POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 1995

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica zeszyt 11

Bailhache, Patrice. Na jakich podstawach opiera się mechanika klasyczna: odpowiedź historyka nauki

Gardies, Jean-Louis. Istota przyrzeczenia

Muller, Robert. W sprawie greckiego modelu wolności

Schmitz, François. Krytyka ekstensjonalizmu. O ogólności

Stanguennec, André. Współczesna antropologia a kantowska krytyka metafizyki

Vienne, Jean-Michel. Malebranche i Locke. Teoria wyboru moralnego, temat zaniedbany

Berlioz, Dominique. Rachunek "współistniejących" i "istniejących-w" a leibnizjańska metafizyka wyrażania

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 24

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 25

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 26

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 20

Nowicki, Andrzej. Filozofia snów jako część systemu filozofii kultury. 11-40.

Rzepa, Teresa. Psychologia marzeń sennych. 41-53.

Paśniczek, Jacek. Czy świadomość śniąca jest intencjonalna? 55-66.

Majewska, Zofia. Fenomenologia snów. 67-81.

Symotiuk, Stefan. Ejdetyka snu. 83-93.

Pycka, Waldemar. Filozofia a sny. 95-104.

Nowicki, Andrzej. Sny chińskie. 119-136.

Kapusta, Andrzej. Marzenia senne w koncepcji metabolizmu informacyjnego Antoniego Kępińskiego. 219-223.

Nowicki, Andrzej; Rzepa, Teresa. Trzy dialogi o snach. 225-235.

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 40

Simon, Josef. "Subjektivitat" als Wahrheitsgrund

Skarga, Barbara. Tożsamość i ciało

Domański, Juliusz. Przekład jako praca twórcza

Potępa, Maciej. Kilka refleksji o przekładzie

Markiewicz, Barbara. "Przechytrzony rozum", czyli kilka uwag o polskim tłumaczeniu List der Vernunft

Szczucki, Lech. Epilog De fato Pietro Pomponazziego

Deghaye, Pierre. Der verborgene Gott und der geoffenbarte Gott in Jacob Boehmes Theosophie

Bal, Karol. Z Heglowskiej historii filozofii: Jakub Bóhme

Solf, Sabine. Correspondance des Arts: Jakob Bóhme aus Lodz

Holzhey, Helmut. Die Wandlungen im Selbstverstandnis des Philosophen am Ubergang vom 17. zum 18. Jahrhundert

Ogonowski, Zbigniew. Pierre Bayle o poglądzie socynian na przedwiedzę Bożą i wolną wolę

Doktór, Jan. Dysputa żydowsko-chrześcijańska na dworze hanowerskim 1711

Baczko, Bronisław. Skarby Eldorado

Panasiuk, Ryszard. Newton źdźbła trawy. Uwagi o Kantowskiej filozofii jestestw organicznych

Borzym, Stanisław. Friedrich Heinrich Jacobi. Z dziejów niemieckiej filozofii życia

Sobotka, Milan. Friedrich Schiller als Philosoph des Selbstbewufitseins und der Stimmung

Etzold, Gottfried. Einfach Briiderlichkeit. Zu Bettina von Arnims Polen-broschire

Zumr, Josef. Tri etapy recepce Schopenhauera v ćeskem myśleni

Sauerland, Karol. Simmel als Leser Schopenhauers

Poggeler, Otto. Die Stimme des Volkes

Jamme, Christoph. Heideggers Philosophie der Kunst und Holderlin

Nowotniak, Justyna. Kant i Feyerabend o estetycznym wymiarze sądzenia

Drewnowski, Jerzy. Zu Bocheńskis "Grundvision" oder iiber Weltanschauungen in der Zeit des Umbruchs

Wodziński, Cezary. Kant i transcendencja zła

Przymusiała, Andrzej. Bibliografia Jana Garewicza

Dialogue and Universalism vol. 5

Edukacja Filozoficzna nr 19

Edukacja Filozoficzna nr 20

Ethos R. 8, nr 1(29)

KOBIETA W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE

bez tekstów filozoficznych

Ethos R. 8, nr 2-3(30-31)

POLACY I ROSJANIE - KU POJEDNANIU

bez tekstów filozoficznych

Ethos R. 8, nr 4(32)

PRACA I PŁACA

Mikulska, Patrycja; Merecki, Jarosław. Czego może nas nauczyć "Historia etyki"? [Rec. Bourke, V. J. Historia etyki]. 270-275.

