POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2014

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Analiza i Egzystencja 25

DYDAKTYKA FILOZOFII pod red. Aldony Pobojewskiej

Kalbarczyk, Tomasz. Nauka krytycznego myślenia

Kamińska, Wanda. Filozofia jako przedmiot scalający wiedzę szkolną

Kamiński, Krzysztof. Nauczyciel (filozofii) na studiach pedagogicznych

Kuczyńska, Katarzyna; Wachowiak, Sebastian. Interaktywna edukacja filozoficzna: Na Targowisku Ujawnień

Łagodzka, Anna. Dyskusja dialogiczna - filozofia dzieciństwa i filozofia dorosłych

Mazur, Tomasz. Koncepcja edukacji ironicznej

Michałowska, Danuta Anna. Edukacja etyczna zorientowana na współpracę w kontekście neoliberalnych transformacji

Pobojewska, Aldona. Zajęcia warsztatowe z filozofii a relatywizm (sytuacjonizm)

Stępień, Tomasz. Filozofia i humanistyka w edukacji inżynieryjno-technicznej na przykładzie nanotechnologii. Metody i zagadnienia

Śleziński, Krzysztof. Tutoring metodą kształcenia filozoficznego w szkole średniej

Trzcieniecka-Schneider, Irena. O nauczaniu abstrakcyjnych pojęć filozoficznych w aspekcie statycznym i dynamicznym

Zdunowski, Zbigniew. Dydaktyki filozofii kłopoty z prawdą

Górniak-Kocikowska, Krystyna. Krytyczne myślenie a krytyczne słuchanie (przyczynek do dydaktyki filozofii)

Analiza i Egzystencja 26

Łukasiewicz, Dariusz. Fatalizm logiczny i teologiczny a przedwiedza Boża. Krytyka argumentu antyredukcyjnego Lindy Zagzebski

Kozanecka-Dymek, Anna. Logika chronologiczna i jej zastosowania w analizie niektórych rozumowań prawniczych

Glinkowski, Witold P. Kim są uczestnicy Buberowskiego dialogu?

Hoły-Łuczaj, Magdalena. Czy filozofia Martina Heideggera jest "antynaturalistyczna"?

Kremplewska, Katarzyna. Maska i myśl. Sobość a ars vivendi w myśli George’a Santayany

Lipowicz, Markus. Problem z "ponowoczesnością": pusty spór formalny czy zmiana charakteru egzystencji ludzkiej?

Chrobak, Karol. Od metafizyki do empirii. Antropologiczno-filozoficzne wizje człowieka

Analiza i Egzystencja 27

Odrowąż-Sypniewska, Joanna. Teoria reprezentacji dyskursu a kontekstualizm

Kołodziejczyk, Sebastian T. Czy sądy metafizyczne mówią coś o świecie? Wittgensteinowskie źródła deflacjonizmu metafizycznego i jego modele

Gurczyńska-Sady, Katarzyna. Wittgenstein jako socjolog codzienności

Rutkowski, Mirosław. Sumienie i autonomia

Dąbrowski, Andrzej. Czym są emocje? Prezentacja wieloskładnikowej teorii emocji

Głąb, Anna. Sztuka, język i milczenie

Analiza i Egzystencja 28

Rutkowski, Mirosław. Wartość własnej śmierci

Guczalska, Katarzyna. Amartya Sen o prawach człowieka

Stala, Natalia. Wiedza, która transformuje. Teoriopoznawcze zagadnienia jogi klasycznej

Szymański, Marek. Buddyjskie pojęcie pradźńapti i jego wykładnia w filozofii Nagardźuny

Wójs, Paweł. Odmiany rozumu ludzkiego według Emila Ciorana

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 39

TEKSTY FILOZOFICZNE:

Ariso, José María. The Necessity of Private Language: A Conceptual Confusion Latent in Diverse Episodes of the History of Psychology. 7-19.

Nowak, Witold M. Sztuka, społeczeństwo, transgresja. Esej z filozofii kultury. 21-31.

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 1(8)

Douzinas, Costas. Krótka historia brytyjskiej Krytycznej Konferencji Prawniczej albo o odpowiedzialności krytyka

Dębska, Hanna. W okowach prawniczego sensus communis. O trudnościach uprawiania krytycznie zorientowanej socjologii prawa

Kuźmicz, Karol. Dlaczego kooperatyzm Edwarda Abramowskiego może nie być utopią?

Mańko, Rafał. Koncepcja interpelacji ideologicznej a krytyczny dyskurs o prawie

Paździora, Michał; Stambulski, Michał. Co może dać nauce prawa polityczność? Przyczynek do przyszłych badań

Rodak, Lidia. "Are we all feminists now"? Wyzwania ze strony Feministycznej Jurysprudencji wobec tradycyjnej teorii prawa

Sulikowski, Adam. Afirmatywna amnezja i konserwatywni crits. Kilka uwag o kondycji krytycznej myśli prawniczej w Europie Środkowej i Wschodniej

SPRAWOZDANIA

Łakomy, Jakub; Mańko, Rafał. Critical Legal Conference, Belfast, Irlandia Północna, 5-7.09.2013 r.

Kauczor, Wojciech; Zomerski, Wojciech. 1st International Workshop on Law and Ideology, Wrocław, 29-30.05.2014 r.

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 2(9)

Hart, Herbert L.A. Nowe wyzwanie dla pozytywizmu prawniczego

Grabowski, Andrzej. Prequel do Hartowskiego Postscriptum - brakujące ogniwo w debacie Harta z Dworkinem

Cyrol, Tomasz. Pojęcie uczciwości w wykonywaniu zawodu adwokata

Koropczuk, Anna. Dowód z kultury (cultural evidence)

Koszowski, Maciej. Model precedensu z analogii

Mącik, Paweł. Idea bezpieczeństwa prawnego w polskim prawie spadkowym

Morawski, Lech. Państwo prawa, filozofia publiczna i odpowiedzialność moralna naukowców

Peno, Michał. O odpowiedzialności karnej, uzasadnieniu kary i koncepcji komunikacyjnej karania

Pichlak, Maciej. Obiektywność w prawie - podejście instytucjonalne jako alternatywa dla dominujących stanowisk teoretycznych

Tomza, Anna. Czy amerykańska jurysprudencja posiada reguły interpretacji Konstytucji?

POLEMIKI

Choduń, Agnieszka. T. Grzybowski, "Jednolitość orzecznictwa a paradygmat interpretacyjny ze szczególnym uwzględnieniem reguły clara non sunt interpretanda"

SPRAWOZDANIA

Kalisz, Anna. The principle of equality as a fundamental norm in law and political philosophy, Łódź, 29-30.09.2014 r.

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 59

Piętka, Dariusz. Sylogistyka praktyczna Platona w ujęciu Alkinoosa

Majithia, Roopen. Love and Virtue in Aristotle’s Ethics

Knotts, Matthew W. A Contextual and Philosophical Analysis of Aquinas’ Fourth Way

Król, Zbigniew. The One and the Dyad: the Foundations of Ancient Mathematics. What Exists Instead of Infinite Space in Euclid’s Elements

Drozdek, Adam. Innatism in Kant

Maludzińska, Monika. "Rodzaj ludzki błądzić musiał wśród biedy i nędzy" - przyczyny i konsekwencje zaistnienia zła w świetle Porządku fizyczno-moralnego Hugona Kołłątaja

Stekeler-Weithofer, Pirmin. Myślenie pojęciowe w Heglowskiej Nauce logiki

Płoszczyniec, Antoni. Epistemologiczne sensy śmiechu w filozofii Nietzschego

Skowroński, Leszek. On the Different Understandings of the History of Philosophy

WOKÓŁ FILOZOFII HEINRICHA RICKERTA

Krijnen, Chrstian. Heinrich Rickert’s Axiological Foundation of Social Ontology

Noras, Andrzej J. Rickert - der berühmte Neukantianer oder Neuhegelianer? Am Rande einer Lektüre

Lisak, Andrzej. Transzendentalphilosophie als Geltungsreflexion? Zur Philosophie Heinrich Rickerts

Soboleva, Maja. Zum "Sein des Seins“ mittels der "Logik der Logik“: Heinrich Rickerts kritische Ontologie

Kubalica, Tomasz. Johannes Volkelt und Heinrich Rickert angesichts des Problems der Metaphysik

Sobota, Daniel Roland. Rickert i Heidegger

Chrobak, Karol. Heinrich Rickert oraz Helmuth Plessner na temat prawomocności filozofii życia

Becker, Ralf. Zahl und Bedeutung. Die Mathematisierung der Kultur

Michalska, Anna. Kompetencje komunikacyjne jako "wewnętrzny" problem teorii rozwoju nauki

PRZEKŁADY

Ruszczyński, Jacek. Uwagi do przekładu: wyjaśnienie założeń systemowych metafizyki Wiktoryna

Mariusz Wiktoryn. Wybór tekstów filozoficznych. Ruszczyński, J. (tłum.)

Kelsen, Hans. Bóg i państwo. Małecka, M. (tłum.)

RECENZJE

Skrzypek, Marian. Filozofia i medycyna Mandeville`a, czyli oświeceniowe początki psychoterapii. [Rec. Mandeville, Bernard. Un Traité sur les passions hypocondriaques et hystériques, Présenté et traduit par Sylvie Kleiman‑Lafont]

Skrzypek, Marian. O szwajcarskich polonofilach doby oświecenia i o ich projektach naprawy Rzeczypospolitej. [Bratuń, Marek. Relations polono-suisses au XVIIIe siècle. Nouvelles perspectives. Tenże. Elie Bertrand a Polska].

Argument: Biannual Philosophical Journal t. 4, nr 1

BADANIA PORÓWNAWCZE RELIGII: METODY I ZASTOSOWANIA, red. Marzenna Jakubczak

Jakubczak, Marzenna. Od redakcji / Introduction to the Issue. 5-8.

Sander, Åke. The phenomenological method revisited: towards comparative studies and non-theological interpretations of the religious experience. 9-34.

Sellmer, Sven. Phenomenology as an instrument of critique. 35-42.

Schmücker, Marcus. The relevance of “givenness" for the Indian religious traditions. 43-54.

Jakubczak, Marzenna. The purpose of non-theistic devotion in the classical Indian tradition of Sāṃkhya - Yoga. 55-68.

Mukherjee, Asha. Rabindranath Tagore on a comparative methodology of religions. 69-80.

Milewska, Iwona. Dharma and religion in Tagore’s views. 81-88.

Kaul, Ashok & Adhikary,Chitaranjan. Lived religion in a plural society: a resource or liability. 89-102

Brons, Lajos L. Needing the other: the anatomy of the Mass Noun Thesis. 103-122.

Gałkowski, Paweł. Persuasive argumentation as a cultural practice. 123-134.

Szepaniec, Katarzyna. Husserl and Shestov: philosophical antipodes. 135-154.

POLEMIKI

Drum, Peter. Moral tragedy. 155-160.

PRZEKŁADY

Burckhartd, Titus. Wartości wieczyste w sztuce islamu. DANIŠ, Jakub (TŁUM.) 161-172.

RECENZJE

Gadacz, Tadeusz. [Rec. Torzewski, Wojciech. Hermeneutyka jako filozofia dziejowości. Studium myśli Diltheya, Yorcka, Heideggera, Gadamera i Vattima]. 173-180.

Hoły-Łuczaj, Magdalena. [Rec. Rosi Braidotti, The Posthuman]. 181-188.

Trela, Renata. [Rec. Krzysztof Śleziński, Edukacja filozoficzna w teorii i praktyce]. 189-198.

SPRAWOZDANIA

Haremska, Katarzyna. Bitwa Idei VI. 199.

Rostalska, Agnieszka. V Ogólnopolska Konferencja "Myśl i Kultura Buddyjska". 200-205.

Argument: Biannual Philosophical Journal t. 4, nr 2

FILOZOFIA NAUKI Z PERSPEKTYWY HUMANISTYKI, red. Grzegorz Trela

Trela, Grzegorz. Od Redakcji / Introduction to the Issue. 217-220.

Nowaczyk, Adam. Ajdukiewicz o stosowalności czystej logiki. 221-228.

Piette, Albert. Daseinanalysis and Existential Anthropology: an Interpretation of Heidegger. 229-246.

Tritten, Tyler. Per posterius: Peirce, Hume, miracles and the boundaries of the scientific game. 247-266.

Spryszak, Przemysław. Definicja qualiów - przyczynek do filozofii logicznej. 267-276.

Trela, Grzegorz. Nauka i wartościowania - uwagi o kondycji filozoficznej refleksji nad nauką. 277-298.

Wawrzyniak, Jan. Austin i Quine o rozróżnieniu analityczne / syntetyczne? 299-314.

Pruski, Paweł. Między determinizmem a prawdopodobieństwem - analiza poglądów Jana Łukasiewicza. 315-324.

Trela, Renata. Radykalny konwencjonalizm współcześnie. 325-340.

Wolak, Zbigniew. Problemy terminologiczne w argumentach za istnieniem Boga. 341-358.

Cieliczko, Małgorzata. Przeciw empatii - Sartre i Gombrowicz, czyli jak filozofia i literatura wyprzedza koncepcje naukowe. 359-374.

Seidler, Paulina. Definicje przedmiotu teoretycznego. 375-390.

Wesołowska, Agnieszka. Husserl’s transcendental phenomenology and the project of science. 391-404.

Bożek, Hubert. Teoria wielości rzeczywistości Leona Chwistka. Rys krytyczny. 405-424.

Mirek, Ryszard. Application of natural deduction in Renaissance geometry. 425-438.

PRZEKŁADY

Kartezjusz. Geometria (księga II). Błaszczyk, Piotr; Mrówka, Kazimierz. 439-446.

RECENZJE

Haremska, Katarzyna. [Rec. Szutta, Artur. Obywatelskie nieposłuszeństwo. Próba określenia pojęcia]. 447-458.

Pierzga, Joanna. [Rec. Woleński, Jan. Wierzę w to, co potrafię zrozumieć]. 459-464.

Trela, Renata. [Rec. Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne]. 465-470.

Kłeczek, Magdalena. [Rec. Degler, Janusz. Witkacego portret wielokrotny]. 471-474.

Kłeczek, Magdalena. [Rec. Zaremba-Bielawski, Maciej. Higieniści - z dziejów eugeniki]. 475-478.

Trela, Grzegorz. [Rec. Halbach, Volker. Aksjomatyczne teorie prawdy]. 479-480.

Trela, Renata. [Rec. Król, Marcin. Europa w obliczu końca]. 481-482.

POŻEGNANIA I WSPOMNIENIA

Trela, Grzegorz. Język, logika i życie społeczne. Wspomnienie o prof. Barbarze Stanosz (1935-2014). 483-488.

Trela, Grzegorz. Logika - sprawa ludzka. Wspomnienie o prof. Andrzeju Grzegorczyku (1922-2014). 489-496.

SPRAWOZDANIA

Brożek, Hubert. IV edycja konferencji Rocznice. Perspektywy analitycznej filozofii nauki, filozofii języka i fenomenologii. 497-500.

SUPLEMENT

BŁASZCZYK, Piotr i MRÓWKA, Kazimierz. Metafizyka ruchu w Geometrii Kartezjusza. i-x.

Art Inquiry. Recherches sur les arts vol. 16

Pękala, Teresa. Philosophical and Aesthetic Contexts of the Phenomenon of Marginalization in Late Modernity. 9-

Cichoń, Krzysztof. Around the margin in eighty worlds and twenty years. Remarks on the paradoxical nature of the notion of a margin. 23-

Sztabińska, Paulina. Contemporary artist and the notion of center and periphery. 45-

Sztabiński, Grzegorz. The margins of transcendence in contemporary art. 57-

Kuczyńska, Agnieszka. Surréalisme en 1947 - occultism and the post-war marginalisation of Surrealism. 87-

Wojtyniak-Dębińska, Ewa. Extrasensory Images: Marginal Phenomenon or Important Trend in the European Art? 101-

Łarionow, Dominika. Scenography studies - on the margin of art history and theater studies. 115-

Kluszczyński, Ryszard W. Interactive film within the paradigm of institutional cinema. 127-

Dziamski, Grzegorz. Polish Files in the Lomholt Archive of Mail Art. 137-

Kubiak, Ewa. Cultural metissage - the descriptive concept of hybrid phenomena on the peripheries of cultures. 147-

Pawłowska, Aneta. The Ambivalence of African-American Culture. The New Negro Art in the interwar period. 167-

Kubicki, Roman. The discreet charm of margins. A considered attempt to make a timid introduction to the rather non-existent aesthetics of Blaise Pascal. 195-

Piotrowski, Kazimierz. The Taming of Irreligion. Essay on the Abuse of the Non-Sacred Idea. 215-

Piotrowska-Tryzno, Maja. The Living Death: ‘Trick or treat!’ The Vivid Presence of Death Symbolism in Contemporary Art and a Philosophical Interpretation of its Existential Role. 243-

Jedlińska, Eleonora. Art on the brink, ergo the margin of life: Marek Chlanda’s The Tango of Death. 257-

Samborska, Magdalena. The Art of Women - form the Margin to the Mainstream. 275-

Ługowska, Agnieszka. The Art and Craft Divide - on the Exigency of Margins. 285-

Sowińska-Heim, Julia. Margins and marginalizations in a postsocialist urban area. The case of Łódź. 297-

ARTIST'S ESSAY: Anders Liden - Art and Revelation. 313-

Civitas : Studia z Filozofii Polityki nr 16

BRAK TEKSTÓW O CHARAKTERZE WYRAŹNIE FILOZOFICZNYM

Civitas Hominibus : Rocznik Filozoficzno-Społeczny nr IX

Colloquia Communia nr 1(96)

