INDEKS RECENZJI I PRZEGLĄDÓW LITERATURY

A - C | D - G | H - K | L - N | O | P | Q | R | S - U | V - Ż


strona główna

polskie czasopisma filozoficzne
polskie książki filozoficzne
polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O

O Bogu i o człowieku, 2 tomy. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa, Wydawnictwo SS. Loretanek, 1968, 1969.
Zdybicka, Zofia Józefa. Książki dla studiujących filozofię i teologię. Znak, nr 226-227, 637-639, 1973.

O narodnoj diemokratii w stranach Jewropy. Moskwa, Gospolitizdat, 1956.
Maneli, Mieczysław. "O demokracji ludowej w krajach Europy" - kilka uwag krytycznych. Myśl Filozoficzna, nr 1, 238-246, 1957.

Obradowić, Josip. Teoretski aspekti empiriskog pristupa problemu alijenacije. Naše teme, nr 12, 2118-2130, 1966.
Jedynak, Stanisław. O "empirycznym" ujęciu problematyki alienacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 216-219, 1968.

O'Brien, Conor Cruise. Albert Camus. Paris, Seghers, 1970.
Osmańska, Krystyna. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 177-180, 1973.

Obszczestwiennyje Nauki.
S., J. Nowe radzieckie czasopismo. Studia Filozoficzne, nr 12, 113-115, 1976.

Ochocki, Aleksander. Dialektyka i historia : człowiek i praca w twórczości Karola Marksa. Warszawa, 1980.
Kołakowski, Andrzej; Łoziński, Jerzy; Migasiński, Jacek; Owczarek, Bogdan; Rainko, Stanisław. Wyzwanie teoretyczne. [Dyskusja redakcyjna]. Colloquia Communia, nr 1(6), 101-110, 1983.

Ochocki, Aleksander. Dialektyka i historia : człowiek i praca w twórczości Karola Marksa. Warszawa, Książka i Wiedza, 1980.
Lorenc, Włodzimierz. Praktyka społeczna a struktura myśli filozoficznej (na marginesie książki A. Ochockiego "Dialektyka i historia". Colloquia Communia, 2-3(25-26), 303-312, 1986.

Ochocki, Kazimierz. Filozofia a nauki przyrodnicze w kontrowersjach marksistowskich lat 1908-1932. Warszawa, Książka i Wiedza, 1970.
Czerwiński, Józef. Spór o istotę i zadania marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 237-241, 1972.

Ochocki, Kazimierz. Spory o pojęcie materii. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1972.
Jakubowska, Janina. Wokół pojęcia materii. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 182-186, 1973.

Ochocki, Kazimierz. Radzieckie spory filozoficzne. Warszawa, KAW, 1984.
Dobieszewski, Janusz. Krok we właściwym kierunku. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 187-192, 1985.

Od Erazma z Rotterdamu do Bertranda Russella. Instytut Naukowego Ateizmu Akademii Nauk Społecznych przy KC KPZR.
Guranowski, Jan. Nowożytny humanizm i ateizm. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 111-114, 1970.

Odujew, S. F. Tropami Zaratustry. Moskwa, 1971.
Urbankowski, Bohdan. Powroty Zaratustry. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 271-279, 1972.

Ogonowski, Zbigniew. Arianie polscy. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1952.
Hernas, Czesław. Problemy arianizmu. Myśl Filozoficzna, nr 4, 342-346, 1953.

Ogonowski, Zbigniew. Locke. Warszawa, Książka i Wiedza, 1972.
Blaszke, Marek. Nowe spojrzenie na Locke'a. Studia Filozoficzne, nr 2, 202-206, 1973.

Ojzerman, T. I. Formirowanije fiłosofii marksizma. Moskwa, 1962.
Panasiuk, Ryszard. Nowa praca autora radzieckiego o kształtowaniu się marksizmu. Studia Filozoficze, nr 2, 158-164, 1964.

Okułow, A. Ł. Sovietskaja fiłosofskaja nauka i jejo probliemy. Krotkij oczerk. Moskwa, 1970.
Komorowski, Adam. Kompendium dorobku filozofii radzieckiej. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 131-134, 1971.

Olthuis, James H. Facts, Values and Ethics. A Confrontation with Twentieth Century British Moral Philosophy in Particular G. E. Moore. Assen, 1968.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Wartości a fakty. Etyka, t. 7, 191-195, 1970.

O'Neill, Onora. Faces of Hunger: An Essay on Poverty. London, Allen and Unwin, 1986.
Łuków, Paweł. Oblicza głodu. Etyka, nr 25, 350-356, 1990.

Onimus, Jean. Face au monde actuel. Desclée de Bouver, 1962.
Hoffman, Piotr. Jeszcze o świecie absurdalnym. Studia Filozoficzne, nr 4, 176-182, 1964.

Orędzia króla Asioki. Makowiecka, Jadwiga (tłum. i komentarz), Kabir, Huayun (przedmowa), Carratelli, Giovani P. (wstęp), Słuszkiewicz, Eugeniusz (red.). Warszawa, PWN, 1964.
Stróżewski, Władysław. Ahimsa: król Asioka i Gandhi. Znak, nr 135, 1226-1232, 1965.

Organtransplantation. Linder, F. & Trede, M. (eds). Studium Generale, vol. 23, Juni 1970.
Zwoliński, Zbigniew. Etyczne aspekty transplantacji. Etyka, t. 9, 256-258, 1971.

Orte des wilden Denkens. Zur Anthropologie von Claus Levi-Strauss. Lepenies, W. von; Ritter, H. H. (Hrsg.). Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1970.
Mazurek, Franciszek J. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 147-149, 1975.

Ortega y Gasset, José. Was ist Philosophie? / Que es Filosofia? Stuttgart, 1968.
Sztumski, Janusz. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 281-282, 1972.

Ortega y Gasset, José. Szkice o miłości. Kamyszew, Krzysztof (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1989.
Galarowicz, Jan. Dobrze, że jesteś! Znak, nr 424, 98-101, 1990.

Ortwein, Birger. Kants problematische Freiheitslehre. Bonn, Bouvier, 1983.
Andrzejewski, Bolesław. Przemiany i brako kantowskiej teorii wolności. Studia Filozoficzne, nr 7, 169-173, 1984.

Osborn, Reuben. Humanism and Moral Theory. London, 1959.
Bortnowska, Halina. Humanizm i etyka. Znak, nr 87, 1295-1301, 1961.

Osborne, H. Aesthetics and Criticism. London, 1955.
Junghertz-Taborska, Halina. Estetyka i krytyka. Estetyka, II, 261-266, 1961.

Osęka, Andrzej. Spojrzenie na sztukę. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1964.
Zwolińska, Krystyna. Spojrzenie na sztukę. Studia Estetyczne, t. 2, 358-361, 1965.

Osiatyński, Antoni. Zrozumieć świat. Warszawa, Czytelnik, 1977.
Hoffman, Antoni. Utracona jedność nauki. Znak, nr 291, 1191-1196, 1978.

Osnowy marksistsko-leninskoj fiłosofii. Konstantynow, F. W. (red.). Moskwa, 1971.
Lekiewicz, Zdzisław. Żywotne problemy filozofii marksistowsko-leninowskiej. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 281-284, 1972.

Ossowska, Maria. Motywy postępowania - z zagadnień psychologii moralności. Warszawa, Książka i Wiedza, 1949.
Znamierowski, Czesław. Ruch Filozoficzny, XVII (1-3), 11-13, 1949.

Ossowska, Maria. Podstawy nauki o moralności. Warszawa, Czytelnik, 1947. Motywy postępowania. Warszawa, Książka i Wiedza, 1949.
Kotarbiński, Tadeusz. Nowe książki o nauce o moralności. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 427-430, 1949.

Ossowska, Maria. Podstawy nauki o moralności. Warszawa, Czytelnik, 1947.
Znamierowski, Czesław. Ruch Filozoficzny, XVI (3-4), 100-102, 1948.

Ossowska, Maria. Moralność mieszczańska. Łódź, Łódzkie Tow. Nauk., 1956.
Lazari-Pawłowska, Ija. Monografia o moralności mieszczańskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 222-230, 1957.

Ossowska, Maria. Myśl moralna oświecenia angielskiego. Warszawa, PWN, 1966.
Soldenhoff, Stanisław. Od Locke'a do Benthama. Etyka, t. 2, 330-332, 1967.

Ossowska, Maria. Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa, PWN, 1970.
Siemek, Marek J. Moralność i życie społeczne. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 140-142, 1971.
Kotarbiński, Tadeusz. Normy moralne. Etyka, t. 9, 223-227, 1971.

Ossowska, Maria. Etos rycerski i jego odmiany. Warszawa, 1973.
Gradzik, Barbara. Etos rycerski. Studia Filozoficzne, nr 4, 183-186, 1974.

Ossowska, Maria. O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea. Warszawa, PWN, 1983.
Porębski, Czesław. Miscallanea Marii Ossowskiej. Znak, nr 347, 1616-1623, 1983.
Smoczyński, Paweł. Ruch Filozoficzny, nr 1, 39-44, 1984.
Smoczyński, Paweł. Kilka refleksji w związku z wydaniem pism filozoficznych Marii Ossowskiej. Studia Filozoficzne, nr 2, 187-190, 1984.
Smoczyński, Paweł. Miscallanea Marii Ossowskiej. Etyka, nr 22, 273-284, 1986.

Ossowski, Stanisław. U podstaw estetyki. Warszawa, Czytelnik, 1949.
Zimand, Roman. Myśl Współczesna, nr 2, 278-290, 1951.
Ossowski, Stanisław. List do redakcji. Myśl Współczesna, nr 5, 208-210, 1951.