Ziemiński, Ireneusz. Paula Tillicha filozoficzne wyznanie wiary. [Rec. Tillicha, P. Pytanie o Nieuwarunkowane]. 276-278.

Etyka t. 28

Misiuna, Bohdan. Życzliwość jako postawa ontyczna

Łuków, Paweł. Samotność instrumentalnego rozumu

Ziobrowski, Jacek. Człowiek wobec paradoksu

DYSKUSJA REDAKCYJNA: "Etyka i religia"

Szostek, Andrzej. Ewangelizacyjna ekspansja

Tranda, Zdzisław. Uwagi na temat ewangelizacji

Tischner, Józef. Apostolstwo odzyskanej wolności

Mikołejko, Zbigniew. Neomesjanizm współczesnego katolicyzmu

Woleński, Jan. Ewangelizacja bez perspektyw

Tokarska-Bakir, Joanna. Lęk przed rozwojem. Refleksje o książce Eugena Drewermanna "Duchowni"

Gniazdowski, Andrzej. Hans Küng i etyka wiary

Skarga, Barbara. Kilka uwag na zakończenie dyskusji

RECENZJE, PRZEGLĄDY, SPRAWOZDANIA

Filozofia Nauki nr 1-2 (9-10)

Augustynek, Zdzisław. Natura czasoprzestrzeni a istnienie zbiorów

Perzanowski, Jerzy. W stronę psychoontologii

Rosiak, Marek. Ontologia ufundowania. Ogólna teoria części i całości w "Badaniach logicznych" Edmunda Husserla

Muszyński, Zbysław. Siedem cech głównych szkoły naukowej

Kanik, Anna. Kulturowe determinanty matematyki

Tałasiewicz, Mieszko. O pojęciu "racjonalności" (I)

Tędziagolska, Joanna. Identyczności (przyczynek do słownika filozoficznego)

Tempczyk, Michał. Dwie koncepcje porządku

Bigaj, Tomasz. W sprawie wynikania logicznego. [John Etchemendy, "The Concept of Logical Consequence"]

Salamucha, Jan. Krytyka poznania

Filozofia Nauki nr 3 (11)

Augustynek, Zdzisław. Obiekty fizyczne

Snihur, Stefan. Zmiana i czas

Tałasiewicz, Mieszko. O pojęciu "racjonalności" (II)

Grobler, Adam. Zwierciadło czy atlas natury

Kałuszyńska, Elżbieta. Co rozumiem przez reprezentacjonizm i dlaczego go odrzucam?

Przełęcki, Marian. Reprezentacjonizm a semantyczna koncepcja prawdy

Krajewski, Władysław. "Reprezentacjonizm" i realizm

Czarnocka, Małgorzata. O co chodzi w problemie reprezentowania?

Krajewski, Władysław. Zygmunt Zawirski po angielsku

Zawirski, Zygmunt. Nauka i metafizyka (I) 

Filozofia Nauki nr 4 (12)

Augustynek, Zdzisław. Autobiografia

Augustynek, Zdzisław. Bibliografia

Augustynek, Zdzisław. Wspólna podstawa czasu i przestrzeni

Bielecki, Marek W. Czas i stawanie się w sztucznych i naturalnych układach kognitywnych

Bigaj, Tomasz. Jakościowe teorie czasoprzestrzeni

Jadacki, Jacek J. Elementarne relacje ontyczne

Misiek, Józef. Czy definicja równoczesności jest konwencją?

Pietruska-Madej, Elżbieta. Pragmatyczne i apragmatyczne aspekty odkrycia naukowego

Strawiński, Witold. Redukcja teorii a założenia strukturalne

Tempczyk, Michał. Wpływ teorii fraktali na modele zjawisk fizycznych

Wójtowicz, Anna. Jaką logikę może zaakceptować filozof?

