INDEKS RECENZJI I PRZEGLĄDÓW LITERATURY

A - C | D - G | H - K | L - N | O - R | S - U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż


strona główna

polskie czasopisma filozoficzne
polskie książki filozoficzne
polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

V

Vacca, Giuseppe. Marxismo e analisi sociale. Bari, De Donato, 1969. Lukàcs o Korsch? Bari, De Donato, 1969. Scienza, Stato e critica di classe. Bari, De Donato, 1970.
Nowicki, Andrzej. Przeciwko redukcji marksizmu do filozofii. Studia Filozoficzne, nr 6, 151-156, 1974.

Valentini, Francesco. La controriforma della dialectica (conscienza e storia nel neodealismo italiano). Roma, Riuniti, 1966.
Burak-Puliti, Krystyna. Pokantowska tendencja włoskiego neoheglizmu. Studia Filozoficzne, nr 6, 163-165, 1974.

Van Lier, Henri. Nowy wiek. Gomulicki, R. (tłum.). Warszawa, PIW, 1970.
Zachariasz, Andrzej L. Nowy wiek. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 241-247, 1972.

Veath, H. B. Aristotle. A Contemporary Appreciation. Bloomington, 1974.
Żegleń, Urszula. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 149-151, 1976.

Veatch, Robert M. Case Studies in Medical Ethics. Harvard UP, 1977.
Przyłuska-Fiszer, Alicja. Praktyczne pytania etyki lekarskiej. Etyka, nr 20, 170-173, 1980

Vedanta for the Modern World. Ischerwood, Christopher (ed. and intr.). London, G. Allen and Unwin, 1948.
Szaniawski, Klemens. Ruch Filozoficzny, XVII (4), 152-155, 1949-1950.

Verantwortung und Ethik in der Wissenschaft. Symposium der Max-Planck-Gesellschaft, Mai 1984. München, 1984.
Wojciechowski, Krzysztof. Odpowiedzialność uczonych. Etyka, nr 24, 278-282, 1988.

Vercruysse, Jeroom. Bibliographie descriptive des écrits du Baron d'Holbach. Paris, Minard, 1971.
Skrzypek Marian. Cenna bibliografia. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 262-264, 1972.

Vernant, Jean-Pierre. Mythe et pensée chez les Grecs Études de psychologie historique. Paris, Maspero, 1966.
Król, Marcin. Psychologia historyczna Jean-Pierre Vernanta. Studia Filozoficzne, nr 3, 250-255, 1967.

Vernant, Jean-Pierre. Źródła myśli greckiej. Warszawa, PWN, 1969.
Michalski, Krzysztof. Źródła myśli greckiej. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 155-158, 1970.

Vernière, Paul. Spinoza et la pensée française avant la Révolution. Paris, Presses Univ. de France, 1954.
Kołakowski, Leszek. Spinoza i Francja. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 333-344, 1955.

Vialatoux, Joseph. Le peuplement humain. Faits et questions. Doctrines et théories. Signification humaine du mariage. - Tome I. Faits et questions. Paris, Ouvrieres, 1957 i 1959.
Makowski, Tadeusz. Roczniki Filozoficzne, 13(2), 123-128, 1965.

Viera, Elena Jorge. José Martí, el método de su crítica literaria. La Habana, 1984.
Skłodowska, Elżbieta. Wokół myśli estetycznej José Martíego. Studia Filozoficzne, nr 12, 165-169, 1987.

Vinding Kruse, Frederik. Erkenntnis und Wertung. Das Grundproblem der Erkenntnislehre und Ethik. Berlin, 1960.
Pieczyński, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 47-50, 1962.

Vivarium - An International Journal for the Philosophy and Intellectual Life of the Middle Ages and Renaissance, XVI, 1978.
Grochal, Zbigniew Paweł. Aktualność tradycji: "Vivarium" w r. 1978. Studia Filozoficzne, nr 4, 179-188, 1980.

Vlastos, Gregory. Platonic Studies. Princeton UP, 1973.
Boczar, Mieczysław. Platon z punktu widzenia semantyki. Studia Filozoficzne, nr 8, 145-150, 1976.

Vogel, Heinrich. Zum philosophischen Wirken Max Plancks. Seine kritik am Positivismus. Akad.-Verlag, Berlin 1961.
Lewi, Sabina. Antypozytywizm Maxa Plancka. Studia Filozoficzne, nr 2, 172-178, 1964.

Voisé, Waldemar. Początki nowożytnych nauk społecznych. Warszawa, Książka i Wiedza, 1962.
Szacka, Barbara. Kłopoty z historią nauk społecznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 197-200, 1964.
Moese, Henryk. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 167-168, 1964.

Volkmann-Schluck, Karl-Heinz. Mythos und Logos. Interpretationen zu Schellings Philosophie der Mythologie. Berlin, de Gruyter, 1969.
Czapliński, Witold. Ruch Filozoficzny, XXIX (1), 21-26, 1971.

Voltaire. Listy o Anglikach albo listy filozoficzne. Rogoziński, Julian (tłum.). Warszawa, PIW, 1953.
Beylin, Paweł. Na marginesie "Listów o Anglikach" Woltera. Myśl Filozoficzna, nr 2, 190-194, 1955.

Voltaire. Pogawędki i dialogi filozoficzne. Rogoziński, Julian (tłum.). Warszawa, PIW, 1954.
Mrówczyński, Tadeusz. Przykład Woltera. Myśl Filozoficzna, nr 2, 195-200, 1955.

Die Vorsokratiker. Fragmente und Quellenberichte. Berlin, Akademie Verlag, 1959.
Kupis, Bogdan. Niemiecka antologia presokratyków. Studia Filozoficzne, nr 3, 216-220, 1961.

W

W kręgu inspiracji leninowskich. Ossolineum, 1971.
Mrówczyński, Tadeusz. Leninizm - filozofia działania. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 101-107, 1971.

W nurcie zagadnień posoborowych, 6 tomów. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa, Wydawnictwo SS. Loretanek, 1967-1972.
Zdybicka, Zofia Józefa. Książki dla wszystkich. Znak, nr 226-227, 631-637, 1973.

