INDEKS RECENZJI I PRZEGLĄDÓW LITERATURY

A - C | D - G | H - K | L - N | O - R | S | Ś | T | U | V - Ż


strona główna

polskie czasopisma filozoficzne
polskie książki filozoficzne
polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

S

Sachs, Mendel. A New Approach to the Theory of Fundamental Processes. The British Journal for the Philosophy of Science, nr 59, 1964.
Kerner, Ryszard. Podstawowe kłopoty fizyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 207-214, 1965.

Sachsse, Hans. Technik und Verantwortung. Probleme der Ethik im technischen Zeitalter. Freiburg, 1972.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 165-168, 1974.
Skwierciński, Mirosław. Moralna problematyka rozwoju techniki. Etyka, t. 13, 249-252, 1974.

Saczkow, J. W. Wwiedienije w wierojatnostnyj mir. Moskwa, Nauka, 1971.
Starańczak, Józef. Podstawy determinacji probabilistycznej. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 248-253, 1972.

Sadowski, Wadim. Osnowanija obszczej tieorii sistiem. Moskwa, Nauka, 1974.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 157-159, 1978.

Sadurski, Wojciech. Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia. Warszawa, PWN, 1988.
Mikołajewicz, Jarosław. Wybór formuły czy teoria sprawiedliwości. Etyka, nr 25, 333-337, 1990.

Sady, Wojciech. "Wprowadzenie" w: Wittgenstein, Ludwig. Uwagi o religii i etyce. Kraków, Znak, 1995.
Okołowski, Paweł. Mistyka i metafizyka Wittgensteina. Edukacja Filozoficzna, t. 21, 309-315, 1996.
Sady, Wojciech. O recenzenckich zmyśleniach Pawła Okołowskiego. Edukacja Filozoficzna, t. 22, 143-146, 1996.
Okołowski, Paweł. Spór o Wittgensteina. Edukacja Filozoficzna, t. 22, 147-148, 1996.

Sady, Wojciech. Fleck o społecznej naturze poznania. Warszawa, Prószyński i S-ka, 2000.
Sojak, Radosław. Czy myśl Flecka urzeka? Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 3, 365-373, 2001.

Sajó, Geza. Un traité récemment decouvert de Boece de Dacie de mundi aeternitate. Budapeszt, 1954.
Kuksewicz, Zdzisław. Odkrycie nieznanego traktatu Boecjusza z Dacji. Myśl Filozoficzna, nr 3, 204-209, 1957.

Sándor, Pál. Nicolaus Cusanus. Budapest, Akademiai Kiado, Berlin, Akademie Verlag, 1971.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 165-168, 1973.

Saner, Hans. Karl Jaspers. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Hamburg, 1971.
Rudziński, Roman. Filozofia Jaspersa: interpretacje i recepcja. Studia Filozoficzne, nr 5, 201-204, 1974.

Sarna, Jan W. Fenomenologia Romana Ingardena na tle filozofii Edmunda Husserla. Kielce, WSP, 1981.
Piusiński, Wojciech. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 128-133, 1983.

Sarnowski, Stefan. Krytyka filozofii metafizycznej. Warszawa, PWN, 1982.
Broda, Marian. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 79-82, 1985.

Sarnowski, Stefan. Rozumność i świat. Próba wprowadzenia do filozofii. Warszawa, PWN, 1988.
Broda, Marian. Wprowadzić filozoficznie do filozofii. Studia Filozoficzne, nr 10, 208-214, 1989.
Węcławik, Piotr. Ruch Filozoficzny, XLVI (4), 413-416, 1989.

Sartre, Jean-Paul. Marksizm i egzystencjalizm. 1957. La fantome de Staline. 1956-1957. Le réformiste et les fetiches. 1956. Matérialisme et la revolution. 1949. Résponse â Nauville. 1956.
Guranowski, Jan. Ideologia i polityka w ostatnich pracach publicystycznych Sartre'a. Myśl Filozoficzna, nr 3, 172-185, 1957.

Sartre, Jean-Paul. Czym jest literatura? Wybór szkiców krytyczno-literackich. Lalewicz, Janusz (tłum.), Jaroszewski, Tadeusz M. (wstęp). Warszawa, 1968.
Cybulska, Maja E. Sartre wobec literatury. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 99-105, 1969.

Sartre, Jean-Paul. Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni. Warszawa, PWN, 1970.
Płużański, Tadeusz. Wolność w pułapce. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 108-112, 1971.

Saucerotte, Antoine. Révolution et contre-révolution dans l'Êglise. Douit-elle brûler saint Augustin? Paris, 1970.
Migasiński, Jacek. Mit i historia. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 140-143, 1971.

Sayre, Kenneth M. Plato's Late Ontology. A Riddle Resolved. Princeton UP, 1983.
Blandzi, Seweryn. O możliwości koherentnej rekonstrukcji ontologii Platona. Studia Filozoficzne, nr 9, 163-174, 1986.

Schaff, Adam. Narodziny i rozwój filozofii marksistowskiej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1950.
Katz, Henryk. Polska praca o narodzinach i rozwoju filozofii marksistowskiej. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 323-334, 1951.

Schaff, Adam. Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1951.
Baczko, Bronisław. Przeciw idealizmowi w teorii prawdy. Myśl Filozoficzna, nr 2, 338-354, 1952.

Schaff, Adam. Obiektywny charakter praw historii. Z zagadnień marksistowskiej metodologii historiografii. Warszawa, PWN, 1955.
Łowmiański, Henryk. Na marginesie zagadnienia praw historii. Myśl Filozoficzna, nr 4, 170-180, 1956.

Schaff, Adam. Wstęp do semantyki. Warszawa, PWN, 1960.
Kokoszyńska, Maria. Marksistowska książka o semantyce. Studia Filozoficzne, nr 1, 145-155, 1961.

Schaff, Adam. Język a poznanie. Warszawa, PWN, 1964.
Łuszczewska-Romahnowa, Seweryna. Język a poznanie. Studia Filozoficzne, nr 1, 139-145, 1965.
Wojtasiewicz, Olgierd. Rzecz o języku. Studia Filozoficzne, nr 1, 145-148, 1965.
Doroszewski, Witold. O funkcji poznawczej języka. Studia Filozoficzne, nr 3, 181-186, 1965.
Sikora, Jan. Ruch Filozoficzny, XXIV (1-2), 24-28, 1965.

Schaff, Adam. Marksizm a jednostka ludzka. Warszawa, PWN, 1965.
Sikora, Jan. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 52-59, 1966.
Soldenhoff, Stanisław. Etyka, t. 1, 366-370, 1966.

Scheffler, Israel. The Anatomy of Inquiry. London, Routledge and Kegan Paul, 1964.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 141-143, 1968

Scheler, Max. Resentyment a moralność. Warszawa, PWN, 1977.
Tarnowski, Karol. Chrześcijaństwo i resentyment. Znak, nr 289-290, 1010-1021, 1978.

Scheler, Max. Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy. Czerniak, S. i Węgrzecki, A. (tłum.). Warszawa, PWN, 1987.
Galarowicz, Jan. Duch pozbawiony mocy? Znak, 405-406, 182-187, 1989.

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph. Historisch-kritische Ausgabe. Stuttgart, Frommann-Holzboog.
Panasiuk, Ryszard. Krytyczne wydanie dzieł Schellinga rozpoczęte. Studia Filozoficzne, nr 2, 181-184, 1989.

Schelsky, Helmut. Ortsbestimmung der deutschen Soziologie. Eugen Diederich, 1959.
Tyrowicz, Stanisław. Socjologia kraju o nieczystym sumieniu. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 296-299, 1963.

Schick, Frederik. Having Reasons. An Essay on Rationality and Sociality. Princeton UP, 1984.
Porębski, Czesław. Z jakiej racji? Studia Filozoficzne, nr 8, 150-154, 1986.

Schiwy, Gunther. Neue Aspekte des Strukturalismus. München, Kosel, 1971. Sebag, Lucien. Marxismus und Strukturalismus. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1967.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 277-281, 1972.

Schlechta, Karl. Der Fall Nietzsche. Aufsätze und Vorträge. München, C. Hanser, 1959.
Elzenberg, Henryk. Ruch Filozoficzny, XIX (1-2), 41-43, 1959.

Schlegel, Richard. Time and the Physilac World. Michigan State Univ. Press, 1961.
Demiański, Marek. Czas absolutny w teorii względności. Studia Filozoficzne, nr 3, 167-171, 1964.

Schleiermacher, F. D. E. Dialektik (1814/15). Ein Leitung zur Dialektik. Hamburg, Meiner, 1988.
Potępa, Maciej. F. D. E. Schleiermacher. Studia Filozoficzne, nr 4, 279-283, 1990.

Schlesinger, G. Method in the Physical Science. London, Routledge and Kegan Paul, 1963.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 196-199, 1966.

Schlesinger, George N. Metaphysics. Methods and Problems. Oxford, Basil Blackwell, 1983.
Kiczuk, Stanisław. Metafizyka a logika. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 230-241, 1985.

Schlick, Moritz. Zagadnienia etyki. Ossowska, Maria (wstęp), Kawczakowie, Maria i Andrzej (tłum.). Warszawa, PWN, 1960.
Jankowski, Henryk. Stara treść w nowej szacie. Studia Filozoficzne, nr 1, 157-165, 1961.
Stróżewski, Władysław. Książki o etyce. Znak, nr 80, 265-269, 1961.

Schmidt, Alfred. Geschichte und Struktur. Fragen einer marxistischen Historik. München, Carl Hanser, 1971.
Sztumski, Janusz. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 193-196, 1973.

Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich. Das dialektische Verhältnis des Menschen zur Natur. Eine philosophiegeschichtliche Studie zur Naturproblematik bei Karl Marx. Freiburg/München, Alber, 1984.
Moliter, Katarzyna. Człowiek a przyroda. Studia Filozoficzne, n10, 171-174, 1986.

