POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2001

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica nr 14

Rosiak, Marek. Filozofia pierwsza, metafizyka, ontologia. Z dziejów pojęć, koncepcji i doktryn

Kahn, Charles H. Język i mitologia w "Kratylosie"

Aertsen, Jan A. Co jest pierwsze i najbardziej podstawowe? Zaczątki filozofii transcendentalnej

Kępa, Rafał. Realne złożenie a realna różnica. Istota i istnienie w doktrynie św. Tomasza z Akwinu i Idziego Rzymianina

Brunschvicg, Leon. Rozwój świadomości w filozofii zachodniej

Śliwiński, Tomasz. A co ode Złego jest…, czyli rzecz o "Medytacjach" Kartezjusza

Banaszkiewicz, Artur. Zjawisko i rzecz sama w sobie. Niektóre aspekty pojęcia przedmiotu w "Krytyce czystego rozumu" I. Kanta

Przybysławski, Artur. Tragedia według Schopenhauera

Wohlfart, Günther. Wola mocy i wieczny powrót: dwa oblicza eonu. Esej o Nietzschem

Kant, Immanuel. Encyklopedia filozoficzna

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 26

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 46

Wróblewska, Katarzyna. Trynitarna wizja dziejów Joachima z Fiore

Sokołowski, Mikołaj. Idee drugorzędne. Recepcja filozofii Johna Locke'a we Włoszech na przełomie XVIII i XIX wieku

Skrzypek, Marian. Kołłątajowska reforma Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Krakowskiego

Kołłątaj, Hugo. Porządek studiów dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Krakowskiego

Michalski, Bohdan. Spór o istnienie świata realnego w nieznanych listach Witkacego do Ingardena

Soin, Maciej. Logika Traktatu. Polemika z Wojciechem Sadym

Wróbel, Szymon. Indywiduacja przez socjalizację. Przypadek Georga Herberta Meada i Jurgena Habermasa

Dubik, Adam. Georges Canguilhem: życie oporne, nie patologiczne

Górski, Eugeniusz. Poglądy społeczno-filozoficzne Jose Carlosa Mariategui

Matuszczyk, Ewa. Przyczynek do krytyki historiozofii Rosji, czyli o intelektualnym oswajaniu "obcości"

Mazurek, Sławomir. Metafizyka miłości Lwa Karsawina

Hessen, Sergiusz. Państwo prawa i socjalizm. Mazurek, Sławomir (tłum.)

Civitas : Studia z Filozofii Polityki nr 5

Colloquia Communia nr 4(71)

SZKICE ZE WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII SŁOWACKIEJ

Dialogue and Universalism vol. 11

Edukacja Filozoficzna nr 31

Edukacja Filozoficzna nr 32

Estetyka i Krytyka nr 1

Ethos R. 14, 1-2(53-54)

Ethos R. 14, 3(55)

Ethos R. 14, 4(56)

Etyka nr 34

Hołówka, Jacek. Terroryzm i religia

Górnicka, Joanna. Polityka, wojna, przemoc

Jacórzyński, Witold; Krysińska-Kałużna, Magdalena. Spór o innego w XVI wieku: Indianie i konkwistadorzy

REDAKCJA. O odpowiedzialności - debata

Szawarski, Zbigniew. Jak umiera człowiek?

Łuków, Paweł. Klonowanie reprodukcyjne a wartość dzieci

Chańska, Weronika. Czego nauczyło nas Baby Doe?

Vattimo, Gianni. O rewolucji genetycznej

RECENZJE

Filo-sofija vol. 1, nr 1

Filozofia Nauki nr 1

Murawski, Roman. O dojrzewaniu świadomości różnicy między prawdziwością a dowodliwością w matematyce

Wójtowicz, Krzysztof. Naturalizm w filozofii matematyki

Tałasiewicz, Mieszko. Analiza semantyczno-kategorialna. Badanie gramatyczności, czy ustalanie sensu

Labenz, Piotr. Definicje istnienia

Biłat, Andrzej. Czy własności są przedmiotami?

Wojtysiak, Jacek. Wszystkie własności są przedmiotami

Biłat, Andrzej. Czy wszystkie własności są przedmiotami?

