INDEKS RECENZJI I PRZEGLĄDÓW LITERATURY

A - C | D - G | H - K | L | Ł | M | N | O - R | S - U | V - Ż


strona główna

polskie czasopisma filozoficzne
polskie książki filozoficzne
polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

L

Labriola, Antonio. Szkice o materialistycznym pojmowaniu dziejów. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Jasińska, Aleksandra. Poszukiwania marksizmu współczesnego. Studia Filozoficzne, nr 3, 240-245, 1962.

Lacroix, Jean. Życie i twórczość Maurice Blondela. Albrecht-Kowalska, Wanda (tłum.). Warszawa, PAX, 1970.
Iwanowski, Piotr. Książka o Blondelu. Znak, nr 214, 572-581, 1972.

Ladrière, Jean. Les enjeux de la rationalité.
Heller, Michał. Wyzwanie rzucone racjonalności. Znak, nr 291, 1187-1191, 1978.

Lafargue, Paul. Pisma wybrane. 2 tomy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Molska, Alina. Paul Lafargue czyli kłopoty z uczniami. Studia Filozoficzne, nr 3, 245-250, 1962.

Lakatos. Imre. Proofs and Refutations. The Logic of Mathematical Discovery. Cambridge UP, 1976.
Heller, Michał. Liczę, więc jestem. Znak, nr 311-312, 751-756, 1980.

Lakoff, George & Johnson, Mark. Metafory w naszym życiu. Krzeszowski, P. (tłum.). Warszawa, PIW, 1988.
Woźniak, Jacek K. Metafory w naszym życiu. Studia Filozoficzne, nr 1, 208-211, 1990.

La Mettrie. Soczinienija. Moskwa, Mysl, 1976.
Skrzypek, Marian. Radzieckie wydanie "Dzieł" La Mettriego. Studia Filozoficzne, nr 2, 171-174, 1979.

Lamnek, Siegfried. Theorien abweihenden verhaltens. München, Fink, 1979.
Pawłowska, Joanna. O teoriach dewiacji. Studia Filozoficzne, nr 3, 190-193, 1981.

Lamont, Corliss. Humanism as a Philosophy. New York, Philosophical Library, 1949.
Selsam, Howard. Wudel, W. (tłum.). Myśl Współczesna, nr 10, 100-102, 1949.

Lamont, Corliss. The Philosophy of Humanism. New York, Philosophical Library, 1957.
Sztumski, Janusz. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 53-54, 1962.

Lamont, Corliss. The Illusion of Immortality. 3rd ed. New York, Philosophical Library, 1959.
Sztumski, Janusz. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 216-217, 1965.

Lanczkowski, Günter. Einführung in die Religionwissenschaft. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980.
Bronk, Andrzej. Filozoficzne podstawy religioznawstwa. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 221-229, 1984.

Landé, Alfred. From Dualism to Unity in Quantum Physics. Cambridge, 1960.
Frejlak, Wojciech. Krytyka dualizmu w mechanice kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 1, 233-238, 1963.

Landmann, Michael. Philosophische Anthropologie: menschliche Selbstdeutung in Geschichte und Gegenwartvon. Berlin, De Gruyter, 1964.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXV (3-4), 208-210, 1967.

Langer, Susanne K. Problems of Art. The Philosophical Lectures. New York, 1957.
Chwedeńczuk, Bohdan. Poglądy estetyczne Susanne K. Langer. Estetyka, II, 248-253, 1961.

Langley, Pat & Simon, Herbert A. & Bradshaw, Gary L. & Żytkow, Jan M. Scientific Discovery. Computational Explorations of the Creative Process. Cambridge, 1987.
Kraszewski, Janusz. Nowe badania nad odkryciem naukowym. Studia Filozoficzne, nr 12, 181-184, 1989.

Language learning by a chimpanzee - the Lana project. New York, Academic Press, 1977.
Bardecki, Adam. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (1-2), 42-45, 1980.

Laszlo, Ervin. Systemowy obraz świata. Niklas, Urszula (tłum.), Siciński, Andrzej (wstęp). Warszawa, PIW, 1978.
Zdanowicz, Piotr. Filozofia systemów. Studia Filozoficzne, nr 7, 170-174, 1979.

Laudan, Larry. Progress and Its Problems. Towards a Theory of Scientific Growth. Berkeley, Univ. of California Pr., 1977.
Motycka, Alina. Problemy z naukowymi problemami. Studia Filozoficzne, nr 9, 160-166, 1981.

Lauener, Henri. Willard van Orman Quine. München, C. H. Beck, 1982.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XLV (3), 291-293, 1988.

Lazari, Andrzej. "Poczwiennictwo". Z badań nad historią idei w Rosji. Acta Univ. Lodziensis, 1988.
Styczyński, Marek. Od "narodowości" do nacjonalizmu. Studia Filozoficzne, nr 10, 201-205, 1989.

Lazari-Pawłowska, Ija. Etyka Gandhiego. Warszawa, PWN, 1965.
Gromiec, Włodzimierz. Etyka Gandhiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 254-259, 1966.
Kotarbiński, Tadeusz. Etyka, t. 1, 351-353, 1966.

Lazari-Pawłowska, Ija. Schweitzer. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1976.
Kurowska, Krystyna. Myśl etyczna Alberta Schweitzera. Studia Filozoficzne, nr 1, 108-112, 1976.

Lazerowitz, Morris. The Structure of Metaphysics. London, Routledge and Kegan Paul, 1955.
Bortnowska, H. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 129-141, 1959.

Lazerowitz, M. i Ambrose, A. Philosophical Theories. The Hague, Mouton, 1976.
Porębski, Czesław. Filozofia a zdrowy rozsądek. Studia Filozoficzne, nr 1, 155-160, 1978.

Leach, Gerald. The Biocrats. Implications of Medical Progress. Harmondsworth, Penguin, 1972.
Kujawa, Ewa. Moralne implikacje rozwoju medycyny. Etyka, t. 14, 328-330, 1975.

Leatherdale, W. H. The Role of Analogy, Model and Metaphor in Science. Amsterdam, Elsevier, 1974.
Magala, Sławomir. Nauka jako metafora. Studia Filozoficzne, nr 12, 130-135, 1978.

Lebiediew, A. Esteticzieskije wzgliady A. W. Łuaczarskogo. Moskwa, Iskusstwo, 1962.
Dziemidok, Bohdan. Poglądy estetyczne Anatola Łunaczarskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 164-171, 1964.

Lechicka, Jadwiga. Z zagadnień oświecenia na Pomorzu. Toruń, 1957.
Hinz, Henryk. Uwagi o książce J. Lechickiej "Z zagadnień oświecenia na Pomorzu". Studia Filozoficzne, nr 1, 225-230, 1960.

Lecler, Joseph. Histoire de la tolérance au siècle de la réforme. Paris, Aubier, 1955.
Pomian, Krzysztof. Idea tolerancji w dobie reformacji. Studia Filozoficzne, nr 5, 183-190, 1958.

Leeuwen, Henry G. van. The Problem of Certainty in English Thought 1630-1690. Popkin, Richard H. (preface). The Hague, Nijhoff, 1963.
Bryksa, Stefan. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 188-190, 1966.

Lefebvre, Henri. Marks a idea wolności. Kołakowski, Leszek (tłum.). Warszawa, 1949.
Morawski, Stefan. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 432-436, 1949.

Lefebvre, Henri. Przyczynek do estetyki. Jabłońska, J. (tłum.). Warszawa, PWN, 1956.
Krzemień, Sław. Na marginesie "Przyczynka do estetyki" Lefebvre'a. Myśl Filozoficzna, nr 1, 247-252, 1957.

Legowicz, Jan. Filozofia okresu Cesarstwa Rzymskiego. Jej miejsce w historii, charakter i znaczenie, Warszawa, PWN, 1962.
Poniatowski, Zygmunt. Nowe spojrzenie na zmierzch filozofii starożytnej. Studia Filozoficzne, nr 2, 188-196, 1963.

Legowicz, Jan. Zarys historii filozofii. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1964.
Suchodolski, Bogdan. Historia filozofii dla wszystkich. Studia Filozoficzne, nr 1, 157-167, 1965.

Legowicz, Jan. Filozofia. Istnienie, myślenie, działanie. Warszawa, PWN, 1972.
Tanalski, Dionizy. Człowiek i świat. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 185-190, 1973.

Legutko, Ryszard. Bez gniewu i uprzedzenia. Paryż, Aktis, 1989.
Gowin, Jarosław. Przeciw myśleniu niepoważnemu. Znak, nr 408, 73-78, 1989.

Lehrer, Keith. Knowledge. Oxford, Clarendon Pr., 1974.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 80-84, 1982/83.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. Philosophical Papers and Letters. Loemker, L. E. (transl.). Dordrecht, D. Reidel, 1969.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXVIII (3-4), 173-175, 1970.

Leibniz, G. W. Wyznanie wiary filozofa i inne teksty. Cichowicz, Stanisław (tłum.). Warszawa, PWN, 1969.
Michalski, Krzysztof. Wspólnota wobec prawdy. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 129-134, 1971.
Gordon, Mieczysław. Uwagi o zbiorze przekładów prac Leibniza. Studia Filozoficzne, nr 9, 125-131, 1972.

Lekiewicz, Zdzisław. Filozofia science fiction. Warszawa, KAW, 1985.
Miś, Andrzej. Filozoficzne problemy science fiction. Studia Filozoficzne, nr 4, 153-157, 1987.

Lenin kak fiłosof. Rozental, M. M. (red.). Moskwa, 1969.
Ochocki, Kazimierz. Lenin jako filozof. Studia Filozoficzne, nr 1, 181-184, 1971.

Lenk, Hans. Kritik der logischen Konstanten. Philosophische Begründungen der Urteilsformen vom Idealismus bis zur Gegenwart. Berlin, de Gruyter, 1968.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 36-38, 1972.

Leontiew, A. N. Diejatielnosc, soznanije, licznost. Moskwa, Politsozdat, 1975.
Mizińska, Jadwiga. Działanie, świadomość, osobowość. Studia Filozoficzne, nr 5, 207-211, 1977.

