INDEKS RECENZJI I PRZEGLĄDÓW LITERATURY

A - C | D - G | H | I | J | K | L - N | O - R | S - U | V - Ż


strona główna

polskie czasopisma filozoficzne
polskie książki filozoficzne
polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

H

Habachi, René. U źródeł człowieczeństwa. Warszawa, PAX, 1968.
Mackiewicz, Witold. Personalistyczna metafizyka ubóstwa. Studia Filozoficzne, nr 1, 224-229, 1970.

Habermas, Jürgen. Communication and the Evolution of Society. Boston, Beacon Pr., 1979.
Magala, Sławomir. Strategia i ekspansja. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 314-318, 1983.

Habermas, Jürgen. Der philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt am M., Suhrkamp, 1985.
Szczepański, Marek. Jürgen Habermas - w poszukiwaniu filozoficznej tożsamości epoki. Studia Filozoficzne, nr 2, 173-178, 1987.

Hacking, Ian. Representing and Intervening. Cambridge UP, 1983.
Giza, Piotr. Reprezentowanie i interweniowanie. Studia Filozoficzne, nr 1, 188-194, 1987.

Haeffner, Gerd. Philosophische Antropologie. Stuttgart, W. Kohlhammer, 1982.
Herbut, Józef. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 125-128, 1983.

Hahn, Erich. Materializm historyczny a socjologia marksistowska. Lipnik, Wanda (tłum.). Warszawa, PWN, 1974.
Kaniowski, Andrzej M. Problemy marksistowskiej socjologii.  Studia Filozoficzne, nr 3, 187-193, 1977.

Hainchelin, Ch. Pochodzenie religii. Warszawa, PWN, 1954.
Rosen, Henryk. Na marginesie polskiego wydania "Pochodzenia religii" Hainchelina. Myśl Filozoficzna, nr 3, 154-159, 1955.
Wiatr, Jerzy i Zieliński, Janusz G. Na marginesie polskiego wydania "Pochodzenia religii". Tamże, 159-161.

Hajduk, Zygmunt. O akceptacji teorii empirycznej. Lublin, Red. Wyd. KUL, 1984.
Woleński, Jan. Uznawanie teorii empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 183-186, 1985.

Hall, John A. Powers and Liberties. The Causes and Consequences of the Rise of the West. Oxford, Basil Blackwell, 1985.
Czajkowski, Waldemar. O pewnej historiozofii. Studia Filozoficzne, nr 1, 163-166, 1988.

Hampshire, Stuart. Two Theories of Morality. Oxford Press, 1977.
Przyłuska, Alicja. Dwie teorie moralności. Etyka, t. 17, 276-278, 1979.

Handbuch der christlichen Ethik. Hertz, A. i in. (red.). 2 tomy. Freiburg, 1978.
Lazari-Pawłowska, Ija. Co głosi etyka chrześcijańska. Studia Filozoficzne, nr 4, 192-194, 1980.

Hans Reichenbach, Logical Empiricist. Salmon, Wesley C. (ed). Dordrecht, Reidel, 1979.
Dąbrowski, Tomasz. Książka o H. Reichenbachu. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 147-156, 1982.

Hanson, Norwood. The Dematerialization of Matter. Feigl, Herbert. Matter Still Largely Material. Philosoophy of Science, 29(1), 1962.
Z., S. Rozważania o materialności świata. Studia Filozoficzne, nr 3, 289-291, 1962.

Hanson, Norwood Russell. An Anatomy of Discovery. Journal of Philosophy, LXIV, 1967.
Pietruska, Elżbieta. O pojęciu odkrycia. Studia Filozoficzne, nr 3-4 192-194, 1968.

Harding, Sandra. The Science Question in Feminism. Cornell UP, 1986.
Thomas, John i Pakszys, Elżbieta. Feminizm wobec problemów nauki. Studia Filozoficzne, nr 4, 283-291, 1990.

Hare, Richard M. Peace, The Sixts Annual Lecture ... 19 July 1966. Canberra, 1966.
Moralne racje pokoju. Etyka, t. 3, 263-266, 1968.

Hare, Richard M. Plato. Oxford UP, 1982.
Miłuński, Zbigniew. Platon Hare'a. Etyka, nr 21, 198-201, 1984.

Harré, Rom. Philosophical Aspects of Cosmology. Davidson, W. Philosophical Aspects of Cosmology. The British Journal for the Philosophy of Science, 1962.
Łącki, Jan. Dwugłos o kosmologii. Studia Filozoficzne, nr 2, 229-236, 1963.

Harré, Rom. The Philosophies of Science - An Introductory Survey. Oxford UP, 1988.
Kucia, Marek. Wprowadzenie do filozofii nauki. Studia Filozoficzne, nr 11, 195-199, 1989.

Hart, H. L. A. Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law. Oxford, Clarendon Press, 1968.
Wróblewski, Jerzy. Moralność i odpowiedzialność karna. Etyka, t. 10, 164-171, 1972.

Haškovcova, Helena. Między życiem a śmiercią. Wasylkiewicz, H. (tłum.). PWN, 1978.
Tarnawski, Maciej. Między życiem a śmiercią. Studia Filozoficzne, nr 1, 180-186, 1980.

Hauser, Arnold. Philosophie der Kunstgeschichte. München, 1958.
Turek, Leszek. Historia sztuki a socjologia. Studia Filozoficzne, nr 5, 189-199, 1960.

Hauser, Arnold. Filozofia historii sztuki. Warszawa, 1970.
Jadacki, Jacek Juliusz. Twórczość i społeczeństwo. Studia Filozoficzne, nr 4, 183-188, 1971.

Havemann, Robert. Dialektik ohne Dogma? Rowohlt, 1964.
Eilstein, Helena. Przezwyciężanie dogmatyzmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 77-109, 1965.

Hawking, Stephen. A Brief History of Time. From the Bing Bang to Black Holes. Banthamm Books, 1988.
Szumakowicz, Eugeniusz. Człowiek i wszechświat. Studia Filozoficzne, nr 12, 184-191, 1989.

Hawthorn, J. M. Identity and Relationship. A Contribution to Marxist Theory of Literary Criticism. London, Lawrence and Wishart, 1973.
Puszko-Miś, Hanna. Problemy estetyki marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 7, 191-196, 1975.

Haym, Kautsky, Megring, Lukács. Arthur Schopenhauer. Berlin, Aufbau-Verlag, 1955.
Garewicz, Jan. Trzy odbicia Schopenhauera. Studia Filozoficzne, nr 1, 197-210, 1959.

Hegel / Giegiel. Fienomienołogija ducha. Moskwa, 1959.
[anonim]. Nowy rosyjski przekład "Fenomenologii ducha". Studia Filozoficzne, nr 5, 167-169, 1960.

Hegel, G. W. F. Fenomenologia ducha. Landman, Adam (tłum.). Warszawa, PWN, t. I 1963, t. II 1965.
Kuderowicz, Zbigniew. Arcydzieło heglowskiej dialektyki po polsku. Studia Filozoficzne, nr 2, 241-246, 1967.

Hegel, G. W. F. Zasady filozofii prawa. Warszawa, PWN, 1969.
Płużański, Tadeusz. Heglowska koncepcja państwa i religii. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 132-140, 1969.

Hegel-Studien, t. I. Bonn, Bouvier Verlag, 1961.
Kuderowicz, Zbigniew. Studia heglowskie. Studia Filozoficzne, nr 2, 207-212, 1962.

Hegel, G. W. F. Textes pédagogiques. Traduction et présentation: Lé pedagogie de Hegel, par Bernard Bourgegois. Paris, Vrin, 1978.
Panasiuk, Ryszard. Pedagogika Hegla. Studia Filozoficzne, nr 3, 177-183, 1981.

Hegel, G. W. F. Gesammelte Werke. Hamburg, Felix Meiner, od 1968.
Panasiuk, Ryszard. Nowe krytyczne wydanie dzieł Hegla i perspektywy studiów nad jego myślą. Studia Filozoficzne, nr 5, 177-184, 1981.

Heidegger, Martin. Lettre sur l'humanisme. Munier, Roger (wstęp). Paris, Aubier - Ed. Montaigne, 1964.
Filipiak, Teodor. Ruch Filozoficzny, XXV (3-4), 210-214, 1967.

Heidegger, Martin. Der Europäische Nihilismus. Pfullingen-Stuttgart, G. Neske, 1967.
Czapliński, Witold. Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 135-138, 1971.

Heidegger, Martin. Phänomenologie und Theologie. Frankfurt a.M., 1970.
Michalski, Krzysztof. Martin Heidegger: fenomenologia i teologia. Studia Filozoficzne, nr 10, 204-208, 1972.

Heidegger, Martin. Früche Schriften. Frankfurt a.M., Klostermann, 1972.
Michalski, Krzysztof. Martin Heidegger: pisma wczesne. Studia Filozoficzne, nr 1, 192-196, 1974.

Heidegger, Martin. Logik. Die Frage nach der Wahrheit. Frankfurt a.M., Vittorio Klostermann, 1976.
Michalski, Krzysztof. Nowy tom dzieł Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 7, 137-141, 1977.

Heidegger, Martin. Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Michalski, Krzysztof (oprac.). Warszawa, Czytelnik, 1977.
Grygiel, Stanisław. Myślenie o meritum świata. Znak, nr 291, 1111-1120, 1978.

Heidegger, Martin. Kant a problem metafizyki. Baran, Bogdan (tłum.). Warszawa, PWN, 1989.
Mizera, Janusz. Kant Heideggera. Znak, nr 421, 111-116, 1990.

Heimendahl, Eckart. Licht und Farbe, Ordnung und Funktion der Farbwelt. Berlin, Gruyter, 1961.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 28-31, 1963.

Heinrich, Władysław. Zarys historii filozofii średniowiecznej. Legowicz, Jan (wstęp). Warszawa, PWN, 1963.
Stróżewski, Władysław. Znak, nr 116-117, 366-367, 1964.

Heisenberg, Werner. Physics and Philosophy. London, Allen and Unwin, 1959.
Amsterdamski, Stefan. Realizm praktyczny Wernera Heisenberga. Studia Filozoficzne, nr 2, 190-202, 1961.