MISTYCYZM A DUCHOWOŚĆ

Szkołut, Tadeusz. Obcość świata jako doświadczenie metafizyczne. 7-

Żuk, Anna. Człowiek jako nędzarz metafizyczny. 20-

Darecki, Jan "Jano". Fenomen Christophorosa a mistyka św. Jana od Krzyża. 33-

Polit, Krzysztof. Św. Jan od Krzyża - metoda i cel. Mistyka w świetle ratio. 40-

Polit, Krzysztof. Wątki mistyczne w pismach młodego Miguela de Unamuno. 55-

Barcikowska, Alicja. Mistycyzm Natury. 69-

Hulpowski, Zbigniew. Przesunięcie w świadomości. 82-

Kozłowski, Ryszard. Dewiacje mistyki. Redukcja personalnego i transcendentnego horyzontu bycia człowiekiem. 96-

Breczko, Jacek. Głód cudowności, sensu i pieniędzy (refleksje o nowej duchowości).114-

Kucner, Andrzej. Duchowość a historyczne przemiany nihilizmu. 134-

Marcińczak, Łukasz. Śmiej się albo płacz - tertium non datur (Felieton wygłoszony na XIII Zlocie Filozoficznym). 153-

Stępnik, Małgorzata. Sprawozdanie z XIII Zlotu Filozoficznego w Mięćmierzu. 159-

Colloquia Communia nr 2(97)

PRZEJAWY I ZAGROŻENIA DUCHOWOŚCI A FENOMEN POTWORNOŚCI

Mizińska, Jadwiga. Granica między człowiekiem a człowiekiem albo duch spotkania. 9-

Kamińska, Anna. Zobojętnienie epistemologiczne jako zagrożenie duchowości człowieka. 23-

Wawrzyniak, Szymon. Samowiedza jako poznanie duszy u Sokratesa. 48-

Pietrzak, Zbigniew. O wolności filozofii, nauki i nauczania. 64-

Żółtowska-Sikora, Magdalena. "Podejm ziemniaka i ucałuj". Kilka uwag o szczęściu w poezji chłopskiej. 94-

Kossowska, Anna. "Dziewczęcość przekorna" jako wariant "gender" w kulturze Zachodu początku XX wieku. 107-

Zakrzewska, Iwona. Potworność - inspiracje, aspiracje, okazje a skutki. 136-

Klimowicz, Teresa. Bycie poza - niebinarny model wykluczenia. 145-

Sytnik-Czetwertyński, Janusz. Krótki esej o ciszy. 157-

Symotiuk, Stefan. Radosny absurdalizm Anny Żuk Szpiedzy i Pokutnicy. 163-

Mizińska, Jadwiga. Anny Żuk Szpiedzy i Pokutnicy, czyli najkrótszy Traktat o Okrucieństwie. 168-

Mazur, Monika. Recenzja książki Stefana Symotiuka Kultura, cywilizacja, barbarzyństwo. Eseje historiozoficzne. 172-

Żeligowska, Anna. XIV Zlot Filozoficzny. Potwory i potworności. 177-

II

Petrusek, Miloslav. Václav Havel - sentymentalny, nostalgiczny, ironiczny. 195-

Cwynar, Katarzyna M. Wspomnienie o Profesorze Miloslavie Petrusku (1936-2012). 205-

Symotiuk, Stefan. Grażyna Żurkowska 1944-2014. 214-

Mizińska, Jadwiga. Pożegnanie Profesor Grażyny Żurkowskiej. 216-

Żurkowska, Grażyna. O ideach, ideałach i fenomenie trójmyślności. 220-

Symotiuk, Stefan; Mizińska, Jadwiga; Żurkowska, Grażyna. Człowiek i Historia. Trójgłos. 228-

Dialogue and Universalism No. 1

THE HUMAN BEING. ITS NATURE AND FUNCTIONS Edited by Christopher Vasillopulos and Panos Eliopoulos

HUMAN NATURE AND SPIRITUALITY

Nicolescu, Basarab. How Can We Enter in Dialogue? Transdisciplinary Methodology of the Dialogue between People, Cultures, and Spiritualities. 9-

Xanthaki, Georgia. Moral and Social Values from Ancient Greek Tragedy. 20-

Eliopoulos, Panos. The Epicurean Views on the Human Soul in Lucretius’ De Rerum Natura. 30-

Ghosh, Raghunath. The Advaita Concept of Contentless Cognition: Some Problems. 38-

Neacșu, Adriana. Between Heaven and Earth: the Human Being in Porphyry’s Conception. 45-

Valmiki, Amita. The Path of Theistic Mysticism: the Only Hope for the Future? 57-

Matsyna, Andrey. The Archaic Perception of Death-an Integrated Model. 68-

Mesaroș, Claudiu. Concordia Doctrinarum or the Concept of Cosmic Harmony in Gerard of Cenad. 78-

Stuparu, Lorena-Valeria. The Religious Dimension of Aesthetic Experience. 86-

Boldișor, Adrian. Myth in the Thought of Mircea Eliade. 99-

Nolasco, Ana. Art, Mythology and Cyborgs.104-

Bracey, Earnest N. The Political and Spiritual Interconnection of Running, Death, and Reincarnation.112-

Gupta, Sandeep. The Option before Modernity: Change or Perish.124-

Little, Bruce A. What Is a Human Being: Does It Matter? 137-

Beck, Martha Catherine. “All Human Beings, by Nature, Seek Understanding." Creating a Global Noosphere in Today’s Era of Globalization.148-

Block, James. Human Nature in the Post-modern Era: toward a Theory of Instinctual Flourishing.162-

Nizhnikov, Sergey. Spiritual Cognition and Morality.171-

Azadboni, Ramezan Mahdavi. The Quranic Perspective on Human Dignity: an Existential Interpretation.179-

Chenari, Yousof Heidari; Azadboni, Ramezan Mahdavi. The Islamic Notion of Fitrah and the Nature of the Human Being. 187-

Kokotsaki, Archontissa. Passions of the Soul and the Humanistic Society in the Theories of Plutarch, Aristotle, the Stoics, Boethius.195-

HUMAN NATURE, LAW AND JUSTICE

Vasillopulos, Christopher. Aristotle’s Democratic Polis: Explanation or Warning? 203-

Dănișor, Gheorghe. Justice-an Expression of the Human Being’s Essence. 211-

Kaya, Özlem Duva. Being Human among Humans: Plurality in the Divided World. 216-

Tănăsescu, Gabriela. Individualism and Responsibility in the Rationalist Ethics: the Actuality of Spinoza’s Ethics. 222-

Mantzanas, Michail. The Sophists’ Political Art. 231-

Răduică, Ionuț. Hans Blumenberg’s “Great Questions." Freedom within Immanent History. 237-

Alexandru, Ioan. The Issue of Justice Sacredness. 247-

Yotov, Stilian. New Medical Technology and Human Dignity. 251-

Dutra, Delamar José Volpato. Human Rights and the Debate on Legal Positivism. 264-

Dialogue and Universalism No. 2

Dialogue and Universalism No. 3

Dialogue and Universalism No. 4

Diametros 39

KANT’S MORAL PHILOSOPHY AND CONTEMPORARY PRACTICAL ETHICS

Baiasu, Sorin. Kant’s Justification of Welfare. 1-28.

Hanna, Robert. If God’s Existence is Unprovable, Then is Everything Permitted? Kant, Radical Agnosticism, and Morality. 29-69.

Manninen, Bertha Alvarez. A Kantian Defense of Abortion Rights with Respect for Intrauterine Life. 70-92.

Sandkühler, Hans Jörg. Kant - Recht und Staat in Weltbürgerlicher Perspektive. 93-108.

Sensen, Oliver. Respect Towards Elderly Demented Patients. 109-124.

Stevenson, Leslie. Kant on Freewill, Grace and Forgiveness. 125-139.

Wike, Victoria S.  Kantian Friendship: Duty and Idea. 140-153.

Williams, Howard. Colonialism in Kant’s Political Philosophy. 154-181.

OTHER ARTICLES

Gasparri, Luca. Lexical Meaning in Truth-Conditional Semantics. 182-202.

Kleinherenbrink, Arjen. Time, Duration and Freedom - Bergson’s Critical Move Against Kant. 203-230.

REVIEWS

Tomaszewska, Anna. On some (Hegelian) difficulties to be a Kantian in practice. A reader’s note. 231-240.

IN MEMORIAM

Sosnowski, Leszek. Arthur Coleman Danto (1924-2013). (In Polish). 241-247.

Diametros 40

THE REDICALISM OF THE ENLIGHTMENT

Miklaszewska, Justyna; Tomaszewska, Anna. The Radicalism of the Enlightenment. An Introduction to the Special Edition. 1-4.

Drozdowicz, Zbigniew. Voltaire’s Radicalism. 5-21.

Gardner, Sebastian. Spinoza, Enlightenment, and Classical German Philosophy. 22-44.

Gut, Przemysław. The Legacy of Spinoza. The Enlightenment According to Jonathan Israel. 45-72.

Israel, Jonathan. “Radical Enlightenment" - Peripheral, Substantial, or the Main Face of the Trans-Atlantic Enlightenment (1650-1850). 73-98.

Jacob,. Margaret C. How Radical Was the Enlightenment? What Do We Mean by Radical? 99-114.

Schliesser, Eric. Toland and Adam Smith’s Posthumous Work. 115-125.

Schmidt, James. “This New Conquering Empire of Light and Reason": Edmund Burke, James Gillray, and the Dangers of Enlightenment. 126-148.

Roermund, Bert van. The Code Civil Between Enlightenment and Restoration. The Heritage of Portalis. 149-175.

Westphal, Kenneth R. Enlightenment Fundamentals: Rights, Responsibilities & Republicanism. 176-200.

Diametros 41

Cox, Damian. Reflections in a Mirror. 1-12.

Hardt, Łukasz. Modele, metafory i teoria ekonomii. 13-37.

Hensoldt, Agnieszka. Peirce i Wittgenstein o życiu znaków. 38-55.

Juzaszek, Maciej. Między trafem moralnym [moral luck] a trafem prawnym [legal luck]. 56-76.

Lewicka-Strzałecka, Anna. Instytucjonalizacja whistleblowingu w firmie jako wyzwanie etyczne. 77-98.

Mazijk, Corijn van. Kant, Husserl, McDowell: The Non-Conceptual in Experience. 99-114.

Rożko, Karolina. Znaczenie pojęcia odrzucania we współczesnej logice. 115-126.

Tuchańska, Barbara. Ontologia kulturowa: zarys konstrukcji. 127-151.

POLEMIKI

Markiewka, Tomasz Szymon. Rorty na temat świata i prawdy. Polemika z Hanną Buczyńską-Garewicz. 152-167.

RECENZJE

Głąb, Anna. Ample Religious Freedom and the Fear of Islam. [Rec. Nussbaum, Martha C. The New Religious Intolerance: Overcoming the Politics of Fear in an Anxious Age]. 168-179.

Diametros 42

PRZEKROJE BIOETYKI

Chyrowicz, Barbara. Metodologia bioetyki. 1-28.

Dryla, Olga. Informacyjny aspekt testów genetycznych - przegląd zagadnień. 29-56.

Galewicz, Włodzimierz. Zdrowie jako prawo człowieka. 57-82.

Głos, Aleksandra Małgorzata. Solidarność we współczesnej bioetyce - klasyczne problemy, nowe wyzwania. 83-105.

Juzaszek, Maciej. Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej z perspektywy różnych koncepcji liberalnego egalitaryzmu. 106-123.

Marchewka, Katarzyna. Etyka w psychoterapii. 124-149.

Nowak, Piotr Grzegorz. Problemy etyczne transplantologii. Perspektywa niedoboru narządów do przeszczepu. 150-177.

Szewczyk, Kazimierz. Parentocentryzm Davida Heyda i epos (pro)kreacyjny. 178-203.

Żuradzki, Tomasz. Nowa liberalna eugenika: krytyczny przegląd argumentów przeciwko biomedycznemu poprawianiu ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej. 204-226.

INNE ARTYKUŁY

Opawska, Ewa. Schellingiańskie inspiracje Heideggerowskiej kategorii “bycia". 247-261.

Bogacz, Szymon. Krytyka dialektycznej interpretacji filozofii Nagardżuny. 227-246.

Tuchańska, Barbara. Ontologia kulturowa: Kulturowość bycia. 262-289.

Ziółkowska-Juś, Anna. Prawda fikcji literackiej w świetle hermeneutyki Paula Ricoeura. 290-313.

Edukacja Filozoficzna nr 57

Chwedeńczuk, Bohdan. Cóż po filozofii? Stanisław Rainko odpowiada na pytanie

Mackiewicz, Witold. Komentarz do myśli wielkich filozofów

Puczyłowski, Paweł. O celowości kłamstwa : uwagi o definicjach kłamstwa i kłamaniu

Krupecka, Iwona. Rozum po hiszpańsku…

Gąsiorowski, Maciej L. Mistrzowie podejrzeń według Ricoeura

Kazimierczak, Barbara. Polskie badania nad filozofią hiszpańską

Stanisławek, Jędrzej. Kontrrewolucja w wychowaniu

Stasiuk, Monika. O nauczaniu filozofii w małych grupach - polemicznie

Zegzuła-Nowak, Joanna. Ewolucja zainteresowań naukowych Mieczysława Wallisa

Kłocińska, Agata. O wolności bez wolnej woli

Kosecki, Artur. Zastosowanie metody parafrazy w sporach ontologicznych

Edukacja Filozoficzna nr 58

Stacewicz, Paweł. O edukacji matematyczno-filozoficznej

Szmyd, Jan. Dwa przykłady filozoficznej wykładni współczesnej "metamorfozy człowieka"

Kosmulska, Bogna, Historia filozofii - "Scientia" czy "Sapientia"?

Kamiński, Michał. Poglądy Seneki na temat samobójstwa

Seidler, Paulina. Przedmioty teoretyczne na gruncie semirealizmu

Zalewska, Anna. Jonathan Edwards o wolności i konieczności

Kowalczyk, Krzysztof. Laudacja z okazji nadania doktoratu honoris causa ks. prof. dr hab. Michałowi Hellerowi

Bobryk, Jerzy. Jerzyki świadomości

Stanisławek, Jędrzej. Zdanie rozumne

Estetyka i Krytyka nr 32

EXPRESSION IN POETRY

Kravtsova, Marina. On Poetic Discourses and Ways of Expression of ‘Empty’ and ‘Silence’ Categories in the Chinese Lyric Poetry of Six Dynasties (Liu Сhao, III‒VI A.D.) and Tang (VII‒X) Epochs

Wawrytko, Sandra A. The Interpenetration of Art and Philosophy in East Asian Poetry: the Metaphysical Threat to the Platonic Hierarchy

EXPRESSION IN ART

Mazur, Rafał. Spontaneous Expression and Spontaneous Improvisation ‒ What Contemporary Improvising Artists Can Learn from Chinese Artists-Philosophers

Jinli He; Banka. Rafał. The Great Body Has No Shape, the Great Art Is Embodied. Conception of Body in Zhang Huan’s Performance Art Expression in Classical Texts

Kudelska, Marta. The Hierarchy of the Transcendentals According to the Advaita Vedānta

Pażucha, Katarzyna. Notes Towards Defining ‘Theory’ (Śāstra) in Sanskrit; Systematic Classification Presented in Rājaśekhara’s Kāvyamīmāṃsā

Wójcik, Anna I. The Image of the World in Yijing 易经 - an Attempt to Identify the Intellectual Context Proper to Chinese Philosophy

Budriūnaitė, Agnė. Tension Between Illusion and Reality in Zhuangzi’s ‘Dream of the Butterfly.’ Philosophical Analysis of Western Reception Dimensions of Human Life

Bin You. To Be Harmonious with the Heaven, the Others and the Self: Late-Ming Christian Literati Li Jiugong’s Meditation and His Comparative Scriptural Interpretation

Chengyou Liu. The Virtue Reality of Humanistic Buddhism by Ven. Yinshun

Sosnowski, Leszek. Body ‒ Tradition ‒ Expression. Remarks om Japanese Culture

Estetyka i Krytyka nr 33

Kuchta, Anna; Michna, Natalia Anna. Wstęp

Świętek, Ewa K. Wprowadzenie do estetyki chińskiej. Kategorie harmonii i wieloznaczności

Mikołajczyk, Iwona. Estetyczne aspekty przestrzeni formistycznej: Witkacy - Chwistek - Czyżewski. Abstrakcja i metanarracja

Sosnowska, Kamila. Koniec epoki - trwanie czasu. O 2046 Wong Kar-waia

Stępnik, Małgorzata. Paradoksy imaginacji. Williama Blake’a metaforyka przestrzeni

Mazur, Rafał. Koniec sztuki w klasycznym konfucjanizmie

Garlej, Beata. Koncepcja warstwowości dzieła literackiego Romana Ingardena ujęta w perspektywie ontologii egzystencjalnej i jej konsekwencja

Michna, Natalia Anna. Sprawozdanie z konferencji naukowej "Od idei postępu do idei kryzysu". Lublin, 27-28 stycznia 2014 roku

Miernik, Patryk. Django Unchained Quentina Tarantino

Kuchta, Anna. "Rękopisy nie płoną", blask Bułhakowa nie gaśnie. Recenzja spektaklu Mistrz i Małgorzata we wrocławskim Teatrze Muzycznym Capitol

Estetyka i Krytyka nr 34

Chorzępa, Paweł; Czakon, Dominika. The Category of Artistic Thinking and the Conception of Roman Ingarden’s Aesthetic Situation

Hamela, Jacek. The Creative Aspect of Sound Engineering Process in Feature Film

Koschany, Rafał. Pure Pleasure and Film Thinking - Watching Instead of Interpreting

Kucia, Piotr. About the Project "Beethoven - Metamorphosis"

Łukaszewicz, Jerzy. Artistic Thinking in Film Education (from Reproduction to Creation)

Polishchuk, Оlena. Artistic Thinking as the Phenomenon of Human’s Existence and Culture: Post-non-classical Discourse

Rubiś, Wojciech; Tendera, Paulina. Artistic Thinking - Thinking of the Essence (the Self-portraits of Rembrandt van Rijn)

Taranczewski, Paweł. Painterly Quest for Values

Estetyka i Krytyka nr 35

Czakon, Dominika; Michna, Natalia Anna. Wstęp

Magdalena Górecka Przeszłość ideologicznie zaprojektowana. Historie alternatywne w służbie prawicowej utopii

Miklas-Frankowski, Jan. Góry Parnasu Czesława Miłosza jako próba gnostyckiej dystopii

Wójcik, Bartosz. Dialektyka utopii

Zimnoch, Mateusz. Narracje faktograficzne w światach dystopijnych

Hanusek, Jerzy. O pewnych aspektach Panoramicznego Happeningu Morskiego Tadeusza Kantora

Juchniewicz, Natalia. Alienacja, fikcja, narracja - formy (o)powieści bytu społecznego

Koza, Michał. Harmonia i żarliwość. O niedokonanej racjonalizacji muzyki w Wyznaniach Augustyna

Niedźwiedzki, Jakub. Rolanda Barthes’a tęsknota za Neutralnym

Przybysławski, Artur. Heglowska koncepcja tragedii

Sokołowski, Michał. Historia ceremonii herbacianej w Japonii

Winnicka-Gburek, Joanna. Kilka uwag o możliwości sacrum w sztuce współczesnej

Rubiś, Wojciech. Zagadnienia transmedialności w sztuce współczesnej. Wokół książki Sztuki w przestrzeni transmedialnej pod redakcją Tomasza Załuskiego

Michna, Natalia Anna. Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej "Witkacy 2014: co jeszcze jest do odkrycia?", Słupsk, 17-20 IX 2014

Ethos R. 27, nr 1(105)

Ethos R. 27, nr 2(106)

Ethos R. 27, nr 3(107)

Ethos R. 27, nr 4(108)

Etyka 48

ETYKA I POLITYKA. POZA DOBREM I ZŁEM?