Wojtysiak, Jacek. Nie jest wykluczone, że wszystkie własności są przedmiotami!

Jadacki, Jacek J. Klemens Szaniawski. Między mądrością a nauką

Stróżewski, Władysław. Klemensa Szaniawskiego myśli o uniwersytecie

Jedynak, Anna. Klemens Szaniawski - osoba i dzieło

Kuc, Marta. Klemensa Szaniawskiego metody sprawiedliwego podziału dóbr

Woleński, Jan. Naturalizm, antynaturalizm i podstawy statystyki

Tatarkiewicz, Władysław. O dwojakim pojmowaniu moralnego czynu

Filozofia Nauki nr 2

Jodkowski, Kazimierz. W poszukiwaniu twardego jądra ewolucjonizmu

Giertych, Maciej. Rola informacji w funkcjonowaniu przyrody w kontekście sporu o ewolucję

Ługowski, Włodzimierz. O dwóch pułapkach kreacjonizmu

Pepliński, Marek. Czy można racjonalnie nie wierzyć w ewolucję? Analiza argumentacji Alvina Plantingi

Koszteyn, Jolanta;Lenartowicz SJ,  Piotr. Integracja dynamiki biologicznej a drzewa rodowe istot żywych

Kunzmann, Peter. Metaphors in the Language of Darwinism - the Case of Memes

Grobler, Adam. Problem zdań bazowych jako test w sporze między internalizmem a eksternalizmem

Sady, Wojciech. O źródłach niewspółmierności dwóch głównych programów filozofii nauki XX wieku

Witek, Maciej. Deflacjonizm a element normatywny

Żełaniec, Wojciech. Problem zdań syntetycznych a priori. Pożytki z pewnej idei Carnapa

Grabowski, Marian. O żywotności racjonalności

Jadacki, Jacek J. O definicjach i kryteriach racjonalności

Nowak, Grzegorz. Książka filozofa o sporze między ewolucjonistami i kreacjonistami

Muszyński, Zbysław. Co jest współmierne w kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm?

Filozofia Nauki nr 3

Jadacki, Jacek J. W filozofii trzeba się spierać właściwie o wszystko

Stuchliński, Józef. O metodach formalnych w epistemologii. Wprowadzenie

Juśkiewicz, Lucyna. Liczba i symbol. Kilka uwag o renesansowym matematyzowaniu uniwersum

Piętka, Dariusz. O zasadach niesprzeczności i tożsamości w filozofii Parmenidesa

Syska, Dariusz. Kantowskie pojęcie sądu

Stuchliński, Józef. Prawda a logika

Wieczorek, Renata. Modele i rzeczywistość. Argument Hilarego Putnama na rzecz odrzucenia realizmu metafizycznego

Puczyłowski, Tomasz A. Zmiana przekonań w funkcji implikatury wypowiedzi

Stacewicz, Paweł. Dwa nurty rozwojowe sztucznej inteligencji

Stacewicz, Paweł. Algorytmy genetyczne. Inspiracje ewolucyjnych modeli umysłu

Stuchliński, Józef. Założenia strukturalnoopisowej metody metalogiki Systemów Leśniewskiego

Leśniewski, Stanisław. O definicjach w tak zwanej teorii dedukcji

Filozofia Nauki nr 4

Grygianiec, Mariusz. Aksjomatyczna rekonstrukcja reizmu według Czesława Lejewskiego

Krajewski, Stanisław. Nierozstrzygalność w matematyce a nierozstrzygalność w filozofii

Mrozek, Jarosław. Poznawcze funkcje matematyki

Wójtowicz, Krzysztof. Naturalizm matematyczny Penelope Maddy: próba analizy

Żabski, Eugeniusz. Próby zastosowań nihilistycznych rachunków zdań w fizyce

Cieśliński, Cezary. Arytmetyka i intensjonalność

Wójtowicz, Krzysztof. Kilka uwag o twierdzeniu Gödla i intensjonalności

Biłat, Andrzej. Odpowiedź recenzentowi

Krysztofiak, Wojciech. O stanach rzeczy raz jeszcze

Biłat, Andrzej. Pięć kwestii z zakresu teorii stanów rzeczy

Koj, Leon. Uwaga, nowa seria

Poczobut, Robert. O sposobie istnienia negatywów

Folia Philosophica t. 19

Forum Philosophicum t. 6

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 1

Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych t. XIII

Kwartalnik Filozoficzny t. XXIX, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny t. XXIX, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny t. XXIX, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny t. XXIX, nr 4