Leontiewa, E. W. Isskustwo i realnost'. Kritika niekotorych burżuazyjnych koncepcji chudożestwiennoj prawdy. Leningrad, Nauka, 1972.
Kobylińska, Krystyna. Poznawczy aspekt związku sztuki z rzeczywistością. Studia Filozoficzne, nr 5, 211-215, 1974.

Leśniak, Kazimierz. Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1972.
Wesoły, Marian. Przedsokratejscy materialiści w ujęciu tradycyjnym. Studia Filozoficzne, nr 4, 186-192, 1974.

L'existence de Dieu. Tournai, Casterman, 1963. De la connaisance de Dieu, Paris, Desclée de Brouwer, 1958.
Zdybicka, Zofia. Dialog o Bogu ze współczesnością. Znak, nr 120, 704-712, 1964.

Levi, Isaac. On the Seriousness of Mistakes. Philosophy of Science, 29(1), 1962.
Szaniawski, Klemens. Cele poznawcze i ostrożność badacza. Studia Filozoficzne, nr 3, 294-297, 1962.

Lévi-Strauss, Claude. Myśl nieoswojona. Warszawa, 1969.
Nowicka, Ewa. Metoda strukturalna w badaniu człowieka "pierwotnego". Studia Filozoficzne, nr 3, 274-280, 1970.
Kloska, Gerhard. W poszukiwaniu superstruktur ludów pierwotnych. Studia Filozoficzne, nr 2, 241-245, 1971.

Lewada, J. A. Społeczna natura religii. Kułakowska, D. (tłum.). Warszawa, 1968.
Piwowarski, Władysław. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 168-172, 1973.

Lewicki, Andrzej. Procesy poznawcze i orientacja w otoczeniu. Warszawa, PWN, 1960.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XX (4), 279-284, 1961.

Lewicki, Bolesław Włodzimierz. Wprowadzenie do wiedzy o filmie. Wrocław, Ossolineum, 1964.
Ochalski, Andrzej. Teoria filmowa Bolesława Lewickiego. Studia Estetyczne, t. 2, 349-355, 1965.

Lewis, Clive Staples. Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Warszawa, PAX, 1986.
Szewczyk, Kazimierz. Żal utraconego piękna. Studia Filozoficzne, nr 6, 175-183, 1987.

Lewis, David. Konventionen: Eine Sprachphilosophische Abhandlung. Berlin, de Gruyter, 1975.
Dąmbska, Izydora. Ruch Filozoficzny, XXXIV (3), 197-199, 1976.

Lewis, Hywel D. Freedom and Alienation. Edinburgh, 1985.
Stawiński, Janusz. Na odsiecz człowiekowi etycznemu. Studia Filozoficzne, nr 9, 199-206, 1987.

Ley, Herman. Studie zur Geschichte des Materialismus im Mittelalter, Berlin, 1957.
Kupis, Bogdan. Z badań nad materializmem średniowiecznym. Studia Filozoficzne, nr 4, 179-182, 1960.

Lichtheim, George. Lukács. London, 1970.
Zwoliński, Zbigniew. Lukács w oczach Lichtheima. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 191-196, 1973.

Lieber, Lillian Mits, Wits and Logic: What Modern Logic Means to You. New York, W. W. Norton, 1960.
Pelc, Jerzy. Logika dla szarego człowieka. Studia Filozoficzne, nr 6, 178-183, 1961.

Liebich, André. Between Ideology and Utopia. The Politics and Philosophy of August Cieszkowski. Dordrecht, D. Reidel, 1979. Selected Writings of August Cieszkowski. Liebich, A. (ed., transl., intr.). Cambridge, Cambridge UP, 1979.
Walicki, Andrzej. Anglojęzyczna prezentacja myśli Augusta Cieszkowskiego. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 255-260, 1981.

Lietuvos filosofines mintin istorijos šaltinai. I. Wilnius,1980.
Jedynak, Stanisław. Źródła do historii filozofii na Litwie. Studia Filozoficzne, nr 3, 223-224, 1983.

Lilienfeld, Robert. The Rise of Systems Theory. An Ideological Analysis. New York, Wiley, 1978.
Tobor, Zygmunt. Teoria systemów a ideologia. Studia Filozoficzne, nr 1, 180-185, 1981.

Liłow, Aleksander. Natura sztuki. Studia krytyczne o współczesnych burżuazyjnych koncepcjach estetycznych. Więckowska, Maria (tłum.). Warszawa, PWN, 1976.
Lorenc, Iwona. Natura sztuki. Studia Filozoficzne, nr 2, 180-185, 1977.

Lindsay, Jack. Marxism and Contemporary Science or the Fullness of Life. London, Denis Dobson, 1949.
Suchodolski, Bogdan. Myśl Współczesna, nr 8, 155-163, 1951.

Lindsay, B. The Role of Science in Civilization. New York, Harper and Row, 1963.
Dobrzański, Leonard. O nauce bardzo ogólnie. Studia Filozoficzne, nr 2, 234-237, 1966.

Ling, Trevor. The Buddha. London, Pelican, 1976.
Byrski, Maria K. Nowa książka o buddyzmie. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 207-210, 1976.

Linke, Paul Ferdinand. Niedergangserscheinungen in der Philosophie der Gegenwart. Wege zu ihrer Überwindung. München, E. Reinhardt, 1961.
Pieczyński, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 267-269, 1962.

Linschoten, Johannes. Auf dem Wege zu einer Phänomenologischen Psychologie. Die Psychologie von William James. Mönks, Franz (tłum.). Berlin, Gruyter, 1961.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 175-181, 1964.

Linsky, Leonard. Names and Descriptions. Univ. of Chicago Pr., 1977.
Bassols, Alejandro Tomasini. Nazwy i deskrypcje. Niklas, Urszula (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 163-168, 1980.

Linzey, Andrew. Animal Rights: A Christian Assessment of Man's Treatment of Animals. London, SCM, 1976.
Jedynak, Anna. Prawa zwierząt w ujęciu chrześcijańskim. Etyka, t. 18, 304-307, 1980.

Lionel, Ruby. The Art of Making Sense. A Guide to Logical Thinking. Philadelphia & New York, J. B. Lippincott, 1954.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 39-41, 1960.

Lissa, Zofia. Niektóre zagadnienia estetyki muzycznej w świetle artykułów Józefa Stalina o marksizmie w językoznawstwie. Warszawa, Polskie Wyd. Muzyczne, 1952.
Beylin, Paweł. Z zagadnień estetyki muzycznej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 259-266, 1953.

Lissa, Zofia. Estetyka muzyki filmowej. Kraków, PWM, 1964.
Helman, Alicja. O estetycznych podstawach muzyki filmowej. Studia Estetyczne, t. 2, 345-349, 1965.

Litwin, Jakub. Przyczynek do genezy materializmu historycznego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1953.
Garewicz, Jan. U źródeł naukowego socjalizmu. Myśl Filozoficzna, nr 2, 316-319, 1954.

Litwin, Jakub. Eseje o dialogach wewnętrznych. Warszawa, PWN, 1967.
Rudziński, Roman. Filozofia jako dialog wewnętrzny. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 136-141, 1968.

Litwin, Jakub. Niedookreślenie i człowiek. Warszawa, PIW, 1976.
Gromczyński, Wiesław. Niedookreślenie niedookreślone. Studia Filozoficzne, nr 2, 157-162, 1978.

Livergood, Norman D. Activity in Marx's Philosophy. The Hague, Martinus Nijhoff, 1967.
Mrówczyński, Tadeusz. Aktywność w filozofii Marksa. Etyka, t. 9, 232-236, 1971.

Livingston, Eric. The Ethnometodological Foundations of Mathematics. Garfinkel, Harold (ed.). London, Routledge and Kegan Paul, 1986.
Czyżewski, Marek. Na czym polega praca matematyków? Studia Filozoficzne, nr 2, 167-173, 1988.

Lizcano, Francisco. Leopoldo Zea. Una filosofía de la Historia, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1986 .
Wojcieszak, Janusz. Wizja latynoamerykańskiej "rzeczywistości zależnej". Studia Filozoficzne, nr 12, 181-183, 1987.

Locke, Don. Myself and Others. A Study in Our Knowledge of Minds. Oxford, Clarendon Press, 1968.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 123-125, 1971.

Logic and Philosophy. Wright, Georg Henrik von (ed.). The Hague, Martinus Nijhoff, 1980.
Dąbrowski, Tomasz. Logika i filozofia. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 318-324, 1983.

Logical Theory and Semantic Analysis. Stenlund, Sören (ed.). Dordrecht, Reidel, 1974.
Ziemba, Zdzisław. Niektóre problemy logiki deontycznej. Etyka, t. 15, 249-252, 1977.

Logiczna teoria nauki. Pawłowski, Tadeusz (red.). Warszawa, PWN, 1966.
Maciszewski, Witold. Z zagadnień logicznej teorii nauki. Studia Filozoficzne, nr 1, 197-207, 1968.

Logika i język. Studia z semiotyki logicznej. Pelc, Jerzy (wybór, wstęp, tłum.). Warszawa, PWN, 1967.
Rudek, Waleska. Przegląd kilku zagadnień semiotycznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 198-205, 1969.

Logique et Analyse, Nouvelle Série, 1969.
Pater, Elżbieta. Belgijskie czasopismo logiczne. Studia Filozoficzne, nr 4, 173-181, 1971.
Ziembiński, Zygmunt. Do Redakcji "Studiów Filozoficznych". Studia Filozoficzne, nr 6, 151, 1971.

Logos, 1969-1972.
Nowicki, Andrzej. "Logos". Studia Filozoficzne, nr 7, 159-164, 1973.

Logos i ethos. Rozprawy filozoficzne. Kraków, Pol. Tow. Teol., 1971.
Stępień, Antoni B. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 87-90, 1973.

Lorenz, Konrad. Das sogenannte Böse. Wien, 1970.
Porębski, Czesław. Agresja i natura ludzka. Etyka, t. 12, 182-186, 1973.

Lorenz, Konrad. Odwrotna strona zwierciadła. Próba historii naturalnej ludzkiego poznania. Wolicki, Krzysztof (tłum.), Buczyńska-Garewicz, Hanna (wstęp). Warszawa, PIW, 1977.
Nahlik, Krzysztof. Historia naturalna poznania. Studia Filozoficzne, nr 6, 161-168, 1978.