Schneider, Ursula. Grundzüge einer Philosophie des Glücks bei Nietzsche. Berlin-New York, de Gruyter, 1983.
Żelazny, Mirosław. Ruch Filozoficzny, XLII (3-4), 228-230, 1985.

Schoeck, Helmut. Der Neid. Eine Theorie der Gesellschaft. Freiburg, Karl Alber, 1968.
Lazari-Pawłowska, Ija. Człowiek jako istota zawistna. Etyka, t. 8, 190-194, 1971.

Schoeps, Hans-Joachim. Was ist der Mensch. Philosophische Antropologie als Geistesgeschichte der neuesten Zeit. Göttingen, Musterschmid, 1960.
Pieczyński, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 278-280, 1962.

Scholtz, Heinrich. Zarys historii logiki. Kurecka-Wirpszowa, Maria (tłum.). PWN, 1965.
Korcik, Antoni. Zarys historii logiki. Studia Filozoficzne, nr 4, 171-173, 1966.

Schopenhauer, Arthur. Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów. Konorscy, Bolesław i Łucja (tłum.). Kraków, Wyd. Literackie, 1973.
S., W. Dialektyka erystyczna Schopenhauera. Znak, nr 232, 1341-1344, 1973.

Schopenhauer, Arthur. Sämtliche Werke. 8 tomów, Wiesbaden, 1972. Der handschriftliche Nachlass. 5 tomów. Frankfurt a.M., 1966-1975. Gesammelte Briefe, Bonn, 1978. Gespräche. Stuttgart-Bad Cannstatt, 1971. Züricher Ausgabe. Werke in Zehn Bänden, Zürich, 1977.
Garewicz, Jan. Schopenhaueriana I. Studia Filozoficzne, nr 5, 151-158, 1979.

Schrag, Calvin O. The Structure of moral experience: A Phenomenological and Existential Analysis. Ethics, nr 4, 1963.
Gromczyński, Wiesław. Amerykański fenomenolog o strukturze moralnego doświadczenia. Studia Filozoficzne, nr 3, 205-209, 1964.

Schuetz, Alfred & Gurwitsch, Aron. Briefwechsel 1939-1959. Grathoff, R. (wyd.). Münich, Fink, 1985.
Piłat, Robert. Filozoficzny dialog Alfreda Schuetza i Arona Gurwitscha. Studia Filozoficzne, nr 5, 165-174, 1988.

Schuhl, Pierre-Maxime. Le dominateur et les possibles. Paris, Presses Universitaires de France, 1960.
Dąmbska, Izydora. Ruch Filozoficzny, XX (4), 270-273, 1961.

 Schupp, Franz. Poppers Methodologie der Geschichtswissenschaft : historische Erklärung und Interpretation. Bonn, Herbert Grundmann, 1975.
Czarkowski, Józef. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 84-89, 1985.

Schwartz-Liebermann von Wahlendorf, H. A. Idealité et réalité du droit. Les dimensions du raisonnment judiciare. Paris, 1980.
Wróblewski, Jerzy. Zagadnienia prawa. Studia Filozoficzne, nr 9, 166-171, 1980.

Sciama, D. W. Kosmologia współczesna. Warszawa, PWN, 1975.
Butryn, Stanisław. Kosmologia współczesna. Studia Filozoficzne, nr 7, 165-169, 1976.

Science. 1974-1975.
Zamecki, Stefan. Problematyka naukoznawcza na łamach "Science". Studia Filozoficzne, nr 8, 133-139, 1976.

Science and Religious Belief - A Selection of Recent Historical Studies. Russell, C. A. (ed.). Open UP, 1973.
Heller, Michał. Dzisiejszymi oczami na dawne spory. Znak, nr 277-278, 904-912, 1977.

Science & Society, t. XXXIII, 1969.
Mackiewicz, Witold. Myśl marksistowska za oceanem. Studia Filozoficzne, nr 1, Studia Filozoficzne, nr 1, 155-161, 1971.

Sciences de l'art, t. 1, 1964.
Wojnar, Irena. Francuska estetyka eksperymentalna. Studia Estetyczne, t. 2, 383-388, 1965.

Scot, Jean. Homélie sur la Prologue de Jean. Paris, Cerf, 1969.
Kałuża, Zenon. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 129-131, 1972.

Scot, Jean. Commentaire sur l'Evangile de Jean. Jeauneau, Edouard (wyd.). Paris, Cerf, 1972.
Kałuża, Zenon. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 73-75, 1973.

Searle, John R. Czynności mowy. Chwedeńczuk, B. (tłum.). Warszawa, PAX, 1987.
Woźniak, Jacek. Czynności mowy. Studia Filozoficzne, nr 3, 164-169, 1989.

Sebeok, Thomas A. The Sign and Its Masters. Austin and London, Univ. of Texas Pr., 1979.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Znak i świat przyrodniczy. Studia Filozoficzne, nr 1, 176-180, 1981.

Sedlmayr, Hans. Kunst und Wahrheit. Hamburg, 1958.
Pazura, Stanisław. Sedlmayra teoria sztuki. Estetyka, II, 239-245, 1961.

Segal, Jacob. Die dialektische Metode in der Biologie. Berlin, Dietz Verlag, 1958.
Kochański, Zdzisław. Nowa książka o metodzie dialektycznej w biologii. Studia Filozoficzne, nr 4, 191-201, 1959.

Seidler, Grzegorz Leopold. Z zagadnień filozofii prawa. Lublin, Wyd. Lubelskie, 1978.
Smoczyński, Paweł. Trzy studia z filozofii prawa. Studia Filozoficzne, nr 5, 166-170, 1979.
Szyszkowska, Maria. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 161-162, 1979.

Seifert, Józef. Istota i motywacja moralnego działania. Frącz, S. (tłum.). Opole, Wyd. św. Krzyża, 1984.
Galarowicz, Jan. Dlaczego dobrze jest czynić dobrze? Znak, nr 382, 87-94, 1986.

Seiffert, Helmut. Einführung in die Wissenschaftstheorie : Geisteswissenschaftliche Methoden : Phänomenologie - Hermeneutik und historische Methode - Dialektik. München, 1970.
Bronk, Andrzej. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 139-144, 1972.

Sejfułłajew, R. S. Koncepcija priczinnosti i jejo funkcji w fizikie. Nauka, 1973.
Zabieglik, Stefan. Przyczynowość w świetle fizyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 159-163, 1975.

Sekstus Empiryk. Przeciw logikom. Dąmbska, Izydora (tłum.), Pąkcińska, Maria (posłowie). Warszawa, PWN, 1970.
Głuchowski, Gerard. Dialektyka sceptycyzmu greckiego. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 103-108, 1971.

Selsam, Howard. Socialism and Ethics. New York, International Publishers, 1943.
Szaniawski, Klemens. Przegląd Filozoficzny,, nr 3-4, 430-432, 1949.

Semantics of Natural Language. Davidson, D. & Harman, G. (eds). Dordrecht, Reidel, 1972.
Koj, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 134-138, 1973.

Sève, Lucien. La Philosophie française contemporaine et se genèse de 1789 à nos jours. Paris, Éditions sociales, 1962.
Skarga, Barbara. Sève'a próba syntezy. Studia Filozoficzne, nr 2, 196-199, 1963.

Selye, Hans. Stres okiełznany. Warszawa, PIW, 1977.
Smoczyński, Paweł J. Biologia w roli filozofii człowieka. Studia Filozoficzne, nr 10, 168-173, 1978.

Semiosis. Internationale Zeitschrift für Semiotik und Ihre Anwendungen. 1978.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Czasopismo poświęcone semiotyce. Studia Filozoficzne, nr 2, 157-159, 1979.

Semiotyka kultury. Janus, E. i Mayenowa, M. R. (wybór i oprac.). Warszawa, 1975.
Panas, Władysław. Semiotyka kultury. Znak, nr 260, 235-250, 1976.

Sermonti, Giuseppe. L'anima scientifica. Roma, Dino Ed., 1982.
Grygiel, Stanisław. Przeciwko stechnologizowanej nauce. Znak, nr 345, 1321-1326, 1983.

Sędziwój, Michał. Traktat o kamieniu filozoficznym. Warszawa, PWN, 1971.
Zamecki, Stefan. W poszukiwaniu kamienia filozoficznego. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 183-190, 1972.

Shackle, G. L. S. Decision, Order and Time in Human Affairs. Cambridge UP, 1961.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 155-156, 1962.

Sharma, Dhirendra. The Negative Dialectics. A Study of the Negative Dialecticism in Indian Philosophy. New Delhi, 1974.
Jedynak, Stanisław. Negatywna dialektyka Indii. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 210-212, 1976.

Shils, Edward. The Academic Ethic. Univ. Of Chicago Pr., 1984.
Jankowski, Henryk. Wezwania współczesności a etyka akademicka. Etyka, nr 23, 156-163, 1988.

700 lat myśli polskiej. T. I. Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku. T. II. Filozofia i myśl społeczna XVI wieku. 1978.
Czerkawski, Jan. Uwagi o źródłach do dziejów kultury filozoficznej w Polsce. Znak, nr 307, 88-101, 1980.

Siemek, Marek. Fryderyk Schiller. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1970.
Sadowski, Jarosław. Rzecz o Schillerze czyli z prolegomenów do problematyki humanizmu. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 123-128, 1971.
Potępa, Maciej. Monografia filozofii Schillera. Studia Filozoficzne, nr 1, 222-226, 1973.

Siemek, Marek. Filozofia, dialektyka, rzeczywistość. Warszawa, PIW, 1982.
Dybciak, Krzysztof. Gnoza, dialektyka, nierzeczywistość. Znak, nr 346, 1494-1501, 1983.

