycznemu antyhumanizmowi. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 245-251, 1972.

Durbin, Evan. The Politics of Democratic Socialism. An Essay on Social Policy. London, 1954.
Bauman, Zygmunt. Evana Durbina teoria "socjalizmu demokratycznego". Myśl Filozoficzna, nr 2, 178-189, 1955.

Dürr, Karl. Lehrbuch der Logistik. Basel-Stuttgart, Birkhäuser, 1954.
Kamiński, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 195-197, 1955-1957.

Dworkin, I. Ideołogija i politika prawych lejboristow na służbie monopoli. Gospolitizdat, 1953.
Tanalski, Dyonizy. Labourzystowska droga do "socjalizmu". Myśl Filozoficzna, nr 1, 253-259, 1955.

Dziamski, Seweryn. Filozofia nauk społecznych w ujęciu Krusińszczyków. Poznań, Wyd. Nauk. UAM, 1969.
Sujecka, Janina. U źródeł polskiej marksistowskiej filozofii nauk społecznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 205-208, 1970.
Poliński, Daniel. O metodologicznych problemach nauk humanistycznych. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 135-143, 1970.

Dziamski, Seweryn. Zarys polskiej filozoficznej myśli marksistowskiej 1978-1939. Warszawa, PWN, 1973.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XXXIII (1), 27-29, 1975.

Dziedzictwo Kanta. Garewicz, Jan (red.). Warszawa, PWN, 1976.
Gwiżdż, Ryszard. Wokół interpretacji i kontynuacji Kanta. Studia Filozoficzne, nr 12, 191-195, 1977.

Dziemidok, Bohdan. Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa, PWN, 1980.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 1, 15-17, 1981.
Rosińska, Zofia. Próba rozumienia książki Bohdana Dziemidoka. Studia Filozoficzne, nr 11, 160-163, 1981.
Morawski, Stefan. O toposach i indywidualnościach międzywojennej estetyki polskiej. Znak, nr 338, 132-140, 1983.

Dżafarli, Tejmuraz. Iz istorii domarksistskoj eticzeskoj mysli. Tbilisi, Genczano, 1970.
Jedynak, Stanisław. Zarys historii etyki. Etyka, t. 12, 180-182, 1973.

E

Eccles, John C. Wahrheit und Wirklichkeit. Mensch und Wissenschaft. Berlin, Springer, 1975.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 165-168, 1978.

Eckhoff, Torstein. Justice, Its Determinants in Social Interaction. Rotterdam Univ. Press, 1974.
Ziembiński, Zygmunt. Zasady sprawiedliwości w perspektywie socjologii. Etyka, t. 14, 309-312, 1975.

Edel, Abraham. Method in Ethical Theory. New York, Bobbs-Merrill, 1963.
Szawarski, Zbigniew. Perspektywy etyki naukowej. Etyka, t. 2, 319-330, 1967.

Edmund Husserl und die phänomenologische Bewegung. Zeugnisse im Text und Bild. Sepp, H. A. (hrsg.). Freiburg, Karl Albert, 1988.
Machnacz, Jerzy. Roczniki Filozoficzne, nr 36(1), 221-223, 1988.

Ehlen, Peter. Die philosophische Ethik in der Sowjetunion. München und Salsburg, Anton Pustet, 1972.
Ochocki, Kazimierz. Etyka z Związku Radzieckim w oczach zachodnioniemieckiego sowietologa. Etyka, t. 14, 316-318, 1975.

Eildermann, H. Społeczeństwo pierwotne. Jego ustrój i religia. Warszawa, Książka i Wiedza, 1953.
Rozen, Henryk. Książka o społeczeństwie pierwotnym. Myśl Filozoficzna, nr 1, 294-300, 1954.

Eisele, Carolyn. Studies in the Scientific Method and Mathematical Philosophy of Charles S. Peirce. Martin, R. M. (ed.). Mouton Publishers, 1979.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Peirce jako matematyk i przyrodnik. Studia Filozoficzne, nr 10, 155-158, 1980.

Elders, Leo. Faith and Science. And Introduction to St. Thomas' "Expositio in Boethii 'De Trinitate'". Roma, 1974.
Bronk, Andrzej. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 176-179, 1975.

Enciclopedia filosofica, a cura del Centro di Studi filozofici di Gallarate. 2a ed. Firenze, Sansoni, 1967.
Ingarden, Roman. Ruch Filozoficzny, XXVIII (1-2), 27-32, 1970.

Encyclopédie Française. T. XIX. Philosophie. Religion. Paris, Société Nouvelle de l'Encyclopédie Française, 1957.
Baczko, Bronisław. Współczesna filozofia francuska w encyklopedii. Studia Filozoficzne, nr 4, 167-174, 1958.

Enders, Heinz W. Sprachlogische Traktate des Mittelalters und der Semantikbegriff: Ein historisch-systematischer Beitrag zur Frage der semantischen Grundlegung formuler Systeme. München, Schöning, 1975.
Bronk, Andrzej. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 148-152, 1977.

Engelmann, Paul. Letters from Ludwig Wittgenstein. With a Memoir. Oxford, Basil Blackwell, 1967. Wittgenstein, Ludwig. Schriften 3 (Wittgenstein und der Wiener Kreis). Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1967.
Wolniewicz, Bogusław. Nowe wieści o Wittgensteinie. Studia Filozoficzne, nr 6, 191-196, 1969.

Ericsson, Lars O. Justice in the Distribution of Economic Resources. A Critical and Normative Study. Stockholm, 1976.
Sadurski, Wojciech. Sprawiedliwy podział dóbr ekonomicznych. Studia Filozoficzne, nr 5, 175-178, 1978.

Ernst Mach: Physicist and Philosopher. Cohen, S. & Seeger, J. (eds). Dordrecht, D. Reidel, 1970.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Ernst Mach i filozofia nauki. Studia Filozoficzne, nr 3, 222-226, 1971.

Eschbach, Achim i Rader, Wendelin. Semiotik-Bibliographie I, Frankfurt a.M., 1976.
Jadacki, Jacek J. Bibliografia semiotyczna. Studia Filozoficzne, nr 7, 145-147, 1977.

Eseje o pięknie. Problemy estetyki i teorii sztuki. Wilkoszewska, Krystyna (red.). Warszawa-Kraków, PWN, 1988.
Mróz, Piotr. Drogi i bezdroża estetyki. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 323-325, 1990.
Jamroziakowa, Anna. Ruch Filozoficzny, XLVII (2), 156-159, 1990.

Essays on Aesthetics. Perspectives on the Work of Monroe C. Beardsley. Fisher, John (ed.). Philadelphia, Temple UP, 1983.
Chojna, Wojciech i Smoczyńska, Barbara. Eseje o estetyce. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 187-192, 1984.

Esteticzeskoje. Razumny, W. (red.). Moskwa, 1964.
Dziemidok, Bohdan. Spór o naturę wartości estetycznych. Studia Estetyczne, t. 2, 373-377, 1965.

Estetyka, t. I
Stróżewski, Władysław. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 159-168, 1962.

Esthétique et littérature. La Nouvelle Critique, 1964.
Dziechcińska, Hanna. Marksistowskie próby estetyczne we Francji. Studia Estetyczne, t. 2, 388-393, 1965.

ETC: A Review of General Semantics.
Buczyńska, Hanna. Kilka informacji o semantyce ogólnej. Studia Filozoficzne, nr 2, 232-236, 1958.

Ethical Aspects of Experimentation with Human Subjects. Deadalus, Journal of the Academy of Arts and Sciences, Spring 1969.
Kujawa, Ewa. Moralne problemy eksperymentów medycznych. Etyka, t. 9, 254-256, 1971.

Ethical Principles for Social Policy. Howie, J. (ed.). Southern Illinois UP, 1984.
Tittenbrun, Krzysztof. O niektórych zasadach polityki społecznej. Etyka, nr 23, 168-173, 1988.

Ethics. An International Journal of Social, Political and Legal Philosophy, vol. 79, 1968/69.
Zwoliński, Zbigniew. Dylematy moralne Ameryki. Etyka, t. 7, 207-215, 1970.