Lorenz, Konrad. Regres człowieczeństwa. Warszawa, PIW, 1986.
Michałkiewicz, Tadeusz. Czy obecna sytuacja ludzkości jest beznadziejna? Konrada Lorenza wizja przyszłości. Studia Filozoficzne, nr 11, 199-206, 1987.

Lorenzen, Paul. Formale Logik. Berlin, Walter de Gruyter, 1958.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 170-173, 1959/1960.

Lotz, Johannes B. Ich-Du-Wir. Fragen un dem Menschen. Knecht, J. (Hrsg.). Frankfurt a. M., 1968.
Pachciarek, Paweł. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 166-171, 1975.

Louis, Pierre. La découverte de la vie. Aristote. Paris, Hermann, 1975.
Zięba, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 27(3), 145-153, 1979.

Luard, Evan. Socialism Without the State. London, Macmillan, 1979.
Miś, Andrzej. Socjalizm państwowy a socjalizm gminny i socjalizm światowy. Studia Filozoficzne, nr 11, 163-167, 1981.

Lubac, Henri, de. Ateizm i sens człowieka. Scherer, Olga (tłum.). Paris, Éd. du dialogue, 1969.
Sajdak-Michnowska, Eulalia. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 139-143, 1974.

Lubański, Mieczysław. Filozoficzne zagadnienia teorii informacji. Warszawa, ATK, 1975.
Włodowski, Stanisław Jerzy. Ruch Filozoficzny, nr 1, 19-22, 1981.

Lubomirski, Andrzej. Filozofia geometrii Henri Poincarégo. Ossolineum, 1974.
Buczek, Anna. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 187-189, 1975.
Heller, Michał. Dlaczego Poincaré nie stworzył teorii względności? Znak, nr 262, 589-591, 1976.

Lubomirski, Andrzej. O uogólnianiu w matematyce. Wrocław, Ossolineum, 1983.
Szmyd, Jan. Rzecz z filozofii matematyki. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 169-171, 1985.
Miszczyński, Ryszard. Ruch Filozoficzny, XLII (3-4), 225-228, 1985.

Luijpen, Wilhelmus A. M. Fenomenologia egzystencjalna. Chwedeńczuk, Bohdan (tłum.). Warszawa, PAX, 1972.
Iwanowski, Piotr. Fenomenologia egzystencjalna. Znak, nr 228, 795-806, 1973.

Lukacs, György. Teoria powieści. Esej historyczno-filozoficzny o wielkich formach epiki. Goślicki, Jan (tłum.), Brodzka, Alina (posłowie). Warszawa, PIW, 1968.
Cybulska, Maja E. Epopeja i powieść w interpretacji György Lukacsa. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 116-122, 1969.

Luporini, Cesare. Myśl Leonarda. Warszawa, PWN, 1962.
Jankowska, Janina. Leonardo - wielki przedstawiciel wielkiej epoki. Studia Filozoficzne, nr 4, 244-246, 1962.

Lutyński, Jan. Ewolucjonizm w etnologii anglosaskiej a etnografia radziecka. Łódź, 1956.
Judenko, Konstanty. Praca o ewolucjonizmie w etnologii. Myśl Filozoficzna, nr 3, 199-203, 1957.

Lyons, David. Forms and Limits of Utylitarism. Oxford 1965.
Hołówka, Jacek. Pułapka opłacalności. Etyka, t. 4, 188-198, 1969.

Lyons, John. Chomsky. Stanosz, Barbara (tłum.). Warszawa, 1975.
Brzeska, Joanna. Chomsky - jego teoria lingwistyczna i poglądy filozoficzne. Znak, nr 276, 742-744, 1977.

Ł

Ładosz, Jarosław. Wielowartościowe rachunki zdań a rozwój logiki. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Krajewski, Władysław. Krytyczna analiza idei logik wielowartościowych. Studia Filozoficzne, nr 2, 225-232, 1962.

Ładosz, Jarosław. Współczesne formy walki materializmu z idealizmem. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965.
Mejbaum, Wacław. W poszukiwaniu współczesnej koncepcji marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 166-171, 1966.

Ładosz, Jarosław. Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jajko działalność konstruktywna. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Lubomirski, Andrzej. Szkice z epistemologii matematyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 182-190, 1969.
Wiliński, Kazimierz. Filozofia matematyki. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 114-122, 1969.

Łagowski, Bronisław. Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego. Kraków, Wyd. Literackie, 1981.
Labuda, Aleksander. Książka o zbyt wąskich marginesach. Znak, nr 338, 117-126, 1983.

Łapin, N. I. Mołodoj Marks. Moskwa, Politizdat, 1968.
Panasiuk, Ryszard. Jeszcze o młodym Marksie. Studia Filozoficzne, nr 1, 221-224, 1969.

Łempicki, Stanisław. Renesans i humanizm w Polsce. Materiały do studiów. Warszawa, Czytelnik, 1952.
Ziomek, Jerzy. Stanisława Łempickiego studia o polskim Renesansie. Myśl Filozoficzna, nr 1, 315-320, 1953.

Łogičeskaja struktura naučnogo znanija. Moskwa, Nauka, 1965.
Perzanowski, Jerzy. Studia z pogranicza logiki i filozofii. Studia Filozoficzne, nr 2, 203-207, 1968.

Łojek, Mieczysław. Teksty filozoficzne dla uczniów szkół średnich. Warszawa, WSiP, 1987.
Sady, Wojciech. Pseudopodręcznik. Przegląd Tygodniowy, nr 35, 1987.

Łubnicki, Narcyz. Nauka poprawnego myślenia. Warszawa, PWN, 1963.
Pelc, Jerzy. O nauce poprawnego myślenia. Studia Filozoficzne, nr 3, 151-154, 1964.

Łubnicki, Narcyz. Światopoglądy. Warszawa, PWN, 1973.
Kaczyńska, Bogusława. Światopoglądy filozofów. Studia Filozoficzne, nr 9, 141-145, 1974.

Ługowski, Włodzimierz. Kategoria zmiany jakościowej a biogeneza. Ossolineum, 1985.
Sobczyńska, Danuta. Nowa nauka - nową drogą filozofii? Studia Filozoficzne, nr 2, 187-192, 1988.

Ługowski, Włodzimierz.  Paradoks powstawania życia. Filozoficzne problemy biogenezy. Warszawa, WP, 1987.
Fiut, Ignacy. Wokół sporów o biogenezę. Studia Filozoficzne, nr 11, 179, 185, 1988.
Stuchliński, Józef Andrzej. Biogenetyka a materializm dialektyczny - w kręgu filozofii tradycyjnej. Studia Filozoficzne, nr 11, 185-189, 1988.

Łukasiewicz, Jan. Z zagadnień logiki i filozofii. Pisma wybrane. Warszawa, PWN, 1961.
Pogorzelski, Witold A. Wybór pism Jana Łukasiewicza. Studia Filozoficzne, nr 1, 197-213, 1962.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 156-159, 1962.

Łukasiewicz, Jan. O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa. Warszawa, PWN, 1987.
Jedynak, Anna. O zasadzie sprzeczności u Łukasiewicza. Studia Filozoficzne, nr 1, 142-147, 1988.

Łukaszewicz, Witold. Tadeusz Krępowiecki, żołnierz-rewolucjonista. Warszawa, Wyd. MON, 1954.
Temkin, Hanna. Książka o Tadeuszu Krępowieckim. Myśl Filozoficzna, nr 3, 146-153, 1955.

Łukomski, Lech Twórca filozofii absolutnej : rzecz o Hoene Wrońskim. Kraków, Wyd. Literackie, 1982.
Borzym, Stanisław. Żywot Hoene Wrońskiego. Znak, nr 347, 1611-1616, 1983.

Łuria, A. R. Jazyk i soznanije. Chomska, E. D. (red.). Moskwa, Izd. Moskowskogo Uniw., 1979.
Mizińska, Jadwiga. Język i świadomość. Studia Filozoficzne, nr 8, 141-147, 1980.

Łutaj, W. S. O mietodie postrojenija dialekticzeskogo matierializma. Kijów, 1970.
Wiliński, Kazimierz. Metody budowy materializmu dialektycznego. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 254-262, 1972.

M

Mabbott, J. D. An Introduction to Ethics. London, Hutchison University Library, 1966.
Szawarski, Zbigniew. Wstęp do filozofii moralnej. Etyka, t. 4, 199-203, 1969.

Machiavelli, Niccolò. Wybór pism. Warszawa, PIW, 1972.
Sikora, Adam. Książę polityki. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 194-199, 1973.

Machowski, Jacek. Prawa człowieka. Warszawa, KiW, 1968.
Hołówka, Jacek. Dwadzieścia lat deklaracji praw człowieka. Etyka, t. 5, 149-151, 1969.

MacIntyre, Alasdair. Secularization and Moral Change. London, Oxford UP, 1967.
Kurczewska, Joanna. Problemy laicyzacji i przemian moralnych. Etyka, t. 6, 185-189, 1970.

Mackiewicz, Witold. Filozofia współczesna w zarysie. Warszawa, Witmark, 1994.
Sady, Wojciech. Filozofia współczesna w krzywym zwierciadle. Znak, nr 3, 233-237, 1996.

Macklin, Ruth. Man, Mind, and Morality. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1982.
Zawadzki, Wojciech. Człowiek, umysł i moralność. Etyka, nr 24, 274-277, 1988.

Madden, E. i Kiteley, M. Postulates and Meaning. Philosophy of Science, 29, 1962.
Przełęcki, Marian. O znaczeniu terminów teoretycznych. Studia Filozoficzne, nr 3, 291-294, 1962.

Madinger, Herbert. Lebenskunde, Wien, 1966.
Trębicki, Jerzy. Próba współczesnej moralistyki katolickiej. Studia Filozoficzne, nr 5, 216-219, 1969.

Magyar Filozofiai Szemle, 1968.
Borkowska, Judyta. O twórczy rozwój i właściwą interpretację aktualnych problemów filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 261-269, 1970.

Magyar Filozofiai Szemle, 1970-1971.
Borkowska, Judyta. Czasopismo węgierskich filozofów - "Magyar Filozofai Szemle". Studia Filozoficzne, nr 2, 165-178, 1973.

