POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

strona główna

KSIĄŻKI FILOZOFICZNE AUTORÓW POLSKICH Z LAT 2017 I 2016

| 2018 | 2017 |

2018

Bińczyk, Ewa. Epoka człowieka : Retoryka i marazm antropocenu, Warszawa, WN PWN, 2018. Ss. 326.

Kawalec, Paweł. Metodologia integralna : studium dynamiki wiedzy naukowej. Lublin, KUL, 2018. Ss. 38x.

Murawski, Roman. Szkice z filozofii i historii matematyki i logiki. Poznań, UAM, 2018. Ss. 298.

Nowak, Leszek. Człowiek, ludzie, międzyludzkie : eseje z nie-Ewangelicznego modelu człowieka. Warszawa, Semper, 2018. Ss. 147.

Słomka, Marek. Działanie Boga w świecie : analiza filozoficzna. Lublin, KUL, 2018. Ss. 344.

2017

Bednarczyk, Andrzej. Studia z dziejów idei naukowych : biologia czasów oświecenia i romantyzmu. Warszawa, WFiS UW, 2017. Ss. 769.

Bednarek, Joanna. Życie, które mówi : nowoczesna wspólnota i zwierzęta. Warszawa, WN PWN, 2017. Ss. 159.

Chudoba, Ewa; Smywińska-Pohl, Anna. Córki Nawojki : filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1967. Kraków, Libron, 2017. Ss. 294.

Ciało i ponowoczesność : historia i społeczeństwo. Dittrich, Wanda; Hybiak, Mariusz; Wirski, Mariusz (red.). Gdańsk-Sopot, UGd, 2017. Ss. 211.

Czekalski, Rafał. Koncepcja wychowania Edyty Stein. Warszawa, Inicjatywa Praska, 2017. Ss. 295.

Człowiek na granicy istnienia : dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania. Hołub, Grzegorz; Duchliński, Piotr (red.). Kraków, WAM, 2017. Ss. 332.

Dec, Ignacy. Ku prawdzie na skrzydłach wiary i rozumu. T. 1, Rozważania filozoficzne. Świdnica, Adalbertus, 2017. Ss. 731.

Dobrowolski, Jacek. Niewolnicy i panowie : sześć i pół eseju z antropologii i filozofii społecznej świata nowoczesnego. Warszawa, WN PWN, 2017. Ss. 357.

Domański, Juliusz. Erasmiana Minora : studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu. Warszawa, UW, 2017. Ss. 390.

Dziemidok, Bohdan. Filozofia i sztuka życia. Lublin, UMCS, 2017. Ss. 164.

Edyta Stein : Europa i jej tożsamość. Machnacz, Jerzy; Marcinów, Teresa; Serafin, Krzysztof (red.). Wrocław, Papieski Wydział Teologiczny, 2017. Ss. 246.

Etyczne i społeczne wymiary pracy. Świtała, Ireneusz M.; Pikuła, Norbert G.; Białożyt, Katarzyna (red.). Kraków, Impuls, 2017. Ss. 183.

Filozoficzne i psychospołeczne obrazy ludzkiej egzystencji. Kmieciak, Błażej (red.). Katowice, Sophia, 2017. Ss. 119.

From the absurd to revolt : dynamics in Albert Camus’s thought. Kałuża, Maciej; Mróz, Piotr (eds). Kraków, UJ, 2017. Ss. 277.

Gawor, Leszek. Ekoszkice. Rzeszów, URz, 2017. Ss. 218.

Główne problemy współczesnej fenomenologii. Migasiński, Jacek; Pokropski, Marek (red.). Warszawa, UW, 2017. Ss. 880.

Granice sacrum : wymiary religijności w myśli współczesnej. Sieczkowski, Tomasz; Grabarczyk, Paweł (red.). Łódź, UŁ, 2017. Ss. 190.

Hartman, Jan. Pochwała litości : rzecz o wspólnocie. Kraków, UJ, 2017. Ss. 156.

Hellenizm a chrześcijaństwo w późnej starożytności i w średniowieczu. Palusińska, Anna (red.). Lublin, KUL, 2017. Ss. 150.

Homo Culturalis : szkice z filozofii kultury. Polakowski, Filip i Maciąg, Kamil (red.). Lublin, Tygiel, 2017. Ss. 180.

Hartman, Jan. Polityka : władza i nadzieja. Warszawa, Agora, 2017. Ss. 349.

Heller, Michał. Przestrzenie wszechświata : od geometrii do kosmologii. Kraków, Copernicus Center Press, 2017. Ss. 284.

Herer, Michał. Pochwała przyjaźni. Warszawa, WN PWN, 2017. Ss. 115.