Siemianowski, Andrzej. Poznawcze i praktyczne funkcje nauk empirycznych. Warszawa, PWN, 1976.
Wojewódzki, Tadeusz. A. Siemianowskiego koncepcje nauk praktycznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 175-180, 1977.

Siemianowski, Andrzej. Fakty, prawa, decyzje. (Rozprawy o konwencjonalistycznej filozofii nauki). Wrocław, Wyd. Akad. Ekonom., 1983.
Szlachcic, Krzysztof. Studium o konwencjonalizmie. Studia Filozoficzne, nr 7, 151-153, 1986.

Siemianowski, Antoni. Człowiek i prawda. Pownań, W Drodze, 1986.
Zachariasz, Andrzej L. Wokół problematyki prawdy. Studia Filozoficzne, nr 1, 135-141, 1988.

Sieriebriakow, M. W. Fridrich Engels w mołodosti. Leningrad, 1958.
Panasiuk, Ryszard. Cenna monografia o ewolucji ideowej młodego Engelsa. Studia Filozoficzne, nr 2, 185-189, 1961.

Sikora, Adam. Posłannicy słowa. Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz. Warszawa, PWN, 1967.
Stefanowska, Zofia. O mesjanizmie - bez zgorszenia. Studia Filozoficzne, nr 2, 125-137, 1968.

Sikora, Adam. Prorocy szczęśliwych światów. Warszawa, Nasza Księgarnia, 1982.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 4, 366-368, 1984.

Simon, Heinrich und Marie. Die Alte Stoa ind ihr Naturbegriff. Berlin, 1956.
Pohlenz, Max. Die Stoa. Geschichte einer Geistigen Bewegung. Gottingen, 1955.
Krońska, Irena. Na marginesie dwóch nowych książek o filozofii stoickiej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 186-198, 1957.

Simon, Herbert A. Administrative Behaviour: A Study of Decisionmaking Processes in Administrative Organization. New York, Macmillan, 1957.
Dyoniziak, Ryszard. Studia Filozoficzne, nr 5, 212-216, 1959.

Simon, Josef. Sprache und Raum: Philosophische Untersuchungen zum Verhältnis zwischen Wahrheit und Bestimmtheit von Sätzen. Berlin, de Gruyter, 1969.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 38-41, 1972.

Singer, Peter. Democracy and Disobedience. Oxford, Clarendon Press, 1973.
Szawarski, Zbigniew. Moralność i demokracja. Etyka, t. 15, 246-249, 1977.

Singer, Peter. Animal Liberation. A New Ethics for Our Treatment of Animals. New York, Avon Books, 1977.
Szawarski, Zbigniew. Cena wyzwolenia zwierząt. Etyka, t. 18, 285-291, 1980.
Sencerz, Stefan. Równość moralna a traktowanie zwierząt. Studia Filozoficzne, nr 9, 175-181, 1980.

Singer, Peter. Marx. Oxford UP, 1980
Mendelski, Tadeusz. Aktualność Marksa. Etyka, nr 22, 284-289, 1986.

Sinn-voll heilen: Viktor E. Frankls Logotherapie - Seelenheilkunde auf neuen Wegen. Freiburg, Herder, 1984.
Pawłowska, Joanna. Człowiek w poszukiwaniu sensu życia. Studia Filozoficzne, nr 3, 195-200, 1987.

Sintiez sowriemiennogo naucznogo znanija. Moskwa, Nauka, 1973.
Pawlak, Adam i Wojewódzki, Tadeusz. Rola fizyki i nauk technicznych w procesie syntezy wiedzy naukowej. Studia Filozoficzne, nr 10, 125-131, 1974.

Sitek, Wojciech. Florian Znamiecki a marksizm. Epistemologiczna konceptualizacja wyjaśniania w naukach społecznych. Warszawa-Poznań, PWN, 1980.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 3, 203-205, 1982/83.

Skarbek, Janusz. Koncepcja nauki w pozytywizmie polskim. Warszawa, Ossolineum, 1968.
Skarga, Barbara. Pozytywiści polscy o nauce. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 138-142, 1968.

Skarga, Barbara. Ortodoksja i rewizja w pozytywizmie francuskim. Warszawa, PWN, 1967.
Panasiuk, Ryszard. Doktryna i historia. Studia Filozoficzne, nr 3, 280-287, 1970.

Skarga, Barbara. Claude Bernard. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1970.
Zamecki, Stefan. Scjentyzm triumfujący. Studia Filozoficzne, nr 6, 194-199, 1972.

Skarga, Barbara. Czas i trwanie. Studia o Bergsonie. Warszawa, PWN, 1982.
Niecikowski, Jerzy. Czytać Bergsona? Studia Filozoficzne, nr 6, 205-211, 1984.
Borzym, Stanisław. Bergson a filozofia współczesna. Znak, nr 353, 556-560, 1984.

Skarga, Barbara. Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii. Warszawa, PWN, 1987.
Borzym, Stanisław. Historia i struktury sensu. Znak, 396-397, 180-186, 1988.

Skarga, Barbara. Granice historyczności. Warszawa, PIW, 1989.
Tarnowski, Karol. Ponad historię. Znak, nr 424, 86-93, 1990.

Sklar, Lawrence. Types of Inter-theoretical Reduction. The British Journal for the Philosophy of Science, nr 2, 1967.
P, N. Typy redukcji. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 201-207, 1967.

Skoczyński, Jan. Pesymizm filozoficzny Mariana Zdziechowskiego. Wrocław, 1983.
Borzym, Stanisław. Pół wieku po proroctwach "polskiej Kasandry". Znak, nr 357-358, 1247-1252, 1984.
Krasicki, Jan. Na antypodach pesymizmu. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 175-179, 1985.

Sławianowski, Jan Jerzy. Przyczynowość w mechanice kwantowej. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1969.
Heller, Michał. Determinizm i indeterminizm w fizyce współczesnej. Znak, nr 185, 1504-1512, 1969.
Majewski, Zbigniew. W kręgu niemarksistowskich interpretacji filozoficznych mechaniki kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-205, 1970.

Słupecki, Jerzy i Borkowski, Ludwik. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości. Warszawa, PWN, 1963.
Stonert, Henryk. Nowy podręcznik logiki dla filozofów. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-184, 1964.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXIII (1-2), 39-42, 1964.

Smart, J. J. C. Materialism. Malcolm, Norman. Scientific Materialism and the Identity Theory. Journal of Philosophy, 24, 1963.
Hempoliński, Michał. Sympozjon poświęcony materializmowi. Studia Filozoficzne, nr 1, 203-214, 1965.

Smith, Adam. Teoria uczuć moralnych. Petsch, Danuta (tłum.). Warszawa, PWN, 1989.
Haremska, Katarzyna. Cnota i kapitalizm. Znak, nr 425-426, 173-178, 1990.

Smokler, Howard i Rohr, Michael D. "Confirmation and Translation" w: Philosophical Logic. Davis, J. W. i in. (red.), 172-180. D. Reidel, 1969.
Staszek, Walenty. Konfirmacja a przekład. Studia Filozoficzne, nr 7, 181-184, 1973.

Sobeski, Michał. Myśl a marmur i inne szkice estetyczne. Warszawa, PWN, 1959.
Turek, Leszek. O dorobku estetycznym Michała Sobeskiego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 295-299, 1960.

Sokołow, Wasilij Wasil'ewicz. Sredniewiekowaja fiłosofija. Moskwa, Wysszaja Szkoła, 1979.
Kuligowska-Podlecka, Ewa. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 212-214, 1984.

Soldenhoff, Stanisław. O intuicjonizmie etycznym - obowiązek i wartość w systemie W. D. Rossa. Warszawa, PWN, 1969.
Czeżowski, Tadeusz. Etyka angielska okresu międzywojennego. Etyka, t. 6, 160-165, 1970.

Soldenhoff, Stanisław. Wprowadzenie do etyki. Warszawa, PWN, 1972.
Glińska, Alicja. Przegląd stanowisk i kierunków w etyce. Etyka, t. 12, 170-177, 1973.

Sołowiow, Sergiusz M. Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowiowa. Poznań, W drodze, 1986.
Klecel, Marek. Powrót Sołowiowa. Znak, nr 396-397, 186-192, 1988.

Son, B. H. Science and Person. A Study on the Idea of "Philosophy as Rigorous Science" in Kant and Husserl. Assen, Van Gorcum, 1972
Madeja, Zygmunt. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 300-304, 1975.

Souriau, Étienne. Clefs pour l'esthétique. Paris, 1970.
Marx, Jan. Klucze do estetyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 252-254, 1971.

Sousedik, Stanislav. Valerián Magni 1586-1661. Kapitola z kulturních dējin Čech 17 století. Vyšehrad, 1983.
Aduszkiewicz, Adam. Walerian Magni. Studia Filozoficzne, nr 6, 222-225, 1984.

The Southern Journal of Philosophy, 1979.
Magala, Sławomir. "The Southern Journal of Philosophy". Studia Filozoficzne, nr 8, 131-134, 1980.

Sowieszczanije po fiłosofskim woprosam fiziołogii wysszej nierwnoj diejatielnosti i psichołogii. (Sprawozdanie z obrad). Woprosy Fiłosofii, nr 7, 65-124 i nr 8, 36-87, 1962.
Raszewska, Teresa. Konferencja poświęcona filozoficznym zagadnieniom fizjologii wyższych czynności nerwowych i psychologii. Studia Filozoficzne, nr 2, 215-222.

Sowremiennyj determinizm - zakony prirody. Swieczynikow, G. A. i in. (red.). Moskwa, 1973.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XXXII, (2-3), 148-151, 1974.

Spartacus Yearbook.
Jedynak, Stanisław. Spartacus Yearbook - rocznik marksistów z USA. Studia Filozoficzne, nr 6, 173-178, 1972.