Magyar Filozofiai Szemle, 1972.
Borkowska, Judyta. Dialektyczne ujęcie stosunku podmiotu do przedmiotu. Studia Filozoficzne, nr 4, 171-182, 1974.

Mahoney, John. Bioethics and Belief. Religion and Medicine in Dialogue. London, Sheed & Ward, 1984.
Tittenbrun, Krzysztof. Bioetyka a wiara. Etyka, nr 25, 365-368, 1990.

Majewski, Zbigniew. Dialektyka struktury materii. Warszawa, PWN, 1974.
Wolniewicz, Bogusław. Dynamika i mereologia. Studia Filozoficzne, nr 11, 220-223, 1974.

Majler, Janina. Doktryna etyczna Karola Fouriera. Warszawa, Biblioteka Studiów nad Marksizmem, 1965.
Lazari-Pawłowska, Ija. Etyka Fouriera. Studia Filozoficzne, nr 4, 163-165, 1966.
Baczko, Bronisław. Szczęście i lemoniada. Etyka, t. 2, 314-318, 1967.

Majorow, G. G. Teoreticzeskaja fiłosofija Gottfrieda W. Leibniza. Moskwa, 1973.
Sarna, Jan. Filozofia Leibniza. Studia Filozoficzne, nr 4, 192-195, 1975.

Makota, Janina. O klasyfikacji sztuk pięknych. Z badań nad estetyką współczesną. Kraków, Wyd. Lit., 1964.
Morawski, Stefan. O klasyfikacji sztuk. Studia Estetyczne, t. 2, 335-345, 1965.

Makselon, Józef. Struktura wartości a postawy wobec śmierci. Lublin, RW KUL, 1983.
Maciuszek, Józef. Śmierć oczami statystyki. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 198-203, 1985.

Malewski, Andrzej i Topolski, Jerzy. Studia z metodologii historii. Warszawa-Wrocław, PWN, 1960.
Katafias, Stanisław. Ruch Filozoficzny, XX (3), 168-170, 1961.
Pelc, Jerzy. Dwie książki z zakresu zastosowań logiki do historii. Studia Filozoficzne, nr 3, 269-276, 1962.
Znamierowski, Czesław. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 259-261, 1962.

Malewski, Andrzej. O zastosowaniach teorii zachowania. Warszawa, PWN, 1964.
Mokrzycki, Edmund. O roli ogólnej teorii w naukach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 215-219, 1964.

Malinin, W. A. Istoriczeskij materializm i socyołogiczeskije koncepcyi naczała XX wieka. Moskwa, Nauka, 1986.
Lipiński, Andrzej W. Materializm historyczny i koncepcje socjologiczne początku XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 10, 198-206, 1987.

Mamczur, E. A. Problema wybora tieorii. Moskwa, 1975.
Pietruska, Elżbieta. O determinantach treści nauki. Studia Filozoficzne, nr 4, 190-196, 1977.

Mamczur, E. A. Problemy socyokulturarnoj dietierminacyi naucznogo znanija. Moskwa, 1987.
Pietruska-Madej, Elżbieta. Społeczne uwarunkowania nauki  i jej względna autonomia. Studia Filozoficzne, nr 5, 193-197, 1989.

Manasjan, A. S. Problema razwitija naucznogo znanija. Łogiko-metodołogiczeskij analiz. Erewań, 1973.
Staszek, Walenty. O rozwoju nauki. Studia Filozoficzne, nr 11, 215-220, 1974.

Maneli, M. Historia doktryn polityczno-prawnych XIX w. Warszawa, PWN, cz. I 1964, cz. II 1966.
Jankowski, Henryk. Marksizm a filozofia prawa. Studia Filozoficzne, nr 1, 198-210, 1967.

Mańkowski, Borys S. Uczenije Giegiela o gosudarstwie i sowriemiennost. Moskwa, Nauka, 1970.
Sylwestrzak, Andrzej. Nowe ujęcie Heglowskiej idei państwa. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 279-281, 1972.

Mao Tse-tung. Dzieła wybrane. T. 1. Warszawa, Książka i Wiedza, 1953.
Rodziński, Witold. Pierwszy tom "Dzieł wybranych" Mao Tse-tunga. Myśl Filozoficzna, nr 3, 293-301.

Mao Tse-tung. W sprawie praktyki. W sprawie sprzeczności. Warszawa, Książka i Wiedza, 1954.
Domańska, Barbara. Filozofia w walce z dogmatyzmem. Myśl Filozoficzna, nr 1, 238-245, 1955.

Marcel, Gabriel. Być i mieć. Lubicz, Piotr (tłum.). Warszawa, PAX, 1962.
Cichowicz, Stanisław. Dokument porażki. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 299-301, 1963.

Marcialis, Maria Teresa. Filosofia e psicologia animale, da rorario a leroy. Cagliari, 1982.
Skrzypek, Marian. Spór o duszę zwierząt. Studia Filozoficzne, nr 4, 203-207, 1984.

Marciszewski, Witold. Podstawy logicznej teorii przekonań. Warszawa, PWN, 1972.
Nowak, Leszek. Studium z logiki filozoficznej. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 174-177, 1972.
Koj, Leon. Problem teorii racjonalnego przekonania. Studia Filozoficzne, nr 9, 132-137, 1972.

Marciszewski, Witold. Zarys logiki dla bibliotekoznawców. Cz. 2: Wybrane zagadnienia metodologii nauki i logicznej teorii języka. Warszawa, Wyd. Uniw. Warsz., 1972.
Mincer, Bohdan A. Ruch Filozoficzny, XXXII (1), 15-21, 1974.

Marc-Wogau, Konrad. Die theorie der Sinnesdaten. Probleme der neueren Erkenntnistheorie in England. Uppsala Universitets Arsskrift, 1945.
Kotarbińska, Janina. Ruch Filozoficzny, XVII (1-3), 16-23, 1949.

Margolis, J. Directly Evident. Theoria. A Swedish Journal of Philosophy, 1969.
Koziński, Przemysław. Oczywistość jako pojęcie epistemiczne. Studia Filozoficzne, nr 3, 200-204, 1969.

Margolis, Joseph. Values and Conduct. Oxford, Clarendon Pr., 1971.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 30-32, 1973.

Margolis, Joseph. Knowledge and Existence. An Introduction to Philosophical Problems. Oxford UP, 1973.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 297-299, 1975.

Marino, Adrian. Dictionar de idei literare (A-G). Bucuresti, Eminescu, 1973.
Piechocki, Wiesław. Rumuński słownik pojęć literackich. Studia Filozoficzne, nr 6, 145-152, 1975.

Maritain, Jacques. La Responsabilité de l'artiste. Paris, Fayard, 1961.
Keller, Józef. Maritain o odpowiedzialności artysty. Studia Filozoficzne, nr 1, 238-241, 1963.

Maritain, Jacques. Le paysan de la Garonne. Paris, 1966.
Zdybicka, Zofia. Filozofia i teologia współczesna w oczach Maritaina. Znak, nr 161, 1477-1487, 1967.

Markiewicz, Stanisław. Socjologiczne prawo retrospekcji Kazimierza Kelles-Krauza. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.
Krawczyk, Zbigniew. Pierwsza książkowa publikacja o Kelles-Krauzie. Studia Filozoficzne, nr 2, 219-222, 1965.

Markowić, Mihailo. Formalizm w logice współczesnej. Warszawa, PWN, 1962.
Wójcicki, Ryszard. Krytyka "formalizmu w logice". Studia Filozoficzne, nr 1, 188-194, 1964.

Markowić, Mihailo. The Language of Ideology. Synthese, 59(1), 69-88, 1984.
Gutowski, Piotr. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 143-146, 1987/1988.

Markowski, Mieczysław. Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim. Studium z historii filozofii i nauk ścisłych na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Wrocław, Ossolineum, 1971.
Lenkiewicz, Antoni. U filozoficznych źródeł dzieła Kopernika. Studia Filozoficzne, nr 1, 199-201, 1973.

Markowski, Mieczysław. Filozofia przyrody w pierwszej połowie XV wieku. (Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce, Kuksewicz, Zdzisław (red.), t. IV). Ossolineum, 1976.
Heller, Michał. Czekanie na Kopernika. Znak, nr 284, 280-284, 1978.

Marks, Karol. Myśli. Błuszkowski, J. (wstęp). Warszawa, PIW, 1978.
Poliński, Daniel. Myśli wielkich ludzi. Studia Filozoficzne, nr 1, 182-184, 1979.

Marks, Karol. Pisma wybrane. Człowiek i socjalizm. Ładyka, Jerzy (wybór i wstęp). Warszawa, PWN, 1979.
Manias, Władysław. Pisma wybrane Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 11, 191-199, 1980.

Marksismusstudien.
Żurawicki, Seweryn. Marksizm w oczach jego przeciwników. Studia Filozoficzne, nr 2, 194-201, 1970.

Marksistische Philosophie - Lehrbuch. Kosing, A. (red.). Berlin, Dietz-Verlag, 1967.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXVII (4), 260-262, 1969.

Marrou, Henri-Irénée. De la connaissance historique. 4ème éd. Paris, du Seuil, 1959.
Indan, Franciszek. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 400-402, 1962.

Martel, Karol. Podstawowe zagadnienia marksistowskiej teorii poznania. Warszawa, PWN, 1961.
Cackowski, Zdzisław. O wykładach z marksistowskiej teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 6, 163-171, 1961.

Martel, Karol. Lenin. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.
Morawiec, Kazimierz. Lenin jako filozof. Studia Filozoficzne, nr 2, 246-252, 1967.

Martin, Gottfried. Allgemeine Metaphysik. Ihre Probleme und ihre Methode. Berlin, W. de Gruyter, 1965.
G., L. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 199-201, 1966.

Martin, Gottfried. Platons Ideenlehre. Berlin, de Gruyter, 1973.
Wróblewski, Witold. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 54-60, 1976.

Martinet, André. Podstawy lingwistyki funkcjonalnej. Zawadowski, Leon (wybór i tłum.). Warszawa, PWN, 1970.
Zgółka, Tadeusz. Językoznawstwo funkcjonalne. Studia Filozoficzne, nr 5, 254-257, 1971.

