POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

strona główna

KSIĄŻKI FILOZOFICZNE AUTORÓW POLSKICH Z LAT 2017 I 2016

| 2017 | 2016 |

2017

Bednarczyk, Andrzej. Studia z dziejów idei naukowych : biologia czasów oświecenia i romantyzmu. Warszawa, WFiS UW, 2017. Ss. 769.

Bednarek, Joanna. Życie, które mówi : nowoczesna wspólnota i zwierzęta. Warszawa, WN PWN, 2017. Ss. 159.

Chudoba, Ewa; Smywińska-Pohl, Anna. Córki Nawojki : filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1967. Kraków, Libron, 2017. Ss. 294.

Ciało i ponowoczesność : historia i społeczeństwo. Dittrich, Wanda; Hybiak, Mariusz; Wirski, Mariusz (red.). Gdańsk-Sopot, UGd, 2017. Ss. 211.

Czekalski, Rafał. Koncepcja wychowania Edyty Stein. Warszawa, Inicjatywa Praska, 2017. Ss. 295.

Człowiek na granicy istnienia : dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania. Hołub, Grzegorz; Duchliński, Piotr (red.). Kraków, WAM, 2017. Ss. 332.

Dec, Ignacy. Ku prawdzie na skrzydłach wiary i rozumu. T. 1, Rozważania filozoficzne. Świdnica, Adalbertus, 2017. Ss. 731.

Dobrowolski, Jacek. Niewolnicy i panowie : sześć i pół eseju z antropologii i filozofii społecznej świata nowoczesnego. Warszawa, WN PWN, 2017. Ss. 357.

Domański, Juliusz. Erasmiana Minora : studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu. Warszawa, UW, 2017. Ss. 390.

Dziemidok, Bohdan. Filozofia i sztuka życia. Lublin, UMCS, 2017. Ss. 164.

Edyta Stein : Europa i jej tożsamość. Machnacz, Jerzy; Marcinów, Teresa; Serafin, Krzysztof (red.). Wrocław, Papieski Wydział Teologiczny, 2017. Ss. 246.

Etyczne i społeczne wymiary pracy. Świtała, Ireneusz M.; Pikuła, Norbert G.; Białożyt, Katarzyna (red.). Kraków, Impuls, 2017. Ss. 183.

Filozoficzne i psychospołeczne obrazy ludzkiej egzystencji. Kmieciak, Błażej (red.). Katowice, Sophia, 2017. Ss. 119.

From the absurd to revolt : dynamics in Albert Camus’s thought. Kałuża, Maciej; Mróz, Piotr (eds). Kraków, UJ, 2017. Ss. 277.

Gawor, Leszek. Ekoszkice. Rzeszów, URz, 2017. Ss. 218.

Główne problemy współczesnej fenomenologii. Migasiński, Jacek; Pokropski, Marek (red.). Warszawa, UW, 2017. Ss. 880.

Granice sacrum : wymiary religijności w myśli współczesnej. Sieczkowski, Tomasz; Grabarczyk, Paweł (red.). Łódź, UŁ, 2017. Ss. 190.

Hartman, Jan. Pochwała litości : rzecz o wspólnocie. Kraków, UJ, 2017. Ss. 156.

Hellenizm a chrześcijaństwo w późnej starożytności i w średniowieczu. Palusińska, Anna (red.). Lublin, KUL, 2017. Ss. 150.

Homo Culturalis : szkice z filozofii kultury. Polakowski, Filip i Maciąg, Kamil (red.). Lublin, Tygiel, 2017. Ss. 180.

Hartman, Jan. Polityka : władza i nadzieja. Warszawa, Agora, 2017. Ss. 349.

Heller, Michał. Przestrzenie wszechświata : od geometrii do kosmologii. Kraków, Copernicus Center Press, 2017. Ss. 284.

Herer, Michał. Pochwała przyjaźni. Warszawa, WN PWN, 2017. Ss. 115.

Hudzik, Jan Paweł. Wykłady z filozofii mediów : podstawy nauk o komunikowaniu. Warszawa, WN PWN, 2017. Ss. 423.

Jakubowski, Jarosław. Skończoność egzystencjalna : studium nad filozofią Paula Ricoeura. Bydgoszcz, Epigram, 2017. Ss. 495.

Janik, Mateusz. Ontologia polityczna Benedykta Spinozy w świetle współczesnej recepcji. Warszawa, IFiS PAN, 2017. Ss. 269.

Jarczewski, Andrzej. Prawda po epoce post-truth. Katowice, Śląsk, 2017. Ss. 146.

Jaźniewicz, Wojciech. Filozofia i teologia czasu : czas w personalizmie uniwersalistycznym Czesława Stanisława Bartnika. Kraków, Homo Dei, 2017. Ss. 353.

JózefKremer (1806-1875) : studia i materiały. Bęczkowska, Urszula; Kasperowicz, Ryszard; Maj, Jacek (red.). Kraków, Instytut Historii Sztuki UJ, 2016. Ss. 564.

Kawczyński, Maksymilian (1842-1906). Życie Apulejusza Platończyka z Madaury. Sandomierz, Wyd. Armoryka, 2017. Ss. 58.

Kiepas, Andrzej. Filozofia techniki w dobie nowych mediów. Katowice, UŚ, 2017. Ss. 250.

Kisielewicz, Andrzej. Logika i argumentacja : praktyczny kurs krytycznego myślenia. Warszawa, WN PWN, 2017. Ss. 302.

Kłoczowski, Jan Andrzej. Drogi i bezdroża : szkice z filozofii religii dla humanistów. Cz. 1. Kraków, Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2017. Ss. 335.

Kłoczowski, Paweł. Rewolucja kartezjańska i inne szkice. Gdańsk, Fundacja Pracownia, 2017. Ss. 157.

Kmiecikowski, Waldemar. Istnienie, człowiek, moralność : studia z dwudziestowiecznej filozofii polskiej. Chojnice. Oficyna Wyd. Fundacji Fuhrmanna, 2017. Ss. 411.

Knosala, Bartłomiej. Projekt nauki nowej Marshalla McLuhana : filozoficzne konsekwencje zmian form komunikacji. Kraków, Universitas, 2017. Ss. 252.

Kobiety w filozofii, filozofowie o kobietach : eseje subiektywne. Kiejzik, Lilianna (oprac., red.). Wydanie 2. poszerzone Zielona Góra, UZ, 2017. Ss. 230.

Koprowski, Piotr. W ogrodzie muz : twórcy, idee, postawy (XIX-XXI w.). Rzeszów, Bonus Liber, 2017. Ss. 180.

Król, Remigiusz. Analiza kategorii bycia i człowieka w koncepcji filozoficznej Martina Heideggera. Truskaw, Sub Lupa, 2017. Ss. 302.

Krzykawski, Michał. Inne i wspólne : trzydzieści pięć lat francuskiej filozofii (1979-2014). Warszawa, WN PWN, 2017. Ss. 174.

Kuźniar, Adrian, Konsekwencje wyjaśnień darwinowskich w metaetyce. Warszawa, Semper, 2017. Ss. 367.

Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa : 100 podstawowych pojęć. Zajadło, Jerzy (red.). Wyd. 2 zmienione Warszawa, C. H. Beck, 2017. Ss. XVIII+376.

Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014. Gromadzki, Stanisław (przygotował); Dombek, Ewa i Chudoba Wiesław (uzupełnili). Warszawa, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, 2017. Ss. XIX+402.

Lewandowski, Konrad T. Bezsilność i zemsta prawdy : esej filozoficzny o stanie obecnym i przyszłości cywilizacji Zachodu. Gdynia, Ferratus Michał Smętek, 2017. Ss. 132.

Maryniarczyk, Andrzej. On causes, participation, and analogy. McDonald, Hugh (red.). Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2017. Ss. 177.