Środa, Magdalena. Etyka i polityka. Wywiad z prof. Marcinem Królem

Szahaj, Andrzej. Kapitalizm kognitywny jako ideologia

Gawin, Magdalena. Polityka gospodarcza w służbie praw człowieka?

Majewska, Ewa. "Solidarność" i solidarność w perspektywie feministycznej. Od post‑mieszczańskiej sfery publicznej do solidarności globalnej

Radzińska, Jowita. Solidarność: definicja i konteksty

Sepczyńska, Dorota. Habermas o religii w polityce

Sawczuk, Tomasz. Rorty, liberalizm i problemy z obiektywnością

Obirek, Stanisław. Nowa odsłona filozofii dialogu: Jorge M. Bergoglio

Pietrzyk-Reeves, Dorota. Neorepublikańska filozofia publiczna i model demokracji

Siermiński, Michał. Współczesne wizje podmiotu zbiorowej emancypacji: Ernesto Laclau, Jacques Rancière i inni

Etyka 49

Michałowski, Tomasz W. Prawo czysto zewnętrzne - posiadanie - nabywanie. Wprowadzenie do Kantowskiego zagadnienia własności

Lazari-Radek, Katarzyna de. Czym jest przyjemność? - Czy definicja Henry’ego Sidgwicka jest wciąż aktualna?

Rutkowska, Magdalena. Noworodek skrajnie niedojrzały między życiem a śmiercią. Granice medycznej interwencji

Różyńska, Joanna. "Wolałbym nie istnieć, niż żyć w takim stanie". O koncepcji krzywdy opartej na racjonalnej preferencji Joela Feinberga

Migasiński, Jacek. O pojęciu sprawiedliwości w pismach Emmanuela Levinasa

Grunt-Mejer, Katarzyna. Gdy więcej to nie lepiej

Zakrzewska, Karolina. Podniebni atleci

Chankowski, Stanisław. Płynna (po)tolerancja

Fenomenologia nr 12

Filo-sofija vol. 14, nr 24

AKSJOLOGIA SFERY PUBLICZNEJ

Godek, Lidia B. Wstęp

Buksiński, Tadeusz. Podstawy aksjologiczne sfery publicznej.

Sikora, Marek. Modele sfery publicznej w świetle współczesnych problemów społecznych 

Miklas, Michał. Normatywne modele przemian opinii publicznej

Markiewicz, Barbara. Sfera publiczna a kwestia tożsamości politycznej

Dziubka, Kazimierz. Ponowoczesny człowiek publiczny i jego markery mentalno-kulturowe

Hudzik, Jan P. Filozofia w zgiełku sfery publicznej

Chmielewski, Adam. Estetyka polityczna. Szkic projektu

Wawrzynowicz, Andrzej. W poszukiwaniu metafilozoficznych uwarunkowań koncepcji sfery publicznej Jürgena Habermasa

Leśniewski, Norbert. Wartości a interpretacjonizm. Aksjologiczne konstrukty interpretacyjne Hansa Lenka

Zachariasz, Andrzej L. Prawda dialogiczna i kompromis jako kategoria polityczna

Niemczuk, Andrzej. Problem aksjologicznych podstaw liberalizmu

Małek, Monika. Wolność jako wartość dla moralnego maksimum i moralnego minimum

Bogaczyk-Vormayr, Małgorzata. W kwestii nieposłuszeństwa obywatelskiego

Szlinder, Maciej. Powszechny dochód podstawowy - w stronę równości

Szynkiewicz, Mariusz. Problem zaufania w kontekście rozwoju społecznego technologii informatycznych

Błaszak, Maciej. Jak ocenić wartość polityka? Perspektywa mózgu wyborców

Mordarski, Ryszard. Russel Kirk i amerykańska tradycja konserwatywna

Musiał, Maciej. [Rec. McNair, Brian. Porno? Chic! How Pornography Changed the World and Made It a Better Place].

Filo-sofija vol. 14, nr 25/I

HISTORIA FILOZOFII JAKO PROBLEM FILOZOFICZNY

Joanna Judycka Historia fiozofii jako droga do fiozofi. Projekt Étienne’a Gilsona i jego realizacja.

Kruszyńska, Sabina. Czy uprawianie filozoficznej historii filozofii jest jedyną szansą dla philosophia perennis?.

Bembennek, Krystyna. Między przeszłością a teraźniejszością - o złudzeniach i nadziejach historyka filozofii współcześnie.

ZembrzuskI, Michał. Pamięć i przypominanie jako sposoby odnoszenia się do przeszłości.

Torzewski, Wojciech. Etyczne znaczenie koncepcji tożsamości narracyjnej a świadomość dziejowości.

Krupecka, Iwona. O konstruowaniu historii filozofii narodowej. Na przykładzie hiszpańskim.

Alechnowicz-Skrzypek, Iwona. Co i jak badać? O rozterkach historyka dwudziestowiecznej filozofii niemieckiej.

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ziemiński, Ireneusz. Kryzys chrześcijaństwa z perspektywy filozofii religii.

Cyciura, Piotr. Amare est bonum velle alicui.

Szczepiński, Rafał. Średniowieczna teoria konsekwencji.

Jaworska-Wołoszyn, Magdalena. O żalu i goryczy oskarżonego Jana Italosa.

Kożuchowski, Józef. Klasyczna koncepcja wolności - ujęcie Roberta Spaemanna.

Łukasiewicz, Dariusz. Przypadek i prawdopodobieństwo a zagadnienie opatrzności Bożej w filozofii przypadku Michała Hellera.

Chlewicki, Maciej. Filozof niemetafizyczny. O filozofii i metafilozofii Stefana Sarnowskiego.

Siwiec, Marek Kazimierz; Redakcja Filo-Sofiji. Wspomnienie Pożegnanie Profesora Stefana Sarnowskiego (ur. 20 lipca 1939 - zm. 12 marca 2014).

Filo-sofija vol. 14, nr 25/II

Buda, Stanisław. Co znaczy: skonstruować umysł?

Kublikowski, Robert. Argumentacja w dyskusji teistyczno-ateistycznej

Barska, Katarzyna. Analiza typów bytowej niesamodzielności w ontologii Romana Ingardena

Choińska, Bogna. Czy Foucault jest lacanistą a Lacan poststrukturalistą?

Urban, Olga. Działanie jednostek w perspektywie funkcjonalnej - na podstawie społeczno-regulacyjnej teorii kultury Jerzego Kmity i teorii struktury społecznej i anomii Roberta Mertona

Chojniak, Arleta. Jednostka w procesie zmiany kulturowej

Górski, Jakub. Język w filozofii - filozofia w języku. O powinowactwach nie z wyboru Heideggera i Adorna

Pepliński, Marek. Balet Dawkinsa w ogrodzie Teologii. Uwagi krytyczne w sprawie racjonalności głównych twierdzeń dotyczących wymiaru poznawczego twierdzeń o Bogu, zawartych w książce Richarda Dawkinsa Bóg urojony (cz. II)

Piętka, Dariusz. Parmenides i Gorgiasz w nowym odczytaniu

Wojtczak-Szyszkowski, Jerzy. Uwagi do problematyki trynitarnej w Pedagogu Klemensa Aleksandryjskiego

Krytyki i polemiki

Rydlewski, Michał. Kulturowy wymiar postkonstruktywizmu w perspektywie Gramatyki kultury europejskiej Anny Pałubickiej

Markiewka, Tomasz Szymon. Konstruktywizmy. Odpowiedź na tekst Michała Rydlewskiego

Wróblewski, Michał. Postkonstruktywizm, czyli zmieńmy temat rozmowy. Odpowiedź Michałowi Rydlewskiemu

Rydlewski, Michał. Konstruktywizm (społeczny) tak, jak go widzę… Odpowiedź na uwagi Tomasza S. Markiewki oraz Michała Wróblewskiego

Filo-sofija vol. 14, nr 26

PO CO FILOZOFIA? - DLACZEGO FILOZOFIA?

Judycki, Stanisław. O nadziei, jaką daje filozofia

Drozdowicz, Zbigniew. Czego powinni nauczyć się filozofowie i czego mogą oni nauczyć innych? 

Chmielewski, Adam. Do czego potrzebna jest filozofia?

Szutta, Artur. O potrzebie filozofii

Saja, Krzysztof. O użyteczności filozofii

Lechniak, Marek. Filozofia przez małe ,,f’’

Pepliński, Marek. Filozofowanie a prawda o człowieku

Woźniczka, Maciej. Filozofia jako obowiązkowy przedmiot w szkole - próba problematyzacji zagadnienia

Koszkało, Martyna. Nauczanie filozofii w szkołach wyższych na kierunkach niefilozoficznych

Kożuchowski, Józef Nauczanie etyki w szkole a bezpieczne życie. Ujęcie Roberta Spaemanna

Śleziński, Krzysztof. Tutoringowe wsparcie edukacji filozoficznej

Warzyński, Sylwester. O potrzebie filozoficznej refleksji w czasach marnych

Sobota, Daniel Roland. Ku filozofii ubogiej

Ziemiński, Ireneusz. Pochwała filozofii

Siwiec, Marek Kazimierz. Filozofia jako zadanie a punkt widzenia twórcy

Mordarski, Ryszard. Filozofia a polityka. Analiza jaskini Platona

DYSKUSJA PANELOWA

Dlaczego filozofia? Filozofia a świat współczesny, doświadczenia źródłowe, drogi do filozofii. Dyskusję prowadził - Marek K. Siwiec. Dyskutują:  Zbigniew Drozdowicz, Piotr Gutowski, Stanisław Judycki, Andrzej Szahaj, Renata Ziemińska, Marek Kazimierz Siwiec

Filo-sofija vol. 14, nr 27/I

TWÓRCA, TWÓRCZOŚĆ, ŹRÓDŁO

Kalinowski, Grzegorz. Dziennik Kazimierza Hoffmana

Hoffman, Kazimierz. Dziennik (16 VIII 2000- 20 XI 2000)

Drozdowicz, Zbigniew. Źródła mądrości filozofów

Siwiec, Marek Kazimierz. Niebywałe spojrzenie Apollina. Rainer Maria Rilke - "ogromne hiperbole sztuki" jako źródłowość twórczej przemiany

Sobota, Daniel Romuald; Szewczykowski, Piotr. Design thinking jako metoda twórczości

Lechniak, Marek. O twórczości w logice, czyli jak rozwijają się intuicje logiczne

Zarębianka, Zofia. Sztuka nadziei. Nadzieja w sztuce. Powołanie artysty i misja sztuki w reflksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II

Ziemiński, Ireneusz. Eschatologia Marcela Prousta

Mielhorski, Robert. Światło anamnezy. O utworze Zbigniewa Herberta Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego miasta

Krasińska, Magdalena. Muzyka nowoczesna jako sztuka radykalna - filozoficzne ujęcie autorstwa Theodora W. Adorno

Listkowska, Bożena. Człowiek w perspektywie śmierci - twórca czy odkrywca siebie? Wybrane koncepcje polskich filozofów XX wieku

Mielhorski, Robert. Stanisław Czerniak w jedenastu odsłonach [Rec. Derdowski, K. Mistyka, zwierzęta i koany. Rzecz o poezji Stanisława Czerniaka].

Filo-sofija vol. 14, nr 27/II

EPISTEMOLOGIA I METAEPISTEMOLOGIA W ICH PRZEMIANACH

Koszkało, Robert; Pepliński, Marek. Epistemologia i metaepistemologia w filozofii analitycznej - od redakcji 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Płotka, Witold. O fenomenologii kognitywnej kontekst, argumenty, problemy

Kąkol, Tomasz. Realizm epistemologiczny. Dyskusja z dwoma wybranymi "manifestami antyrealistycznymi" (Goodman, Putnam)

Szutta, Artur. Moralne intuicje według Roberta Audiego

Pepliński, Marek. Przyczynek do rozwiązania kwestii miejsca i znaczenia problematyki normatywnej w analitycznej epistemologii w erze postgettierowskiej

Alston, William P. Epistemiczne dezyderaty. Koszkało, Robert (tłum.)

Lechniak, Marek. Ku adekwatnej koncepcji zmiany przekonań

Głogowska, Celina. Epistemologia różnicy zdań

Buźniak, Jakub. Wczesna epistemologia Moritza Schlicka

Jopek, Katarzyna. Sytuacjonizm i krytyka etyki charakteru. [Rec. Doris, J. Lack of Character. Personality and Moral Behavior].

Filozofia Chrześcijańska tom 11

OSOBA I MIŁOŚĆ

Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne t. 2

O II tomie czasopisma Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne. 5-

STUDIA I ROZPRAWY

Piątek, Zdzisława. Osobliwość adaptacji kulturowej na przykładzie funkcjonowania stereotypów płci. 9-

FILOZOFIA W UCZELNI TECHNICZNEJ

Maciejczak, Marek. O bloku "Filozofia w uczelni technicznej". 33-

Piłat, Robert. Filozofia i uniwersytet techniczny. 35-

Soin, Maciej. O możliwych kierunkach nauczania filozofii. 47-

Król, Zbigniew. Filozofia a nauki ścisłe. 65-

Pyszczek, Grzegorz. Filozof w uczelni technicznej. 71-

Maciejczak, Marek. Poznanie siebie jako podstawa tożsamości. 81-

* * *

Bytniewski, Paweł. Filozofia nauk, czyli epistemologiczne pożytki z historii poznania naukowego. 113-

Czerniak, Stanisław. Filozofia techniki Gernota Böhmego. 135-

Czarnocka, Małgorzata. Podmiotowość według Kanta. 155-

Trybulec, Barbara. Umysł zakorzeniony czy rozszerzony? Napięcie w koncepcji poznania usytuowanego. 185-

Szczeniowski, Ignacy. Wiedza niepojęciowa a Kazimierza Twardowskiego postulat jasności stylu filozoficznego. 199-

Michalska, Anna. Pragmatyzm a problem zmiany schematu pojęciowego w świetle sensomotorycznej koncepcji doświadczenia. 219-

Zeidler, Paweł. O roli ugruntowanych empirycznie metafor w naukowych programach badawczych. 239-

Mazurek, Mariusz. Modele w koncepcji nauki Ronalda N. Giere’ego. 257-

Szydłowski, Marek. Ontologiczne i epistemologiczne aspekty pojęcia modelu kosmologicznego. 277-

Łagosz, Marek. Wszechświat: nieskończoność i czas. 293-

Mrozek, Jarosław. Matematyka w ujęciu mocnego programu socjologii wiedzy. 311-

Wilk, Andrzej. Chaos a nieobliczalność. 323-

Sopek, Maciej. The Semantic Web-Introducing Meaning to the Internet. 339-

Gecow, Andrzej. Informacja dziedziczna i jej kanały. (II odcinek szkicu dedukcyjnej teorii życia). 351-

Chodasewicz, Krzysztof. Emergencja w biologii - redukcjonizm versus organicyzm. 381-

PRZEKŁADY

Böhme, Gernot. Cywilizacja naukowo-techniczna. 403-

Böhme, Gernot. Technicyzacja postrzegania. Struktury postrzegania w cywilizacji technicznej. 421-

Cattaruzza, Serena. Bühler i “prorok z prawej strony: filozofia". 437-

Filozofia Nauki nr 1 (85)

Bigaj, Tomasz. Quantum Dispositions and the Notion of Measurement

Biłat, Andrzej. Semantyczny paradygmat ontologii i zasada uniwersalizmu

Czerniawski, Jan. Nowa formalizacja dowodu Putnama, że czas nie płynie

Skrzypulec, Błażej. Ontologia między nauką a metafizyką

Schetz, Adriana. Stanowisko biologicznego eksternalizmu w kwestii architektury umysłu i natury percepcji

Bielecka, Krystyna. Błędne reprezentacje a pojęcie funkcji w teleosemantyce. Analiza koncepcji Dretskego i Millikan

Dadaczyński, Jerzy. Arnold Dresden (1882-1954) i teza o wielośœci matematyk

Świętorzecka, Kordula. O modalnej naturze argumentu śœw. Anzelma. Uwagi do artykułu "Logika modalna a dowód ontologiczny" Andrzeja Biłata

Biłat, Andrzej. OdpowiedŸź na uwagi Korduli ŚŒwiętorzeckiej

Ajdukiewicz, Kazimierz. Wykłady Kazimierza Ajdukiewicza z semantyki logicznej w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w roku akademickim 1930/1931

Filozofia Nauki nr 2 (86)

Indrzejczak, Andrzej. Powstanie i ewolucja dedukcji naturalnej

Murawski, Roman. Filozofia logiki i matematyki w Kole Krakowskim

Tworak, Zbigniew. Logika przekonań warunkowych

Żabski, Eugeniusz. Tablice semantyczne Betha dla pewnych nieklasycznych rachunków zdań

Paprzycka, Katarzyna. Rozwiązanie problemu Butlera i wyjaśnienie efektu Knobe'a

Łukasiewicz, Elżbieta. Obligatoryjne określniki źródła wiedzy w językach naturalnych i ich epistemologiczne konsekwencje 

Zadeh, Morteza Sedaghat Ahangari Hossein. Triangulation and the Causal Theory of Reference

Nakoneczny, Michał. The Bundle Theory of Particulars and Accidental Properties

Bułka, Piotr. Nielokalne przesyłanie informacji a zasada przyczynowości 

Filozofia Nauki nr 3 (87)

Kołodziejczyk, Sebastian Tomasz. Nonconceptual Content and Demonstrative Strategies

Rostworowski, Wojciech. The Attributive-Referential Distinction and Uses of Definite Descriptions

Yaskorska, Olena; Budzyńska, Katarzyna. Akty komunikacyjne w dialogach formalnych

Boruszewski, Jarosław. Problem pomiaru w semantyce neooperacjonalistycznej

Rzepiński, Tomasz. Charakterystyka systemów dekodowania sygnału w mechanistycznej teorii wyjaśnień

Kotowski, Mateusz. O rozwoju realizmu naukowego jako selektywnego sceptycyzmu

Andrzejewski, Adam. Struktura estetycznego doświadczenia codzienności

Paprzycka, Katarzyna. Kilka uwag o omylności i meta logu. Na marginesie książki Andrzej Nowakowskiego Uzasadnienie epistemiczne

Filozofia Nauki nr 4 (88)

Puczyłowski, Tomasz A. A Remark on Luminosity

Wójtowicz, Anna. Czy pojęcie racjonalności wnioskowania ma charakter normatywny, czy deskryptywny?

