POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2016


strona główna

polskie czasopisma filozoficzne
polskie książki filozoficzne
polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Analiza i Egzystencja nr 33

Kruszelnicki, Michał. "Bardzo nieliczni czują, że ich życie nie jest życiem, lecz śmiercią". F. Dostojewski i L. Szestow wobec idei szczęścia i egzystencjalnej satysfakcji.

Kamińska, Sonia. De Anima Arystotelesa oczami Franza Brentano. Budowa ludzkiej duszy na podstawie Die Psychologiedes Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom nous poietikos oraz w kontekście pozostałych prac ze zbioru Aristotelica

Kozanecka-Dymek, Anna. Logika miejsca i jej zastosowania w analizie niektórych rozumowań prawniczych.

Jarocki, Jacek. Bertranda Russella koncepcja monizmu neutralnego.

Staśkiewicz, Hubert. Korzenie myśli libertariańskiej.

RECENZJE

Klonowski, Mateusz. Rozumowanie Mistrza a determinizm. [Rec. Jarmużek, Tomasz. Jutrzejsza bitwa morska. Rozumowanie Diodora Kronosa].

Rynkiewicz, Kazimierz. O chrześcijaństwie u C. G. Junga w perspektywie interdyscyplinarnej. [Rec. Machoń, Henryk. Das Christentum bei C. G. Jung. Philosophische Grundlagen, psychologische Prämissen und Konsequenzen für die therapeutische Praxis].

Analiza i Egzystencja nr 34

Grygianiec, Mariusz. Argumenty na rzecz nieredukcyjnego ujęcia tożsamości osobowej. 5-

Walczak, Monika. Intuition and Insight. The Analysis of their selected features with reference to Bernard Lonergan position. 29-

Chrudzimski, Arkadiusz. Neutralność światopoglądowa. 45-

Glinkowski, Witold P. Problem sceny w Tischnerowskiej filozofii dramatu. 71-

Szkaradnik, Katarzyna. Człowiek w imperium czasu, sens w imperium znaków. Hermeneutyka a sens historii. 91-

Smolak, Maciej. Czy przyjaźń etyczna nie jest przyjaźnią pozorną? - rozważania wokół drugiego rozdziału siódmej księgi Etyki. 111-

Analiza i Egzystencja nr 35

Amir, Lydia. Shaftesbury as a Popperian: critical rationalism before its time? Part I. 5-

Rutkowski, Mirosław. Czy istnienie może być lepsze albo gorsze od nieistnienia? Część I: Ustalanie wartości w ramach dobrostanu. 23-

Gurczyńska-Sady, Katarzyna. Sfera niczyja jako źródło życia psychicznego: Nietzsche, Scheler, Wittgenstein, Goffman. 45-

Gomułka, Jakub. Podmiot jako wewnętrzny biegun symbolizmu. icznego". 69-

Zięba, Paweł. Dysjunktywizm i natura percepcyjnej relacji. 87-

Dąbrowski, Andrzej. Czy emocje mogą być racjonalne? Analiza wybranych aspektów filozofii emocji Ronalda de -

Analiza i Egzystencja nr 36

Amir, Lydia. Shaftesbury as a Popperian: critical rationalism before its time? Part II. 5-

Rutkowski, Mirosław. Czy istnienie może być lepsze albo gorsze od nieistnienia? Część II: Wartości osobowe a obiektywne racje moralne. 25-

Szaj, Patryk. Zwierzę jako absolutny Inny - otwieranie nie/możliwości. 53-

Gruntkowska, Dominika. Jak czytać/pisać historię? Wobec sztuki, literatury i przeżycia. 73-

Kalita, Cezary. "Bezstronny obserwator" Adama Smitha a neutralne kryteria oceny w etyce społecznej. 93-

Piotrowski, Piotr. (Nie)obiektywna podmiotowość. 113-

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol.

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 1(12)

ARTYKUŁY

Dębski, Bartłomiej. Różne teksty - podobna wykładnia. Interpretacja prawa a interpretacja Biblii.

Goździalski, Krzysztof. Prawo jako przedmiot kulturowy w filozofii prawa Carlosa Cossio.

Kmieciak, Błażej. Konflikt pomiędzy lekarzem i pacjentem: próba diagnozy, propozycje "leczenia".

Piekarczyk, Sławomir. Wpływ redukcji dysonansu poznawczego na treść prawa pozytywnego. Eufemizmy.

Skoczeń, Izabela. Czy modny i sprawiedliwy mogą mieć ze sobą coś wspólnego? - czyli kilka słów o thick terms, thick concepts oraz thick properties.