Ethics, vol. 82, 1971/1972.
Promieńska, Halina. "Ethics". Studia Filozoficzne, nr 8, 125-131, 1973.

Ethics. No. 2, vol. 88, 1978.
Miłuński, Zbigniew. Prawa zwierząt - mocne czy słabe? Etyka, t. 18, 311-313, 1980.

Ethics and International Affairs, vol. I, 1987.
Gowin, Jarosław. Etyka demokracji. Znak, nr 399, 125-130, 1988.

Ethics and Problems of 21st Century. Goodpaster, K. E. & Sayre, K. M. (eds.). London, 1979.
Przyłuska-Fiszer, Alicja. Problemy etyki XXI wieku. Etyka, nr 22, 297-301, 1986.

Ethics, Economics and the Law. Pennock, J. Roland & Chapman, John W. (eds.). New York UP, 1982.
Porębski, Czesław. Moralność, ekonomia i prawo. Etyka, nr 22, 301-306, 1986.

Ethics in Medical Progress, with special reference to transplantation. Wolstenholme, G. E. W. & O'Connor, M. (eds). London, 1966.
Sokołowska, Magdalena. Etyka i problemy transplantacji. Etyka, t. 4, 165-170, 1969.

Ethik der Wissenschaften? - philosophische Fragen. Ströker, Elisabeth (Hrsg.). Fink und Schöningh, 1984.
Sztombka, Wojciech. Etyczne aspekty uprawiania nauki. Studia Filozoficzne, nr 6, 169-175, 1987.

Ethos, 1988.
Gowin, Jarosław. "Ethos" - ku człowiekowi i wartościom klasycznym. Znak, nr 405-406, 191-198, 1989.

Etica e diritto. Gainformaggio, L. & Lecaldano, E. (red.). Roma-Bari, Laterza, 1986.
Wróblewski, Jerzy. Racjonalne uzasadnianie w etyce i w prawie. Studia Filozoficzne, nr 1, 194-200, 1987.

Etikos Etiudai. 1977-1981.
Jedynak, Stanisław. "Etikos Etiudai" (1977-1981). Studia Filozoficzne, nr 3, 221-223, 1983.

Les Études Philosophiques, nr 1-4, 1969; nr 1-2, 1970.
Borzym, Stanisław. Studia Filozoficzne, nr 2, 213-218, 1971.

Les Études Philosophiques, 1972.
Sudrawski, Zbigniew. "Les Études Philosophiques" w 1972 r. Studia Filozoficzne, nr 10, 158-163, 1973.

Les Études Philosophiques, 1973.
Sudrawski, Zbigniew. "Les Études Philosophiques" w 1973 r. Studia Filozoficzne, nr 9, 121-127, 1974.

Les Études Philosophiques, 04-06, 1986.
Kiełbasa, Jan. O prawach człowieka - inaczej. Znak, nr 398, 104-112, 1988.

Etyka, numery 1966-1969.
Kujawa, Ewa. Polskie czasopisma humanistyczne. Studia Filozoficzne, nr 3, 227- 234, 1970.
Glińska, Alicja. Nurty współczesnej etyki polskiej. Człowiek i Światopogląd, nr 7,75-89, 1970.

Etyka, 1971-1972.
Glińska, Alicja. Treść czasopisma "Etyka" w latach 1971-1972. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 187-196, 1973.

Etyka, t. 11, 1973.
Nowak, Leszek. Założenia metaetyki analitycznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-178, 1974.

Eugène Dupréel: L'homme et l'oeuvres. Bruxelles, 1968.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXXIII (1), 31-39, 1975.

Euhemer - Przegląd Religioznawczy, 1957-1964.
Kowalski, Stanisław. Studia Filozoficzne, nr 4, 207-212, 1964.

Euhemer, 1972.
Ostrzeńska, Maria. "Euhemer", przegląd religioznawczy (1972). Studia Filozoficzne, nr 8, 111-117, 1973.

Euhemer - Przegląd Religioznawczy, XVII.
Ostrzeńska, Maria. "Euhemer, Przegląd religioznawczy" (1973). Studia Filozoficzne, nr 5, 181-186, 1974.

Euhemer - Przegląd Religioznawczy, 1974.
Ostrzeńska, Maria. Euhemer - Przegląd Religioznawczy (1974). Studia Filozoficzne, nr 5, 151-159, 1975.

Euhemer - Przegląd Religioznawczy, XIX.
Brodziński, Dionizy. "Euhemer - Przegląd Religioznawczy". Studia Filozoficzne, nr 2, 158-164, 1977.

Evans, Gareth. The Varieties of Reference. McDowell, John (ed.). Oxford, Clarendon Pr.,1982.
Misiuna, Krystyna. O terminach indywiduowych i ich funkcjach semantycznych. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 311-313, 1983.

Ewolucja biologiczna. Problemy informacji i rozwoju. Nowiński, Czesław (red.). Wrocław, Ossolineum, 1976.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 24-26, 1979.

Existentialism from Dostoevsky to Sartre. The basic writings... Kaufmann, Walter (tr. & intr.). Cleveland & New York, Meridian Books, 1968.
Czapliński, Witold. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 24-30, 1973.

Eysenck, H. J. The inequality of Man. London, Temple Smith, 1973.
Bardecki, Adam. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 159-163, 1974.

F

Fabro, Cornelio. Participation et causalité selon S. Thomas d'Aquin. Publications universitaires de Louvain, 1961.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 183-188, 1966.

Fages, J. B. Comprendre le structuralisme. Privat, 1967.
Gauk, Jerzy. Strukturalizm dla niewtajemniczonych. Studia Filozoficzne, nr 2, 196-198, 1969.
Brodowska-Kossowska, Jadwiga. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 301-304, 1972.

Al-Farabi. Fiłosofskije traktaty. Ałma Ata, 1970.
Mrozek, Anna. Al-Farabi po rosyjsku. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 259-264, 1972.

Feibleman, James K. Assumptions of Grand Logics. The Hague, Nijhoff, 197x.
Woleński, Jan. Założenia logiki. Studia Filozoficzne, nr 6, 165-169, 1981.

Feigl, Herbert & Sellars, Wifrid (eds). Readings in the Philosophical Analysis. New York, Appleton, 1949.
Feigl, Herbert
& Brodbeck, Mary (eds). Readings in the Philosophy of Science. New York, Appleton, 1953.
A., S. Amerykańskie antologie tekstów filozoficznych. Studia Filozoficzne, nr 5, 216-218, 1960.

Fenomenologia Romana Ingardena. Wyd. specjalne Studiów Filozoficznych, 1972.
Iwanowski, Piotr. Wokół ontologii Romana Ingardena. Znak, nr 225, 411-426, 1973.

Ferry, Luc avec Renaut, Alain. La pensée 68, essai sur l'anti-humanisme contemporain. Paris, Gallimard, 1985.
Miś, Andrzej. Francuski antyhumanizm. Studia Filozoficzne, nr 9, 207-213, 1987.

Feyerabend, Paul. On the "Meaning" of Scientific Terms. The Journal of Philosophy, LXII, 1965.
Przełęcki, Marian. Znaczenie terminów naukowych a teorie. Studia Filozoficzne, nr 4, 174-176, 1966.

Feyerabend, Paul. Jak być dobrym empirystą? Zamiara, Krystyna (tłum.). Warszawa, PWN, 1979.
Jodkowski, Kazimierz. Polskie wydanie rozpraw Feyerabenda. Studia Filozoficzne, nr 2, 159-169, 1981.

Fichte-Bibliographie. Baumgartner, Hans M. & Jacobs, Wilhelm G. Stuttgart, F. Fromann, 1968.
Karamać, Barbara. Ruch Filozoficzny, XXVIII (1-2), 34-37, 1970.

Fichte, J. G. 1962-1978.
G., J. Nowe wydanie Fichtego w "Bibliotece Filozoficznej" Meinera. Studia Filozoficzne, nr 4, 165-168, 19xx.