Żuradzki, Tomasz. Trzeci rodzaj normatywności - wymóg reagowania na racje

Indrzejczak, Andrzej. Powstanie i ewolucja rachunków sekwentowych

Paprzycka, Katarzyna. Teza Lowe’a w świetle semantyki Lowe’a

Sendłak, Maciej. Realizm modalny i okresy warunkowe z niemożliwymi poprzednikami

Piwowarczyk, Marek. Krytyka realizmu immanentnego w kwestii uniwersaliów - argument z oddzielenia

Barska, Katarzyna. Analiza negatywnych stanów rzeczy w ontologii Romana Ingardena

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna t. 3, nr 1

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna t. 3, nr 2

Filozoficzne Aspekty Genezy t. 11

Folia Philosophica T. 32

Forum Philosophicum 19/1

PHILOSOPHY OF PERSON

Scott, Sarah. An Unending Sphere of Relation: Martin Buber’s Conception of Personhood

Hackett, J. Edward. Reviving Scheler’s Phenomenological Account of the Person for the 21st Century

Hołub, Grzegorz. Wojtyła on Persons and Consciousness

Gudaniec, Arkadiusz. The Foundations of Mieczysław Albert Krąpiec’s Metaphysical Personalism

Hogg, Charles. Reflections on Epictetus’ Notion of Personhood

Podbielski, Marcin. The Face of the Soul, the Face of God: Maximus the Confessor and Prosōpon

BOOK REVIEWS & SUMMARIES

Ziemiński, Ireneusz. [Rec. The Emotional Power of Music: Multidisciplinary Perspectives on Musical Arousal, Expression, and Social Control. Cochrane, Tom; Fantini, Bernardino; Scherer, Klaus R. (eds.)].

Darowski, Roman. [Darowski, Roman. Philosophical Anthropology: Outline of Fundamental Problems. Author’s summary].

Forum Philosophicum 19/2

McLeod-Harrison, Mark S. Christian Feminism, Gender, and Human Essences: Toward a Solution of the Sameness and Difference Dilemm

Dumsday, Travis. Can Causal Chains Extend Back Infinitely? Entailment, Determinism, and a Cosmological Argument

Leidenhag, Mikael. Is Panentheism Naturalistic? How Panentheistic Conceptions of Divine Action Imply Dualism

Marko, Jonathan S. Above Reason Propositions and Contradiction in the Religious Thought of Robert Boyle

Mitralexis, Sotiris. Maximus the Confessor’s “Intelligible Creation" Solving Contradictions on Imperishability and Corruptibility

BOOK REVIEWS

Mazur Piotr S. [Rec. Darowski, Roman. Philosophical Anthropology: Outline of Fundamental Problems. Darowski, Łukasz (transl.)]

Lechniak, Marek. [Rec. Bremer, Józef. Osoba - fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność ja w świetle badań neurologicznych].

Humanistyka i Przyrodoznawstwo nr 20

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 24

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 25

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 26

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 27

Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych t. XXVI

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 1(28)

PREZENTACJE

Dostojewski, Fiodor. Dowcipniś

Dostojewski, Fiodor. Ogłoszenie o prenumeracie czasopisma "Wriemia" za rok 1861

Dostojewski, Fiodor. Przedmowa do publikacji Uwięzienie i cudowna ucieczka Jacques’a Casanovy z weneckiego więzienia (Piombi)Epizod z jego Pamiętników

Dostojewski, Fiodor. Uwaga do artykułu Proces Lacenaire’a

Dostojewski, Fiodor. "Gwizdek" i "Russkij Wiestnik"

Dostojewski, Fiodor. Ogłoszenie o prenumeracie czasopisma "Wriemia" za rok 1862

Dostojewski, Fiodor. Z powodu elegijnej notatki "Russkiego Wiestnika"

Dostojewski, Fiodor. Dwa obozy teoretyków

ESEJE

Rozanow, Wasilij. Tołstoj i Dostojewski o sztuce

Rozanow, Wasilij. O pochodzeniu niektórych postaci Dostojewskiego

Rozanow, Wasilij. Rozdźwięk między Dostojewskim a Sołowjowem

Rozanow, Wasilij. Na wykładzie o Dostojewskim

Rozanow, Wasilij. Pamięci Dostojewskiego

Rozanow, Wasilij. Dlaczego Dostojewski jest nam drogi?

Rozanow, Wasilij. Apokaliptyka literatury rosyjskiej

Florenski, Paweł. O Wasiliju Rozanowie

Bibichin, Władimir. Głos Rozanowa

Bem, Alfred. Faust w twórczości Dostojewskiego

Lawrence, D. H. Przedmowa do Wielkiego inkwizytora

Siedakowa, Olga. "Nieudana epifania": dwie chrześcijańskie powieści - Idiota i Doktor Żywago

Okłot, Michał. Sekcja ropuchy: rozpakowywanie myśli Szestowa o Gogolu via Rozanow

Temkin, Aleksander. Porfiry Pietrowicz, czyli urzędowe sumienie zapasowe

Nowak, Piotr. "Daj nam jeść, a potem będziesz mógł domagać się od nas cnoty!". O roli kłamstwa w twórczości Dostojewskiego

Nasierowski, Tadeusz. Tańcem wytyczam drogę, nie chcę być twarzą z kamienia

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Ziemacki, Jerzy. Encyklopedyczna wiedza o duszy

Lutosławski, Wincenty. O istocie duszy

ANTYKWARIAT

Tyszka, Krzysztof. Perfekcja techniki

RECENZJE I POLEMIKI

Engelking, Wojciech. Konwulsyjne poszukiwanie różnicy. O Podłych ciałach Grégoire’a Chamayou

Świrek, Krzysztof. Polanyi, Jameson i myślenie w czasach kryzysu

Toczyski, Arnold. Nadzieja konserwatywna

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 2(29)

PREZENTACJE

Tichy, Rafał. Od hermeneutyki do historiozofii

Joachim z Fiore, Księga o zgodności Starego i Nowego Testamentu

Joachim z Fiore, Wprowadzenie do Apokalipsy

Joachim z Fiore, Wykład Apokalipsy

Joachim z Fiore, Psalterium o dziesięciu strunach

Joachim z Fiore, O siedmiu pieczęciach

Joachim z Fiore, List do Wielebnego Opata z Valdony

Joachim z Fiore, List do wszystkich wiernych

Przepowiednia znaleziona przez brata Gerarda z Zakonu Braci Mniejszych

McGinn, Bernard. Symbolizm w myśli Joachima z Fiore

Riedl, Matthias. Mesjasz zbiorowy. Konstytucja społeczeństwa przyszłości według Joachima z Fiore

Grzeszczak, Jan. Głos teologa w sprawach średniowiecznej polityki

ESEJE

Renan, Ernest. Joachim z Fiore i wieczna Ewangelia

Napiwodzki, Piotr. Nowożytność jako tryumf joachimizmu

Bloch, Ernst. Joachim z Fiore, trzecia Ewangelia i jej Królestwo

Graczyk, Piotr. Ernst Bloch i dwa mity antropogenezy

Grad, Paweł. W imię ojca. Tomistyczna krytyka joachimizmu

Grundmann, Herbert. Sacerdotium - regnum - studium. O pozycji nauki w XIII wieku

Lubac, Henri de. Kopuła Świętego Piotra

Karas, Marcin. Doczesny mesjanizm Teilharda de Chardin

Łętocha, Rafał. Mit i religia. Chrześcijańskie i "pogańskie" korzenie idei Legionu św. Michała Archanioła

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Tyszka, Krzysztof. Tadeusz hrabia Dzieduszycki - technomesjanista

Dzieduszycki, Tadeusz. Generale Warszawy - burza cywilizacji zadaniem na dziś

ANTYKWARIAT

Ziemacki, Jerzy. Rzeczpospolita duchów

RECENZJE I POLEMIKI

Piekarski, Michał. Przywłaszczenie, przebóstwienie i umiłowanie

Skoczyński, Jan. "Kultura" paryska - siedlisko filozofów

Bartkowiak, Karolina. Misterne struktury

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 3(30)

PREZENTACJE

Jünger, Friedrich Georg. Zielone gałęzie

Jünger, Friedrich Georg. Zwierciadło lat

Jünger, Friedrich Georg. E.T.A. Hoffmann

Jünger, Friedrich Georg. Prawda i rzeczywistość

Jünger, Friedrich Georg. O równości

Jünger, Friedrich Georg. Perfekcja techniki

Kunicki, Wojciech. Technika w dziele Friedricha Georga Jüngera z lat 1926-1946

Jünger, Friedrich Georg. Język a (wy)rachowanie

ESEJE

Spengler, Oswald. Człowiek i technika. Przyczynek do filozofii życia

Winthrop-Young, Geoffrey i Wutz, Michael. Friedrich Kittler i analiza dyskursu medialnego

Kittler, Friedrich A. Sztuczna inteligencja wojny światowej - Alan Turing

Tyszka-Drozdowski, Krzysztof. Technika i resztki po człowieku

Rychter, Marcin. Czarodzieje i hydraulicy - nowa muzyka wobec nowej techniki

Okopień, Krzysztof. Na moście na Bugu albo dwa totalitaryzmy

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Dziedzic, Anna. Agnostycyzm i teodycea. Marian Massonius w korespondencji z Marianem Zdziechowskim

Massonius, Marian. Dwa listy do Mariana Zdziechowskiego

ANTYKWARIAT

Wielecki, Kamil Maria. Od krytyki komunizmu do jego apologii: niezwykła przemiana Aleksandra Zinowjewa

RECENZJE I POLEMIKI

Michajłowski, Aleksandr. Człowiek, krowy i perfekcja techniki

Tyszka-Drozdowski, Krzysztof. Reakcyjny modernizm

Rudnicki, Cezary. Tajna historia nauki

Gibińska, Marta. Czas, starzy i młodzi, czyli chaos uchwycony

Leder, Andrzej. Doświadczanie świata List Andrzeja Walickiego

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 4(31)

PREZENTACJE

Kojève, Alexandre. Kolonializm z perspektywy europejskiej

Kojève, Alexandre. Carl Schmitt, Korespondencja

Kojève, Alexandre. Moskwa. Sierpień 1957 roku

ESEJE

Graczyk, Piotr. Boska komedia nowoczesności

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Wykłady jenajskie. Filozofia ducha

Koyré, Alexandre. Hegel w Jenie

Kojève, Alexandre. Hegel, Marks i chrześcijaństwo

Kojève, Alexandre. Kartezjusz i Budda

Gubin, Walerij. G.W.F. Hegel w rosyjskiej historii i kulturze

Taubes, Jacob. Hegel

Bulira, Waldemar. Biopolityka ponowoczesności: casus Ágnes Heller i Ferenca Fehéra

Heller, Ágnes. Ferenc Fehér, Nowoczesność i ciało

Heller, Ágnes. Czy biopolityka zmieniła pojęcie polityczności?

Lettow, Susanne. Biofilozofie. Filozoficzne strategie i polityczno-etyczne kształtowanie bionauk

Hudzik, Jan P. Filozofia polityczna - o najnowszej historii pychy, zagubienia i praktycznego działania

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Głębocki, Henryk. Prawda o Rosji hrabiego Adama Gurowskiego, czyli anatomia, fizjologia i patologia Historii

Gurowski, Adam. Prawda o Rosji i o buncie polskich prowincji

ANTYKWARIAT

Rodziewicz, Artur. Prowincjusz na skrzyżowaniu

RECENZJE I POLEMIKI

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. O trzecim tomie pism Jacobiego

Kunicki, Wojciech. Instrukcja dehumanizacji i uprzedmiotowienia

Tyszka-Drozdowski, Krzysztof. Odrodzenie w upadku

Skalski, Piotr. Byt i wydarzenie

Temkin, Aleksander. Ślinomyślenie. Parę słów o warsztacie W. Rozanowa

Kronos : Philosophical Journal vol. III

Kultura i Wartości nr 1 (9)

Kultura i Wartości nr 2 (10)

Kultura i Wartości nr 3 (11)

Kultura i Wartości nr 4 (12)

Kwartalnik Filozoficzny XLII, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny XLII, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny XLII, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny XLII, nr 4

Lectiones & Acroases Philosophicae VII, 1

SPORY O REALIZM

Kotowski, Mateusz; Monika Małek. Wstęp. 7-

Mormann, Thomas. On the Vicissitudes of Idealism in 20th Century Philosophy of Science: The Case of Cassirer’s Critical Idealism. 17-

Kotowski, Mateusz. Do We Need One Scientific Realism? 47-

Sikora, Marek. Spór o realizm naukowy w filozoficznej refleksji nad laboratorium. 63-

Dziekan, Marek. W obronie epistemicznego realizmu strukturalnego. 89-

Woszczek, Marek. Ontologia realizmu kontekstualnego w teorii kwantowej. 113-

Pietrzak, Zbigniew. O niektórych zasadach poznania materii w naukach przyrodniczych. 153-

Grzeliński, Adam. Status przestrzeni w filozofii Berkeleya. 189-

Duda, Roman. Czy pojęcia matematyczne to tylko użyteczna fikcja? 215-

Godek, Lidia. O teoretycznych roszczeniach realizmu politycznego. 229-

Pomiędzy filozofią a nauką. Z Anjanem Chakravartty’m rozmawia Mateusz Kotowski. 249-

Lectiones & Acroases Philosophicae VII, 2

KOLOKWIA PLATOŃSKIE : SYMPOZJON

Pacewicz, Artur. "Sympozjon" Platona - struktura i zarys recepcji dialogu w starożytności. 7-

Luise, Fluvia di. Wiedza Diotymy i świadomość Sokratesa. Uwagi o młodzieńczym portrecie filozofa. 35-

Łapiński, Krzysztof. Misteria "Biesiady". 61-

Paczkowski, Przemysław. Antropologia i metafizyka w "Uczcie" Platona. 83-

Sołtysik, Joanna. Harmonia Erosów. 105-

Ochman, Katarzyna. Filolog na uczcie. Aulus Gelliusz, "Noce attyckie" XVII 20. 113-

Mróz, Tomasz. "Uczta" w przekładzie W. Witwickiego jako punkt zwrotny w polskiej recepcji dialogów Platona. 129-

Serafin, Andrzej. Chorologia Platonica. O samoprzezwyciężeniu metafizyki w "Uczcie" Platona. 151-

Ficino, Marsilio. Komentarz do "Uczty o Miłości" Platona I 1-4. 167-

Lingua et Communitas vol. 24

Logic and Logical Philosophy Vol 23, No 1

Woleński, Jan. An abstract approach to bivalence. 3-14.

Genito, Daniele; Gerla, Giangiacomo. Connecting bilattice theory with multivalued logic. 15-45.

Materna, Pavel. Is Transparent Intensional Logic a non-classical logic? 47-55.

Raclavský, Jiří. On the interaction of semantics and deduction in Transparent Intensional Logic (Is Tichý's logic a logic?). 57-68.

Kołowska-Gawiejnowicz, Mirosława. Powerset residuated algebras. 69-80.

Kun, Wu; Brenner, Joseph E. The informational stance: Philosophy and logic. Part II. From physics to society. 81-108.

Tsohatzidis, Savas L. Addendum to “Self-Reference and the Divorce Between Meaning and Truth". 109-110.

BOOK REVIEWS

Rush, Penelope A. [Rec. Epstein, Richard L. with Kerbrger, Carolyn. Critical Thinking. 3rd Ed. Epstein, Richard L. The Pocket Guide to Critical Thinking. 4th Ed]. 111-115.

Logic and Logical Philosophy Vol 23, No 2

Shramko, Yaroslav. The logical way of being true: Truth values and the ontological foundation of logic. 119-131.

Materna, Pavel. Concepts as hyperintensional objects. 133-170.

Łukowski, Piotr. Logical problems with nonmonotonicity. 171-188.

Luna, Laureano. No successful infinite regress. 189-201.

Kiczuk, Stanisław. A system of the logic of change. 203-238.

BOOK REVIEWS

Almeida, Edgar L.B. [Rec. Dejnozka, Jan. The Concept of Relevance and the Logic Diagram Tradition]. 239-242

Logic and Logical Philosophy Vol 23, No 3

Batens, Diderik. Propositional logic extended with a pedagogically useful relevant implication. 245-276.