Widłak, Tomasz. Filozofia prawa międzynarodowego Ronalda Dworkina.

SPRAWOZDANIA

Zomerski, Wojciech. 25 Years After the Transformation: Law and Legal Culture in Central and Eastern Europe Between Continuity and Discontinuity", Brno, Republika Czeska, 16-17.04.2015 r.

Krotoszyński, Michał. VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa "Wymiary prawa", Poznań, 6-9.09.2015 r.

Janas, Krzysztof. "Macieja Zielińskiego koncepcja wykładni prawa" - Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dedykowana Profesorowi Maciejowi Zielińskiemu, Uczonemu i Nauczycielowi, Poznań, 19.10.2015 r.

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 2(13)

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej vol. 61

Fattal, Michel. Sur le Bien dans le Phédon de Platon

Nerczuk, Zbigniew. Koncepcja "zwolenników zmienności" w Platońskim Teajtecie i jej recepcja w myśli greckiej

Jakubczak, Marzenna. Doświadczenie źródłowe z perspektywy klasycznej filozofii indyjskiej (sāṃkhya-yoga)

Tiuryn, Tomasz. Forma, natura, ogólność. Aleksandra z Afrodyzji koncepcja uniwersaliów

Lee, Gregory W.; Dupont, Anthony. Augustine’s Two Cities Revisited. Contemporary Approaches to De civitate Dei

Otisk, Marek. Essentia and Substantia in the Trinitarian Dispute of Roscelin of Compiegne and Anselm of Canterbury

Świtkiewicz-Blandzi, Agnieszka. Metafizyczna struktura świata Pseudo-Dionizego w Triadach Grzegorza Palamasa

Čížek, Jan. The Concept of Panaugia according to Francesco Patrizi and John Amos Comenius

Guczalska, Katarzyna. Rozdział kościoła od państwa w ujęciu Hegla

Mazur, Joanna. Na tropie formacji - po śladach "formacji". Analiza koncepcji formacji intelektualnej w Granicach historyczności Barbary Skargi

Sikora, Marek. Evolution of Polish Marxist Thought on the Example of the Philosophy of Leszek Kołakowski

Przanowska, Małgorzata. Verbum interius jako fundujące doświadczenie hermeneutyki filozoficznej. Zarys dyskusji

ARYSTOTELES 2400 LAT

Bastit, Michel. Etre et activité selon Aristote

Blandzi, Seweryn. Aristotle’s prote philosophia: Metaphysics, Ontology, Theology or Methodology?

Laskowska, Anna Maria. The Aristoxenian Theory of Soul as Harmony

Seitter, Walter. Accidentalism in Aristotle? Poetics and Ontology

Najdek, Kamila. Aristoteles in Nietzsches Rhetorik-Vorlesungen: Eine kritische Rückkehr zu antiken Quellen

Leśniewski, Norbert. Retoryka i Etyka Nikomachejska Arystotelesa w interpretacji Heideggera

PRZEKŁADY

Smolak, Maciej. Drugi rozdział siódmej księgi Etyki eudemejskiej (EE VII.2 1235b13-1238b14). Wprowadzenie

Arystoteles. Drugi rozdział siódmej księgi Etyki eudemejskiej (EE VII.2 1235b13-1238b14). Smolak, M. (tłum.).

Arystoksenos z Tarentu, Elementy rytmu. Laskowska, A. M. (tłum.).

Ruszczyński, Jacek. Komentarz do przekładu wybranych tekstów filozoficznych Wiktoryna: Jak w Bogu możliwe jest zrodzenie? Manifestacja Boga jako Formy.

Mariusz Wiktoryn. Wybór tekstów filozoficznych. Sprawcze działanie i forma. Ruszczyński, Jacek (tłum.).

Proklos. Teologia Platona, księga II, 1. Komorowski, M. (tłum.); Blandzi, Seweryn (współpr.).

RECENZJE

Blaszke, Marek. Wolter dalej żywy

Rolewski, Jarosław. Ernst Cassirer i jego fenomenologia

Lewicka-Strzałecka, Anna. Wizja nieustannej profesjonalizacji

Argument: Biannual Philosophical Journal vol. VI, nr 1

AKADEMICKIE RELIGIOZNAWSTWO W AZJI POŁUDNIOWEJ - PAMIĘCI PROFESORA JOSEPHA T. O'CONELLA

Jakubczak, Marzenna. Introduction to the issue.

Mukherjee, Asha. Foreword to special volume in the memory of Professor Joseph T. O’Connell.