Mazurek, Mariusz. Modele w filozoficznych koncepcjach nauki. Warszawa, IFiS PAN, 2017. Ss. 182.

Mejbaum, Wacław. Opus nigrum. Sikorski, Cezary; Staroń, Andrzej (red.). Szczecin, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, 2017. Ss. 332.

Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii. Gorazda, Marcin; Hardt, Łukasz; Kwarciński, Tomasz. Kraków, Copernicus Center Press, 2017. Ss. 461.

Michalska, Anna. Pragmatyzm nieinstrumentalny a filozoficzne koncepcje nauki. Warszawa, IFiS PAN, 2017. Ss. 178.

Między etyką i estetyką : rozważania nad problemem estetyzacji. Kaśkiewicz, Kingal; Michalski, Rafał; Siwiec, Tomasz (red.). Toruń, UMK, 2017. Ss. 369.

Między nauką a polityką : rozważania filozoficzne. Pytka, Agnieszka; Maciąg, Kamil (red.). Lublin, Tygiel, 2017. Ss. 185.

Między nauką a sztuką : wokół problemów współczesnej historiografii. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Pomorskiemu z okazji jubileuszu czterdziestolecia Jego pracy naukowej. Solska, Ewa; Witek, Piotr; Woźniak, Marek (red.). Lublin, UMCS, 2017. Ss. 459.

Misztal, Wojciech. Homo ethicus - homo moralis : Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności. Warszawa, Scholar, 2017. Ss. 255.

Moniuszko, Łukasz. Sprawiedliwość : studium koncepcji filozoficznoprawnej Zygmunta Ziembińskiego. Kraków, Avalon, 2017. Ss. 252.

Murawski, Roman. Filozofia matematyki : zarys dziejów. Wydanie 6. popr. i uzup. Poznań, UAM, 2017. Ss. 199.

Najważniejsze problemy filozofii : byt, wartość, poznanie. Maciąg, Monika i Maciąg, Kamil (red.). Lublin, Tygiel, 2017. Ss. 93.

Nawrot, Oktawian. Wprowadzenie do logiki dla prawników. Wyd. 4 Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2017. Ss. 385.

O metafizyce Arystotelesa : u podstaw filozofowania realistycznego. Maryniarczyk, Andrzej; Kunat, Natalia; Pańpuch, Zbigniew (red.). Lublin, KUL, 2017. Ss. 544.

Ostrowicka, Helena. Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży : dyspozytyw i urządzanie. Wyd. 2 Kraków, Impuls, 2017. Ss. 263.

Pacewicz, Krzysztof. Fluks : wspólnota płynów ustrojowych. Warszawa, WN PWN, 2017. Ss. 226.

Pająk, Marek. Kryzys nauk o polityce z perspektywy filozofii politycznych Leo Straussa i Erica Voegelina. Wrocław, Atla 2, 2017. Ss. 308.

Paprzycka-Hausman, Katarzyna. Responsybilizm w sporze o internalizację działań. Warszawa, Semper, 2017. Ss. 342.

Pomorski, Jan. Spoglądając w przeszłość... : studia i szkice metahistoryczne. Lublin, UMCS, 2017. Ss. 397.

Przybysławski, Artur. Buddyjska epistemologia Tybetu : studia i przekłady. Kraków, UJ, 2017. Ss. 221.

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Cz. 4, Konkurs na katedrę filozofii w Uniwersytecie Wileńskim w 1820 roku. Kupś, Tomasz; Viliunas; Dalius (oprac.); Usakiewicz, Joanna (tłum. tekstów łacińskich). Toruń. UMK, 2017. Ss. 783.

Revolucja : o potrzebie transformacji współczesnego człowieka. Jagiełłowicz, Alina B. (red.). Wrocław, Akademia Pióra, 2017. Ss. 195.

Rosół, Piotr. Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki. Kraków, Universitas, 2017. Ss. 259.

Rutkowski, Mirosław. Granice etyki. Warszawa, Semper, 2017. Ss. 428.

Ryk, Andrzej. W poszukiwaniu podstaw badań ejdetycznych w perspektywie fenomenologicznej : na podstawie badań Edmunda Husserla. Wyd. 2 Kraków, Impuls, 2017. Ss. 104.

Sieczkowski, Tomasz. David Hume : krytyka epistemologii. Łódź, UŁ, 2017. Ss. 256.

Siemek, Marek Jan. Wolność i utopia w myśli filozoficznej Schillera. Pańków, Marcin (red.). Warszawa, UW, 2017. Ss. 259.

Sikora, Jan; Kaczocha, Włodzimierz; Wartecka-Ważyńska, Agnieszka. Etyka w turystyce. Warszawa, CeDeWu, 2017. Ss. 209.

Skarga, Barbara. O filozofię bać się nie musimy : szkice z różnych lat. Pańków, Marcin (red.); Kołakowski, Leszek (przedm.). Wyd. 2. Marczyńska, Julia (przedm.). Warszawa, WN PWN, 2017. Ss. 411.

Skrzypczak, Robert. Osoba i pascha : wkład św. Edyty Stein w rozumienie chrześcijańskiego personalizmu. Wrocław, Towarzystwo im. Edyty Stein, 2017. Ss. 23.

Słomka, Marek. Who is man? : the anthropology of Karol Wojtyła. Lublin, KUL, 2017. Ss. 120.

Šmid, Wacław. Umysł technologiczny : zasady nowej metodologii. Warszawa, CeDeWu, 2017. Ss. 439

Sobota, Daniel R. Narodziny fenomenologii z ducha pytania : Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch. Warszawa, IFiS PAN, 2017. Ss. 775.

Soin, Maciej. Kryzys filozofii i zadanie krytycznego myślenia. Warszawa, IFiS PAN, 2017. Ss. 236.

Straszewski, Maurycy. Powstanie i rozwój pesymizmu w Indyach. [Reprint książki z 1884]. Sandomierz, Wydawnictwo Armoryka, 2017. 103.

Stróżewski, Władysław. Miłość i nicość : z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz. Warszawa, Więź, 2017. Ss. 222.

Szczepański, Jakub. Filozofia polityczna Immanuela Kanta. Kraków, UJ, 2017. Ss. 207.

Szołtysek, Adolf Ernest. Filozofia kształcenia : wychowanie i nauczanie. Kraków, Impuls, 2017. Ss. 306.

Szopa, Rafał. Św. Tomasza z Akwinu teoria partycypacji bytu w ujęciu Louisa Geigera i Cornelio Fabra : studium historyczno-metafizyczne. Legnica, Diecezjalne Centrum Edukacyjne, 2017. Ss. 189.

Szulakiewicz, Marek. Naznaczeni tymczasowością : wprowadzenie do teorii istnienia. Toruń, UMK, 2017. Ss. 417.

Szumera, Grzegorz. Metafizyka stworzenia : Świętego Tomasza z Akwinu teoria creatio ex nihilo. Lublin, TN KUL, 2017. Ss. 221.

Świrydowicz, Kazimierz. Podstawy teorii znaku ikonicznego. Poznań, Zysk i S-ka, 2017. Ss. 288.

Tarnowski, Karol. Pragnienie metafizyczne. Kraków, Znak, 2017. Ss. 460.

Therapeia, askesis, meditatio : praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu. Łapiński, Krzysztof; Pawlik, Robert; Tichy, Rafał (red.). Warszawa, WFiSocjologii UW, 2017. Ss. 409.

Tischner, Józef. Inny : eseje o spotkaniu. Kot, Dobrosław (posłowie); Bonowicz, Wojciech (red.). Kraków, Znak, 2017. Ss. 136.

Tischner, Józef. Wędrówki w krainę filozofów. Wyd. 2 Kraków, Znak, 2017. Ss. 189.

Trubicka, Hanna. Kultura to Ty : filozofia kultury Józefa Wittlina. Poznań, Poznańskie Studia Polonistyczne, 2017. Ss. 122.