Allwein, Gerard; Harrison, William L.; Andrews, David. Simulation Logic. 277-299.

Maffezioli, Paolo; Naibo, Alberto. Proof theory of epistemic logic of programs. 301-328.

Schwartz, Yehuda; Tourlakis, George. On the proof-theory of a first-order extension of GL. 329-363.

BOOK REVIEWS

Torriani, Tristan G. [Rec. Dearden, Ian. Do Philosophers Talk Nonsense? An inquiry into the possibility of illusions of meaning. Rev. Ed.]. 365-368

Logic and Logical Philosophy Vol 23, No 4

Robles, Gemma. A simple Henkin-style completeness proof for Gödel 3-valued logic G3. 371-390.

Megill, Jason;  Tim MelvinComputability and human symbolic output. 391-401.

Kiczuk, Stanisław. The logic of causal propositions. 403-448.

Bellin, Gianluigi; Carrara, Massimiliano; Chiffi, Daniele; Menti, Alessandro. Pragmatic and dialogic interpretations of bi-intuitionism. Part I. 449-480.

Pałasińska, Katarzyna. Three-element non-finitely axiomatizable matrices and term-equivalence. 481-497.

BOOK REVIEWS

Casati, Filippo; Fujikawa, Naoya. [Rec. Priest, Graham. One: Being an Investigation into the Unity of Reality and of its Parts, including the Singular Object which is Nothingness]. 499-508.

Logos i Ethos nr 1(36)

Logos i Ethos nr 2(37)

Nowa Krytyka nr 32

Kochan, Jerzy. Materializm historyczny w Polsce i na świecie

Wyczyński, Grzegorz. Kształtowanie się marksowskiej koncepcji państwa

Kochan, Jerzy. Fryderyk Engels, Karol Marks - religia jako opium ludu

Tosel, Andre. Laickość i globalizacja / część druga /

Gubin, Walery. Swietłana KONACZEWA Problem obiektywności w naukach społecznych

Baszczak, Błażej. Jean-Luc Nancy i polityczny wymiar praxis świata

Mika, Bartosz. Wielość i praca niematerialna. Krytyka propozycji Antonio Negriego i Michaela Hardta w kontekście gospodarki opartej na wiedzy

Kochan, Tymoteusz. Trzy typy antagonizmów

Sokolski, Michał. Engels i Tołstoj. Podmiotowość w epoce wojny totalnej

Tittenbrun, Jacek. Koncepcje wyzysku

Różanowski, Ryszard. Niejedno słowo o obrazowaniu

Nowa Krytyka 33 (2/2014)

Kochan, Jerzy. Marksizm w kulturze polskiej. 5-8.

WSPÓŁRZĄDZENIE

Klementowicz, Tadeusz. Współrządzenie (good governance) technoliberalizmu a demokracja partycypacyjna. 9-61.

EWALD W. ILJENKOW

Naumienko K., Lew. Ewald Iljenkow. W kontekście filozofii światowej. 63-94.

Iljakow W., Edward. O sytuacji filozofii. 95-104.

Iljakow W., Edward. Psychika i mózg. 105-108.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

Cyankiewicz, Magdalena. Drugi brzeg Stanisława Wygodzkiego - od przekroczenia Rubikonu po Exodus. 109-120.

Kaźmierczak, Magda. Marks, realizm i socrealizm. Wokół zagadnienia realizmu w powojennej Polsce. 121-135.

Kochan, Jerzy. Paul Tiry d`Holbach: religia a "System przyrody". 135-155.

Karolczuk Edward. "Manifest Partii Komunistycznej" a komunizm. 157-176.

Polish Journal of Philosophy vol. 8, 1

Polish Journal of Philosophy vol. 8, 2

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 102

KAZIMIERZ TWARDOWSKI: ON PREJUDICIES, JUDGMENTS AND OTHER TOPICS IN PHILOSOPHY. Brożek, Anna; Jadacki, Jacek (eds).

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki T. 23, nr 1

ŚWIAT REALNY I ŚWIATY MOŻLIWE W PERSPEKTYWIE METAFIZYCZNEJ

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki T. 23, nr 2

FILOZOFICZNE I METODOLOGICZNE KONTEKSTY W BADANIACH BIOLOGICZNYCH

Prakseologia nr 155

BRAK TEKSTÓW FILOZOFICZNYCH

Prakseologia nr 156

WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI - WOKÓŁ MYŚLI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ AMARTYI KUMAR SENA

Filek, Janina. Tomasz Kwarciński Wprowadzenie 5

Filek Janina. Od doświadczenia głodu do Nagrody Nobla 9

SPRAWIEDLIWOŚĆ

Miklaszewska, Justyna. Teorie sprawiedliwości społecznej: Amartya Sen i Martha Nussbaum 25

Szymaniec, Piotr. Amartyi Sena teoria sprawiedliwości i jej znaczenie dla filozofi i prawa 47

Karwińska, Anna. Miasto sprawiedliwe. Idee i możliwości realizowania 79

Zysk, Wojciech. Sprawiedliwość i odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw - pokryzysowe next steps 107

WOLNOŚĆ

Beyer, Gerald J. Poverty, Freedom, and Solidarity in the Thought of Amartya Sen 135

Mrówka, Joanna i Malawski, Andrzej. Od wolności do swobody wyboru - formalizacja idei Sena w modelu Arrowa-Debreu 157

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

Mizdrak, Inga. Ubóstwo a realizowanie własnej wolności w odwołaniu do rozważań Amartyi Sena 177

Paszkowicz, Maria Agnieszka. Niepełnosprawność w świetle koncepcji zorientowanej na ludzkie możliwości 205

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. 59-60

Ambrożewicz, Zbigniew. Muzyczność: od mitu i rytuału do mitu jaźni. 5-45.

Jaśtal, Jacek. Między autonomią podmiotu a determinizmem społecznym. Konstruktywizm D. Coppa i rola teorii społecznych we współczesnej metaetyce. 47-66.

Makowski, Piotr. Moore i semantyczna autonomia etyki. 67-81.

Hartman, Jan. Nihilizm i relatywizm moralny. 83-100.

Godlewski, Roman. Dobro jako powszechnik. 101-114.

Matkowski, Tomasz. Sztuka jako miejsce sporu między Nietzschem a Heglem. 115-127.

Jochlik, Artur. Relacja substancjalności wobec idei absolutnej w systemie Hegla. 129-151.

Rasiński, Lotar. O przejrzystej ekspozycji, alienacji i pasożytniczym języku: Wittgenstein i Marks. 153-170.

Dehnel, Piotr. Jak dalece wczesny Wittgenstein był solipsystą? 171-196.

Wróbel, Szymon. Gramatyczna kooperacja a kooperatywna gramatyka. Wyjaśnienie Petera Gärdenforsa. 197-228.

Kuźniarz, Bartosz. Widmo kontroli od Kartezjusza do Marksa. 229-244.

Uglik, Jacek. Antropocentryzm optymistyczny Aleksandra Hercena. 245-255.

Dryla, Olga. Pojęcie upośledzenia. 257-278.

Guczalska, Katarzyna. CSR i Milton Friedman. Opowieść wigilijna i zły kapitalista. 279-312.

Pacholik-Żuromska, Anita. Problem samoidentyfikacji podmiotu na przykładzie eksperymentów RHI, FBI, BSI. 313-327.

Częścik, Katarzyna Ł. Ontologicznie zorientowana teoria literatury. 329-345.

Przegląd Filozoficzno-Literacki 2 (39)

KOGNITYWISTYKA. REPREZENTACJE

Miłkowski, Marcin. Reprezentacje w kognitywistyce. 9-18.

KLASYKA

Millikan, Ruth Garrett. Reprezentacje-dwugłowce. Bielecka, K. (tłum.). 19-38.

Dretske, Fred. Błędna reprezentacja. Bielecka K. (tłum.). 39-58.

Cummins, Robert i Roth, Martin. Znaczenie i treść w kognitywistyce. Grabarczyk, P. (tłum.). 59-77.

Anthony Chemero - Antyreprezentacjonizm i nastawienie dynamiczne. Gładziejewski, P. (tłum.). 79-107.

Bickhard, Mark H. Model interaktywistyczny. Miłkowski, M. (tłum.)  109-165.

ROZPRAWY

Stępnik, Andrzej. Reprezentacje umysłowe, rodzaje pamięci a wiedza. 167-187.

Reuter, Magdalena. Dziecięca teoria umysłu a rozwój funkcji wykonawczych. 189-203.

Wachowski, Witold. Reprezentacje zewnętrzne w sporze o eksternalizm. 205-227.

Poczobut, Robert. Autoreprezentacje, deficyty samopoznania i anozognozja. 229-248.

Miłkowski, Marcin. Mechanizmy reprezentacyjne i abstrakcje. 249-268.

Pokropski, Marek. Noematy i reprezentacje. Problem reprezentacjonistycznej koncepcji poznania w fenomenologii i kognitywistyce. 269-286.

Przybylski, Łukasz. Modyfikacje fenomenologicznego modelu percepcji w świetle badań neurokognitywnych. 287-301.

Laskowski, Wojciech. Próba całościowego ujęcia komunikacji. 303-326.

TWÓRCZOŚĆ

Carroll, Lewis. Co Żółw powiedział Achillesowi. Jęczmińska, Kinga i Filipowicz, Martyna (tłum.). 327-330.

RECENZJE I POLEMIKI

Miłkowski, Marcin. Co to wszystko znaczy? [Rec. Posłajka, Krzysztof. To wszystko nic nie znaczy]. 331-339.

Posłajko, Krzysztof. Między filozofią języka a kognitywistyką. W odpowiedzi Marcinowi Miłkowskiemu. 341-348.

Murawska, Monika. Fenomenologiczna hybryda. [Rec. Pokropski, Marek. Cielesna geneza czasu i przestrzeni]. 349-356.

Pokropski, Marek. Fenomenologia a hybrydyczność nauk kognitywnych. Odpowiedź Monice Murawskiej. 357-363.

Marczewski, Paweł. Pierwszeństwo reprezentacji przed demokracją a obietnica polityki. [Rec. Waśkiewicz, Andrzej. Paradoksy idei reprezentacji politycznej]. 365-373.

Waśkiewicz, Andrzej. Przed obliczem Ludu. Odpowiedź Pawłowi Marczewskiemu. 375-379.

WSPOMNIENIA

Gromadzki, Stanisław. Jerzy Niecikowski (1942-2013). 381-382.

Przegląd Filozoficzno-Literacki nr 3-4 (40)

JULIUSZ DOMAŃSKI

Domański, Juliusz. Kilka myśli o swoistości i nieredukowalności człowieka czyli o humanizmie i filozofii 9-19.

KLASYKA

Arystoteles. Ethica Eudemia I.5, 1215 b15 - 1216 a27. Wrotkowski, W. (tłum.) ​ 21-34.

Łapiński, Krzysztof. Simplikios, czytelnik Epikteta. 35-43.

Simplikios. Komentarz do Encheiridionu Epikteta (wybór). Łapiński, K. (tłum.) ​ 45-49.

ROZPRAWY

Bravo, Benedetto. Uwagi o dziejach, założeniach i celu krytyki tekstu. 51-63.

Samsonowicz, Henryk. "Polityka historyczna" a etyka zawodowa w dziejopisarstwie. 65-69.

Tazbir, Janusz. Wbrew nauce Kościoła… 71-81.

Lengauer, Włodzimierz. Człowiek a bogowie. Kontakty z bóstwem w wierzeniach greckich. 83-98.

Dembińska-Siury, Dobrochna. Chrześcijaństwo wobec filozofii poszukującej Boga 99-117.

Krauze-Błachowicz, Krystyna. Filozofia przyrody w ujęciu Jana z Głogowa. 119-134.

Boczar, Mieczysław. Św. Augustyna kategorie "uti" i "frui". 135-156.

Bigaj, Jan. Fragmenty zaginionego pisma Arystotelesa O ideach zachowane w Metafizyce. 157-191.

Blandzi, Seweryn. Numenios z Apamei - zapoznany prekursor neoplatonizmu. 193-220.

Mielczarski, Cyprian. Jaeger i Popper. Dwie współczesne interpretacje Platońskiej filozofii polityki. 221-236.

Pawłowski, Kazimierz. "Misteryjne" czytanie Platona. "Irracjonalność" Greków i jej odbicie w filozofii platońskiej. 237-253.

Górniak, Adam. Kilka uwag o tym, że filozofia jest właściwie filologią, a filologia jest w istocie filozofią wbrew opinii Juliusza Domańskiego o istotnej pomiędzy nimi różnicy. 255-271.

Zygmuntowicz, Dorota. Platon o poezji czyli krucha niewinność niewiedzy. 273-288.

Rodziewicz, Artur. O czasie wolnym i logice pokoju. Perspektywa Aten, Jerozolimy, Konstantynopola. 289-318.

Kurylewicz, Gabriela. Szkic do filozofii muzyki według Platona. 319-330.

Wrotkowski, Wojciech. Platońskie inspiracje w sugestiach Oslera dotyczących edukacji lekarzy i wyboru autorytetów. 331-348.

Majewski, Paweł. Retoryka - regulowanie mowy. 349-372.

Tiuryn, Tomasz. Metafizyka Arystotelesa i metafizyka Aleksandra z Afrodyzji. 373-407.

Michalczuk, Witali. Słowo Palamasa i Petrarki. 409-425.

Kondracka, Ewa. Człowieczeństwo Indian a ich status w oczach Europejczyków późnego Renesansu. 427-444.

Łapiński, Krzysztof. Platon i metamorfozy pojęcia filozofii. 445-464.

TWÓRCZOŚĆ

Gromadzki, Stanisław. Sentencje. 465-492.

Bibliografia Juliusza Domańskiego 493-519.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(89)

O KONDYCJI FILOZOFII W POLSCE. Ankieta "Przeglądu Filozoficznego". 9-14.

Walicki, Andrzej. Odpowiedź na ankietę "Przeglądu Filozoficznego". 15-24.

Szahaj, Andrzej. Filozofia a kapitalizm. 25-28.

Sady, Wojciech. Co szkodzi akademickiej filozofii w liberalnej Polsce? 29-38.

Wolak, Zbigniew. Czym filozofowie zniechęcają do filozofii i jak poprawić tę sytuację? 39-44.

Drozdowicz, Zbigniew. Koniec dotychczasowego świata filozofów? 45-50.

W KRĘGU MYŚLI MARKA SIEMKA

Walentowicz, Halina. Wprowadzenie. 51-54.

Poręba, Marcin. Doświadczenie myśli. Marek J. Siemek jako filozof. 55-62.

Markiewicz, Barbara. O niepoczątkowym początku, czyli o znaczeniu świadomości naturalnej w Heglowskiej Fenomenologii ducha. 63-76.

Dehnel, Piotr. Spór realizmu i konstruktywizmu w etyce a Heglowska idea walki o uznanie. 77-92.

Przyłębski, Andrzej. Hegel Siemka. 93-108.

Wonicki, Rafał. Marka Siemka interpretacja Heglowskiej teorii państwa. 109-124.

Juchniewicz, Natalia. Marka Siemka poszukiwania nowoczesnego podmiotu a interpretacje filozofii prawa Hegla. 125-140.

Pańków, Marcin. Program Fenomenologii ducha i Schiller. O źródłach dialektyki Hegla. 141-156.

Krakowiak, Józef Leszek. Schillera estetyczno-antropologiczne poszerzanie królestwa wolności, czyli "żywe piękno człowieczeństwa". 157-172.

Lorenc, Włodzimierz. Hegel a współczesna filozofia. 173-184.

Dobieszewski, Janusz. Marka Siemka filozofowanie wokół marksizmu. 185-194.

Walentowicz, Halina. O dwóch projektach "czesania historii pod włos": Michel Foucault a Szkoła Frankfurcka. 195-214.

Wiśniewski, Tomasz R. Dwa materializmy historyczne Herberta Marcusego. 215-228.

Zbrzezny, Aleksander. Milczenie syren. 229-242.

Majewska, Ewa. O pożytkach z teorii postkolonialnej dla filozoficznej krytyki kategorii narodu. Rozważania na marginesie filozofii społecznej Marka Siemka. 243-262.

Nowicki, Florian. Marek Siemek a ideologia świata nowoczesnego. 263-278.

Nikodem, Jakub. Siemek i jego Marks. 279-294.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(90)

PAMIĘCI ALEKSEGO ŁOSIEWA

Kiejzik, Lilianna. Wprowadzenie. 9-10.

Uglik, Jacek. O istocie filozofowania Aleksego Łosiewa. 11-20.

Tacho-Godi, Elena. "Rytuał" i "obrzęd" w opowiadaniu Aleksego Łosiewa Tеаtroman. 21-34.

Dobieszewski, Janusz. Łosiew o Sołowjowie. 35-46.

Kroczak, Justyna. Tadeusza Zielińskiego i Aleksego Łosiewa rozważania nad antykiem. 47-58.

Obolevitch, Teresa. Estetyka w rozumieniu Władysława Tatarkiewicza i Aleksego Łosiewa. Próba analizy porównawczej. 59-70.

Kiejzik, Lilianna. Sergiusz Bułgakow i Aleksy Łosiew, czyli o przyjaźni niemożliwej. 71-82.

Wywiad z Azą Tacho-Godi: "Rozpoczynać trzeba zawsze od Homera" 83-90.

Łosiew, Aleksy. Kobieta-myśliciel (fragment powieści). 91-104.

Tacho-Godi, Elena. O powieści Aleksego Łosiewa Kobieta-myśliciel. 105-106.

ROZPRAWY

Zygmuntowicz, Dorota. Rola myślenia utopijnego w starożytnej Grecji. 107-120.

Drozdowicz, Zbigniew. Możliwości ludzkiego poznania. Perspektywa Kartezjańska. 121-134.

Noras, Andrzej J. Rzecz sama w sobie jako problem. 135-152.