Sander, Åke. A brief overview of the research interest and works of Joseph T. O’Connell.

Hussain, Amir. Professor Joseph T. O’Connell: A remembrance.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Sharma, Arvind. The case for introducing the study of religion in India.

Mukherjee, Asha. Comparative religion as an academic study in contemporary India.

Khan, Abrahim H. Tagore and the academic study of religion.

Sikka, Sonia. The role of philosophy in the academic study of religion in India.

Beaman, Lori G. A focus on getting along: respect, caring and diversity

Sardella, Ferdinando. The concept of ‘transcendence’ in modern Western philosophy and in twentieth century Hindu thought.

Sander, Åke; Cavallin, Clemens; Kumar, Sushil. Changing views at Banaras Hindu University on the Academic Study of Religion: A first report from an on-going research project.

Alles, Greg. Kept in translation: Adivasi cultural tropes in the Pragat Purushottam Sanstha.

RAPORTY I SPRAWOZDANIA

Sayem, Md. Abu. The nature of the academic study of religion in Dhaka University and the role of Professor Joseph T. O’Connell.

* * *

Sajdek, Paweł. Śabda in the ancient Indian grammarians’ doctrines.

Figas-Skrzypulec, Justyna. Krytyka nauki przez odniesienie do holizmu wiedzy w myśli Seyyeda Hosseina Nasra oraz Ismaila al-Faruqiego.

Radwańska, Magda. Grupy religijne jako kolektywy myślowe. Próba zastosowania teorii Ludwika Flecka w socjologii religii.

Luc, Joanna. Odpowiedź Lowe’a na argument Ramseya przeciwko rozróżnieniu uniwersalia-indywidua.

RECENZJE

Bródka, Szymon. [Rec. Jarosz, Maria. Samobójstwa. Dlaczego teraz?].

Haremska, Katarzyna. [Rec. Korab-Karpowicz, Włodzimierz Julian. Traktat polityczno-filozoficzny].

Kłoczowski, Włodzimierz. [Rec. Korab-Karpowicz, Julian. Traktat polityczno-filozoficzny].

Wawrzyniak, Jan. [Rec. Warzoszczak, Piotr. Fikcjonalizm modalny].

Argument: Biannual Philosophical Journal vol. VI, nr 2

GOD AND MISTICISM- IN THE CIRCLE OF PHENOMENOLOGY

Hanuszkiewicz, Wojciech; Sznajder, Paweł. Wprowadzenie / Introduction to the issue. 267-270

Bello, Angela Ales. On the divine in Husserl. 271-282.

Brejdak, Jaromir. Bóg spoza nawiasu egzystencji. Max Scheler - mistyka czy fenomenologia aktowego zjednoczenia? 283-298.

Wolz-Gottwald, Eckard. Die Kehre als völlige Umwendung des Menschen. Von der Verwirklichung des "mystischen" Antriebs der Phänomenologie im Denken Martin Heideggers. 299-312.

Serafin, Andrzej. Heidegger’s phenomenology of the invisible. 313-322.

Piecuch, Joachim. Abgeschiedenheit Mistrza Eckharta w fenomenologicznej wykładni Bernharda Weltego. 323-340.

Niziński, Rafał S. From the perception of things to the hypothesis of God. Is Xavier Zubiri a mystic? 341-356.

Sarbiewska, Joanna. (Post)sekularna filozofia negatywna, media wizualne i ekstasis (dekonstrukcja jako wariant neofenomenologii). 357-372.

Płaneta, Piotr. Niedualna uważność a stan samādhi w kontekście badań neurofenomenologicznych. 373-390.

* * *

Svačinová, Iva. Pascal’s wager: tracking an intended reader in the structure of the argument. 391-412.

Wolak, Zbigniew. Uwagi o pojęciu przyczynowości u Jana Łukasiewicza. 413-428.

Spryszak, Przemysław. O etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego. 429-454.

Glazor-Pomykała, Karolina. Estetyka a granice języka. Ludwig Wittgenstein i Arthur C. Danto. 455-476.

Marzec-Remiszewski, Michał. Czy wnioski z eksperymentów naukowych badających wolną wolę są uzasadnione? Przegląd i analiza krytyki eksperymentów Benjamina Libeta i Johna-Dylana Haynesa. 475-492.

NAUCZANIE FILOZOFII, WYKŁADY

Leclercq, Jean; Jean, Grégori. Nowe rozumienie życia podmiotowego: fenomenologiczny projekt Michela Henry’ego. Starzyński, Wojciech (tłum.). 493-504.