W poszukiwaniu prawdy. Pamięci profesora Kazimierza Kłósaka. Lubański, M. i Ślaga, Sz. W. (red.). Warszawa, ATK, 1987.
Kubat, Kazimierz. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 261-266, 1989/1990.

Waelhens, Alphonse de. Chemins et impasses de l'ontologie heideggerienne; à propos des Holzwege. Louvain, 1953. Waelhens, Alphonse de. La philosophie de Martin Heidegger. Louvain, 1942, 1955.
Piwko, Stanisław. Drogi i bezdroża ontologii Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 2, 201-206, 1962.

Waismann, Friedrich. "Verifiability" i "Language Strata" w: Logic and Language. Flew, Anthony (ed.). Oxford, 1955.
Lewi, Sabina. Odwroty od neopozytywistycznych dogmatów. Studia Filozoficzne, nr 1, 195-200, 1961.

Waldenberg, Marek. Kautsky. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1976.
Łosiak, Hanna. Materializm Kautskiego - dialektyczny czy eklektyczny. Studia Filozoficzne, nr 4, 187-189, 1977.

Waldron, Jeremy. Theoretical Foundations of Liberalism. Philosophical Quarterly, 1987.
Gowin, Jarosław. Definiowanie liberalizmu. Znak, nr 396-397, 218-224, 1988.

Walecki, Henryk. Wybór pism, t. I/II. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967.
Modzelewski, Wojciech. Waleckiego koncepcja narodu. Studia Filozoficzne, nr 1, 205-209, 1970.

Walicki, Andrzej. Osobowość a historia. Studia z dziejów literatury i myśli rosyjskiej. Warszawa, PIW, 1959.
Szacki, Jerzy. W stronę antropologii filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-185, 1961.

Walicki, Andrzej. W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa. Warszawa, PWN, 1964.
Trybusiewicz, Janusz. Rosja i Europa - rosyjski dylemat. Studia Filozoficzne, nr 2, 244-252, 1966.

Walicki, Andrzej. Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego. Warszawa, PIW, 1970.
Garewicz, Jan. Światopogląd polskiego romantyzmu. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 113-117, 1971.
Łagowski, Bronisław. Studium filozofii nadziei. Studia Filozoficzne, nr 3, 209-214, 1974.

Walicki, Andrzej. Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu. Warszawa, 1973.
Pawlak, Józef. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 47-49, 1976.

Walicki, Andrzej. Polska, Rosja, marksizm. Studia z dziejów marksizmu i jego recepcji. Warszawa, Książka i Wiedza, 1983.
Styczyński, Marek. O sztucznych sposobach suszenia cygar. Studia Filozoficzne, nr 1, 159-162, 1985.
Borzym, Stanisław. Marksizm a Polska i Rosja. Znak, nr 365, 123-129, 1985.

Walicki, Andrzej. Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu. Warszawa, PIW, 1983.
Skoczyński, Jan. Polska obecność. Znak, nr 351-352, 383-387, 1984.

Walicki, Andrzej. Hayek w Polsce. Critical Review. 1988.
Gowin, Jarosław. Filozofia i liberalizm w Polsce. Znak, nr 416, 111-115, 1990.

Wallace, William A. Causality and Scientific Explanation. Vol. I: Medevial and Early Classical Science. Ann Arbor, Univ. of Michigan Pr., 1972. Vol. II: Classical and Contemporary Science. Ann Arbor, Univ. of Michigan Pr., 1974.
Zamecki, Stefan. Naukowe wyjaśnianie w oczach historyka filozofii. Studia Filozoficzne, nr 3, 167-172, 1978.

Wallner, Friedrich. Die Grenzen der Sprache und der Erkenntnis. Analysen an und im Anschluß an Wittgensteins Philosophie. Wien, Braumüller,  1983. Wittgensteins philosophisches Lebenswerk als Einheit. Überlegungen zu und Übungen an einem neuen Konzept von Philosophie. Wien Braumüller, 1983.
Bronk, Andrzej. W sprawie jedności poglądów Ludwika Wittgensteina. Studia Filozoficzne, nr 5, 163-172, 1986.

Waloszczyk, Konrad. Wola życia. Warszawa, PIW, 1987.
Czerska, Barbara. Ewangelia według człowieka. Studia Filozoficzne, nr 8, 195-199, 1988.

Wansłow, W. W. Problema priekrasnogo. Moskwa, 1957.
Krzemień, Sław. Książka o pięknie. Studia Filozoficzne, nr 1, 231-236, 1958.

Warnock, Mary. Existentialism. Oxford UP, 1970.
Regner, Leopold. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 156-165, 1973.

Wartości a sposób życia. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego. Michalik, Mieczysław (red.). Ossolineum, 1979.
Glińska, Alicja. Problemy aksjologiczne w etyce i estetyce. Studia Filozoficzne, nr 5, 159-164, 1980.

Wasiljew, S. A. Fiłosofskij analiz gipotiezy lingwisticzeskoj otnositielnosti. Kijów, Naukowa Dumka, 1974.
Staszek, Walenty. O hipotezie Sapira-Whorfa. Studia Filozoficzne, nr 10, 167-171, 1977.

Watkins, John. Science and Scepticism. Princeton UP, 1984.
Chmielecka, Ewa. Nauka a sceptycyzm. Studia Filozoficzne, nr 9, 179-185, 1986.

Weber, Max. Szkice z socjologii religii. Książka i Wiedza, 1984.
Jadczak, Ryszard. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 346-348, 1986.

Weil, Simone. Świadomość nadprzyrodzona. Olędzka-Frybesowa, Aleksandra (tłum.). Warszawa, PAN, 1965.
Borzym, Stanisław. Ucieczka w świat nadprzyrodzony. Studia Filozoficzne, nr 1, 262-265, 1967.

Weil, Simone: sa vie, son oeuvre, avec un exposé de sa philosophie, par Marie-Magdeleine Davy. Paris, Presses universitaires de France, 1966.
Gauk, Jerzy. Simone Weil wśród klasyków. Studia Filozoficzne, nr 4, 170-172, 1969.