Lingua ac Communitas vol. 11

Simon, Josef. Nur Wörter? Über Moderne und Postmoderne oder über den Ästhetischen Grundzug der europäischen Philosophie

Rustemeyer, Dirk. Welt im Text? Kurt Röttgers Theorie kommunikativer Texte und die Lineatur der Geschichte

Nettmann-Multanowska, Kinga. English über alles: Anglo-Americanisms in the German language after the year 1945

Hanus, Anna. Zur Besonderheit der literarischen Kommunikation am Beispiel eines Dramentextes

Potocka, Anna. Dramenrezeption im fremdkulturellen Kontext. Literarische Kommunikation anhand Sławomir Mrożeks Stücke

Andrzejewska, Joanna. Die Habermas’sche Theorie der Sprechakte (ein Beitrag zur Pragmalinguistik)

Domaradzki, Mikolaj. On Kierkegaard’s Unfeasibility of Comprehending and Communicating with God and the Despair thereby Evoked

Logic and Logical Philosophy Vol 9

PARACONSISTENCY. Part III

Perzanowski, Jerzy. Parainconsistency, or inconsistency tamed, investigated and exploited. 5-24.

Moraes, Lafayette de; Abe, Jair Minoro. Some results on Jaśkowski’s discursive logic. 25-33.

Vasyukov, Vladimir L. A new axiomatization of Jaśkowski's discussive logic. 35-46.

Nasieniewski, Marek. A comparison of two approaches to parainconsistency: Flemish and Polish. 47-74.

Segerberg, Krister. A completeness proof in full DDL. 77-90.

Odintsov, Sergei P. Logic of classical refutability and class of extensions of minimal logic. 91-107.

Paoli, Francesco. Logic and groups. 109-128.

Abe, Jair Minoro; Pujatti, Leonardo. A meta-interpreter based on paraconsistent legal knowledge engineering. 129-136.

Faust, Don. Conflict without contradiction: paraconsistency and axiomatizable conflict toleration hierarchies in Evidence Logic. 137-151.

Smirnova, Elena D. The problem of formalization of some nonstandard semantics. 153-157.

Lindström, Sten. Horwich's minimalist conception of truth: Some logical difficulties. 161-181.

Gomolińska, Anna. Parainconsistency of credibility-based belief states. 183-198.

Wójtowicz, Krzysztof. Some remarks on Hartry Field's notion of “logical consistency". 199-212.

Logos i Ethos nr 1(10)

Logos i Ethos nr 2(11)

Nowa Krytyka nr 12

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 74

POLISH PHILOSOPHERS OF SCIENCE AND NATURE IN THE 20th CENTURY. Krajewski, Władysław (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 76

THINGS, FACTS AND EVENTS. Faye, Jan; Scheffler, Uwe; Urchs, Max (eds).

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XXX-XXXI

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(37)

WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ - CZŁOWIEK I DZIEŁO (Materiały konferencji)

Szczucki, Lech. Słowo wstępne. 5-6.

Borzym, Stanisław. Władysław Tatarkiewicz jako mistrz rozważnego filozofowania. 7-13.

Głombik, Czesław. Tematy niemieckie we wczesnych pracach historycznofilozoficznych Władysława Tatarkiewicza. 15-31.

Pelc, Jerzy. Analiza semantyczna w pismach Władysława Tatarkiewicza. 33-41.

Wiśniewski, Ryszard. Aksjologia kluczem do filozofii Władysława Tatarkiewicza. 43-53.

Zwolińska-Malicka, Krystyna. Pierwsza w kolejności. Władysław Tatarkiewicz jako historyk sztuki. 55-60.

Swieżawski, Stefan. Władysław Tatarkiewicz - jak go widziałem. 61-63.

Morawski, Stefan. Władysław Tatarkiewicz - co dla mnie znaczy. 65-66.