Trybulec, Barbara. Wiedza i jej podmiot w szerokich systemach poznawczych. Warszawa, IFiS PAN, 2017. Ss. 149.

Tymura, Dorota. Sokrates Ksenofonta. Lublin, UMCS, 2017. Ss. 264.

Urban, Marek. Hans Urs von Balthasar wobec idealizmu niemieckiego : myśl chrześcijańska a refleksja filozoficzna. Kraków, UPJPII, 2017. Ss. 252.

Urbanowski, Maciej. Brzozowski : nowoczesność. Łódź, UŁ, 2017. Ss. 230.

Woleński, Jan. Logika i inne sprawy. Rzeszów, WSIiZ; Kraków, Copernicus Center Press, 2017. Ss. 338.

Wonicki, Rafał. Bezdroża sprawiedliwości : rozważania o liberalnych teoriach sprawiedliwości ponadnarodowej. Warszawa, UW, 2017. Ss. 343.

Zajadło, Jerzy. Sędziowie i niewolnicy : szkice z filozofii prawa. Gdańsk, UG, 2017. Ss. 291.

Zajęcki, Maurycy. Aksjologiczna interpretacja prawa (studium z metodologii i teorii prawa). Warszawa, Semper, 2017. Ss. 456.

Zdybicka, Zofia Józefa. Partycypacja bytu : próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem. Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2017. Ss. 321.

Zientkowski, Przemysław. Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego. Warszawa, Sub Lupa, 2017. Ss. 340.

Zmysły i doświadczenie : w kręgu filozofii religii. Polakowski, Filip; Maciąg, Kamil (red.). Lublin, Tygiel, 2017. Ss. 147.

Źródła do dziejów Warszawskiej Szkoły Historii Idei : materiały archiwalne i rękopiśmienne (rekonesans). Citko, Henryk (oprac.). Warszawa, IFiS PAN, 2017. Ss. 263.

2016

Abramowski, Edward. Pisma filozoficzno-psychologiczne. Dziedzic, Anna (wybór, przedm.,  oprac.); Kruszewski, Wojciech (red.). Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. Ss. XXXII+356.

After Rawls. Dańkowski, Dariusz; Krzynówek-Arndt, Anna. Kraków, WAM, 2016. Ss. 338.

Aksiuto, Kamil. Szczęście i wolność : utylitarystyczny liberalizm Johna Stuarta Milla. Pańków, Irena (przedmowa). Warszawa, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2016. Ss. 372.

Aktualność estetyki Kanta. Kaśkiewicz, Kinga; Schollenberger, Piotr (red.). Toruń, UMK, 2016. Ss. 238.

Albert Einstein i rewolucja relatywistyczna. Pietrzak, Zbigniew (red.). Wrocław, Polskie Forum Filozoficzne, 2016. Ss. 355.

Andrzejewski, Bolesław. Filozofia słowa : zarys dziejów. Poznań, UAM, 2016. Ss. 305.

Argumentacja, myślenie, działanie. Maciaszek, Janusz; Kleszcz, Ryszard (red.). Łódź, UŁ, 2016. Ss. 119.

Around the Lvov-Warsaw school. Drabarek, Anna (ed.). Warszawa, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. Ss. 135.

Augustyniak, Piotr. Aporetyczna nieśmiertelność : eseje o Fedonie, śmierci i nowoczesnym podmiocie. Kraków, Universitas, 2016. Ss. 266.

Baczko, Bronisław. Lumières et l'utopie. 1978.
Światła utopii
. Dłuski, Wiktor (tłum.), Szacki, Jerzy (posł.). (Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Źródła). Warszawa, IFiS PAN, 2016. Ss. 481.

Balcerowicz, Piotr. Historia klasycznej filozofii indyjskiej. Cz. 3, Szkoły niebramińskie - adżiwikizm i dżinizm. Warszawa, Dialog, 2016. Ss. 691.

Baranowska, Anna. Demon i opętanie : perspektywa filozoficzna w świetle wybranych autorów. Chojnice, Fundacja Fuhrmanna, 2016. Ss. 231.

Barwicka-Tylek, Iwona. Prawda i sens : dialektyka, marksizm, komunizm. Kraków, UJ, 2016. Ss. 336.

Baszczak, Błażej. Dotykanie egzystencji : Jeana-Luca Nancy'ego filozofia dekonstrukcji. Kraków, Eperons-Ostrogi, 2016. Ss. 332.

Bauman, Zygmunt. Obcy u naszych drzwi. Mincer, Weronika (tłum.). Warszawa, WN PWN, 2016. Ss. 135.

Bęben, Dariusz. Człowiek w horyzoncie dziejów i autentyczności bycia : studia z filozofii Jana Patočki. Katowice, UŚ, 2016. Ss. 228.

Biesaga, Tadeusz. Podstawy etyki i bioetyki. Kraków, UPJPII, 2016. Ss. 558.

Bilikiewicz, Tadeusz. Antologia krytyki naukowej Tadeusza Bilikiewicza : historia i filozofia medycyny oraz etyka, historia psychiatrii. Kujawski, Ryszard (wybór tekstów, red., wstęp). Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2016. Ss. 223.

Bondecka-Krzykowska, Izabela. Z zagadnień ontologicznych informatyki. Poznań, UAM, 2016. Ss. 265.

Bremer, Józef. Neuronaukowy i potoczny obraz osoby w kognitywistyce. Kraków, WAM, 2016. Ss. 250.

Bromski, Paweł. Filozofia i etyka polityki : skrypt. Warszawa, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, 2016. Ss. 100.

Bucholc, Marta. Piąty wymiar : kulturowa socjologia wiedzy Norberta Eliasa. Warszawa, UW, 2016. Ss. 271.

Buda, Stanisław. Dociekania : w stronę filozofii niesubstancjalnej. Kraków, Aureus, 2016. Ss. 315.

Budzanowska-Weglenda, Dominika. Sztuka życia według Marka Aureliusza : rozmyślania nad "Rozmyślaniami". Warszawa, UKSW, 2016. Ss. 230.

Bylica, Piotr. Współczesny teizm naturalistyczny z punktu widzenia modelu poziomów analizy : problem działania sfery nadnaturalnej w przyrodzie. Zielona Góra, IF UZ, 2016. Ss. 250.

Chłodna-Błach, Imelda, Od paidéi do kultury wysokiej : filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę. Lublin, KUL, 2016. Ss. 311.

Cierlikowski, Krzysztof. Problem racjonalności i normatywności w filozofii Jürgena Habermasa. Kraków, Ridero, 2016. Ss. 79.

Cieszkowski, August. O drogach Ducha : wybór pism. Łuczewski, Michał (wstęp); Tichy, Rafał (posłowie); Herbich, Tomasz (przypisy). Kraków, Ośrodek Myśli Politycznej UJ, 2016. Ss. LXXIII+635.

Ciszek, Mariusz. Wstęp do etyki środowiskowej : główne nurty etyki środowiskowej : etyczne i antropologiczne implikacje kształtowania świadomości ekologicznej i edukacji środowiskowej dla bezpieczeństwa. (Podręcznik akademicki). Warszawa, PTF; Siedlce, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie, 2016. Ss. 76.

Citlak, Amadeusz. Relacje społeczne świata antycznego w świetle teorii kratyzmu : psychologia historyczna w szkole lwowsko-warszawskiej. Warszawa, IP PAN, 2016. Ss. 226.

Cnoty : eseje z filozofii kultury. Żardecka-Nowak, Magdalena; Nowak, Witold M. (red.). Rzeszów, URz, 2016. Ss. 216.

Co to jest problem filozoficzny i jak sobie z nim radzić? Kalisz, Barbara (red.). Warszawa, PTF, Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej, 2016. Ss. 78.