Weinberg, Bernard. A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance. Chicago, 1961.
Kuczyńska, Alicja. U źródeł nowożytnej krytyki literackiej. Studia Estetyczne, t. 1, 350-352, 1964.

Deskription, Analytizität und Existenz. Forschungsgespräche des Internationalen Forschungszentrums für Grundfragen der Wissenschaften. Weingartner, P. (red.). Salzburg, Pustet, 1966.
Hajduk, Zygmunt. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 150-155, 1971.

Weiss, Paul. Modes of Being. Carbondale, Southern Illinois UP, 1968.
Kowalczyk, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 159-166, 1975.

Weizsäcker, Carl Friedrich von. Voraussetzungen des naturwissenschaftlichen Denkens. Freiburg-Basel, Wien, 1972.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 284-288, 1975.

Weizsäcker, Carl Friedrich von. Jedność przyrody. Warszawa, PIW, 1978.
Tempczyk, Michał. Carla Friedricha von Weizsäckera idea jedności przyrody. Studia Filozoficzne, nr 9, 161-168, 1979.
Życiński, Józef. Wychodzenie z jaskini fizyków. Znak, nr 308, 239-245, 1980.

Weisz, Paul B. Science of Biology. New York, 1959.
Kochański, Zdzisław. Cenne kompendium współczesnej wiedzy o zjawiskach życia. Studia Filozoficzne, nr 5, 124-128, 1961.

Wellek, René & Warren, Austin. The Theory of Literature. New York, Harcourt, Brace and Co., 1949.
Sławińska, Irena. Ruch Filozoficzny, XVII (1-3), 24-29, 1949.

Wellek, René. Concepts of Criticism. Yale UP, 1963.
Nordin, Karin. Welleka "Podstawy wiedzy o literaturze". Studia Estetyczne, t. 2, 393-396, 1965.

Wells, G. A. Herder and After: A Study in the Development of Sociology. S-Gravenhage, 1959.
Gella, Aleksander. Herder w perspektywie socjologicznej. Studia Filozoficzne, nr 5, 90-94, 1961.

Wells, Harry K. Pragmatism - Philosophy of Imperialism. New York, Int. Publ., 1954.
Szacki, Jerzy. Książka amerykańskiego komunisty o pragmatyzmie. Myśl Filozoficzna, nr 4, 298-302, 1954.

Wells, Harry K. Zmierzch psychoanalizy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Siniugina, Larysa. Freud i zmierzch psychoanalizy humanistycznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 221-224, 1970.

Welte, Bernhard. Zwischen Zeit und Ewigkeit. Freiburg, Herder, 1982.
Żelazny, Marian. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 82-84, 1985.

Wenisch, Fritz. Die Philosophie und ihre Methode. Salzburg, 1976.
Żegleń, Urszula. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 143-148, 1982.

Wenzl, Aloys. Die philosophischen Grenzfragen der modernen Naturwissenschaften. Wyd. 3 Stuttgart, W. Kohlhammer, 1960.
Sztumski, Wiesław. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 35-37, 1963.

Wercman, I. J. Żan Żak Russo. Moskwa, 1958. Russo ob litieraturie i iskusstwie. Moskwa, 1960.
Stańczak, Regina. Studia nad estetyką J. J. Rousseau. Studia Filozoficzne, nr 2, 184-187, 1962.

Weselkin, E. A. Kryzys brytyjskiej antropologii społecznej. Moskwa, Nauka, 1977.
Porębiak-Tymecka, Eleonora. Problemy i perspektywy brytyjskiej antropologii społecznej. Studia Filozoficzne, nr 12, 135-139, 1978.

Wessel, K. F. Kritischer Realismus und dialektischer Materialismus. Berlin, 1971.
Dominowska, Alicja. Realizm krytyczny a materializm dialektyczny. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 202-207, 1972.

Western Marxism. A Critical Reader. New Left Review (ed.). London, 1977.
Magala, Sławomir. Na Zachodzie zmiany. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-165, 1979.

Węgrzecki, Adam. Scheler. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1975.
Czerniak, Stanisław. Spotkanie z Schelerem. Studia Filozoficzne, nr 12, 182-187, 1975.

Węgrzecki, Adam. O poznawaniu drugiego człowieka. Kraków, UJ, 1982.
Bukowski, Jerzy. Poznawanie przez spotkanie. Znak, nr 360-361, 1660-1668, 1984.

Whitehead, Alfred North. Nauka i świat nowożytny. Kozłowski, Maciej; Pieńkowski, Marek (tłum.). Kraków, Znak, 1987.
Gurba, Krzysztof. Szereg przypisków do Platona. Znak, nr 410, 116-121, 1989.

Whittaker, Edmund T. Od Euklidesa do Einsteina. Mączyński, Jacek (tłum.). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.
Heller, Michał. Geometria wszechświata. Znak, nr 171, 1232-1239, 1968.

Wiakkieriew, F. F. Problema samodwiżenija w materialisticzeskoj dialektikie. Wyd. Uniw. Leningradzkiego, 1972.
Matwiejew, M. N. i Pawlak, A. Znaczenie kategorii  samoruchu w strukturze sprzeczności dialektycznych. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 198-202, 1973.

Wiatr, Jerzy J. Szkice o materializmie historycznym i socjologii. Warszawa, Książka i Wiedza, 1962.
Wesołowski, Włodzimierz. Problemy socjologów - marksistów. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 257-260, 1963.

Wiatr, Jerzy. Czy zmierzch ideologii? Problemy polityki i ideologii w świecie współczesnym. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.
Krawczyk, Zbigniew. Ideologia i świat współczesny. Studia Filozoficzne, nr 1, 211-214, 1967.

Wiek Proswieszczenija. Moskwa-Paryż, Nauka, 1970.
Skrzypek, Marian. Filozofia Oświecenia. Studia Filozoficzne, nr 6, 190-194, 1972.

Wiernikow, M. N. Mietidiłogiczeskij analiz krizisa fiłofskogo idealizma. Na matieriałach polskoj fiłosofii konca XIX - pierwoj trieti XX w. Kijew, 1978.
Pawlak, Józef. Ruch Filozoficzny, nr 4, 369-370, 1984.