Ossowski, Stanisław. Struktura klasowa w społecznej świadomości. Łódź, Ossolineum, 1957.
Szacki, Jerzy. W kręgu nowych doświadczeń i historycznych analogii. Studia Filozoficzne, nr 4, 127-137, 1958.
Wesołowski, Włodzimierz. Klasyfikacja i analiza schematów struktury klasowej. Studia Filozoficzne, nr 4, 138-144, 1958.

Ossowski, Stanisław. U podstaw estetyki, wyd. 3. Warszawa, PWN, 1958.
Morawski, Stefan. Wprowadzenie w labirynt estetyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 191-201, 1959.

Ostrowski, Jean J. Alfred Espinas, précurseur de la praxéologie: Ses antécédents et ses successeurs. Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1973.
Mincer, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 198-199, 1975.

O suszcznosti żizni. Moskwa, Nauka, 1964.
Bednarczyk, Andrzej. Z problemów biologii teoretycznej. Studia Filozoficzne, nr 3, 151-164, 1966.

O sytuacji w biologii. Sesja Wszechzwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych imienia W. I. Lenina. 31 lipca - 7 sierpnia 1948 Birecki, M. (red. tłum.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych, 1949.
Godniew, T. N. Elro (tłum.). Myśl Współczesna, nr 4, 110-126, 1949.

Otto, Rudolf. Świętość. Kupis, Bogdan (tłum.), Keller, Józef (przedm.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Stróżewski, Władysław. U podstaw nowoczesnej filozofii religii. Znak, nr 173-174, 1602-1610, 1968.

Owczarek, Bogdan. Twórczość i komunikacja literacka. Spór o podstawy literaturoznawstwa marksistowskiego. Warszawa, 1986.
Miś, Andrzej. Nowe ujęcie estetyki marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 8, 183-189, 1987.

Ożarowski, Jan. Kontynuacja "strony czynnej" w idealizmie niemieckim (Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Gadamer). Uniwersytet Warszawski, 1978.
Płużański, Tadeusz. Przyczynek do analizy filozofii niemieckiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 177-179, 1980.

P

Pabst Battin, Margaret. Ethical Issues in Suicide. New Jersey, Prentice-Hall, 1982.
Tittenbrun, Krzysztof. Etyczne problemy samobójstwa. Etyka, nr 22, 293-297, 1986.

Packart, Vance. The Sexual Wilderness. London, Longmans, 1968.
Starczewska, Krystyna. Czy istnieje wyjście z "seksualnego bezdroża"? Etyka, t. 10, 171-180, 1972.

Paczkowska-Łagowska, Elżbieta. Psychika i poznanie. Epistemologia Kazimierza Twardowskiego. Warszawa, PWN, 1980.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 1, 17-19, 1981.

Paepcke, Fritz. Übersetzen leben: Übersetzen und Textvergleich. Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1986.
Potępa, Maciej. Tłumaczenie jako filozofia w zastosowaniu. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-170, 1988.

Palacz, Ryszard. Od wiedzy do nauki. U źródeł nowożytnej filozofii przyrody. Wrocław, Ossolineum, 1979.
Domańska, Alicja. U źródeł nowożytnej filozofii przyrody. Studia Filozoficzne, nr 6, 157-160, 1980

Panasiuk, Ryszard. Filozofia i państwo. Studium myśli polityczno-społecznej lewicy heglowskiej i młodego Marksa 1838-1943. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967.
Morawiec, Kazimierz. Heglizm i młody Marks. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 157-162, 1968.

Panasiuk, Ryszard. Lewica heglowska. Warszawa, Książka i Wiedza, 1969.
Kozłowski, Roman. Destrukcja filozofii Hegla. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 315-317, 1970.
Kozłowski, Roman. Destrukcja filozofii Hegla. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 151-154, 1970.

Panasiuk, Ryszard. Feuerbach. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1972.
Płużański, Tadeusz. Filozof kryzysu chrześcijaństwa. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 176-181, 1973.

Panasiuk, Ryszard. Hegel i Marks. Studia i szkice. Warszawa, 1986.
Fiut, Ignacy S. O teoretycznym "zadłużeniu" Marksa u Hegla. Studia Filozoficzne, nr 10, 191-194, 1987.

Pancchawa, I. D. i Pachomow, B. J. Dialekticzeskij materializm w swietie sowremiennoj nauki. Moskwa, Mysl, 1971.
Poliński, Daniel. Współczesne problemy materializmu dialektycznego. Studia Filozoficzne, nr 3, 211-216, 1973.

Pandey, Kanti Chandra. Western Aesthetics (Comparative Aesthetics, vol. II). Wyd 2 popr. Varanasi, 1972.
Tatarkiewicz, Władysław. Wschodni estetyk o zachodniej estetyce. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 187-190, 1973.

Panofsky, Erwin. Renaissance and Renascences in Western Art. Copenhagen, 1960.
Kuczyńska, Alicja. Panofsky'ego obrona renesansu. Estetyka, II, 253-257, 1961.

Panorama des idées contemporaines. Sous la direction de Gaëtan Picon. Paris, Gallimard, 1957. Tłum. pol. Panorama myśli współczesnej. Paryż, Libella, 1960.
Sikora, Jan. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 385-386, 1962.

Panta rei. Studia z filozofii marksistowskiej. T. 1: Perspektywy filozofii. Butryn, S. (red.). Wrocław, Ossolineum, 1985.
Płużański, Tadeusz. Panta rei. Studia Filozoficzne, nr 1, 179-181, 1987.

Panta rei. Studia z filozofii marksistowskiej. T. 2: Idea ewolucji w naukach przyrodniczych. Butryn, S. (red.). Wrocław, Ossolineum, 1986.
Zamecki, Stefan. Panta rei. Studia Filozoficzne, nr 2, 149-163, 1988.

Pap, Arthur. Semantics and Necessary Truth. An Inquiry into the Foundations of Analytic Philosophy. New Haven, Yale Univ. Pr., 1958.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 174-176, 1959/1960.

Papini, Giovanni. Święty Augustyn. Brzozowska, Antonina (tłum.). Warszawa, PAX, 1959.
Stróżewski, Władysław. Św. Augustyn Papiniego. Znak, nr 60, 802-805, 1959.

Park, David. The Image of Eternity. The Roots of Time in the Physical World. The Univ. of Massechussets Press, 1980.
Heller, Michał; Voisé, Waldemar. Czasowe łamigłówki. Znak, nr 321, 363-368, 1981.

Parker-Rhodes, A. F. The Theory of Indistinguishables - A Search for Explanatory Principles Below the Level of Physics. Dordrecht, Reidel.
Kazimir, Stanisław. Poniżej poziomu fizyki. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 171-175, 1982.

Parrington, Vernon Louis. Główne nurty myśli amerykańskiej. Mentalność kolonialna 1620-1800. Krzeczkowski, Henryk (tłum.), Katz, Henryk (wstęp). Warszawa, PIW, 1968.
Szmyd, Jan. Liberalizm a doświadczenie amerykańskie. Studia Filozoficzne, nr 4, 164-169, 1969.

Parry, John. The Psychology of Human Communication. Univ. of London Press, 1967.
Puchalski, Maksymilian. Psychologia o komunikowaniu się ludzi między sobą. Studia Filozoficzne, nr 6, 200-204, 1969.

Parsons, Terence. Nonexistent Objects. New Haven & London, Yale UP, 1980.
Paśniczek, Jacek. O przedmiotach nieistniejących. Studia Filozoficzne, nr 4, 207-211, 1984.

Parts and Moments. Studies in Logic and Formal Ontology. Smith, Barry (ed.). München-Wien, Philosophie-Verlag, 1982.
Woleński, Jan. Części i momenty. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 191-195, 1986.

Pascal, Blaise. Rozprawy i listy. Boy-Żeleński, Tadeusz i Tazbir, Mieczysław (tłum.). Warszawa, PAX, 1962.
Stróżewski, Władysław. Pisma Pascala. Znak, nr 107, 621-629, 1963.

Pascal présent. (Teksty wykładów wygłoszonych w 1962 na Uniwersytecie Clermont-Ferrand). Clermont-Ferrand, 1963.
Kołakowski, Leszek. Wokół Pascala. Studia Filozoficzne, nr 1, 180-184, 1965.

Pasi, I. Tragicznoto. Sofia, 1963.
Dziemidok, Bohdan. O tragizmie. Studia Estetyczne, t. 2, 377-383, 1965.

Passmore, J. J. The Objectivity of History. The Journal of the Royal Institute of Philosophy, nr 125, 1958. Hinshaw, Virgil. The Objectivity of History. Philosophy of Science, nr 1, 1958.
Buczyńska, Hanna. Dwa artykuły o historii. Studia Filozoficzne, nr 6, 187-189, 1958.

Passmore, John. Recent Philosophers: a Supplemental to A Hundred Years of Philosophy. London, Duckworth, 1985.
Szubka, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 199-205, 1988.

Pastuszka, Józef. Psychologia ogólna. Lublin, TN KUL, 1961.
Kozielecki, Józef. Podręcznik psychologii spekulatywnej czy  naukowej? Idea nowej klasyfikacji nauk. Studia Filozoficzne, nr 1, 234-239, 1962.

Pastuszka, Józef. Historia psychologii. Lublin, TN KUL, 1971.
Madeja, Barbara. Ruch Filozoficzny, XXXII (1), 21-22, 1974.

Patočka, Jan. Essais heretiques sur Ia philosophie de l'histoire. Verdier, 1981.
Baran, Bogdan. Jana Patočki "Eseje heretyckie". Znak, nr 356, 984-990, 1984.

Paton, H. J. Der kategorische Imperativ; eine Untersuchung über Kants Moralphilosophie. Berlin, W. de Gruyter, 1962.
Lazari-Pawłowska, Ija. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 185-186, 1964.

Patrick Suppes. V. I. Bogdan, Radu J. (ed.). Dordrecht, Reidel, 1979.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, nr 3, 208-212, 1982/83.