The concept of explanation. Brożek, Bartosz; Heller, Michał; Hohol, Mateusz (eds). Kraków, Copernicus Center Press, 2016. Ss. 325.

Czajka, Anna. Międzykulturowość i filozofia. Warszawa, UKSW, 2016. Ss. 216.

Człowiek, kultura, społeczeństwo : perspektywa filozoficzna. Bałękowski, Krzysztof; Litwin-Lewandowska, Dorota (red.). Lublin, Tygiel, 2016. Ss. 144.

Czyżewska, Urszula. Fenomen życia w ujęciu astrobiologii : studium biofilozoficzne. (Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych, 13). Lublin, KUL, 2016. Ss. 175.

Dąbrowski, Szymon. Pedagogika religii Józefa Tischnera : w poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej. Słupsk, Ak. Pomorska, 2016. Ss. 301.

Dehnel, Piotr. Myśli a sposoby życia : eseje o filozofii współczesnej. Kraków, Universitas, 2016. Ss. 376.

Demaskacja zła : filozoficzna i teologiczna refleksja nad złem. Kotkowski, Jerzy (red.). Poznań, WT UAM, 2016. Ss. 228.

Dobosz, Artur. Szkice o metaforze. Poznań, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2016. Ss. 114.

Doda-Wyszyńska, Agnieszka. Pułapki przedstawienia : filozofia przez pryzmat praktyk montażu pojęć. Poznań, WNS UAM, 2016. Ss. 322.

Dominiak, Łukasz; Perlikowski, Łukasz. Sprawiedliwość, tożsamość, racjonalność : wybrane problemy filozofii polityki. Toruń, Fundacja Societas et Ius, 2016. Ss. 356.

Dowgird, Anioł. Kurs filozofii. T. 1, Logika. Jadacki, Jacek (wstęp, posłowie, red.). Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. Ss. XII+507.

Dowgird, Anioł. Kurs filozofii. T. 2, Psychologia. Teologia przyrodzona. Filozofia moralna. Jadacki, Jacek (wstęp, posłowie, red.). Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. Ss. 620.

Duchliński, Piotr. Odsłony doświadczenia istnienia świata realnego : rozważania wstępne. Kraków, WAM, 2016. Ss. 670.

Dybel, Paweł. Psychoanaliza - ziemia obiecana? : z dziejów psychoanalizy w Polsce 1900-1989. Cz. 1, Okres burzy i naporu : początki psychoanalizy na ziemiach polskich okresu rozbiorów 1900-1918. Kraków, Universitas, 2016. Ss. 261.

Encyklopedia filozofii przyrody. Roskal, Zenon E. (red.). Lublin, KUL, 2016. Ss. 416.

Episteme : o poznaniu filozoficznym i naukowym. Bałękowski, Krzysztof; Wiatr, Przemysław (red.). Lublin, Tygiel, 2016. Ss. 202.

Estetyka : między analizą a krytyką. Konik, Roman (red.). Wrocław, Polskie Forum Filozoficzne, 2016. Ss. 149.

Etyka. Cz. 1, Koncepcje etyki. Janeczek, Stanisław; Starościc, Anna (red.). Lublin KUL, 2016. Ss. 439.

Etyka. Cz. 2, Filozoficzna etyka życia spełnionego. Janeczek, Stanisław; Starościc, Anna (red.). Lublin, KUL, 2016. Ss. 633.

Etyka o współczesności, współczesność w etyce. Sepczyńska, Dorota; Jawor, Marek; Stoiński, Andrzej (red.). Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 217.

Etyka w organizacji : zarządzanie, kultura, polityka. Burkiewicz, Łukasz; Kucharski, Jarosław (red.). Kraków, WAM, 2016. Ss. 423.

Feć, Karolina. Nihilizm instynktowny : figura Meksykanina w filozofii Octavia Paza, jej źródłach i ujściach. Kraków, UJ, 2016. Ss. 269.

Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Brożek, Anna; Chybińska, Alicja (red.). Lublin, Academicon, 2016. Ss. 430.

Filozofia i sztuka. Starzyńska-Kościuszko, Ewa; Kucner, Andrzej; Wasyluk, Piotr (red.). Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 400.

Filozofia w literaturze, literatura w filozofii. 2, Światy możliwe : projekty. Iskra-Paczkowska, Agnieszka; Gałkowski, Stanisław; Stanisz, Marek (red.). Rzeszów, URz, 2016. Ss. 230.

Filozofia wobec dylematów współczesności. Maciąg, Kamil; Wiatr, Przemysław (red.). Lublin, Tygiel, 2016. Ss. 152.

Filozofia 2.0 : diagnozy i strategie. Soin, Maciej; Parszutowicz, Przemysław (red.). Warszawa, IFiS PAN, 2016. Ss. 228.

Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki. Kosiewicz, Jerzy; Małolepszy, Eligiusz; Drozdek-Małolepsza, Teresa (red.). Częstochowa, Ak. im. Jana Długosza, 2016. Ss. 323.

Filozoficzne implikacje w pedagogice : o sensie życia, edukacji i wychowaniu. Spętana, Jolanta; Domagała, Dorota; Drabik-Podgórna, Violetta (red.). Kraków, Impuls, 2015. Ss. 250.

Filozoficzne problemy nauk przyrodniczych. Bałękowski, Krzysztof; Wiatr, Przemysław (red.). Lublin, Tygiel, 2016. Ss. 176.

Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim, 1897-1967 : antologia. Chudoba, Ewa; Smywińska-Pohl, Anna (wybór i oprac.), Lubelska, Elżbieta (tłum.). Kraków, UJ, 2016. Ss. 181.

Gacka, Bogumił. Personalizm Edyty Stein wobec personalizmu europejskiego. Wrocław, Towarzystwo im. Edyty Stein, 2017. Ss. 24.

Gaik, Bartłomiej. Prawda, nauka, człowiek : ponowoczesna perspektywa pedagogiczna. Siedlce, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2016. Ss. 161.

Gajewski, Krzysztof. Umysł wobec świata : intencjonalność w filozofii Johna Searl’a. Warszawa, IBL PAN, 2016. Ss. 314.

Galarowicz, Jan. Wojtyła - Tischner : kapłaństwo i myślenie oraz inne eseje. Kęty, Marek Derewiecki, 2016. Ss. 178.

Gałkowski, Stanisław. Długomyślność : wprowadzenie do filozofii wychowania. Kraków, WAM, 2016. Ss. 328.

Gan-Krzywoszyńska, Katarzyna; Leśniewski, Piotr. Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963). Poznań, UAM, 2016. Ss. 193.

Garlej, Beata. Ingardenowskie jakości metafizyczne : między otwartością a ścisłością pojęcia. Warszawa, UKSW, 2016. Ss. 200.

Giedroyc, Jerzy; Kołakowski, Leszek. Listy 1957-2000. Kłoczowski, Paweł (wstęp); Citko, Henryk (oprac., przypisy). Warszawa, Więź; Paryż, Association Institut Littéraire Kultura, 2016. Ss. 377.

Gielarowski, Andrzej. Kryzys kultury, kryzys człowieka : fenomenologiczna krytyka kultury : Husserl, Lévinas, Henry. Kraków, WAM, 2016. Ss. 644.

Głowala, Michał. Możności i ich akty : studium z tomizmu analitycznego. Wrocław, Atut, 2016. Ss. 380.

Goldstein, Piotr. Wizerunek kobiety w filozofii Platona. Kraków, UJ, 2016. Ss. 112.

Gomułka, Jakub. Rachunek : filozofia nauk formalnych i jej związek z koncepcją podmiotu we wczesnym i średnim okresie twórczości Ludwiga Wittgensteina. Kraków, UPJPII, 2016. Ss. 306.

Gorzka, Kamil; Kasprzyk, Maciej. Filozoficzna i filozoficzno-prawna krytyka totalitaryzmu. Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 160.