Wierzbicka, Anna. Dociekania semantyczne. Wrocław, 1969.
Stanosz, Barbara. Modyfikacja semantyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 226-230, 1971.

Wiesci Akademii Nawuk B.S.S.R. Seryja hramadskich nawuk. Mińsk, nr 1-5, 1968.
Jedynak, Stanisław. Filozofia w czasopiśmie Białoruskiej Akademii Nauk. Studia Filozoficzne, nr 3, 145-147, 1969.

Wiese, Leopold von. Philosophie und Soziologie. Berlin, 1959.
Pieczyński. Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XX (4), 274-279, 1961.

Wieser, A. und Rauter, K. Philosophie. Denken und Verantwortung. Wien, 1979.
Symotiuk, Stefan. Fakty i wartości w nauczaniu filozofii. Analiza czterech podręczników filozofii dla klas 8 szkół średnich w Austrii. Ruch Filozoficzny, XLV (1), 68-78, 1988.

Wiesielowski, W. N. O suszcznosti żywoj matierii. Moskwa, 1971.
Zięba, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 161-165, 1974.

Wiestnik, 1969, 1970.
Siniugina, Larysa. Problematyka filozoficzna w "Wiestniku". Studia Filozoficzne, nr 2, 220-222, 1971.

Wietrow, A. A. Semiotika i jejo osnownyje problemy. Moskwa, 1968.
Lebiedziński, Włodzimierz. Główne problemy semiotyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 172-179, 1969.

Więź, n-ry 1-8.
Kuczyński, Janusz. Personaliści w Polsce, czyli nowe doświadczenia katolicyzmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-186, 1959.

Wildiers, Norbertus M. Ku chrześcijańskiemu neohumanizmowi. Warszawa, PAX, 1964.
Rylska, Teresa. Teilhard i o Teilhardzie w tłumaczeniu polskim. Znak, nr 131, 660-669, 1965.

Wildiers, Norbertus M. Obraz świata a teologia. Doktór, Jan (tłum.). Warszawa, PAX, 1985.
Michalski, Stanisław. W poszukiwaniu nowego Arystotelesa. Studia Filozoficzne, nr 4, 158-161, 1988.

Wiliński, Kazimierz. Moralność i polityka. Społeczna etyka Helwecjusza. Warszawa, PWN, 1971.
Blaszke, Marek. Moralność i polityka. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 270-277, 1972.

Williams, George H. (ed.). Spiritual and Anabaptist Writers: Documents Illustrative of the Radical Reformation and Mergal, Angel M. (ed.). Evangelical Catholicism as represented by Juan de Valdés. Philadelphia, Westminster Press, 1957.
Szczucki, Lech. Z badań nad reformacją. Studia Filozoficzne, nr 4, 175-178, 19xx.

Williams, T. C. The Concept of the Categorical Imperative. A Study of the Place of the Categorical Imperative in Kant's Ethical Theory. Oxford, Clarendon Pr., 1968.
Zwoliński, Zbigniew. Rozum apodyktyczny. Etyka, t. 7, 200-206, 1970.

Wilson, Edward O. Biophilia. The Human Bond with Other Species. Harvard UP, 1984.
Życiński, Józef. W poszukiwaniu zapomnianych więzów. Znak, nr 408, 68-73, 1989.

Wilson, N. L. Modality and Identity: a Defence. The Journal of Philosophy, LXII, 1965.
Stanosz, Barbara. Modalność a identyczność. Studia Filozoficzne, nr 4, 177-178, 1966.

Winter, Gibson. Elements for Social Ethics. Scientific and Ethical Perspectives on Social Process. New York, Macmillan, 1966.
Zwoliński, Zbigniew. Etyka i nauki społeczne. Etyka, t. 5, 177-179, 1969.

Wirth, Ingeborg. Realismus und Apriorismus in Nicolai Hartmanns Erkenntnistheorie. Berlin, De Gruyter, 1965.
Pieczyński, Mieczysław. Ruch Filozoficzny, XXVI (2), 123-125, 1967.

Wissen und Gewissen; Beiträge zum 200. Geburtstag Johann Gottlieb Fichtes, 1762-1814. Buhr, M. (red.), Berlin, 1962.
Kuderowicz, Zbigniew. Fichte - nowe kierunki badań. Studia Filozoficzne, nr 1, 183-188, 1964.

Wiśniewski, Bohdan. L'influence des sophistes sur Aristote, Épicure, stoïciens et sceptiques. Ossolineum, 1966.
Krońska, Irena. Polska praca o sofistach. Studia Filozoficzne, nr 3, 247-250, 1967.

Winter, Eduard (Hrsg.). Robert Zimmermanns philosophische Propädeutik und die Vorlagen aus der Wissenschaftslehre Bernard Bolzanos. Eine Dokumentation zur Geschichte des Denkens und der Erziehung in der Donaumonarchie. Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1975.
Mroczkowski, Krzysztof. Historia pewnego plagiatu. Studia Filozoficzne, nr 7, 176-180, 1976.

Wissenschaft in der Verantwortung. Analysen und Forderungen. Sitter, Beat (red.). Bern, Paul Haupt, 1986.
Pawłowska, Joanna. Odpowiedzialność ludzi nauki. Studia Filozoficzne, nr 11, 206-209, 1987.

Wiśniewski, B. L'influence des sophistes sur Aristote, Epicure, stoiciens et sceptiques. Wrocław, 1966.
Pająk, Jacek. Ruch Filozoficzny, 19(1), 147-149, 1971.

Witelo - matematyk, fizyk, filozof. Wrocław, Ossolineum, 1979.
Kazimir, Stanisław. Książka o Witelonie. Studia Filozoficzne, nr 1, 186-190, 1980.

Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Narkotyki. Niemyte dusze. Warszawa, PIW, 1975.
Sulikowski, Andrzej. Antropologia Witkacego. Wokół "Narkotyków" i "Niemytych Dusz". Znak, nr 266-267, 1297-1308, 1976.

Witkowska, Alina. Wielkie stulecie Polaków. Warszawa, PIW, 1987.
Jeremicz, Marek. Żywioł duchowy czy siła fatalna. Studia Filozoficzne, nr 9, 200-203, 1989.