Sagan, Dariusz. Wnioskowanie o projekcie a warunek niezależnej wiedzy o projektancie. 153-172.

Urbankowska, Hanna. Heidegger i myśl Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych dróg. 173-188.

Sobota, Daniel. Heidegger i neopozytywizm. U źródeł rozłamu filozofii XX wieku. 189-206.

Bialer, Olga. Pomiędzy hermeneutycznym rozumieniem w dialogu a etyką odpowiedzialności. Hansa-Georga Gadamera oraz Emmanuela Levinasa droga ku Innemu. 207-226.

Okołowski, Paweł. Dwa pesymizmy antropologiczne: Elzenberg i Bierdiajew. 227-238.

RECENZJE

Kiejzik, Lilianna. Symbol w teologii i estetyce. [Rec. Obolevitch, Teresa. Od onomatodoksji do estetyki. Aleksego Łosiewa koncepcja symbolu]. 239-242

Topolska, Ewelina. Wokół Aleksego Łosiewa rozumienia filozofii. [Rec. Aleksy Łosiew, czyli rzecz o tytanizmie XX wieku. Uglik, J.; Tacho-Godi, A.; Kiejzik, L. (red.)]. 243-250.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(91)

TEGO NIE MOŻNA PRZEOCZYĆ

Nowaczyk, Adam. Zrozumieć Tarskiego. 9-36.

Woleński, Jan. Zrozumieć Tarskiego czy zrozumieć teorię prawdy Tarskiego? 37-46.

Murawski, Roman. Na marginesie artykułu prof. Adama Nowaczyka "Zrozumieć Tarskiego". 47-52.

Nowaczyk, Adam. Odpowiedź. 53-57.

PETER THOMAS GEACH

Jadacki, Jacek. Piotr Tomasz Geach. 59-64.

Woleński, Jan. Wspomnienie o Peterze Geachu. 65-70.

Chmielewski, Adam. Prywatny język Petera Geacha. 71-82.

Szubka, Tadeusz. Filozofia w ujęciu Petera Thomasa Geacha. 83-102.

Czerniawski, Krzysztof. Geach o prawdzie. 103-114.

Grudzińska, Justyna. Geach a problem anafory niezwiązanej. 115-134.

Galewicz, Włodzimierz. Geach o niedobrym rozumieniu dobra. 135-150.

Hołówka, Jacek. Logika i teologia. 151-176.

ROZPRAWY

Rostworowski, Wojciech. Zagadki Russella a nazwowa interpretacja deskrypcji określonych. 177-194.

Kaluziński, Bartosz. Normatywność znaczenia jako odpowiednik doboru naturalnego. Krytyczne studium teleosemantyki. 195-212.

Głąb, Anna. Siła problematyczności moralnej w Annie Kareninie Lwa Tołstoja. 213-230.

Ambrożewicz, Zbigniew. Maska i dialog, czyli Szestow hermeneutyczny. 231-246.

Szabat, Marta. Dlaczego to, o co się troszczymy, jest dla nas ważne? Uwagi na marginesach eseju Harry’ego Frankfurta. 247-256.

Zaręba, Marta; Andrzejewski, Adam. Scenariusz a widowisko teatralne. Rozważania z zakresu ontologii dzieła teatralnego. 257-272.

KRONIKA

Taranienko, Filip. Międzynarodowa konferencja "Homo Mysticus: Nicolas of Cusa and Rhineland Mysticism" (Warszawa, 2-3.10.2014). 273-278.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(92)

WPROWADZENIE. 9-10.

Bednarz, Irena. Polscy filozofowie wobec Poppera. 11-44.

NAUKA, FALSYFIKACJONIZM, INDUKCJA

Woleński, Jan. Status stwierdzeń metanaukowych  45-54

Poczobut, Robert. Granice redukcji  55-70

Woszczek, Marek. Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa a teoria kwantowa. Krytyczna retrospekcja  71-86

Wójtowicz, Anna. Falsyfikacjonizm a test hipotezy zerowej  87-104

Misiuna, Krystyna. Popper jako antyindukcjonista  105-124

Soin, Maciej. O sporze Poppera z Wittgensteinem. 125-138.

RACJONALIZM I SCHEMAT POJĘCIOWY

Kleszcz, Ryszard. Karl Popper: kłopoty z racjonalizmem, kłopoty z filozofią. 139-162.

Szlachcic, Krzysztof. Dwa problemy Popperowskiego krytycznego racjonalizmu. 163-182.

Grobler, Adam. Hermeneutyka Poppera a problem niejednomyślności. 183-192.

Jedynak, Anna. O Popperowskiej krytyce mitu schematu pojęciowego. 193-208.

Maciaszek, Janusz. Poppera i Davidsona krytyka mitu schematu pojęciowego. 209-230.

EPISTEMOLOGIA I EWOLUCJA

Gęgotek, Joanna. Popper a ewolucjonizm. 231-246.

Stępnik, Andrzej. Wiedza zwierząt w filozofii Poppera. 247-262.

Leciejewski, Sławomir. Ewolucyjna teoria epistemologiczna metodą algorytmów genetycznych. 263-274.

Kuźniar, Adrian. Rola efektu Baldwina w filozofii biologii Karla R. Poppera. 275-288.

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Mazurek, Sławomir. Poppera przygody z filozofią historii. 289-300.

Chlewicki, Maciej. Społeczeństwo otwarte i jego przyjaciele. O Popperowskiej interpretacji Marksa. 301-314.

Walentowicz, Halina. Wrogowie społeczeństwa otwartego? 315-330.

ESTETYKA

Bandura, Agnieszka. Dlaczego pędzel nie jest inteligentniejszy od malarza? 331-246.

Anrdzejewski, Adam; Zaręba, Marta. Ontologia dzieła sztuki a Karla Poppera koncepcja trzeciego świata. 347-366.

Teske, Joanna, Klara. Myśl Karla R. Poppera a współczesne badania nad sztuką. 367-382.

TRZY ŚWIATY

Kaczmarek, Janusz. Ontologiczny opis Popperowskiego świata 3. 383-394.

Hołówka, Jacek. Tożsamość podmiotu. 395-418.

Gajewski, Krzysztof. Między światami. Karl Popper o problemie psychofizycznym. 419-434.

Gryganiec, Mariusz. Dwa argumenty przeciw materializmowi. 435-442.

Przegląd Tomistyczny t. VIII

Rocznik Filozoficzny Ignatianum t. XX z. 1

Rocznik Filozoficzny Ignatianum t. XX z. 2

Rocznik Historii Filozofii Polskiej t. 7

ROMANTYZM

Roczniki Filozoficzne t. 62 nr 1

Saja, Krzysztof. Filozoficzne źródła antyrealizmu etycznego. 5-

Roskal, Zenon E. Paula Thagarda kryteria demarkacji. 25-

Trypuz, Robert. O nazywaniu przedmiotów - czyli jak Tadeusz Kotarbiński uczy rozumieć Ontologię Stanisława Leśniewskiego. 37-

Wojciechowski, Eugeniusz. Sylogistyka z terminami negatywnymi w semantycznie przejrzystym sformułowaniu. 53-

Possenti, Vittorio. Stato, diritto, religione. Il dialogo tra Jürgen Habermas e Joseph Ratzinger. 71-

RECENZJE

Puzia, Robert CM. [Rec. Hösle, Vittorio. Eine kurze Geschichte der deutschen Philosophie. Rückblick auf den deutschen Geist]. 87

Roczniki Filozoficzne t. 62 nr 2

Janeczek, Stanisław. Kultura języka a kultura logiczna w myśli Johna Locke’a. 5-

Possenti, Vittorio. Anima, mente, corpo e immortalità: La sfida del naturalismo. 27-

Baszczak, Błażej. Wspólnota jako ontologia - koncepcja Jean-Luca Nancy’ego. 75-

Stolarski, Grzegorz. Tomasza z Akwinu metafizyka stworzenia jako constitutio ipsa dependentia. 97-

Odoj, Ewa. Is “The Presumption of Atheism" in Fact a Neutral Procedure? A Critical Examination of Antony Flew’s Position. 115-

TŁUMACZENIA

Verneaux, Roger. Zjawisko i rzecz sama w sobie. Golonka, Wojciech (tłum.) 133

RECENZJE

Lekka-Kowalik, Agnieszka. [Rec. MacIntyre, Alasdair. Bóg, filozofia, uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej. 151-

Puzia, Robert. [Rec. Spaemann, Robert. Über Gott und die Welt. Eine Autobiographie in Gesprächen]. 166-

Janeczek, Stanisław. [Rec. Darowski, Roman Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku. 170-

SPRAWOZDANIA

Ziółkowski, Adam. "Filozofia kosmologii. Wokół myśli Michała Hellera". VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencka, Kraków, 6-7 grudnia 2013 roku. 183-

Roczniki Filozoficzne t. 62 nr 3

Kroczak, Justyna. Paweł Florenski oczami Sergiusza Chorużego 5

Czyżewska, Urszula; Głąb, Grzegorz. Robert Louis Stevenson Philosophically: Dualism and Existentialism within the Gothic Convention 19

Garello, Pierre. L’articulation entre éthique et politique dans l’histoire de la pensée économique 35

Smuga-Fries, Eulalia. Filozoficzna koncepcja odpowiedzialności społecznej przedsibbiorstw według Waltera Lippmanna 49

Dąbek, Dariusz. Argumenty kosmologiczne w uzasadnianiu tezy o jedności Wszechświata 65

Bondecka-Krzykowska, Izabela. Informatyka jako nauka 85

TŁUMACZENIA

G.W. Leibniz do B. de Voldera. Stefańczyk, Andrzej (tłum.) 103

Anscombe, Elizabeth M. Wojna i morderstwo. Głowala, Justyna (tłum.) 113

RECENZJE

Juszkiewicz, Wojciech. [Rec. Głowala, Michał. Pojedynczość. Spór o zasadę indywiduacji w scholastyce]. 129-

Gębura, Błażej. [Rec. Overgaard, Søren; Gilbert, Paul; Burwood, Stephen. An Introduction to Metaphilosophy. 133

Starościc, Anna. [Rec. Barker, Gillian; Kitcher, Philip. Philosophy of Science. A New Introduction]. 139-

Roczniki Filozoficzne t. 62 nr 4

ARTYKUŁY POŚWIĘCONE FILOZOFII XVII WIEKU

Gut, Przemysław. Filozofia XVII wieku i jej historia - wprowadzenie. 7

Kopania, Jerzy. Descartes i problem nieśmiertelności duszy ludzkiej 9

Żelazna, Jolanta. Watykański rękopis Etyki Spinozy 33

Kucharski, Dariusz. Problem "jakości ukrytych" w XVII-wiecznych dyskusjach nad istota świata materialnego 51

Szwed, Antoni. Johna Locke’a koncepcja tolerancji jako reakcja na zasadę "cuius regio, eius religio" 65

Usakiewicz, Joanna. Gilles Ménage i jego Historia mulierum philosopharum 87

Nowacka, Maria. Rozwój medycyny a poziom świadomości zdrowotnej w XVII wieku 103

ARTYKUŁY

Kubiak, Adam P.; Lipski, Piotr. Getting Straight on How Russell Underestimated Frege. 121-

Czerniawski, Krzysztof. Bóg i antyrealizm. 135-

Rodzeń, Jacek. Astrologia i Naturphilosophie - casus Johanna Wilhelma Andreasa Pfaffa (1774-1835). 163-

Przechowski, Artur OFMConv. "Równoczesność" a "teraźniejszość" - fizyka i metafizyka czasu 181-

TŁUMACZENIA

Kurdziałek, Marian. Mediaeval Doctrines on Man as Image of the World. McDonald, Hugh (transl.). 205-

RECENZJE

Pędracka, Ewa Agnieszka. [Rec.Ambrosio,   Alberto F. Soufisme et Christianisme. Entre histoire et mystique]. 247-

Lekka-Kowalik, Agnieszka. [Rec. Maxwell, Nicholas. How Universities Can Help Create a Wiser World: The Urgent Need for an Academic Revolution]. 251-

Biłgorajski, Piotr. [Rec. Dennett, Daniel C. Intuition Pumps and Other Tools for Thinking]. 265-

Puzia, Robert CM. [Rec. Ajdukiewicz, Kazimierz. Felsefeye giriş: Temel kavramlar ve kuramlar]. 271-

Ruch Filozoficzny Vol. 71, No 1

WYPOWIEDZI

Woleński, Jan. O humanistyce i filozofii. Na marginesie debat o nauce polskiej. 7-18

ARTYKUŁY

Borowska, Ewa. Heideggerowska destrukcja metafizyki: filozofia średniowieczna i nowożytna. Część I. 21-44.

Korab-Karpowicz, Włodzimierz Julian. Federaliści i rozłam między klasycznością a modernością. 45-57.

Sikora, Michał. Kultura popularna jako semiologia codzienności. 59-73.

Szymaniec, Piotr. O tyranii i cnocie politycznej. Uwagi na marginesie książki Romualda Piekarskiego "Koncepcja cnót politycznych Machiavellego na tle elementów klasycznej etyki cnót". 75-84.

Sobota, Daniel. Co to jest przyroda? 85-104.

POŻEGNANIA

Marian Przełęcki (1923-2013). 107-108.

Przełęcki, Marian. W obronie "etycznej utopii". 109-115.

AUTOREFERATY

Rzepa, Teresa. Kazimierz Twardowski jako mistrz i przełożony. 119-134.

Betko, Irena. Ukraiński Sokrates. Pomiędzy filozofią, mistyką a ezoteryzmem: interpretacja duchowej spuścizny Hryhorija Skoworody (1722-1794) jako problem epistemologiczny. 135-148.

Z ŻYCIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FILOZOFICZNEGO

Gawin, Magdalena. Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów PTF z dnia 31.01.2014 r. 151-153.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w 2013 roku. 155-172.

Rembierz, Marek. Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. 173-174.

Ruch Filozoficzny Vol. 71, No 2

ARTYKUŁY

Borowska, Ewa. Heideggerowska destrukcja metafizyki: filozofia średniowieczna i nowożytna. Część 2. 7-28.

Zachariasz, Andrzej L. Filozofia po Husserlu i Heideggerze. 29-42.

Domeracki, Piotr. Negaksjologie sfery publicznej. Społeczna anomia, apatia i atomia, czyli w kręgu mono(seo)kracji. 43-64.

Jaranowski, Marcin. O dobru bez uprzedzeń. Esej z elementami etyki przekonań. 65-80.

Piechaczek, Sławomir. Osobowe źródła Cioranowskiego sceptycyzmu i pesymizmu. 81-105.

Mruszczyk, Magdalena. Sesja rickertowska - autoreferaty Anny Teresy Tymienieckiej koncepcja dialogu interdyscyplinarnego. 109-122 Agatologiczna i aksjologiczna próba uzasadnienia wyborów etycznych Zbyszek Dymarski. 123-142.

Kapias, Michał. Homo oeconomicus versus homo personalis. Człowiek pomiędzy ekonomią a etyką. 143-160.

Nowak, Karolina. Post-Rickertowska wartość w teoriach literatury. 161-172.

Musioł, Anna. Dwa projekty antynaturalizmu metodologicznego na przykładzie filozofii Heinricha Rickerta i Ernsta Cassirera. 173-186.

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Piórkowska, Agata. Społeczeństwo postkryzysowe. Nowe idee i wyzwania. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Narracje postkryzysowe. Nowe utopie", Olsztyn, 22-23.05.2014. 189-192.

Sipiński, Bartłomiej. Komunikat Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej. 193-194.

RECENZJE

Grzeszczak, Jan. Mesjanizm w kwartalniku "Kronos" 2014, nr 2 (29), ss. 317. 197-212.

Żukowski, Bartosz. [Rec. Berkeley, George. Siris. Łańcuch filozoficznych refleksji i dociekań wraz z Dodatkami. Grzeliński, A.; Szymańska-Lewoszewska, M. (tłum.)]. 213-218.

Barcikowska, Malina. [Rec. Bourriaud, Nicolas. Estetyka relacyjna. Białkowski, Łukasz (tłum.)]. 219-223.

POLEMIKA

Gołosz, Jerzy. Odpowiedź na uwagi Marka Łagosza albo na czym polega nierzetelność naukowa. 227-234.

Semina Scientiarum nr 13

Od Redakcji. 3-4

ARTYKUŁY

Szymański, Adam. Aria Heisenberga (I). O negatywnych skutkach akcentowania zasady nieoznaczoności w wykładzie teorii atomu. 6-35

Kowalczyk-Purol, Kinga. Religia w perspektywie ewolucjonistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcji socjalizacyjnej. 36-55

Fila, Marlena. Kryzys podstaw matematyki przełomu XIX i XX wieku. 56-78

Nakoneczny, Michał. Jerrolda Levinsona ontologia dzieł muzycznych a zagadnienie indywidualnej esencji dzieła muzycznego. 79-103

Jakubiec, Marek. Extrapolative Inference and Analogical Reasoning in the Empirical Sciences. 104-114

Pala, Amadeusz. Zjawisko śmierci - zmora medycyny. 115-139

Nowak, Angelika. Jakubiec, Marek. Terapia a filozofia. O kilku filozoficznych aspektach nauk o zdrowiu. 140-152

Stacewicz, Paweł. O związkach matematyki z filozofią na przykładzie projektu Archipelag Matematyki. 153-175

RECENZJE

Pala, Amadeusz. Neuronaukowe badania sióstr zakonnych i krytyka materializmu. 177-183

Gumułka, Piotr. Matrix i Kartezjusz. 184-189

Karp, Piotr. Czy wszechświat ma początek? 190-195

ΣΟΦΙΑ nr

BRAK INFORMACJI O NUMERZE Z 2014

Studia Antyczne i Mediewistyczne nr 47

Studia Mediewistyczne t. X

Studia Metodologiczne t. 32

Studia Metodologiczne t. 33

Studia Philosophiae Christianae 50, nr 1

HEIDEGGER AND THE ETHICS

Wiercinski, Andrzej. Introduction

Hernandez, Juan Pablo. Hermeneutic conditions and the objective in Heidegger’s "Being and Time"

Sturgess, Jessica N. Death, rebirth, and a sense of ease: hermeneutic truth after Heidegger

Montesano, Mark. Heidegger, Gandhi, and the paradoxical search for a metaphysics of nonviolence

Maggini, Golfo. On the status of technology in Heidegger’s “Being and Time"

HEIDEGGER AND RELIGION

McGrath, Sean J. Heidegger: An introduction to “A (Very) Critical Introduction"

Camilleri, Sylvain. Heidegger, Dilthey et l’histoire "religieuse“ de l’herméneutique

Aleksandravičius, Povilas. Hermeneutics of Heidegger’s facticity and its religious aspects

RE-READING HEIDEGGER

Pickus, David. What does Walter Kaufmann’s Heidegger critique have to offer the 21st century?