Hudzik, Jan Paweł. Wykłady z filozofii mediów : podstawy nauk o komunikowaniu. Warszawa, WN PWN, 2017. Ss. 423.

Jakubowski, Jarosław. Skończoność egzystencjalna : studium nad filozofią Paula Ricoeura. Bydgoszcz, Epigram, 2017. Ss. 495.

Janik, Mateusz. Ontologia polityczna Benedykta Spinozy w świetle współczesnej recepcji. Warszawa, IFiS PAN, 2017. Ss. 269.

Jarczewski, Andrzej. Prawda po epoce post-truth. Katowice, Śląsk, 2017. Ss. 146.

Jaźniewicz, Wojciech. Filozofia i teologia czasu : czas w personalizmie uniwersalistycznym Czesława Stanisława Bartnika. Kraków, Homo Dei, 2017. Ss. 353.

JózefKremer (1806-1875) : studia i materiały. Bęczkowska, Urszula; Kasperowicz, Ryszard; Maj, Jacek (red.). Kraków, Instytut Historii Sztuki UJ, 2016. Ss. 564.

Kawczyński, Maksymilian (1842-1906). Życie Apulejusza Platończyka z Madaury. Sandomierz, Wyd. Armoryka, 2017. Ss. 58.

Kiepas, Andrzej. Filozofia techniki w dobie nowych mediów. Katowice, UŚ, 2017. Ss. 250.

Kisielewicz, Andrzej. Logika i argumentacja : praktyczny kurs krytycznego myślenia. Warszawa, WN PWN, 2017. Ss. 302.

Kłoczowski, Jan Andrzej. Drogi i bezdroża : szkice z filozofii religii dla humanistów. Cz. 1. Kraków, Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2017. Ss. 335.

Kłoczowski, Paweł. Rewolucja kartezjańska i inne szkice. Gdańsk, Fundacja Pracownia, 2017. Ss. 157.

Kmiecikowski, Waldemar. Istnienie, człowiek, moralność : studia z dwudziestowiecznej filozofii polskiej. Chojnice. Oficyna Wyd. Fundacji Fuhrmanna, 2017. Ss. 411.

Knosala, Bartłomiej. Projekt nauki nowej Marshalla McLuhana : filozoficzne konsekwencje zmian form komunikacji. Kraków, Universitas, 2017. Ss. 252.

Kobiety w filozofii, filozofowie o kobietach : eseje subiektywne. Kiejzik, Lilianna (oprac., red.). Wydanie 2. poszerzone Zielona Góra, UZ, 2017. Ss. 230.

Koprowski, Piotr. W ogrodzie muz : twórcy, idee, postawy (XIX-XXI w.). Rzeszów, Bonus Liber, 2017. Ss. 180.

Król, Remigiusz. Analiza kategorii bycia i człowieka w koncepcji filozoficznej Martina Heideggera. Truskaw, Sub Lupa, 2017. Ss. 302.

Krzykawski, Michał. Inne i wspólne : trzydzieści pięć lat francuskiej filozofii (1979-2014). Warszawa, WN PWN, 2017. Ss. 174.

Kuźniar, Adrian, Konsekwencje wyjaśnień darwinowskich w metaetyce. Warszawa, Semper, 2017. Ss. 367.

Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa : 100 podstawowych pojęć. Zajadło, Jerzy (red.). Wyd. 2 zmienione Warszawa, C. H. Beck, 2017. Ss. XVIII+376.

Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014. Gromadzki, Stanisław (przygotował); Dombek, Ewa i Chudoba Wiesław (uzupełnili). Warszawa, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, 2017. Ss. XIX+402.

Lewandowski, Konrad T. Bezsilność i zemsta prawdy : esej filozoficzny o stanie obecnym i przyszłości cywilizacji Zachodu. Gdynia, Ferratus Michał Smętek, 2017. Ss. 132.

Maryniarczyk, Andrzej. On causes, participation, and analogy. McDonald, Hugh (red.). Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2017. Ss. 177.

Mazurek, Mariusz. Modele w filozoficznych koncepcjach nauki. Warszawa, IFiS PAN, 2017. Ss. 182.

Mejbaum, Wacław. Opus nigrum. Sikorski, Cezary; Staroń, Andrzej (red.). Szczecin, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, 2017. Ss. 332.

Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii. Gorazda, Marcin; Hardt, Łukasz; Kwarciński, Tomasz. Kraków, Copernicus Center Press, 2017. Ss. 461.

Michalska, Anna. Pragmatyzm nieinstrumentalny a filozoficzne koncepcje nauki. Warszawa, IFiS PAN, 2017. Ss. 178.

