POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 1994

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 18

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 21

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 23

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 19

Cackowski, Zdzisław. Dwanaście dyskusyjnych tez o wartościach i WARTOŚCIACH. 1-6.

Szkołut, Tadeusz. Spór o sens pluralizmu w kulturze postmodernistycznej. 7-20.

Mizińska, Jadwiga. Głupota a bezmyślność. 21-33.

Pękala, Teresa. Brzydota - pozytywna wartość negatywna. 57-65.

Drabarek, Anna. O nietolerancji. 67-77.

Klimowicz, Ewa. Wartość śmierci. Ewolucja postaw moralnych wobec śmierci. 79-101.

Polit, Krzysztof. Życie jako kategoria aksjologiczna w poglądach Jose Ortegi y Gasseta. 95-101.

Mordka Cezary. Percepcja religijna jako warunek etyki. Zarys poglądów Leszka Kołakowskiego. 103-114.

Hostyński, Lesław. Henryka Elzenberga zmagania z mistyką. 115-126.

Truchlinska, Bogumiła. Aksjologiczne aspekty katolickiej filozofii kultury. Przegląd stanowisk dwudziestolecia. 127-138.

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 39

Batóg, Tadeusz. O Kantowskiej krytyce argumentu ontologicznego

Szlachta, Bogdan. Edmund Burke wobec szkół prawa naturalnego

Nowotniak, Justyna. Filozofia i życie. Dialog i polemika między J. G. Fichtem a F. H. Jacobim

Panasiuk, Ryszard. O dialektyce w marksizmie, jej genezie i funkcji raz jeszcze

Sołoducha, Krzysztof. Dilthey - zarys dziejów recepcji w filozofii niemieckiej XX wieku

Brogowski, Leszek. Getynga, Husserl, Ingarden

Pieniążek, Paweł. Levinasowska krytyka tradycyjnych koncepcji języka. U źródeł etycznej archeologii języka

Mazurek, Sławomir. Historiozofia S. I. Witkiewicza

Soin, Maciej. "Projekt" i "system" w ontologii S. I. Witkiewicza

Jagłowski, Mieczysław. Szkoła Madrycka

Wodziński, Cezary. Bibliografia Martina Heideggera

Dialogue and Humanism : The Polish Philosophical Quarterly vol. 1, nr 1

Dialogue and Humanism : The Polish Philosophical Quarterly vol. 1, nr 2

Dialogue and Humanism : The Polish Philosophical Quarterly vol. 1, nr 3

Dialogue and Humanism : The Polish Philosophical Quarterly vol. 1, nr 4

Dialogue and Humanism : The Polish Philosophical Quarterly vol. 1, nr 5

Edukacja Filozoficzna nr 17

Edukacja Filozoficzna nr 18

Ethos R. 7, nr 1-2(25-26)

WOKÓŁ PROBLEMÓW BIOETYKI

Ethos R. 7, nr 3(27)

O ETHOS MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

Ethos R. 7, nr 4(28)

JANA PAWŁA II WIZJA EUROPY

Galarowicz, Jan. Antropologiczne studia Karola Wojtyły. [Rec. Wojtyła, K. Osoba i czyn i inne studia antropologiczne]. 267-273.

Ziemiński, Ireneusz. Rozum przed trybunałem wiary. [rec. Szestow, L. Ateny i Jerozolima]. 274-278.

Etyka t. 27

Bauman, Zygmunt. Moralne obowiązki, etyczne zasady

Zeidler-Janiszewska, Anna. Etyczno-lingwistyczne podstawy kultury. O aplowskiej wersji obrony kantowskiego "projektu nowoczesności"

Kołakowski, Leszek. Rozpad komunizmu jako wydarzenie filozoficzne

Górnicka, Joanna. Paradoks słabej woli

Tokarska-Bakir, Joanna. Tybetańczyk jako obcy

Szatkowski, Seweryn. Zasada życzliwości w medycynie

Wichrowski, Marek. Wnioskowanie z "równi pochyłej" a etyka medyczna

Sidor-Rządkowska, Małgorzata. Paternalizm w rehabilitacji

Pieper, Annemarie. Uzasadnienia moralne

Piłat, Robert. Program "Filozofia w szkole" w nauczaniu etyki

DYSKUSJA: Wokół etyki zawodowej

RECENZJE

Filozofia Nauki nr 1 (5)