Pawlica, Jan. Konflikty moralne (problematyka teoretyczna i praktyczna). Kraków, 1972.
Wiśniewski, Ryszard. W poszukiwaniu nowoczesnej etyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 281-283, 1973.

Pawluczuk, Włodzimierz. Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej. Warszawa, PWN, 1972.
Sujecka, Janina. Antropologiczne aspekty przemian świadomości. Studia Filozoficzne, nr 4, 199-202, 1973.

Pawłowski, Tadeusz. Metodologiczne zagadnienia humanistyki. Warszawa, PWN, 1969.
Woleński, Jan. Humanisto bądź ostrożny. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 320-324, 1970.

Pawłowski, Tadeusz. Wartości estetyczne. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1987.
Szczepańska, Barbara. Panestetyczna koncepcja wartości. Studia Filozoficzne, nr 4, 175-181, 1989.

Pazura, Stanisław. Marks a klasyczna estetyka niemiecka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967.
Krzemień-Ojak, Sław. Studium o estetyce Karola Marksa. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 106-112, 1970.

Pażitnow, L. N. U istokow rewolucjonnogo pierieworota w fiłosofii. "Ekonomiczesko-fiłosofskije rukopisi 1844 goda" K. Marksa. Moskwa, 1960.
Panasiuk, Ryszard. Radziecka praca o "Rękopisach ekonomiczno-filozoficznych 1844 r." Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-185, 1963.

Peirce, Charles. Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Cambridge, 1960.
Dobrosielski, Marian. O nowym wydaniu "Prac zebranych S. S. Peirce'a". Studia Filozoficzne, nr 3, 251-267, 1962.

Peirce, Charles. Semiotocs and Significs. The Correspondence between Ch. S. Peirce and V. Lady Welby. Hardwick, Ch. S. (ed.). Indiana UP, 1977.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Nowa edycja korespondencji Peirce'a. Studia Filozoficzne, nr 6, 157-160, 1978.

Peirce, Charles. Writings of Charles S. Peirce. A Chronological Edition. Vol. 1 1857-1866. Bloomington, Indiana UP, 1982.
Niklas, Urszula. Semiotyczna teoria badania naukowego. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 309-313, 1983.

Peirce, Charles. Writings of Charles S. Peirce. A Chronological Edition. Vol. 3 1872-1877. Bloomington, Indiana UP, 1986.
Komendziński, Tomasz. Ruch Filozoficzny, XLV (1), 78-82, 1988.

La Pensée, 1973.
Sudrawski, Zbigniew. "La Pensée" w 1873 r. Studia Filozoficzne, nr 11, 203-208, 1974.

La Pensée, 1974-1975.
Sudrawski, Zbigniew. "La Pensée" w 1974 i 1975 Studia Filozoficzne, nr 8-9, 149-156, 1977.

La Pensée, 1974-1975.
Chełstowski, Bogdan. "La Pensée". Rocznik 1976. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 156-167, 1977.

Pensée de Rousseau. Genette, G. & Todorov, T. (red.). Paris, Seuil, 1984.
Mukoid, Ewa. Rousseau - jedność myśli paradoksalnej. Studia Filozoficzne, nr 8, 154-161, 1986.

Perelman Chaïm. De la justice. Bruksela, 1945.
Ossowska, Maria. Ruch Filozoficzny, XVI (3-4), 123-126, 1948

Perelman Chaïm et Olbrechts-Tyteca, Lucie. Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique. Paris, Pr. Univ. de France, 1958.
Indan, Franciszek. Ruch Filozoficzny, XVIII (4), 181-185, 1958.
Kwiatkowski, Tadeusz. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 150-154, 1959.

Perelman, Chaim. O sprawiedliwości. Bieńkowska, Wiera (tłum.). Warszawa, PWN, 1959.
Podgórecki, Adam. Rozważania o pojęciu sprawiedliwości. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-173, 1961.
Stróżewski, Władysław. Książki o etyce. Znak, nr 80, 270-272, 1961.

Perelman, Chaim. Le champ de l'argumentation. Bruxelles, 1970.
Indan, Franciszek. Najnowszy zbiór prac Perelmana. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-207, 1973.

Perelman, Chaim. The New Rhetoric and the Humanities. Essays on Rhetoroc and its Applications. Dordrecht, Reidel, 1979.
Wróblewski, Jerzy. Nowa retoryka. Studia Filozoficzne, nr 2, 155-159, 1981.

Perroux, François. Aliénation et société industrielle. Gallimard, 1970.
Jędrzejczak, Klara. Alienacja i dezalienacja społeczeństwa przemysłowego. Studia Filozoficzne, nr 4, 205-210, 1973.

Petrażycki, Leon. Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej. Warszawa, PWN, 1959.
Wróblewski, Jerzy. Metodologia etyki Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 267-278, 1960.

Petrażycki, Leon. O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane. Licki, Jerzy i Kojder, Andrzej (wybór i oprac.). Warszawa, PWN, 1985.
Smoczyński, Paweł J. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 321-325, 1986.

Petsch, Danuta. Tomasz Morus. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1962.
Stróżewski, Władysław. Znak, nr 101, 1780-1783, 1962.

Pettazzoni, Raffaele.  L'onniscienza di Dio, Torino, 1955. Der allwissende Gott. Zur Geschichte der Gottesidee. Hamburg, 1960.
Poniatowski, Zygmunt. Raffaele Pettazzioni o idei wszechwiedzy boskiej. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 252-257, 1963.

Pfeiffer, Alfred. Abbild und Leitbild. Biokybernetisch-philosophische Vorlesungen über Wahrheit, Moral und Kunst. Berlin, 1973.
O., K. Filozofia i cybernetyka. Studia Filozoficzne, nr 6, 166-167, 1977.

Pflug, Günther. Henri Bergson. Quellen und Konsequenzen einer induktiven Metaphysik. Berlin, W. de Gruyter, 1959.
Pieczyński, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 158-159, 1959/1960.

Phaenomenologica, vol. 46-58, 1972-1973.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 196-206, 1973.

The Philosophical Quarterly, No. 59, April 1965.
Szawarski, Zbigniew. Etyczny numer "The Philosophical Quarterly". Etyka, nr 1, 346-351, 1966.

The Philosophical Quarterly, 17, 1967.
Szawarski, Zbigniew. Etyka w "The Philosophical Quarterly", vol. 17, 1967. Etyka, nr 4, 208-210, 1969.

The Philosophical Quarterly, 18, 1968.
Szawarski, Zbigniew. Etyka w "The Philosophical Quarterly". Etyka, t. 5, 196-202, 1969.

The Philosophical Quarterly, 21, 1971.
Żuk-Łapińska, Ludmiła. Etyka w "The Philosophical Quarterly". Etyka, t. 12, 189-192, 1973.

The Philosophical Review, 1964-1965.
Jedynak, Stanisław. Artykuły o traści etycznej w "The Philosophical Review" (1964-1965). Etyka, t. 2, 305-309, 1967.

The Philosophical Review, 1975.
Hołówka, Jacek. "Philosophical Review" 1975. Studia Filozoficzne, nr 9, 133-140, 1976.

Philosophiques, 1977-1979.
Migasiński, Jacek. "Philosophiques". Studia Filozoficzne, nr 12, 149-156, 1980.

Philosophiques, 1977-1979.
Migasiński, Jacek. "Philosophiques" (II). Studia Filozoficzne, nr 6, 149-159, 1981.

Philosophy, 1965-1966.
Jedynak, Stanisław. Artykuły o treści etycznej w "Philosophy" (1965-1966). Etyka, nr 3, 241-246, 1968.

Philosophy, 1972.
Zagórska, Anna. "Philosophy" w 1972 roku. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 173-180, 1973.

Philosophy, No. 206, 1978.
Przyłuska, Anna. Wegetarianizm - za i przeciw. Etyka, t. 18, 307-310, 1980.

Philosophy and Phenomenological Research, 1965-1967.
Rosińska, Zofia. Etyka w "Philosophy and Phenomenological Research" vol. 26-27, 1965-67. Etyka, t. 4, 210-212, 1969.

Philosophy and Phenomenological Research, XIX, 1968/69.
Zwoliński, Zbigniew. Fenomenologia i analiza. Studia Filozoficzne, nr 3, 244-251, 1970.

Philosophy and Social Action, 1975.
Czapnik, Aleksander. "Philosophy and Social Action". Studia Filozoficzne, nr 10-11, 195-205, 1976.

Philosophy and Social Action, 1976.
Czapnik, Aleksander. "Philosophy and Social Action" - 1976. Studia Filozoficzne, nr 10, 157-159, 1977.

Philosophy and Social Action, 1979.
Czapnik, Aleksander. "Philosophy and Social Action" - 1979. Studia Filozoficzne, nr 7, 151-153, 1980.

Philosophy East and West. Kwiecień 1974.
Zajączkowski, Andrzej. Problem czasu w kwartalniku "Philosophy East and West". Studia Filozoficzne, nr 10-11, 191-193, 1976.

Philosophy for the Future: The Quest of Modern Materialism. Sellars, Roy Wood & McGill, J. V. & Farber, M. (eds). New York, Macmillan, 1949.
Selsam, Howard. Krok naprzód w filozofii. Wudel, Witold (tłum.). Myśl Współczesna, nr 1, 144-147, 1950.
Suchodolski, Bogdan. Myśl Współczesna, nr 1, 148-158, 1950.

Philosophy in Britain Today. Shanker, S. G. (ed.). Albany, State Univ. of NY Press, 1986.
Szubka, Tadeusz. Panorama współczesnej myśli brytyjskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 179-181, 1989.

Philosophy of Mathematics. Benacerraf, Paul & Putnam, Hilary (eds). Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1964.
Poznański, Edward. Antologia współczesnej filozofii matematyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 165-173, 1966.
Lubomirski, Andrzej. Filozofia matematyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 137-153, 1968.