Między etyką i estetyką : rozważania nad problemem estetyzacji. Kaśkiewicz, Kingal; Michalski, Rafał; Siwiec, Tomasz (red.). Toruń, UMK, 2017. Ss. 369.

Między nauką a polityką : rozważania filozoficzne. Pytka, Agnieszka; Maciąg, Kamil (red.). Lublin, Tygiel, 2017. Ss. 185.

Między nauką a sztuką : wokół problemów współczesnej historiografii. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Pomorskiemu z okazji jubileuszu czterdziestolecia Jego pracy naukowej. Solska, Ewa; Witek, Piotr; Woźniak, Marek (red.). Lublin, UMCS, 2017. Ss. 459.

Misztal, Wojciech. Homo ethicus - homo moralis : Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności. Warszawa, Scholar, 2017. Ss. 255.

Moniuszko, Łukasz. Sprawiedliwość : studium koncepcji filozoficznoprawnej Zygmunta Ziembińskiego. Kraków, Avalon, 2017. Ss. 252.

Murawski, Roman. Filozofia matematyki : zarys dziejów. Wydanie 6. popr. i uzup. Poznań, UAM, 2017. Ss. 199.

Najważniejsze problemy filozofii : byt, wartość, poznanie. Maciąg, Monika i Maciąg, Kamil (red.). Lublin, Tygiel, 2017. Ss. 93.

Nawrot, Oktawian. Wprowadzenie do logiki dla prawników. Wyd. 4 Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2017. Ss. 385.

O metafizyce Arystotelesa : u podstaw filozofowania realistycznego. Maryniarczyk, Andrzej; Kunat, Natalia; Pańpuch, Zbigniew (red.). Lublin, KUL, 2017. Ss. 544.

Ostrowicka, Helena. Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży : dyspozytyw i urządzanie. Wyd. 2 Kraków, Impuls, 2017. Ss. 263.

Pacewicz, Krzysztof. Fluks : wspólnota płynów ustrojowych. Warszawa, WN PWN, 2017. Ss. 226.

Pająk, Marek. Kryzys nauk o polityce z perspektywy filozofii politycznych Leo Straussa i Erica Voegelina. Wrocław, Atla 2, 2017. Ss. 308.

Paprzycka-Hausman, Katarzyna. Responsybilizm w sporze o internalizację działań. Warszawa, Semper, 2017. Ss. 342.

Pomorski, Jan. Spoglądając w przeszłość... : studia i szkice metahistoryczne. Lublin, UMCS, 2017. Ss. 397.

Przybysławski, Artur. Buddyjska epistemologia Tybetu : studia i przekłady. Kraków, UJ, 2017. Ss. 221.

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Cz. 4, Konkurs na katedrę filozofii w Uniwersytecie Wileńskim w 1820 roku. Kupś, Tomasz; Viliunas; Dalius (oprac.); Usakiewicz, Joanna (tłum. tekstów łacińskich). Toruń. UMK, 2017. Ss. 783.

Revolucja : o potrzebie transformacji współczesnego człowieka. Jagiełłowicz, Alina B. (red.). Wrocław, Akademia Pióra, 2017. Ss. 195.

Rosół, Piotr. Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki. Kraków, Universitas, 2017. Ss. 259.

Rutkowski, Mirosław. Granice etyki. Warszawa, Semper, 2017. Ss. 428.

Ryk, Andrzej. W poszukiwaniu podstaw badań ejdetycznych w perspektywie fenomenologicznej : na podstawie badań Edmunda Husserla. Wyd. 2 Kraków, Impuls, 2017. Ss. 104.

Sieczkowski, Tomasz. David Hume : krytyka epistemologii. Łódź, UŁ, 2017. Ss. 256.

Siemek, Marek Jan. Wolność i utopia w myśli filozoficznej Schillera. Pańków, Marcin (red.). Warszawa, UW, 2017. Ss. 259.

Sikora, Jan; Kaczocha, Włodzimierz; Wartecka-Ważyńska, Agnieszka. Etyka w turystyce. Warszawa, CeDeWu, 2017. Ss. 209.

Skarga, Barbara. O filozofię bać się nie musimy : szkice z różnych lat. Pańków, Marcin (red.); Kołakowski, Leszek (przedm.). Wyd. 2. Marczyńska, Julia (przedm.). Warszawa, WN PWN, 2017. Ss. 411.

Skrzypczak, Robert. Osoba i pascha : wkład św. Edyty Stein w rozumienie chrześcijańskiego personalizmu. Wrocław, Towarzystwo im. Edyty Stein, 2017. Ss. 23.