Filipiew, Jurij. Tworczestwo i kibiernetika. Moskwa, 1964.
Piasecka, Brygida. Sprzężenie zwrotne jako zasada zjawisk estetycznych. Studia Estetyczne, t. 2, 368-370, 1965.

Filozofia, nr 1-3, 1968.
Jedynak, Stanisław. "Filozofia" - słowackie czasopismo filozoficzne. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-203, 1969.

Filozofia, 1971.
Jedynak, Stanisław. "Filozofia" w 1971 roku. Studia Filozoficzne, nr 9, 111-114, 1972.

Filozofia, 1977-1980.
Maryniarczyk, Andrzej. O filozofii w "Filozofii". Znak, nr 327, 1290-1297, 1981.

Filozofia amerykańska: wybór rozpraw i szkiców historycznych. Krzywicki, Jerzy (wybór i tłum.). Boston UP, 1958.
Dyoniziak, Ryszard. Zbiór rozpraw o amerykańskiej filozofii. Studia Filozoficzne, nr 3, 284-287, 1962.

Filozofia egzystencjalna. Kołakowski, Leszek i Pomian, Krzysztof (red.). Warszawa, PWN, 1965.
Gromczyński, Wiesław. Filozofia egzystencjalna. Studia Filozoficzne, nr 1, 214-222, 1967.

Filozofia i kultura włoska. Zagadnienia współczesne. Nowaczyk, Mirosław (red.). Wrocław, Ossolineum, Wyd. PAN, 1980.
Stachowski, Zbigniew. Filozofia i kultura włoska. Studia Filozoficzne, nr 6, 172-176, 1981.

Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II. Warszawa, PWN, 1983.
Chudy, Wojciech. Pierwszy tom z "papieskiej" serii PAN. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 237-245, 1984.

Filozofia i myśl społeczna XVI wieku. Szczucki, Lech (oprac.). Warszawa, 1978.
Gadomski, Ludwik. Polska filozofia XVI w. Studia Filozoficzne, nr 11, 163-165, 1978.

Filozofia i utopia. Studia z dziejów ideologii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 10. Warszawa, PWN, 1964.
Panasiuk, Ryszard. Filozofia i utopia. Studia Filozoficzne, nr 3, 228-232, 1965.

Filozofia i współczesna biologia. Frołow, I. T. (red.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1976.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 19-24, 1979.

Filozofia matematyki. Antologia tekstów klasycznych. Murawski, Roman (wybró i oprac.). Poznań, 1986.
Trzęsicki, Kazimierz. Filozofia matematyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 165-167, 1988.
Murawski, Roman. Odpowiedź na recenzję Kazimierza Trzęsickiego. Studia Filozoficzne, nr 10, 214-215, 1989.

Filozofia polska XV wieku. Palacz, Ryszard (red.). Warszawa, PWN, 1972.
Miedziński, Ziemowit. Studia o filozofii polskiej XV wieku. Studia Filozoficzne, nr 8, 153-155, 1973.

Filozofia w Polsce : słownik pisarzy. Wrocław, Ossolineum, 1971.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 269-270, 1972.

Filozofia wieku dwudziestego. Lipiec, Józef (red.). Rzeszów, WSP, 1983.
Palacz, Ryszard. Filozofia XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 9, 197-200, 1984.

Filozoficzne problemy współczesnej biologii. Nowiński, Czesław i in. (tłum.). Warszawa, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, 1953.
Kochański, Zdzisław. Problematyka filozoficzna we współczesnej biologii. Myśl Filozoficzna, nr 3, 281-290, 1953.

Filozoficzno-metodologiczne problemy nauki. Nysanbujew, A. N. (red.). Ałma-Ata, Nauka, 1986.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XLVI (1), 93-95, 1989.

Filozofie romantyczne. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. Tom 13, 1967.
Kuderowicz, Zbigniew. Aspekty romantycznego światopoglądu. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 127-132, 1968.

Fiłosofia, metodołogia, nauka. Lektorski, W. A. i in. (red.). Moskwa, Nauka, 1972.
Miś, Andrzej. Studia z metafilozofii. Studia Filozoficzne, nr 9, 153-156, 1973.

Fiłosofija Kanta i sowriemiennost. Ojzerman, T. I. (red.). Moskwa, Mysl, 1974.
Miś, Andrzej. Kant i współczesność. Studia Filozoficzne, nr 9, 149-154, 1976.

Fiłosofija marksizma i neopozitiwizm. Woprosy kritiki sowriemiennogo pozitiwizma. Ojzerman, T. I. i in. (red.). Moskwa, 1963.
Cackowski, Zdzisław. Radziecka krytyka filozoficzna neopozytywizmu. Studia Filozoficzne, nr 3, 143-150, 1964.

Fiłosofija w sowriemiennom mirie. Fiłosofija i nauka. Moskwa, Nauka, 1972.
Miś, Andrzej. Filozofia i nauka. Studia Filozoficzne, nr 5, 197-201, 1974.

Filozofować w kontekście nauki. Heller, M.; Michalik, A.; Życiński, J. (red.). Kraków, Polskie Tow. Teologiczne, 1987.
Kubat, Kazimierz. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 267-270, 1989/1990.

Fiłosofska Dumka, 1969.
Jedynak, Stanisław. Pismo ukraińskich filozofów. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 137-139, 1970.

Fiłosofska Misal, 1968.
Jedynak, Stanisław. Bułgarskie polemiki z nihilizmem narodowym i kosmopolityzmem. Studia Filozoficzne, nr 1, 195-199, 1969.
Jedynak, Stanisław. Filozofia przyrody w bułgarskim czasopiśmie filozoficznym. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 111-115, 1969.

Fiłosofska Misal, 1971.
Jedynak, Stanisław. "Fiłosofskaja Misal" o marksistowskiej etyce i aksjologii w 1971 Studia Filozoficzne, nr 5, 187-190, 1972.

Fiłosofskije Nauki, 1968.
Morawiec, Kazimierz. Czasopismo filozoficzne radzieckiego szkolnictwa wyższego. Studia Filozoficzne, nr 4, 153-159, 1969.

Fiłosofskije Nauki, 1969.
Butryn, Stanisław. Filozoficzne zagadnienia przyrodoznawstwa w "Fiłosofskich Naukach". Człowiek i Światopogląd, nr 3, 121-129, 1970.

Fiłosofskije Nauki, 1970-1971.
Butryn, Stanisław. "Fiłosofskije Nauki". Studia Filozoficzne, nr 3-4, 237-244, 1972.

Fiłosofskije Nauki, 1973.
Poliński, Daniel. "Fiłosofskije Nauki". Studia Filozoficzne, nr 10, 104-112, 1974.

Fiłosofskije Nauki, 1979.
Jedynak, Stanisław. "Fiłosofskije Nauki" w roku 1979. Studia Filozoficzne, nr 5, 151-158, 1980.

Fiłosofskije problemy astronomii XX wieka. Moskwa, Nauka, 1976.
Butryn, Stanisław. Filozoficzne problemy astronomii XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 283-289, 1978.

Fiłosofskije problemy gipotiezy swierchswietowych skorostiej. Mołczanow, Jurij B. (red.). Moskwa, Nauka, 1986.
Żabicki, Krzysztof. Filozofia a świat prędkości nadświetlnych. Studia Filozoficzne, nr 2, 182-187, 1988.

Fiłosofskije problemy sovremennoj biołogii. Moskwa-Leningrad, Nauka, 1966.
Mickiewicz, Elżbieta. Filozoficzne zagadnienia biologii. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 185-192, 1968.

Fiłosofskije woprosy sowriemiennoj fiziki. Kuzniecow, I. W., Omielianowski, M. E. (red.). Moskwa, 1959.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 21-24, 1960.
Karczewski, Bohdan. Radziecki zbiór prac z filozofii fizyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 187-193, 1961.

Fiłozofija i sowremiennaja biołogija. Frołow, I. T. (red.). Moskwa, 1973.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 52-54, 1976.

Findlay, J. N. Hegel: A Re-examination. London, New York, Muirhead, 1958.
Kuderowicz, Zbigniew. Na marginesie nowej monografii o filozofii heglowskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 185-190, 1959.