The Philosophy of Mathematics. Hintikka, Jaakko (ed.). London, Oxford UP, 1969. The Philosophy of Science. Nidditch, P. H. (ed.). London, Oxford UP, 1968.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 125-130, 1971.

Philosophy of Science 1954 i 1955.
Nowak, Stefan. Zagadnienia metodologii nauk społecznych na łamach "Philosophy of Science". Myśl Filozoficzna, nr 5, 186-197, 1956.

Philosophy of Science, 1969.
Mickiewicz, Elżbieta i Nadel-Turoński, Tadeusz. Studia Filozoficzne, nr 3, 193-198, 1971.

The Philosophy of Science. Nidditch, P. H. (ed.). London, Oxford UP, 1968. The Philosophy of Mathematics. Hintikka, Jaakko (ed.). London, Oxford UP, 1969.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 125-130, 1971.

The Physicist's Conception of Nature. Mehr, Jagdish (ed.). Dordrecht, Reidel, 1973.
Heller, Michał. Dobrze, że żyjemy w tych czasach... Znak, nr 262, 592-595, 1976.

Piaget, Jean. Mądrość i złudzenia filozofii. Mikłasz, M. (tłum.). Warszawa, PAX, 1967.
Podraza, Grażyna. J. Piageta obrachunki z filozofią. Studia Filozoficzne, nr 5, 212-215, 1969.

Piaget, Jean. Le structuralisme. Paris, 1968.
Chełstowski, Bogdan. Strukturalizm konstruktywistyczny J. Piageta. Studia Filozoficzne, nr 6, 128-134, 1970.

Piaget, Jean. Rozwój ocen moralnych u dziecka. Kołakowska, Tamara (tłum.). Warszawa, PWN, 1967.
Żuk-Łapińska, Ludmiła. Etyka w świetle psychologii rozwojowej. Etyka, nr 8, 198-201, 1971.

Piaget, Jean. Psychologia i epistemologia. Warszawa, PWN, 1977.
Witkowski, Lech. Psycholog jako epistemolog. Studia Filozoficzne, nr 7, 167-170, 1979.

Piasecki, Bolesław. Siły rozwoju. Warszawa, PAX, 1971.
Pełczyński, Stefan. Katolicy i socjalizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 189-192, 1974.

Pichler, F. Mathematische Systemetheorie. Dynamische Konstruktionen. Berlin, Gruyter, 1975.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 114-117, 1976.

Picht, Georg. Odwaga utopii. Maurin, K. (wybór i tłum.), Michalski, K. i Wolicki, K. (tłum.). Warszawa, PIW, 1981.
Miklaszewska, Justyna. W stronę utopii. Znak, nr 335, 1317-1322, 1982.

Piccolomini, E. S. (Pio II). I commentari. Totaro, L. (oprac.). 2 tomy. Mediolan, 1984.
Woś, Jan Władysław. Papież Pius II, jego pamiętniki i kardynał Izydor z Kijowa. Studia Filozoficzne, nr 4, 153-158, 1988.

Pieniążek, Paweł. Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie. Warszawa, IFiS PAN, 2004.
Bogusławski, Marcin. Stanisław Brzozowski - filozof XXI wieku? Nowa Krytyka, nr 19, 253-265, 2006.

Pieper, Josef. Scholastyka. Postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej. Brzostkowski, Tadeusz (tłum.). Warszawa, PAX, 1963.
Stróżewski, Władysław. Znak, 116-117, 362-366, 1964.

Pieper, Josef. Tomasz z Akwinu. Włodkowa, Zofia (tłum.). Kraków, Znak, 1966.
Stróżewski, Władysław. Tomasz z Akwinu J. Piepera. Znak, nr 148, 1276-1282, 1966.

Pieper, Josef. W obronie filozofii. Waszczenko, Piotr (tłum.). Warszawa, PAX, 1985.
Przebinda, Grzegorz. Apologia filozofii. Znak, 387-388, 163-168, 1987.

Piere, Richard La. The Freudian Ethics. London, 1960.
Bortnowska, Halina. Freudyzm, etyka i życie społeczne. Znak, nr 83, 722-727, 1961.

Pietrow, J. A. Matematiczeskaja łogika i materialiticzeskaja dialektika. Moskwa, MGU, 1974.
Kubka, Janina. Zarys marksistowskiej teorii podstaw i uzasadniania nauk. Studia Filozoficzne, nr 5, 167-171, 1975.

Pietruska-Madej, Elżbieta. Metodologiczne problemy rewolucji chemicznej. Warszawa, PWN, 1975.
Zamecki, Stefan. Lavoisier a problem odkrycia naukowego. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 157-161, 1975.

Pietruska-Madej, Elżbieta. W poszukiwaniu praw rozwoju nauki. Warszawa, PWN, 1980.
Krajewski, Władysław. W poszukiwaniu praw rozwoju nauki. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 155-161, 1982.

Pivcević, Edo. Husserl and Phenomenology. London, Hutchinson Univ. Library, 1972.
Markiewicz, Barbara. Husserl i fenemenologia. Studia Filozoficzne, nr 8, 142-145, 1973.

Piotr Hiszpan. Traktaty logiczne. Włodarczyk, Tadeusz (tłum.). Warszawa, PWN, 1969.
Głuchowski, Gerard. Z zagadnień średniowiecznej logiki. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 151-157, 1970.

Platon. Prawa. Maykowska, Maria (tłum.). Warszawa, PWN, 1960.
Stróżewski, Władysław. Nad ostatnim dialogiem Platona. Znak, nr 88, 1443-1452, 1961.

Plechanow, J. Podstawowe zagadnienia marksizmu. Warszawa, Książka, 1946.
Schaff, Adam. Myśl Współczesna, nr 2, 281-285, 1946.

Plechanow, Jerzy. Historia rosyjskiej myśli społecznej. Bergman, Stefan (wybór), Walicki, Andrzej (wstęp). Warszawa, Książka i Wiedza, 1967.
Temkinowa, Hanna. Plechanow i "modele" marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 169-174, 1967.

Plessner, Helmuth. Pytanie o conditio humana. Wybór pism. Krasnodębski, Zdzisław (wybór, wstęp, tłum.), Łukasiewicz, Małgorzata (tłum.), Załuska, Andrzej (tłum.). Warszawa, PIW, 1988.
Galarowicz, Jan. Człowiek istotą "eks-centryczną". Znak, nr 403, 103-106, 1988.

Płużański, Tadeusz. Paradoks w nowożytnej filozofii chrześcijańskiej. Warszawa, PWN, 1970.
Sadowski, Jeremi. O paradoksie nieparadoksalnie. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 80-86, 1971.
Tokarski, Stanisław. Dialektyka i paradoks. Studia Filozoficzne, nr 9, 162-164, 1973.

Płużański, Tadeusz. Pascal. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1974.
Mizińska, Jadwiga i Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch FilozoficznyKurczewski, XXXIV (1-2), 35-40, 1976.

Płużański, Tadeusz. Poszukiwania. Szkice z filozofii człowieka. Warszawa, KiW, 1988.
Górski, Eugeniusz. Nowe poszukiwania antropologiczne. Studia Filozoficzne, nr 3, 155-159, 1989.

Podgórecki, Adam. Charakterystyka nauk praktycznych. Warszawa, PWN, 1962.
Z., J. O naukach praktycznych. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 271-274, 1963.

Podgórecki, Adam. Patologia życia społecznego. Warszawa, PWN, 1969.
Jankowski, Henryk. Wokół problematyki zła społecznego. Etyka, t. 8, 185-187, 1971.

Podgórecki, Adam i Kurczewski, Jacek i Kwaśniewski, Jerzy i Łoś, Maria. Poglądy społeczeństwa polskiego na moralność i prawo. Wybrane problemy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1971.
Lang, Wiesław. Świadomość prawna i moralna społeczeństwa polskiego w świetle badań empirycznych. Etyka, t. 10, 148-164, 1972.

Pohlenz, Max. Die Stoa. Geschichte einer Geistigen Bewegung. Gottingen, 1955. Simon, Heinrich und Marie. Die Alte Stoa ind ihr Naturbegriff. Berlin, 1956.
Krońska, Irena. Na marginesie dwóch nowych książek o filozofii stoickiej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 186-198, 1957.

Pokorny, Richard Raphael. Die moderne Handschriftendeutung. Berlin, W. De Gruyter, 1963.
Witwicki, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 209-211, 1965.

Polanyi, Michael. Tacit Knowledge: Its Bearing on some Problems of Philosophy. Reviews of Modern Physics, 601-616, 1962.
Hempoliński, Michał. Teoria milczącego poznania. Studia Filozoficzne, nr 2, 191-198, 1964.

Pole, David. The Later Philosophy of Wittgenstein. London, Athlone, 1958.
Sikora, Jan. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 41-43, 1963.

Polikarow, A. Zur Philosophischen Fragestellung des Kosmologischen Problems. Leipzig, 1957/58. Tenże. Kritika na schwaszczanjata za nasoczenota izmienienje na wselenata. Sofia, 1958.
Krajewski, Władysław. Przeciw koncepcjom jednokierunkowej ewolucji wszechświata. Studia Filozoficzne, nr 3, 187-189, 1959.

Polikarow, A. P. Otnositielnost' i kwanty. Filosofskije problemy sowriemiennoj fiziki. Sofia, BAN, 1963.
Szumilewicz, Irena. Bułgarska monografia z filozofii fizyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 198-202, 1964.

Polikarow, Asari. Współczesna fizyka - obraz świata i styl myślenia. München, Manz Verlag, 1966.
Kozłowski, Roman i Such, Jan. Fizyka - obraz świata i styl myślenia. Studia Filozoficzne, nr 2, 175-184, 1969.