Słomka, Marek. Who is man? : the anthropology of Karol Wojtyła. Lublin, KUL, 2017. Ss. 120.

Šmid, Wacław. Umysł technologiczny : zasady nowej metodologii. Warszawa, CeDeWu, 2017. Ss. 439

Sobota, Daniel R. Narodziny fenomenologii z ducha pytania : Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch. Warszawa, IFiS PAN, 2017. Ss. 775.

Soin, Maciej. Kryzys filozofii i zadanie krytycznego myślenia. Warszawa, IFiS PAN, 2017. Ss. 236.

Straszewski, Maurycy. Powstanie i rozwój pesymizmu w Indyach. [Reprint książki z 1884]. Sandomierz, Wydawnictwo Armoryka, 2017. 103.

Stróżewski, Władysław. Miłość i nicość : z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz. Warszawa, Więź, 2017. Ss. 222.

Szczepański, Jakub. Filozofia polityczna Immanuela Kanta. Kraków, UJ, 2017. Ss. 207.

Szołtysek, Adolf Ernest. Filozofia kształcenia : wychowanie i nauczanie. Kraków, Impuls, 2017. Ss. 306.

Szopa, Rafał. Św. Tomasza z Akwinu teoria partycypacji bytu w ujęciu Louisa Geigera i Cornelio Fabra : studium historyczno-metafizyczne. Legnica, Diecezjalne Centrum Edukacyjne, 2017. Ss. 189.

Szulakiewicz, Marek. Naznaczeni tymczasowością : wprowadzenie do teorii istnienia. Toruń, UMK, 2017. Ss. 417.

Szumera, Grzegorz. Metafizyka stworzenia : Świętego Tomasza z Akwinu teoria creatio ex nihilo. Lublin, TN KUL, 2017. Ss. 221.

Świrydowicz, Kazimierz. Podstawy teorii znaku ikonicznego. Poznań, Zysk i S-ka, 2017. Ss. 288.

Tarnowski, Karol. Pragnienie metafizyczne. Kraków, Znak, 2017. Ss. 460.

Therapeia, askesis, meditatio : praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu. Łapiński, Krzysztof; Pawlik, Robert; Tichy, Rafał (red.). Warszawa, WFiSocjologii UW, 2017. Ss. 409.

Tischner, Józef. Inny : eseje o spotkaniu. Kot, Dobrosław (posłowie); Bonowicz, Wojciech (red.). Kraków, Znak, 2017. Ss. 136.

Tischner, Józef. Wędrówki w krainę filozofów. Wyd. 2 Kraków, Znak, 2017. Ss. 189.

Trubicka, Hanna. Kultura to Ty : filozofia kultury Józefa Wittlina. Poznań, Poznańskie Studia Polonistyczne, 2017. Ss. 122.

Trybulec, Barbara. Wiedza i jej podmiot w szerokich systemach poznawczych. Warszawa, IFiS PAN, 2017. Ss. 149.

Tymura, Dorota. Sokrates Ksenofonta. Lublin, UMCS, 2017. Ss. 264.

Urban, Marek. Hans Urs von Balthasar wobec idealizmu niemieckiego : myśl chrześcijańska a refleksja filozoficzna. Kraków, UPJPII, 2017. Ss. 252.

Urbanowski, Maciej. Brzozowski : nowoczesność. Łódź, UŁ, 2017. Ss. 230.

Woleński, Jan. Logika i inne sprawy. Rzeszów, WSIiZ; Kraków, Copernicus Center Press, 2017. Ss. 338.

Wonicki, Rafał. Bezdroża sprawiedliwości : rozważania o liberalnych teoriach sprawiedliwości ponadnarodowej. Warszawa, UW, 2017. Ss. 343.

Zajadło, Jerzy. Sędziowie i niewolnicy : szkice z filozofii prawa. Gdańsk, UG, 2017. Ss. 291.

Zajęcki, Maurycy. Aksjologiczna interpretacja prawa (studium z metodologii i teorii prawa). Warszawa, Semper, 2017. Ss. 456.

Zdybicka, Zofia Józefa. Partycypacja bytu : próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem. Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2017. Ss. 321.

Zientkowski, Przemysław. Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego. Warszawa, Sub Lupa, 2017. Ss. 340.

Zmysły i doświadczenie : w kręgu filozofii religii. Polakowski, Filip; Maciąg, Kamil (red.). Lublin, Tygiel, 2017. Ss. 147.

Źródła do dziejów Warszawskiej Szkoły Historii Idei : materiały archiwalne i rękopiśmienne (rekonesans). Citko, Henryk (oprac.). Warszawa, IFiS PAN, 2017. Ss. 263.

 

2017 39