Martino, E. de. Ziemia zgryzoty. Przyczynek do historii życia religijnego południowych Włoch. Warszawa, Książka i Wiedza, 1971.
Suska, Mirosława. Ziemia zgryzoty. Studia Filozoficzne, nr 6, 165-167, 1974.

Martyniak, Czesław. Problem filozofii prawa. Filozofia prawa, przedmiot, metoda, podział. Lublin, TN KUL, 1949.
Kozłowski, Krzysztof. Problem filozofii prawa. Roczniki Filozoficzne, 6(2), 119-125, 1958.

Maruszewski, M. i Reykowski, J. i Tomaszewski, T. Psychologia jako nauka o człowieku. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.
Cackowski, Zdzisław. Psychologia - nauka o człowieku. Studia Filozoficzne, nr 4, 179-186, 1967.

Marx and Morality. Nielsen, Kai & Patten, Steven C. (eds). Canadian Journal of Philosophy. Supp. Vol. VII, 1981.
Wojciechowski, Krzysztof. Marks i moralność w oczach Anglosasów. Etyka, nr 23, 174-177, 1988.

Mascall, E. L. Ten, który jest. Studium z teizmu tradycyjnego. Warszawa, PAX, 1958.
Stróżewski, Władysław. Znak, nr 73-74, 1082-1087, 1960.

Mascall, E. L. Istnienie i analogia. Warszawa, PAX, 1961.
C., S. Trudności teologii naturalnej. Studia Filozoficzne, nr 3, 297-300, 1962.

Mascall, Eric Lionel. Teologia chrześcijańska a nauki przyrodnicze. Warszawa, PAX, 1968.
Majewski, Zbigniew. Czy kres konfliktu między teologią i naukami przyrodniczymi? Człowiek i Światopogląd, nr 6, 146-150, 1970.

Mascall, Eric Lionel. Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj. Zalewski, Sylwester (tłum.). Warszawa, PAX, 1988.
Galarowicz, Jan. Byt otwarty na Boga. Znak, nr 408, 78-81, 1989.

Maslov, Alexander. A Study in Wittgenstein's "Tractatus". Berkeley and Los Angeles, Univ. of Calif. Pr., 1961.
Wolniewicz, Bogusław. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 40-41, 1963.

Masset, Pierre. La pensee Herbert Marcuse. Tolouse, 1969.
Mazurek, Franciszek J. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 149-152, 1975.

Maślińska, Halina. Bentham i jego system etyczny. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.
Lazari-Pawłowska, Ija. Etyka, 353-358, 1966.

Mates, Benson. Stoic Logic. Berkeley and Los Angeles. Univ. of Calif. Press, 1953, wyd. 2 1961.
Leśniak, Kazimierz. Logika stoicka. Studia Filozoficzne, nr 3, 154-167, 1964.

Maurer, Reinhart. Platons 'Staat' und die Demokratie Historisch-systematische Überlegungen zur politischen Ethik. Berlin, de Gruyter, 1970.
Wróblewski, Witold. Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 246-251, 1971.

May, Rollo. Miłość i wola. Śpiewakowie, H. i P. (tłum.). Warszawa, PIW, 1978.
Galarowicz, Jan. Patologia miłości i woli. Znak, nr 327, 1297-1306, 1981.

Mays, W. The Philosophy of Whitehead. London, Alen & Unwin, 1959.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 177-179, 1959/1960.

Mazierski, Stanisław. Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1969.
Heller, Michał. Czy istnieje filozofia przyrody? Znak, nr 192, 804-807, 1970.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 148-150, 1971.

Mazierski, Stanisław. Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej. Poznań, Ks. św. Wojciecha, 1972.
Sedlak, Włodzimierz; Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 149-150, 1973.

McArthur, Robert P. Tense Logic. Dordrecht, Reidel, 1976.
Kiczuk, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 27(3), 138-142, 1979.

McLuhan, Marshall. Wybór pism. Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka. Galaktyka Guttenberga. Poza punktem zbiegu. Jakubowicz, Karol (tłum.). Warszawa, Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1975.
Leszczyński, Władysław. O wyborze pism Marshalla McLuhana. Studia Filozoficzne, nr 12, 105-108, 1976.

Mead, Margaret. Culture and Communication. A Study in the Generation Gap. New York, 1970.
Błuszkowski, Jan. Konflikt pokoleń - mit i rzeczywistość. Studia Filozoficzne, nr 8, 146-151, 1973.

Mead, Margaret. Trzy studia: T. 1. Dojrzewanie na Samoa. Dorastanie na Nowej Gwinei. T. 2. Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych. Życieńska, Ewa (tłum.). Warszawa, PIW, 1986.
Jasiński, Bogusław. Filozofia i etnologia. Studia Filozoficzne, nr 3, 192-195, 1987.

Medawar, P. B. Induction and Intuition in Scientific Thought. London, Methuen, 1970.
Pietruska, Elżbieta. Krytyka indukcjonizmu raz jeszcze. Studia Filozoficzne, nr 1, 212-217, 1973.

Mehlberg, Henryk. The Reach of Science. Univ. of Toronto Press, 1958.
Mortimer, Halina. Nowe ujęcie zasady sprawdzalności. Studia Filozoficzne, nr 1, 217-224, 1960.

Melsen, A. G. Van. From Atomos to Atom. Pittsburg, Duquesne Univ. Pr., 1952.
Amsterdamski, Stefan. Na marginesie Van Melsena "From Atomos to Atom". Myśl Filozoficzna, nr 2, 272-284, 1957.

Manuel, Frank F. The Eighteenth Century Confronts the Gods. Cambridge Mass., Harvard Univ. Pr., 1959.
[tekst niepodpisany]. Wiek XVIII i bogowie. Studia Filozoficzne, nr 5, 210-212, 1960.

Materialismus und Moderne Naturwissenschaft. Zeszyt specjalny Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1966.
Lewi, Sabina. Marksistowski materializm filozoficzny a nauki przyrodnicze. Studia Filozoficzne, nr 1, 219-225, 1968.

Meander, styczeń 1979.
Jedynak, Stanisław. Rocznica Arystotelesowska w "Meandrze". Studia Filozoficzne, nr 9, 188-190, 1979.

Meiners, Reinhard. Methodenprobleme bei Marx und ihr Bezug zur Heglischen Philosophie. Munchen, Minerwa, 1980.
Walentowicz, Halina. Marks a Hegel - przyczynek do problemu metody. Colloquia Communia, nr 3-4(14-15), 223-230, 1984.

Mejbaum, Wacław. Kłopoty z początkiem świata. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1961.
Stępień, Antoni. Kłopoty z "Kłopotami". Znak, nr 84, 889-891, 1961.

Mejbaum, Wacław i Żukrowska, Aleksandra. Literat cywilizowanego świata. Warszawa, Książka i Wiedza, 1985.
Podoba, Rajmund Jacek. Przyzwoita walka literacka (o książce A. Żukrowskiej i W. Mejbauma "Literat cywilizowanego świata"). Colloquia Communia, 2-3(25-26), 297-301, 1986.

Melanges offerts a Alain Guy. La pensee iberigue dans son historie et dans son actualite. 3 tomy. Toulose, 1986-1988.
Górski, Eugeniusz. Alain Guy i filozofia w kręgu kultury iberyjskiej. Studia Filozoficzne, nr 5, 190-193, 1989.

Mendelski, T. Karl R. Popper: metodolog czy ideolog? Warszawa, 1978.
Życiński, Józef. Falsyfikowanie falsyfikacji w stylu dziwnie znajomym. Znak, nr 324, 822-829, 1981.

Mensch - Natur - Gesselschaft. 1984.
Górniak-Kocikowska, Krystyna. Nowe czasopismo międzynarodowe. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 211-218, 1985.

Mercier-Josa, Solange. Pour lire Hegel et Marx. Paris, Ed. Sociales, 1980.
Puszko-Miś, Hanna. Hegel, Marks i współczesność. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-176, 1981.

Metaphilosophy.
Chwedeńczuk, Bohdan. "Metaphilosophy". Studia Filozoficzne, nr 9, 135-140, 1974.

Metodołogiczeskije osnovy naucznogo poznanija. Popow, P. W. (red.). Moskwa, 1972.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 51-52, 1976.

Metodołogiczeskije woprosy geologiczeskich nauk. Powariennych, A. (red.). Kijów, Naukowa Dumka, 1974.
Arendarski, Andrzej. Metodologiczne zagadnienia geologii. Studia Filozoficzne, nr 9, 149-152, 1974.

Meyer, Hermann M. Moses Mendelssohn Bibliographie. Mit einigen Ergänzungen zur Geistesgeschichte des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Berlin, de Gruyter, 1965.
Karamać, Barbara. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 287-289, 1972.

Meyer, Leonard B. Emocja i znaczenie w muzyce. Buchner, Antoni i Berger, Karol (tłum.). Kraków, PWM, 1974.
Piotrowski, Michał. O znaczeniu w muzyce. Studia Filozoficzne, nr 12, 187-190, 1975.

Michaj, N. G. Naucznoje poznanije mira i neoracjonalizm. Kiszyniew, 1976.
Witkowski, Lech. O nowym racjonalizmie. Studia Filozoficzne, nr 11, 162-165, 1979.

Michalik Mieczysław. Obrachunki filozoficzne Karola Marksa w "Ideologii niemieckiej". Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.
Glińska, Alicja. Filozofia Marksa "in statu nascendi". Studia Filozoficzne, nr 3-4, 115-120, 1968.

Michalik, Mieczysław. Moralność na co dzień. Iskry, 1968.
Szawarski, Zbigniew. Kłopoty marksistowskiej moralistyki. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 114-117, 1970.

Michalik, Mieczysław. Moralność i wojna. Warszawa, Wyd. MON, 1972.
Glińska, Alicja. Etyka wobec zagadnień wojny i pokoju. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 190-197, 1973.
Fritzhand, Marek. Moralność i wojna. Etyka, t. 12, 163-165, 1973.

Michalski, Konstanty. La philosophie au XIVe siècle : six études. Frankfurt, Minerva, 1969.
Kałuża, Zenon. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 131-135, 1972.

Michalski, Krzysztof. Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa, PIW, 1978.
Załuska, Andrzej. Myślenie i pytanie. Studia Filozoficzne, nr 7, 176-179, 1979.
Tarnowski, Karol. Heidegger Krzysztofa Michalskiego. Znak, nr 310, 523-529, 1980.