Polish Essays in the Philosophy of the Natural Sciences. Krajewski, Władysław (red.). Dordrecht, Reidel, 1981.
Mejbaum, Wacław. Ciasto z rodzynkami. Studia Filozoficzne, nr 7, 169-176, 1983.

Polish Logic 1920-1939. Papers by Ajdukiewicz, Chwistek, Jaśkowski, Jordan, Leśniewski, Łukasiewicz, Słupecki, Sobociński and Wajsberg in English Translations. Mc Call, Stors (ed.), Kotarbiński, Tadeusz (introduction). Oxford, Clarendon Press, 1967.
Czeżowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 251-253, 1971.

Polska myśl filozoficzna. Oświecenie - Romantyzm. Hinz, H. i Sikora, A. (red.). Warszawa, PWN, 1964.
Walicki, Andrzej. Antologia polonistyczna. Studia Filozoficzne, nr 1, 187-195,1966.

Polska myśl filozoficzna i społeczna. T. I, 1831-1863. Walicki, A. (red.). Warszawa, KiW, 1973.
Wojnar-Sujecka, Janina. Filozofia polska epoki międzypowstaniowej. Studia Filozoficzne, nr 7, 213-215, 1974.

Polska myśl filozoficzna i społeczna. T. II. Skarga, Barbara (red.). Warszawa, KiW, 1975.
Tyburski, Włodzimierz. Ruch Filozoficzny, XXXIV (3), 191-193, 1976.

Pomeau, René. La religion de Voltaire. Paris, 1956.
Guranowski, Jan. Wolter i jego Bóg. Studia Filozoficzne, nr 1, 189-196, 1959.

Pomykało, Wojciech. Socjalistyczna strategia wychowawcza. Warszawa, Wyd. MON, 1973.
Maślińska, Halina. Przyczynek do materialistycznego pojmowania wychowania. Studia Filozoficzna, nr 2, 194-198, 1974.

Ponad ekonomią. Grosfeld, Jan (tłum.), Łukaszewicz, Aleksander (przedm.). Warszawa, PIW, 1985.
Miś, Andrzej. O nową ekonomię polityczną. Studia Filozoficzne, nr 5, 145-149, 1987.

Poniatowski, Zygmunt. Religia a nauka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1963.
Bryksa, Stefan. Stosunek religii do nauki a filozofia. Znak, nr 120, 754-758, 1964.

Ponomariow, J. A. Problema idealnowo. Woprosy Fiłosofii, nr 8, 1964.
Krajewski, Władysław. Problem tego, co idealne, w ujęciu filozofa radzieckiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 223-225, 1965.

Popelová, Jiřina. Etika [k historicke a současné problematice mravni teorie]. Praha, 1962.
Jedynak, Stanisław. Etyka marksistowska jest otwarta. Studia Filozoficzne, nr 4, 174-176, 1964.

Popitz, Heinrich. Der Entfremdete Mensch. Zeitkritik und Geschichtsphilosophie des Jungen Marx. Basel, 1953.
Kuderowicz, Zbigniew. Polemika w sprawie poglądów filozoficznych młodego Marksa. Myśl Filozoficzna, nr 3, 210-218, 1957.

Popkin, Richard H. The History of Scepticism from Erasmus to Descartes. Assen, Van Gorcum, 1960.
Dąmbska, Izydora. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 270-271, 1962.

Popper, Karl. The Open Society and Its Enemies. London, Routledge, 1945.
Znamierowski, Czesław. Ruch Filozoficzny, XVI (1-2), 17-21, 1948.

Popper, Karl. Conjectures and Refutations. London, Routledge and Kegan Paul, 1963.
Znamierowski, Czesław. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 197-203, 1965.

Popper, Karl. Logika odkrycia naukowego. Niklas, Urszula (tłum.). Warszawa, PWN, 1977.
Życiński, Józef. Logika i samotność. Znak, nr 284, 284-290, 1978.

Popper, Karl R. & Eccles, J. C. The Self and Its Brain. Berlin, Springer, 1977.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 197-199, 1980.

Porębski, Mieczysław. Ikonosfera. Warszawa, PIW, 1972.
Puszko, Hanna. Próba teorii obrazów. Studia Filozoficzne, nr 9, 147-153, 1973.

Potocki, Stanisław Kostka. Podróż do ciemnogrodu i świstek krytyczny. Wrocław, Biblioteka Narodowa, 1955.
Hinz, Henryk. Stanisława Kostki Potockiego "Podróż do ciemnogrodu". Myśl Filozoficzna, nr 1, 184-187, 1956.

Poznanie, umysł, kultura. Cackowski, Z. (red.). Lublin, Wyd. Lubelskie, 1982.
Smoczyński, Paweł. Książki filozoficzne z Lublina. Studia Filozoficzne, nr 3, 204-207, 1984.

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki. Zeszyt 1: Teoria a rzeczywistość. Warszawa-Poznań, PWN, 1976.
Miś, Andrzej. O metodzie metodologii. Studia Filozoficzne, nr 6, 158-163, 1977.

Półtawski, Andrzej. Rzeczy i dane zmysłowe. Świat i spostrzeżenie u G. E. Moore'a. Warszawa, 1966. Moore, George Edward. Z głównych zagadnień filozofii. Znamierowski, Cz. (tłum.). Warszawa, PWN, 1967.
Hempoliński, Michał. W obronie realizmu zdrowego rozsądku. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-188, 1968.

Półtawski, Andrzej. Świat, spostrzeżenie, świadomość, fenomenologiczna koncepcja świadomości a realizm. Warszawa, 1973.
Hempoliński, Michał. Fenomenologiczna filozofia doświadczenia i świadomości. Studia Filozoficzne, nr 8, 139-146, 1975.

Prace Komisji Filozofii i Socjologii, I-VI. Warszawa-Poznań, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 1972-1979.
Nowak, Waldemar. Ruch Filozoficzny, XXXVIII, 214-221, 1980.

Pragmatics of Natural Languages. Bar-Hillel, Yehoshua (ed). Dordrecht, Reidel, 1971.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 138-144, 1973.

Praxis y filosofía : ensayos en homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez. González, Juliana y Pereyra, Carlos y Lozano, Gabriel Vargas (red.). México, Grijalbo, 1986.
Górski, Eugeniusz. Adolfo Sánchez Vázquez i marksizm współczesny. Studia Filozoficzne, nr 12, 184-189, 1987.

Priedmiet i sistiema etiki. Moskwa-Sofia, 1973.
Narwicz, Krystyna. Spór o istotę moralności. Etyka, t. 13, 240-243, 1974.

Prigogine, Ilya & Stengers, Isabelle. La nouvelle alliance. Gallimard, 1979.
Heller, Michał. Czy nowa rewolucja w nauce? Znak, nr 342-343, 1010-1014, 1983.

Princip protiworieczija w sowriemiennoj naukie. Abdildin, Ż. M. (red.). Ałma-Ata, 1975. Rol principa konkrietnosti w sowriemiennoj naukie. Abdildin, Ż. M. (red.). Ałma-Ata, 1976.
Witkowski, Lech. Ruch Filozoficzny, XXXV (3-4), 181-184, 1977.

Princip dopołnitielnosti i matierialisticzeskaja dialektika. Moskwa, Nauka, 1976.
Oganiezow, K. S. Idea komplementarności. Pulikowski, Wojciech (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 143-148, 1979.

Principles of Philosophical Reasoning. Fetzer, James H. (ed.). Totowa, Rowman & Allenheld, 1984.
Szubka, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 196-199, 1988.

Prior, A. N. Formal Logic. London, Clarendon Press, 1955; 2nd ed. 1962.
K. St. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 207-209, 1955-1957.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 395-397, 1962.

Prior, Arthur. Past, Present and Future. Oxford, Clarendon Press, 1967. Papers on Time and Tense. Oxford, Clarendon Press, 1968.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXIX (1), 18-21, 1971.

Privacy. Pennock, J. R. & Chapman, J. W. (eds). New York, Altherton Press, 1971.
Falkowska, Ewa. W kręgu prywatności. Etyka, t. 15, 241-246, 1977.

The Problem of Abortion. Feinberg, Joel (ed.). Belmont, Wadsworth, 1973.
Starczewska, Krystyna. W poszukiwaniu moralnych rozstrzygnięć. Etyka, t. 14, 322-328, 1975.

Problema czełowieka w sowriemiennoj fiłosofii. Moskwa, Nauka, 1969.
Siniugina, Larysa. Problem człowieka we współczesnej filozofii. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 135-144, 1971.

Problems in the Foundations of Physics. Bunge, Mario (ed.). Berlin, Springer, 1971.
Butryn, Stanisław. Problemy podstaw fizyki. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 264, 1972.

Problemy epistemologii pragmatycznej: materiały z posiedzeń konserwatorium naukoznawczego Polskiej Akademii Nauk. Przewodn. Kotarbiński, Tadeusz. Wrocław, Ossolineum, Wyd. PAN, 1972.
Łojewska, Maria. Epistemologia pragmatyczna. Studia Filozoficzne, nr 3, 217-222, 1974.

Problemy konstruktownogo naprawlenija w matematikie. Leningrad, 1958.
Majdański, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 141-145, 1959.

Probliemy dialektiki, 1972.
Jedynak, Stanisław. "Problemy dialektyki" - nowy periodyk filozofów radzieckich. Studia Filozoficzne, nr 8, 119-124, 1973.

Probliemy jazyka nauki i tiechniki. Łogiczeskije, lingisticzczeskije i istoriko-naucznyje aspekty tierminołogii. Moskwa, Nauka, 1970.
Tłokiński, Waldemar. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 26-29, 1972.