Wójtowicz, Krzysztof. Wokół problemu realizmu teoriomnogościowego

Wrześniewski, Piotr. Pojęcie złożoności w świetle teorii samoorganizujących się systemów

Żytkow, Jan. Redukcjonizm naukowy i komputerowy a treść świadomości

Ajdukiewicz, Kazimierz. Radykalny konwencjonalizm

Folia Philosophica t. 13

Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych nr VII

Kwartalnik Filozoficzny t. 23, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny t. 23, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny t. 23, nr 3-4

Lingua ac Communitas vol. 5

Wellmer, Albrecht. Zur Kritik der hermeneutischen Vernunft.

Potępa, Maciej. Sprache und das Gespräch Franz Josef Wetz - Von der Texthermeneutik zur Naturhermeneutik

Ineichen, Hans. Interpretation and Understanding: Suggestions for a Critical Hermeneutics

Leśniewski, Norbert. Semiological Hermeneutics

Zeidler-Janiszewska, Anna. Die Hermeneutik in der postmodernen Welt

Bryl, Mariusz. Hermeneutical Inspirations in the Art History

Przyłębski, Andrzej. Philosophische Hermeneutik zwischen Geisteswissenchaftlicher Methodologie und Fundamentalontologie

Logic and Logical Philosophy Vol 3

Augustynek, Zdzisław. Realisms. Temporal and spatial. 3-22.

Bressan, Aldo. Again on relativistic semantics. 23-36.

Urchs, Max. Comments on Aldo Bressan’s paper. 37-42.

THE FIRST GERMAN-POLISH WORKSHOP ON LOGIC - LOGICAL PHILOSOPHY

Urchs, Max; Wansing, Heinrich. Preface. 45-46.

Buszkowski, Wojciech. Grammatical structures and logical deductions. 47-86.

Czelakowski, Janusz. Logics and operators. 87-100.

Hintze, Henning. Merits of Leśniewski type nominalism. 101-114.

Marciszewski, Witold. Would Leibniz have shared von Neumann’s logical physicalism? 115-128.

Mormann, Thomas. Trope sheaves. A topological ontology of tropes. 129-150.

Stekeler-Weithofer, Pirmin. What is a meaningful name? Frege’s idea of a radical semanto-ontological analysis. 151-173.

Tegtmeier, Erwin. Diversity. 175-183.

Wuttich, Klaus. Are the future and the past really opacity-creating operators? 185-193.

Nowa Krytyka nr 6

Banasiak, Bogdan. Alternatywa myśli współczesnej: byt człowieka albo byt języka. 5-

Konior, Adam. Epistemologie "instrumentalistyczne" a przełom teoretyczny w nauce. 29-

Borowska, Ewa. Marksowska analiza formacji azjatyckiej i jej filozoficzne konsekwencje. Marks jako filozof transcendentalny. 51-

Lipiec, Józef. Zaproszenie na ucztę. 67-

Czerwonogóra, Irena. Eksperyment myślowy EPR a spór o przedmiot mechaniki kwantowej87-

Żabski, Eugeniusz. Negacje w logikach nihilistycznych. 95-

Feyerabend, Paul K. Przeciw metodzie. 105-

Bataille, Georges. Ofiarowanie, święto i zasady świata sakralnego. 179-

Bataille, Georges. Pojecie wydatkowania. 193-

Bataille, Georges. Sade. 213-

Jadczak, Ryszard. Tomizm i Słowianie. [Rec. Głombik, Cz. Tomizm czasów nadziei]. 235-

Fiut, Ignacy S. Powrót filozofii rosyjskiej. [Rec. Skierbinienko, W. Istoria russkoj fiłosofii XI-XIX wiekow. Kurs lekcji]. 240-

Trela, Grzegorz. Jakie państwo? [Rec. Liberalizm a chrześcijaństwo]. 244-

Urbański, Piotr. Absolut i absurd. [Rec. Bańka, J. Absolut i absurd]. 249-

Uliński, Maciej. Tajemnica płci. [Rec. Moir, A.; Jessel, D. Płeć mózgu]. 254-

Trela, Grzegorz. Porcja materiału mądrościowego. [Rec. Bocheński, J. M. Podręcznik mądrości tego świata]. 261-

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 40

THE HERITAGE OF KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ. Woleński, Jan; Sinisi, Vito (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 42/7

IDEALIZATION VII: STRUCTURALISM, IDEALIZATION AND APPROXIMATION. Martti, Kuokkanen (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 43

Marciszewski, Witold; Murawski Roman. Mechanization of Reasoning in a Historical Perspective.