Smith, Barry. Ontologia i analiza logiczna rzeczywistości

Lejewski, Czesław. O dramatycznej fazie rozwojowej pansomatyzmu Kotarbińskiego

Stuchliński, Józef Andrzej. Pragmatyczno-logiczna zasada sprzeczności. W obronie Arystotelesa

Pietruska-Madej, Elżbieta. Intelligibilia. Trzecie królestwo Fregego i Poppera

Żabski, Eugeniusz. Algebraiczna semantyka dla nihilistycznych rachunków kwantyfikatorów

Wszołek, Stanisław. Znaczenie eksperymentu w nauce - czyli powrót do Bacona

Czarnocka, Małgorzata. O nowym eksperymentalizmie bez iluzji. Analiza poglądów Hackinga i Franklina

Czerniawski, Jan. Teoria względności a upływ czasu

Lissowska-Wójtowicz, Anna. W sprawie realności zdarzeń. Uwagi do artykułu Jana Czerniawskiego "Teoria względności a upływ czasu"

Tałasiewicz, Mieszko. Matematyczna interpretacja epistemologii. [Woleński, Jan. "Matematyka a epistemologia"]

Białecka, Aleksandra. The British Journal for the Philosophy of Science

Leśniewski, Stanisław. Przyczynek do analizy zdań egzystencjalnych 

Filozofia Nauki nr 2 (6)

Augustynek, Zdzisław. Z ontologii czasoprzestrzeni

Koj, Leon. Nauka i wartości

Kałuszyńska, Elżbieta. Teorie i modele

Eilstein, Helena. O transjentyzmie (I)

Bigaj, Tomasz. Przyczynowość w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

Bobryk, Jerzy. Czy można odkryć istnienie zależności przyczynowo-skutkowych w obrębie zjawisk badanych przez psychologię? Kategoria przyczynowości i badania eksperymentalne w psychologii

Sainsbury, Mark; Davies, Martin. Antyredukcyjny naturalizm. Z Peterem Frederickiem Strawsonem rozmawiają Mark Sainsbury i Martin Davies

Krajewski, Władysław. Dwadzieścia lat filozofii nauki w Dubrowniku

Leśniewski, Stanisław. Próba dowodu ontologicznej zasady sprzeczności

Żabski, Eugeniusz. W sprawie "Algebraicznej semantyki dla nihilistycznych rachunków kwantyfikatorów"

Filozofia Nauki nr 3-4 (7-8)

Heller, Michał. Początek i koniec wszechświata w zamkniętym modelu Friedmana

Koj, Leon. Systemy i ich funkcjonowanie

Tokarz, Marek. Zasada ekonomiki w komunikacji językowej

Wajszczyk, Józef. Niedefiniowalność funktora zmiany na gruncie rachunków logiki temporalnej

Eilstein, Helena. O transjentyzmie (II)

Sierotowicz, Tadeusz. Nauka i codzienność w kontekście realizmu

Stuchliński, Józef. Niesprzeczność a znaczenie

Tempczyk, Michał. Integracja wiedzy o myśleniu i mózgu

Iwan, Krzysztof. Czy cząstki wirtualne istnieją niezależnie od kwantowej teorii pola?

Wójtowicz, Krzysztof.`Czy matematyka jest niezbędna w nauce?