Prodanow, Wasil K. Prosocjalni cennosti. Sofia, Nauka i Iskusstwo, 1982.
Ganżyn, Wiktor T. Nowe ujęcie wartości. Etyka, nr 23, 154-156, 1988.

Prokhovnik, S. J. The Logic of Special Relativity. Cambridge UP, 1967.
Heller, Michał. Ruch Filozoficzny, XXVII (4), 274-276, 1969.

Prokopczyk, Czesław. Truth and Reality in Marx and Hegel. A Reassessment. Amherts, University of Massachusetts Press, 1980.
Kozłowski, Marek. Pojęcie i rzeczywistość. Wpływ Hegla na Marksowską koncepcję prawdy. Studia Filozoficzne, nr 10, 114-122, 1985.

Proust, Jacques. Diderot et L'Encyclopédie. Paris, 1962.
Baczko, Bronisław. Didorot i "manufaktura idei". Studia Filozoficzne, nr 3, 222-228, 1965.

Proust, Jacques. Lecture de Diderot. Paris, Colin, 1974.
Skrzypek, Marian. Diderot i jego czytelnicy. Studia Filozoficzne, nr 6, 135-138, 1975.

Průcha, Milan. Kult člověka. Praha, Svoboda, 1966.
Morawiec, Kazimierz. Krytyka "antropologizmu" czyli zamach na podstawowe zagadnienie filozofii. Studia Filozoficzne, nr 1, 211-215, 1968.

Przestrzeń, czas i ruch. Korzeniowska, M. i Kozubowski, J. i Rymarz, Cz. i Zamecki, S. (tłum. z ros.). Warszawa, 1976.
Życiński, Józef. W poszukiwaniu pierwszej symetrii. Znak, nr 270, 1681-1686, 1976.

Przyłębski, Andrzej. Emila Laska logika filozofii. Poznań, 1990.
Gal., J. Nieznany neokantysta. Znak, nr 427, 105-106, 1990.

Psychoanalyse et valeurs morales. 6e Colloque de L'Académie de Religion Et de Santé Morale. Paris, Cerf, 1967.
Wykurz, Marek. Funkcje moralne psychoanalizy. Etyka, t. 9, 252-254, 1971.

Psychologia religii. Chlewiński, Zdzisław (red.). Lublin, TN KUL, 1982.
Szmyd, Jan. Psychologia a problemy religijności. Studia Filozoficzne, nr 5, 195-200, 1984.

Pszczołowski, T. Zasady sprawiedliwego działania (wstęp do prakseologii). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1962.
Podgórecki, Adam. Wstęp do prakseologii. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 274-277, 1963.

Publicystyka okresu pozytywizmu. Wybór tekstów. Wojeński, Teofil (oprac.). Wrocław, Zakład im. Ossolińskich, 1953.
Rudzki, Jerzy. O ocenę publicystyki okresu pozytywizmu. Myśl Filozoficzna, nr 2, 308-315, 1954.

Pujdak, Józef. Antoni Wiśniewski prekursor filozofii Oświecenia w Polsce. London, Veritas, 1974.
Mincer, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 187-192, 1975.

Pullen, Karl. Die Problematik des Philosophieunterrichts an höheren Schulen. Dusseldorf, Pädagogischer Verlag Schwann, 1958.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XX (4), 286-288, 1961.

Purpose in Nature. Canfield, John V. (ed.). Canfield, Prentice-Hall, 1966.
Czyżewski, Antoni Jerzy. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 127-131, 1970.

Puszkin, Beniamin. Heurystyka. Schabowski, Zbigniew (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1970.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 237-239, 1971.

Putnam, Hilary. Mathematics, Matter and Method. Vol. I. Cambridge UP, 1979.
Kiczuk, Stanisław. Jak rozumieć trzecią wartość logiczną? Roczniki Filozoficzne, 33(1), 221-230, 1985.

Q

Quine, Willard Van Orman. From a Logical Point of View. Cambridge Mass., Harvard UP, 1953.
Pelc, Jerzy. O książce Quine'a "Z punktu widzenia logiki". Myśl Filozoficzna, nr 6, 182-198, 1956.

Quine, Willard Van Orman. Z punktu widzenia logiki. Eseje logiczno-filozoficzne. Warszawa, 1969.
Jedynak, Stanisław. Idealizm subiektywny i logika. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 121-124, 1970.
Michalski, Krzysztof. Quine: z punktu widzenia logiki. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-204, 1971.

Quine, Willard Van Orman. Theories and Things. Cambridge Mass., Harvard UP, 1981.
Pasek, Jarosław. Nauka i filozofia w programie naturalizmu Quine'a. Studia Filozoficzne, nr 10, 174-180, 1983.

Quine, Willard Van Orman. Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne. Stanosz, Barbara (tłum.). Warszawa, 1986.
Jedynak, Anna. Z punktu widzenia Quine'a. Studia Filozoficzne, nr 3, 175-179, 1988.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XLV (3), 286-291, 1988.

R

Radden, Jennifer. Madness and Reason. London, George Allen and Unwin, 1985.
Klimowicz, Ewa. Obłąkanie i odpowiedzialność. Etyka, nr 25, 345-350, 1990.

Rademaker, Hans. Hegels Wissenschaft der Logik. Eine dastellende und erläutende Einführung. Wiesbaden, Franz Steiner, 1979.
Panasiuk, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 84-88, 1982/83.

Radhakrishnan, Sarvepalli. Filozofia indyjska, tom I. Warszawa, PAX, 1959.
Lazari-Pawłowska, Ija. Monografia o filozofii indyjskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 231-238, 1960.

Raffa, P. Avanguardia e realismo. Milano, 1967.
Krzemień-Ojak, Sław. Marksizm, semantyka i realizm. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 177-181, 1968.

Rainko, Stanisław. Rola podmiotu w poznawaniu. Warszawa, PWN, 1971.
Kurowicki, Jan. Spór o charakterystykę poznania. Studia Filozoficzne, nr 3, 207-211, 1973.

Rainko, Stanisław. Świadomość i historia. Studia nad społeczną rolą świadomości. Warszawa, Czytelnik, 1978.
Miś, Andrzej. Świadomość historii. Studia Filozoficzne, nr 11, 157-161, 1979.

Rakitow, Anatolij Iljicz. Anatomija naucznogo znanija. Moskwa, 1969.
Nadel-Turoński, Tadeusz. Anatomia wiedzy naukowej. Studia Filozoficzne, nr 10, 201-204, 1972.

Ramsey, Paul. Fabricated Man - The Ethics of Genetic Control. New Haven, Yale UP, 1970.
Porębski, Czesław. Etyka a genetyka. Etyka, t. 13, 263-265, 1974.

Raurich, Hector. Notas para la actualidad de Hegel y Marx. Buenos Aires, Marymar, 1968.
Górski, Eugeniusz. Hegel i Marks w oczach filozofa argentyńskiego. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 317-320, 1970.

Ravetz, Jerome Scientific Knowledge and its Social Problems. Penguin University Books, 1973.
Magala, Sławomir. Elementy socjologicznej teorii nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 185-190, 1977.
Dominiak, Grzegorz. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 230-232, 1980.

Rawls, John. The Theory of Justice. Oxford, Clarendon Press, 1972.
Ziembiński, Zygmunt. Rawlsa ogólna teoria sprawiedliwości. Etyka, t. 13, 237-240, 1974.

Razumowskij, Oleg S. Ekstremalnyje zakonomiernosti. Kat'egorii najbolszego i najmienszego. Nowosybirsk, 1988.
Tempczyk, Michał. Filozofia zasad wariacyjnych. Studia Filozoficzne, nr 12, 194-196, 1989.

Read, Herbert. Art and Alienation. The Role of the Artist in Society. London, Thames and Hudson, 1967.
Taranienko, Zbigniew. Medium - czyli lekarstwo na atrofię uczuciowości. Studia Filozoficzne, nr 2, 222-226, 1970.

"Realizm, Racjonalność, Relatywizm". T. 1. Jodkowski, Kazimierz. Teza o niewspółmierności w ujęciu Thomasa S. Kuhna i Paula K. Feyerabenda. T. 2. Pomorski, Jan. W poszukiwaniu modelu historii teoretycznej. 3. Paśniczek, Jacek. Logika fikcji. Esej o pewnej logice typu meinongowskiego.
Kwiatkowski, Tadeusz. Nowa filozoficzna seria wydawnicza w UMCS i pierwsze trzy jej pozycje. Ruch Filozoficzny, XLIV(2), 167-171, 1987.

"Realizm, Racjonalność, Relatywizm". T. 4. Czy sprzeczność może być racjonalna? Jodkowski, Kazimierz (red.). T. 5. Ogryzko-Wiewiórowski, Henryk. Problem racjonalności wyboru społecznego. T. 5. Dębowski, Józef. Idea bezzałożeniowości - geneza i konkretyzacje. T. 8. Wiewiórowska, Mirona. Humanistyczna teoria działania społecznego w zastosowaniu.
Kwiatkowski, Tadeusz. Nowe pozycje filozoficznej serii "Realizm, Racjonalność, Relatywizm" realizowanej przez Wydawnictwo UMCS w Lublinie. Ruch Filozoficzny, XLVII (1), 70-75, 1990.

Recherches sur Diderot et sur L'Encyclopédie. 1986.
Skrzypek, Marian. Nowe czasopismo poświęcone Diderotowi. Studia Filozoficzne, nr 7, 195-198, 1987.

Reduction in Science. Structure, Examples, Philosophical Problems. Balzer, W. & Pearce, D. A. & Schmidt, H.-J. (eds.).Dordrecht, D. Reidel, 1984.
Tempczyk, Michał. Redukcja jako centralne zagadnienie formalnej filozofii nauki. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 194-198, 1985.

Reichenbach, Hans. Philosophic Foundations of Quantum Mechanics. Berkeley, Univ. of Calif. Press, 1944.
Zeidler, Franciszek. Ruch Filozoficzny, XVI (1-2), 11-15, 1948.