Spear, Otto. Albert Schweitzers Ethik. Ihre Grundlinen in seinem Denken und Leben. Hamburg, Herbert Reich, 1978.
Lazari-Pawłowska, Ija. Rozważania o etyce Schweitzera. Studia Filozoficzne, nr 5, 168-169, 1980.

Specht, Ernst Konrad. Sprache und Sein: Untersuchungen zur sprachanalytischen Grundlegung der Ontologie. Berlin, de Gruyter, 1967.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXVII (1), 25-28, 1969.

Spisani, Franco. Significato e structurra del tempo / The Meaning and Structure of Time. Testo bilingue. Bologna, 1972.
T., M. Przeciw paradoksom mechaniki kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 12, 155-158, 1974.

Srzednicki, Jan. Franz Brentano's Analysis of Truth. The Hague, Nijhoff, 1965.
Czeżowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXVII (2-3), 133-134, 1969.

Srzednicki, Jan T. J. Elements of Social and Political Philosophy. The Hague, Martinus Nijhoff, 1976.
Dyoniziak, Ryszard. Elementy filozofii politycznej. Studia Filozoficzne, nr 4, 188-190, 1978.

Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Kotarbiński, T. i Płomieński, J. E. (red.). Warszawa, PIW, 1957.
Gołaszewska, Maria. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 34-37, 1960.

Stanjukowicz, K. P. i Kolesnikow, S. M. i Moskowin, W. M. Problemy tieorii prostranstwa, wriemieni i matierii. Moskwa, Atomizdat, 1968.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 135-138, 1970.

Stanosz, Barbara. Zarys logiki dla bibliotekoznawców. Cz. 1: Wybrane zagadnienia logiki formalnej. Warszawa, Wyd. Uniw. Warsz., 1971.
Mincer, Bohdan A. Ruch Filozoficzny, XXXII (1), 15-21, 1974.

Stark, Werner. Die Wissenssoziologie. Ein Beitrag zum tieferen Verständnis des Geisteslebens. Stuttgart, Enke, 1960.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 50-52, 1962.

Starzyński, Juliusz. Sztuka w świetle historii. Studia z metodologii historii sztuki. Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1951.
Jakimowicz, Andrzej i Morawska, Hanna. O książce J. Starzyńskiego "Sztuka w świetle historii". Myśl Filozoficzna, nr 4, 310-323, 1952.

Staszic, Stanisław. O nauce, jej znaczeniu i organizacji. Suchodolski, Bogdan (oprac.). Warszawa, PWN, 1952.
Plewniak-Szacka, Barbara. Próba nowego spojrzenia na filozofię Staszica. Myśl Filozoficzna, nr 4, 326-334, 1953.

The State and Civil Society. Studies in Hegel's Political Philosophy. Pelczynski, Z. A. (ed.). Cambridge UP, 1984.
Kozłowski, Marek. Państwo i społeczeństwo obywatelskie w filozofii politycznej Hegla. Studia Filozoficzne, nr 6, 183-188, 1986.

Staudinger, Hugo i Schlüter, Johannes. Wer ist der Mensch_ Entwurf einer offenen und imperativen Anthropologie. Stuttgart, Burg, 1981.
Lazari-Pawłowska, Ija. Kim jest człowiek. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 165-169, 1982.

Stavenhagen, Kurt. Person und Persönlichkeit Untersuchungen zur Anthropologie und Ethik. Aud dem Nachlass herausgegeben von Harald Delius. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1957.
Pieczyński, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 159-164, 1959/1960.

Stegmüller, Wolfgang. Das Wahreitsproblem und die Idee der Semantik. Wien, Springer, 1957.
Kamiński, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 159-161, 1959.

Stegmüller, Wolfgang. Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie. Stuttgart, A. Kroner, 1965.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXVII (1), 22-25, 1969.

Stegmüller, Wolfgang. Wissenschaftliche Erklärung und Begründung. Berlin, Springer, 1969.
Kamiński, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 18(1), 193-197, 1970.

Stegmüller, Wolfgang. Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Bd. 2. Theorie und Erfahrung. Berlin, Springer, 1970.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 152-155, 1973.

Stegmüller, Wolfgang. Personelle und Statistiche Wahrscheinlichkeit. Berlin, Springer, 1973.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 189-192, 1975.

Stegmüller, Wolfgang. Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Berlin, Springer, 1973.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 192-193, 1975,

Steigerwald, Robert. Herbert Marcuses "Dritter Weg". Berlin, Akademie-Verlag, 1969.
Toborowicz, Wojciech. Marksistowska krytyka Herberta Marcuse'a. Studia Filozoficzne, nr 5, 208-214, 1972.

Stein, Edyta. O zagadnieniu wczucia. Gierulanka, D. i Gierula, Jerzy (tłum.). Kraków, Znak, 1988.
Galarowicz, Jan. Edyty Stein doktorat o wczuciu. Rec. Znak, nr 416, 109-111, 1990.

Stenius, Erik. Wittgenstein's Tractatus. A Critical Exposition of Its Lines of Thought. Oxford, Basil Blackwell, 1960.
Wolniewicz, Bogusław. Ruch Filozoficzny, XX (3), 160-163, 1961.

Stevenson, Charles L. Facts and Values. Studies in Ethical Analysis. New Haven & London, Yale Univ. Press, 1963.
Szawarski, Zbigniew. "Ethics and Language" ciąg dalszy. Studia Filozoficzne, nr 4, 121-129, 1965.

Stevenson, Leslie. Seven Theories of Human Nature. Oxford UP, 1974.
Górnicka, Joanna. Teorie natury ludzkiej. Etyka, t. 16, 184-186, 1978.

Stępień, Antoni B. Wstęp do filozofii. Lublin, TN KUL, 1976.
Włodowski, S. Jerzy Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 75-77, 1982/83.

Stimmen der Zeit. 1968.
Michalski, Krzysztof. Głosy czasu. Człowiek i Światopogląd, nr 7-8, 154-166, 1969.

Stoetzel, Jean. La psychologie sociale. Paris, Flammarion, 1963.
Malewska, Hanna. Psychologia społeczna Jeana Stoetzela. Studia Filozoficzne, nr 2, 198-200, 1964.

Stojković, Andrija B. Poćeci filosofije u Srba. Od Save do Dositeja na osnovama narodne mudrosti, t.I. Beograd, 1970. Razvitak filosofije u Srba 1804-1944, t. II. Beograd, 1972.
Pisarek, Henryk. O dwutomowej "Historii filozofii serbskiej". Studia Filozoficzne, nr 2, 179-185, 1974.

Stołowicz, L. N. Estieticzeskoje w diejstwitielnosti i w iskusstwie. Moskwa, 1959.
Dziechciaruk, Stanisław. Radziecka książka o kategoriach estetycznych. Estetyka, II, 257-261, 1961.

Strasser, Stephan. Phänomenologie und Erfahrungswissenschaft vom Menschen. Berlin, de Gruyter, 1964.
Pieczyński, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XXVI (1), 16-19, 1967.

Strawson, Peter F. Scepticism and Naturalism: Some Varietes. New York, Columbia UP, 1983.
Szubka, Tadeusz. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 325-335, 1986.

Strielcowa, Galina. Kritika egzystencjalistskoj koncepciji dialektiki. Moskwa, Wysszaja Szkoła, 1974.
Miś, Andrzej. Marksizm a egzystencjalizm. Studia Filozoficzne, nr 9, 169-173, 1975.

Ströker, Elisabeth. Philosophische Untersuchungen zum Raum. Frankfurt a.M., Klostermann, 1977.
 Judycki, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 233-238, 1981.

Stróżewski, Władysław. Istnienie i wartość. Kraków, Znak, 1982.
Tarnowski, Karol. "Istnienie i wartość" Władysława Stróżewskiego". Znak, nr 342-343, 968-978, 1983.

Stróżewski, Władysław. Dialektyka twórczości. Kraków, Polskie Wyd. Muzyczne, 1983.
Baran, Bogdan. O dialektyce twórczości. Znak, nr 359, 1405-1412, 1984.
Marciszuk, Piotr. Władysława Stróżewskiego dialektyka twórczości. Studia Filozoficzne, nr 10, 201-208, 1984.
Jasiński, Bogusław. Wokół twórczości. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 185-190, 1985.
Taranczewski, Paweł. Nicość normatywna. Znak, nr 370-371, 188-201, 1985.

The Structure of Scientific Theories. Suppe, Frederick (ed.). Urbana, Univ. of Illinois Pr., 1974.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 204-207, 1977.

Strukturalizm a marksizm. Brodzka, Alina i Weinsberg-Wajda, Adam (tłum.), Jaroszewski, Tadeusz M. (wstęp). Warszawa, Książka i Wiedza, 1969.
Jakubowska, Janina. Dialektyka czy struktura? Człowiek i Światopogląd, nr 12, 141-145, 1969.

Studia Estetyczne, t. I, 1964 i t. II, 1965.
Pytlak, Andrzej. Najmłodsze czasopismo estetyczne. Studia Filozoficzne, nr 3, 209-219, 1966.

Studia Filozoficzne, wyd. specjalne Humanizm socjalistyczny, 1969.
Mincer, Bohdan. Humanizm przyszłości. Człowiek i Światopogląd, nr 11, 126-131, 1970.

Studia Logica, tomy XIII-XVII.
Poznański, Edward. Studia Filozoficzne, nr 1, 176-198, 1967.

Studia Metodologiczne, nr 1, 1965.
Pawłowski, Tadeusz. Integracja nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 263-266, 1966.

Studia Metodologiczne, t. 1, 1965 - t. 5, 1968.
Nowak, Leszek. Wzorce metodologii humanistyki na łamach "Studiów Metodologicznych". Studia Filozoficzne, nr 3, 165-172, 1969.

Studia Metodologiczne, t. 9, 1972.
Zgółka, Tadeusz. "Studia metodologiczne". Studia Filozoficzne, nr 3, 199-202, 1974.