Finger, Otto. Von der materialität der seele. Berlin, Aklademie Verlag, 1961.
Adler, Emil. Przyczynek do historii materializmu i ateizmu w Niemczech. Studia Filozoficzne, nr 1, 241-246, 1963.

Fischer, J. L. The Case of Socrates. Praha, 1969.
Paulo de Silva, Krystyna. Przypadek Sokratesa. Studia Filozoficzne, nr 1, 204-206, 1971.

Fisk, Milton. Ethics and Society. A Marxist Interpretations of Value. New York UP, 1980.
Wojciechowski, Krzysztof. Relatywistyczna etyka marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 3, 197-200, 1984.

Flam, Leopold. La philosophie au tournant de notre temps. Presses Universitaires de Bruxelles, 1970.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 173-177, 1973.

Fleck, Ludwik. Genesis and Development of a Scientific Fact. Trenn, Thaddeus & Merton, Robert (eds), Bradley, Fred & Trenn, Thaddeus (transl.), Kuhn, Thomas S. (Foreword). The Univ. of Chicago Press, 1979.
Voisé, Waldemar. Ruch Filozoficzny, nr 1, 22-26, 1981.

Fleck, Ludwik. Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym. Tuszkiewicz, M. (tłum.). Lublin, Wyd. Lubelskie, 1986.
Symotiuk, Stefan. Brakujące ogniwo. Studia Filozoficzne, nr 5, 178-183, 1988.

Fleischmann, Eugène. La Philosophie Politique De Hegel Sous Forme D'un Commentaire Des Fondements De La Philosophie Du Droit. Paris, Plon, 1964.
Panasiuk, Ryszard. Aktualność filozofii politycznej Hegla we współczesnej myśli mieszczańskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 171-179, 1966.

Florczak, Zofia. Europejskie źródła teorii językowych w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Studia z dziejów teorii języka i gramatyki. Wrocław, Ossolineum, 1978.
Staszek, Walenty. Oświecenie i refleksja filozoficzna o języku. Studia Filozoficzne, nr 8, 135-141, 1980.

Folaron, Stefan. Andrea Cesalpino - filozof z Arezzo. Częstochowa, WSP, 1980.
Szydłowski, Piotr. W kręgu filozofii Odrodzenia. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 269-271, 1981.

Folaron, Stefan. Monizm filozoficzny N. Taurellusa. Częstochowa, WSP, 1983.
Szydłowski, Piotr. Zapomniany filozof z Altdorfu. Studia Filozoficzne, nr 8, 197-199, 1984.

Fougerollas, Pierre. La philosophie en question. Paris, 1960.
Skarga, Barbara. Filozofia pod znakiem zapytania. Studia Filozoficzne, nr 3, 287-289, 1962.

Foundations of Gestalt Theory. Smith, Barry (ed.). München-Wien, Philosophia Verlag, 1988.
Woleński, Jan. Ruch Filozoficzny, XLVII (2), 162-164, 1990.

Foundations of Mathematics. Symposium Papers Commemorating the sixtieth birthday of Kurt Gödel. Berlin, Springer, 1969.
Wojtkiewicz, Czesław. Roczniki Filozoficzne, 18(1), 197-200, 1970.

Fourastié, Jean. Lettre ouverte à quatre milliards d'hommes. Paris, 1970.
Żurawicki, Seweryn. Dokąd zmierza ludzkość - czy dokąd zmierza Fourastié? Studia Filozoficzne, nr 5, 242-247, 1971.

Fourastié, Jean. Myśli przewodnie. Jaworski, Tomasz i Lindner, Jerzy (tłum.). Warszawa, PIW, 1972.
Migasiński, Jacek. Myśli Jeana Fourastié. Studia Filozoficzne, nr 5, 277-280, 1973.

Fox, Literature and Reality. 1937. Klingender, F. D. Marxism and Modern Art. 1945. Fast, H. Literature and reality. 1950.
Morawski, Stefan. Przeciw faszyzacji kultury.  Myśl Filozoficzna, nr 4, 324-338, 1952.

Fragmenty filozoficzne. Księga pamiątkowa ... Tadeusza Kotarbińskiego. Warszawa, PWN, 1959.
Mortimer, Halina. "Fragmenty filozoficzne". Studia Filozoficzne, nr 1, 175-181, 1961.

Francastel, Pierre. Twórczość malarska a społeczeństwo. Karabowska, J. i Szczepańska, A. (tłum.). Warszawa, PIW, 1973.
Puszko, Hanna. Badania nad sztuką a filozofia. Studia Filozoficzne, nr 11, 223-228, 1974.

Francoeur, Robert T. Horyzonty ewolucji. Warszawa, PAX, 1969.
Jakubowska, Janina. Chrześcijaństwo i ewolucja. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 115-119, 1971.

Frank, Philipp. Philosophy of Science: The Link Between Science and Philosophy. N. J., Prentice Hall, 1957.
Amsterdamski, Stefan. Philipp Frank o związku filozofii i nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 215-231, 1958.

Frankena, William K. The Concept of Morality. Aiken, Henry David. On Some Unreal Distinctions in Ethics. The Journal of Philosophy, LXIII (21).
Szawarski, Zbigniew. O pojęciu moralności. Studia Filozoficzne, nr 3, 280-282, 1967.

Frankl, Viktor E. Homo patients. Warszawa, PAX, 1971.
Kościuch, Jan. Filozofia w psychiatrii. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 264-270, 1972.

Free Will. Morgenbesser, Sidney & Walsh, James (eds). New York, Prentice Hall, 1962.
Kustrzeba, Ireneusz. Wybór tekstów o wolności woli. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 278-280, 1963.

Free Will. Watson, Gary (ed.). Oxford UP, 1982.
Panufnik, Maciej. O wolności i konieczności, woli i zniewoleniu. Etyka, nr 22, 306-310, 1986.

Frege, Gottlob. Conceptual Notation and Related Articles. Bynum, Ward (trensl., intr., biography).
Batóg, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 152-158, 1974.

Freundenthal, H. Lincos - Design of a Language for Cosmic Intercourse. Amsterdam, 1960.
Marciszewski, Witold. Projekt języka kosmicznego. Studia Filozoficzne, nr 3, 216-219, 1964.

Frey, R. G. Interests and Rights. A Case Against Animals. Oxford, Clarendon Pr., 1980.
Miłuński, Zbigniew. Zwierzęta i prawa moralne. Etyka, nr 22, 289-293, 1986.

Freyer, Hans. Theorie des gegenwärtigen Zeitalters. Stuttgart, 1955.
Suchodolski, Bogdan. Freyera teoria współczesności. Myśl Filozoficzna, nr 3, 201-204, 1956.

Friedländer, Paul. Platon. Band I. Seinswahrheit und Lebenswirklichkeit. Band II. Die platonischen Schriften. Erste Periode. Berlin, Walter de Gruyter, 1954 i 1957. Band III. Die platonischen Schriften. Zweite und dritte Periode. 1960.
Elzenberg, Henryk. Ruch Filozoficzny, XVIII (1-3), 21-22, 1958.
Elzenberg, Henryk. Ruch Filozoficzny, XX (4), 269-270, 1961.

Friedrich, Manfred. Philosophie und Ökonomie beim jungen Marx. Berlin, 1960.
Orłowski, Aleksander. Filozofia i ekonomia w pismach młodego Marksa. Studia Filozoficzne, nr 1, 165-175, 1964.

Fritzhand, Marek. Człowiek, humanizm, moralność: ze studiów nad Marksem. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Legowicz, Jan. Z zagadnień "filozofii życia". Studia Filozoficzne, nr 2, 196-201, 1962.

Fritzhand, Marek. Myśl etyczna młodego Marksa. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Soldenhoff, Stanisław. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 18-19, 1963.

Fritzhand, Marek. W kręgu etyki marksistowskiej. Szkice i polemiki etyczne. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.
Kozłowski, Roman. Ruch Filozoficzny, XXVI (4), 311-313, 1968.
Soldenhoff, Stanisław. Kronika szkiców i polemik. Etyka, t. 3, 272-274, 1968.