Heisenberg, W., Born, M., Schrödinger, E., Auger, P. On Modern Physics. New York, Clarkson N. Potter, 1961.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 171-175, 1964.

Heisenberg, Werner. Fizyka a filozofia. Amsterdamski, Stefan (tłum.). Warszawa, KiW, 1965.
Tarnowski, S. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 144-146, 1968.

Heitler, W., F.R.S. Man and Science. Schlapp, (transl.). Edinburgh and London, Oliver and Boyd, 1963.
Kerner, Ryszard i Lasota, Jan Piotr. Nauka i wartości. Studia Filozoficzne, nr 3, 171-181, 1964.

Heller, Michał. Spotkania z nauką.
ht. Spotkanie z matematycznym Hellerem. (Uwagi na marginesie książki "Spotkania z nauką"). Znak, nr 261, 448-452, 1976.

Heller, Michał. Wszechświat i słowo. Kraków, Znak, 1981.
Głódź, Małgorzata. Człowiek nauki w drodze do syntezy. (Czytając książkę Michała Hellera "Wszechświat i słowo"). Znak, nr 329, 296-303, 1982.

Heller, Michał. Teoretyczne podstawy kosmologii. Warszawa, PWN, 1988.
Turek, Józef. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 274-277, 1989/1990.

Heller, Michał i Życiński, Józef. Wszechświat - maszyna czy myśl? Kraków, 1988.
Skoczny, Włodzimierz. Dzieje mechanicyzmu. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 331-333, 1990.

Hellwig, Jan. Cieszkowski. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1979.
Jakubowski, Marek N. Cieszkowski pedagogiem? Studia Filozoficzne, nr 9, 155-160, 1981.

Helman, Alicja. Rola muzyki w filmie. Warszawa, Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1964.
Lissa, Zofia. O swoistości muzyki filmowej. Studia Estetyczne, t. 2, 355-358, 1965.

Helwetius, Claude A. O człowieku, jego zdolnościach umysłowych i wychowaniu. Wrocław, Ossolineum, 1976.
Wojnar-Sujecka, Janina. Z tradycji osiemnastowiecznej filozofii człowieka. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 169-172, 1977.

Hempel, Carl G. Podstawy nauk przyrodniczych. Stanosz, Barbara (tłum.). Warszawa, WNT, 1968.
Zamiara, Krystyna. Hemplowska modyfikacja indukcjonizmu. Studia Filozoficzne, nr 5, 207-212, 1969.
Żabski, Eugeniusz. Ruch Filozoficzny, XXVIII (3-4), 170-173, 1970.

Hempoliński, Michał. U źródeł filozofii zdrowego rozsądku. Warszawa, PWN, 1966.
Dir, Seweryn. Prezentacjonizm w teorii spostrzeżeń Thomasa Reida. Studia Filozoficzne, nr 4, 186-189, 1967.

Hempoliński, Michał. Problemy percepcji. Teoria danych zmysłowych w brytyjskiej filozofii analitycznej. Warszawa, PWN, 1969.
Grundmann, Ryszard. Filozoficzne problemy percepcji. Studia Filozoficzne, nr 2, 192-198, 1973.

Hempoliński, Michał. Brytyjska filozofia analityczna. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1974.
Miś, Andrzej. Świat z punktu widzenia języka. Studia Filozoficzne, nr 12, 151-155, 1974.

Henry, D. P. Medevial Logic and Metaphysics. London, Hutchinson, 1972.
Kiczuk, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 181-185, 1981.

Henry, Michel. L'essence de la manifestation. Paris, Pr. Univ. de France, 1963.
Hoffman, Piotr. Byt i zewnętrzność. Studia Filozoficzne, nr 1, 222-234, 1967.

Herder, J. G. Zur Philosophie der Geschichte. B. I: Abhandlungen-fragmente-notizen (1764-1803). B. II: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Berlin, 1952.
Adler, Emil. Wybór pism filozoficznych Herdera. Myśl Filozoficzna, nr 3, 302-315, 1954.

Herder, Johann Gottfried. Myśli o filozofii dziejów. 2 tomy. Warszawa, PWN, 1962.
Sikora, Jan. Herdera filozofia dziejów. Studia Filozoficzne, nr 2, 200-205, 1963.

Herder, Johann Gottfried. Wybór pism. Namowicz, Tadeusz (wybór i oprac.), Gałecki, Jerzy i in. (tłum.). Wrocław, Ossolineum, 1988.
Sikora, Jan. Ruch Filozoficzny, XLVII (2), 160-161, 1990.

Hessen, Sergiusz. Studia z filozofii kultury. Walicki, Andrzej (wyd., wstęp). Warszawa, PWN, 1968.
Kuderowicz, Zbigniew. Sergiusz Hessen a przełom antypozytywistyczny. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-164, 1969.

Heyer, Gerhard. Generische Kennzeichungen. Zur Logik und Ontologie generischer Bedeutung. München - Wien, Philosophia Verlag, 1987.
Woleński, Jan. Rodzajniki, rodzaje, logika i ontologia. Studia Filozoficzne, nr 10, 219-222, 1988.
Kreiser, Lothar. Ruch Filozoficzny, XLVII (1), 61-68, 1990.

Hilbert, David und Ackermann, W. Grundzüge der theoretischen Logik. Berlin, Springer-Verlag, 1959.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 31-33, 1963.

Hildebrand, Dietrich von. Über das Herz. Zur menslichen und gottmenslichen Affektivität. Regensburg, Habbel, 1967.
Wojtarowicz, Teresa. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 186-188, 1979.

Hildebrand, Dietrich von. Die Ehe. München, 1929.
Wojtarowicz, Teresa. Roczniki Filozoficzne, 29(2), 138-141, 1981.

Hildebrand, Dietrich von. Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości Boga-człowieka. Koźbiał, Jan (tłum.). Poznań, W drodze, 1985.
Galarowicz, Jan. O godności serca. Znak, nr 372, 120-127, 1985.

Hinshaw, Virgil. The Objectivity of History. Philosophy of Science, nr 1, 1958. Passmore, J. J. The Objectivity of History. The Journal of the Royal Institute of Philosophy, nr 125, 1958.
Buczyńska, Hanna. Dwa artykuły o historii. Studia Filozoficzne, nr 6, 187-189, 1958.

Hintikka, Jaakko. Models for Modalities. Selected Essays. Dordrecht, D. Reidel, 1969.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 253-257, 1971.

Hinz, Henryk. Filozofia Hugona Kołłątaja. Warszawa, Książka i Wiedza, 1973.
Wojnar-Sujecka, Janina. Hugo Kołłątaj - twórca  światopoglądowego  przewrotu w polskim oświeceniu. Studia Filozoficzne, nr 2, 190-194, 1974.

Hiss, Wilhelm. Die Anthropologie Bernhards Von Clairvaux. Berlin, Walter de Gruyter, 1964.
Stróżewski, Władysław. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 62-65, 1966.

Hobbes, Thomas. Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Znamierowski, Czesław (tłum.). Warszawa, PWN, 1954.
Garewicz, Jan. "Lewiatan" Hobbesa. Myśl Filozoficzna,, nr 3, 316-321, 1954.

Hochberg, Herbert. Logic, Ontology and Language: Essays on Truth and Reality. München-Wien, Philosophia Verlag, 1984.
Szubka, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 327-331, 1989.

Hochweld, Julian. Studia o marksistowskiej teorii społeczeństwa. Warszawa, PWN, 1963.
Lange, Oskar. Studia o marksistowskiej teorii społeczeństwa. Studia Filozoficzne, nr 3, 182-188, 1964.

Science and Its Public: The Changing Relationship. Holton, Gerald & Blanspied, William A. (eds.). Dordrecht, 1976.
Magala, Sławomir. Społeczne granice wzrostu nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 162-169, 1978.

Hoffman, Antoni. Wokół ewolucji. Warszawa, PIW, 1983.
Paszewski, Andrzej. Ewolucjonizm dzisiaj. Znak, nr 359, 1417-1419, 1984.

Hölscher, Ludger. The Reality of the Mind. Augustine's Philosophical Arguments for the Human Soul as a Spiritual Substance. London-New York, 1986.
Czachorowski, Marek. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 134-142, 1989/1990.

Holz, Hans Heinz. Vom Kunstwerk zur Ware: Studien zur Funktion des ästhetischen Gegenstands im Spätkapitalismus. Neuwied, Luchterhand, 1972.
Namowicz, Tadeusz. O kryzysie sztuki we współczesnym kapitalizmie. Studia Filozoficzne, nr 4, 192-195, 1974.

Holzamer, Karl. Philosophie. Einführung in die Welt des Denkens. ütersloh, Bertelsmann, 1961.
Palacz, Ryszard. Filozofia i mapy. Studia Filozoficzne, nr 3, 300-301, 1962.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 397-399, 1962.

Holzhey, Helmut. Cohen und Natorp. Bd. I, Ursprung und Einheit; Bd. II, Der Marburger Neukantianismus in Quellen. Basel-Stuttgart, 1986.
Czarnawska, Mirosława. Cohen i Natorp. Studia Filozoficzne, nr 3, 173-175, 1988.

Hołówka, Jacek. Relatywizm etyczny. Warszawa, PWN, 1981.
Wiśniewski, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 4, 303-310, 1982/83.
Jankowski, Henryk. Relatywizm etyczny i Jacka Hołówki propozycje moralne. Etyka, nr 20, 161-166, 1983.

Hołówka, Teresa. Teoria zbiorów i relacji. Wprowadzenie do matematyki współczesnej dla humanistów. Warszawa, Inst. Badań Literackich, 1972.
Mincer, Bohdan A. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 146-148, 1974.

Hommes, Ulrich. Die Existenzerhellung und das Recht, Frankfurt, 1962 i Transzendenz und Personalität, Frankfurt, 1972.

Homo agens. Studia nad aktywnością i podmiotowością człowieka. Czarnecki, Z. J. i Dziemidok, B. (red.). Lublin, Wyd. Lubelskie, 1981.
Smoczyński, Paweł. Książki filozoficzne z Lublina. Studia Filozoficzne, nr 3, 204-207, 1984.