Bigaj, Tomasz. Kilka uwag w sprawie niezbędności matematyki w nauce

Zielińska, Renata. Refleksje nad książką Władysława Kunickiego-Goldfingera "Znikąd donikąd"

Krajewski, Władysław. Międzynarodowa konferencja z filozofii nauki w Warszawie

Folia Philosophica t. 12

Kwartalnik Filozoficzny nr 1-2

Kwartalnik Filozoficzny nr 3

Kwartalnik Filozoficzny nr 4

Lingua ac Communitas vol. 4

Andrzejewski, Bolesław. Władysław Mieczysław Kozłowski - Man, Scholar and Humanist

Lis-Kozłowski, Stanisław. Comte de Kozlowo - Les Lis. Une maison féodale de la Pologne mediévale et ses branches résidant dans différents pays

Neuman, Ladislav. Philosophical and Sociological Work of W.M. Kozłowski

Lis-Kozłowski, Stanisław. Bibliography of Władysław Mieczysław Kozłowski

Poratti, Armando R. The Constitution of Nature and the Ambiguity of Ecologism

Carpenter, Andy. Vague Sentiments and Trends viewpoints? Hegel and the Communitarian Critique of the Liberal Self

CHRONICLE

Vetulani, Grażyna. 29-th Colloquium of Linguistics, Aarhus University, August 16-18, 1994.

BOOK REVIEWS

Orłowski, Hubert. Die “kulturelle Form der Welt" und die Erretung der Geisteswissenschaften

Logic and Logical Philosophy Vol 2

Scheffler, Uwe; Urchs, Max. Preface. 5.

Segerberg, Krister. A festival of facts. 7-22.

Meixner, Uwe. Events and their reality. 23-33.

Scheffler, Uwe. Events as shadowy entities. 35-53.

Urchs, Max. On causality. Ingarden's analysis vs. Jaśkowski’s logic. 55-68.

Paśniczek, Jacek. Ways of reference to Meinongian objects. Ontological commitments of Meinongian theories. 69-86.

Poli, Roberto. Formal aspects of reduplication. 87-102.

Shramko, Yaroslav. Relevant properties. 103-115.

Wessel, Horst. The identity of strong indiscernibility. 117-134.

Existence, the square of opposites, and two-dimensional logic Ingolf Max. 135-149.

BOOK REVIEWS

Reviews. 151-158.

Nowa Krytyka nr 5

Rutkowski, Mirosław. Dziedzictwo Hume’a. 7-

Mejbaum, Wacław. Kantyzm a teoria wzorów osobowych. 17-

Juruś, Dariusz. Pojęcia wartościujące i deontyczne u A. Meinonga i R. Chisholma. 33-

Lichański, Jakub Z. Retoryka i przełom antypozytywistyczny w badaniach literackich. 43-

Kuźma, Erazm. Prawda i afirmacja czy "prawda" i argumentacja. O konwergencji filozofii i literatury. 67-

Komorowska, Ewa. "Prawda" w ujęciu lingwistyki współczesnej. 79-

Perkowska, Halina. Hegel a warunki możliwości języka. 93-

Tworak, Zbigniew. Fallibilizm a logika. 109-

Parfit, Derek. Czy powołanie kogoś do życia może być dla tej osoby dobrodziejstwem. 127-

Popper, Karl R. / Lorenz, Konrad. Przyszłość jest otwarta (część trzecia). 135-

Marcuse, Herbert. Dwa listy do Martina Heideggera. 147-

Sontag, Susan. Idea Europy (i jeszcze jedna elegia). 151-

Szczepańska-Pabiszczak, Barbara. Rozważania o możliwości Interpretacji "po-sztuki". 157-

Dzisiów, Łukasz. W obronie modernizmu. 167-

Jadczak, Ryszard. Kazimierz Ajdukiewicz w Warszawie w latach 1926-1928. 179-

Lewek, Andrzej. Płonący pieprzyciel. [Rec. Cioran, E. Na szczytach rozpaczy]. 191-

Szotek, Barbara. W stronę polskiej filozofii drugiej połowy XIX wieku. [Rec. Głombik, Cz. Zapomniani krytycy, nieznani filozofowie. Rzecz o Aleksandrze Tyszyńskim i Janie Adamskim]. 196-

Fiut, Ignacy S. Krakowska filozofia przyrody. [Rec. Aktualne problemy filozofii nauk przyrodniczych. Piątek, Z. (red.)]. 200-

Mizińska, Jadwiga. Prometeusz i Anteusz. Żydzi wobec komunizmu. [Rec. Schaff, A. Pora na spowiedź]. 206-

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 34

IDEALIZATION V. Nowakowa, Izabela. The Dynamics of Idealizations.