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 44

THEORIES AND MODELS IN SCIENTIFIC PROCESSES. Herfel, William E.; Krajewski, Władysław; Niiniluoto; Ilkka; Wójcicki, Ryszard (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 45

COGNITIVE PATTERNS IN SCIENCE AND COMMON SENSE. Kuipers, Theo A.F.; Mackor, Anne Ruth (eds).

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XIII-XIV

Tomasz z Akwinu. Summa Teologii, kwestia I (z komentarzem Mikołaja Olszewskiego)

HEIDEGGER PO TRZYKROĆ

Zwrot - Czas i bycie - Protokół z seminarium na temat wykładu Czas i bycie

Zalewski, Andrzej. Fenomenologia jako terapia filozoficzna

Dehnel, Piotr. O stosunku Schellinga do teorii wiedzy Fichtego

Uliński, Maciej. Oblicza utylitaryzmu. Kilka uwag na marginesie artykułu Doroty Probuckiej

Łukasiewicz, Dariusz. Znaczenie i prawda w świetle niektórych prac E. Husserla

Łaciak, Piotr. Rozumienie języka w Badaniach logicznych E. Husserla

Wirtlewska, Jadwiga. Możliwości interpretacyjne Traktatu logiczno-filozoficznego

Zemło, Mariusz. Fenomenologiczna metodologia Alfreda Schuetza

Hartman, Jan. Cogito - metafizyczność - konserwatyzm

Olech, Adam. Humanitas a kwestia dojrzewającego do pełni Absolutu

Przybysławski, Artur. O metaforze i sztuce czyli kilka uwag po lekturze "O prawdzie i kłamstwie w pozamoralnym sensie"

KSIĄŻKI i ZDARZENIA

Ślęczka, Kazimierz. Milczenie filozofów (impresja zjazdowa)

Kostyszak, Maria. Heidegger w oczach Amerykanów. Sprawozdanie z konferencji (1993)

Chrudzimski, Arkadiusz. Ingardenowska ontologia egzystencji. [Rec.]

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(13)

Warner, Richard. Czy istnieje wiedza a priori? 5-12.

Łajeczko, Piotr. O tak zwanych danych zmysłowych. 13-27.

Pobojewska, Aldona. Biologiczne "a priori" człowieka według ewolucyjnej teorii poznania. 29-44.

Ostrowski, Janusz. Heglowska teoria społeczna jako metafizyka polityki. 45-59.

Buda, Stanisław. Indywidualność. 61-72.

100-LECIE Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Przełęcki, Marian. Antyirracjonalizm Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. 73-82.

Grzegorczyk, Andrzej. Uwagi o przemianach i różnicach w obrębie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. 83-89.

PRZEKŁADY

Quine, Willard Van Orman. Różności (fragment). Cieśliński, Cezary (tłum.). 91-110

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Elzenberg, Henryk. Monadologia Leibniza. 111-130.

ROZMOWY O KSIĄŻKACH

Seweryn Blandzi. Henologia, meontologia, dialektyka. Platońskie poszukiwanie ontologii idei w «Parmenidesie». Platoński Parmenides i afirmacja Całości w Uczestnictwie. Z Sewerynem Blandzi rozmawia Robert Piłat. 131-151.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(14)

Środa, Magdalena. Pamięci profesor Iji Lazari-Pawłowskiej. 7-8.

Kłoczowski, Jan Andrzej OP. Ojciec Bocheński - wspomnienia osobiste. 9-14.