Biernacki, Andrzej. Władysław Tatarkiewicz - jakim go znałem. 67-71.

ROZPRAWY

Nowaczyk, Adam. U źródeł sensu i nonsensu. 73-86.

Łuków, Paweł. Radykalna nieprzekładalność i kryteria przekładu. 87-94.

Gryganiec, Mariusz. Metoda parafraz semantycznych a zagadnienie idealizmu. 95-111.

Jedynak, Anna. Przydatność heurystyczna jako kryterium sensu predykatów teoretycznych. 113-120.

Wójtowicz, Krzysztof. O pojęciu "zobowiązania ontologicznego". 121-138.

Derra-Włochowicz, Aleksandra. Czy mówić, to coś wiedzieć? O teorii znaczenia Michaela Dummetta. 139-153.

Wróbel, Szymon. Antynomia naturalizmu i antynaturalizmu w psychologii kartezjańskiej Noama Chomsky’ego. 155-174.

PRZEKŁADY

Searle, John R. Współczesna filozofia w Stanach Zjednoczonych. Iwanicki, Marcin i Szubka, Tadeusz (tłum.). 175-201.

Horwich, Paul. Prawda deflacyjna i problem "bycia o czymś". Żegleń, Urszula M. (tłum.). 203-211.

POLEMIKI. Jodkowski, Kazimierz. Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm

Sady, Wojciech. Dlaczego kreacjonizm "naukowy" nie jest naukowy i dlaczego nie prowadzi do teizmu? 213-228.

Łastowski, Krzysztof. Kilka uwag o sporze ewolucjonizmu z "naukowym kreacjonizmem". 229-240.

Jodkowski, Kazimierz. Ruch kreacjonistyczny jest elementem pluralizmu naukowego. 241-253.

DYSKUSJA O KSIĄŻCE. Morawski, Stefan. Niewdzięczne rysowanie mapy… O postmodernie(izmie) i kryzysie kultury

Miś, Andrzej. Przewodnik po postmodernie(izmie). 255-261.

Lorenc, Iwona. Rysowanie postmodernizmu. 261-265.

Lorenc, Włodzimierz. W ramach sporu o postmodernę(izm). 265-268.

Rosińska, Zofia. Syzyf. Podziw i wątpliwości. 268-271.

Golębiewska, Maria. Poza mythosem i logosem? 271-276.

Stanowski, Mariusz. Przeciw chaosowi i przypadkowości. 276-278.

Okopień, Krzysztof. Czy refleksja przeszkadza we wszystkim? 278-280.

RECENZJE

Wieczorek, Renata. W stronę filozofii i logiki - w poszukiwaniu dobrze spędzonego czasu. [Rec. Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego. Hartman, Jan (red.). 281-285.

Kubić, Andrzej. Kilka "pośrednich" uwag o "Bezpośredniości…". [Rec. Dębowski, Józef. Bezpośredniość poznania]. 285-290.

Migasiński, Jacek. Heglowskie okulary. [Rec. Kowalska, Małgorzata. Dialektyka poza dialektyką]. 291-294.

Żegleń, Urszula M. Seria: Stany rzeczy. Sytuacje. Zdarzenia. [Rec. Biłat, Andrzej (red.)]. 294-299.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(38)

Z FILOZOFII PRESOKRATEJKSIEJ

Cornford, Francis M. Czy filozofia jońska była naukowa? 5-15.

Dembińska-Siury, Dobrochna. Zagadnienie przyczyny w myśli greckiej. 17-36.

Gajda-Krynicka, Janina. Filozofia pitagorejska w nurcie "fizyki" przedplatońskiej. Pitagorejska koncepcja zasady-arche. 37-58.

Wesoły, Marian. Parmenides z Elei - physikos. 59-70.

Parmenides. Fragmenty poematu ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ (O NATURZE). 71-85.

Kränkel, Hermann. Studia Parmenidejskie. 87-124.

Casertano, Giovanni. Parmenides - początki myśli filozoficznej i naukowej. 125-133/

Narecki, Krzysztof. Logos w poematach Empedoklesa z Akragas. 135-155.