Hooykaas, R. Religia i powstanie nowożytnej nauki. Warszawa, PAX, 1975.
Pewelska, Małgorzata. Biblijne inspiracje nauki. Znak, nr 261, 443-448, 1976.

Hörmann, Hans. Psychologie der Sprache. Zweite, überarbaitete Auflage. Berlin, Springer, 1977.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 185-188, 1981.

Horn, Joachim Christian. Monade und Begriff. Der Weg von Leibniz zu Hegel. Wuppertal, 1970. Tenże. Die Struktur des Grundes. Gesetz und Vermittlung des Ontischen und Logischen Selbst nach G. W. Leibniz. Wuppertal, 1971.
Voisé, Waldemar. Dwie książki o Leibnizu. Studia Filozoficzne, nr 7, 175-177, 1973.

Horney, Karen. Feminine Psychology. Routledge and Kegan Paul, 1967.
Rosińska, Zofia. Psychologia kobiety. Studia Filozoficzne, nr 1, 242-247, 1969.

Horney, Karen. Nerwica a rozwój człowieka - trudna droga do samorealizacji. Warszawa, PIW, 1978.
Mudyń, Krzysztof. Nerwica a rozwój człowieka. Studia Filozoficzne, nr 9, 168-179, 1979.
Galarowicz, Jan. W pogoni za wielkością. Znak, nr 330, 448-457, 1982.

Hörz, Helga E. Blickpunkt Persönlichkeit. Ein Beitrag der Ethik zu Theorie und Praxis der Persönlichkeitsentwicklung. Berlin, 1975.
Zwoliński, Zbigniew. Działanie na osobowość. Etyka, t. 16, 179-184, 1978.

Hörz, Herbert. Atome. Kausalität. Quantensprünge. Berlin, 1964.
Sławianowski, Jan. Atomy, przyczynowość, skoki kwantowe. Studia Filozoficzne, nr 3, 201-206, 1965.

Hossenfelder, Malte. Kants Konstitutionstheorie und die Transzendentale Deduktion. Berlin, de Gruyter, 1978.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 226-227, 1980.

Hostelet, Georges. L'investigation scientifique des faits d'activité humaine avec application aux sciences et aux techniques sociales. Paris, 1960.
Kotarbiński, Tadeusz. Praca o metodologii porównawczej nauk i technik. Studia Filozoficzne, nr 2, 173-179, 1961.

Hull, David L. Philosophy of Biological Science. New Jersey, Prentice-Hall, 1974.
Biedulski, Czesław. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 131-132, 1976.

Human Aspects of Biomedical Innovation. Mendelsohn, Everett & Swazey, Judith P. & Taviss, Irene (eds). Cambridge Mass., Harvard UP, 1971.
Porębski, Czesław. Czy Hipokrates wystarczy? Etyka, t. 14, 312-316, 1975.

Human Values and Natural Sciences. Laszlo, E., Wilbur, J. B. (eds). New York, Gordon and Breach, 1970.
Buczyńska, Garewicz, Hanna. Chaos wokół pojęcia wartości. Etyka, t. 10, 180-183, 1972.

The Humanist, 1969.
Mackiewicz, Witold. Polemika humanizmu z katolicyzmem w USA. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-165, 1971.

The Humanist Frame. Huxley, Julian (ed.). London, George Allen and Unwin, 1961.
Syski, Jacek. Program ewolucyjnego humanizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 246-249, 1962.

Huršovský, Igor. Dialektika bytia a kultyry. Bratislava, 1975.
Jedynak, Stanisław. Ontologia Igora Huršovskiego. Studia Filozoficzne, nr 4, 193-195, 1978.

Husserl, Edmund. L'origine de la géometrie. Derrida, Jacques (tłum. i wstęp). Paris, 1962.
Cichowicz, Stanisław. Czytając Husserla. Studia Filozoficzne, nr 3, 210-216, 1964.

Husserl, Edmund. Medytacje kartezjańskie. Wajs, A. (tłum.). Warszawa, PWN, 198
Judycki, Stanisław. Uwagi o polskim wydaniu Medytacji kartezjańskich Edmunda Husserla. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 235-241, 1984.

Hutten, Ernest H. The Language of Modern Physics. An Introduction to Philosophy of Science. London, Allen & Unwin, 1956.
Dąmbska, Izydora. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 19-21, 1960.

Hymny Rigwedy. Michalski, Stanisław Franciszek (tłum.). Wrocław, Ossolineum, 1972.
Madeja, Zygmunt. Hymny Rigwedy. Studia Filozoficzne, nr 12, 163-165, 1974.

I

Las Ideas en la America Latina. Una antologia del pensamiento filosofico, politico y social. Monal, Isabel (wybór i wstęp). 2 tomy. La Habana, 1985.
Curyło-González, Irena. Antologia myśli latynoamerykańskiej. Studia Filozoficzne, nr 12, 161-165, 1987.

Il diritto alla vita. Mori, M. & Scarpelli, U. (red.). Rivista di Filosofia, 25-27, fascicolo speciale, 1983.
Wróblewski, Jerzy. Prawo do życia. Etyka, nr 23, 182-187, 1988.

Images au XIXe siècle du materialisme du XVIII siècle. Bloch, O. (red.). Paris, Desclée, 1979.
Skrzypek, Marian. Oświecenie a ciągłość tradycji materialistycznej. Studia Filozoficzne, nr 12, 162-167, 1980.

Induction, Physics and Ethics. Weingartner, P., Zecha, G. (eds). Dordrecht, D. Reidel, 1970.
Sułek, Antoni. Moralna odpowiedzialność uczonych. Studia Filozoficzne, nr 5, 248-251, 1971.
Rainko, Stanisław. Nauka i moralna odpowiedzialność uczonych. Etyka, t. 11, 218-224, 1973.

Ingarden, Roman. Spór o istnienie świata, t. 1 i t. 2. Kraków, PAU, 1948-1949.
Czeżowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XVI (1-2), 3-5, 1948
Czeżowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XVII (1-3), 8-11, 1949.
Kroński, Tadeusz. Świat w klamrach ontologii. Myśl Filozoficzna, nr 1, 318-331, 1952.

Ingarden, Roman. O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Surowicz, Maria (tłum.). Warszawa, PWN, 1960.
Markiewicz, Henryk. Roman Ingarden o dziele literackim. Estetyka, II, 266-277, 1961.

Ingarden, Roman. Z badań nad filozofią współczesną. Warszawa, PWN, 1963.
Szewczyk, Jan. Spór o istotę filozofii. Studia Filozoficzne,, nr 2, 179-201, 1966.

Ingarden, Roman. Przeżycie, dzieło, wartość. Kraków, Wyd. Literackie, 1966.
Pytlak, Andrzej. Propozycje aksjologiczne Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 2, 210-215, 1968.

Ingarden, Roman. Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki. Warszawa, PWN, 1972.
Dąmbska, Izydora. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 119-122, 1973.

Ingarden, Roman. Książeczka o człowieku. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1972.
Tischner, Józef. Swemu istnieniu zaufać. Znak, nr 221, 1557-1562, 1972.

Ingarden, Roman. Wstęp do fenomenologii Husserla. Półtawski, Andrzej (tłum.). Warszawa, 1974.
Szewczyk, Jan. Husserl w oczach Ingardena. Znak, nr 250-251, 603-621, 1975.

Ingarden, Roman. Wykłady z etyki. Węgrzecki, Adam (wybór i oprac.). Warszawa, PWN, 1989.
Galarowicz, Jan. Ingardenowskie wykłady z etyki. Znak, nr 412, 98-101, 1989.

Inquiry, 1968.
Mackiewicz, Witold. "Inquiry" - norweski kwartalnik nauk filozoficznych i społecznych, rocznik 1968. Studia Filozoficzne, nr 3, 258-263, 1970.

Inquiry, 1973.
Koziński, Przemysław. "Inquiry" - filozoficzne czasopismo uniwersytetu w Oslo. Rocznik 1973. Studia Filozoficzne, nr 12, 143-149, 1974.

An Introduction to Moral and Social Philosophy. Basic Readings in Theory and Practice. Murphy, J. G. (ed.). Belmont, 1977.
Mazurek, Franciszek J. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 152-155, 1975.

Isenberg, Arnold. On Defining Metaphor. The Journal of Philosophy, 1963, 609-622. Welsh, Paul. On Explaining Metaphors. Tamże, 622-623.
Pelc, Jerzy. Z amerykańskiego sympozjum na temat metafory. Studia Filozoficzne, nr 3, 219-222, 1964.

Iskusstwo w sistiemie kultury. Kagan, M. S. (red.). Leningrad, Nauka. 1987.
Szkołut, Tadeusz. Sztuka w systemie kultury. Studia Filozoficzne, nr 3, 169-178, 1989.

Istorija estetiki. Pamiatniki mirowoj esteticzeskoj mysli, t. 1. Moskwa, 1962.
M., S. Nowa antologia historii estetyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 194-196, 1964.

Istoria filozofiei românesi. Vol. 1. Bucuresti, 1972.
Piechocki, Wiesław. Historia filozofii rumuńskiej. Studia Filozoficzne, nr 10, 173-178, 1973.

Istoria fiłosofii, t. VI. Moskwa 1965. Istoria fiłosofii w SSSR, t. III. Moskwa, 1968.
Ochocki, Kazimierz. Rozwój filozofii marksistowskiej w ZSRR. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 265-268, 1972.

Iwin, Aleksander A. Osnowanija łogiki ocenok. Moskwa, 1970.
Ziembiński, Zygmunt. Podstawy logiki ocen. Studia Filozoficzne, nr 6, 187-190, 1972.
Kmita, Jerzy. Logika ocen. Etyka, t. 11, 197-206, 1973.

Izbrannyje proizwiedienija polskich progressiwnych myslitieliej, 3 tomy. Narski, I. S. i Miller, I. S. (wyd.). Moskwa, 1956.
S., J. Polscy myśliciele XVIII i XIX wieku po rosyjsku. Studia Filozoficzne, nr 6, 229-231, 1959.

Iz istorii formirowanija i razwitija marksizma. Moskwa, 1959.
Morawiec, Kazimierz. Marksologiczna praca radziecka. Studia Filozoficzne, nr 5, 170-171, 1960.