Studia nad zagadnieniami rewolucji naukowo-technicznej. Olszewski, E., Zacher, L. (red.). Wrocław, Ossolineum, 1974.
Sztumski, Wiesław. W poszukiwaniu modelu rewolucji naukowo-technicznej. Studia Filozoficzne, nr 5, 161-167, 1975.

Studia Socjologiczne, nr 1-5, 1961-1962.
Krawczyk, Zbigniew. Nowe pismo socjologiczne. Studia Filozoficzne, nr 1, 255-258, 1963.

Studia Socjologiczne, 1963.
Topolski, Jerzy. Z metodologicznej i teoretycznej problematyki socjologii. Studia Filozoficzne, nr 3, 188-197, 1964.

Studia z filozofii Boga. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa, ATK, 1968, 1973.
Zdybicka, Zofia Józefa. Książki dla nauczających filozofii. Znak, nr 226-227, 639-644, 1973.
Krajewski, Kazimierz. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 179-186, 1975.

Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science. Vol. 2. Quantum Theory and Reality. Vol. 3/1, Scientific Research I. Springer, 1967.
Sławianowski, Jan Jerzy. W obronie obiektywnego statusu teorii kwantów. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 147-160, 1968.

Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science. Vol. 1. Delaware Seminar in the Foundations of Physics. Vol. 3/1, Scientific Research I. Vol. 3/2. The Search for Truth. Berlin. Springer, 1967.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 131-135, 1970.

Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science. Vol. 2. Quantum Theory and Reality. Bunge, M. (ed.). Berlin, Springer, 1967.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 155-156, 1971.

Studies in the History of Mathematical Logic. Surma, S. J. (red.). Wrocław, Ossolineum, 1973.
Perzanowski, Jerzy. Z historii rozwoju logiki matematycznej. Studia Filozoficzne, nr 5, 156-158, 1976.

Studies in Moral Philosophy. Rescher, Nicolas (ed.). Oxford, Basil Blackwell, 1968.
Hołówka, Jacek. Studia z filozofii moralnej. Etyka, t. 8, 201-206, 1971.

Studnicki, Franciszek. Przepływ wiadomości o normach prawa. Kraków, Zeszyty Nauk. UJ, CXIX, 1965.
Wróblewski, Jerzy. Cybernetyka a prawoznawstwo. Studia Filozoficzne, nr 1, 243-249, 1967.

The Study of Time. Proceedings of the First Conference of the International Society for the Study of Time. Fraser, J. T.; Haber, F. C.; Müller, G. H. (eds). Berlin, Springer, 1972.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 184-189, 1975.

The Study of Time. Proceedings of the Third Conference of the International Society for the Study of Time. Fraser, J. T.; Lawrence, N.; Park, D. (eds). New York, Springer, 1978.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 209-210, 1983.

Styczeń, Tadeusz. Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności. Lublin, 1973.
Kamiński, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 165-168, 1973.

Styczeń, Tadeusz. Zarys etyki. Lublin, KUL, 1974.
Klimowicz, Ewa. Próba "unaukowienia" etyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 211-216, 1977.

Styczeń, Tadeusz. Etyka niezależna? Lublin, RW KUL, 1980.
Chudy, Wojciech. Etyka niezależna etyką chrześcijańską. Znak, nr 314-315, 1164-1170, 1980.
Bednarski, Feliks Wojciech. Roczniki Filozoficzne, 29(2), 136-138, 1981.

Styczeń, Tadeusz. W drodze do etyki. Lublin, RW KUL, 1984.
Krajewski, Kazimierz. Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 181-189, 1985/1986.

Such, Jan. O uniwersalności praw nauki. Warszawa, Książka i Wiedza, 1972.
Krajewski, Władysław. Książka o uniwersalności praw nauki. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 187-195, 1973.

Suchodolski, Bogdan. Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Warszawa, PWN, 1963.
Trybusiewicz, Janusz. Człowiek w myśli renesansu. Studia Filozoficzne, nr 3, 197-204, 1964.
Czerkawski, Jan. Renesansowa filozofia człowieka. Znak, nr 120, 750-754, 1964.
Węgrzecki, Adam. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 191-197, 1965.

Suchodolski, Bogdan. Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Tom 2. Warszawa, PWN, 1963.
Trybusiewicz, Janusz. Człowiek - rozum czy historia? Studia Filozoficzne, nr 3-4, 132-138, 1968.

Suchodolski, Bogdan. Świat człowieka a wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Suchodolski, Bogdan. Podstawy wychowania socjalistycznego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967.
Pilch, Tadeusz. Dwie książki o wychowaniu. Studia Filozoficzne, nr 2, 205-208, 1969.

Suicide and Euthanasia. The Rights of Personhood. Wallace, S. E. & Eser, A. (eds.). Knoxville, Univ. of Tennessee Pr., 1981.
Szawarski, Zbigniew. Samobójstwo i eutanazja. Etyka, nr 21, 201-205, 1984.

Sullivan, Mark W. Apuleian Logic, the Nature, Sources and Influence of Apulejus's Peri Hermeneias. Amsterdam, North Holland, 1967.
Korcik, Antoni. Logika Apulejusza. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 175-177, 1968.

Sumner, L. W. Abortion and Moral Theory. Princeton UP, 1981.
Przyłuska-Fiszer, Alicja. Klasyczny utylitaryzm a problem przerywania ciąży. Etyka, nr 23, 163-168, 1988.

Suppes, Patrick. Studies in the Methodology and Foundations of Science. Selected Papers from 1951 to 1969. Dordrecht, D. Reidel, 1969.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 258-261, 1971.

Swabey, Marie Collins. Comic Laughter. A Philosophical Essay. New Haven, Yale UP, 1961.
Dziemidok, Bohdan. Filozoficzna teoria komizmu. Studia Estetyczne, t. 1, 347-350, 1964.

Swiderskij, W. J. Fiłosofskoje znaczenije prostranstwienno-wriemiennych priedstawlienij w fizikie. Leningrad, Izdatielstwo Leningradskogo Uniwiersitieta, 1956.
Such, Jan. Radziecka monografia o czasie i przestrzeni. Studia Filozoficzne, nr 2, 200-216, 1957.

Swiecznikow, G. A. Przyczynowość i związek stanów w fizyce. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.
Schabowski, Zbigniew. Przyczynek do marksistowskiej teorii przyczynowości. Studia Filozoficzne, nr 2, 221-225, 1966.

Swieżawski, Stefan. Byt: zagadnienia metafizyki tomistycznej. Lublin, TN KUL, 1949.
Granat, Wincenty. Roczniki Filozoficzne, II-III, 439-441, 1949-1950.
Szary, Piotr. O ludzką mowę w filozofii. Znak, nr 26, 437-443, 1950.

Swieżawski, Stefan i Jaworski, Marian. Byt: zagadnienia metafizyki tomistycznej. Lublin, TN KUL, 1961.
Stróżewski, Władysław. Z zagadnień metafizyki. Znak, nr 96, 926-932, 1962.

Swieżawski, Stefan. Zagadnienie historii filozofii. Warszawa, PWN, 1966.
Kuderowicz, Zbigniew. Spór o historię filozofii jako dyscyplinę humanistyczną. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-184, 1968.
Cieniawa, Stanisław. Historiografia filozofii - metafilozofia - filozofia. Studia Filozoficzne, nr 1, 184-195, 1968.

Swieżawski, Stefan. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom II. Wiedza. Warszawa, ATK, 1974.
Grygiel, Ludmiła. Początki nowożytnych nauk. Znak, nr 260, 285-293, 1976.

Swieżawski, Stefan. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Tom III. Byt. Warszawa, 1978.
Włodek, Zofia. Dzieje upadku metafizyki średniowiecznej. Znak, nr 304, 1061-1069, 1979.

Swieżawski, Stefan. Człowiek i tajemnica. Kraków, Znak, 1978.
Tarnowski, Karol. W orbicie humanizmu chrześcijańskiego. Znak, nr 306, 1340-1347, 1979.

Swieżawski, Stefan. Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku. Kraków, Znak, 1983.
Górski, Karol. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 207-208, 1984.

Symotiuk, Stefan. Pojmowanie krytycyzmu i modele krytyki w polskich sporach filozoficznych XX wieku. Lublin, UMCS, 1987.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, XLV (4), 409-414, 1988.
Głombik, Czesław. Krytyka i filozofia. Studia Filozoficzne, nr 2, 192-196, 1989.

Synowiecki, Adam. Problem mechanicyzmu w naukach przyrodniczych. Wrocław, Ossolineum, 1969.
Majewski, Zbigniew. Blaski i cienie mechanicyzmu. Człowiek i Światopogląd, nr 11, 137-141, 1970.
Pulikowski, Wojciech. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 21-22, 1972.

Synthese, vol. XVIII, 1968.
Koziński, Przemysław. "Synthese" - międzynarodowe czasopismo metodologiczne. Studia Filozoficzne, nr 3, 252-257, 1970.

Synthese, vol. XXXV(4) [o percepcji], 1977.
Koziński, Przemysław. Zeszyt monotematyczny czasopisma "Synthese". Studia Filozoficzne, nr 11, 145-149, 1978.

Synthesis Philosophica [anglojęzyczna wersja Filozofska Istraživanja], 1986.
Górniak-Kocikowska, Krystyna. Filozoficzny dialog z Zagrzebia. Studia Filozoficzne, nr 3, 181-186, 1988.

Szacki, Jerzy. Durkheim. Warszawa, Wiedza i Życie, 1964.
Kłoskowska, Antonina. Durkheim. Studia Filozoficzne, nr 1, 180-182,1966.

Szacki, Jerzy. Kontrrewolucyjne paradoksy. Wizja świata francuskich antagonistów rewolucji 1789-1815. Warszawa, PWN, 1965.
Walicki, Andrzej. Logika paradoksów. Studia Filozoficzne, nr 3, 164-171, 1966.