Krajewski, Władysław. Spotkanie z Ojcem Bocheńskim. 15-16.

Grzegorczyk, Andrzej. Z Józefem Marią Bocheńskim po koleżeńsku. 17-20.

ROZPRAWY

Siemek, Marek J. Wolność jako zasada świata nowoczesnego w filozofii Hegla. 21-36.

Kołakowski, Andrzej. Historia - kultura - katastrofa. 37-52.

Jopek, Stanisław SJ. Świat wartości w filozofii Nicolaia Hartmanna. 53-72.

Chrudzimski, Arkadiusz. Teoria intencjonalności i umysłu Johna R. Searle’a. 73-83.

ARCHIWUM

Pozbawienie profesora Władysława Tatarkiewicza prawa nauczania. 85-87. List grupy uczestników seminarium filozoficznego profesora Władysława Tatarkiewicza. 88-90. Wyjaśnienia profesora Władysława Tatarkiewicza. 90-91. List profesora Bronisława Baczki do redaktora naczelnego "Przeglądu Filozoficznego". 92. Komentarz profesora Leszka Kołakowskiego. 92-93. Wspomnienie profesora Krzysztofa Tatarkiewicza, syna profesora Władysława Tatarkiewicza. 93-96. Wspomnienie księdza biskupa Bronisława Dembowskiego - uczestnika seminarium profesora Tatarkiewicza w latach 1947-1950. 97-99. Wspomnienie profesor Krystyny Zwolińskiej. 100-101. Grzegorczyk, Andrzej. Czasy małej wiary. 103-107.

100-LECIE SZKOŁY Lwowsko-Warszawskiej

Woleński, Jan. Szkoła Lwowsko-Warszawska a inni. 109-120.

PRZEKŁADY

Schnädelbach, Herbert. Człowiek - animal rationale? Dybel, Paweł (tłum.). 121-132.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Wocial, Jerzy. Hume’a Traktat o naturze ludzkiej. 133-143.

RECENZJE

Hołówka, Jacek. [Rec. Bourke, Vernon J. Historia etyki]. 145-149.

Ziemiński, Ireneusz. [Rec. Höffe, Otfried. Immanuel Kant]. 150-152.

Zychowicz, Jacek. [Rec. Adorno, Theodor W. Teoria estetyczna. Horkheimer, Max; Adorno, Th. W. Dialektyka oświecenia]. 152-155.

Patyjewicz, Lucyna. [Rec. Wulff, Henryk R.; Pedersen, Stig A.; Rosenberg, Raben. Filozofia medycyny]. 155-162.

GABRIELA KURYLEWICZ: List do redakcji. 163.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(15)

Hołówka, Jacek. Trzy traktaty o tolerancji. 7-29.

Hiż, Henryk. Etyka opiekuna i etyka prawodawcy. 31-45.

Galewicz, Włodzimierz. Czy sądzimy, co chcemy? Rozum i wola u Kartezjusza i Spinozy. 47-73.

Pyka, Marek. Rozum i namiętności w Hume’owskiej teorii działania. 75-85.

Benisz, Henryk. Destrukcja filozoficznego poznania według Fryderyka Nietzschego. 87-104.

Maciejko, Paweł. Skąd się biorą filozofowie? Uwagi o filozofii Aleksandre’a Kojève’a. 105-119.

ANKIETA "P.F." FILOZOFIA A NAUKA. 120-122

Tatarkiewicz, Krzysztof. 123-125. Żołądek, Henryk. 125-126. Kłos, Włodzimierz. 126-128. Królikowski, Wojciech. 128-129. Murzynowski, Andrzej. 129-130. Kowalski, Jerzy. 130-131. Szyszkowska, Maria. 131. Ostrowska, Krystyna. 131-133. Kaczyńska, Elżbieta. 133-134. Mencwel, Andrzej. 134-136. Bogusławski, Andrzej. 136-137. Pelc, Janusz. 137. Nagórko, Alicja. 137-139. Owczarek, Bogdan. 139-140. Bogacki, Krzysztof. 140-141. Danecki, Janusz. 141-142. Grzegorczykowa, Renata. Związki językoznawstwa z filozofią. 143-146.