Gorzka, Kamil; Kasprzyk, Maciej. Przesłania filozoficzne i społeczne w dramatach "Jaskinia filozofów" Zbigniewa Herberta i "Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza. Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 119.

Grabińska, Teresa. Wybrane zagadnienia filozofii przyrody : kontekst bezpieczeństwa personalnego i ekologicznego. Wrocław, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, 2016. Ss. 108.

Grzybek, Grzegorz. Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa : (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki). Rzeszów, URz, 2016. Ss. 164.

Grzybowski, Jacek; Jaworska, Agnieszka; Kazimierczak-Kucharska, Anna; Norwa, Agnieszka; Waleszczyński, Andrzej; Zalewska, Sabina Lucyna. Sposób na filozofię : kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej. Warszawa, Stowarzyszenie Filomatów, 2016. Ss. 197.

Gudaniec, Arkadiusz. U podstaw jedności bytowej człowieka : studium z metafizyki osoby. Lublin, KUL, 2016. Ss. 519.

Gutowski, Piotr. Stare i nowe : esej o roli jednostkowych podmiotów, zmiany i wątpienia w religii. Kraków, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, 2016. Ss. 108.

Hajduk, Zygmunt. Struktury metodologiczne w nauce : słowa klucze filozofii nauki. Lublin, KUL, 2016. Ss. 315.

Helios, Joanna; Jedlecka, Wioletta; Ławniczak, Artur. Aspekty prawne, filozoficzne oraz religijne ochrony roślin i zwierząt : wybrane zagadnienia. Wrocław, E-Wydawnictwo, 2016. Ss. 152.

Heller, Michał. Zakład o życie wieczne i inne kazania krótkie. Kraków, Copernicus Center Press, 2016. Ss. 256.

Heller, Michał. Czy fizyka jest nauką humanistyczną? Kraków, Copernicus Center Press, 2016. Ss. 301.

Heller, Michał; Życiński, Józef [współaut. Hohol, Mateusz; Kwiatek, Łukasz; Pietrucha, Tadeusz; Wołoszyn, Kinga]. Dylematy ewolucji. Wyd. 3. rozszerz. i uzup. Kraków, Copernicus Center Press, 2016. Ss. 328.

Historia filozofii politycznej. Cz. 2. Nowak, Piotr (wstęp, red.). Warszawa, Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. Ss. 1145.

Istnienie, wartość, twórczość : prace dedykowane profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin. Dańkowski, Dariusz; Duchliński, Piotr (red.). Kraków, WAM, 2016. Ss. 347.

Jadacki, Jacek Juliusz. Stanisław Leśniewski : geniusz logiki. Bydgoszcz, Epigram, 2016. Ss. 381.

Janicka, Joanna I. Intuicja intelektualna jako sposób docierania do prawdy w koncepcji filozoficznej Karla Alberta. Siemianowice Śląskie, Leimak, 2016. Ss. 44.

Janikowski, Wacław. Wolna wola i użyteczność : podstawy etyki utylitaryzmu preferencji. Warszawa, Semper, 2016. Ss. 382.

Janowski, Jarosław Maciej. Zagadnienie istnienia i natury czasu w wybranych modelach kosmologicznych. Warszawa, Stowarzyszenie Filomatów, 2016. Ss. 244.

Januszewski, Zbigniew. Mistyka Henryka Elzenberga. Chojnice, Oficyna Wydawnicza Fundacji Fuhrmanna, 2016. Ss. 368.

Język, wartości, działania : szkoła lwowsko-warszawska a wybrane problemy współczesnej filozofii, psychologii i semiotyki. Bobryk, Jerzy (red.). Warszawa, Instytut Psychologii PAN, 2016. Ss. 298.
Language, values, actions : the Lvov-Warsaw school and selected problems of modern psychology, semiotics and philosophy. Bobryk, Jerzy (ed.). Warsaw, Institute of Psychology PAS, 2016. Ss. 217.

Jurewicz, Joanna. Fire, death and philosophy : a history of ancient Indian thinking. Warszawa, Elipsa, 2016. Ss. 717.

Kaczmarek, Olga. Inaczej niż pisać : Lévinas i antropologia postmodernistyczna. Warszawa, UW, 2016. Ss. 439.

Kałuża, Maciej. Elementy filozofii absurdu w dramaturgii Alberta Camusa. Kraków, Libron - Filip Lohner, 2016. Ss. 278.

Karl Jaspers : filozof - świadek czasu. Piecuch, Czesława (red.). Kraków, Universitas, 2016. Ss. 311.

Konteksty wartości. Nowotniak, Justyna (red.). Warszawa, SGH, 2016. Ss. 117.

Kasprzyk, Maciej. Kiedy norma prawna przestaje być generalna i abstrakcyjna? Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 125.

Kasprzyk, Maciej. Rozumienie formuły założenia filozoficznego i obszary treściowe założeń istotnych dla koherencji prawa : systematyka prawa i problem jej zawodności. Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 126.

Kierkegaard i komunikacja pośrednia = Kierkegaard und die indirekte Mitteilung. Ziobrowski, Jacek (red.). Warszawa, SGH, 2016. Ss. 198.

Kłosowicz, Sylwia. O wierności wydarzeniu : studium na temat poglądów etycznych Alaina Badiou. Warszawa, Stowarzyszenie Filomatów, 2016. Ss. 196.

Kobiety w szkole lwowsko-warszawskiej. Łukasiewicz, Dariusz; Mordarski, Ryszard (red.). Bydgoszcz, UKW, 2016. Ss. 238.

Kołoczek, Łukasz. Być, czyli mieć : próba transpozycji projektu "Przyczynków do filozofii" Martina Heideggeras. Ss. 347.

Kopytko, Roman. Philosophy and pragmatics : a critical review. Poznań, UAM, 2016. Ss. 234.

Komsta, Monika. Temistiusz : zmierzch psychologii perypatetyckiej. Lublin, KUL, 2016. Ss. 286.

Komunikacja naukowa w humanistyce. Kulczycki, Emanuel (red.). Poznań, IF UAM, 2017. Ss. 328.

Korczak, Andrzej. Indyjskie inspiracje teorii mitu Mircei Eliadego i Josepha Campbella. Warszawa-Łódź, Heliodor, 2016. Ss. 358.

Korespondencja Romana Witolda Ingardena z Kazimierzem Twardowskim. Kuliniak, Radosław; Leszczyna, Dorota; Pandura, Mariusz (wyd., wstęp). Kęty, Marek Derewiecki, 2016. Ss. 436.

Kosmosfera : żywa planeta w oceanie Wszechświata : człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym. Dyk, Wiesław; Skrzypczak, Wiesław; Dyk, Tadeusz (red.). Szczecin, USz, 2016. Ss. 159.

Kotowski, Mateusz. Realizm zreformowany : filozofia Iana Hackinga a spór o status poznawczy wiedzy naukowej. Wrocław, Oficyna Naukowa PFF, 2016. Ss. 226.

Kowalczyk, Stanisław. Idea duszy : w refleksji filozoficznej. Lublin, KUL, 2016. Ss. 156.

Kowalczyk, Stanisław. Liberalizm : jego dylematy i zagrożenia. Lublin, KUL, 2016. Ss. 145.

Kowalczyk, Stanisław. Światopogląd chrześcijański : problemy wybrane. Lublin, Norbertinum, 2016. Ss. 308.

Kowalska, Marta. Chrześcijaństwo jako filozofia : studium historyczno-literackie pism Orygenesa. Warszawa, UKSW, 2016. Ss. 224.

Krawczyk, Stanisław. Pojęcia uniwersalne w badaniach naukowych. Zielona Góra, UZ, 2016. Ss. 277.

Król, Remigiusz. Klasyczny ideał wychowania w kręgu wartości tradycyjnych. Warszawa-Łódź, Heliodor, 2015. Ss. 498.