Izutkin, A. M. Metodołogiczeskije problemy medycynskoj psichołogii, etiki i estetiki. Moskwa, 1968.
Maślińska, Halina. Psychologia, etyka i estetyka w służbie medycyny. Etyka, t. 4, 170-172, 1969.

J

Jacob, François. La Logique du vivant, une histoire de l'hérédité. Paris, 1970.
Zięba, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 123-129, 1976.

Jacob, F. Gra możliwości. Esej o różnorodności życia. Kunicki-Goldfinger, W. (tłum.). Warszawa, 1987.
Stuchliński, Józef Andrzej. Ku precyzacji zasad nauki o ewolucji. Studia Filozoficzne, nr 8, 202-207, 1988.

Jahoda, Gustaw. Psychologia przesądu. Jedlicki, J. (tłum.). Warszawa, PWN, 1972.
Madeja, Zygmunt. Cywilizacja i przesąd. Studia Filozoficzne, nr 5, 204-210, 1974.

Jahrbuch für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 1951-1957.
Gałecki, Jerzy. Estetyka, I, 363-372, 1960.

Jahrbuch für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 1960 i 1961.
Szarota, Elida Maria. Studia Estetyczne, t. 1, 307-311, 1964.

Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii. Perzanowski, Jerzy (red.). Warszawa, PWN, 1989.
Frankiewicz, Małgorzata. Teoria i praktyka filozofii. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 319-322, 1990.

Jakiej filozofii Polacy potrzebują. Tatarkiewicz, Władysław (wybór i wstęp). Warszawa, PWN, 1970.
Wiliński, Kazimierz. Rozprawy o filozofii początku XIX wieku. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 197-202, 1973.

Jakość życia. Człowiek wobec cywilizacji technicznej. Krucina, Jan (red.). Wrocław, Wyd. Wr. Księgarni Archidiecezjalnej, 1977.
Glińska, Alicja. Człowiek wobec cywilizacji technicznej. Studia Filozoficzne, nr 10, 173-179, 1978.

Jakubowska, Janina. Pawła Tillicha sakralizacja rzeczywistości. Warszawa, PWN, 1975.
Kuczyński, Janusz. Rzetelna polemika z chrześcijańską teologią "uświęcania rzeczywistości". Studia Filozoficzne, nr 1, 169-172, 1976.

Jammer, Max. The Conceptual Development of Quantum Mechanics. McGraw-Hill, 1966.
Nadel-Turoński, Tadeusz. Nowa książka o rozwoju pojęć mechaniki kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 160-168, 1968.

Jampolskij, S. M., Chiljuk, F. M., Lisiczkin, W. A. Probliemy nauczno-tiechniczieskogo prognozirowania. Moskwa, 1969.
Jedynak, Stanisław. Metody futurologii. Studia Filozoficzne, nr 1, 214-217, 1970.

Janaček, Karel. Sextus Empiricus Sceptical Methods. Praha, 1972.
Winniczuk, Lidia. Filologiczna analiza dzieła filozoficznego. Studia Filozoficzne, nr 4, 203-205, 1973.

Janienko, Nikołaj i Preobrażeński, Nikołaj i Razumowski, Oleg. Mietodołogiczieskije problemy matiematiczeskoj fiziki. Nowosybirsk, 1986.
Tempczyk, Michał. Fizyka i komputery - udany związek. Studia Filozoficzne, nr 2, 196-199, 1989.

Janion, Maria. Romantyzm - rewolucja - marksizm. Colloquia gdańskie. Gdańsk, Wyd. Morskie, 1972.
Umińska, Elżbieta. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 179-184, 1975.

Jankowski, Henryk. Drogowskazy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1962.
Gałkowski, Jerzy. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 24-27, 1963.

Jankowski, Henryk. Etyka Ludwika Feuerbacha. U źródeł marksowskiego humanizmu. Warszawa, Książka i Wiedza, 1963.
Walicki, Andrzej. Etyka Ludwika Feuerbacha. Studia Filozoficzne, nr 1, 179-182, 1964.

Jankowski, Henryk. Szkice z etyki. Warszawa, PZWS, 1965.
Michalik, Mieczysław. O więź etyki z moralistyką. Etyka, t. 1, 359-363, 1966.

Jankowski, Henryk. Prawo i moralność. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Podgórecki, Adam. Ocena prawa. Studia Filozoficzne, nr 3, 177-182, 1969.
Michalik, Mieczysław. Legalność i słuszność. Etyka, t. 4, 172-177, 1969.

Jankowski, Henryk. Giełda wartości. Warszawa, Książka i Wiedza, 1972.
Michalik, Mieczysław. Etyka i moralistyka. Etyka, t. 12, 177-179, 1973.

Jankowski, Henryk. Etyka marksistowska i praktyka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1982.
Smoczyński, Paweł. Moralność kryzysu, czy kryzys moralności? Studia Filozoficzne, nr 7, 176-181, 1983.
Kołodziejczyk, Adam A. Analiza i krytyka deformacji. Studia Filozoficzne, nr 7, 181-184, 1983.
Fritzhand, Marek. Etyka marksistowska a praktyka. Etyka, nr 21, 182-183, 1984.

Jankowski, Kazimierz. Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej. Warszawa, PIW, 1975.
Żuk-Łapińska, Ludmiła. Humanizm i medycyna. Etyka, t. 15, 224-232, 1977.

Janossy, L. Fiłosofskij analiz spiecjalnoj tieorii otnositielnosti. Woprosy Fiłosofii, nr-y 8 i 9, 1961.
Such, Jan. Janossy o podłożu filozoficznym teorii względności. Studia Filozoficzne, nr 2, 236-246, 1962.

Jaroszewski, Tadeusz M. Osobowość i wspólnota. Problemy osobowości we współczesnej antropologii filozoficznej - marksizm, strukturalizm, egzystencjalizm, personalizm chrześcijański. Książka i Wiedza, 1970.
Fritzhand, Marek. Marksistowskie wprowadzenie do antropologii filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 3, 199-203, 1971.
Jakubowska, Janina. Co to jest człowiek? Człowiek i Światopogląd, nr 4, 109-118, 1971.

Jaroszewski, Tadeusz M. Traktat o naturze ludzkiej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1980.
Płużański, Tadeusz. O człowieku i jego naturze. Studia Filozoficzne, nr 10, 149-155, 1980.

Jaspers, Karl. Die Atombombe und die Zukunft des Menschen: politisches Bewusstsein in unserer Zeit. Munchen, Piper, 1961.
Filipiak, Teodor. Ruch Filozoficzny, XXIII (1-2), 51-55, 1964.

Jaworski, M. Arystotelesowska i tomistyczna teoria przyczyny sprawczej na tle pojęcia bytu. Lublin, 1958.
Stróżewski, Władysław. Znak, nr 53, 1324-1325, 1958.

Jedinstwo naucznogo znanija. Abramowa, N. T. (red.). Moskwa, Nauka, 1988.
Such, Jan. Różne spojrzenia na jedność nauki. Studia Filozoficzne, nr 12, 196-200, 1989.

Jedność materialna świata. Eilstein, Helena (red.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Narski, Igor. Materia i materialność. Studia Filozoficzne, nr 2, 212-221, 1962.

Jedynak, Stanisław. Etyka i socjalizm. Warszawa, Inst. Wyd. CRZZ, 1974.
Klimowicz, Ewa. Ideał i rzeczywistość. Studia Filozoficzne, nr 9, 145-149, 1974.

Jedynak, Stanisław. Hume. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1974.
Mizińska, Jadwiga i Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 45-47, 1976.

Jedynak, Stanisław. Etyka polska 1863-1918. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1977.
Łubnicki, Narcyz. Etyka polska (1863-1918). Studia Filozoficzne, nr 12, 190-191, 1977.

Jedynak, Stanisław. Etyka w Polsce. Słownik pisarzy. Wrocław, Ossolineum, 1986.
Tyburski, Włodzimierz. Ruch Filozoficzny, XLVI (2), 187-189, 1989.

Jerphagnon, Lucien. De la banalité. Essai sur l'ipséité et sa durée vécue. Paris, Vrin, 1965.
Dąmbska, Izydora. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 29-31, 1972.

Jevons, William Stanley. Zasady nauki. Traktat o logice i metodzie naukowej. Choynowski, M. i Gawecki, B. J. (tłum.), Gawecki, B. J. (wstęp). Warszawa, PWN, 1960.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XX (4), 284-286, 1961.

Jezierski, Franciszek Salezy. Wybór pism. Skwarczyński, Z. (oprac.), Ziomek, J. (wstęp). Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1952.
Wojnar, Janina. Pisma Franciszka Salezego Jezierskiego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 300-307, 1954.

Jewstafjew, G. N. Współzawodnictwo socjalistyczne prawem i siłą napędową ekonomicznego rozwoju społeczeństwa radzieckiego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1953.
Wiatr, Jerzy. Pożyteczna praca o współzawodnictwie socjalistycznym. Myśl Filozoficzna, nr 1, 301-307, 1954.

Jezierski, Romuald. Poglądy etyczne Edwarda Abramowskiego. Studium struktury, genezy i funkcji systemu etycznego. Poznań, 1970.
Dziamski, Seweryn. Metodologiczne problemy badań doktryn etycznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 176-181, 1971.
Fritzhand, Marek. Monografia o etyce Abramowskiego. Etyka, t. 8, 188-190, 1971.
Modzelewski, Edward A. Studium o Edwardzie Abramowskim. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 129-134, 1971.

Joachimowicz, Leon. Sceptycyzm grecki. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1972.
Dembińska-Siury, Dobrochna. O sceptycyzmie nie sceptycznie. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 203-208, 1973.

Joad, C. E. M. Guide to Modern Thought, London, Faber & Faber, 1932; wyd. rozsz. 1948.
Stróżewski, Władysław. W poszukiwaniu nowej syntezy: materializm XIX wieku. Znak, nr 27, 73-77, 1951.