PRZEKŁADY

Wisser, Richard. O problematyczności antropologii filozoficznej; albo: problematyczność pytania: czym jest człowiek? Dybel, Paweł (tłum.). 147-165.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Siemek, Marek J. Immanuela Kanta Krytyka czystego rozumu. 167-188.

RECENZJE

Szkołut, Tadeusz. [Rec. Bauman, Zygmunt. Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna]. 189-195.

Marszałek, Robert. Fichte-Studien. Beiträge zur Geschichte und Systematik der Transzendentalphilosophie]. 195-207.

Godlewski, Roman. [Rec. Eilstein, Helena. Homo sapiens i wartości]. 208-215.

Wiśniewski, Tomasz Rafał. [Rec. Horkheimer, Max. Początki mieszczańskiej filozofii dziejów]. 215-219.

PIOTR GRACZYK: JACQUES DERRIDA, Heidegger und die Frage. 219-221.

SPRAWOZDANIA

PAWEŁ MACIEJKO: VI Polski Zjazd Filozoficzny w Toruniu. 223-225.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(16)

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA FILOZOFICZNA: Metafizyka - historia - polityka (Wierzba 1993)

Borzym, Stanisław. Otwarcie konferencji. 11-12.

Schnädelbach, Herbert. Metafizyka i polityka. 13-30.

Siemek, Marek J. Etyka i polityka w świetle filozofii transcendentalnej. 31-44.

Condrau, Gion. Fenomenologia i polityka. 45-61

Habermas, Jürgen. O wewnętrznym powiązaniu między państwem prawa i demokracją. 63-72.

Sodeika, Tomas. Fizyka i metafizyka rzeczywistości społecznej. 73-86.

Potępa, Maciej. Polityka a metafizyka w myśli Hannah Arendt. 87-105.

Markiewicz, Barbara. Dlaczego politycy nic nie wiedzą o polityczności? 107-113.

Salaquarda, Jörg. Nietzschego idea wielkiej polityki. 115-128.

Galewicz, Jan. Słowo końcowe . 129-131

SEMINARIUM FILOZOFICZNE "Pod żaglami" (Mazury 1994)

Bielik, Agata. O pojęciu sztuki życia: luźne wariacje na temat zwrotu Michela Foucaulta. 135-143.

Rymkiewicz, Wawrzyniec. Seks i metafizyka. 145-158.

Nowak, Piotr. O Heglu żywym w naszym ciele. 159-175.

Werner, Mateusz. Teatr, wolność, rewolucja. 177-182.

Wodziński, Cezary. Fragmenty epifaniczne. 183-201.

Heidegger, Martin. Twórczy krajobraz. Dlaczego pozostajemy na prowincji? 203-205.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Łuków, Paweł. Kanta Krytyka czystego rozumu. 207-219.

RECENZJE

Woleński, Jan. [Rec. Allen, Barry. Prawda w filozofii]. 221-223

Tałasiewicz, Mieszko. [Rec. Szaniawski, Klemens. O nauce, rozumowaniu i wartościach]. 223-228.

Buttiglione, Rocco. [Rec. Chudy, Wojciech. Rozwój filozofowania a "pułapka refleksji". Filozofia refleksji i próby jej przezwyciężenia]. Merecki, Jarosław SDS (tłum.). 229-236.

Kinowska, Anna. [Rec. Chmielewski, Adam. Filozofia Poppera. Analiza krytyczna]. 236-243. INFORMACJE

Kozłowski, Marek. XXV lat Amerykańskiego Towarzystwa Heglowskiego. 247-249

Reports on Philosophy No. 15

Roczniki Filozoficzne 43(1)

Roczniki Filozoficzne 43(3)

Roczniki Filozoficzne 43(4)

Ruch Filozoficzny LII (1)

Ruch Filozoficzny LII (2)

Ruch Filozoficzny LII (3-4)

Studia Philosophiae Christianae 31, nr 1

Ślaga, Szczepan W. Pamięci ojca profesoar Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego

Synowiecki, Adam. Od mitu o nauce do powagi naukowej, cz. II

Latawiec, Anna. Od informacji do sztucznej inteligencji

Kunicki-Goldfinger, Władysław J. H. Rola informacji w układach biologicznych

Ślaga, Szczepan W. Dwie interpretacje genezy informacji biologicznej

Chrudzimski, Arkadiusz. Kategorie i syntezy w filozofii Kanta

Tomanek, Roman. Argument ontologiczny św. Anzelma w sformalizowanej wersji Ch. Hartshorne'a

Kaczmarek, Jerzy. Gastona Bachelarda koncepcja rozwoju nauki

Klimski, Tadeusz. Problem prawdy w tekstach Jana Szkota Eriugeny

Janeczek, Stanisław. Nauczanie antropologii filozoficznej w okresie Oświecenia

Siek, Stanisław; Bielecki, Jan; Marcysiak, Iwona. Postawy wartościujące a obciążenie stresem

Bombik, Mieczysław. Wolfgang Stegmüller - człowiek i uczony

Bombik, Mieczysław. Bibliografia prac Wolfganga Stegmüllera

Zecha, Gerhard. Relatywizm wartości i przemiany wartościowania : uwagi krytyczne ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej filozofii wychowania

Hałaczek, Bernard. Justification personnelle et qualification éthique de l'avortement

Krokos, Jan. Fenomen i język

Sierotowicz, Tadeusz M. O historii experimentum crucis: od Kartezjusza do I. Lakatosa

SPRAWOZDANIA

Gogacz, Mieczysław. Laudacja osiągnięć naukowych i dydaktycznych ks. prof. dr hab. Feliksa Wojciecha Bednarskiego OP

Nadanie doktoratu honoris causa O. Prof. Feliksowi W. Bednarskiemu

Bednarski, Feliks W. Przydatność etyki św. Tomasza z Akwinu w wychowaniu młodzieży i dorosłych w naszych czasach

Ślaga, Szczepan W. Absolwent filozofii ATK doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego

Lemańska, Anna. Sprawozdanie z Konferencji Informacja w nauce i filozofii, ATK, 26.X.1994 r

Dołęga, Józef M. Wprowadzenie w problematykę sympozjum

Synowiecki, Adam. W kręgu świadomości faustycznej

Przyjaciel i Mistrz Józef Życiński

Szmyd, Marta. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody w roku akademickim 1993

Ługowska, Danuta. Sprawozdanie z Sympozjum Filozofii Przyrody w Zakopanem

Ługowska, Danuta. Sprawozdanie z Sympozjum poświęconego pamięci Profesora Gaweckiego, ATK, 13.04.1994 r.

Sander, Jan. Sprawozdanie z Sympozjum pt. "Problematyka ochrony środowiska w Tatrzańskim Parku Narodowym w obliczu narastającej antropopresji"

Dołęga, Józef M. Sprawozdanie z Konferencji: Między filozofią a historią nauki, Poznań, 15-16.09.1994 r.

Sareło, Zbigniew. Ogólnopolska Konferencja na temat Czy jest możliwa etyka uniwersalna?, Siedlce, 26-28.09.1994 r.

Tomanek, Roman. Sprawozdanie z Sympozjum Proces i rzeczywistość, Toruń, 30.11-1.12.1994 r.

Grochowska, Alicja. Sprawozdanie z Sympozjum na temat: Psychologia wobec przemian zachodzących w Polsce, ATK, 24.11.1994 r.

Soiński, Borys Jacek. Poprawne i zaburzone stosunki interpersonalne w rodzinie - diagnoza i terapia (Koszalin, 19-20.09.1994 r.)