Szacki, Jerzy. Historia myśli socjologicznej. Warszawa, 1983.
Siewierski, Jacenty. Książka o historii socjologii. Studia Filozoficzne, nr 6, 212-214, 1984.

Szaumian, S. K. Fiłosofskije woprosy tieorieticzeskoj lingwistiki. Moskwa, Izd. Nauka, 1971.
Tłokiński, Waldemar. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 11-13, 1973.

Szczepański, Jan. Socjologia. Rozwój problematyki i metod. Warszawa, PWN, 1961.
Bauman, Zgmunt. Ważne wydarzenie w polskiej humanistyce. Studia Filozoficzne, nr 3, 199-205, 1961.

Szeptulin, A. P. Kategorii dialektiki. Moskwa, 1971.
Modzelewski, Edward A. Dialektyka kategorii i ich historyczno-logiczna kolejność. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 260-265, 1972.

Szestow, Lew. Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii. Wodziński, Cezary (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1987.
Borzym, Stanisław. Świadectwo Szestowa. Znak, nr 398, 92-97, 1988.

Szewczyk, Jan. Eros i rewolucja. Krytyka antropologii filozoficznej Herberta Marcusego. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1971.
Borgosz, Józef. Rozprawka o Marcusem. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 237-242, 1972.

Szewczyk, Jan. Dialektyka uprawiania marksizmu. Warszawa, Książka i Wiedza, 1974.
Chmielecki, Andrzej. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 275-277, 1975.

Szkice filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze. Warszawa-Kraków, PWN, 1964.
Kuderowicz, Zbigniew. Księga jubileuszowa Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 1, 148-157, 1965.
Zob. też: Tischner, Józef. [List do redakcji]. Studia Filozoficzne, nr 3, 244, 1965.

Szkoła frankfurcka. Łoziński, J. (red.). 2 tomy. Warszawa, Kolegium Otryckie, 1987.
Hanasz, Waldemar. Pasjonujące początki "frankfurtyzmu". Studia Filozoficzne, nr 8, 199-202, 1988.

Szmyd, Jan. Filozofia moralna Santayany. Warszawa, 1968.
Komorowski, Adam. Pasowanie Santayany. Studia Filozoficzne, nr 5, 204-206, 1969.

Szmyd, Jan. Filozofia moralna Santayany. Warszawa, 1968. Novozamska, Jana. G. Santayana a americka filozofie, Academia Praha, 1968. Endovickij, V. D. Kritika filosofii amerikanskogo kritičeskogo realizma. Moskwa, 1968.
Szyszkowski, Wacław. Ruch Filozoficzny, XXIX (1), 13-18, 1971.

Szmyd, Jan. Jan Hempel. Idee i wartości. Warszawa, KiW, 1975.
Błaszczak, Bogumiła. Jan Hempel, idee i wartości. Studia Filozoficzne, nr 9, 144-149, 1976.
Tyburski, Włodzimierz. Ruch Filozoficzny, XXXV (1-2), 34-37, 1977.

Szpotański, Zenon. O wolności myślenia. Kraków, Znak, 1986.
Mazur, Aneta. Uciekinier z wieży Babel. Znak, nr 399, 113-118, 1988.

Sztuka i społeczeństwo. T. I. Ocalenie przez sztukę. Kuczyńska, Alicja (red.). Warszawa, PWN, 1973.
Kaczyński, Andrzej. Ocalenie przez sztukę. Studia Filozoficzne, nr 5, 194-196, 1974.

Sztumski, W. i Sztumski, J. Zarys marksistowskiej teorii poznania. Częstochowa, WSP, 1979.
Šmid, Wacław. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 77-80, 1982/83.

Szuman, Stefan. O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa, PZWS, 1962.
Wojnar, Irena. S. Szuman o wychowaniu estetycznym. Estetyka, IV, 273-276, 1963.

Szumilewicz, Irena. O kierunku upływu czasu. Warszawa, PWN, 1964.
Demiański, Marek. W którą stronę płynie czas? Studia Filozoficzne, nr 2, 222-223, 1965.

Szumowski, Władysław. Dzieje filozofii medycyny, jej istota, nazwa i definicja. Kraków, PAU, 1947. Filozofia medycyny, sprawozdania, rozważania. Kraków, Gebethner i Wolff, 1948. O eunuchach i kastracji w różnych krajach i czasach oraz kilka drobnych artykułów. Kraków, Gebethner i Wolff, 1946.
Bilikiewicz, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XVI (3-4), 121-123, 1948.

Szwarcman, K. A. Nowyje tiediencii w razwitii sowriemiennoj burżuaznoj etiki. Moskwa, 1977.
Jedynak, Stanisław. Nowe tendencje etyki zachodniej. Studia Filozoficzne, nr 5, 173-175, 1978.

Szyfman, Leon. Jędrzej Śniadecki przyrodnik-filozof. Warszawa, Książka i Wiedza, 1960.
Dominas, Henryk i Dradrach, Wanda. Spór o puściznę Jędrzeja Śniadeckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 105-124, 1961.

Szymacha, Andrzej. Szczególna teoria względności. Warszawa, Alfa, 1985.
Hadryś, Henryk. Struktura logiczna szczególnej teorii względności. Studia Filozoficzne, nr 9, 185-186, 1986.

Szymborski, Krzysztof. Relacje teorii i eksperymentu w genezie fizyki kwantowej. Wrocław, Ossolineum, 1980.
Sady, Wojciech. Geneza teorii kwantów. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 260-264, 1981.

Szymborski, Krzysztof. Oblicza nauki. Warszawa, Iskry, 1986.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 187-190, 1988.

Szymura, Jerzy. Język, mowa, prawda w perspektywie fenomenologii lingwistycznej J. L. Austina. Wrocław, Ossolineum, 1982.
Woleński, Jan. Filozofia J. L. Austina. Studia Filozoficzne, nr 7, 167-170, 1985.
Baran, Bogdan. Drwiący Piłat a filozofia analityczna. Znak, nr 375-376, 232-238, 1986.

Szymusiak, Jan M. Grzegorz Teolog. U źródeł chrześcijańskiej myśli IV w.
Winniczuk, Lidia. Na marginesie recenzji. Studia Filozoficzne, nr 1, 207-208, 1971.

Szynkaruk, W. I. Tieoria poznanija, łogika i dialektika I. Kanta. (I. Kant kak rodonaczalnik kłasiczeskoj fiłosofii). Kijów, Naukowa Dumka, 1974.
Miś, Andrzej. Kant i klasyczna filozofia niemiecka. Studia Filozoficzne, nr 6, 141-145, 1975.

Szyszkin, A. Osnowy kommunisticzeskoj morali. Moskwa, 1955.
Jankowski, Henryk i Turski, Ryszard. Nowa książka z etyki marksistowskiej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 183-188, 1956.

Szyszkin, A. F. i Szwarcman, K. A. XX wiek i moralnyje cennosti czełowieczenstwa. Moskwa, 1968.
Michalik, Mieczysław. O problemach moralnych naszej epoki. Etyka, t. 5, 152-155, 1969.

Szyszkowska, Maria. Neokantyzm. Filozofia społeczna wraz z filozofią prawa natury o zmiennej treści. Warszawa, PAX, 1970.
Tischner, Józef. Neokantyzm. Znak, nr 209, 1541-1545, 1971.
Trębicki, Jerzy. Neokantyzm. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 113-116, 1971.
Rudziński, Roman. Próba oceny neokantyzmu. Studia Filozoficzne, nr 5, 218-221, 1972.
Mycielski, Andrzej. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 9-11, 1973.

Szyszkowska, Maria. Dociekania nad prawem natury, czyli o potrzebach człowieka. Warszawa, PAX, 1972.
Blaszke, Marek. Rozważania wokół prawa natury. Studia Filozoficzne, nr 5, 268-276, 1973.

Szyszkowska, Maria. Teorie prawa natury XX wieku w Polsce. Warszawa, PWN, 1982.
Kleszcz, Ryszard. Ruch Filozoficzny, nr 4, 315-320, 1982/83.
Smoczyński, Paweł J. Dylematy filozofii prawa natury w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 4, 189-193, 1985.

Ś

Ścibor-Rylska, T. Porządek i organizacja w przyrodzie. Warszawa, PAX, 1974.
Ślaga, Szczepan W. W poszukiwaniu istoty życia. Znak, nr 247, 100-105, 1975.

Śladkowska, Anna. Poglądy społeczno-polityczne i filozoficzne Edwarda Dembowskiego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1955.
Tatarkiewicz, Władysław. Monografia o Edwardzie Dembowskim. Myśl Filozoficzna, nr 3, 189-193, 1956.

Ślipko, Tadeusz. Zarys etyki szczegółowej. T. 1 i 2. Kraków, WAM, 1982.
Szostek, Andrzej. O moralności: filozoficznie, systematycznie i szczegółowo. Znak, nr 359, 1396-1405, 1984.

Ślipko, Tadeusz. Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki. Warszawa, ATK, 1988.
Klimowicz, Ewa. Granice życia w świetle pewnej odmiany etyki chrześcijańskiej. Studia Filozoficzne, nr 11, 176-184, 1989.

Śniadecki, Jan. Żywot literacku Hugona Kołłątaja z opisaniem stanu Akademii Krakowskiej, w jakim się znajdowała przed rokiem 1780. Barycz, Henryk (wstęp i oprac.). Wrocław, Ossolineum, 1951.
Samuel Dür. Pierwsze wydanie pracy Jana Śniadeckiego w Polsce Ludowej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 267-272, 1953.

Śniadecki, Jan. Wybór pism naukowych. Warszawa, PWN, 1954.
Szacki, Jerzy. Spór o ocenę spuścizny filozoficznej Jana Śniadeckiego. Myśl Filozoficzna, nr 3, 136-145, 1955.