Witkowski, Lech. Filozofia nauki Ferdynanda Gonsetha (na tle problemów współczesnego racjonalizmu). Toruń, UMK, 1983.
Kaniowski, Andrzej Maciej i Kleszcz, Ryszard. Nowa rozprawa o metodzie F. Gonsetha. Studia Filozoficzne, nr 9, 201-208, 1984.

Witt-Hansen, J. Historical Materialism. The Method, the Theories. Book one, the Method. Copenhagen, Munksgaard, 1960.
Hirszowicz, Maria. Praca o metodzie materializmu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 2, 185-188, 1963.

Wittgenstein, Ludwig. A Lecture on Ethics. Philosophical Review, LXXIV, 1965.
Szawarski, Zbigniew. Wittgensteina wykład o etyce. Studia Filozoficzne, nr 2, 259-263, 1966.

Wittgenstein, Ludwig. Schriften 3 (Wittgenstein und der Wiener Kreis). Frankfrt am Main, Suhrkamp, 1967. Engelmann, Paul. Letters from Ludwig Wittgenstein. With a Memoir. Oxford, Basil Blackwell, 1967.
Wolniewicz, Bogusław. Nowe wieści o Wittgensteinie. Studia Filozoficzne, nr 6, 191-196, 1969.

Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Warszawa, PWN, 1970.
Jedynak, Stanisław. Filozofia młodego Wittgensteina. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 138-144, 1971.

Witwicki, Władysław. Wiara oświeconych. Warszawa, PWN, 1959.
Jankowski, Henryk. Moralność oświeconych a ich wiara. Studia Filozoficzne, nr 5, 200-206, 1960.

Wobec wartości. Hildebrand, Dietrich von. "Fundamentalne postawy moralne". 7-50. Tischner, Józef. "Etyka wartości i nadziei". 51-148. Paściak, Józef. "Dziesięć słów Boga". 149-180. Kłoczowski, Jan A. "Dekalog". 181-221]. Poznań, W drodze, 1982.
Galarowicz, Jan. Zadomowić się w krainie wartości. Znak, nr 354-355, 801-814, 1984.

Wojnar, Irena. Esthétique et Pédagogie. Paris, Pr. Univ. de France, 1963.
Suchodolski, Bogdan. Estetyka a pedagogika. Estetyka, IV, 276-278, 1963.

Wojnar-Sujecka, Janina. Myśl, działanie, rzeczywistość. Warszawa, PWN, 1976.
Fritzhand, Marek. Jean Jaurès - na nowo odczytany. Studia Filozoficzne, nr 12, 93-95, 1976.

Wojtasiewicz, Olgierd. Wstęp do teorii tłumaczenia. Wrocław, Ossolineum, 1957.
Kołakowski, Leszek. Studia Filozoficzne, nr 2, 217-218, 1957.

Wojtyła, Karol. Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera. Lublin, Tow. Nauk. KUL, 1959.
Keller, Józef. Zwodnicze rozwiązanie źle postawionego problemu. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-203, 1961.
Stróżewski, Władysław. Książki o etyce. Znak, nr 80, 272-275, 1961.

Wojtyła, Karol. Osoba i czyn. Kraków, Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1969.
Zdybicka, Zofia J. O konieczną dla etyki filozofię człowieka. (Sprawozdanie z dyskusji). Znak, nr 202, 500-511, 1971.
Piluś, Henryk. Próba współczesnej tomistycznej teorii osoby ludzkiej. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 91-98, 1971.
Lekiewicz, Zdzisław. Czyn osoby i rzeczywistość. Studia Filozoficzne, nr 5, 263-268, 1973.

Wokół Przedmowy do "Fenomenologii Ducha" G. W. F. Hegla. Bal, Karol (red.). Wrocław, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, 1985.
Żarowski, Mirosław J. Hermeneutyka heglizmu. Studia Filozoficzne, nr 7, 160-162, 1986.

Wolandt, Gerd. Idealismus und Faktizität. Berlin, de Gruyter, 1971.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 289-293, 1972.

Woleński, Jan. Z zagadnień analitycznej filozofii prawa. Warszawa-Kraków, Zeszyty Naukowe UJ, 1980.
Wróblewski, Jerzy. Analityczna filozofia prawa. Studia Filozoficzne, nr 4, 173-177, 1981.

Woleński, Jan. Filozoficzne szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa, PWN, 1985.
Kwiatkowski, Tadeusz. O polskiej szkole filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 7, 187-193, 1987.
Tadzik, Bogdan. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 303-310, 1987.
Jadacki, Jacek. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 310-318, 1987.

Wolniewicz, Bogusław. Rzeczy i fakty. Wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina. Warszawa, PWN, 1968.
Stróżewski, Władysław. Ludwig Wittgenstein. Znak, nr 175, 134-141, 1969.

Woleński, Jan. Logiczne problemy wykładni prawa. Kraków, PWN, 1972.
Studnicki, Franciszek. Problem wykładni prawa. Studia Filozoficzne, nr 3, 223-226, 1973.

Wolniewicz, Bogusław. Ontologia sytuacji. Podstawy i zastosowania. Warszawa, 1985.
Trzęsicki, Kazimierz. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 318-320, 1987.
Wolniewicz, Bogusław. W sprawie Ontologii sytuacji. [Polemika z: Trzęsicki, Kazimierz]. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 331-332, 1987.
Krysztofiak, Wojciech. Ruch Filozoficzny, XLVII (3-4), 267-269, 1990.

Wolność sumienia: szkice i polemiki. Staszewski, Michał T. (red.). Warszawa, PWN, 1973.
Ostrzeńska, Maria. O wolności sumienia. Studia Filozoficzne, nr 1, 202-204, 1974.

Wolterstorff, Nicholas. Art in Action. Towards a Christian Aesthetics. Grand Rapids, 1980.
Polit, Krzysztof. Próba aktywistycznej estetyki chrześcijańskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-172, 1985.