OKIEM filozOFFa

Bartula, Piotr. Filozoficzna prognoza Globalnego Ocieplenia Możliwego Świata Międzyludzkiego. Opracował Zespół Filozofii Globalnej Myślicieli Wschodu, Zachodu, Północy i Południa [w skrócie ZFGM]. 505-508.

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Sznajder, Paweł. [Rec. The Hat and the Veil. The Phenomenology of Edith Stein / Hut und Schleier. Die Phänomenologie Edith Steins. Machnacz, Jerzy; Małek-Orłowska, Monika; Serafin, Krzysztof (eds)]. 509-518.

Jakubczak, Marzenna. Gdzie spotykają się filozofowie Wschodu i Zachodu? Refleksje o filozofii porównawczej i konferencji w Honolulu "11th East-West Philosophers’ Conference". 519-528.

Art Inquiry. Recherches sur les arts vol. 18

Avant: Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej VII, nr 1

AFTER THE RITE

McKay, Nicholas P. The Rite Signs: Semiotic Readings One Hundred Years On.

Albor, Myriam. On Music’s Subtle Expressiveness.

Kostka, Violetta. Linda Hutcheon’s Theory of Parody and its Application to Postmodern Music.

Karwaszewska, Monika. Transavantgarde in Polish music - an attempt to adapt the phenomenon.

PO OBRZĘDZIE

Narewska, Agnieszka. Oblicza ofiary w choreograficznych i literackich odsłonach Święta wiosny Igora Strawińskiego.

Jankowska, Małgorzata. Święty taniec Wybranej. Oblicza ekstazy i upojenia w sztuce współczesnej.

Stępień, Wojciech. "Kalevala-sarja" Uuno Klamiego jako dzieło przełomowe fińskiego narodowego modernizmu.

Binkowski, Damian. Transakcyjny model dzieła muzycznego w późnej twórczości Mortona Feldmana.

Karwaszewska, Monika. Z badań nad muzyczną "transawangardą". Przyczynek do dyskusji nad terminologią historiografii muzyki polskiej XX wieku.

BOOK REVIEWS / ARTYKUŁY RECENZYJNE

Avant: Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej VII, nr 2

Klincewicz, Michał. Temporal mental qualities and selective attention.

Grabarczyk, Paweł; Pokropski, Marek. Perception of Affordances and Experience of Presence in Virtual Reality.

Miłkowski, Marcin. Integrating cognitive (neuro)science using mechanisms.

Wacewicz, Sławomir. A contemporary look on language origins.

Konderak, Piotr. On evolution of thinking about semiosis: semiotics meets cognitive science.

Nalepa, Grzegorz J. Diversity of Rule-based Approaches: Classic Systems and Recent Applications.

Rączaszek-Leonardi, Joanna.

BOOK REVIEWS

INTERVIEW

Avant: Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej VII, nr 3

Civitas Hominibus : Rocznik Filozoficzno-Społeczny nr XI

Civitas: Studia z Filozofii Polityki nr 18

Civitas: Studia z Filozofii Polityki nr 19

Człowiek w Kulturze

Dialogi Polityczne. Polityka, Filozofia, Społeczeństwo, Prawo

Dialogue and Universalism No. 1

HUMAN IDENTITY Ed. by Małgorzata Czarnocka, Charles Brown, and Emily Tajsin

Editorial. 5-

HUMAN BEING’S IDENTITY

Eboh, Marie Pauline. The Woman Being: Its Nature and Functions. 7-

Czarnocka, Małgorzata. Two-level, Open, Plastic and Multidimensional Human Nature. An Ontological Riddle. 19-

Brown, Charles. Rethinking Anthropos in the Anthropocene. 31-

Czerniak, Stanisław. Moralisation, Human Nature, Morality. 39-

Modise, Leepo. Human Being as a Multi-Dimensional Being: A Theanthropocosmic Approach to Wellness and Wellbeing. 53-

Panagopoulos, Spyros P. Man as a Superior Quality of the Rest of Creation: Human Being and Natural Environment in Gregory of Nyssa. 69-

Penchev, Vasil. Superhumans: Super-Language? 79-

Ghosh, Manjulika. Human Transcendence, Nature and Society. 91-

Dey, Debamitra. Human Being Believes in God: Unfoundationally? 99-

HUMAN COGNITION

Ilario, Enidio; Pereira Jr., Alfredo; Gonzalez Paixão Jr., Valdir. Symbolic Expressions of the Human Cognitive Architecture. 107-