Johansson, Rune A. The Psychology of Nirvana. A Comparative Study of the Natural Gods of Buddhism and the Aims of Modern Western Psychology. London, George Allen and Unwin, 1972.
Madeja, Zygmunt. Psychologia nirwany. Studia Filozoficzne, nr 1, 197-202, 1974.

John Dewey: His Thought and Influence. Blewitt, John (ed). New York, Fordham UP, 1960.
Sztekker, Eryk. Katolicka praca o J. Deweyu. Studia Filozoficzne, nr 1, 228-233, 1962.

Jordi, Hugo. Demokratischer Sozialismus. Zurich, Europa-Verlag, 1952.
Adler, Emil. Z dyskusji nad "socjalizmem demokratycznym". Myśl Filozoficzna, nr 5, 173-186, 1956.

Journal of Aesthetics and Art Criticism 1955 t. XIII i XIV nr 1 i nr 2.
Morawski, Stefan. Amerykańskie czasopismo poświęcone problemom estetyki. Myśl Filozoficzna, nr 4, 192-195, 1956.

The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1956-1957.
Morawski, Stefan. Estetyka, I, 339-345, 1960.
Janicka, Krystyna. Estetyka, I 346-351, 1960.
Kuczyńska, Alicja. Estetyka, I, 352-356, 1960.

The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1957-1961.
Wiśniowski, Bronisław. Estetyka, III, 295-302, 1962.
Kumorowa, Stanisława. Estetyka, III, 302-310, 1962.

The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1961-1962.
Helman, Alicja. Studia Estetyczne, t. 1, 275-282, 1964.

The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1962-1963.
Kumor, Stanisława. Studia Estetyczne, t. 1, 282-289, 1964.

Journal of Chinese Philosophy, 1973.
Margul, Tadeusz. Pierwsze czasopismo o filozofii chińskiej. Studia Filozoficzne, nr 7, 207-212, 1974.

Journal of the History of Ideas, XXXIII, 1972.
Czarnecki, Zdzisław. Problemy filozofii historii i historii filozofii w "Journal of the History of Ideas". Studia Filozoficzne, nr 3, 187-192, 1974.

Journal of the History of Philosophy, 1968/69.
Michalski, Krzysztof. Journal of the History of Philosophy 1968/69. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 278-282, 1970.

Journal of the History of Philosophy, 1972.
Mizińska, Jadwiga. Studia Filozoficzne, nr 9, 141-146, 1973.

The Journal of Philosophy. Vol. LXI, No. 12, 1964.
Ż[arnecka]-B[iały]., E[wa]. Przegląd problematyki związanej z analizą i oceną różnych postaci rozumowania. Studia Filozoficzne, nr 1, 177-179,1966.

Juhos, Béla. Die Erkenntnis und ihre Leistung. Die naturwissenschaftliche Methode. Wien, Springer, 1950.
Hajduk, Zenon. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 207-209, 1972.

Jungii, Joachimi. Logica Hamburgensis. Meyer, W. (ed.). Hamburg, 1957.
Voisé, Waldemar. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 156-157, 1959/1960.

K

Kaczocha, Włodzimierz. Inspiracje marksistowskie w filozofii kultury w Polsce (do 1939 roku). Warszawa-Poznań, PWN, 1984.
Miś, Andrzej. Książka o marksistowskiej filozofii kultury w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 8, 141-146, 1986.

Kahane, Ernest. Lavoisier, pages choisies. Paris, 1974.
Pietruska, Elżbieta. Książka o Lavoisierze. Studia Filozoficzne, nr 12, 158-163, 1974.

Kakabadze, Zurab. Czełowiek kak fiłosofskaja problema. Tbilisi, 1970.
Sztumski, Wiesław. Problemy filozofii człowieka. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 231-239, 1972.
Jedynak, Stanisław. Szkic marksistowskiej filozofii człowieka. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 251-255, 1972.

Kalinnikow, L. A. Probliemy fiłosofii istorii w sistiemie Kanta, Leningrad, 1978.
Szyszkowska, Maria. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (1-2), 41-42, 1980.

Kalinowski, Georges. Le Problème de la vérité en morale et en droit. Lyon, Emmanuel Vitte, 1967.
Wróblewski, Jerzy. Problem prawdy w moralności i w prawie. Etyka, t. 5, 172-177, 1969.

Kalinowski, Georges. La logique des normes. Paris, 1972.
Kamiński, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 77-79, 1973.

Kalocsai, Dezsó. Le problèma des règles de la morale "provisiore" de Descartes. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973.
Migasiński, Jacek. Problemy etyki kartezjańskiej. Etyka, t. 13, 260-262, 1974.

Kałużyński, Zygmunt. Paszkwil na samego siebie. Warszawa, PIW, 1988.
Mejbaum, Wacław. Dwa problemy filozoficzne. Studia Filozoficzne, nr 9, 191-194, 1989.

Kamieński, Henryk. Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa z dodaniem mniejszych pism filozoficznych. Warszawa, PWN, 1959.
Ładyka, Jerzy. Dzieło Henryka Kamieńskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 207-209, 1960.

Kamienski, Z. A. Filozoficzne idee oświecenia rosyjskiego. Moskwa, Mysl, 1971.
Sajdak-Michnowska, Eulalia. Idee oświecenia rosyjskiego. Studia Filozoficzne, nr 9, 138-141, 1972.

Kamiński, Stanisław. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin, TN KUL, 1961.
Stróżewski, Władysław. O nauce. Znak, nr 91, 155-160, 1962.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 383-385, 1962.

Kamiński, Stanisław i Krąpiec, Mieczysław A. Z teorii i metodologii metafizyki. Lublin, TN KUL, 1962.
Siemianowski, Andrzej. Nowa próba unowocześnienia tomizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 184-191, 1964.

Kamptis, Peter. Der Mythos vom Menschen. Zum Atheismus und Humansimus Albert Camus'. Salzburg 1968.
Kloska, Gerhard. Próba systematyzacji myśli filozoficznej Alberta Camusa. Etyka, nr 6, 176-180, 1970.

Kangrga, Milan. Etički problem u djelu Karla Marxa. Kritika moralne svijesti. Zagreb, Naprijed, 1963.
Jedynak, Stanisław. "Antypozytywizm" Milana Kangrgi. Studia Filozoficzne, nr 1, 210-214,1966.

Kant, Immanuel. Uzasadnienie metafizyki moralności. Wartenberg, Mścisław (tłum.), Ingarden, Roman (przejrzał). Warszawa, PWN, 1953.
Fritzhand, Marek. Nowe wydanie "Uzasadnienia metafizyki moralności". Myśl Filozoficzna, nr 4, 335-338, 1953.

Kant, Immanuel.
Gromiec, Włodzimierz. Radzieckie wydanie dzieł Immanuela Kanta. Studia Filozoficzne, nr 1, 214-217,1966.

Kant-Studien, 1968.
Zwoliński, Zbigniew. Przedmiot i doświadczenie. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 270-277, 1970.

Kanthack, Katharina. Nicolai Hartmann und das Ende der Ontologie. Berlin, W. de Gruyter, 1962.
Pieczyński, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 181-183, 1966.

Kaplan, Abraham. Definition and Specification of Meaning. The Journal of Philosophy, nr 11, 1946.
Mortimer, Halina. O pewnym niedefinicyjnym sposobie ustalania sensu terminów. Studia Filozoficzne, nr 6, 180-186, 1957.

Kariewa, M. P. Prawo i moralność w społeczeństwie socjalistycznym. Warszawa, Wyd. Prawnicze, 1955.
Sztekker, Eryk. Kilka uwag o książce "Prawo i moralność w społeczeństwie socjalistycznym". Myśl Filozoficzna, nr 5, 198-203, 1956.

Karwat, Mirosław. Podmiotowość polityczna. Humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie. Warszawa, PWN, 1980.
Miś, Andrzej. Filozofia i metodologia polityki. Studia Filozoficzne, nr 5, 189-193, 1981.

Kattsoff, Louis O. Logic and the Nature of Reality. The Hague, Martinus Nijhoff, 1956.
Lis, Zbigniew. Logika a natura rzeczywistości. Studia Filozoficzne, nr 5, 95-105, 1961.

Kautsky, Karol. Etyka w świetle materialistycznego pojmowania historii. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959.
Jankowski, Henryk. W kręgu problemów etyki marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 261-265, 1960.

Kelley, Hillary Jay. Entropy of Knowledge. Philosophy of Science, v. 26, nr 2, 1969.
Nadel-Turoński, Tadeusz. Entropia wiedzy. Studia Filozoficzne, nr 3, 264-267, 1970.

Kemeny, John G. Nauka w oczach filozofa. Amsterdamski, Stefan (tłum.). Warszawa, PWN, 1967.
Ślęczka, Kazimierz. Nauka w oczach matematyka. Studia Filozoficzne, nr 2, 197-202, 1968.
Heller, Michał. Matematyka a możliwości naukowego poznania. Znak, nr 176, 280-286, 1969.

Kenny, Anthony. Action, Emotion, and Will. London, Routledge and Kegan Paul, 1963.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 192-194, 1966.

Kepler, Jan. Tajemnica kosmosu. Wrocław, Ossolineum, 1972.
Butryn, Stanisław. Mysterium Cosmographicum czyli Bóg i matematyka. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 200-204, 1973.

Kerner, George C. The Revolution in Ethical Theory. Oxford, Clarendon Press, 1966.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXVI (2), 125-128, 1967.
Styczeń, Tadeusz. O nieskwapliwej rewolucji w etyce. Roczniki Filozoficzne, 17(2), 157-159, 1969.
Nowak, Leszek. Analiza etyki XX-wiecznej. Etyka, nr 7, 188-191, 1970.

Kępińska, Alicja. Żywioł i mit. Żywioł i chaos jako wartość w sztuce action painting w świetle badań nad strukturą mitów i "świadomością mityczną". Kraków-Wrocław, Wyd. Literackie, 1983.
Kijek, Anna. Sztuka action painting a mity. Studia Filozoficzne, nr 7, 170-176, 1985.

Kiedrow, B. M. Ewolucija poniatja elemienta w chimii. Moskwa, Izdatielstwo Akadiemii Piedagogiczieskich Nauk, 1956.
Amsterdamski, Stefan. Książka o rozwoju pojęcia pierwiastka w chemii. Studia Filozoficzne, nr 2, 180-199, 1957.