Wołodin, A. I. Giegiel i russkaja socjalisticzeskaja mysl XIX wieka. Moskwa, Mysl, 1973.
Sylwestrzak, Andrzej. Hegel w myśli rosyjskiej XIX wieku. Studia Filozoficzne, nr 8, 176-178, 1974.

Woodger, J. H. Biology and Language. An Introduction to the Methodology of the Biological Sciences, including Medicine. Cambridge Univ. Pr., 1952.
Pawłowski, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XVIII (4), 186-189, 1958.
Szarski, Henryk. Ruch Filozoficzny, XX (4), 273-274, 1961.

Woods, John & Walton, Douglas. Argument: the Logic of the Fallacies. Toronto, McGrew-Hill, 1982.
Kiczuk, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 218-221, 1984.

Woprosy Estetiki, t. 3 i 4, 1960.
Resz, Stanisław. Estetyka, III, 293-295, 1962.

Woprosy Estetiki, 1962.
Piasecka, Brygida. Studia Estetyczne, t. 1, 311-314, 1964.

Woprosy Fiłosofii, 1965-1966.
Żyro, Emilia. "Woprosy Fiłosofii" o naukowości etyki. Etyka, t. 2, 309-314, 1967.

Woprosy Fiłosofii, 1968.
Morawiec, Kazimierz i Prokopczyk, Czesław. Czasopismo filozoficzne Związku Radzieckiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 187-194, 1969.

Woprosy Fiłosofii, 1968.
Michalik, Mieczysław. Etyka w "Woprosach Fiłosofii" (1968). Etyka, t. 5, 188-196, 1969.

Woprosy Fiłosofii, 1969.
Butryn, Stanisław. Filozofia przyrody w "Woprosach Fiłosofii". Człowiek i Światopogląd, nr 8, 102-110, 1970.

Woprosy Fiłosofii, nr 1-9, 1969. Fiłosofskije Nauki, nr 1-5, 1969.
Morawiec, Kazimierz. Stulecie urodzin Lenina w radzieckich czasopismach filozoficznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 187-194, 1970.

Woprosy Fiłosofii, 1970.
Dominowska, Alicja. Filozoficzne zagadnienia fizyki współczesnej w "Woprosach Fiłosofii". Człowiek i Światopogląd, nr 6, 121-128, 1971.

Woprosy Fiłosofii, 1970-1971.
Morawiec, Kazimierz. Przegląd "Woprosow Fiłosofii". Studia Filozoficzne, nr 3-4, 209-220, 1972.

Woprosy Fiłosofii, 1971.
Marx, Jan. "Waprosy Fiłosofii" o rewolucji naukowo-technicznej. Człowiek i Światopogląd, nr 11-12, 293-304, 1972.
Daszkiewicz, Tadeusz. Problemy teorii osobowości w ZSRR. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 221-235, 1972.

Woprosy Fiłosofii, 1973.
Migasiński, Jacek. Problematyka człowieka i historia filozofii w "Woprosach Fiłosofii" w 1973 r. Studia Filozoficzne, nr 11, 195-201, 1974.

Woprosy Fiłosofii, nr 8, 1974.
Stawiński, Janusz. Numer "Woprosow Fiłosofii" z okazji Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 145-154, 1975.

Woprosy Fiłosofii, 1979.
Jedynak, Stanisław. "Woprosy Fiłosofii" w 1979 r. Studia Filozoficzne, nr 10, 141-147, 1980.

Woprosy gnoseołogii, łogiki i mietodołogii naucznogo issliedowanija. Wyd. 2. Leningrad, 1970.
Nadel-Turoński, Tadeusz. Gnoseologia, logika i metodologia w Leningradzie. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 258-260, 1972.

Woprosy Litieratury, 1963.
Werner, Andrzej. Studia Estetyczne, t. 1, 314-317, 1964.

Woprosy priczennosti w kwantowoj mechanikie. Moskwa, 1955.
Bogdanowicz, Jerzy. Ofensywa determinizmu. Myśl Filozoficzna, nr 1, 199-214, 1956.

The World View of Contemporary Physics. Does It Need a New Metaphysics? Kitchener, Richard F. (ed.). Albany, State Univ. of New York Pr., 1988.
Komendziński, Tomasz. Ruch Filozoficzny, XLVII (3-4), 275-276, 1990.

Woźnicka, Zofia. Problem kreacji i reprodukcji w filmie. Ossolineum, 1983.
Morawski, Stefan. O kreacji filmowej i kreacji w ogóle. Studia Filozoficzne, nr 4, 197-202, 1984.

Wójcicki, Ryszard. Metodologia formalna nauk empirycznych - podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wrocław, Ossolineum, 1974.
Żytkow, Jan M. Metody formalne w metodologii nauk empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 12, 171-176, 1975.
Heller, Michał. Świat widzimy przez teorię. Znak, nr 262, 584-588, 1976.
Misiek, Józef. Metodologia formalna nauk empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 5, 147-156, 1976.

Wójcicki, Ryszard. Wykłady z metodologii nauk. Warszawa, PWN, 1982.
Giza, Piotr. Ruch Filozoficzny, nr 4, 311-315, 1982/83.

Wójcik, Tadeusz. Prakseosemiotyka, zarys teorii optymalnego znaku. Warszawa, PWN, 1969.
Pelc, Jerzy. Prakseosemiotyka Tadeusza Wójcika. Studia Filozoficzne, nr 1, 169-176, 1971.

Wright, Derek. Psychology of Moral Behaviour. Middlesex, Penguin, 1971.
Gołąb, Andrzej. Psychologia zachowania moralnego. Etyka, t. 14, 318-321, 1975.

Wright, G. H. von. The Varieties of Goodness. London, 1963.
Znamierowski, Czesław. Ruch Filozoficzny, XXIII (1-2), 46-50, 1964.
Lazari-Pawłowska, Ija. Traktat o różnorodności dóbr. Studia Filozoficzne, nr 1, 184-189, 1965.

Wright, Georg Henrik von. An Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action. Amsterdam, North-Holland, 1968.
Gawrysiak, Tadeusz. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 148-154, 1973.