Reichenbach, Hans. The Rise of Scientific Philosophy. Berkeley, Univ. of California Pr., 1951.
Schabowski, Zbigniew. Ostatnia książka Reichenbacha. Myśl Filozoficzna, nr 2, 259-271, 1957.

Reichenbach, Hans. The Direction of Time. Berkeley & L. A., Calif. Univ. Pr., 1956.
Trautman, Andrzej. O entropii i strzałce czasu. Studia Filozoficzne, nr 2, 187-195, 1959.

Reichenbach, Hans. Powstanie filozofii naukowej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1960.
Stróżewski, Władysław. W kręgu neopozytywizmu. Znak, nr 85-86, 1126-1129, 1961.
Znamierowski, Czesław. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 257-259, 1962.

Reid, L. A. Meaning in the Arts. London, Allen & Unwin, 1969.
Wolicka, Elżbieta. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 143-147, 1971.

Reiner, Hans. "Die 'goldene Regel'. Die Bedeutung Grundformel der Menschheit" w: Die Grundlagen der Sittlichkeit. 348-379. Meisenheim am Glan, 1974.
Wojtarowicz, Teresa. Hans Reiner o "złotej regule". Roczniki Filozoficzne, 24(2), 128-131, 1974.

Religionskritik. Beiträge zur atheistischen Religionskritik. Weger, Kar-Heinz (Hrsg.). München, Bechmans, 1976.
Pachciarek, Paweł. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 109-113, 1978.

Rényi, Alfréd. Dialogue on Mathematics. [Wg. tłum. rosyjskiego, Moskwa, 1969.]
Heller, Michał. Dialogi o matematyce. Znak, nr 197, 1471-1479, 1970.

Répresentations de la Vie Sexuelle. Numer specjalny Dix-huitème siècle. Paris, 1980.
Skrzypek, Marian. Erotyzm francuskiego oświecenia. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 161-166, 1982.

Rescher, Nicholas. Topics in Philosophical Logic. Dordrecht, Synthese Library, 1968.
Koziński, Przemysław. Zagadnienia logiki nieklasycznej. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 254-259, 1972.

Rescher, Nicholas. The Coherence Theory of Truth. Oxford, Clarendon Pr., 1973.
Stuchliński, Józef A. Koherencja i teoria prawdy. Studia Filozoficzne, nr 6, 153-159, 1976.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXV, 196-201, 1977.

Rescher, Nicholas. Studies in Modality. Oxford, 1974.
Żegleń, Urszula. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 146-148, 1977.

Rescher, Nicholas. Methodological Pragmatism. A Systems-Theoretic Approach to the Theory of Knowledge. Oxford, Basil Blackwell, 1977.
Magala, Sławomir. Gramatyki i konstelacje. Studia Filozoficzne, nr 10, 159-166, 1981.

Resnik, Michael David. On Skolem's Paradox. The Journal of Philosophy, t. LXIII, 1966.
Suszko, Roman. Wyprawa przeciw Skolemitom. Studia Filozoficzne, nr 2, 264-266, 1967.

Reutterer, A. Philosophie. Wien, 1977.
Symotiuk, Stefan. Fakty i wartości w nauczaniu filozofii. Analiza czterech podręczników filozofii dla klas 8 szkół średnich w Austrii. Ruch Filozoficzny, XLV (1), 68-78, 1988.

Revah, I. S. Spinoza et le dr Juan de Prado. Paris-La Haye, 1959.
Kołakowski, Leszek. Nowe materiały spinozjańskie. Studia Filozoficzne, nr 3, 221-222, 1961.

Revel, Jean-François. Pourquoi des philosophes? Paris, Julliard, 1957. La Cabale des dévots. Paris, Julliard, 1962.
Sikora, Jan. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 37-39, 1963.

Revista de Ciencias Sociales, 1967-1968.
Żurawicki, Leon. Portorykański "Przegląd Nauk Społecznych". Studia Filozoficzne, nr 3, 159-163, 1969.

Revista di Estetica. 1959-1960.
Rzepińska, Maria. Estetyka, III, 322-325, 1962.

Rivista di Filosofia Neo-Scolastica. 1971-1975.
Nowicki, Andrzej. "Rivista di Filosofia Neo-Scolastica" (1971-1975). Studia Filozoficzne, nr 1, 163-167, 1976.

Revue de métaphysique et de morale. 1968.
Cichowicz, Stanisław. "Revue de métaphysique et de morale" - 1968. Studia Filozoficzne, nr 2, 166-172, 1969.

Revista Portuguesa de Filosofia, 1973.
Nowicki, Andrzej. "Revista Portuguesa de Filosofia" (1973). Studia Filozoficzne, nr 2, 175-178, 1974.

Revue d'Esthétique.
Popiel, Jan. Nowe pismo estetyczne. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 279-281, 1949.

Revue d'Esthétique. 1954 i 1955.
Krzemień, Sław. Francuskie czasopismo poświęcone estetyce. Myśl Filozoficzna, nr 5, 204-212, 1956.

Revue d'Esthétique. 1956.
Krzemień, Sław. Estetyka, I, 356-363, 1960.

Revue d'Esthétique. 1957-1961.
Wojnar, Irena. Estetyka, III, 312-321, 1962.

Revue d'Esthétique. 1961-1963.
Wojnar, Irena. Studia Estetyczne, t. 1, 295-301, 1964.

Revue de Métaphysique et de Moral, 1975.
Migasiński, Jacek. "Revue de Métaphysique et de Moral" o Kancie. Studia Filozoficzne, nr 2, 164-174, 1977.

Revue de théologie et de philosophie, 1969.
Borzym, Stanisław. Revue de théologie et de philosophie 1969 Studia Filozoficzne, nr 1, 163-167, 1971.

Revue Internationale de Philosophie, nr 85-86 "La Crise de l'humanisme", 1968.
Zwoliński, Zbigniew J. Czy kryzys humanizmu? Etyka, t. 6, 196-204, 1970.

Revue Internationale de Philosophie, nr 97 "L'Égalité", 1971.
Zwoliński, Zbigniew. O problemie równości w "Revue Internationale de Philosophie". Studia Filozoficzne, nr 3, 193-198, 1974.

Revue Philosophique de Louvain. 1973-1974.
Krzemień, Wiktoria. Neoscholastyczny kwartalnik francuski "Revue Philosophique de Louvain". Studia Filozoficzne, nr 6, 129-134, 1975.

Revue philosophique de la France et de l'etranger, 1970.
Borzym, Stanisław. Studia Filozoficzne, nr 4, 166-172, 1971.

Reuve Roumaine des Sciences Sociales. Serie de Philosophie et Logique. 1967-1968.
Kołodziej, Alojzy. Rumuński "Przegląd Nauk Społecznych". Studia Filozoficzne, nr 3, 149-151, 1969.

Revue Socialiste, 1954.
Strzelecki, Jan. Rocznik 1954 "Revue Socialiste". Myśl Filozoficzna, nr 4, 208-219, 1955.

Revue Universitaire de Science Morale, nr 1 i 2, 1965.
Majler, Janina. Etyka, nr 1, 341-346, 1966.

Revue Universitaire de Science Morale, 1965-1967.
Majler, Janina. Etyka, t. 3, 239-241, 1968.

Rewolucja naukowo-techniczna jako czynnik rozwoju. Gilejko, L. (red.). Warszawa, PWN, 1974.
Zacher, Lech. Socjalistyczna wersja rewolucji naukowo-technicznej. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 147-151, 1975.

Reznikow, Ł. O. Gnoseołogiczeskije woprosy semiotiki. Leningrad, 1964.
Lebiedziński, Włodzimierz. Radziecka monografia o semiotyce. Studia Filozoficzne, nr 3, 186-194, 1965.

Richard, Marie-Dominique. L'enstreignement oral de Platon. Une nouvelle interpretation du platonisme. Paris, Cerf, 1986.
Kijewska, Agnieszka. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 212-216, 1988.

Richmond, Anthony H. Colour Prejudice in Britain. A Study of West Indian Workers in Liverpool, 1941-1951. London, Routledge and Kegan Paul, 1954.
Wiatr, Jerzy. Angielska praca o dyskryminacji rasowej. Myśl Filozoficzna, nr 1, 188-193, 1956.

Richta, Radowan i zespół. Cywilizacja na rozdrożu - konsekwencje rewolucji naukowo-technicznej dla społeczeństwa i dla człowieka. Hodoly, Andrzej (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1971.
Szymański, Jerzy. Cywilizacja w dobie rewolucji naukowo-technicznej. Studia Filozoficzne, nr 10, 193-197, 1972.
Zacher, Lech. U progu rewolucji naukowo-technicznej. Człowiek i Światopogląd, nr 11-12, 332-341, 1972.

Ricoeur, Paul. Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. PAX, 1975.
Tarnowski, Karol. Egzystencja i hermeneutyka. Znak, nr 256, 1319-1329, 1975.

Rieznikow, Ł. O. Pojęcie i słowo. Warszawa, PWN, 1960.
Żarnecka-Biały, Ewa. Nowa próba analizy "pojęcia" i "słowa" z punktu widzenia marksistowskiej teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 6, 174-178, 1961.

Rintelen, J. von. Beyond Existentialism. Graef, H. (transl.). London, George Allen & Unwin, 1961.
G., L. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 177-178, 1962.

Ripp, Géza. Ekonomia polityczna a ideologia. Warszawa, KiW, 1979.
Miś, Andrzej. Gospodarka społeczna a ekonomia polityczna. Studia Filozoficzne, nr 9, 181-186, 1980.

Rivista di Estetica, 1956-1958.
Brzozowska, Jadwiga. Estetyka, I, 372-380, 1960.