Michelis, Panagiotis A. Études d'esthétique. Paris, 1967.
Wojnar, Irena. Filozoficzna refleksja nad architekturą. Studia Filozoficzne, nr 1, 229-231, 1969.

Michňák, Karel. Individuum a společnost. Příspěvek k problematice depersonalizačních účinků zbožně kapitalistických vztahů. Praha, Academia, 1966.
Michalik, Mieczysław. Rozwój społeczny a rozwój jednostki ludzkiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 195-201, 1967.

Mieluchin, S. T. Problema koniecznogo i bieskoniecznogo. Moskwa, 1958.
Krajewski, Władysław. Problemy skończoności i nieskończoności. Studia Filozoficzne, nr 3, 182-186, 1959.

Mieszczeriakow, W. I. Sootwiestwije kak otnoszenije i princip. Leningrad, Nauka, 1975.
Witkowski, Lech. Ruch Filozoficzny, XXXV (3-4), 184-190, 1977.

Mietodołogiczeskije princypy fiziki. Istoria i sowriemiennost. Kiedrow, B. M. i Owczinnikow, N. F. (red.). Moskwa, Nauka, 1975.
Heller, Michał. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 161-162, 1978.

Miklaszewska, Justyna. Antyutopia w literaturze Młodej Polski. Ossolineum, 1988.
Skoczyński, Jan. W kręgu utopii. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 336-338, 1990.

Mikołejko, Zbigniew. Katolicka filozofia kultury w Polsce w epoce modernizmu (1885-1919). Warszawa, PWN, 1987.
Gniazdowski, Andrzej. Katolicka filozofia kultury i modernizm. Studia Filozoficzne, nr 2, 190-192, 1989.

Mikroelektronika i społeczeństwo. Na dobre czy na złe? Raport dla Klubu Rzymskiego. Friedrichs, G. i Schaff, A. (red.). Warszawa, KiW, 1987.
Balcerak, Maciej. Mikroelektronika i społeczeństwo. Studia Filozoficzne, nr 1, 199-204, 1990.

Mill, John Stuart. System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej. Znamierowski, Czesław (tłum.), Szaniawski, Klemens (wstęp). Warszawa, PWN, 1962.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 391-395, 1962.

Mills, Charles Wright. The Sociological Imagination. Oxford Univ. Pr., 1959.
Bauman, Zbigniew. Socjologiczna wyobraźnia a socjologiczna rzeczywistość. Studia Filozoficzne, nr 6, 173-181, 1960.

Mind, 1972.
Zagórska, Anna. "Mind" w 1972 roku. Studia Filozoficzne, nr 4, 187-194, 1973.

Mind, 1976.
Zagórska, Anna. "Mind" w 1976 roku. Studia Filozoficzne, nr 7, 123-129, 1977.

Mind, 1977.
Zagórska, Anna. "Mind" w 1977 roku. Studia Filozoficzne, nr 10, 155-164, 1978.

Mind, 1978.
Zagórska, Anna. "Mind" w 1978 roku. Studia Filozoficzne, nr 11, 145-156, 1979.

Mind, 1980.
Zagórska, Anna. "Mind" (1980). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 159-164, 1982.

The Mind's I. Fantasies and Reflections on Self and Soul. Hosftadter, Douglas R. & Dennett, Daniel (eds). New York, Basic Books, 1981.
Pasek, Jarosław. Czy maszyna może mieć poczucie humoru? Studia Filozoficzne, nr 6, 215-221, 1984.

Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Vol. III, Scientific Explanation, Space and Time, 1962.
Wójcicki Ryszard. Filozofia nauki w Minnesota Studies. Studia Filozoficzne, nr 1, 143-154,1966.

Misiek, Józef. Program metodologii nauk empirycznych. Kraków, UJ, 1979.
Tempczyk, Michał. Metodologia jako nauka. Studia Filozoficzne, nr 5, 164-167, 1980.
Szmatka, Jacek. Jak uprawiać metodologię, czyli program metodologii Józefa Miśka. Studia Filozoficzne, nr 2, 169-178, 1981.

Misiewicz, Janusz. Światopogląd i forma. O artystycznych wartościach literackich. Lublin, Wyd. Lubelskie, 1983.
Smoczyński, Paweł. Książki filozoficzne z Lublina. Studia Filozoficzne, nr 3, 204-207, 1984.

Misztal, Maria. Problematyka wartości w socjologii. Warszawa, PWN, 1980.
Cichocki, Ryszard. Problematyka wartości w socjologii. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 184-188, 1982.

Mitin, M. B. W. I. Lenin i bor'ba protiw sowriemiennogo pozitiwizma. Woprosy Fiłosofii, nr 3, 1961.
Puterman, Załma. Lenin a walka ze współczesnym pozytywizmem. Studia Filozoficzne, nr 5, 128-130, 1961.

Models of Man. Chapman, Anthony I. & Jones, Dylan M. Leicester, British Psychological Society, 1980.
Bardecki, Adam. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 73-76, 1981.

Modzelewski, W. Naród i postęp. Problematyka narodowa w ideologii i myśli społecznej pozytywistów warszawskich. PWN, 1977.
Kurowska, Krystyna. Naród a problem postępu. Studia Filozoficzne, nr 12, 127-130, 1978.

Moehling, Karl August. Martin Heidegger and the Nazi Party. Kalb, 1977.
Życiński, Józef. Byt, czas i melancholia. Znak, nr 291, 1177-1187, 1978.

Mohanty, J. N. The Concept of Intentionality. St. Louis, W. H. Green, 1972.
Łoziński, Jerzy. Pojęcie intencjonalności według J. N. Mohanty'ego. Studia Filozoficzne, nr 3, 181-188, 1975.

Mohr, Hans. Lectures on Structure and Significance of Science. New York, Springer, 1977.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 27(3), 142-145, 1979.

Mokrzycki, Edmund. Filozofia nauki a socjologia. Warszawa, PWN, 1980.
Woleński, Jan. Filozofia nauki a socjologia. Studia Filozoficzne, nr 12, 157-161, 1980.

Moll, Konrad. Der junge Leibniz. I. Die wissenschaftsteoretische ... Stuttgart, Frommann-Holzboog, 1978.
Voisé, Waldemar. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 167-170, 1979.

Molska, Alina. Model ustroju socjalistycznego w polskiej myśli marksistowskiej lat 1878-1886. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965.
Krawczyk, Zbigniew. Wizja społeczeństwa socjalistycznego. Studia Filozoficzne, nr 2, 257-259, 1967.

Monod, Jacques. Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie de la biologie moderne. Paris, 1970.
Hoffman, Antoni. Metafizyka naukowo uzasadniona. Znak, nr 246, 1654-1658, 1974.

Monro, H. Empiricism and Ethics. Cambridge, 1967.
Szostek, Andrzej. Empiryzm a etyka. Znak, 180, 799-804, 1969.
Jedynak, Stanisław. Mielizny metaetyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 287-290, 1970.

Montague, Richard. Formal Philosophy. Selected Papers. New Haven, Yale UP, 1974.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 37-38, 1979.

Montefiore, Hugh. The Probability of God. SCM Press, 1985.
Życiński, Józef. Teolog i prawdopodobieństwo. Znak, nr 394, 113-117, 1988.

Moore, George Edward. Z głównych zagadnień filozofii. Znamierowski, Cz. (tłum.). Warszawa, PWN, 1967. Półtawski, Andrzej. Rzeczy i dane zmysłowe. Świat i spostrzeżenie u G. E. Moore'a. Warszawa, 1966.
Hempoliński, Michał. W obronie realizmu zdrowego rozsądku. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-188, 1968.

Moore, Gregory H. Zermelo's Axiom of Choice. Its Origins, Develepment, and Influence. New York-Berlin, Springer, 1982.
Gorzka, Cezary. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 326-329, 1987.

Mora, José Ferrater. Unamuno.
Dobrzański, Leopold. Unamuno "odpowiedzialny". Studia Filozoficzne, nr 3, 222-227, 1964.

Moral Problems in Contemporary Society: Essays in Humanistic Ethics. Kurtz, P. (ed.). Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1969.
 Kujawa, Ewa. Humanizm amerykański. Etyka, t. 10, 188-190, 1972.

Moral razwitogo socjalizma (aktualnyje problemy tieorii). Moskwa, Mysl, 1976.
Michalik, Mieczysław. O moralności rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. Studia Filozoficzne, nr 4, 190-193, 1978.

Morality and Objectivity. A Tribute to J. L. Mackie. Routledge Kegan Paul, 1985.
Witkowski, Marek. Moralność i obiektywizm. Etyka, nr 25, 356-359, 1990.

Moralność i społeczeństwo. Księga jubileuszowa dla Marii Ossowskiej. Warszawa, PWN, 1969.
Kotarbiński, Tadeusz. Księga jubileuszowa dla Marii Ossowskiej. Etyka, nr 6, 141-152, 1970.
Glińska, Alicja. Moralność i społeczeństwo. Studia Filozoficzne, nr 1, 185-191, 1971.

Moraux, Paul. Der Aristotelismus bei den Griechen. Von Andronikos bis Alexander von Aphrodisias. Erster Band, Die Renaissance des Aristotelismus im I.Jh.v.Chr. Berlin, de Gruyter, 1973.
Wróblewski, Witold. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 60-63, 1976.

Morawski, Kalikst. Dante Alighieri. Warszawa, PAX, 1961.
Cichowicz, Stanisław. Ze studiów nad Dantem. Studia Filozoficzne, nr 3, 277-279, 1962.

Morawski, Stefan. Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku. Warszawa, PWN, 1961.
Krzemień, Sław. Studia z dziejów estetyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 177-184, 1962.
Janion, Maria. Morawskiego studia z dziejów myśli estetycznej. Estetyka, IV, 278-284, 1963.

Morawski, Stefan. Między tradycją a wizją przyszłości. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.
Cieniawa, Stanisław. Drogi i perspektywy rozwoju estetyki radzieckiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 129-134, 1965.
Dziemidok, Bohdan. Główne problemy sporne w estetyce radzieckiej. Studia Estetyczne, t. 2, 362-368, 1965.