Fritzhand, Marek. Główne zagadnienia i kierunki metaetyki. Warszawa, Książka i Wiedza, 1970.
Glińska, Alicja. W poszukiwaniu marksistowskiej metaetyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 211-217, 1971.
Jedynak, Stanisław. Marksistowski wykład metaetyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 217-221, 1971.
Hołówka, Jacek. Naukowość etyki i metaetyki. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 197-202, 1973

Fritzhand, Marek. O niektórych właściwościach etyki marksistowskiej. Warszawa, PWN, 1974.
Jankowski, Henryk. Spór o etykę normatywną marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 215-223, 1976.
Michalik, Mieczysław. Właściwości etyki marksistowskiej. Etyka, t. 15, 219-224, 1977.

Fritzhand, Marek. Wartości a fakty. Warszawa, PWN, 1982.
Jankowski, Henryk. Decyzja a uzasadnienie w świecie wartości. Studia Filozoficzne, nr 3, 211-216, 1983.
Michalik, Mieczysław. Wiedza o faktach i uzasadnianie wartości. Etyka, nr 21, 177-182, 1984.
Gula, Janusz. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 141-143, 1987/1988.

Frołow, Iwan Timofiejewicz. Genetyka i dialektyka. Moskwa, Nauka, 1968.
Denkowska, Alicja. Książka budząca refleksje. Studia Filozoficzne, nr 3, 190-194, 1969.

Fromm, Erich. Marx's Concept of Man. Naw York, Ungar, 1961.
Siemek, Marek. Marksizm a "humanistyczna psychoanaliza". Studia Filozoficzne, nr 3-4, 263-267, 1963.

Fromm, Erich. Szkice z psychologii religii. Prokopiuk, Jerzy (tłum.), Strzelecki, Jan (wstęp). Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.
Szmyd, Jan. Wokół przekładu prac Fromma. Studia Filozoficzne, nr 4, 201-208, 1967.

Fromm, Erich. The Revolution of Hope: toward a humanized technology. New York, Harper and Row, 1968.
Siniugina, Larysa. Rewolucja nadziei a ewolucja Ericha Fromma. Studia Filozoficzne, nr 1, 191-196, 1971.

Fromm, Erich. Ucieczka od wolności. Ziemilscy, O. i A. (tłum.). Warszawa, 1970.
Gałkowski, Jerzy W. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 174-181, 1973.

Fromm, Erich. The Anatomy of Human Destructivness. Greenwich Connecticut, A Fawcett Crest Book, 1975.
Siniugina, Larysa. Anatomia ludzkiej destruktywności. Studia Filozoficzne, nr 6, 162-169, 1976.

Fromm, Erich. To Have or to Be? New York, Harper and Row, 1976.
Lewczuk, Zinaida. Posiadać czy być? Studia Filozoficzne, nr 1, 160-164, 1978.

Fromm, Erich. Greatness and Limitations of Freud's Thought. New York, 1980.
Rosińska, Zofia. Fromm o Freudzie. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 156-159, 1982.

Fryckowski, Edmund. Poglądy społeczno-filozoficzne Jana Śniadeckiego. Bydgoszcz, 1985.
Jadczak, Ryszard. Poglądy społeczno-filozoficzne Jana Śniadeckiego. Studia Filozoficzne, nr 6, 184-187, 1987.
Zalewska, Urszula. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 320-323, 1987.

Fukuyama, Francis. The National Interests, nr 16, 1989.
Gowin, Jarosław. Kapitalizm i zmierzch historii. Znak, nr 411, 99-103, 1989.

Fuller, Lon L. The Morality of Law. New Haven & London, Yale UP, 1964.
Kurczewski, Jacek. Moralność czy prakseologia prawa? Studia Filozoficzne, nr 3, 274-280, 1967.
Filipiak, Teodor. Lona L. Fullera koncepcja prawa i moralności. Etyka, t. 4, 177-188, 1969.

Fuller, Lon L. Moralność prawa. Amsterdamski, Stefan (tłum.). Warszawa, 1978.
Ziembiński, Zygmunt. Swoisty sposób rozprawiania o moralności i prawie. Etyka, t. 17, 255-260, 1979.

G

Gabbay, Dov M. Investigations in Modal and Tense Logics with Applications to Problems in Philosophy and Linguistics. Dordrecht, D. Reidel, 1976.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXV (3-4), 193-196, 1977.

Gadamer, Hans-Georg. Variationen (Kleine Schriften IV). Tubingen, Mohr, 1977.
Baran, Bogdan. Sztuka rozmowy. Studia Filozoficzne, nr 3, 172-176, 1979.

Gadamer, Hans-Georg. Rozum, słowo, dzieje. Michalski, Krzysztof (wstęp i tłum.), Łukasiewicz, Małgorzata (tłum.). Warszawa, 1979.
Baran, Bogdan. Filozof i słowo. Znak, nr 313, 922-927, 1980.

Galewicz, Włodzimierz. Analiza dobra. Kraków, UJ, 1988.
Pleszczyński, Jan. Co jest naprawdę dobre? Studia Filozoficzne, nr 2-3, 325-331, 1990.

Galewicz, Włodzimierz. Nicolai Hartmann. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1987.
Galarowicz, Jan. Filozofia Nicolai Hartmanna. Znak, nr 402, 109-112, 1988.

Galileo Galilei, 350 ans d'historie. Poupard, Paul (red.). Tournai, 1983.
Zięba, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 34(3), 230-238, 1986.

Gałecki, Jerzy. Problematyka estetyki, przedmiot i metoda. Ingarden, Roman (przedm.). Kraków, Wyd. Literackie, 1962.
Pelc, Jerzy. Nowa książka o przedmiocie i metodzie estetyki. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 237-243, 1963.
Morawski, Stefan. Gałeckiego Problematyka estetyki. Estetyka, IV, 265-273, 1963.

Gałkowski, Jerzy W. Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy. Warszawa, PAX, 1980.
Bartoszek, Adam. Człowiek ponad, przed czy przez pracę? Colloquia Communia, 1(18), 97-107, 1985.

Game Theory, Social Choice and Ethics. Brock, H. W. (ed.). Dordrecht, Reidel, 1980.
Dąbrowski, Tomasz. Etyka i myślenie matematyczne. Etyka, nr 20, 178-184, 1983.

Ganżin, W. T. Nrawstwiennost' i nauka. Moskwa, Izd. Mosk. Univ., 1978.
Jedynak, Stanisław. Moralność a nauka. Etyka, t. 17, 265-266, 1979.

Garaudy, Roger. Komunizm i moralność. Hertz, Paweł (tłum.). Warszawa, 1947.
Morawski, Stefan. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 432-436, 1949.

Garaudy, Roger. Perspectives de l’homme (Existentialisme, pensée cathilique, marxisme). Paris, Pr. Univ. de France, 1959.
Majler, Janina. W klimacie dialogu. Studia Filozoficzne, nr 6, 163-171, 1960.

Garaudy, Roger. Perspektywy człowieka - egzystencjalizm, myśl katolicka, marksizm. Butkiewicz, Z. i Rogoziński, J. (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Płużański, Tadeusz. Konfrontacja humanizmów. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 91-101, 1968.
Szewczyk, Jan. Filozofia i polityka. Studia Filozoficzne, nr 2, 188-195, 1969.

Gardies, Jean-Louis. La logique du temps. Pr. Univ. de France, 1975.
Kowalski, Zdzisław. Logika czasu. Studia Filozoficzne, nr 8, 151-157, 1976.
Kowalski, Zdzisław. Logika temporalna. Studia Filozoficzne, nr 11, 155-162, 1978.

Gardies, Jean-Louis. Pascal entre Eudoxe et Cantor. Paris, Vrin, 1984.
Murawski, Roman. Cantor, Pascal i Eudoksos. Studia Filozoficzne, nr 3, 213-215, 1986.

Gardies, Jean-Louis. Rational Grammar. Mulligan K. (transl.). München-Wien, Philosophia Verlag, 1985.
Pelc, Jerzy. Ruch Filozoficzny, XLV (1), 67-68, 1988.