Rivista di Estetica, 1961-1962.
Rytel, Jadwiga. Studia Estetyczne, t. 1, 289-295, 1964.

Rivista Rosmaniana di filosofia e di cultura, 1978.
Grochal, Zbigniew Paweł. "Rivista Rosmaniana". Studia Filozoficzne, nr 3, 155-161, 1980.

Roberts, Catherine. The Scientific Conscience. Reflections on the Modern Biologist and Humanism. New Zork, Brayiller, 1967.
Rainko, Stanisław. Refleksja etyczna o nauce. Etyka, t. 6, 165-170, 1970.

Robinet, André. Système et existence dans l'oeuvre de Malebranche. Paris, J. Vrin, 1965.
Augustyn, Władysław. Ruch Filozoficzny, XXVI (2), 120-125, 1967.

Roczniki Filozoficzne Tow. Nauk. KUL, z. 2, t. VII, 1959.
Keller, Józef. Studia Filozoficzne, nr 3, 224-228, 1961.

Roczniki Filozoficzne, VII-IX. Lublin, TN KUL, 1959-1962.
Stróżewski, Władysław. Roczniki Filozoficzne. Znak, nr 97-98, 1258-1263, 1962.

Roczniki Filozoficzne, X i XI, 1962-1963.
Stróżewski, Władysław. Znak, nr 119, 625-631, 1964.

Röd, Wolfgang. Dialektische Philosophie der Neuzeit. C. H. Beck, 1974.
Magala, Sławomir. Filozofia dialektyczna czasów nowożytnych: próba systematyzacji. Studia Filozoficzne, nr 9, 154-159, 1976.

Röd, Wolfgang. Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike 1. Von Thales bis Demokrit, C.H. Beck, 1976.
Voisé, Waldemar. Ruch Filozoficzny, XXXIX (4), 322-324, 1976.

Roderick M. Chisholm. Bogdan, R. J. (ed.). Dordrecht, Reidel, 1986.
Momot, Renata. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 217-220, 1988.

Rodziński, Adam. Sprawiedliwość chrześcijańska wobec problemu nierówności majątkowych w II i III wieku. Lublin, Tow. Nauk. KUL, 1960.
Keller, Józef. Sprawiedliwość chrześcijańska a nierówności majątkowe. Studia Filozoficzne, nr 6, 171-173, 1961.

Rodziński, Adam. U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne. Warszawa, 1980.
Chudy, Wojciech. O autentyczną kulturę osoby ludzkiej. Znak, nr 342-343, 988-997, 1983.

Rogowski, L. S. Logika kierunkowa a heglowska teza o sprzeczności zmiany. Toruń, 1964.
Słupecki, Jerzy. "Logika kierunkowa" L. S. Rogowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 238-243, 1967.

Rorty, Richard. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton UP, 1979.
Szubka, Tadeusz. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 161-167, 1983.

Rosen, Bernard. Strategies of Ethics and Instructor's Manual. Boston, Houghton Mifflin Co., 1978.
Hołówka, Jacek. Powtórka z etyki. Etyka, t. 17, 272-276, 1979.

Rosińska, Zofia. Psychoanalityczne myślenie o sztuce. Warszawa, PWN, 1985.
Dziemidok, Bogdan. O psychoanalitycznej refleksji nad sztuką. Studia Filozoficzne, nr 4, 203-206, 1986.

Ross, Alf. Directives and Norms. London, Routledge and Kegan Paul, 1968.
Pawłowski, Tadeusz. Dyrektywy i normy. Etyka, t. 6, 153-160, 1970.

Rossi, Mario. Cultura e rivoluzione : funzionalismo storico e umanismo operativo. Roma, Editori Riuniti, 1974.
Nowicki, Andrzej. Kultura i rewolucja. Studia Filozoficzne, nr 2, 167-174, 1975.

Rossi, Paolo. Filozofowie i maszyny. Kreisberg, A. (tłum.). Warszawa, PWN, 1978.
Ugniewska, Joanna. Miejsce techniki w kulturze. Studia Filozoficzne, nr 3, 169-172, 1979.

Rothenberg, Beno. Studien zur Logik Franz Brentano. Frankfurt am Main, 1962.
Korcik, Antoni. Ruch Filozoficzny, XXVII (4), 262-266, 1969.

Röttgers, Kurt. Kritik und Praxis. Zur Geschichte des Kritikbegriffs von Kant bis Marx. Berlin-New York, de Gruyter, 1975.
Czarkowski, Józef. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 214-220, 1984.

Roubiczek, Paul. Existentialism for and against. Cambridge UP, 1964.
Sztumski, Janusz. Ruch Filozoficzny, XXVI (3), 210-211, 1968.

Rougemont, Denis de. Miłość a świat kultury zachodniej. Eustachiewicz, L. (tłum.). Warszawa, PAX, 1968.
Starczewska, Krystyna. Mit przeciwko mitowi. Etyka, t. 5, 182-188, 1969.

Rougier, Louis. La métaphysique et le langage. Paris, Flammarion, 1966.
Sukiennicka, W. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 173-174, 1962.

Rousseau, Jean-Jacques. Trzy rozprawy z filozofii społecznej. Warszawa, PWN, 1956.
Baczko, Bronisław. Rousseau i Concordet - propozycja tematyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 231-236, 1957.

Rowieński, Z. i Ujemow, A. i Ujemowa, J. Filozoficzny zarys cybernetyki. (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1963.
Sławianowski, Jan. O pracach popularyzacyjnych z dziedziny cybernetyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 192-198, 1964.

Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. Warszawa, PWN, 1964.
Pogorzelski, Witold A. Księga pamiątkowa ku czci Kazimierza Ajdukiewicza. Studia Filozoficzne, nr 3, 166-181, 1965.
Kwiatkowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 39-47, 1966.

Rubaszewskij, A. A. Fiłosofskoje znaczenije tieorieticzeskowo nasledstwa I. W. Miczurina. Moskwa, 1949.
Michajłow, Włodzimierz. Filozofia marksistowska wobec teoretycznego dorobku I. W. Miczurina. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 342-350, 1951.

Rubinsztein, S. L. Principy i puti rozwitija psichołogii. Moskwa, 1959.
Prokopczyk, Czesław. Radziecki uczony o "Rękopisach" Marksa. Studia Filozoficzne, nr 1, 205-207, 1961.

Rubinsztejn, S. L. Byt i świadomość. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.
Lewicki, Andrzej. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 386-391, 1962.

Rudniański, Jarosław. Homo cogitans. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1975.
Masłowski, Andrzej. Ruch Filozoficzny, XXXIV (4), 318-322, 1976.

Rudniański, Jarosław. Elementy prakseologicznej teorii walki. Z zagadnień kooperacji negatywnej. Warszawa, PWN, 1983.
Plisiecki, Marek. Walka: etyka i sprawność. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 171-175, 1985.

Rudziński, Roman. Ideał moralny a proces dziejowy w marksizmie i neokantyzmie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1975.
Łoziński, Jerzy. Przeciw historii filozofii. Studia Filozoficzne, nr 12, 176-182, 1975.

Rudziński, Roman. Jaspers. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1978.
Piecuch, Czesława. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 154-157, 1979.

Ruffini, Francesco. Studi sui riformatori italiani di Francesco Ruffini. Torino, Edizioni Ramella, 1955.
Pomian, Krzysztof i Szczucki, Lech. Studia o dziejach socynianizmu. Studia Filozoficzne, nr 5, 174-182, 1958.

Rumlanskij, P. M. Filosofija i fizika mikromira. Kiszyniew, Sztiinca, 1973.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 192-195, 1975.

Ruse, Michael. The Philosophy of Biology. London, 1973.
Biedulski, Czesław. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 129-131, 1976.

Russell, Bertrand. History of Western Philosophy. London, Allen and Unwin, 1946.
Heitzman, Marian. Historia filozofii Bertranda Russella. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 190-198, 1948.

Russell, Bertrand. My Philosophical Development. London, Allen and Unwin, 1959.
Elzenberg, Henryk. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 153-156, 1959/1960.

Russell, Bertrand. Roads to Freedom. London, Unwin, 1985.
Lipiński, Andrzej W. Russell o socjalizmie i wolności. Studia Filozoficzne, nr 5, 159-163, 1987.

Rutishauser, Bruno. Max Schelers Phänomenologie des Fühlens. Eine kritische Untersuchung seiner Analyse von Scham und Schamgefühl. Bern, Francke, 1969.
Węgrzecki, Adam. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 284-287, 1972.

Ruyer, Raymond. La cybernetique et l'origine de l'information. Paris, Flammarion, 1954.
J.Z.H. Gödel, Ruyer i montaż. Znak, nr 167, 685-690, 1968.

Rybicki, Paweł. Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społeczeństwie. Wrocław, Ossolineum, 1963.
Jacher, Władysław. Arystotelizm w teorii społecznej. Znak, nr 133-134, 1069-1076, 1965.

Ryder, Richard D. Victims of Science. The Use of Animals in Research. London, Davis-Poynter, 1975.
Sencerz, Stefan. Ofiary nauki. Etyka, t. 18, 300-304, 1980.

Rydzewski, Włodzimierz. Kropotkin. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1979.
Żmudziński, Bogusław. Piotr Kropotkin - klasyk anarchizmu. Studia Filozoficzne, nr 12, 167-171, 1980.

Ryle, Gilbert. Czym jest umysł? Warszawa, 1970.
Jedynak, Stanisław. Filozofia umysłu G. Ryle'a. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 122-130, 1971.
Hołówka, Teresa. Czym jest umysł? Studia Filozoficzne, nr 2, 228-234, 1971.

Ryszka, Franciszek. U źródeł sukcesu i klęski (szkice z dziejów hitleryzmu). Warszawa, Czytelnik, 1972.
Malinowski, Ludwik. O genezie faszyzmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 198-202, 1973.