Mahoney, Michelle. The ontological impossibility of a flourishing self in the absence of the other

Wiercinski, Andrzej. The lingual mediation of Being and the infinite process of understanding: Gadamer’s radicalization of Heidegger’s question of Being 

Studia Philosophiae Christianae 50, nr 2

Bondecka-Krzykowska, Izabela. O przedmiocie badań informatyki

Buczkowska, Janina. Znaczenie wyrażenia a sens wypowiedzi. Semantyczne i pragmatyczne składniki komunikacji

Bugajak, Grzegorz. In search of understanding: Can science and theology both contribute to a coherent worldview?

Maciejczak, Marek. Refleksja w Husserlowskiej teorii świadomości

Raniszewska-Wyrwa, Agnieszka. Etyka dotyku. Aspekty etyczne wykorzystywania dotyku w praktykach terapeutycznych

Szocik, Konrad. "Liberum arbitrium" w filozofii średniowiecznej w kontekście teorii deterministycznych

Tomaszewska, Wiesława. Jakości metafizyczne w dziele sztuki literackiej i ich poznawanie

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Kobyliński, Andrzej. [Rec. Possenti, Vittorio. Nichilismo Giuridico. L’ultima parola?].

Duchliński, Piotr. [Rec. Judycki, Stanisław. Książeczka o człowieku wierzącym].

Jordan, Tomasz. Ś.P. Profesor Andrzej Grzegorczyk (1922-2014): Filozof i Człowiek.

Andrzejuk, Izabella. Sprawozdanie z udziału historyków filozofii UKSW w konferencji "Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku"

Liberski, Arkadiusz. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW wczoraj i dziś - osiągnięcia i perspektywy rozwoju. Warszawski Dzień Filozofii 2013

Saganek, Magdalena; Płotka, Magdalena. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "W kręgu średniowiecznej metafizyki"

Studia Philosophiae Christianae 50, nr 3

ETYKA SPOŁECZNA W ŻYCIU PUBLICZNYM

Hrehovà, Helena. Morality and justice in social life

Drabarek, Anna. Different models of justice as a basic category of social life

Vadíková, Katarína M. Sociability as a virtue in multicultural public life. Personal arethology and axiology in practice

Wierzejski, Wojciech. Etyka cnót w kontekście ogólnej koncepcji badań moralnych Alasdaira MacIntyre’a

Orbanová, Eva. Ethical dimensions of digital age

Kobyliński, Andrzej. Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa

Žilová, Zuzana. Academic versus practical (How to balance the theoretical and the applied in the postmodern situation)

Gábrišová, Radka. Ecosophy and the New Age movement in the transmodern society

Jarmuszczak, Maria. Wykluczenie społeczne oczami filozofa i aktywisty - Jan Patočka i o. Józef Wrzesiński

Strýček, Igor. The moral context of Solzhenitsyn’s ideas

Čaniga, Branislav. Reigns without justice (regna sine iustitia)

Studia Philosophiae Christianae 50, nr 4

ARTYKUŁY

Czekalski, Rafał. Czy możliwe jest zbudowanie etyki społecznej na podstawie koncepcji etycznych Emmanuela Lévinasa i Karola Wojtyły? Dyskusja na temat współczesnej etyki społecznej

Kędziora, Krzysztof. Alexis de Tocqueville o egzystencjalnym i społecznym znaczeniu religii

Pamrów, Mirosław. O możliwości hermeneutycznego dialogu międzyreligijnego w erze globalizacji

Korcz, Karolina. Wartości uniwersalne kontra wartości socjalizmu. Problematyka aksjologiczna w artykułach prasowych poświęconych powieści "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa w latach 1969-1989

Z DYDAKTYKI FILOZOFII

Pobojewska, Aldona. O istotnej kompetencji nauczyciela filozofii i etyki

Woźniczka, Maciej. Czy w nauczaniu filozofii obowiązują paradygmaty ideologiczne?

Michałowska, Danuta A. Wychowywanie do wartości - opinie nauczycieli o edukacji etycznej i etyce w szkole

Łojek-Kurzętkowska, Maria. Wychowanie do nieposłuszeństwa. O roli filozofii i etyki w polskiej szkole

Szymański, Marcin. Nowa podstawa programowa nauczania filozofii a modyfikacja celów dydaktycznych i sposobów ich realizacji

Studia Philosophica Wratislaviensia IX, 1

ARTYKUŁY

Stróżyński, Mateusz. W ciele czy poza ciałem? Relacja kontemplacji do zmysłów w filozofii Plotyna. 7

Badura, Grażyna. O społecznych źródłach kryteriów racjonalności nauki. 27

Ambrożewicz, Zbigniew. Jaźń "uboga" a jaźń "bogata". O dwóch formach indywidualizmu. 41

Rarot, Halina. Rosyjskie prefiguracje myśli postsekularnej (M. Bierdiajew i I.A. Iljin). 67

Piechaczek, Sławomir. Emila Ciorana Bóg, który "jest, nawet jeśli go nie ma". 81

PRZEKŁADY

Pacewicz, Artur. Galena Subfiguratio empirica i filozoficzny spór o charakter medycyny. 95

Galen z Pergamonu, Zarys empiryzmu. 99

POLEMIKI I RECENZJE

Chmielewski, Adam. Poszerzanie wspólnoty moralnej. [Rec. Grzegorz Francuz, Strategie przypisywania statusu moralnego istotom żywym]. 121

Krasicki, Jan. Logos większy niż ratio. [Rec. Kita, Marek. Logos większy niż ratio. Dwa świadectwa chrześcijańskiego modelu racjonalności u progu epoki współczesnej]. 125

Wyborski, Jakub. Współczesna interpretacja filozofii Williama Jamesa. [Rec. Gutowski, Piotr. Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa]. 133

Nalichowski, Jakub. O meandrach tworzenia wartości dodatkowej we współczesnym kapitalizmie. Na marginesie książki Marka Łagosza Marks. Praca i czas. [Rec. Łagosz, M. Marks. Praca i czas. Wartość czasu w ekonomii i moralności]. 145

Sikora, Marek. Pytanie o społeczne konsekwencje wytworów nauki i technologii. [Rec. Bińczyk, Ewa. Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki]. 161

Studia Philosophica Wratislaviensia IX, 2

ARTYKUŁY

Rasiński, Lotar. Wittgenstein, konserwatyzm i możliwość krytyki. 7-

Rogoza, Monika. Quine i Winch wobec tezy o wielu różnych racjonalnościach. 21-

Markiewka, Tomasz Szymon. Rola filozofii we współczesnych demokracjach zachodnich Analiza tez Richarda Rorty’ego. 35-

Rosiak, Marek. Analiza ontologii faktów w "Traktacie logiczno-filozoficznym" Wittgensteina. 53-

Wendland, Michał. Geneza konstruktywizmu: interpretacje i spory. 67-

Trochimska-Kubacka, Beata. Filozoficzny rodowód estetyki Heinricha Wölfflina. 83-

PRZEKŁADY

Remisiewicz, Łukasz. Emotywizm według Ayera. 105-

Ayer, Alfred Jules. Krytyka etyki. 111

POLEMIKI I RECENZJE

Chmielewski, Adam. Poszerzanie wspólnoty moralnej. [Rec. Herer, Michał. Filozofia aktualności Za Nietzschem i Marksem]. 123

Herer, Michał. O filozofii aktualności. 135

Rosiak, Marek. W kwestii pojęcia rozciągłości (w nawiązaniu do artykułu Tomasza Kąkola). 143

Leszczyński, Damian. Kant, filozofia i nauka Uwagi na marginesie artykułu Tomasza Kąkola. 147

Sikora, Marek. Problem wspomagania komputerowego badań eksperymentalnych. [Rec. Leciejewski, Sławomir. Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych. Studium metodologiczno-filozoficzne]. 155

Skorupka, Alfred. Zagadnienia filozofii cywilizacji u Francisa Fukuyamy. [Rec. Fukuyama, Francis. Historia ładu politycznego]. 161

Tajer, Cezary J. Epistemologiczne refleksje nad problemami współczesnej techniki. [Rec. Wierzbicki, Andrzej P. Techne: Elementy niedawnej historii technik informacyjnych i wnioski naukoznawcze]. 169

Studia Philosophica Wratislaviensia IX, 3

MICHAIŁ BAKUNIN 1814-1876. W dwusetną rocznicę urodzin

Uglik, Jacek. Michał Bakunin a krytyczna krytyka Isaiaha Berlina

Dobieszewski, Janusz. Bakunina ćwiczenie z dialektyki Hegla

Augustyn, Leszek. Od Boga ku światu, ku wolności. Ateizm Michała Bakunina

Grzybowski, Andrzej. Maciej Łagodziński, O pocieszeniu, jakie daje niekonkluzywność

McLaughlin, Paul. Bakunin i Comte

Krasicki, Jan. Sięgać niemożliwego. O trylogii Antoniego Kamińskiego

ARTYKUŁY

Remisiewicz, Łukasz. Definicja funkcjonalna w socjologii religii

Głąb, Anna. Powieść Jane Austen "Mansfield Park" jako "paradygmat moralnej aktywności"

PRZEKŁADY

Komorowska, Joanna. Egzegeta i jego nauka: Filoponosa wstęp do egzegezy traktatu "O duszy"

Jana z Aleksandrii wskazówki co do lektury Arystotelesowego O duszy oparte na wykładach Ammoniosa, syna Hermeiasa, i spostrzeżeniach w��asnych

POLEMIKI I RECENZJE

Chmielewski, Adam. Pesymistyczni reformatorzy. [Rac. Grabowska, Barbara. Samotny egoista czy odpowiedzialny obywatel]

Drohomirecki, Andrzej. Filozofia nieobecności. [Rec. Wunenburger. Jean-Jacques. Filozofii obrazów]

Studia Philosophica Wratislaviensia IX, 4

Z PUNKTU WIDZENIA LOGIKI

Tuziak, Roman. Z punktu widzenia logiki. 7

Łukowski, Piotr. Zdania kłamcy i prawdomówcy w klasycznych logikach prawdy oraz fałszu. 13

Magner, Elżbieta. Przysłowia a maksymy konwersacyjne. 31

Mirek, Ryszard. System logiczny oparty na geometrii Piera Della Francesca. 37

Selinger, Marcin. Argumenty kondukcyjne. 55

Skura, Tomasz. Dowodzenie i odrzucanie. 65

Skowron, Bartłomiej. O kombinacyjnej topo-ontologii. 71

Tuziak, Roman. Maksymalne logiki tolerujące sprzeczność. 83

Żukowski, Bartosz. Analiza szczególnego przypadku zdań sprzecznych w logice klasycznej z implikacją treściową. 91

ARTYKUŁY

Ziemińska, Renata. Pragmatyczna niespójność sceptycyzmu Sekstusa Empiryka. 109

Nalichowski, Jakub. O praktycznej konsekwencji teoretycznej niekonsekwencji projektu filozofii krytycznej Kanta. 125

Moryń, Mariusz. Człowiek jako istota patyczna. O antropologicznym wymiarze nowej fenomenologii Hermanna Schmitza. 143

PRZEKŁADY

Sytnik-Czetwertyński, Janusz. Problem eteru w nowożytnej filozofii przyrody. 155

Newton, Isaac. O naturze powietrza i eteru. 161.

RECENZJE

Krasicki, Jan. Czy zło jest w nas, czy między nami? Józef Tischner i problem zła. 171

Dombrowski, Maciej. Emergentyzm w filozofii biologii. 177

Kąkol, Tomasz. Ku Całości. 183

Studia Philosophica Wratislaviensia. Numer Specjalny

OBECNOŚĆ FILOZOFII, red. Chmielewski, A.; Konik, R.; Leszczyński, D.; Pacewicz A.

Obecność filozofii. 9-

Chmielewski, Adam. Do czego potrzebna jest filozofia. 15-

Skowron, Bartłomiej. Sokratesowa obrona filozofii. O ospałych i zmęczonych filozofach oraz rozkosznej, żywej i spontanicznej filozofii. 33-

Szlachcic, Krzysztof. Kilka uwag z myślą o rozważających studiowanie filozofii. 47-

Konik, Roman. O pięciu mitach związanych z edukacją filozoficzną. 59-

Głowala, Michał. Pytania filozoficzne, czyli pochwała naiwności. 75-

Leszczyński, Damian. Teraźniejszość i przyszłość filozofii. 89-

Studia Philosophica Wratislaviensia. Supplementary Volume, English Edition 2014

CONTENTS

Domaradzki, Mikołaj. Chryspippus on the Hierogamy of Zeus and Hera. 7

Ochman, Katarzyna. How Defeat a Bull? On Aulus Gellius’ Noctes Atticae XVII 20. 13

Walerich, Elżbieta. The Character of Cognition in Henri Bergson’s Theory. 23

Magdziak, Marek. Modal ontologic. 37

Kulczycki, Emanuel. Development of Scholarly Communication. Philosophical Approach to the Communication History. 51

Lisowska, Urszula. The Arts and the Promotion of Capabilities Approach in Times of Crisis. Martha Nussbaum’s Philosophy from the Perspective of Political Aesthetics. 65

Chmielewski, Adam. Human Capabilities in Contemporary Cities. The Urban Social Engineering and its Limits. 89

Błocian, Ilona. The Psychoanalytical Interpretations of the Myth. 105

Studia z Filozofii Polskiej t. 9

Studia z Historii Filozofii Vol 5, No 1

PRZEKŁADY

Hume, David. O pieniądzu. Grzeliński, Adam (tłum.). 9-20

Kant, Immanuel. Opus postumum. Zbiór IV, luźna karta 25, strona 1. Kupś, Tomasz (tłum.).  21-32

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Chodani, Jan Kanty Kalist. Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe. 35-42

ROZPRAWY

Michalski, Karol. Fenomenologia na drodze myślowej Martina Heideggera. 45-58

Żelazny, Mirosław. Das Problem der Sitten im Licht der slavischen Sprachen. 59-67

Pomiankiewicz, Łukasz. Obecność Innego jako ontologiczna i etyczna granica wolności w Bycie i nicości Jeana-Paula Sartre’a. Kategoria odpowiedzialności a zasady komunitaryzmu. 69-93

Rogalski, Michał. Marian Zdziechowski a Katolická moderna. Na tropie związków polskiego i czeskiego modernizmu katolickiego. 95-109

Szocik, Konrad. Krytyka religii pozytywnej w filozofii Hegla. 111-123

Kupś, Tomasz. Die erste Versuch, die Kantische Religionsphilosophie in Polen zu verbreiten. 125-140

Kondrat, Aleksandra. Pogranicza psychologii sukcesu, czyli zdrowe podejście do rozporządzania czasem. 141-155.

RECENZJE

Chojnacka, Marta Agata. [Rec. Janicaud, Dominique. La phénoménologie dans tous ses états. Le tournant théologique de la phénoménologie française suivi de La phénoménologie éclatée]. 159-162

Kolasa, Dawid. [Rec. Karl Jaspers: Człowiek w epoce przełomu. Piecuch, Czesława (red.)]. 163-173

Prus, Paulina. [Rec. Niżyński, Wacław. Dziennik]. 175-181

Michalski, Karol. [Rec. Die Geschichte des philosophischen Begriffs der Wahrheit. Enders, Markus und Schaif, Jan (wyd.)]. 183-187.

Studia z Historii Filozofii Vol 5 No 2

PRZEKŁADY

Hume, David. O koalicji partii. Grzeliński, Adam i Wawrzonkowski, Krzysztof (tłum.). 9-16

Kant, Immanuel. Opus postumum [Zbiór IV, Oktaventwurf]. Kupś, Tomasz (tłum.). 17-30

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Michał Twaróg z Bystrzykowa. Questiones veteris ac nove logice cum resolutione textus aristotelis clarissima ad intentione[m] doctoris Scoti. Lisecka, Magdalena (tłum. i oprac.). 33-70.

Brodziński, Kazimierz. Sztuki piękne. Kaśkiewicz, Kinga (oprac.). 71-90

ROZPRAWY

Dietzsch, Steffen. "Czy krzyż jest argumentem?" Odpowiedź Fryderyka Nietzschego na Golgotę. Marciniak, Milena (tłum.). 93-110

Orchovska, Ludmiła. Rola mass mediów w kulturze społeczeństwa jednowymiarowego Herberta Marcusego. Kupś. Tomasz(tłum.). 111-122

Pakalski, Dariusz. Selbstwiderspruch und Synthese. "Der Zauberberg" Thomas Manns als Suche nach deutscher Identität. 123-134.

Pacholik-Żuromska, Anita. Dimensionen des Verstehens. 135-150

Pełka, Marcin. O niesłusznej niechęci Zdziechowskiego do Nietzschego. 151-166

Chojnacka, Marta Agata. Emocja, percepcja i wyobraźnia jako rodzaje świadomości bezrefleksyjnej w filozofii Jeana Paula Sartre’a. 167-179

RECENZJE

Michalski, Karol. [Rec. Die Geschichte des philosophischen Begriffs der Wahrheit. Enders, Markus und Schaif, Jan (wyd.)]. 183-188

Chojnacka, Marta Agata. [Rec. Worms, Frédéric. La philosophie en France au XXe siècle. Moments]. 189-192

Wawrzonkowski, Krzysztof.  [Rec. Klemme, Heiner F. Oblicza wolności. Studia z praktycznej filozofii Kanta i jej historii]. 193-196

Kaśkiewicz, Kinga. [Rec. Hogarth, William. Analiza piękna]. 197-199.