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 36

MARXISM AND COMMUNISM. Krygier, Martin (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 37

THE SOSIAL PHILOSOPHY OF AGNES HELLER. Burnheim, John (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 38/6

IDEALIZATION VI: IDEALIZATION IN ECONOMICS. Hamminga, Bert; De Marchi, Neil B. (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 39

PROBABILITY IN THEORY-BUILDING : EXPERIMENTAL AND NON-EXPERIMENTAL APPROACHES TO SCIENTIFIC RESEARCHIN PSYCHOLOGY. Brzezinski, Jerzy (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 41

HISTORIOGRAPHY BETWEEN MODERNISM AND POSTMODERNISM. Topolski, Jerzy (ed.).

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki T. 14

KATEGORIE FILOZOFICZNE A POZNAWCZY STATUS NAUKI

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. VIII-IX

Haller, Rudolf. Czy istnieje filozofia austriacka?

Smith, Barry. Filozofia austriacka i dziedzictwo Brentany

Simons, Peter. Angielsko-austriacka wspólnota analityczna

Woleński, Jan. Szkoła lwowsko-warszawska: między brentanizmem a pozytywizmem

Nyiri, J. C. Element austriacki w filozofii nauki

Brentano, Franz. W kwestii metafizyki

Rojszczak, Artur. Prawda i oczywistość w filozofii Franciszka Brentany

Meinong, Alexius. O teorii przedmiotu

Russell, Bernard. Recenzja książki Badania nad teorią przedmiotu i psychologią, pod redakcją A. Meinonga

Twardowski, Kazimierz. Wykład wstępny w Uniwersytecie Lwowskim (z 15. listopada 1895 roku)

Bocheński, Józef M. O systemie

Lubowiecki, Tomasz. Przedmiot w ontologii Traktatu logiczno-filozoficznego

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. X-XI

Schopenhauer, Artur. Zarys historii nauki o Idealnym i Realnym

Russell, Bertrand. Mistycyzm

Ricoeur, Paul. Logika hermeneutyczna?

Rorty, Richard. Od ironicznej teorii do prywatnych aluzji: Derrida

Tymoczko, Thomas. Zróbmy miejsce matematykom w filozofii matematyki!

Ajdukiewicz, Kazimierz. Przemówienie powitalne delagacji polskiej na Międzynarodowym Kongresie Filozofii Naukowej w Sorbonie w roku 1935

Hegel, G.W.F. Kilka uwag o przedstawieniu wielkości

Paprocki, Wojciech. Filozofia a skończoność myślenia

Kowalewicz, Kazimierz. Etnometodologia i teatr. Uwagi wstępne do socjologii czytania dramatu

Suszka-Fiedor, Andrzej. Derrida, Proust - dekonstrukcja fenomenologii Logosu?

Kurylewicz, Gabriela. Paradoks plotynizmu albo życzenie żeby filozof uprawiał też muzykę

Probucka, Dorota. O dwóch typach racjonalności w utylitarystycznej teorii moralnej

Łukasiewicz, Dariusz. Teorie negatywnych stanów rzeczy A. Meinonga i R. Ingardena

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(9)

Potępa, Maciej. Problem podmiotu w filozoficznej hermeneutyce. 5-32.

Sołoducha, Krzysztof. Antropologiczne podstawy logiki hermeneutycznej Georga Mischa. Pojęcie Logosu. 33-46.

Zakrzewska, Elżbieta. Ricoeur i Gadamer: Czy istnieje szkoła hermeneutyczna? 47-64.

Dybel, Paweł. Hermeneutyka psychoanalityczna Zygmunta Freuda. 65-77.

Wieczorkiewicz, Anna. Droga, źródło i filozof. Metafora w tekstach Karla Jaspersa. 79-90.