Kiedrow, B. M. Zakon Miendielejewa. Łogiko-istoriczeskij aspiekt. Moskwa, Nauka, 1969.
Zamecki, Stefan. O pojęciu pierwiastka chemicznego. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 229-237, 1972.

Kiedrow, B. M. Engels i dialektika jestiestwoznanija. Moskwa, 1970.
Butryn, Stanisław. Engels i dialektyka przyrodoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 10, 197-201, 1972.

Kierkegaard, Søren. Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć. Iwaszkiewicz, Jarosław (tłum. i wstęp). Warszawa, PIW, 1969.
Jakubowska, Janina. U źródeł chrześcijańskiego egzystencjalizmu. Człowiek i Światopogląd, nr 7-8, 178-180, 1969.

Kiliszek, Marek. Lingwistyczna filozofia religii. Analiza koncepcji J. T. Ramseya. Lublin, RW KUL, 1983.
Dłubacz, Włodzimierz. O analitycznej filozofii religii. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 229-236, 1984.

Die Klassifikation der Wissenschaften als Philosophisches Problem. Rochhausen, Rudolf (red.). Berlin, 1968.
Stuchliński, Jerzy. Problemy klasyfikacji nauk. Studia Filozoficzne, nr 4, 179-182, 1969.

Klaus, G. i Segeth, W. Semiotik und materialistische Abbildtheorie. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1962.
Skwierciński, Mirosław. Semiotyka i teoria odbicia. Studia Filozoficzne, nr 2, 236-237, 1963.

Klewczenija, A. S. Stefan Rudnianskij. (Iz istorii marksistsko-leninskoj mysli w Polsze). Mińsk, Nauka i Technika, 1968.
Swienko, Henryk. Białoruska monografia o Stefanie Rudniańskim. Studia Filozoficzne, nr 1, 199-201, 1970.

Klewczenija, A. S. Oczerki po istorii marksistsko-leninskoj fiłosofskoj mysli w Polsze. Mińsk, 1978.
Wójcik, Stanisław. Cenna monografia Klewczenii o rozwoju myśli marksistowsko-leninowskiej. Studia Filozoficzne, nr 11, 155-160, 1981.

Klimowicz, Ewa. Utylitaryzm w etyce. Współczesne kontrowersje wokół etyki Johna Stuarta Milla. Warszawa, PWN, 1974.
Tyburski, Włodzimierz. Ruch Filozoficzny, XXXIII (1), 23-27, 1975.

Klinger, Antoni. Problematyka świeckiej kultury socjalistycznej w Polsce Ludowej w latach 1957-1973. Zielona Góra, WSP, 1976.
Stachowski, Zbigniew. Świecka kultura socjalistyczna. Studia Filozoficzne, nr 3, 164-167, 1978.

Kloska, Gerhard. Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych. Warszawa, PWN, 1982.
Jadacki, Jacek J. Świat wartości. Etyka, nr 21, 184-186, 1984.

Kłassen, Erich Griegorowicz. Idiealnoje. Koncepcja Karla Marksa. Krasnojarsk, 1984.
Szołtysek, Adolf E. Kontrowersje wokół kategorii "idiealnoje". Studia Filozoficzne, nr 5, 188-192, 1986.

Kłoczowski, Jan Andrzej. Człowiek Bogiem człowieka. Lublin, KUL, 1979.
Tarnowski, Karol. Feuerbach na nowo odczytany. Znak, nr 311-312, 741-751, 1980.

Kłoskowska, Antonina. Machiavelli jako humanista na tle włoskiego odrodzenia. Łódź, Ossolineum, 1954.
Garewicz, Jan. Machiavelli a humanizm epoki renesansu. Myśl Filozoficzna, nr 4, 194-200, 1955.

Kłoskowska, Antonina. Z historii i socjologii kultury. Warszawa, 1969.
Taranienko, Zbigniew. Kultura i znak. Studia Filozoficzne, nr 2, 249-254, 1971.
Marzęcki, Józef. Osobowość w antropologii kulturowej i socjologii. Studia Filozoficzne, nr 2, 254-258, 1971.

Kłósak, Kazimierz. Materializm dialektyczny. Studia krytyczne. Kraków, Wyd. Mariackie, 1948.
Kołakowski, Leszek. Metodologia ks. Kłósaka. Felieton filozoficzny. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 315-322, 1951.

Kłósak, Kazimierz. Z zagadnień filozoficznego poznania Boga. T. 1. Kraków, 1979.
Życiński, Józef. Filozofowanie in statu viatoris. Znak, nr 309, 390-394, 1980.
Dłubacz, Włodzimierz. O koncepcji filozoficznego poznania Boga u ks. prof. Kazimierza Kłósaka. Roczniki Filozoficzne, 29(2), 142-149, 1981.

Kmita, Jerzy i Nowak, Leszek. Studia nad teoretycznymi podstawami humanistyki. (Filozofia i Logika nr 5). Poznań, UAM, 1968.
Woleński, Jan. Metodologia humanistyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 290-295, 1970.

Kmita, Jerzy. Kultura i poznanie. Warszawa, PWN, 1985.
Miś, Andrzej. Epistemologia kulturowa. Studia Filozoficzne, nr 5, 172-181, 1986.
Konior, Adam. Poznanie jako kategoria kulturowa. Studia Filozoficzne, nr 7, 154-158, 1986.

Kneale, William. The Development of Logic. London, Clarendon Press, 1962.
Czeżowski, Tadeusz. Najnowsza historia logiki. Studia Filozoficzne, nr 2, 206-208, 1963.

Kniga prawitielja obłasti Szan. Pieriełomow, L. S. (tłum. z chińskiego). Moskwa, 1968.
Gawlikowski, Krzysztof. Teoria despotii doskonałej. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 255-262, 1972.

Kochan, Jerzy. Wolność i interpelacja. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003.
Bogusławski, Marcin. Kultura i Edukacja, nr 1, 127-136, 2005.

Kochanowski, W. P. Istorizm kak princip dialekticzeskoj logiki. Rostow-na-Donu, Izd. Rostowskogo Uniw., 1978.
Dudek, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 323-326, 1987.

Kochański, Zdzisław. Problem celowości we współczesnej biologii. Warszawa, PWN, 1966.
Kornakiewicz, Franciszek. Celowość we współczesnej biologii. Znak, nr 185, 1512-1524, 1969.

Kocikowski, Andrzej. Koncepcja idealizacji a Marksa metoda naukowa. Studium metodologiczne. Poznań, WN UAM, 1988.
Miś, Andrzej. Dyskusja wokół metody naukowej Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 10, 205-208, 1989.
Kochan, Ewa. Przestrzenie filozofii. Studia Filozoficzne, nr 11, 184-193, 1989.

Kołakowski, A. Spengler. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1981.
Skoczyński, Jan. Nieukontentowanie w kulturze. Znak, nr 336, 126-132, 1983.

Kołakowski, Leszek. Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy.. Warszawa, PWN, 1958.
Chmaj, Ludwik. Spinoza w nowej interpretacji. Studia Filozoficzne, nr 2, 166-172, 1959.

Kołakowski, Leszek. Świadomość religijna i więź kościelna. Studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym siedemnastego wieku. Warszawa, PWN, 1965.
Kozłowski, Roman. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 47-48, 1966.

Kołakowski, Leszek. Religion. If There is No God... On God, the Devil, Sin and Other Worries of the So-called Philosophy of Religion. Glasgow, Fontana, 1982.
Marciszuk, Piotr. Filozofia religii Leszka Kołakowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 190-195, 1984.
Wolicka, Elżbieta. Kołakowskiego kłopoty z religią. Znak, 368-369, 86-99, 1985.
Grabowski, Marian. W kontrapunkcie europejskiego myślenia. [Polemika z: Wolicka, Elżbieta]. Znak, nr 384-385, 151-158, 1986.
Wolicka, Elżbieta. W kontrapunkcie ideologicznego myślenia - czyli kłopotów z Kołakowskim ciąg dalszy. Znak, nr 384-385, 159-166, 1986.

Kołakowski, Leszek. Henri Bergson. Ein Dichterphilosoph. München-Zürich, Piper Verlag, 1985.
Borzym, Stanisław. Bergson jako martwy klasyk. Znak, nr 404, 80-86, 1989.

Kołakowski, Leszek. Bałwochwalstwo polityki. The New Republic, 16.06.1986.
Gowin, Jarosław. Prawda i polityka. Znak, nr 389, 115-120, 1987.

Kołakowski, Leszek. Husserl i poszukiwanie pewności. Warszawa, Aletheia, 1987.
Dębowski, Józef. Husserl i poszukiwanie pewności (ciąg dalszy sporu o zasadę racjonalizującą drogę filozoficzną Husserla). Colloquia Communia, 2(43), 163-175, 1989.

Kołakowski, Leszek. Jeśli Boga nie ma... Kraków, Znak, 1988.
Marszałek, Robert. Czy można uzasadnić wiarę? Studia Filozoficzne, nr 9, 194-199, 1989.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 323-327, 1989.

Kołłątaj, Hugo. Wybór pism naukowych. Opałek, Kazimierz (oprac.). Warszawa, PWN, 1953.
Hinz, Henryk. Kołłątaj - filozof i uczony. Myśl Filozoficzna, nr 4, 291-297, 1954.

Kon, Igor. Odkrycie "ja". Siniugina, Larysa (tłum.). Warszawa, PIW, 1987.
Paradowska, Wiera. Odkrycie "ja". Studia Filozoficzne, nr 9, 203-206, 1989.

Kondakow, N. I. Łogiczeskij słowar sprawocznik. Moskwa, Nauka, 1975.
Kopania, Jerzy. Wielowarstwowy słownik terminów logiki. Studia Filozoficzne, nr 9, 141-144, 1976.

Kopnin, P. W. Łogiczeskije osnowy nauki. Kijów, Naukowa Dumka, 1968.
Łojewska, Maria Izabela. Logika nauki. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 139-145, 1970.