Współczesna filozofia włoska (wybrane teksty z historii filozofii). Nowicki, Andrzej (wybór, tłum., wstęp). Wwarszawa, PWN, 1977.
Ugniewska, Joanna. Główne nurty włoskiej myśli filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 169-171, 1978.

Wudel, Witold. Filozofia strachu i nadziei. Teoria społeczna Tomasza Hobbesa. Warszawa, Książka i Wiedza, 1971.
Blaszke, Marek. "Filozofia strachu i nadziei". Człowiek i Światopogląd, nr 10, 126-131, 1971.
Rayss, Halina. Filozofia strachu i nadziei. Studia Filozoficzne, nr 1, 217-222, 1973.

Wybrane problemy filozofii marksistowskiej. Jaroszewski, Tadeusz M. (red.). Warszawa, 1972.
Pisarek, Henryk. Uwagi o sposobie pisania podręcznika filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 10, 165-173, 1973.

Wybrane zagadnienia z etyki i deontologii lekarskiej. Kielanowski, T. (red.). Warszawa, PZWL, 1980.
Grochocka, Anna. Lekarze o etyce lekarskiej. Etyka, nr 20, 166-170, 1983.

X

 

Y

 

Z

Z dziejów filozofii rosyjskiej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1953.
Radgowski, Michał. Z historii rosyjskiej filozofii. Myśl Filozoficzna, nr 1, 246-252, 1955.

Z dziejów polskiej krytyki i teorii sztuki. T. 1. Myśli o sztuce w okresie romantyzmu. Grabska, E. i Morawski, S. (red.). Warszawa, 1961.
Janion, Maria. Myśli o sztuce w okresie romantyzmu. Estetyka, IV, 285-289, 1963.

Zabieglik, Stefan. Krzywe zwierciadło filozofii czyli dzieje pojęcia zdrowego rozsądku. Warszawa, Książka i Wiedza, 1987.
Sztumska, Bożena. Ruch Filozoficzny, XLVI (4), 416-418, 1989.

Zachariasz, Andrzej Leszek. Człowiek a poznanie humanistyczne w filozofii Wilhelma Diltheya. Lublin, UMCS, 1983.
Cabaj, Jerzy. Antropologia i humanistyka. Studia Filozoficzne, nr 4, 185-188, 1985.

Zacher, Lech. Sterowanie procesami rewolucji naukowo-technicznej. Ossolineum, 1978.
Szymański, Jerzy. Sterowanie postępem naukowo-technicznym a filozofia. Studia Filozoficzne, nr 3, 167-169, 1979.

Zagadnienia Estetyki, I, 1958. Wyd. Akademii Nauk ZSRR.
Turek, Leszek. Estetyka. I, 380-384, 1960.

Zagadnienia filozoficzne fizyki. Zeszyt 1. Zagadnienia filozoficzne mechaniki kwantowej. Warszawa, PWN, 1953.
Bogdanowicz, Jerzy. O dalszy rozwój teorii fizycznych. Myśl Filozoficzna, nr 1, 282-293, 1954.

Zágoršekowá, Marta. Estetické konfrontácie. Bratislava, Prawda, 1985.
Szołtysek, Adolf E. Kontrowersje wokół konfrontacji. Studia Filozoficzne, nr 10, 174-179, 1986.

Zalewski, Sylwester. Czas i istnienie : z metodologii i filozofii klasycznej koncepcji czasu. Warszawa, PAX, 1971.
Iwanowski, Piotr. Różne oblicza czasu. Znak, nr 217-218, 1122-1124, 1972.

Zamiara, Krystyna. Metodologiczne znaczenie sporu o status poznawczy teorii - z problematyki związków między metodologią nauk a teorią poznania. Warszawa, PWN, 1974.
Marciszewski, Witold. Czy przedmiotem psychologii jest "animal rationale"? Studia Filozoficzne, nr 6, 159-162, 1976.

Zapaśnik, Stanisław. Absolut jako projekt ideału moralnego w filozofii F. H. Bradleya. Warszawa, PWN, 1973.
Ruciński, Brunon J. Książka o Bradleyu. Studia Filozoficzne, nr 3, 189-192, 1975.

Zaporowski, Andrzej. Wittgenstein a kultura. Poznań, Humaniora, 1996.
Sady, Wojciech. Bzdury o Wittgensteinie i nie tylko. Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 1, 191-195, 1997.
Zaporowski, Andrzej. Bzdury o Wittgensteinie i co jeszcze? Odpowiedź Wojciechowi Sademu. Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 1, 197-201, 1997.

Zasada korespondencji w fizyce a rozwój nauki. Krajewski, W. i Mejbaum, W. i Such, J. (red.). Warszawa, PWN, 1974.
Heller, Michał. Mechanizm postępu. Znak, nr 249, 363-369, 1975.

Zdybicka, Zofia J. Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem. Lublin, TN KUL, 1972.
Stępień, Antoni B. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 84-87, 1973.

Zeitschrift für Philosophische Forschung.
Trębicki, Jerzy. Zawartość etyczna "Zeitschrift für Philosophische Forschung" (roczniki 1965 i 1966). Etyka, t. 3, 246-250, 1968.

Zeitschrift für Philosophische Forschung, 1971.
Symotiuk, Stefan. "Zeitschrift für Philosophische Forschung". Studia Filozoficzne, nr 4, 195-197, 1973.

Zeitschrift für Philosophische Forschung, 1980.
Andrzejewski, Bolesław. "Zeitschrift für Philosophische Forschung" 1980. Studia Filozoficzne, nr 1, 161-166, 1981.

Zeldowicz, J. B. i Nowikow, I. D. Reljatiwistskaja astrofizika. Moskwa, Nauka, 1967.
Heller, Michał. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 157-159, 1971.

Zeman, J. Jay. Modal Logic. The Lewis-Modal Systems. London, Oxford UP, 1973.
Gumański, Leon. Ruch Filozoficzny, XXXII (4), 275-279, 1974.
Dutkiewicz, Rafał. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 213-218, 1984.

Zeszyty Argumetów.
Kasia, Andrzej. Na marginesie Zeszytów Argumentów. Studia Filozoficzne, nr 2, 200-211, 1964.