Lewicka-Strzałecka, Anna. Metafora - racjonalność imaginatywna. 91-100.

PRZEKŁADY

Dybel, Paweł. Freuda hermeneutyka zjawisk okultystycznych. 101-103.

Freud, Zygmunt. Marzenie senne i okultyzm. Dybel, Paweł (tłum.). 105-126.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Zychowicz, Jacek. Myśli Pascala. 127-133.

RECENZJE

Świat przeżywany. Krasnodębski, Zdzisław; Nellen, Klaus (red.). Dwugłos: Dybel, Paweł. Refleksje wokół "Świata przeżywanego". Potępa, Maciej. Spory wokół pojęcia "świat życia": Husserl a Blumenberg. 135-142.

ROZMOWY

Rosjanie w Niemczech. Rozmowa Władimira S. Małachowa z Hansem-Georgiem Gadamerem. 143-148.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(10)

Bielik, Agata. Autokreatywna koncepcja subiektywności: geneza, rozwój i upadek. 5-26.

Jusiak, Janusz. Myślenie metafizyczne i niemetafizyczne. 27-44.

Migasiński, Jacek. Emmanuela Levinasa droga do metafizyki. 45-65.

Kowalska, Małgorzata. Przyswajanie Derridy, czyli jak wyjść z Europy, do której wchodzimy. 67-92.

Gołębiewska, Maria. Derridiańska próba opuszczenia obszaru metafizyki. 93-106.

100-LECIE Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Grzegorczyk, Andrzej. Racjonalizm kultury europejskiej. 107-136.

PRZEKŁADY

Honneth, Axel. Rozwój moralny i walka społeczna. Walentowicz, Halina (tłum.). 137-154.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Wocial, Jerzy. Locke’a Dwa traktaty o rządzie. 155-160.

RECENZJE

Gułkowski, Jerzy. [Rec. Domański, Jerzy. Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli w piśmie i książce]. 161-165.

LIST

Herbst, Fred R. Cynik w białych rękawiczkach. (O recenzji Jana Woleńskiego, PF-NS 1993, nr 2). 167-169.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(11)

Migasiński, Jacek. Emmanuela Levinasa droga do metafizyki (cz. II). 5-18.

Milcarek, Paweł. Filozoficzna koncepcja ciała ludzkiego w Scriptum super libros Sententiarum św. Tomasza z Akwinu. 19-34.

Kaczorowski, Paweł. Polityczna antropologia J. Locke’a a struktura nowoczesnego państwa. 35-48.

Kruszyńska, Sabina. Wolność polityczna i jej metafizyczna podstawa w myśli Beniamina Constanta. 49-61.

Benisz, Henryk. O pewnym sporze antropologicznym. Od psychoanalizy Freuda do analizy egzystencjalnej Frankla, czyli jak powstała nieredukcjonistyczna koncepcja człowieka. 63-80.

100-LECIE Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Rzepa, Teresa. Portrety psychologiczne filozofów ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. 81-98.

POLEMIKI

Grzegorczyk, Andrzej. Zasada racji dostatecznej (na marginesie artykułu Barbary Skargi Racja i bycie, PF 1993, nr 3). 99-102.

Skarga, Barbara. Odpowiedź Profesorowi Grzegorczykowi. 103-105.

PRZEKŁADY

Friedländer, Paul. Eidos. Olszewski, Mikołaj; Domański, J. (tłum.). 107-132.

ROZMOWY książkach: Wolniewicz, Bogusław. Filozofia i wartości. Schrade, Ulrich. Problemy filozoficzne w filozofii nieobecne. 133-136. Grzegorczyk, Andrzej. Poglądy na istotę religii. 136-137. Przełęcki, Marian. 137-140. Górnicka, Joanna. Głos w dyskusji nad książką Bogusława Wolniewicza Filozofia i wartości. 140-142.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Poręba, Marcin. Etyka Benedykta de Spinozy. 143-158.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(12)

Chmielewski, Adam. Sir Karl Popper. 5-9.

Chmielewski, Adam. Czy jest możliwa krytyka teorii krytycznej? 11-23.