Studia z Historii Filozofii Vol. 5 No 3

PRZEKŁADY

Kant, Immanuel. Opus postumum. Kupś, Tomasz (tłum.). 9-34

Leibniz, Gotfryd Wilhelm. Rozprawa metafizyczna o zasadzie indywiduacji. Gliński, Tomasz (tłum. i oprac.). 35-51

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Brodziński, Kazimierz. O imaginacji; O czuciu. Kaśkiewicz, Kinga (oprac.). 55-86

ROZPRAWY

Lipka, Krzysztof. Struktury muzyczne a struktury matematyczne. Dyskusja z Michałem Hellerem. 89-104.

Lajus, Emmanuel. Aion i osobliwości wydarzenia. 105-114.

Noras, Andrzej. O badaniach recepcji filozofii Kanta. 115-128.

Grygianiec, Mariusz. Anioł Dowigird wobec filozofii Kanta. 129-144.

Szyrwińska, Anna. Z badań nad filozofią Kanta w kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej: Hersz Bad o teorii Kanta-Laplace’a. 145-161.

Fedyniuk, Adam. Ogólny schemat przyczynowej teorii manipulacji według Jamesa Woodwarda. 163-178.

RECENZJE

Pełka. Marcin. [Rec. Piotr Łuków, Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia]. 181-186.

Kondrat, Aleksandra. [Rec. Domańska, Ewa. Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej]. 187-197.

Karol Michalski. [Rec. Heidegger Handbuch. Leben - Werk - Wirkung. Dieter Thomä (Hrsg,)]. 199-208.

Kolasa, Dawid. [Rec. Król, Remigiusz. Geneza człowieka jako jednostki według Karla Jaspersa]. 209-218.

Studia z Historii Filozofii Vol. V, No 4

PRZEKŁADY

Kant, Immanuel. Opus postumum (XXI 3-37). Kupś, Tomasz (tłum.). 9-36

Hume, David. O procencie. Grzeliński, Adam i Wawrzonkowski, Krzysztof (tłum.). 37-48

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Bad, Hersz. Czy Schopenhauer był filozofem? Szyrwińska, Anna (oprac.). 50-89

Brodziński, Kazimierz. Pojedyncze myśli o piękności. Ogrody. Rzeźba. Malarstwo. Kaśkiewicz. Kinga (oprac.). 91-123

ROZPRAWY

Jakapi, Roomet. Samuel Colliber on the Soul and Immortality. 127-147

Szymańska-Lewoszewska, Marta. Berkeley’s Theodicy in A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge (1710). 149-160

Kucner, Andrzej; Wacławik, Beata. Kantiana w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie - raport z badań. 161-184

Kubalica, Tomasz. Johannes Volkelt i Mścisław Wartenberg - neokantowska filozofia Kanta w Polsce. 185-204

Musioł, Anna. Mścisława Wartenberga wykładnia metafizyki w perspektywie filozofii Immanuela Kanta. 205-225

Michalski, Karol. Formalne wskazanie jako zasada metodyczna w myśleniu hermeneutycznym Martina Heideggera. 227-251

Pietrzak, Marcin. Machiavellego rozumienie dobra i zła. 253-270

RECENZJE

Benisz, Henryk. [Rec. Kucner, Andrzej. Nihilistyczny zwrot w filozofii. Źródła - Nietzsche - Ujścia].  273-282.

Chojnacka, Marta Agata. [ Rec. Wójs, Paweł. Rozum w filozofii egzystencji].  283-287

Lisecka, Magdalena. [Rec. Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna wraz z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945. Kopciuch, Leszek (red.)]. 289-303.

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu t. 8

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Volume 36

Budzynska, Katarzyna; Eemeren, Frans H. van; Koszowy, Marcin. Preface: From Pragmatics and Dialectics to Argument Studies. 7-

Searle, John R. The Structure and Functions of Language. 27-

Henkemans, A. Francisca Snoeck. Speech Act Theory and the Study of Argumentation. 41-

Andone, Corina. Maneuvering with the Burden of Proof: Confrontational Strategies in Dealing with Political Accountability. 59-

Goodwin, Jean. Conceptions of Speech Acts in the Theory and Practice of Argumentation: A Case Study of a Debate About Advocating. 79-

Simons, Peter. Linguistic Complexity and Argumentative Unity: A Lvov-Warsaw School Supplement. 101-

Mackenzie, Jim. From Speech Acts to Semantics. 121-

Jacquette, Dale. Collective Referential Intentionality in the Semantics of Dialogue. 143-

Botting, David. Without Qualification: An Inquiry Into the Secundum Quid. 161-

Wells, Simon. Supporting Argumentation Schemes in Argumentative Dialogue Games. 171-

Lewiński, Marcin. Argumentative Polylogues: Beyond Dialectical Understanding of Fallacies. 193-

Laar, Jan Albert van. Motivated Doubts: A Comment on Walton’S Theory of Criticism. 221-

Szymanek, Krzysztof. Justification and Argumentation. 231-

Forgács, Gábor. Strategic Manoeuvring and the Selection of Starting Points in the Pragma-Dialectical Framework. 241-

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Volume 37

Burns, Tom; Roszkowska, Ewa; des Johansson, Nora Machado. Distributive Justice: From Steinhaus, Knaster, and Banach to Elster and Rawls - The Perspective of Sociological Game Theory. 11-

Echaust, Krzysztof. How Firms Can Hedge Against Market Risk. 39-

Garcez, Thalles V.; Szufel, Przemyslaw. Multidimensional Risk Management for Underground Electricity Networks. 51-

Jamróz, Paweł; Koronkiewicz, Grzegorz. The Occurrence of the Day-of-the-Week Effects on Polish and Major World Stock Markets. 71-

Kacprzak, Dariusz; Kosiński, Witold. Optimizing Firm Inventory Costs as a Fuzzy Problem. 89-

Krasuski, Adam; Kreński, Karol. Decision Support System for Blockage Management in Fire Service. 107-

Kuzelewska, Urszula. Clustering Algorithms in Hybrid Recommender System on Movie Lens Data. 125-

Łapczyński, Mariusz; Jefmański, Bartłomiej. Number of Clusters and the Quality of Hybrid Predictive Models in Analytical CRM. 141-

Perło, Dorota. Environmental Quality as a Decisive Variable in Shaping Regional Development Policy. 159-

Piasecki, Krzysztof. On Imprecise Investment Recommendations. 179-

Roszkowska, Ewa; Wachowicz, Tomasz. The Multi-Criteria Negotiation Analysis Based on the Membership Function. 195-

Sokołowska, Dorota. Market Basket Analysis as a Support Tool for The Management of Public Transport. 219-

Szopa, Marek. Equitable Distribution in a Three Players Problem. 239-

Wnorowski, Henryk. Assorted Methods of Making of Pricing Decisions in an Enterprise. 253-

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Volume 38

Balcha, Ejarra Batu. Functional Inter-Textuality in the Spoken and Written Genres of Legal Statutes: A Discursive Analysis of Judge’S Summing-Up and Lawyers’ Closing Arguments in Adama High Criminal Court. 7-

Bilová, Štĕpánka. English for International Trade Law. 27-

Chovancová, Barbora. Needs Analysis and Esp Course Design: Self-Perception of Language Needs Among Pre-Service Students. 43-

Dobrić, Katja. The Future Of Court Interpreting In Croatia. 59-

Dzięcioł-Pędich, Agnieszka. Business English in the Eyes of Economics and Management Students at the University of Białystok. 83-

Gortych-Michalak, Karolina. Performatives in Cypriot, Greek and Polish Texts of Normative Acts. A Comparative Study. 103-

Kraśnicka, Izabela. Living or Dead? Specifics of the Language of the Second Amendment to the U.S. Constitution. 123-

Křepelka, Filip. Dominance of English in the European Union and in European Law. 137-

Unity in Diversity. The Language Policy of the European Union. 151-

 Matulewska, Aleksandra. In Quest of Sufficient Equivalence. Polish and English Insolvency Terminology in Translation. a Comparative Study. 167-

Sierocka, Halina. Cultural Dimensions Of Legal Discourse. 189-

Strębska, Katarzyna. Waging Wars with Words - Libel and Slander in the Polish Statutory Law and English Common Law. 197-

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Volume 39

Milewska, Anna Justyna; Jankowska, Dorota; Citko, Dorota; Więsak, Teresa; Acacio, Brian; Milewski, Robert. The Use of Principal Component Analysis and Logistic Regression in Prediction of Infertility Treatment Outcome. 7-

Topczewska, Magdalena; Sawicka-Żukowska, Małgorzata; Krawczuk-Rybak, Maryna. Statistical and Multidimensional Body Composition Parameter Analysis in Young Childhood Cancer Survivors. 25-

Gniadek, Agnieszka; Chmiel, Izabela; Górkiewicz, Maciej. Multi-criteria Ranking Under Pareto Inclusive Criterion of Preference: An Application in Ranking Some Fungi Species with Respect to Their Toxicity. 43-

Genowska, Agnieszka; Jamiołkowski, Jacek; Zalewska, Magdalena; Rodakowska, Ewa; Kurpiewska, Kamila; Szpak, Andrzej; Maciorkowska, Elżbieta. The Use of Joinpoint Regression Analysis in the Mortality Study of Developmental Age Population in the Podlaskie Voivodeship, 2003-2012. 53-

Malinowski, Paweł; Milewski, Robert; Ziniewicz, Piotr; Milewska, Anna Justyna; Czerniecki, Jan; Wołczyński, Sławomir. The Use of Data Mining Methods to Predict the Result of Infertility Treatment Using the IVF ET Method. 67-

Zalewska, Magdalena; Jamiołkowski, Jacek; Genowska, Agnieszka; Rodakowska, Ewa; Szpak, Andrzej; Maciorkowska, Elżbieta. Application of Cluster Analysis in Assessment of Dietary Habits of Secondary School Students. 75-

Górkiewicz, Maciej. Using the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) to Classify Participants of a Questionnaire Survey with Regard to Their Individual Inclination to Respond at Random. 89-

Kołodziejczak, Barbara; Roszak, Magdalena; Kowalewski, Wojciech; Ren-Kurc, Anna. Educational Multimedia Materials in Academic Medical Training. 105-

Półjanowicz, Wiesław; Roszak, Magdalena; Kowalewski, Wojciech; Kołodziejczak, Barbara. Using a Virtual Learning Environment as a Key to the Development of Innovative Medical Education. 123-

Szynkiewicz, Piotr; Iltchev, Petre; Piechota, Anna; Sierocka, Aleksandra; Marczak, Michał. Diagnosis-Related Groups (DRG) and Hospital Business Performance Management. 143-

Kaleta, Agata Lisiewicz; Sierocka, Aleksandra; Iltchev, Petre; Marczak, Michał. Managing the Risk of Adverse Events Using the Example of a Hospital in Wroclaw. 155-

Woźniak, Bożena; Sierocka, Aleksandra; Iltchev, Petre; Marczak, Michał. Differences in Financing of Admission Rooms (ARs) and Hospital Emergency Rooms (ERs) Between the Years 2013 and 2014, Using an Example of a Lodz Municipal Hospital. 167

Sztuka i Filozofia nr 44

DISCUSSION ON "CRITICISM AND INTERPRETATION" by Noël Carroll

Puolakka, Kalle. The Relevance of Authorial Intentions

Davies, Stephen. Modest Actual Mentalism: Questions and Comments

Freeland, Cynthia. Abductive Reasoning, Intentionalism and Meanings in Artwork

Schellekens, Elisabeth. The End of Artistic Meaning?

Manresa, Gemma Argüello. Noël Carroll’s Modest Actual Mentalism

Auxier, Randall. Virtual Intentionalism or Actual Intentionalism?

Carroll, Noël. Criticism and Interpretation Redux: Responses to My Commentators

ARTICLES

Verstegen, Ian. A Functional Theory of Post-Modern Art

Winnicka-Gburek, Joanna. Personalist Art Criticism - an Outline of a Concept

Chachulski, Jakub. Historically Informed Performance a pytanie o historycyzm w muzyce

INTERVIEWS

Art Is not a Commodity. An Interview with Mirosław Jasiński, Director of the City Gallery in Wrocław, by Ewa D. Bogusz-Boltuc

RECENZJE

Michalski, Karl. Heidegger’s hut

Chrześcijańska, Martyna. Contemporary towers of Babel. International project of the encyclopedic palace as spatialization form

Sztuka i Filozofia nr 45

CREATION BETWEEN ONE AND MANY

Miller, Mara. I let the piece sing its own stories: Post-Modern Artistic Inspiration

Justo, José Miranda. Singularity, Universality and Inspiration in their Relation to Artistic Creation

Whitehead, Derek. Inspiration, Kenosis, and Formative Thinking about Art

CREATION BETWEEN PAST AND PRESENT

Auxier, Randall E. Image and Act: Bergson’s Ontology and Aesthetics

Doorman, Maarten. The Inescapable Inspiration of the Artist: Imagination

Maftei, Ştefan-Sebastian. Cosmopolitanism and Creative in the Romanian avant-garde: The First Two Years of the Contimporanul Movement (1922-1923)

Kandić, Aleksandra. Predrag Milosavljević: World as an Artwork: Aesthetic, Artistic and Mathematical Aspects of Plato’s Cosmology

Lange, Magdalena. Artists in White. The Bio-Creation of Art

REVIEWS AND NOTES ON BOOKS

Mahr. Peter. Televisionary Moholy-Nagy. A Review of the Reprint of telehor from 1936

Schollenberger, Piotr. Traces of Real Presence. Jean-Luc Marion on the Origins of Courbet’s Painting

Toczyski, Piotr. The "Re-Mythologizing" of Wisdom: on the Margins of the New Edition of Hanna Malewska’s "The Tale of Seven Wise Men"

Kofin, Ewa. Radio Music Lessons with Piotr Orawski

Tekstoteka Filozoficzna nr 3

Tekstoteka Filozoficzna Wydanie specjalne nr 1S

PHILOSOPHIE UND BILDUNG

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 54

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 55

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 56

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 57

NAUKA I RELIGIA

Zagadnienia Naukoznawstwa t. L, z. 1 (199)

Kawalec, Paweł. Metody mieszane w kontekście procesu badawczego w naukoznawstwie

Michalska, Anna. Reguły metodologiczne - komunikacyjne akty mowy czy perlokucje?

Sagan, Dariusz. Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia jako metodologiczna podstawa teorii inteligentnego projektu

Kawalec, Anna. [Rec. Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych. Mrozowicki, Adam; Nowaczyk, Olga; Szlachcicowa, Irena (red.)].

Kawalec, Paweł. [Rec. Hardt, Łukasz. Studia z realistycznej filozofii ekonomii].

Kawalec, Paweł. [Rec. 2012, Carnap’s Ideal of Explication and Naturalism, Pierre Wagner (red.).

Zagadnienia Naukoznawstwa t. L, z. 2 (200)

Rogińska, Maria. "Podwójna gra". O przydatności koncepcji NOMA w socjologii religii

Bombała, Bronisław. Prakseologia fenomenologiczna

Kubiak, Adam P. A Frequentist Solution to a Manifestation of Lindley & Phillips’ Stopping Rule Problem in Ecological Realm

Lipski, Piotr. [Rec. Carnap, Rudolf. Logiczna struktura świata. Kawalec, Paweł (tłum.)].

Kawalec, Paweł. [Rec. Briggle, A.; Mitcham, C. Ethics and Science].

Frączek, Renata. Sprawozdanie: Konferencje naukowe poświęcone tematyce informacji naukowej.

Zagadnienia Naukoznawstwa t. L, z. 3 (201)

Żegleń, Urszula. Przedmowa

Kawalec, Paweł. Edytorial: Debaty podczas konferencji "Finansowanie projektów badawczych w Polsce - teoria i praktyka"

Pacholski, Leszek; Grabarczyk, Leszek; Jabłecka-Prysłopska, Julita; Jajszczyk, Andrzej; Jóźwiak, Janina; Maciejewska, Magdalena; Żylicz, Maciej. Sesja panelowa: Wyzwania stojące przed systemem finansowania nauki w Polsce

Okoń-Horodyńska, Ewa; Dietl, Tomasz; Kancewicz-Hoffman, Nina; Koteja, Paweł; Liana, Marcin; Nawotka, Krzysztof; Życzkowski, Karol. Sesja panelowa: "Peer review" - jak zapewnić trafność selekcji najlepszych projektów badawczych?

Karoński, Michał. Zamknięcie obrad

Kiebzak-Mandera, Dorota. Podsumowanie debat z aktualnej perspektywy koordynatorki dyscyplin w Narodowym Centrum Nauki.

Zagadnienia Naukoznawstwa t. L, z. 4 (202)

WHAT DOES IT MEAN THAT SCIENCE SEEKS THE TRUTH? A debate on the pragmatic account of scientific truth

Hetmański, Marek. Why Truth Still Matters in Science and Philosophy? 257

Frápolli, Maria J. No Miracles. What Does it Mean that Science Seeks the Truth? 263

Kawalec, Paweł. Is Truth Perspectival in Science? Viability of Pragmatic Account of Scientific Truth for Mixed-Methods Research. 281

Nowakowski, Andrzej. Realism, Anti-Realism and Truth. 291

Gurczyńska-Sady, Katarzyna. Do Scientists Seek the Truth? 301

Brożek, Anna. Historia muzyki oczyma metodologa. 313

Kawalec, Anna. Performance Philosophy - dyscyplina wiedzy o sprawcy. 321

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Dąbrowski, Andrzej. [Rec. Hetmański, Marek. Epistemologia informacji oraz Theories of Information, Communication and Knowledge. Ibekwe-SanJuan, Fidelia & Thomas M. Dousa (red.)]. 333

KRONIKA

Kubiak, Adam P. Sprawozdanie z: 5th Salzburg Conference for Young Analytic Philosophy, SOPhiA 2014, 4-6 września 2014, Salzburg. 341.