Kupś, Tomasz. Opus postumum Immanuela Kanta. Toruń, UMK, 2016. Ss. 293.

Kurek, Jarosław. Paideia rzymska : model formowania człowieka w myśli Seneki, Epikteta i Marka Aureliusza. (Monografie Teologii Politycznej, 3). Warszawa, Redakcja "Teologii Politycznej", 2016. Ss. 167.

Kurek, Łukasz. Dualizm przekonań. Kraków, Copernicus Center Press, 2016. Ss. 285.

Leder, Andrzej. Rysa na tafli : teoria w polu psychoanalitycznym. Warszawa, WN PWN, 2016. Ss. 369.

Lenartowicz-Podbielska, Agnieszka. Chaos czy kosmos? : kulturowa dynamika wartości. Toruń, Adam Marszałek, 2016. Ss. 220.

Leś, Tomasz. Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Kraków, UJ, 2016. Ss. 168.

Liryka i fenomenologia : Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej. Ruszar, Józef Maria; Siwor, Dorota (red.). Kraków, Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2016. Ss. 388.

Logica Marcina Śmigleckiego : wprowadzenie, przegląd zagadnień, antologia tekstów. Darowski, Roman; Bargieł, Franciszek (oprac.). Kraków, WAM, 2016. Ss. 316.

Lorenc, Włodzimierz. Filozofie skończoności. Warszawa, UW, 2016. Ss. 404.

Łagosz, Marek. O świadomości : fenomenologia zjawisk umysłowych. Kęty, Marek Derewiecki, 2016. Ss. 399.

Łażewska, Dorota. Filozofia dla pracujących : wzory na klasyczne i nieklasyczne sposoby filozoficznego myślenia. Józefów, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016. Ss. 205.

Marczyński, Anton. Ciało/mistyka : wstęp do ontologii cielesności. Kraków, Homini, 2016. Ss. 283.

Mariański, Janusz. Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna : mit czy rzeczywistość? : (studium interdyscyplinarne). Toruń, Adam Marszałek, 2016. Ss. 527.

Maryniarczyk, Andrzej. Rationality and finality of the world of persons and things. McDonald, Hugh (transl). Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2016. Ss. 177.

Mazur, Piotr Stanisław. Zarys podstaw filozofii człowieka : antropologiczne zastosowanie metody separacji. Kraków, Księgarnia Akademicka, 2016. Ss. 216.

Mazur, Tomasz. Kamyk filozoficzny : edukacja filozoficzna dla szkół ponadgimnazjalnych : współczesność. Warszawa, Stentor, 2016. Ss. 232.

Metafizyka i dekonstrukcja : w poszukiwaniu doświadczenia metafizycznego w kontekście wyzwań dekonstrukcjonizmu. Śnieżyński, Krzysztof; Duchliński, Piotr (red.). Kraków, WAM, 2016. Ss. 280.

Michałowska, Monika. Woluntarystyczy dynamizm, czyli Koncepcja woli w "Kwestiach do Etyki" Ryszarda Kilvingtona. Kraków, Księgarnia Akademicka, 2016. Ss. 246.

Myśli o języku, nauce i wartościach : seria druga : Profesorowi Juliuszowi Jadackiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Brożek, Anna; Chybińska, Alicja; Grygianiec, Mariusz; Tkaczyk, Marcin (red.). Warszawa, Semper, 2016. Ss. 798.

Mieczysław Wallis i Henryk Elzenberg o sztuce i moralności : (na podstawie korespondencji wzajemnej). Zegzuła-Nowak, Joanna (oprac.). Zielona Góra, UZ, 2016. Ss. 68.

Mordka, Cezary Protagonista : założenia wstępne. T. 1. Lublin, UMCS, 2016. Ss. 261.

Murzyn, Andrzej. Opowiadanie jako metoda kształcenia w świetle filozofii edukacji Kierana Egana. Katowice, Kraków, Impuls, 2016. Ss. 115.

Myśl polska w obszarze rosyjskojęzycznym. Skoczyński, Jan (red.); Dianow, Walentyn (posłowie). Kraków. Księgarnia Akademicka, 2016. Ss. 226.

Myślenia utopijne i mityczne : aporie filozoficzne. Wieczorek, Kamil M. (red.). Siemianowice Śląskie, Leimark, 2016. Ss. 168.

Nauka, filozofia, kultura : rozważania interdyscyplinarne. Kropiwiec, Kinga; Szala, Mirosław (red.). Lublin, Tygiel, 2016. Ss. 208.

Nerczuk, Zbigniew. Wokół sofistyki. Toruń, UMK, 2016. Ss. 275.

Niemczuk, Andrzej. Filozofia praktyczna : studia i szkice. Lublin, UMCS, 2016. Ss. 341.

Niemczyk, Lesław. Ekonomiczny program badawczy Józefa Bocheńskiego : analiza przygotowawcza. Rzeszów, UR, 2016. Ss. 140.

Niepomyślane - nie do pomyślenia : rozpadliny, uskoki i zatory w tektonice dyskursu filozoficznego i naukowego. Woźniczka, Maciej; Perek, Marek (red.). Częstochowa, Wyd. Akademii im. Jana Długosza, 2016. Ss. 483.

Nierodka, Paweł. Antropologia recentywistyczna. Cieszyn, Akant, 2016. Ss. 255.

Noras, Andrzej Jan. Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej. Katowice, UŚ, 2016. Ss. 179.

Nowak, Andrzej W. Wyobraźnia ontologiczna : filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych. Poznań, UAM; Warszawa, IBL PAN Wydawnictwo, 2016. Ss. 414.

Nowak, Andrzej W.; Abriszewski, Krzysztof; Wróblewski, Michał. Czyje lęki?, czyja nauka? : struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych. Poznań, UAM, 2016. Ss. 233.

Nowak, Piotr. Umieram, więc jestem. Warszawa, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2016. Ss. 443.

O niektórych wartościach podstawowych : (w kręgu filozofii współczesnej). T. 3. Zubelewicz, Jan (red.). Truskaw, Sub Lupa, 2016. Ss. 183.

Oblicza śmierci : filozofia, kultura, prawo, medycyna, sztuka. Szurgot-Prus, Ewelina; Błaszczyk, Tomasz (red.). Gniezno, Gaudentinum, 2016. Ss. 212.

Ogólna teoria względności a filozofia : sto lat interakcji. Polak, Paweł; Mączka, Janusz (red.). Kraków, Copernicus Center Press, 2016. Ss. 202.

Oprychał, Urszula. Etyka suficka w ujęciu Dżawada Nurbachsza. Stalowa Wola, KUL, 2016. Ss. 121.

Pacewicz, Artur. Hēdonē : koncepcja przyjemności w filozofii Platona. Wrocław, Polskie Forum Filozoficzne, 2016. Ss. 270.

Pacholik-Żuromska, Anita. Intencjonalność, rozumienie, samowiedza : filozoficzny problem poznania w świetle nauk kognitywnych. Toruń, UMK, 2016. Ss. 372.

Panorama współczesnej filozofii. Hołówka, Jacek; Dziobkowski, Bogdan (red.). Warszawa, WN PWN, 2016. Ss. 559.

Papiernik, Joanna. Czy możemy Boga poznać naprawdę? : Marsilio Ficino o duszy ludzkiej. Łódź, UŁ, 2016. Ss. 271.

Pawluczuk, Włodzimierz. Światopogląd a sposób bycia. Kraków, Avalon, 2016. Ss. 198.

Pawlus, Tadeusz. Współczesne koncepcje etyki. Olsztyn, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, 2016. Ss. 223.

Pawłowski, Kazimierz. Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych. Warszawa, UKSW, 2016. Ss. 265.

Pawłowski, Krzysztof Jan. Cudowne i rzeczywiste : o jednoczeniu rozumu, uczuć i woli. Kraków, WAM, 2016. Ss. 210.