Maciejko, Paweł. Dialektyka negatywna i negatywna teologia. 25-36.

Okopień, Krzysztof. Dwa pogrzeby. 37-66.

ROCZNICE

Rosińska, Zofia. Profesorowi Stefanowi Morawskiemu w darze. 69-74. Warsztat naukowy jako sposób porozumienia. Rozmowa o twórczości Profesora Stefana Morawskiego Ludwiki Malawskiej-Mostowicz oraz Zofii Rosińskiej. 74-78. Zeidler-Janiszewska, Anna. Dystans do "odczarowania świata". 78-80. Kostyrko, Teresa. O sposobie bycia humanistą. 80-83. Kalinowski, Witold. Opiekun spolegliwy. 83-86. Witkowski, Lech. Wokół debaty postmodernistycznej (prośba do Stefana Morawskiego: zamiast pochwał i polemik). 86-89. Sztabiński, Grzegorz. Etos awangardy, etos filozofii a postmodernizm. 89-93. Hansen, Grzegorz. W kuchni kontrkultury. 93-100. Morawski, Stefan. O mych perypetiach filozoficznych. 100-106.

100-LECIE Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Dąmbska, Izydora. O niektórych etycznych i metaetycznych poglądach w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. 107-116.

PRZEKŁADY

Moore, Terence. Locke i Chomsky: empiryczni racjonaliści czy racjonalni empiryści. Hołówka, Tomasz (tłum.). 117-131.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Chwedeńczuk, Bohdan. Berkeleya Traktat o zasadach poznania. 133-149.

POLEMIKI

Woleński, Jan. Odpowiedź Fredowi R. Herbstowi. 151-152.

INFORMACJE

Witkowski, Lech. Informacja o zjeździe filozoficznym. 153-155.

The Centenary of Lvov-Warsaw School. 156.

Skarga, Barbara. Rozstrzygnięcie Konkursu im. Klemensa Szaniawskiego na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk filozoficznych i socjologicznych. 157-158.

LISTY

Dembińska, Dobrochna. Kilka uwag o powstawaniu prac zbiorowych. 159-160.

Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie t. V, 1993/1994

Roczniki Filozoficzne 42(1)

Roczniki Filozoficzne 42(3)

Ruch Filozoficzny LI (1)

Ruch Filozoficzny LI (2)

Ruch Filozoficzny LI (3-4)

Studia Mediewistyczne t. 31

Studia Philosophiae Christianae 30, nr 1

Chrudzimski, Arkadiusz. Logiczna forma świata - Kant i Wittgenstein

Łepko, Zbigniew. Ku ekofilozofii

Nawrocka, Anna. Szczęście a prawo w filozofii M.T. Cycerona

Ostrowska, Krystyna. Postawy prokreacyjne mieszkańców Moskwy (Doniesienie z badań)

Siek, Stanisław; Bielecki, Jan; Marcysiak, Iwona. Obraz rodziców w oczach młodzieży a nasilenie lęku i poczucia winy

Ślaga, Szczepan W. Myśl filozoficzna bpa Michała Klepacza: szkicu część druga

Gogacz, Mieczysław. Tomizm

Lemańska, Anna. Hylemorficzna konstytucja ciał złożonych w świetle nauk przyrodniczych

Olejnik, Roman M. Zwrot relacji izomorfizmu i homomorfizmu

Krokos, Jan. Uwagi o wartościach chrześcijańskich

Siek, Stanisław; Bielecki, Jan; Marcysiak, Iwona. Typ zachowania "A" a struktura osobowości według koncepcji psychoanalitycznej

Abdank-Kozubski, Andrzej. Sympozjum "Wokół początków ludzkiego życia"

Kloskowski, Kazimierz. Genom ludzki: wyobrażenia a stan faktyczny badań genetycznych

Świetliński, Janusz; Sobczyk, Jerzy; Urbańska, Ewa. Intensywna terapia noworodka

Ślipko, Tadeusz. Animacja w świetle współczesnych poglądów chrześcijańskich etyków i moralistów

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Sareło, Zbigniew. [Rec. Ethik der Medienkommuinikation: Grundlagen]

Sareło, Zbigniew. [Rec. Rotter, Hans. Person und Ethik: zur Grundlegung der Moraltheologie]

Andrzejuk, A. [Rec. Problemy etyki: wybór tekstów. Sarnowski, S. i Fryckowski, E. (oprac.)]