Szczerba, Wojciech. Koncepcje apokatastazy kosmicznej w fizyce przedplatońskiej. 157-170.

Głowala, Michał. Problem mieszania się (μῖξις) w Arystotelesowej dyskusji z Anaksagorasem. 171-188.

Przybysławski, Artur. Heraklit zniesiony (Hegel). 189-202.

RECENZJE

Narecki, Krzysztof. [Rec. Fattal, Michel. Logos, pensée et verité dans la philosophie grecque]. 203-207.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(39)

ROZPRAWY

Pelc, Jerzy. Głos laika w sprawie klonowania ludzi. 5-24.

Pelc, Jerzy. Odkąd zaczyna się człowiek? Konsekwencje wyboru definicji. 25-29.

Marciszewski, Witold. Cywilizacja liberalna a świat zachodni. Analiza krytyczna pojęć. 31-45.

Krajewski, Władysław. Oświecenie, racjonalizm, komunizm. Polemika z Leszkiem Kołakowskim. 47-58.

Jadacki, Jacek J. Preambula fidei. W związku z książką ks. Piotra Moskala Spór o racje religii. 59-74.

Łagosz, Marek. Scjentystyczne interpretacje religii. 75-94.

Grygniec, Mariusz. Kotarbiński przeciw uniwersaliom. 95-114.

Krauze-Błachowicz, Krystyna. U źródeł modystycznego pojęcia współoznaczania. 115-122.

Wójtowicz, Anna. Spór o zdania atomowe. 123-138.

Rykowska, Anna. O dwu zasadach identyfikacji treści w Davidsonowskiej teorii przekonań. 139-156.

Ciecierski, Tadeusz. Pragmatyka Roberta Stalnakera. 157-174.

Szubka, Tadeusz. Znaczenie, wnioskowanie, obiektywność. O inferencjalizmie Roberta Brandoma. 175-191.

Bucholc, Marta. Epistemologia mocnego programu socjologii wiedzy. 193-212.

Herer, Michał. Część A czwartego rozdziału Fenomenologii ducha Hegla i jej "komentarzowy przekład" A. Kojève’a. Próba lektury równoległej. 213-227.

Maciejczak, Marek. Husserla teoria świadomości jako intencjonalnego systemu. 229-248.

Przybył, Bartosz. Realista etyczny kontra Blackburn. 249-258.

PRZEKŁADY

Ricoeur, Paul. Pisanie historii a przedstawianie przeszłości. Górnicka, Joanna (tłum.). 259-274.

POLEMIKI I DYSKUSJE

Krajewski, Władysław. Filozofia-nauka i filozofia-sztuka. O polemice Barbary Skargi z Jerzym Pelcem. 275-277.

Grobler, Adam. Prawda a względność.

Szahaj, Andrzej. Na manekinie może rzeczywiście leżeć świetnie… . 279-289.

Grobler, Adam. Nie o to chodzi, by złowić króliczka. 289-297.

Motycka, Alina. Spór o prawdę? 298-305.

Nowak, Leszek. Gombrowicz: człowiek wobec ludzi.

Przełęcki, Marian. Ograniczenie etyki ewangelicznej czy inne jej rozumienie? 307-312.

Nowak, Leszek. Jak pojmować życzliwość wobec bliźniego? 312-323.

Przełęcki, Marian. Miłość bez zniewolenia. 323-326.

Polska filozofia powojenna. Mackiewicz, Witold (red.).

Borzym, Stanisław. Uwagi o Polskiej filozofii powojennej. 327-329.

Jadacki, Jacek. Kilka uwag w sprawie Polskiej filozofii powojennej. 329-331.

Kołakowski, Andrzej. Synteza czy słownik? 331-337.

Krajewski, Władysław. W. Mackiewicz - o Polskiej filozofii powojennej. 337-340.

Okołowski, Paweł. Polscy filozofowie półwiecza. 340-343.

Pieróg, Stanisław. Kilka uwag o Polskiej filozofii powojennej. 344-347.

RECENZJE

Gęgotek, Joanna. Metafizyka obecna w nauce. [Rec. Grabińska, Teresa. Od nauki do metafizyki]. 349-355.