Gardies, Jean-Louis. L'erreur de Hume. Paris, 1987.
Ziembiński, Zygmunt. Błąd Hume'a? Studia Filozoficzne, nr 10, 222-225, 1988.

Garewicz, Jan. Rozdroża pesymizmu. Jednostka i społeczeństwo w koncepcji Artura Schopenhauera. Ossolineum, 1965.
Kołakowski, Leszek. Badania nad nihilizmem. Studia Filozoficzne, nr 3, 244-247, 1967.

Garner, Richard T. & Rosen, Bernard. Moral Philosophy. A Systematic Introduction to Normative Ethics and Metaphysics. Macmillan, 1967.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Wstęp do etyki. Etyka, t. 8, 195-197, 1971.

Gawecki, Bolesław Józef. Zagadnienie przyczynowości w fizyce. Warszawa, PAX, 1969.
Majewski, Zbigniew. Rzecz o przyczynowości w fizyce. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 115-120, 1970.

Gawecki, Bolesław Józef. Polscy myśliciele romantyzmu. Warszawa, PAX, 1972.
Szyszkowska, Maria. Ruch Filozoficzny, XXXII (4), 269-272, 1974.

Gawroński, Alfred. Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa? Warszawa, Biblioteka Więzi, 1984.
Życiński, Józef. Dlaczego Gawroński wykluczył poetów z filozofii? Znak, nr 370-371, 219-227, 1985.
Sady, Wojciech. Alfreda Gawrońskiego pochwała filozofii analitycznej. Studia Filozoficzne, nr 8, 147-150, 1986.
Komendziński, Tadeusz. Czy zmierzch formacji kartezjańskiej? Studia Filozoficzne, nr 9, 174-179, 1986.

Gellner, Ernest. Words and Things. A Critical Account of Linguistic Philosophy and a Study of Ideology. London, Gollancz, 1959.
Wolniewicz, Bogusław. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 276-278, 1962.

Gethmann, Carl Friedrich. Verstehen und Auslegung. Das Methodenproblem in der Philosophie Martin Heideggers. Bonn, 1974.
Michalski, Krzysztof. Problem metody w filozofii Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 151-157, 1975.

Geymonat, Ludovico. Filozofia a filozofia nauki. Marucha, Wojciech (tłum.). Warszawa, PWN, 1966.
Simbierowicz, Zygmunt. Filozofia filozofii nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 189-197, 1968.

Giedymin, Jerzy. Z problemów logicznych analizy historycznej. Poznań, PTPN, 1961.
Pelc, Jerzy. Dwie książki z zakresu zastosowań logiki do historii. Studia Filozoficzne, nr 3, 269-276, 1962.

Giedymin, Jerzy. Problemy, założenia, rozstrzygnięcia. Studia nad logicznymi podstawami nauk społecznych. Poznań, Wyd. Pol. Tow. Ekonomicznego, 1964.
Szaniawski, Klemens. Studia o metodach nauk społecznych. Studia Filozoficzne, nr 3, 161-166, 1965.
Pelc, Jerzy. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 37-39, 1966.

Gierulanka, Danuta. Zagadnienie swoistości poznania matematycznego. Warszawa, PWN, 1962.
Czeżowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXIII (1-2), 37-39, 1964.

Gilbert, Katharine Everett & Kuhn, Helmut. A History of Aesthetics, New York, Macmillan, 1939.
Wallis, Mieczysław. Nowa historia estetyki. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 275-279, 1949.

Gilejko, L., Rudziński, R., Stępień, T. Społeczno-filozoficzne idee marksizmu. Warszawa, PWN, 1979.
Głombik, Czesław. Upowszechnianie filozoficznych idei marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 7, 155-161, 1980.

Gillner, Helmut. Fryderyk Nietzsche - filozoficzna i społeczna doktryna immoralizmu. Warszawa, PWN, 1965.
Kuczyński, Janusz. Pierwsza i ostatnia książka Gillnera. Studia Filozoficzne, nr 1, 234-238, 1967.

Gilson, Étienne. L'être et l'essence. Paris, Vrin, 1948.
Swieżawski, Stefan. Roczniki Filozoficzne, II-III, 447-450, 1949-1950.

Gilson, Étienne. Duch filozofii średniowiecznej. Warszawa, PAX, 1959. Chrystianizm a filozofia, Warszawa, PAX, 1959.
Kasia, Andrzej. Duch filozofii średniowiecznej czy duch filozofii ortodoksyjnie chrześcijańskiej? Studia Filozoficzne, nr 4, 187-196, 1961.

Gilson, Étienne. Le Philosophe et la Théologie. Fayard, 1960.
Grygiel, Stanisław. Jedyny problem Gilsona. Znak, nr 111, 1083-1089, 1963.

Gilson, Étienne. Byt i istota. Lubicz, Piotr i Nowak, Jerzy (tłum.). Warszawa, PAX, 1963.
Czerkawski, Jan. Filozofia a historia filozofii. Znak, nr 128-129, 382-391, 1965.
Cichowicz, Stanisław. Byt czyli niedole filozofii. Studia Filozoficzne, nr 3, 214-222, 1965.

Gilson, Étienne. Jedność doświadczenia filozoficznego. Wrzeszcz, Zofia (tłum.). Warszawa, PAX, 1968.
Simbierowicz, Zygmunt. Filozofia a nauka. Studia Filozoficzne, nr 1, 235-238, 1969.

Gilson, Étienne. Filozof i teologia. Warszawa, PAX, 1968.
Mrówczyński, Tadeusz. Filozoficzne doświadczenia Gilsona. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 132-137, 1968.
Sarnowski, Stefan. Nowy Tomasz niepotrzebny. Studia Filozoficzne, nr 3, 194-199, 1969.

Gilson, Étienne. Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich. Warszawa, PAX, 1987.
Papuziński, Andrzej. Tomistyczna historia idei filozoficznych. Studia Filozoficzne, nr 8, 207-211, 1988.

Gindilis, Ł. M.; Kaplan, S. A.; Kardaszew, N. S.; Panowkin, B. N.; Suchotin, B. W.; Chowanow, G. M. Wnieziemnyje ciwilizacji. Problemy mieżzwiezdnoj swjazi. Moskwa, Nauka, 1969.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 159-163, 1971.

Girtler, Roland. Kulturanthropologie. Entwicklungslinen, Paradigmata, Methoden. München, 1979.
Bronk, Andrzej. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 157-160, 1983.

Głombik, Czesław. Człowiek i historia. Studium koncepcji filozoficznej Stefana Pawlickiego. Warszawa, PWN, 1973.
Kołakowski, Andrzej. Przyczynek do badań nad historią filozofii polskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 163-164, 1977.

Głombik, Czesław. Tradycja i interpretacje. Antoni Molicki a reakcja katolicka wobec polskiej "filozofii narodowej". Warszawa, PWN, 1978.
Nowicki, Andrzej. Spór o polską "filozofię narodową". Studia Filozoficzne, nr 10, 165-168, 1978.
Tyburski, Włodzimierz. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 151-154, 1979.

Głombik, Czesław. Metafizyka kultury. Grabmann - Maritain - neoscholastyka polska. Warszawa, Książka i Wiedza, 1982.
Tyburski, Włodzimierz. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 209-212, 1984.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XLIV (1), 57-60, 1987.

Głombik, Czesław. Zapomniani krytycy, nieznani filozofowie. Rzecz o Aleksandrze Tyszyńskim i Janie Adamskim. Lublin, Wyd. Lubelskie, 1988.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XLVII (1), 75-77, 1990.

Gnoseołogiczeskije i socjalnyje problemy razwitija chemii. Parniuk, M. A. (red.). Kijew, Naukowa Dumka, 1974.
Zamecki, Stefan. Rozwój chemii w oczach filozofa. Studia Filozoficzne, nr 1, 180-185, 1976.

Gochet, Paul. Ascent to Truth. A Critical Examination of Quine's Philosophy. München-Wien, 1986.
Woleński, Jan. Nowa książka o Quine. Studia Filozoficzne, nr 7, 184-187, 1987.