Świderski, W. I. i Karmin, A. S. Konečnoe i beskonečnoe. Fiłosofskij aspekt problemy. Moskwa, Nauka, 1966.
Krajewski, Władysław. O pojęciu nieskończoności i o pewnej koncepcji stosunku filozofii do nauki.  Studia Filozoficzne, nr 2, 260-264, 1967.

T

Tait, Katherine. My Father Bertrand Russell. New York & London, 1975.
Życiński, Józef. Między ewangelią a Principia mathematica. Znak, nr 297, 248-260, 1979.

Tammelo, Ilmar & Moens, Gabriël. 1976, German, Book edition: Logische Verfahren der juristischen Begründung. Eine Einführung. Wien, Springer, 1976. Tammelo, Ilmar. Modern Logic in the Service of Law. Wien, Springer, 1978.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 42-45, 1979.

Tanalski, Dionizy. Wolność człowieka. Personalizm a marksizm. Próba konfrontacji. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Sarnowski, Stefan. Personalizm i marksizm: nieudana próba konfrontacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 232-235, 1969.
Wojcieszek, Andrzej A. Historia i grzech. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 110-116, 1969.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia filozofii. Tom I. Kraków, Czytelnik i ZN im. Ossolińskich, 1946.
Znamierowski, Czesław. Myśl Współczesna, nr 4, 122-125, 1947.

Tatarkiewicz, Władysław. O szczęściu. Kraków, Wiedza-Zawód-Kultura, 1947.
Dąmbska, Izydora. Ruch Filozoficzny, XVI (3-4), 97-99, 1948.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia estetyki. Tom I. Estetyka Starożytna. Tom 2. Estetyka średniowieczna. Wrocław, 1960.
Morawski, Stefan. Tatarkiewicza opus magnum. Studia Filozoficzne, nr 3, 185-199, 1961.
Stróżewski, Władysław. Historia estetyki. Znak, nr 83, 745-748, 1961.
Pelc, Jerzy. Uwagi o Historii estetyki Władysława Tatarkiewicza. Estetyka, II, 277-284, 1961.
Elzenberg, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 28-34, 1962.

Tatarkiewicz, Władysław. Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne. Warszawa, PWN, 1975.
Madeja, Zygmunt. Ruch Filozoficzny, XXXV (1-2), 30-34, 1977.

Taylor, Paul W. Normative Discourse. Prentice-Hall, 1961.
Zapaśnik, Stanisław. Rozumowania normatywne w ujęciu P. W. Taylora. Etyka, t. 5, 156-172, 1969.

Taylor, Chrales. Hegel and Modern Society. Cambridge UP, 1979.
Dominiak, Grzegorz. Ruch Filozoficzny, nr 4, 320-323, 1982/83.

Technika a społeczeństwo. Antologia. Siciński, Andrzej (wybór, wstęp). Warszawa, PIW, 1974.
Heller, Michał. Technika - nowe środowisko człowieka. Znak, nr 255, 1209-1214, 1975.

Teilhard de Chardin, Pierre. Środowisko Boże. Warszawa, PAX, 196. Człowiek - struktura i kierunki ewolucji grupy zoologicznej ludzkiej. Warszawa, PAX, 1962. Wildiers, M. M. Ku chrześcijańskiemu neohumanizmowi. Warszawa, PAX, 1964.
Rylska, Teresa. Teilhard i o Teilhardzie w tłumaczeniu polskim. Znak, nr 131, 660-669, 1965.

Teksty Filozoficzne. Kraków, PAT, 1985-1989.
Galarowicz, Jan. Teksty Filozoficzne. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 343-345, 1990.

Temkinowa, Hanna. Bakunin i antynomie wolności. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.
Walicki, Andrzej. Bakunin i antynomie wolności. Studia Filozoficzne, nr 4, 117-121, 1965.

Tempczyk, Michał. Strukturalizm w fizyce współczesnej. Warszawa, WUW, 1980.
Stasiak, Makary Krzysztof. Strukturalizm - propozycja dla fizyków. Studia Filozoficzne, nr 7, 163-167, 1980.

Tempczyk, Michał. Fizyka a świat realny. Elementy filozofii fizyki. Warszawa, PWN, 1986.
Kalinowski, Marek W. Filozofia procesu fizycznego. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-181, 1988.

Teologia wyzwolenia. Wybór tekstów. Tanalski, Dionizy (red.), Perlin, Janina i in. (tłum.). Warszawa, ANS, 1987.
Hinz, Krzysztof J. Latynoamerykańska teologia wyzwolenia. Studia Filozoficzne, nr 12, 189-191, 1987.

Teoria y Practica. [Hawana], 1967.
Żurawicki, Leon. Kuba: teoria i praktyka współczesnej rewolucji. Studia Filozoficzne, nr 2, 159-166, 1969.

Teorie a Metoda, 1969-1970.
Przybyło, Michał. Czasopismo metodologiczne Czechosłowackiej Akademii Nauk. Studia Filozoficzne, nr 6, 179-185, 1972.

Teorija poznanija i sowriemiennaja fizika. Saczkow, Ju. W. (red.). Moskwa, Nauka, 1984.
Czarnocka, Małgorzata. Współczesna fizyka jako źródło epistemologicznych inspiracji. Studia Filozoficzne, nr 1, 182-187, 1987.

Teumer, Elfriede. Philosophische Probleme der Wechselbeziehung von Struktur und Funktion in der Biologie. Jena, 1969.
Stuchliński, Józef. Filozofia nauki a światopogląd. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 130-134, 1970.

Tezy Stalina o języku a metodologia badań literackich. Żółkiewski, Stefan i in. Wrocław, Instytut Badań Literackich, 1952.
Kossak, Jerzy. Z metodologii badań literackich. Myśl Filozoficzna, nr 4, 299-309, 1952.

Theiler, Willy. Forschungen zum Neuplatonismus. Berlin, de Gruyter, 1966.
G., L. Ruch Filozoficzny, XXVI (4), 321-323, 1968.

Theobald, D. W. An Introduction to the Philosophy of Science. London, 1968.
Zamecki, Stefan. Filozofia nauki na cenzurowanym. Studia Filozoficzne, nr 6, 134-140, 1970.

Theodorides, Ch. [Epikur. Prawdziwe oblicze świata starożytnego]. Ateny, 1954.
Georgiadis, Kostas. Grecka monografia o Epikurze. Myśl Filozoficzna, nr 2, 165-172, 1956.

Theoria, 1972-1973.
Koj, Leon. Szwedzkie czasopismo filozoficzne. Studia Filozoficzne, nr 1, 155-159, 1975.

Theoria, 1982.
Woleński, Jan. "Theoria" - szwedzkie czasopismo filozoficzne. Studia Filozoficzne, nr 5, 205-208, 1984.

Theoria, 2-3, 1985.
Woleński, Jan. "Theoria" o Eriku Steniusie. Studia Filozoficzne, nr 10, 193-196, 1986.

Theorie und Labor - Dialektik als Program der Naturwissenschaften. Plath, P. and Sandkühler (hrsg.). Köln, Pahl-Rugenstein, 1978.
Borowicz-Sierocka, Beata. Dialektyka jako program nauk przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 4, 181-186, 1981.

Theorien kollektiven Verhaltens : Beiträge zur Amalyse sozialer Protestaktionen und Bewegungen. Heinz, Walter R & Schöber, Peter (red.). Darmstad und Neuwied, 1973.
Sztumski, Janusz. Protesty i ruchy społeczne w świetle teorii psychosocjologicznych. Studia Filozoficzne, nr 9, 153-155, 1974.

Thomson, Ann. Materialism and Society in the Mid-Eighteenth Century: La Mettrie's "Discours Préliminare". Genève, Librairie Droz, 1981.
Skrzypek, Marian. Próba reinterpretacji La Mettriego. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 141-143, 1982.

Thomson, George.  The First Philosophers. London, Laurence and Wishart, 1955.
Puterman, Załma. Teorie filozoficzne a baza ekonomiczna. Studia Filozoficzne, nr 6, 198-203, 1960.

Thoreau, Henry David. Życie bez zasad. Cieplińska, Halina (tłum.). Warszawa, Czytelnik, 1983.
Jasiński, Bogusław. Czy można żyć według zasad natury? Studia Filozoficzne, nr 5, 184-188, 1986.
Sojka, Marek. Henry David Thoreau - apostoł indywidualizmu i wolności. Znak, nr 382, 95-99, 1986.

Tieorija sistiem i biołogia. Moskwa, Mir, 1971.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 151-153, 1973.

Timpanaro, Sebastiano. Sul materialismo. Pisa, Nistri-Lischi, 1970.
Ugniewska, Joanna. Wartości oświecenia jako aktualne wartości marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 6, 159-163, 1974.

Timpanaro, Sebastiano. Il lapsus freudiano. Psicoanalisi e critica testuale. Scandicci: La Nuova Italia, 1975.
Ugniewska, Joanna. Psychoanaliza - nauka czy utopia? Studia Filozoficzne, nr 1, 173-176, 1976.

Tischner, Józef. Świat ludzkich nadziei. Kraków, Znak, 1975.
Tarnowski, Karol. Książka o sprawach ludzkich. Znak, nr 266-267, 1283-1294, 1976.

Titarenko, A. I. Antiidiei. Moskwa, Polizdat, 1976.
Borgosz, Józef. Kontrowersje ideologiczne we współczesnej świadomości moralnej. Studia Filozoficzne, nr 7, 155-158, 1978.

Tiuchin, W. S. Otrażenie, sistiemy, kibiernietika. Tieoria otrażenija w swietie kibiernietiki i sistiemnogo podchoda. Moskwa, Nauka, 1972.
Lubański, Mieczysław. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 159-161, 1974.