Jadacki, Jacek J. Logika i gramatyka. [Rec. Nowaczyk, Adam. Gramatyka i prawda]. 355-363.

Maciejczak, Marek. [Rec. Studia z filozofii niemieckiej, Tom III. Współczesna fenomenologia niemiecka]. 363-365.

Sojak, Radosław. Czy myśl Flecka urzeka? [Rec. Sady, Wojciech. Fleck. O społecznej naturze poznania]. 365-373.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(40)

CZY FILOZOFIA JEST ZBIOREM PRZYPISÓW DO PLATONA?

Gutowski, Piotr. Wprowadzenie. 5-7.

Chmielewski, Adam. Cała filozofia Platona jest zbiorem przypisów do "antyfilozofii" sofistów. 9-25.

DYSKUSJA: Czy i dlaczego filozof powinien być relatywistą?

Gawroński, Alfred. 51. Rosiak, Marek. 51-52. Wierzchosłąwski, Rafał P. 53-54. Wójtowicz, Krzysztof. 54-56. Odrowąż-Sypniewska, Joanna. 56-58. Majdański, Stanisław. 58-61. Rosiak, Marek. Arystotelesowska próba rozwiązania aporii skrajnego realizmu pojęciowego Platona. 63.

DWUGŁOS: Logika a ontologia - powrót do Platona

Biłat, Andrzej. Amicus Plato, sed…, czyli ontologiczne domknięcie logiki. 79-89.

Wojtysiak, Jacek. W obronie stałych logicznych, nieistnienia i platonizmu. 91-102.

Krysztofiak, Wojciech. Idealizm, realizm, intensje i możliwe światy. 103-120.

Kopania, Jerzy. Czy zmierzch platońskiego rozumienia duszy? 121-137.

Półtawski, Andrzej. Zagadnienie czasu w filozofii Romana Ingardena. 139-152.

Judycki, Stanisław. Dlaczego filozofia jest trudna? 153-167.

Kijewska, Agnieszka. Historia filozofii średniowiecznej i jej historiografia. 169-181.

POLEMIKI I DYSKUSJE wokół Polska filozofia powojenna. Mackiewicz, Witold (red.).

Mackiewicz, Witold. Moderato cantabile. 183-188.

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie t. IX, 2000/2001

Roczniki Filozoficzne 49(1)

Ruch Filozoficzny LVIII (1)

Ruch Filozoficzny LVIII (2)

Ruch Filozoficzny LVIII (3-4)

Słupskie Studia Filozoficzne nr 3

ΣΟΦΙΑ nr 1

Studia Philosophiae Christianae 37, nr 1

Bombik, Mieczysław. Typy racjonalności Cz. 1

Brożyna, Anna. Pragmatyczne aspekty definicji dejktycznej

Buczkowska, Janina. Znaczenie a system znaków

Borkowski, Paweł. Pochodzenie władzy od Boga w ujęciu Antonia Rosminiego-Serbatiego

Knappik, Jerzy Jan. Die unbegreifliche Unermeßlichkeit der Transzendenz des Schöpfers und die grenzenlose dynamische Ausdehnung des Weltalls

Kohlenberger, Helmut. "Niewola babilońska" Uniwersytetu

Öffenberger, Niels. O konieczności trychotomizacji fałszu

Nieznański, Edward. Interpretacje wykładu Nielsa Öffenbergera

Sośniak, Tadeusz. Filozofia sztuki żywiołów

Stokłosa, Tomasz. Koncepcja osoby w filozofii Tomasza z Akwinu

Szałata, Kazimierz. Kościół wobec filozofii : wokół encykliki "Fides et ratio"

Świeżyński, Adam. Wybrane elementy modelu śmierci "zdziczałej"

Tomczyk, Jacek. Zdolność gotowania faktorem rozwoju człowieka

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Andrzejuk, Artur. Replika na recenzje

Lemańska, Anna. [Rec. Balaguer, Mark. Platonism and anti-platonism in mathematics]

Mazanka, Paweł. [Rec. Hildebrand, Dietrich von. Koń trojański w Mieście Boga : przyczyny kryzysu w Kościele katolickim]

Mazanka, Paweł. [Rec. Maryniarczyk, Andrzej. Metafizyka w ekologii]