Morawski, Stefan. O przedmiocie i metodzie estetyki. Warszawa, Książka i Wiedza, 1973.
Pytlak, Andrzej. Metaestetyka Stefana Morawskiego. Znak, nr 249, 374-382, 1975.

Morawski, Stefan. Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki. Kraków, Wyd. Literackie, 1985.
Sztabiński, Grzegorz. Kryzys sztuki - kryzys estetyki. Studia Filozoficzne, nr 11, 165-172, 1988.

Morelly. Kodeks natury czyli prawdziwy duch jej praw. Malewska, Danuta (tłum.). Warszawa, PWN, 1953.
Hochweld, Julian. Morelly w wydaniu Biblioteki Klasyków Filozofii. Myśl Filozoficzna, nr 4, 339-341, 1953.

Morelly. Codice della natura. Roma, Riuniti, 1975.
Skrzypek, Marian. Morelly po włosku. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 290-293, 1978.

Morin, Edgar. La Méthode. T. 1. La Natere de la Nature. T. 2. La Vie de la Vie. Paris, Seuil, 1977, 1980.
Życiński, Józef. Filozofia nieładu czy nieład filozofii? Znak, nr 329, 303-310, 1982.

Morin, Robert. Diderot et l'imagination. Paris, 1987.
Marszałek, Adam. Ruch Filozoficzny, XLVII (2), 164-165, 1990.

Morris, C. The Discovery of the Individual, 1050-1200. London, 1975.
Boczar, Mieczysław. Odkrywanie jednostki ludzkiej w XII wieku. Studia Filozoficzne, nr 2, 167-171, 1979.

Moser, Shia. Absolutism and Relativism in Ethics. Springfield, Charles C. Tomas, 1968.
Kloska, Gerhard. Typy i odmiany relatywizmu etycznego. Etyka, t. 10, 183-187, 1972.

Mostepanenko, A. M. i Mostepanenko, M. W. Czetyrechmernost' prostaranstwa i wremeni. Moskwa-Leningrad, Izd. Nauka, 1966.
Lubomirski, Andrzej. Czasoprzestrzenna struktura świata. Zagadnienia wymiaru. Studia Filozoficzne, nr 2, 266-268, 1967.

Mostepanenko, M. W. Fizičeskaja kartina mira i problema proischożdenija fizyčeskoj teorii. Filosofskije Nauki, nr 4, 1966. O specifike i putjach postrojenija naučnoj teorii. Wyd. AN ZSRR, 1966.
Lubomirski, Andrzej. Źródła i struktura teorii fizycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 268-271, 1967.

Mostepanienko, M. W. Fiłosofia i fiziczeskaja teoria. Leningrad, Izd. Nauka, 1969.
Musiał, Zbigniew. Fizyczny obraz świata a teoria fizyczna. Studia Filozoficzne, nr 2, 226-229, 1970.

Mostiepanienko, A. M. Problema uniwiersalnosti osnownych swojstw prostranstwa i wriemieni. Leningrad, Nauka, 1969.
Żytkow, Jan M. Problemy czasu i przestrzeni. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 112-117, 1970.

Mostiepanienko, A. M. Prostranstwo i wremja w makro- mega- i mokromire. Moskwa, 1974.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 282-284, 1975.

Moszczeńska, Wanda. Metodologii historii zarys krytyczny. Warszawa, PWN, 1968.
Maternicki, Jerzy. Metodologiczne problemy historii. Studia Filozoficzne, nr 1, 209-214, 1970.

Motycka, Alina. Ideał racjonalności. Wrocław, Ossolineum, 1986.
Grobler, Adam. Ostrzenie apetytu w kryzysie. Studia Filozoficzne, nr 11, 172-175, 1988.
Motycka, Alina. Łapmy zatem tego kruka. [Polemika z: Grobler, Adam, j.w.]. Studia Filozoficzne, nr 11, 175-177, 1988.

Mrówczyński, Tadeusz. Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1963.
Keller, Józef. O jednym z nurtów katolickiego personalizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 170-173, 1964.

Müller-Lauter, Wolfgang. Nietzsche: Seine Philosophie der Gegensätze und die Gegensätze Seiner Philosophie. Berlin, de Gruyter, 1971.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 17-20, 1973.

Munévar, Gonzalo. Radical Knowledge. A Philosophical Inquiry into the Nature and Limits of Science, with a Forewodr by Paul K. Feyerabend. Hackett, 1981.
Jodkowski, Kazimierz. Radykalna epistemologia. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 179-187, 1984.

Munro, Thomas. Przegląd twórczości, m.in. The Arts and Their Interrelations. New York, Liberal Arts Press, 1949.
Krzemień, Sław. Prace estetyczne Thomasa Munro. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-166, 1958.

Murdal, Gunnar. Value in Social Theory. A Selection of Essays on Methodology. New York, 1958.
Bauman, Zygmunt i Chodak, Szymon. Wartościowanie w naukach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 5, 172-188, 1960.

Murray, A. An Introduction to Political Philosophy. Philadelphia, Dufor, 1962.
Filipiak, Teodor. Ruch Filozoficzny, XXIV (1-2), 36-39, 1965.

Musabajewa, N. A. Problema priczinnosti w fiłosofii i biołogii. Ałma-Ata, 1962.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXVI (4), 319-321, 1968.

Musabajewa, N. A. Princip pričinnosti w fiłosofii. Ałma-Ata, 1972.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 130-133, 1973.

Mystische Erfahrung. Die Grenze menslichen Erlebens. Freiburg, Herder, 1976.
Pachciarek, Paweł. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 114-117, 1978.

Myśl i życie. O humanizmie polskim Władysława Kozłowskiego. Andrzejewski, Bolesław (red.). Poznań, 1985.
Przyłębski, Andrzej. O humanizmie polskim Władysława M. Kozłowskiego. Studia Filozoficzne, nr 11, 177-179, 1988.

Myśl o. Teilharda de Chardin w Polsce. Tazbir, Mieczysław (wstęp). Warszawa, PAX, 1973.
Krawczyk, Antoni. Myśl Teilharda de Chardin w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 5, 189-193, 1974.

Mythologie der Vernunft. Hegels ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus. Jamme, Christoph und Schneider, Hans (Hrsg.). Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1984.
Markiewicz, Barbara. Raz jeszcze o "najstarszym programie niemieckiego idealizmu". Studia Filozoficzne, nr 8-9. 180-182, 1985.
Jakubowski, Marek N. Mitologia rozumu. Ruch Filozoficzny, XLIII (2), 180-183, 1986.

N

Nagel, Ernest. Logic Without Metaphysics. Free Press, 1956.
Pręgowska, Halina. Logika bez metafizyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 202-206, 1961.

Nagel, Ernest i Newman, James Gödel's Proof. New York UP, 1958.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 24-26, 1960.

Nagel, Ernest. The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanations. Harcourt Brace and World Inc., 1961.
Giedymin, Jerzy. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 271-276, 1962.
Amsterdamski, Stefan. Z zagadnień naukowego wyjaśniania. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-142, 1964.

Nagel, Ernest i Newman, James Twierdzenie Gödla. Stanosz, Barbara (tłum.). Warszawa, PWN, 1966.
Heller, Michał. Matematyka i sztuczne myślenie. Znak, nr 165, 376-380, 1968.

Nagel, Ernest. Struktura nauki. Warszawa, PWN, 1970.
Żabski, Eugeniusz. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 270-274, 1972.

Nagel, Thomas. The Possibility of Altruism. Oxford, Clarendon Press, 1970.
Hołówka, Jacek. Racjonalny altruizm. Etyka, t. 12, 186-189, 1973.

Najder, Zdzisław. Wartości i oceny. Warszawa, 1971.
Zgoda, Leopold. Znaczenia i wartości. Studia Filozoficzne, nr 1, 207-212, 1973.

Nalotow, Igor Z. Priczinnost i tieorija poznanija. Moskwa, Mysl, 1975.
Zabieglik, Stefan. Gnoseologiczne aspekty problemu przyczynowości. Studia Filozoficzne, nr 10, 163-167, 1977.

Nałkowski, Wacław. Pisma społeczne. Żółkiewski, Stefan (wybór i oprac.). Warszawa, Instytut Badań Literackich, 1951.
Strzelecki, Jan. Drogi i bezdroża postępowej inteligencji. Myśl Filozoficzna, nr 1, 307-317, 1952.

Namer, Emile. La philosophie Italienne. Paris, Seghers, 1970.
Mazurska-Danek, Ryszarda. Ruch Filozoficzny, XXXII (1), 22-25, 1974.

Namer, Emile. Sprawa Galileusza. Galica, A. (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1985.
Zięba, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 34(3), 238-242, 1986.

Namiotkiewicz, Walery. Myśl polityczna marksizmu a rewizjonizm. Warszawa, Książka i Wiedza, 1969.
Grünberg, Karol. Leninowska krytyka rewizjonizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 209-213, 1970.

Narskij, I. S. Mirowoyyrienije E. Dembowskogo. Iz istorii polskoj fiłosofii XIX w. Moskwa, 1954.
Śladkowska, Anna. Nowa monografia radziecka o Edwardzie Dembowskim. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 308-319, 1955.

Narskij, J. S. Sowriemiennyj pozitiwizm. Moskwa, Izd. Ak. Nauk SSSR, 1961.
Sikora, Jan. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 206-208, 1965.

Narski, I. S. Dialekticzeskoje proitworeczje i łogika poznania. Moskwa, 1969.
Łojewska, Maria I. Sprzeczności gnoseologiczne a logika poznania. Studia Filozoficzne, nr 4, 195-199, 1971.

Natura, kultura, płeć. historia, etnografia, socjologia, psychoanaliza, filozofia. Centre d'études Laënnec, Łopuska, Katarzyna (tłum.). Kraków, Znak, 1969.
Siniugina, Larysa. Kultura męska i kultura kobieca. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 311-315, 1970.
Starczewska, Krystyna. Moralny sens seksualizmu. Etyka, t. 9, 241-246, 1971.

Naturphilosophie-von der Spekulation zur Wissenachaft. Hörz, Herbert & Löther, Rolf & Siegfried Wollgast (Hrsg.). Berlin, Akademie-Verlag, 1969.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 133-135, 1971.