Piechowiak, Mirosław. Między Erosem i Agape. Bydgoszcz, Epigram, 2016. Ss. 282.

Piekarski, Romuald. Makiawelizm, patologia ducha, sacrum i polityka : eseje z filozofii politycznej. Sopot, Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki, 2016. Ss. 354.

Piórczyński, Józef. Spór o panteizm : droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej. (Monografie FNP). Toruń-Warszawa, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2016. Ss. 396.

Płotka, Magdalena. Filozofia jako praktyka : myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku. Warszawa, UKSW, 2016. Ss. 333.

Podgórski, Ryszard Adam. Ku socjologii... : filozofia pozytywistyczna w XIX wieku w recepcji Barbary Skargi. Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 306.

Podkoński, Robert. Ryszard Kilvington : nieskończoność i geometria. Łódź, UŁ, 2016. Ss. 174.

Podstawy filozofii dla uczniów i studentów. Wieczorek, Krzysztof (red.). Chorzów, Videograf, 2016. Ss. 352.

Polak, Marcin. Trauma bezkresu : Nietzsche, Lacan, Bernhard i inni. Kraków, Universitas, 2016. Ss. 238.

Pospiszyl, Michał. Zatrzymać historię : Walter Benjamin i mniejszościowy materializm. Warszawa, IBL PAN, 2016. Ss. 220.

Powrót do praktyki : krytyka tradycyjnych sposobów rozumienia religii i nowe idee rozwoju duchowego w myśli filozoficznej i teologicznej XIX i XX wieku. Roszyk, Maksymilian; Walczak, Marcin (red.). Lublin, Lubelskie Koło Wittgensteinowskie, 2016. Ss. 151.

Prawda i byt : między filozofią a nauką. Bałękowski, Krzysztof; Wiatr, Przemysław (red.). Lublin, Tygiel, 2016. Ss. 213.

Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej. Hartman, Jan; Szabat, Marta (red.). Warszawa. Wolters Kluwer, 2016. Ss. 311.

Przegalińska, Aleksandra. Istoty wirtualne : jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję. Kraków, Universitas, 2016. Ss. 268.

Przewodnik po filozofii języka. Odrowąż-Sypniewska, Joanna (red.). Kraków, WAM, 2016. Ss. 606.

Przewodnik po filozofii religii : nurt analityczny. Salamon, Janusz (red.). Kraków, WAM, 2016. Ss. 632.

Przewodnik po kognitywistyce. Bremer, Józef (red.). Kraków, WAM, 2016. Ss. 784.

Przybysławski, Artur. Tales i początki refleksji europejskiej. Kraków, UJ, 2016. Ss. 216.

Przyłębski, Andrzej. Krytyka hermeneutycznego rozumu : preliminaria. Kraków, Universitas, 2016. Ss. 297.

Psychoanaliza w Polsce 1909-1946. T. 2, Psychoanaliza stosowana, psychoanaliza i filozofia, psychoanaliza i historia. Magnone, Lena (wybór, oprac., wstęp). Warszawa, Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. Ss. 406.

Rainko, Stanisław. Saga metafizyczna. Warszawa, Książka i Prasa, 2016. Ss. 116.

Raube, Sławomir. Nietrwałość, niepewność, smutek : szkice o literaturze i filozofii kultury. Białystok, Prymat, 2016. Ss. 140.

Rąpała, Jerzy. Teorie mineralnych początków życia : studium filozoficzno-przyrodnicze. (Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych, 14). Lublin, KUL, 2016. Ss. 225.

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Cz. 3, Polemiki z Janem Śniadeckim. Krouglov, Alexei; Kupś, Tomasz (oprac.), Kondrat, Aleksandra (tłum.), Specht, Roman (red.). Toruń, UMK, 2016. Ss. 180.

Rogacz, Dawid. W stronę radykalnego pluralizmu religijnego. Kraków, Libron - Filip Lohner, 2016. Ss. 180.

Rogowska-Stangret, Monika. Ciało - poza innością i tożsamością : trzy figury ciała w filozofii współczesnej. Gdańsk, Terytoria Książki, 2016. Ss. 422.

Romantyzmy polskie. Dziedzic, Anna; Herbich, Tomasz; Pieróg, Stanisław; Ziemski, Piotr (red.). Warszawa, Fundacja Historii Filozofii Polskiej, 2016. Ss. 452.

Rożdżeński, Roman. Ateizm czyli Wiara negatywna : ateistyczne przeświadczenia z perspektywy pytań granicznych. Kraków, WAM, 2016. Ss. 340.

Rydlewski, Michał. "Żeby widzieć, trzeba wiedzieć" : kulturowy wymiar percepcji wzrokowej. Bydgoszcz, Epigram, 2016. Ss. 310.

Sawicki, Adam. Rosyjska immortologia : śmierć i nieśmiertelność w poglądach myślicieli XVIII-XX wieku. Białystok-Kraków, Prymat, 2016. Ss. 343.

Sawicki, Krzysztof. Zdolności ludzkie i ich urzeczywistnianie w rodzinie : koncepcja Marthy C. Nussbaum. Lublin, KUL, 2016. Ss. 235.

Serafińska, Jurata Bogna. Logos i mit. Mit i logos. Krosno, Armagraf, 2016. Ss. 334.

Sikora, Marek. Pytanie o jedność nauki : studium metodologiczno-filozoficzne. Bydgoszcz, Epigram, 2016. Ss.- 236.

Sikora, Michał. Mit wiecznego powrotu w filozofii Alexandre'a Kojève'a. Warszawa, Scholar, 2016. Ss. 152.

Sikora, Paweł. Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej. Lublin, UMCS, 2016. Ss. 301.

Sikorski, Cezary. Szkice przeciwko oraz w obronie pojęć. Gdańsk, Fundacja Światło Literatury, 2016. Ss. 390.

Skrzydlewski, Paweł. Osoba w przestrzeni publicznej : wybrane zagadnienia z filozofii człowieka i polityki. Kraków, WAM, 2016. Ss. 307.

Šmid, Wacław. Umysł projektujący : powstawanie nowej metodologii. Warszawa, CeDeWu, 2016. Ss. 312.

Šmid, Wacław. Umysł odkrywający : rozwój nowej metodologii. Warszawa, CeDeWu, 2016. Ss. 415.

Sobieraj, Tomasz. Pozytywistyczne dylematy : szkice o problemach literatury, filozofii i nauki. Poznań, Poznańskie Studia Polonistyczne, 2016. Ss. 160.

Sobota, Jacek. Filozofia fantastyki. Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 161.

Sochoń, Jan. Człowiek i twórczość : szkice z filozofii kultury. Lublin, KUL, 2016. Ss. 421.

Soniewicka, Marta. Utrata Boga : filozofia woli Fryderyka Nietzschego. Kraków, Copernicus Center Press, 2016. Ss. 388.

Sośnicka, Joanna. "Nie warto żyć bezmyślnym życiem" : filozoficzne refleksje nad tym, co ważne. Łódź, PŁ, 2016. Ss. 169.

Spór o podmiotowość : perspektywa interdyscyplinarna. Warmbier, Adriana (red.). Kraków, Księgarnia Akademicka, 2016. Ss. 309.

Sroka, Robert. Etyka i prawa człowieka w biznesie : w poszukiwaniu metody. Warszawa, UKSW, 2016. Ss. 258.

Stachewicz, Krzysztof. Myśleć prawdę i dobro : w kręgu filozofii, religii i etyki. Poznań, Wydział Teologiczny UAM, 2016. Ss. 332.

Stępień, Katarzyna. Filozoficzne źródła sporu o rozumienie praw dziecka : studium z filozofii prawa i praw człowieka. Lublin, KUL, 2016. Ss. 379.

Stróżewski, Władysław; Taranczewski, Paweł. Wykłady lubelskie o estetyce. Kraków, UJ, 2016. Ss. 233.