RECENZJE

Lemańska, Anna. [Rec. Grobler, Adam. Prawda i racjonalność naukowa]

Lemańska, Anna. [Rec. Dembek, Jacek. Przestrzeń i nieskończoność: koncepcja matematyki H.Weyla i jej realizacja w pojęciu przestrzeni jako kontinuum]

Lubański, Mieczysław. [Rec. Sistemnyje issledowanija, Metodołogiczeskije problemy]

Niemiec, Jerzy. [Rec.Dołęga,  J. Człowiek w zagrożonym środowisku, Z podstawowych zagadnień sozologiia]

Kloskowski, Kazimierz. [Rec. Chown, Marcus. After glow ofcreation: from the fireball to the discovery of cosmic ripples]

Ślaga, Szczepan W. [Rec. Biology and Philosophy, 1994]

Studia Philosophiae Christianae 31, nr 2

Lubański, Mieczysław. Homilia wygłoszona podczas pogrzebu ks. profesora Józefa Iwanickiego

Lubański, Mieczysław. Józefa Bocheńskiego ewolucja poglądów filozoficznych : analiza przypadku indywidualnego

Świętorzecka-Lachowicz, Kordula. Formalizacja tomistycznej teodycei w wykonaniu o. J. M. Bocheńskiego

Nieznański, Edward. "Summum bonum" jako racja bytu

Bombik, Mieczysław. Ojciec profesor Józef Innocenty Maria Bocheński jako człowiek wiary

Gryżenia, Kazimierz. Bóg przedmiotem metafizyki

Gogacz, Mieczysław. Doprecyzowanie problemu "species"

Bzdak, Rafał; Podrez, Ewa. O potrzebie cnót, czy o potrzebie etyki

Kloskowski, Kazimierz. Antropologiczne uwarunkowania sozologii

Wnuk, Marian. Życie jako forma istnienia informacji elektromagnetycznej

Troszkiewicz, Piotr. W poszukiwaniu definicji śmierci

Latawiec, Anna. Modelowanie i symulacja zjawisk biomedycznych

Bugajak, Grzegorz. Wokół problemu przyczyny Wielkiego Wybuchu

Marcysiak, Iwona; Siek, Stanisław; Bielecki, Jan. Empatia a poziom lęku i agresywności

Hałaczek, Bernard. UNESCO wydawcą uniwersalnej "Historii ludzkości"

Drüe, Herman. Fenomenologia i psychoanaliza

Kukowski, Jarosław. Kilka uwag o ruchu i spoczynku we Wszechświecie

Bielecki, Jan. Poziom lęku i agresywności dziewcząt jąkających się

Bielecki, Jan. Struktura potrzeb psychicznych i hierarchia wartości u dziewcząt jąkających się

SPRAWOZDANIA

Milcarek, Paweł. Sprawozdanie z sesji naukowej w ATK pt. "Poznanie i bytowanie"

Grucza, Anetta. Sprawozdanie z Sympozjum Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody ATK, Olecko 1995

Szczyrba, Sławomir. Sprawozdanie z XXXVII Tygodnia Filozoficznego nt. "Spór o przedmiot filozofii : rzeczywistość czy znak", KUL 13-16 marca 1995

Mylik, Mirosław. [Rec. Morawiec, Edmund. Odkrycie metafizyki egzystencjalnej: studium historyczno-analityczne]

Podrez, Ewa. [Rec. Bourke, Vernon Joseph. Historia etyki]

Machnacz, Jerzy. [Rec. Frank, Semen L. Das Unergründliche : ontologische Einführung in die Philosophie der Religion]

Machnacz, Jerzy. [Rec. Špet, Gustav G. Die Hermeneutik und ihre Probleme]

Lemańska, Anna. [Rec. Kałuszyńska, Elżbieta. Modele teorii empirycznych]

Lemańska, Anna. [Red. Cosmos - logos. T. 1-2. Grabińska T. i Zabierowski, M. (red.)]

Dołęga, Józef M. [Rec. Znaczenie i prawda : rozprawy semiotyczne. Pelc, Jerzy (red.)]

Klimski, Tadeusz. [Rec. Głąbik, Czesław. Tomizm czasów nadziei : słowiańskie kongresy tomistyczne : Praga 1932 - Poznan 1934]

Nieznański, Edward. Akademia im. Gustava Siewertha w Weilheim-Bierbronnen (RFN)

Sztuka i Filozofia nr 10

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 17

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXI, z. 1-2 (123-124)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXI, z. 3-4 (125-126)