Naucznyj Komunizm, 1973.
Kosiczew, A. D.; Kozikow, I. A. i Głagolew, W. F. "Naucznyj Kommunizm". Nowe radzieckie czasopismo. Studia Filozoficzne, nr 2, 145-152, 1975.

Nauka i nrawstwiennost'. Moskwa, Izd. politiczeskoj litieratury, 1971.
Rainko, Stanisław. Nauka i moralność. Etyka, t. 13, 243-247, 1974.

Nauka - religia - dzieje. IV Seminarium interdyscyplinarne w Castel Gandolfo, 6-8 VIII 1986 r. Janik, Jerzy J. i Lenartowicz, Piotr (red.). Kraków, Wydz. Filozoficzny Tow. Jezusowego, 1988.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XLVI (4), 409-412, 1989.

Nauka - światopogląd - religia. Zdybicka, Zofia J. (red.). Warszawa, Verbinum, 1989.
Włodarczyk, Jacek. Kłopoty ze światopoglądem. Znak, nr 422-423, 160-162, 1990

Nauka, technika, społeczeństwo. Zacher, Lech (red.). Wrocław, Ossolineum, 1981.
Magala, Sławomir. Dwuznaczności nauki i techniki. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 169-173, 1982.

Nazar, Ryszard. Z dziejów recepcji marksizmu w Polsce. Koncepcja materializmu historycznego w ujęciu Ludwika Krzywickiego. Warszawa-Poznań, PWN, 1987.
Kaczocha, Włodzimierz. Materializm historyczny Ludwika Krzywickiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 169-172, 1988.

Nedeljković, Dusan. Homme et humain. Beograd, 1969.
Kwiatkowski, Tadeusz. Z problemów humanizmu filozoficznego. Studia Filozoficzne, nr 2, 185-190, 1974.

Nelson, Leonard. Gesammelte Schriften in Neuen Bänden. I. Die Schule der kritischen Philosophie und ihre Methode. Hamburg, Felix Meiner, 1970.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 293-295, 1972.

Neudeck, Rupert. Die politische Ethik bei Jean-Paul Sartre und Albert Camus. Bonn, Grunmann, 1975.
Czarkowski, Józef. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 64-69, 1981.

Neumann, John von. Maszyna matematyczna i mózg ludzki. Szaniawski, Klemens (tłum.). Warszawa, PWN.
Pelc, Jerzy. Maszyna matematyczna i mózg ludzki. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 281-282, 1963.

Neusch, Marcel. U źródeł współczesnego ateizmu. Sto lat dyskusji na temat Boga. Turowiczowa, Anna (tłum.). Paris, Ed. du Dialogue, 1980.
Galarowicz, Jan. W czasie marnym. Znak, nr 380-381, 218-228, 1986.

Newton, Eric. The Meaning of Beauty. London, Penguin Books, 1962.
Junghertz-Taborska, Halina. Znaczenie piękna. Estetyka, IV, 292-295, 1963.

Newton and the New Direction in Science. Coyne, G., Heller, M., Źyciński, J. (eds.). Vaticano, 1988.
Sawicki, Mieczysław. Izaak Newton a współczesna wizja przyrody. Znak, nr 412, 93-98, 1989.
Sawicki, Mieczysław. Newton a współczesna wizja przyrody. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 333-336, 1990.

Niccolò Machiavelli : paradoksy losów doktryny. Tomasiak-Brzost, Anita (red.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1974.
Wojnar-Sujecka, Janina. Polskie badania dorobku Machiavellego. Studia Filozoficzne, nr 6, 156-159, 1974.

Niedosziwin, Herman. Oczerki tieorii isskustwa. Moskwa, 1953.
Morawski, Stefan. O trudnych problemach estetyki. Myśl Filozoficzna, nr 3, 162-171, 1955.

Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung, Band 2, 1973.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 288-297, 1975.

Nietzsche-Werke. Kritische Gesamtausgabe. Colli, G. & Montinari, M. (red.). Berlin, Gruyter, od 1967.
Kaniowski, Władysław. Wydanie dzieł Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 8, 150-151, 1975.

Nietzsche. Literaturmagazin, 12, Hamburg, 1980.
Górniak, Krystyna. "Nowa fala" w badaniach filozofii Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 166-170, 1982.

Niiniluoto, Ilkka. Is Science Progressive? Dordrecht, D. Reidel, 1984.
Woleński, Jan. Ruch Filozoficzny, XLIV (1), 65-67, 1987.

Nikitin, E. Wyjaśnianie jako funkcja nauki. Jędrzejewski, S. i Simbierowicz, Z. (tłum.). Warszawa, PWN, 1975.
Jodkowski, Kazimierz. Problem wyjaśniania w nauce. Studia Filozoficzne, nr 9, 163-169, 1975.

Nordenstam, Tore. Sudanese Ethics. Uppsala, 1968.
Kurczewski, Jacek. Etyka sudańska. Etyka, t. 9, 246-252, 1971.

Nova et Vetera.
Szatrun, Lidia. Dyskusja teilhardowska w "Nova et Vetera". Znak, nr 103, 133-140, 1963.

Nowaczyk, Adam i Żołnowski, Zenobiusz. Logika i metodologia badań naukowych dla lekarzy. Warszawa, PZWL, 1974.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXXIV (4), 315-318, 1976.

Nowaczyk, Adam. Logiczne podstawy nauk ścisłych. Warszawa, PAN IFiS, 1985.
Kałuszyńska, Elżbieta. Niezdaniowe pojęcie teorii. Studia Filozoficzne, nr 2, 174-178, 1988.

Nowaczyk, Mirosław. Filozofia a historia religii we Włoszech 1873-1973. Warszawa, PWN, 1974.
Nowicki, Andrzej. Spór o rolę filozofii w religioznawstwie. Studia Filozoficzne, nr 4, 185-188, 1975.

Nowak, Leszek. Próba metodologicznej charakterystyki prawoznawstwa. Poznań, Wyd. Nauk. UAM, 1968.
Lamentowicz, Wojciech. "Hipotetyzm" a prawoznawstwo. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 289-295, 1970.

Nowak, Leszek. U podstaw marksistowskiej metodologii nauk. Warszawa, PWN, 1971.
Ślęczka, Kazimierz. Pochwała idealizacji. Studia Filozoficzne, nr 9, 115-125, 1972.

Nowak, Stefan. Studia z metodologii nauk społecznych. Warszawa, PWN, 1965.
Topolski, Jerzy. Nowa praca o metodologii nauk społecznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 237-244, 1966.

Nowak-Dłużewski, Juliusz. Stanisław Konarski. Warszawa, PAX, 1951.
Suchodolski, Bogdan. Idealistyczna monografia o Konarskim. Myśl Filozoficzna, nr 2, 401-404, 1953.

Nowicki, Andrzej. Człowiek w świecie dzieł. Warszawa, PWN, 1974,
Szmyd, Jan. O nowy kształt filozofii kultury. Studia Filozoficzne, nr 10, 113-117, 1974.

Nowicki, Andrzej. Giordano Bruno. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1979.
Ugniewska, Joanna. Giordano Bruno - między filozofią a antropologią. Studia Filozoficzne, nr 3, 169-171, 1980.

Nowicki, Andrzej. Nauczyciele. Lublin, Wyd. Lubelskie, 1981.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 3, 206-208, 1982/83.

Nowicki, Andrzej. Witwicki. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1982.
Szmyd, Jan. Rzecz o Władysławie Witwickim. Studia Filozoficzne, nr 10, 170-173, 1983.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, nr 1, 53-59, 1984.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 1, 59-61, 1984.

Nowicki, Andrzej. Zarys dziejów krytyki religii. Starożytność. Warszawa, Książka i Wiedza, 1986.
Kasia, Andrzej. Ateocentryczny triumfalizm. Studia Filozoficzne, nr 8, 196-201, 1987.

Nowik, I. B. Negentropija i koliczestwo informacji. Woprosy Fiłosofii, nr 6, 118-128, 1962. Szalutin, S. M. Ałgoritmy i wozmożnosti kibernetiki. Woprosy Fiłosofii, nr 6, 163-170, 1962.
Herczyński, Ryszard. Uwagi na marginesie dwu prac o cybernetyce. Studia Filozoficzne, nr 1, 250-254, 1963.

Nowikow, P. S. Elemienty matiematiczeskoj łogiki. Moskwa, 1959.
Stonert, Henryk. Pierwszy radziecki podręcznik logiki matematycznej. Studia Filozoficzne, nr 6, 182-187, 1960.

Nowiński, Czesław i  Kuźnicki, Leszek. O rozwoju pojęcia gatunku. Warszawa, PWN, 1965.
Dominas, Henryk. Krok naprzód ku logicznemu ujęciu historii biologii. Studia Filozoficzne, nr 3, 229-238, 1967.

Nozick, Robert. Philosophical Explanations. Cambridge Mass., Harvard UP, 1981.
Graff, Piotr. "Wyjaśnienia filozoficzne" Roberta Nozicka. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 171-178, 1984.

Nravstvennyj progres i ličnost'. Metodologičeskije voprosy nravstvennogo progressa i soveršenstvovanija ličnosti. Tematičeskij sbornik. Valjulis i in. (red.). Vil'njus, Mintis, 1976.
Tyburski, Włodzimierz. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 163-167, 1979.

Nuclear War. Philosophical Perspectives. An Anthology. Fox, Michael Allen & Groarke, Leo (eds). New York, Peter Lang, 1985.
Borgosz, Józef. Etyka i wojna jądrowa. Etyka, nr 25, 360-364, 1990.

Nucubidze, Szałwa. Rustaweli i wostocznyj rieniessans. Tbilisi, 1967.
Jedynak, Stanisław. O wschodnich źródłach europejskiego renesansu. Studia Filozoficzne, nr 2, 184-188, 1969.

Nusbaum, Józef. Idea ewolucji w biologii. T. 1: Zarys dziejów ewolucjonizmu do końca XIX wieku. Warszawa, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, 1952.
Kielan, Zofia i Urbanek, Adam. Nowe wydanie "Idei ewolucji w biologii". Myśl Filozoficzna, nr 2, 412-417, 1953.

Nuttin, Joseph. Struktura osobowości. Warszawa, 1968.
Starczewska, Krystyna. Struktura osobowości. Studia Filozoficzne, nr 2, 234-240, 1971.