Moń, Ryszard. [Rec. bsTan-'dzin-rgja-mc'o (Dalajlama XIV). Etyka na nowe tysiąclecie]

Moń, Ryszard. [Rec. Dziamski, Seweryn. Wykłady z nauki o moralności]

Sareło, Zbigniew. [Rec. Freeland, Cynthia A. The naked and the undead : evil and the appeal of horror]

Krokos, Jan. Sprawozdanie z czternastej sesji Konwersatorium Filozoficznego Pracowników UKSW

Lemańska, Anna. Sprawozdanie z sesji "Filozofia ewolucji a filozofia stwarzania. Wkład ks. rektora Kazimierza Kloskowskiego do współczesnego ewolucjonizmu" : Warszawa, 12 kwietnia 2000 r.

Świeżyński, Adam. Sprawozdanie z sympozjum "Stwarzanie i ewolucja - pogodzone bliźniaki?" : UKSW, 23.10.2000 r.

Świeżyński, Adam. Sprawozdanie z konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata" : UKSW, 13.11.2000 r.

Świeżyński, Adam. Sprawozdanie z konferencji "W poszukiwaniu istoty życia" : UKSW, 11.12.2000 r.

Studia Philosophiae Christianae 37, nr 2

Morawiec, Edmund; Mazanka, Paweł. Classic philosophy and some negative characteristics of contemporary culture

Mikucki, Kazimierz. Zarys teorii metafizyki w ujęciu ks. prof. Kazimierza Kłósaka

Moń, Ryszard. Znaczenie metody kontrolowanej postawy R. Brandta dla współczesnych rozważań etycznych

Szewc, Bolesław. Oryginalność metanauki Tadeusza Czeżowskiego

Sochoń, Jan. Prawdziwa filozofia Boga, czyli religia w filozofii

Drozdek, Adam. Teologia Ksenofanesa

Śpiewak, Rafał. Fenomenologiczna teoria pytań Romana Ingardena

Dadaczyński, Jerzy. Funkcje pojęcia wielkości w badaniach temporalności matematyki

Świeżyński, Adam. Śmierć na uzgodnienie

Tomczyk, Jacek. "Homo neanderthalensis" przodkiem czy ofiarą "homo sapiens"?

Szyndler, Lech. Osoba jako "suppositum subsistens" w "De unione Verbi incarnati" św. Tomasza z Akwinu

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Ślipko, Tadeusz. [Rec. Bednarski, Feliks Wojciech. Wychowanie młodzieży dorastającej. Bednarski, Feliks Wojciech.  Teologia kultury]

Tempczyk, Michał. [Rec. Prigogine, Ilya. Kres pewności : czas, chaos i nowe prawa natury]

Szczyrba, Sławomir. [Rec. Moskal, Piotr. Spór o racje religii]

Szczyrba, Sławomir. [Rec. Piechowiak, Marek. Filozofia praw człowieka : prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony]

Andrzejuk, Artur. [Rec. Brun, Jean. Arystoteles i Liceum]

Andrzejuk, Artur. [Rec. Pieper, Josef. O miłości, nadziei i wierze]

Pawlikowski, Tomasz. [Rec. Andrzejuk, Artur. Prawda o dobru : problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej]

Abdank-Kozubski, Andrzej; Czartoszewski, Jacek W. XV lat Sekcji Ekologii Człowieka i Bioetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK i UKSW w Warszawie

Dembińska-Siury, Dobrochna; Andrzejuk, Artur. Sprawozdanie z osiemnastej sesji Konwersatorium Filozoficznego Pracowników Naukowych UKSW pt. "Zagadnienie przyczynowania u presokratyków"

Andrzejuk, Izabella. Sprawozdanie z XLIII Tygodnia Filozoficznego pt. "Człowiek wobec dobra"

Studia Semiotyczne XXIII-XXIV

Sztuka i Filozofia nr 19

Sztuka i Filozofia nr 20

Toruński Przegląd Filozoficzny t. 3-4

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 28-29

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXVII, z. 1 (147)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXVII, z. 2 (148)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXVII, z. 3-4 (149-150)