Kopnin, P. W. Fiłosofskije idei W. I. Lenina i łogika. Moskwa, 1969.
Motycka, Alina. W poszukiwaniu logiki procesu badania naukowego. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 283-289, 1970.
Banasiewicz, Wiesław. Leninowska koncepcja dialektyki jako teorii poznania i logiki. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 131-137, 1971.

Kopnin, P. W. W. I. Lenin i matierialisticzeskaja dialektika. Kijew, 1969.
Siniugina, Larysa. W. I. Lenin a materializm dialektyczny. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 131-139, 1971.

Kopnin, P. W. Gnoseołogiczeskije i łogiczeskije osnowy nauki. Moskwa, Mysl, 1974.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 120-121, 1976.

Koppers, Wilhelm. Der Unmensch und seine Weltbildung. Schweiz, O. Walter, 1946.
Krąpiec, Albert M. Zagadnienie praczłowieka. Znak, nr 29, 247-266, 1951.

Korab-Karpowicz, W. J. Historia filozofii politycznej. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2010.
Armada, Paweł. Pressje, 25, 269-272, 2011.

Koralewicz-Zębik, J. System wartości a struktura społeczna. Wrocław, Ossolineum, 1974.
Jałowiecki, Stanisław. Wartości a struktura społeczna. Studia Filozoficzne, nr 1, 176-179, 1976.

Kornijenko, W. S. O suszcznosti estieticzeskogo poznania. Nowosybirsk, 1962.
Cieniawa, Stanisław. W poszukiwaniu specyfiki poznania estetycznego. Studia Estetyczne, t. 1, 329-331, 1964.

Kosing, Alfred. Nation in Geschichte und Gegenwart. Berlin, Dietz Verlag, 1976.
Kaniowski, Władysław. Marksistowska teoria narodu. Studia Filozoficzne, nr 3, 193-196, 1977.

Koslowski, Peter. Ethik und Kapitalismus. Tubingen, Mohr, 1982.
Wojciechowski, Krzysztof. Aksjologiczne podstawy kapitalizmu. Etyka, nr 20, 184-187, 1983.

Kossak, Jerzy. Lenin i kultura. Warszawa, Książka i Wiedza, 1970.
Kaczocha, Włodzimierz. Leninowska koncepcja kultury - teoria i praktyka. Studia Filozoficzne, nr 5, 239-242, 1971.

Kossak, Jerzy. Rozwój kultury w Polsce Ludowej. Warszawa, Iskry, 1974.
Taranienko, Zbigniew. Nowe miejsce kultury. Studia Filozoficzne, nr 6, 138-141, 1975.

Kotarbiński, Tadeusz. Traktat o dobrej robocie. Łódź, Łódzkie Tow. Nauk., 1955.
Pawłowski, Tadeusz. Traktat o dobrej robocie. Myśl Filozoficzna, nr 2, 252-258, 1957.

Kotarbiński, Tadeusz. Sprawy sumienia. Warszawa, Książka i Wiedza, 1956.
Jankowski, Henryk. Problematyka moralna w pracach T. Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 154-160, 19xx.

Kotarbiński, Tadeusz. Wybór pism, t. 1. Myśli w działaniu, Warszawa, PWN, 1957.
Podgórecki, Adam. Prace prakseologiczne w I tomie "Wyboru pism" Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 145-153, 1958.

Kotarbiński, Tadeusz. Wybór pism, t. 2. Myśli o myśleniu, Warszawa, PWN, 1958.
Łuszczewska-Romahnowa, Seweryna. Z okazji wydania II tomu "Wyboru Pism" Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 154-162, 1959.

Kotarbiński, Tadeusz. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, wyd. II. Wrocław-Warszawa-Kraków, Ossolineum, 1961.
Pelc, Jerzy. Szkoła "Elementów" Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 221-225, 1962.

Kotarbiński, Tadeusz. Medytacje o życiu godziwym. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966.
Perz, Zygmunt. Refleksje nad "Medytacjami o życiu godziwym". Znak, nr 150, 1540-1547, 1966.
Jankowski, Henryk. Niełatwa umiejętność życia. Etyka, t. 3, 250-253, 1968.

Kotarbiński, Tadeusz. Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych. Wrocław, Ossolineum, 1970.
Pszczołowski, Tadeusz. Stanowisko etyczne Tadeusza Kotarbińskiego. Etyka, t. 9, 227-231, 1971.

Kotarbiński, Tadeusz. Pisma etyczne. Smoczyński, Paweł J. (red.). Wrocław, Ossolineum, 1987.
Kleszcz, Ryszard. Ruch Filozoficzny, XLV (4), 405-409, 1988.

Kotłowski, Karol. Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego. Wrocław, Ossolineum, 1976.
Miłuński, Zbigniew. Wartości i wychowanie moralne. Etyka, t. 16, 195-196, 1978.

Kovach, Francis Joseph. Die Ästhetik des Thomas von Aquin. Eine genetische und systematische Analyse. Berlin, W. de Gruyter, 1961.
Stróżewski, Władysław. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 186-192, 1964.

Kowalewski, Marian. Wstęp do filozofii. Poznań, Pallotinum, 1958.
Stróżewski, Władysław. Znak, nr 53, 1322-1324, 1958.

Kowalewski, Stanisław. Nauka o administrowaniu. Warszawa, 1975.
Wojewódzki, Tadeusz. O dalszą pragmatyczną integrację nauk empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 8, 157-161, 1976.

Kowalewski, Z. M. Guerilla Latynoamerykańska, szkice z dziejów rewolucyjnych walk partyzanckich XX wieku. Wrocław, Ossolineum, 1978.
Łoziński, Jerzy. Aktualność rewolucji. Studia Filozoficzne, nr 1, 175-182, 1979.

Kowalik, Tadeusz. Ludwik Krzywicki. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965.
Krawczyk, Zbigniew. Zarys poglądów Ludwika Krzywickiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 252-253, 1966.

Kowalska, Bożena. Sztuka w poszukiwaniu mediów. Warszawa, 1985.
Jagłowski, Mieczysław. Tradycje kulturowe a sztuka współczesna. Studia Filozoficzne, nr 8, 190-196, 1987.

Kozielecki, Józef. O godności człowieka. Warszawa, 1977.
Smoczyński, Paweł J. Drogi i bezdroża ludzkiej godności. Etyka, t. 17, 260-264, 1979.

Kozłowski, Roman. Salomon Maimon jako krytyk i kontynuator filozofii Kanta. Poznań, 1969.
Ożarowski, Jan. Drogi i bezdroża idealizmu "krytycznego". Studia Filozoficzne, nr 1, 217-221, 1970.

Kozłowski, Władysław. O dowodach istnienia Boga, Warszawa, Iskry, 1960.
Zdybicka, S. Z. J. Znak, nr 82, 579-589, 1961.

Kozyr-Kowalski, Stanisław. Max Weber a Karol Marks. Socjologia Maxa Webera jako "pozytywna krytyka materializmu historycznego". Warszawa, Książka i Wiedza, 1967.
Walicki, Andrzej. Max Weber jako krytyk i uczeń Marksa. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 121, 1968.

Krajewski, Władysław. Szkice filozoficzne. Warszawa, Książka i Wiedza, 1963.
Cackowski, Zdzisław. O "Szkicach filozoficznych" Władysława Krajewskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 175-179, 1964.
Pawlak, Józef. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 168-170, 1964.

Krajewski, Władysław. Związek przyczynowy. Warszawa, PWN, 1967.
Łubnicki, Narcyz. O przyczynowości - w nauce i filozofii. Studia Filozoficzne, nr 2, 171-179, 1968.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXVII (1), 21-22, 1969.

Krajewski, Władysław. Konieczność, przypadek, prawo statystyczne. Warszawa, PWN, 1977.
Such, Jan. Probabilistyczny obraz świata. Studia Filozoficzne, nr 12, 187-190, 1977.

Krajewski, Władysław. Correspondence Principle and the Growth of Science. Dordrecht, D. Reidel, 1977.
Szmatka, Jacek. Filozofia nauk przyrodniczych czy filozofia wszelkiej nauki empirycznej? Studia Filozoficzne, nr 5, 159-165, 1979.

Krämer, Hans-Joachim. Platonismus und hellenistische Philosophie. Berlin, de Gruyter, 1971.
Wróblewski, Witold. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 186-190, 1973.

Krasuski, Jerzy. Obraz Zachodu w twórczości romantyków polskich. Wyd. Poznańskie, 1980.
Wodzyńska, Maria. Polscy romantycy o Zachodzie. Studia Filozoficzne, nr 6, 169-172, 1981.

Kraszewski, Zdzisław. Główne zagadnienia logiki. Warszawa, 1971.
Wantuła, Halina. O "Głównych zagadnieniach logiki". Studia Filozoficzne, nr 7, 198-200, 1973.

Kraus, Wolfgang. Nihilismus heute oder die Geduld der Weltgeschichte. Wien, Zsolnay, 1983.
Olszewski, Robert. Wolfganga Krausa spojrzenie na nihilizm. Colloquia Communia, 3-6(20-23), 227-232, 1985.

Krauth, Lothar. Die Philosophie Carnaps. Wien, Springer, 1970.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 155-157, 1973.

Krawczyk, Z. Socjologia Edwarda Abramowskiego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965.
Wojnar-Sujecka, Janina. Socjologia Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 255-259, 1967.

Krawczyk, Zbigniew. Natura - kultura - sport. Kontrowersja teoretyczne w Polsce. Warszawa, PWN, 1970.
Lipiec, Józef. Wprowadzenie do filozofii kultury fizycznej. Studia Filozoficzne, nr 4, 189-192, 1971.

Krąpiec, Albert. Realizm ludzkiego poznania. Poznań, Pallotinum, 1959.
Stróżewski, Władysław. Znak, nr 66, 1648-1656, 1959.

Krąpiec, Albert. Teoria analogii bytu. Lublin, TN KUL, 1959.
Stróżewski, Władysław. M. A. Krąpca Teoria analogii bytu. Znak, nr 71, 702-707, 1960.

Krąpiec, Mieczysław A. Dlaczego zło? Kraków, Znak, 1962.
Zdybicka, Zofia. Wierność skomplikowanej rzeczywistości. Znak, nr 108, 739-750, 1963.