Gogacz, Mieczysław. Istnieć i poznawać. Notatnik błędów filozoficznych i trudności z kręgu klasycznie pojętej filozofii. Warszawa, ATK, 1969.
Stępień, Antoni B. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 82-84, 1973.

Goldmann, Lucien. Le dieu caché: étude sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine. Paris, Gallimard, 1955.
Kołakowski, Leszek. Pascal i epistemologia historyczna Goldmanna. Studia Filozoficzne, nr 3, 182-195, 1957.

Goldmann, Lucien. Nauki humanistyczne a filozofia. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
P., K. Z socjologii wiedzy. Znak, nr 90, 1715-1718, 1961.

Goldmann, Lucien. Nauki humanistyczne a filozofia. Jerzyńska, E. (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Krawczyk, Zbigniew. Problemy marksistowskiej metodologii humanistyki. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 261-263, 1963.

Goldschmidt, Victor. État de nature et pacte de soumission chez Hegel. Garaudy, Roger. Contradiction et totalité dans la logique de Hegel. Revue Philosophique, nr 1, 1964.
Łagowski, Bronisław. Z nowych badań nad Heglem. Studia Filozoficzne, nr 3, 235-238, 1965.

Gollan, John. The British Political System. London, Lawrence & Wishart, 1954.
Białek, Jadwiga. Książka o brytyjskim systemie politycznym. Myśl Filozoficzna, nr 1, 194-198, 1956.

Gołaszewska, Maria. Filozoficzne podstawy krytyki literackiej. Warszawa, PWN, 1963.
Makota, Janina. Książka o filozoficznych podstawach krytyki literackiej. Estetyka, IV, 304-308, 1963.
Stefanowska, Zofia. Czym jest i czym nie jest krytyka literacka. Studia Filozoficzne, nr 4, 182-187, 1964.

Gołaszewska, Maria. Świadomość piękna. Problematyka genezy, funkcji struktury i wartości w estetyce. Warszawa, PWN, 1970.
Szyma, Tadeusz. Świadomość piękna. Studia Filozoficzne, nr 5, 201-208, 1972.

Gołaszewska, Maria. Uniwesum sztuki. Kraków, UJ, 1984. Estetyka i antyestetyka. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1984. Estetyka rzeczywistości. Warszawa, PAX, 1984.
Wilkoszewska, Krystyna. In Search of Universal Aesthetics. Three books by Maria Gołaszewska. Wójcik, Jerzy (tłum.). Ruch Filozoficzny, XLIII, 183-186, 1986.

Gołosowkier, I. I. Dostojewskij i Kant. Moskwa, 1963.
Rosińska, Zofia. Dostojewski i Kant. Studia Estetyczne, t. 1, 345-347, 1964.

Gołowanow, W. N. Zakony w sistiemie naucznogp znanija. Moskwa, Mysl, 1970.
Łojewska, Izabela Maria. Prawa w systemie wiedzy naukowej. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 241-247, 1972.

Gondosch, D. und Helmle, M. und Paul, G. Lehrbuch Philosophie. Wien, 1983.
Symotiuk, Stefan. Fakty i wartości w nauczaniu filozofii. Analiza czterech podręczników filozofii dla klas 8 szkół średnich w Austrii. Ruch Filozoficzny, XLV (1), 68-78, 1988.

González, Pablo Guadarrama. Valoraciones sobre el pensamiento filosófico cubano y latinoamericano. Editora Política, 1985.
Curyło-González, Irena. Filozofia latynoamerykańska w oczach kubańskiego historyka idei. Studia Filozoficzne, nr 12, 175-180, 1987.

Goodman, Nelson. Languages of Art. An Approach to the Theory of Symbols. New York, Bobbs-Merril, 1968.
Wolicka, Elżbieta. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 199-206, 1974.

Goodstein, R. L. The Significance of Incompleteness Theorems.
Onyszkiewicz, Janusz. Sens i znaczenie twierdzeń o niezupełności. Studia Filozoficzne, nr 3, 226-227, 1964.

Gordon, Mieczysław. O usprawiedliwieniu indukcji. Warszawa, PWN, 1964.
Krajewski, Władysław. Próba marksistowskiego rozwiązania problemu usprawiedliwienia indukcji. Studia Filozoficzne, nr 2, 213-215, 1965.

Gordon, Mieczysław. Leibniz. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1974
Mizińska, Jadwiga i Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 40-45, 1976.

Gortat, Radzisława. Jerzego Plechanowa koncepcja rewolucji rosyjskiej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1979.
Wojnar-Sujecka, Janina. Meandry myśli teoretycznej J. Plechanowa. Studia Filozoficzne, nr 7, 161-163, 1980.

Gosling, J. C. B. Pleasure and Desire. The Case for Hedonism Reviewed. Oxford, Clarendon Press, 1969.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXIX (1), 26-28, 1971.

Goswāmi, Satsvarūpa dāsa. Czym są wedy? Zarys myśli staroindyjskiej. Wrocław, Politechnika Wrocławska, 1986.
Wilowski, Włodzimierz. Starożytna filozofia społeczeństwa wedyjskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 154-158, 1988.

Gouldner, Alvin. For Sociology: Reveval and Critique in Sociology Today, London, Penguin, 1973.
Magala, Sławomir. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (1-2), 45-50, 1980.

Góralski, Andrzej. Twórcze rozwiązywanie zadań. Warszawa, PWN, 1980.
Stasiak, Makary Krzysztof. Naukowo o twórczości. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 265-268, 1981.

Górski, Eugeniusz. Hiszpańska refleksja egzystencjalna. Studium filozofii i myśli Miguela de Unamuno. Wrocław, Ossolineum, 1979.
Stasiński, Maciej. Hiszpańska refleksja egzystencjalna. Studia Filozoficzne, nr 3, 163-169, 1980.

Gramsci, Antonio. Pisma wybrane. Sieroszewska, Barbara (tłum.). Listy z więzienia. Brahmer, Mieczysław (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Szacki, Jerzy. Filozofia "człowieka zbiorowego". Studia Filozoficzne, nr 3, 223-239, 1962.

Gramsci and Marxist Theory. Mouffe, Chantal (ed). London, Routledge and Kegan Paul, 1979.
Magala, Sławomir. Hegemonia, państwo i rewolucja. Studia Filozoficzne, nr 4, 178-181, 1981.

Granat, Wincenty. Teodycea, istnienie Boga i jego natura. Poznań, Pallotinum, 1960.
Stróżewski, Władysław. Znak, nr 73-74, 1087-1089, 1960.

Granat, Wincenty. Osoba ludzka. Próba definicji. Sandomierz, 1961.
Kasia, Andrzej. Osoba ludzka w klamrach definicji. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 225-236, 1963.

Grassi, Ernesto. Die Theorie des Schönen in der Antike. Köln, 1962.
Morawski, Stefan. Teoria piękna w starożytności. Estetyka, IV, 297-302, 1963.

Graves, John C. The Conceptual Foundations of Contemporary Relativity Theory. The MIT Press, 1971.
Heller, Michał. Czy fizykę można stworzyć z pustki? Znak, nr 253, 932-935, 1975.

Grayeff, Felix. Versuch uber das Denken. Hamburg, Felix Meiner, 1966.
G., L. Ruch Filozoficzny, XXVII (2-3), 139-141, 1969.

Grazer Philosophische Studien.
Woleński, Jan. W duchu Brentana i Meinonga ("Grazer Philosophische Studien"). Studia Filozoficzne, nr 10, 227-228, 1988.

Grazer Philosophische Studien. (Non-Existence and Predication). 25/26, 1985/1986.
Żegleń, Urszula. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 201-212, 1988.

Green, Gilbert. The New Radicalism: Anarchist or Marxist? N.Y. International Publishers, 1971.
Fiedin, Jan. Anarchizm i liberalizm. Studia Filozoficzne, nr 3, 214-217, 1974.