Todd, Emmanuel. The Causes of Progress. Culture, Authority and Change. Oxford, Blackwell, 1988.
Magala, Sławomir. Elementarz zamiast fabryki. Studia Filozoficzzne, nr 5, 175-178, 1988.

Tokariew, Siergiej A. Pierwotne formy religii i ich rozwój. Warszawa, Książka i Wiedza, 1969.
Ciupak, Edward. Rozwój religii pierwotnej. Studia Filozoficzne, nr 2, 218-222, 1970.

Tokarczyk, Roman. Prawa narodzin, życia i śmierci. Etyczne problemy współczesności. Lublin, Wyd. Lubelskie, 1984.
Gula, Janusz. [M.in. o tym, że spore partie książki są plagiatem]. Roczniki Filozociczne, 33/34(2), 190-207, 1985/1986.

Tokarski, Mikołaj Franciszek. Filozofia bytu u Mikołaja z Kuzy. Lublin, TN KUL, 1958.
Kołakowski, Leszek. W sprawie ortodoksji Mikołaja z Kuzy. Studia Filozoficzne, nr 2, 173-178, 1959.

Tokarski, Stanisław. Jogini i wspólnoty. Nowoczesna recepcja hinduizmu. Wrocław, Ossolineum, 1987.
Wilowski, Włodzimierz. Współczesna recepcja filozofii indyjskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 182-185, 1989.

Tomaszewski, Tadeusz. Wstęp do psychologii. Warszawa, PWN, 1963.
Łubnicki, Narcyz. O podstawowych zagadnieniach psychologii. Studia Filozoficzne, nr 4, 147-154, 1964.

Tomasz z Akwinu. Traktat o człowieku. Swieżawski, Stefan (tłum. i oprac.). Poznań, Pallotinum, 1956.
Stróżewski, Władysław. Traktat o człowieku. Znak, nr 78, 1681-1688, 1960.

Tondl, Ladislav. Problémy semantiky. Praga, 1966.
Zich, Otakar. Problemy semantyki. Skwierciński, M. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 239-244, 1967.

Topitsch, Ernst. Vom Ursprung und Ende der Metaphysik: Eine Studie zur Weltanschauungskritik. Wien, Springer-Verlag, 1958.
Lazari-Pawłowska, Ija. O źródłach i upadu metafizyki. Studia Filozoficzne, nr 6, 176-179, 1958.
Pieczyński, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XX (3), 158-160, 1961.

Topolski, Jerzy. Metodologia historii. Warszawa, PWN, 1968.
Nowak, Leszek. Jerzego Topolskiego model metodologiczny historii. Studia Filozoficzne, nr 5, 195-204, 1969.

Topolski, Jerzy. Świat bez historii. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1972.
Blaszke, Marek. Świat bez historii. Studia Filozoficzne, nr 7, 184-191, 1973.

Toulmin, Stephen. The Uses of Argument. Cambridge, Univ. Pr., 1958.
Sztumski, Janusz. Ruch Filozoficzny, XVIII (4), 185-186, 1958.
Marciszewski, Witold. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 145-150, 1959.

Toulmin, Stephen. Human Understanding, vol. I. Oxford, Clarendon Pr., 1972.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 145-148, 1973.

Trachtenberg, O. W. Oczerki po istorii zapadno-jewropiejskoj sriedniowiekowoj fiłosofii. Moskwa, 1957.
Gromczyński, Wiesław. O radzieckich "Szkicach z historii filozofii średniowiecza". Studia Filozoficzne, nr 2-3, 285, 1960.

Tradycja a współczesność. Kozłowski, Roman (red.). Poznań, UAM, 1981.
Urbaniak, Józef. Jubileusz prof. Stefana Kaczmarka. Studia Filozoficzne, nr 4, 205-208, 1983.

Transactions of Peirce Society, 1970.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Amerykański kwartalnik poświęcony filozofii Peirce’a. Studia Filozoficzne, nr 5, 197-200, 1972.

Trąbka, Jan. Mózg a świadomość. Kraków, Wyd. Literackie, 1983.
Kopania, Jerzy. Monizm cybernetyczny. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 161-166, 1984.

Trentowski, Bronisław. Pisma o filozofii religii. Kozanecki, T. (wyd.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 11, 1965.
Walicki, Andrzej. Nieznane pisma filozoficzne Br. F. Trentowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 252-262, 1967.

Trentowski, Bronisław. Stosunek filozofii do cybernetyki oraz wybór pism filozoficznych z lat 1842-1845. PWN, 1974.
Pieróg, Stanisław. Bronisław Trentowski i filozofia narodowa. Studia Filozoficzne, nr 6, 169-173, 1976.

Tresmontant, Claude. Problem istnienia Boga. Warszawa, PAX, 1970.
Heller, Michał. Kosmologia - filozofia - Bóg. Znak, nr 217-218, 1125-1129.

Trębicki, Jerzy. Etyka Maxa Schelera. Warszawa, PWN, 1973.
Zwoliński, Zbigniew. Krytyka etyki fenomenologicznej. Etyka, t. 13, 252-259, 1974.

Trigg, Roger. Rozum a zaangażowanie. Warszawa, PAX, 1977.
Heller, Michał. 10. pytanie Piłata. Znak, nr 286-287, 640-647, 1978.
Musialska, Ewa. Rozum a zaangażowanie. Studia Filozoficzne, nr 9, 185-188, 1979.

Trillhaas, Wolfgang. Religionsphilosophie. Berlin, de Gruyter, 1972.
Poniatowski, Zygmunt. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 13-17, 1973.
Pachciarek, Paweł. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 171-176, 1975.

Troskolański, Adam T. O twórczości. Piśmiennictwo naukowo-techniczne. Warszawa, PWN, 1978.
Czapnik, Aleksander. O twórczości. Studia Filozoficzne, nr 7, 174-176, 1979.

Trostnikow, W. I. Konstruktywne procesy w matematyce. Moskwa, Nauka, 1975.
Stanisławek, Jędrzej. Czy matematyka konstruktywna jest prawdziwsza od klasycznej? Studia Filozoficzne, nr 7, 142-145, 1977.

Turek, Leszek. Kultura i rewolucja. Wrocław, Ossolineum, 1973.
Mizińska, Jadwiga. Tragizm walki. Studia Filozoficzne, nr 10, 121-125, 1974.

Twardowski, Kazimierz. Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa, PWN, 1965.
Łuszczewska-Romahnowa, Seweryna. Program filozofii naukowej Kazimierza Twardowskiego. Studia Filozoficzne, nr 4, 154-168, 1967.

Tyburski, Włodzimierz. Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu. Rozwój - metamorfozy - załamania. Toruń, 1989.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, XLVII (3-4), 270-272, 1990.

Tyrowicz, Stanisław. Światło wiedzy zdeprawowanej. Idee niemieckiej socjologii i filozofii 1933-1945. Poznań, Instytut Zachodni, 1970.
Syski, Jacek. Światło wiedzy zdeprawowanej. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 145-152, 1971.

Tyszkiewicz, Magdalena. Psychopatologia ekspresji. Twórczość plastyczna chorych psychicznie. Warszawa, PWN, 1987.
Wojewódzki, Tadeusz. Metodologiczny kształt psychopatologii ekspresji. Studia Filozoficzne, nr 10, 217-219, 1988.

U

Uchiyama, Minoru. Das wertwidrige in der Ethik Max Schelers. Bonn, H. Bouvier, 1966.
Trębicki, Jerzy. Co przeciwstawia się wartości na gruncie etyki M. Schelera. Studia Filozoficzne, nr 1, 238-242, 1969.

Uczenije I. P.Pawłowa i fiłosofskije woprosy psichołogii. Moskwa, 1952.
Pietrasiński, Zbigniew. Z frontu przebudowy psychologii. Myśl Filozoficzna, nr 3, 273-280, 1953.

Ujomow, A. I. O wriemiennom sootnoszenii mieżdu priczinoj i sledstwijem. Uczonnyje zapiski, XXI(1), 1960.
Krajewski, Władysław. Koncepcja równoczesności przyczyny i skutku. Studia Filozoficzne, nr 2, 233-236, 1962.

Ullmann, Walter. Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu. Łódź, 1985.
Brozi, Krzysztof J. Dwa renesansy. Polityczno-prawne źródła laicyzacji kultury średniowiecznej. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-169, 1988.

Urbanek, Adam. Rewolucja naukowa w biologii. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1973.
Krajewski, Władysław. Rewolucja naukowa w biologii. Studia Filozoficzne, nr 7, 215-221, 1974.

Urbankowski, Bohdan. Dostojewski - dramat humanizmów. Warszawa, KAW, 1978.
Mackiewicz, Witold. Dialektyka rozumu i ducha. Studia Filozoficzne, nr 4, 155-161, 1979.

Urmson, J. O. Philosophical Analysis. Its Development between the Two World Wars. Oxford, Clarendon, 1958.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 55-59, 1962.

Urmson, J. O. The Emotive Theory of Ethics. London, Hutchinson, 1968.
Buczyńska-Garewicz, Hanna. Krytyka emotywizmu. Etyka, nr 7, 196-200, 1970.

Unamuno, Miguel de. O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów. Woźniakowski, Henryk (tłum.). Kraków, Wyd. Literackie, 1984.
Borzym, Stanisław. Zwątpienie i nadzieja. Znak, nr 372, 127-133, 1985.

Utility and Rights. Frey, R. G. (ed.). Univ. of Minnesota Pr., 1984.
Hołówka, Jacek. Teorie praw i teorie użyteczności. Etyka, nr 24, 268-274, 1988.

Les Utopies à la Renaissance. Colloque international, avril 1961. Bruxelles, Presses universitaires de Bruxelles; Paris, Presses universitaires de France, 1963.
Voisé, Waldemar. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 203-206, 1965.