Krąpiec, M. A. Metafizyka. Pallotinum, 1966.
Grzegorczyk, Andrzej. Metafizyka M. A. Krąpca. Studia Filozoficzne, nr 4, 208-212, 1967.

Kripke, Saul A. Naming and Necessity. Oxford, Basil Blackwell, 1984.
Kiczuk, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 319-325, 1986.

Kritik Und Metaphysik. Studien: Heinz Heimsoeth Zum 80. Geburtstag. Kaulbach, Friedrich & Ritter, Joachim (red.). Berlin, Walter de Gruyter, 1966.
G., L. Ruch Filozoficzny, XXVI (3), 207-209, 1968.

Kritika fienomienołogiczeskogo naprawlenija sowriemiennoj burżuaznoj fiłosofii. Ryga, 1981.
Szmyd, Jan. Obraz fenomenologii w filozofii radzieckiej. Studia Filozoficzne, nr 7,176-178, 1985.

Krjukowskij, Nikołaj I. Łogika krasoty. Mińsk, Nauka i Technika, 1965.
Cieniawa, Stanisław. Logiczno-dialektyczna metoda estetyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 267-274, 1967.

Kroeber, A. L. Istota kultury. Warszawa, PWN, 1973.
Nowicka, Ewa. Istota kultury. Studia Filozoficzne, nr 8, 167-172, 1974.

Kroes, Peter. Time: Its Structure and Role in Physical Theories. Dordrecht, Reidel, 1985.
Szczęsna, Anna. Peter Kroes o czasie. Studia Filozoficzne, nr 11, 189-193, 1988.

Krokiewicz, Adam. Sokrates. Warszawa, PAX, 1958.
Krońska, Irena. Sokrates w nowym ujęciu. Studia Filozoficzne, nr 6, 232-235, 1959.
Katafias, Stanisław. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 29-31, 1960.

Krokiewicz, Adam. Moralność Homera i etyka Hezjoda. Warszawa, PAX, 1959. Hedonizm Epikura. Warszawa, PAX, 1961.
Katafias, Stanisław. Ruch Filozoficzny, XX (3), 166-168, 1961.
Piwko, Stanisław. Studia nad antykiem. Studia Filozoficzne, nr 1, 229-233, 1963.

Krońska, Irena. Sokrates. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1964.
Stróżewski, Władysław. Sokrates. Znak, nr 126, 1553-1558, 1964.
Kotarbiński, Tadeusz. Sokrates. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-169, 1965.

Kroński, Tadeusz. Wykłady z historii filozofii starożytnej. Grecja i Rzym. Warszawa, PWN, 1955.
Legowicz, Jan. Kilka uwag o "Wykładach z historii filozofii starożytnej". Myśl Filozoficzna, nr 4, 181-186, 1956.

Kroński, Tadeusz. Rozważania wokół Hegla. Warszawa, PWN, 1960.
Walicki, Andrzej. Z puścizny Tadeusza Krońskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 83-89, 1961.

Kroński, Tadeusz. Hegel. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1962.
Kuderowicz, Zbigniew. Popularyzacja filozofii Hegla. Studia Filozoficzne, nr 4, 233-236, 1962.

Kroński, Tadeusz. Kant. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966.
Gromiec, Włodzimierz. Kant dyskusyjny. Studia Filozoficzne, nr 2, 252-256, 1967.

Krutow, N. N. Moral w diejstwii. Moskwa, 1977.
Jedynak, Stanisław. O świadomości i twórczości moralnej. Studia Filozoficzne, nr 10, 161-163, 1977.

Krużkow, W. S. Mirowozzrienije Dobroliubowa. Moskwa, 1950.
Radgowski, Michał. Monografia o Dobrolubowie. Myśl Filozoficzna, nr 1, 321-331, 1953.

Krymow, A. G. Obszczestwiennaja mysl i ideołogiczeskaja borba w Kitaje (1900-1917 GG.). Moskwa, Nauka, 1972.
Gawlikowski, Krzysztof. Myśl społeczna i walka ideologiczna w Chinach. Studia Filozoficzne, nr 7, 225-227, 1974.

Krzywicki, Ludwik. Studia Socjologiczne. Wybór. Schaff, Adam (wybór i wstęp). Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1951.
Osiadacz, Alina. U początków myśli marksistowskiej w Polsce.  Myśl Filozoficzna, nr 3, 334-348, 1952.

Księga pamiątkowa w darze profesorowi Stefanowi Swieżawskiemu. Roczniki Filozoficzne, nr 1, 1979.
Chudy, Wojciech. Dzieło nauki, uznania i przyjaźni. Znak, nr 379, 137-145, 1986.

Kuczyński, Janusz. Porządek nadchodzącego świata. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.
Selmowicz, Andrzej. O nowy humanizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 206-210,1966.

Kuczyński, J. i Mrówczyński, T. 500 zagadek filozoficznych. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966.
Kubik, Wacław. Ruch Filozoficzny, XXVI (4), 313-315, 1968.

Kuczyński, Janusz. Zmierzch mieszczaństwa. Imperializm - nihilizm - faszyzm. Warszawa, PIW, 1967.
Wojcieszek, Andrzej. Interpretacje nietzscheańskie. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 142-146, 1968.

Kuczyński, Janusz. Żyć i filozofować. Warszawa, KiW, 1969.
Płużański, Tadeusz. Filozofia i życie. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 145-150, 1970.

Kuderowicz, Zbigniew. Doktryna moralna młodego Hegla. Warszawa, PWN, 1962.
Walicki, Andrzej. Doktryna moralna młodego Hegla. Studia Filozoficzne, nr 1, 222-226, 1963.

Kuderowicz, Zbigniew. Fichte. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1963.
Orłowski, Aleksander. Filozofia wolności J. G. Fichtego. Studia Filozoficzne, nr 1, 169-179, 1965.

Kuderowicz, Zbigniew. Światopogląd a życie u Diltheya. Warszawa, PWN, 1966.
Sauerland, Karol. Dilthey a filozofia życia. Studia Filozoficzne, nr 2, 153-160, 1968.

Kuderowicz, Zbigniew. Dilthey. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967.
Bravo, Benedetto. Dilthey a kryzys historyzmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 160-171, 1968.

Kuderowicz, Zbigniew. Filozofia dziejów. Rozwój problemów i stanowisk. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1973.
Bartnik, Czesław. Rozwój filozofii dziejów. Znak, nr 249, 357-362, 1975.
Rydzewski, Włodzimierz. Filozofia dziejów. Studia Filozoficzne, nr 5, 160-162, 1976.

Kuderowicz, Zbigniew. Wolność i historia. Studia o filozofii Hegla i jej losach. Warszawa, Książka i Wiedza, 1981.
Jakubowski, Marek N. Jeszcze jedna apologia Hegla. Studia Filozoficzne, nr 3, 200-203, 1984.

Kuhn, Thomas S. Przewrót Kopernikański. Warszawa, PWN, 1966.
Machalski, Andrzej. Przewrót Kopernikański. Studia Filozoficzne, nr 4, 214-220, 1967.

Kuhn, Thomas S. Struktura rewolucji naukowych. Warszawa, PWN, 1968.
Wajs, Karol. Struktura rewolucji naukowych. Znak, nr 185, 1501-1504, 1969.
Nowak, Leszek. Metodologia nauki w świetle historii nauk przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 296-301, 1970.
Leśniewski, Józef. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 209-210, 1972.

Kullmann, Wolfgang. Wissenschaft und Methode: Interpretationen zur aristotelischen Theorie der Naturwissenschaft, Berlin-New York, de Gruyter, 1974.
Porawski, Roman. Ruch Filozoficzny, XXXIV (4), 324-332, 1976.

Kultura i Społeczeństwo.
Hirszowicz, Maria. "Kultura i Społeczeństwo". Studia Filozoficzne, nr 6, 194-197, 1960.

Kulturnyj progriess: fiłosofskije problemy. Moskwa, Nauka, 1984.
Szkołut, Tadeusz. Postęp filozoficzny (problematyka filozoficzna). Studia Filozoficzne, nr 4, 206-210, 1986.

Kuncewicz, Jerzy. Nieskończoność a rzeczywistość. London, Oficyna Poetów i Malarzy, 1974.
Krakowiak, Józef. Aforysta na tropach nieskończoności. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 161-164, 1975.

Kurdybacha, Łukasz. Z dziejów pedagogiki ariańskiej. Warszawa, PZWS, 1958.
Szczucki, Lech. Na marginesie książki o pedagogice ariańskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 163-175, 1959.

Kurowicki, Jan. Miraże świadomości estetycznej. Miejsce kategorii estetycznych w materializmie historycznym. Warszawa, 1982.
Różanowski, Ryszard. Praktyka społeczna a estetyka. Colloquia Communia, nr 3-4(14-15), 241-244, 1984.

Kuzniecow, B. G. Razwitie fiziczeskich idej od Galileja do Ejnstejna w swietie sowriemiennoj nauki. Moskwa, 1963.
Such, Jan. Od Galileusza do Einsteina. Studia Filozoficzne, nr 1, 189-203, 1965.

Kuzniecow, B. G. Otnositielnost'. Moskwa, Znanje, 1969.
Heller, Michał. Prehistoria teorii względności. Znak, nr 198, 1593-1601, 1970.

Kvastad, Nils Bjørn. Problems of Mysticism. Oslo, Scintilla Press, 1980.
Kosior, Krzysztof. Ruch Filozoficzny, XLII (3-4), 230-233, 1985.

Kwartalnik Historyczny.
Bębenek, Stanisław T. Problemy ogólnonaukowe na łamach "Kwartalnika Historycznego" 1972. Studia Filozoficzne, nr 10, 151-155, 1973.

Kwiatkowski, S. Słowo i emocje w propagandzie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1977.
Marszałek, Adam. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 27-29, 1979.

Kwiatkowski, Tadeusz. Poznanie naukowe u Arystotelesa. Niektóre poglądy teoretyczne. Warszawa, PWN, 1969.
Ziemiański, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 149-152, 1971.

Kyburg, Henryk E. Jr. The Logical Foundations of Statistical Inference, Dordrecht, Reidel, 1974.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 31-35, 1979.