Ziembiński, Zygmunt. Etyczne problemy prawoznawstwa. Wrocław, Ossolineum, 1972.
Krukowski, Adam. Moralność - prawo - polityka. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-186, 1973.
Jankowski, Henryk. Na styku etyki i jurysprydencji. Etyka, t. 12, 165-170, 1973.
Policki, Korneliusz. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 172-174, 1973.

Ziemilski, Andrzej. Maszyna do życia. Szkice o cywilizacji amerykańskiej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968.
Pudełkiewicz, Eugeniusz. Rzecz o filozofii społeczeństwa amerykańskiego, czyli pułapki mieszczańskiej cywilizacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 229-232, 1970.

Ziman, John. Społeczeństwo nauki. Krasińska, E. (tłum.). Warszawa, PIW, 1972.
Madeja, Zygmunt. Społeczeństwo nauki. Studia Filozoficzne, nr 7, 191-198, 1973.

Zimmer, Sz. K. U źródeł amerykanizmu. Henry David Thoreau i jego otoczenie. Londyn, Oficyna Poetów i Malarzy, 1983.
Sojka, Marek. Henry David Thoreau - apostoł indywidualizmu i wolności. Znak, nr 382, 95-99, 1986.

Zinowiew, Aleksander. Filozoficzne problemy logiki wielowartościowej. Warszawa, PWN, 1963.
Kraszewski, Zdzisław. Filozoficzne problemy logiki wielowartościowej. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-176,1966.

Zinowiew, Aleksander A. Logika nauki. Moskwa, Mysl, 1971.
Kiczuk, Stanisław. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 177-181, 1975.

Ziss, Awner Jakowlewicz. Estietika: idieołogija i mietodołogija. Moskwa, Nauka, 1984.
Szkołut, Tadeusz. Estetyka: metodologia i ideologia. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 190-194, 1985.

Zitta, Victor. Georg Lukács Marksism, Alienation, Dialectic, Revolution. A Study in Utopia and Ideology. The Hague, Nijhoff, 1964.
Siemek, Marek. Lukács po "amerykańsku". Studia Filozoficzne, nr 3, 260-267, 1967.

Zmierzch estetyki - rzekomy czy autentyczny? Morawski, Stefan (wybór i wstęp). 2 tomy. Warszawa, Czytelnik, 1987.
Sztabiński, Grzegorz. Kryzys sztuki - kryzys estetyki. Studia Filozoficzne, nr 11, 165-172, 1988.

Znaniecki, Florian. Nauki o kulturze. Warszawa, PWN, 1971.
Nowicka, Ewa. Znanieckiego opus magnum. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 241-246, 1972.

Zołotnicki, Dawid. Jutrznie teatralnego października. Rojewska-Olejarczuk, E. (tłum.). Warszawa, PIW, 1980.
Dobieszewski, Janusz. Rewolucja a teatr. Studia Filozoficzne, nr 5, 184-189, 1981.

Zotow, A. N. Struktura naucznogo myszlenija. Moskwa, 1973.
Pawlak, Adam. Metodologiczne problemy współczesnej nauki. Studia Filozoficzne, nr 8, 172-176, 1974.

Zum Normativen Fundament Der Wissenschaft. Kambartel, Friedrich & Mittelstrass, Jurgen (red.). Frankfurt, 1973.
Porębski, Czesław. Szkoła erlangeńska. Studia Filozoficzne, nr 8, 146-149, 1975.

Zwart, P. J. About Time. A Philosophical Inquiry into the Origin and Nature of Time. Amsterdam, 1976.
Życiński, Józef. Nie będziesz używał terminu "empiryczny" nadaremnie. Znak, nr 279, 1085-1089, 1977.

Zwiegincew, Włodzimierz. Semazjologia. Fleszner, Józef (tłum.). Warszawa, PWN, 1962.
Rudek, Waleska. Wykład semazjologii. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 243-252, 1963.

Zwoliński, Zbigniew. Byt i wartość u Nicolaia Hartmanna. Warszawa, PWN, 1974.
Ożarowski, Jan. Na marginesie książki "Byt i wartość". Studia Filozoficzne, nr 12, 95-103, 1976.
Sarnowski, Stefan. Uwagi w sprawie terminologicznej. Studia Filozoficzne, nr 12, 103-105, 1976.

Ź

 

Ż

Żabski, Eugeniusz. Pięć klas teorii elementarnych charakteryzujących pewne pojęcia nauk empirycznych. Wrocław, Wyd. Uniw. Wrocł., 1985.
Musiał, Wiktor. Ruch Filozoficzny, XLV (3), 283-286, 1988.

Żółkiewski, Stefan. Stare i nowe literaturoznawstwo. Szkice krytyczno-naukowe. Wrocław, Ossolineum, 1950.
Markiewicz, Henryk. O marksistowskie literaturoznawstwo w Polsce. Myśl Filozoficzna, nr 3, 349-364, 1952.

Żółkiewski, Stefan. Przepowiednie i wspomnienia. Warszawa, PIW, 1963.
Morawski, Stefan. Przykład krytyki integralnej. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 291-293, 1963.

Żółkiewski, Stefan. Zagadnienia stylu. Szkice o kulturze współczesnej. Warszawa, PIW, 1965.
Porębski, Mieczysław. Kultura: typ i styl. Studia Filozoficzne, nr 4, 143-153, 1967.

Żuraw, Józef. Myśl filozoficzna i społeczna Tadeusza Kościuszki (tradycje i współczesność). Warszawa, Wyd. MON, 1979.
Skubis, Włodzimierz. Filozofia oświeceniowa Tadeusza Kościuszki. Studia Filozoficzne, nr 12, 148-151, 1979.

Życiński, Józef. Język i metoda. Kraków, Znak, 1982.
Tempczyk, Michał. Czy istnieje metoda naukowa? Studia Filozoficzne, nr 10, 161-164, 1983.
Sokołowski, Leszek M. Język i metoda. Znak, nr 342-343, 1015-1016, 1983.

Życiński, Józef. Teizm i filozofia analityczna. Kraków, Znak, 1985.
Sawicki, Mieczysław. Dialog teizmu z ateizmem. Znak, nr 386, 85-93, 1987.