Greniewski, Henryk. Elementy logiki formalnej. Warszawa, PWN, 1955.
Grzegorczyk, Andrzej. "Elementy logiki formalnej" Henryka Greniewskiego. Myśl Filozoficzna, nr 1, 176-183, 1956.

Greniewski, Henryk. Elementy logiki indukcji. Warszawa, PWN, 1955.
Czerwiński, Zbigniew. Nowe ujęcie logiki indukcji. Studia Filozoficzne, nr 2, 206-214, 1958.

Greniewski, Henryk i Kempisty, M. Cybernetyka z lotu ptaka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1963.
 Sławianowski, Jan. O pracach popularyzacyjnych z dziedziny cybernetyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 192-198, 1964.

Gribanow, D. P. Materialnoje jedinstwo mira w swietie sowremiennoj fiziki. Moskwa, Mysl, 1971.
Pawlak, Adam. Jedność materialna świata. Studia Filozoficzne, nr 3, 216-222, 1973.

Grice, Russell. The Grounds of Moral Judgment. Cambridge, 1967.
Hołówka, Jacek. Umowa moralna. Etyka, nr 6, 189-196, 1970.

Griffin, James. Well-Being. Oxford, Clarendon Pr., 1986.
Hołówka, Jacek. Użyteczność i cnota. Etyka, nr 25, 337-345, 1990.

Griffin, Nicholas. Relative Identity. Oxford, Clarendon Pr., 1977.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 69-73, 1981.

Grimen, Harald. Aspects of Act-Identification and Intention-Identification. An Essay on Identificatory Practicies in Human Life. Bergen, 1987.
Chmielewski, Adam. Filozoficzne problemy rozpoznawania czynów i zamiarów. Studia Filozoficzne, nr 12, 191-193, 1989.

Grobler, Adam. Prawda i racjonalność naukowa. Kraków, Inter Esse, 1993.
Sady, Wojciech. Nauka, prawda, racjonalność. Znak, nr 481, 120-126, 1995.

Grodziński, Eugeniusz. Znaczenie słowa w języku naturalnym. Warszawa, PWN, 1964.
Rudek, Waleska. Zagadnienia semantyczne. Studia Filozoficzne, nr 3, 193-206, 1966.

Grodziński, Eugeniusz. Zarys ogólnej teorii imion własnych. Warszawa, PWN, 1973.
Szymczak, Mirosław. Teoria imion własnych. Studia Filozoficzne, nr 3, 179-181, 1975.

Grodziński, Eugeniusz. Mowa wewnętrzna. Ossolineum, 1976.
Szumska, Jadwiga. Czym jest mowa wewnętrzna? Studia Filozoficzne, nr 6, 164-166, 1977.

Grodziński, Eugeniusz. Monizm i dualizm. Z dziejów refleksji filozoficznej nad myśleniem i mową. Ossolineum, 1978.
Koj, Leon. Monizm a dualizm. Studia Filozoficzne, nr 2, 161-164, 1979.
Grodziński, Eugeniusz. Studia Filozoficzne, nr 2, 164-167, 1979.
Bytniewski, Paweł i Mizińska, Jadwiga. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 143-150, 1979.

Grodziński, Eugeniusz. Paradoksy semantyczne. Wrocław, Ossolineum, 1983.
Żabski, Eugeniusz. Ruch Filozoficzny, XLIV (2), 171-177, 1987.
Grodziński, Eugeniusz. Uwagi do opinii E. Żabskiego o mojej książce. Ruch Filozoficzny, XLIV (2), 179-185, 1987.

Grodziński, Eugeniusz. Koryfeusze nie są nieomylni. Wrocław, Ossolineum, 1988.
Ojcewicz, Grzegorz. Koryfeusze nie są nieomylni. Studia Filozoficzne, nr 11, 193-195, 1989.

Gromczyński, Wiesław. Człowiek - świat rzeczy - Bóg w filozofii Sartre'a. Warszawa, PWN, 1969.
Płużański, Tadeusz. W pobliże marksizmu między egzystencją a ogólnością. Studia Filozoficzne, nr 3, 269-274, 1970.
Jakubowska, Janina. Sartre na nowo odczytany. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 113-119, 1970.

Grünbaum, Adolf. Philosophical Problems of Space and Time. New York, Knopf, 1963.
Augustynek, Zdzisław. Nowa praca o problemach podstawowych czasu i przestrzeni. Studia Filozoficzne, nr 2, 202-220, 1966.

Grünbaum, Adolf. Modern Science and Zeno's Paradox. Middletown, Wesleyan UP, 1967.
Lasota, Jan Piotr. Ruch i rzekome sprzeczności. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 169-174, 1968.

Grundlagen des Historischen Materialismus. Berlin, Dietz Verlag, 1976.
Kaniowski, Władysław. Podręcznik marksistowskiej wiedzy o społeczeństwie. Studia Filozoficzne, nr 3, 185-187, 1977.

Grundmann, Herbert. Neue Forschungen über Joachim von Fiore. Marburg, 1950.
Grzybowski, Konstanty. Nowe badania nad Joachimem z Fiore. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 320-332, 1955.

Grušin, B. A. Očerki łogiki istoričeskogo issledevanija (process razvitija problemy naučnogo vesproizvedenija). Moskwa, 1961.
Giedymin, Jerzy. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 402-407, 1962.

Grzegorczyk, Andrzej. Zarys logiki matematycznej. Warszawa, PWN, 1961.
Mostowski, Andrzej. Nowy polski podręcznik logiki matematycznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 220-225, 1962.

Grzegorczyk, Andrzej. Schematy i człowiek. Warszawa, Znak, 1963.
Lazari-Pawłowska, Ija. Schematy i człowiek. Studia Filozoficzne, nr 4, 165-170, 1964.
Trębicki, Jerzy. Etyka, t. 1, 363-366, 1966.

Grzegorczyk, Andrzej. Filozofia czasu próby. Édition du Dialogue, 1979.
Zygier, Grzegorz. "Mała utopia", czyli jak filozof próbuje zmienić świat. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 305-308, 1983.

Gubanow, N. J. Czuwstwiennoje otrażenije. Analiz problem w swietie sowriemiennoj nauki. Moskwa, Mysl, 1986.
Kubka, Janina. Rola procesów percepcyjnych w poznaniu. Studia Filozoficzne, nr 10, 195-198, 1987.

Gudermuth, Peter i Kriesel, Werner. Kybernetik und Weltanschauung. Berlin, 1973.
Lubański, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XXXII (1), 32-35, 1974.

Gugler, Josef. Die neuere franzdsische Soziologie. Neuwied, Hermann Luchterhand Verlag, 1961.
Tyrowicz, Stanisław. Socjologia francuska. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 294-296, 1963.

Guilford, J. P. Natura inteligencji człowieka. Warszawa, 1978.
Czerska, Barbara. Ćwiczenie myślenia twórczego. Studia Filozoficzne, nr 11, 165-170, 1979.

Guitton, Jean. Sens czasu ludzkiego. Sukiennicka, Wanda (tłum.). Warszawa, PAX, 1968.
Iwanowski, Piotr. Różne oblicza czasu. Znak, nr 217-218, 1116-1122, 1972.

Gułyga, A. Drogi tworzenia mitu a droga sztuki. Nowyj Mir, nr 5, 1969.
 Maresz, Andrzej. Przemiany mitu a funkcja sztuki. Studia Filozoficzne, nr 1, 193-196, 1971.

Gułyga, Arsenij. Kant. Moskwa, Mołodaja Gwardia, 1977.
Migasiński, Jacek. Kant. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-175, 1979.

Gumański, Leon. Elementy sądu a istnienie. Toruń, 1961.
Stępień, Antoni. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 261-265, 1962.

Günther, Ludwig. Deutung und Begriffs physikalische Theorie und axiomatische Grundlegung der Hilbertraumstruktur der Ouantenmechanik durch Hauptsätze des Messens. Berlin, Springer, 1970.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 157-158, 1973.

Guy, Alain. Ortega y Gasset ou la raison vitale et historique. Paris, 1969.
Borzym, Stanisław. O racjowitalizmie Ortegi y Gasseta. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 301-306, 1970.