Skobel, Stanisław. [Rec. Le Compromis en Morale, Revue d'éthique et théologie morale]

Dołęga, Józef M. [Rec. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Ochrona środowiska w nauczaniu i wychowaniu. Dudzińska, M. R. i Pawłowski, L. (red.)]

Machnacz, Jerzy. [Rec. Theodizee - Gott vor Gericht?]

Maryniarczyk, Andrzej. [Rec. Müller, Hans-Peter. Was ist Wahrheit?]

Tomanek, Roman. [Rec. Mangione, Corrado; Bozzi, Silvio. Storia delia logica: da Boole ai nostri giorni]

Ślaga, Szczepan W. [Rec. Mazierski, S. Prawa przyrody: studium metodologiczne]

Abdank-Kozubski, Andrzej. Komunikat z działalności w zakresie ekologii i bioetyki pracowników naukowych z ATK w roku 1993

Witkowski, Jarosław. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody w roku akademickim 1992

Szczyrba, Sławomir. Posiedzenie Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich, ATK; 20 października 1993 r.

Lubański, Mieczysław. Autoreferat o heurystycznej roli analogii

Kloskowski, Kazimierz. XIX Międzynarodowy Kongres Historii Nauki, Saragossa (Hiszpania) 22-29 sierpień 1993 r

Porębski, Stanisław A. Międzynarodowy Kongres Filozoficzny w Krakowie

Świętorzecka, Kordula. Wspomnienie o Profesorze Ludwiku Borkowskim (1914-1993)

Lubański, Mieczysław. Pamięci Księdza Profesora Stanisława Mazierskiego (1915-1993)

Ślaga, Szczepan W. Pamięci Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka (1911-1993)

Studia Philosophiae Christianae 30, nr 2

Latawiec, Anna; Lemańska, Anna; Ślaga, Szczepan W. Poglądy filozoficzne Księdza Profesora Mieczysława Lubańskiego

Dołęga, Józef M. Problematyka informacji w ujęciu systemowym

Dyk, Wiesław. Łamanie symetrii zasadą rozwoju Wszechświata

Gestenkorn, Tadeusz; Mańko, Jacek. Filozofia rozmytości a matematyka losowości

Grabińska, Teresa. Matematyczna aparatura pojęciowa teorii fizykalnej a metafizyka szczegółowa

Hajduk, Zygmunt. Współczesna postać sporów o koncepcję filozofii przyrody

Hałaczek, Bernard. Co ekologię z bioetyką łączy

Heller, Michał. Johna Bella filozofia mechaniki kwantowej

Kloskowski, Kazimierz. The chance and the prebiotic evolution

Knappik, Georg J. Der Schöpfer als Wirklichkeit - gegenüber dem atheismus als nicht wissenschaftlicher ideologie

Krajewski, Władysław. Filozofia nauki w Polsce

Morawiec, Edmund. Metafizyka jako właściwa ontoteologia

Rosiński, Franciszek M. Can time be a discrete parameter? Stanisław Olszewski Agresja u naczelnych podludzkich

Rutowski, Tadeusz. Próby kwestionowania pierwszych zasad: tożsamości, niesprzeczności i wyłączonego środka

Synowiecki, Adam. Od mitu o nauce do powagi naukowej, cz. I

Wojciechowski, Tadeusz. Mono- czy poligeniczny początek życia

Zabierowski, Mirosław. Diagram H-R przemian gwiazd: porządek ontologiczny czy użyteczne narzędzie badania

Życiński, Józef. Postmodernistyczna krytyka racjonalności nauki

Sztuka i Filozofia nr 8

Sztuka i Filozofia nr 9

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 16

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXX, z. 1-4 (119-122)