Szczap, Agnieszka. Kobiety i filozofia : kontynuacja esejów subiektywnych. Zielona Góra, Oficyna Wyd. UZ, 2016. Ss. 289.

Sznajder, Paweł. Dialog i dialektyka w konfrontacji hermeneutyki Hansa Georga Gadamera z filozofią dialogu. (Studia z Filozofii Systematycznej, 15). Warszawa, IFiS PAN, 2016. Ss. 489.

Szołtysek, Adolf Ernest. Filozofia osobowości : wychowanie a zachowanie. Kraków, Impuls, 2016. Ss. 261.

Szwed, Antoni. Fideizm Kalwina i bunt angielskich racjonalistów : wpływ fideizmu kalwińskiego na powstanie i rozwój racjonalnej teologii naturalnej u wybranych myślicieli angielskich XVII i XVIII wieku. Kęty, Marek Derewiecki, 2016. Ss. 373.

Szwedzik, Adam. Ludzka wolność : w meandrach współczesnych zagrożeń. Kraków, Impuls, 2016. Ss. 127.

Świat osoby : personalizm Czesława S. Bartnika. Guzowski, Krzysztof; Barth, Grzegorz (red.). Lublin, KUL, 2016. Ss. 261.

Świtała, Ireneusz. W kręgu XX-wiecznej filozofii włoskiej : wybrane nurty, zagadnienia i postacie. Kraków, Petrus, 2016. Ss. 247.

Tischner - człowiek w horyzoncie nadziei. Struzik, Elżbieta (red.). Katowice, Wacław Walasek, 2016. Ss. 330.

Tokarski, Jan. Obecność zła : o filozofii Leszka Kołakowskiego. Kraków, Universitas, 2016. Ss. 361.

Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa. Stanisz, Piotr; Barankiewicz, Tomasz; Barszcz, Tomasz; Potrzeszcz, Jadwiga (red.). Lublin, KUL, 2016. Ss. 212.

Truchlińska, Bogumiła. Od Witelona do Karola Wojtyły : z dziejów polskiej aksjologii i filozofii kultury. Lublin, UMCS, 2016. Ss. 303.

Trzciński, Łukasz. Koncepcje rozwoju i mitologie przyszłości. Kraków, AGH, 2016. Ss. 127.

Trzęsicki, Kazimierz. Semiotyka i logika : dla kognitywistów. Białystok, UB, 2016. Ss. 725.

Uglik, Jacek. Aleksandra Hercena dyskurs o człowieku, czyli Projekt rosyjskiej filozofii otwartej. Warszawa, IFiS PAN, 2016. Ss. 211.

Urbaniak, Rafał. Lekko nieodpowiedzialne i stronnicze wprowadzenie do filozofii analitycznej. Lublin, Academicon, 2016. Ss. 235.

Veritas in caritate : księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC. Tkaczyk, Marcin; Krupa, Marzena; Jaworski, Krzysztof (red.). Lublin, KUL, 2016. Ss. 598.

Vorbrich, Krzysztof Konstanty. The philosophical aspects of the Copernican controversy in England between 1543 and 1727 : from Robert Recorde to Isaac Newton. Miłkowski, Tadeusz (foreword). Warsaw, Museum of the History of the Polish Popular Movement, 2016. Ss. XXV+298.

W trosce o człowieka : paradygmaty stare i nowe. Szymczyk, Monika; Grzywacz, Robert (red.). Kraków, WAM, 2016. Ss. 330.

Wilk, Rafał Kazimierz. Śmierć i zmartwychwstanie ciała człowieka. Kraków, Petrus; Częstochowa, Paulinianum, 2016. Ss. 235.

Wilk, Rafał Kazimierz. Wprowadzenie do filozofii życia. Kraków, Petrus; Częstochowa, Paulinianum, 2016. Ss. 137.

Włodarczyk, Rafał. Ideologia, teoria, edukacja : myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej. Kraków, Impuls, 2016. Ss. 329.

Wodzik, Justyna. Czy kobieta istnieje? : spór o pojęcie kobiecości pomiędzy esencjalizmem i antyesencjalizmem we współczesnej myśli feministycznej. Warszawa, Książka i Prasa, 2016. Ss. 194.

Wodziński, Cezary. Przechadzki po ogrodach : esej z dziejów ogrodnictwa i pielgrzymowania. Traktat Gorgiasza : Perí tou mī óntos ī Perí fýseōs = (o naturze albo o niebycie). Utopia EUdaimoni : fragmenty. Warszawa, Muzeum Łazienki Królewskie, 2016. Ss. 204.

Wodziński, Cezary. Metafizyka i metapolityka : "Czarne zeszyty" Heideggera. Gdańsk, Terytoria Książki, 2016. Ss. 274.

Wojnowski, Konrad. Pożyteczne katastrofy. Kraków, Universitas, 2016. Ss. 462.

Wokół wartości dobra : filozofia o moralności i sprawach państwa. Bałękowski, Krzysztof; Wiatr, Przemysław (red.). Lublin, Tygiel, 2016. Ss. 133.

Wokół zagadnień filozofii kultury. Bałękowski, Krzysztof; Maciąg, Kamil (red.). Lublin, Tygiel, 2016. Ss. 180.

Woleński, Jan. Wykłady o naturalizmie. Toruń, UMK, 2016. Ss. 225.

Wolniewicz, Bogusław. Filozofia i wartości. 4. Warszawa, UW, 2016. Ss. 329.

Wolność jako odpowiedzialność : Jackowi Filkowi na siedemdziesiąte urodziny. Drwięga, Marek; Strzelecki, Radosław (red.). Kraków, UJ, 2016. Ss. 318.

Wolsza, Kazimierz. Rozjaśniać egzystencję : eseje z filozofii człowieka. Opole, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2016. Ss. 279.

Wójtowicz, Marek. Zakład Pascala : argumentacja i działanie. Katowice, UŚ, 2016. Ss. 286.

Wróbel, Szymon. Filozof i terytorium : polityka idei w myśli Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczki, Krzysztofa Pomiana i Marka J. Siemka. Warszawa, IFiS PAN, 2016. Ss. 414.

Wróblewski, Michał. Hegemonia i władza : filozofia polityczna Antonia Gramsciego i jej współczesne kontynuacje. Toruń, UMK, 2016. Ss. 423.

Wszołek, Stanisław. Racjonalność wiary. Wyd. 2. rozsz. Kraków, Copernicus Center Press, 2016. Ss. 232.

Wśród ludzi, rzeczy i znaków : Krzysztofowi Pomianowi w darze. Kołakowski, Andrzej; Mencwel, Andrzej; Migasiński, Jacek; Rodak, Paweł; Szpakowska, Małgorzata (red.). Warszawa, UW, 2016. Ss. 604.

Zarosa, Urszula. Status moralny zwierząt. Warszawa, WN PWN, 2016. Ss. 276.

Zbrzezny, Aleksander. Podmiotowość i historia w filozofii społecznej Hegla, Marksa i Adorna. Kraków, Universitas, 2016. Ss. 432.

Znaczenie filozofii Oświecenia : człowiek wśród ludzi. Grabowska, Barbara; Grzeliński, Adam; Żelazna, Jolanta (red.). Toruń, UMK, 2016. Ss. 432.

Żuk, Grzegorz. Edukacja aksjologiczna : zarys problematyki. Lublin, UMCS, 2016. Ss. 322.

Żukowska, Kamila. Krasicki: reinterpretacja : filozoficzno-antropologiczna analiza wybranych wątków twórczości Ignacego Krasickiego. Łódź, Przypis, 2016. Ss. 135.

Życie wieczne : eschatologia filozoficzna : wokół książki Ireneusza Ziemińskiego. Przanowski, Mateusz (red.). Kraków, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów, 2016. Ss. 870.

 

2017 39