Czarnocka, Małgorzata. Symbolic Nature of Cognition. 121-

Faust, Don; Puncochar, Judith. How Does “Collaboration" Occur at All? Remarks on Epistemological Issues Related to Understanding / Working with the Other. 137-

SOCIAL-POLITICAL WORLD

Gava, Jean-François. Thinking under Extreme Conditions: From Political Philosophy to the Forcing of Politics. A Contemporary Reflection on Book VI of Plato’s Republic. 145-

Olufemi, Badru Ronald. Transnational Justice and the Global Taxation Policy Proposal: An Institutionalist Address of the Feasibility Question. 155-

Olatunji, Felix O. University Education and the Challenges of Development in African Society. 173-

PHILOSOPHY AND HUMAN NEEDS

Melikhov, German. On the Philosophy of Those Who Are Discordant with Themselves. 181-

Dialogue and Universalism No. 2

OVER-ELABORATED AND FORGOTTEN TOPICS IN CONTEMPORARY SOCIAL PHILOSOPHY IN MEMORIAM OF MAREK J. SIEMEK

Editorial. 5-

CONTEMPORARY SOCIAL PHILOSOPHY - ITS FASHIONABLE AND FORGOTTEN CONCEPTIONS AND PROBLEMS

Kühnhardt, Ludger. Is There a Political Philosophy of the European Union? 7-

Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich. The Enduring Validity of the Critique of Political Economy Marxian Praxis-Philosophical Dialectics. 21-

Znepolski, Boyan. How to Criticize Our Societies Today? Part I: Pragmatic Sociology and Pragmatic Critical Theory as a Social Critique. 33-. Part II: The Radical Philosophical Critique of Capitalism and Democracy. 49-

Neto, Pedro Leão da Costa. The Return to the Critique of the Political Economy Project in the Dialectics of the Concrete by Karel Kosík. 65-

Karalus, Andrzej. On the Modern and Postmodern Paradigms of Ideology and Social Criticism. 81-

Sladecek, Michal. The Moral Justification of Civic Duties. Co-Citizens, Non-Citizens and Refugees. 99-

Walentowicz, Halina. The Aporias of Open Society. 113-

Herer, Michał. Bartleby and His Brothers or the Political Art of Refusal. 129-

Dobieszewski, Janusz. Master-Slave. 141-

Veljak, Lino. Philosophy in Times of Regression. 149-

ON MAREK J. SIEMEK’S PHILOSOPHY

Nowak, Ewa. Examining the Dialogical Principle in Marek Siemek’s Legacy. 157-

Dehnel, Piotr. Marek J. Siemek’s Reflections on the Philosophy of Modernity. 181-

Bielińska-Kowalewska, Katarzyna. Siemek and Althusser: A Contribution to Studies on Convergence of Their Philosophies. 193-

Lisak, Andrzej. Marek J. Siemek and His Interpretation of the Idea of Transcendentalism. 205-

TRANSCENDENTAL SPHERE OF HUMAN LIFE

Vajda, Mihály. Godlessness. 217-

Smitmans-Vajda, Barbara. Hope and Utopia against Resignation and Despair? Ernst Bloch and Stefan Zweig in Connection with Emigration and Exile. 223-

Ronnen, Shoshana, God in Jewish Thinking: Between Incompleteness and Perfection. 231-

Dialogue and Universalism No. 3

Dialogue and Universalism No. 4

Diametros 47

SUMIENIE WEDŁUG TOMASZA Z AKWINU A WSPÓŁĆZESNE DYSKUSJE WOKÓŁ SPRZECIWU SUMIENIA

Chanderbhan, Stephen. Narrative, Casuistry, and the Function of Conscience in Thomas Aquinas. 1-18.

Głowala, Michał. A Thomistic Argument for Respecting Conscientious Refusals. 19-34.

Holdsworth, Lisa. Aquinas and the Natural Habit of Synderesis: A Response to Celano. 35-49.

Medeiros, Paul J. Complicating Conscience, Refreshing Discontent. 50-63.

Piechowiak, Marek. Thomas Aquinas - Human Dignity and Conscience as a Basis for Restricting Legal Obligations. 64-83.

INNE ARTYKUŁY

Jaworski, Krzysztof. Problem wewnętrznej spójności medycznej klauzuli sumienia w kontekście sporu o aborcję. 84-97.

Żuradzki, Tomasz. Uzasadnienie sprzeciwu sumienia: lekarze, poborowi i żołnierze. 98-128.

Diametros 48

Grygianiec, Mariusz. How To Get Rid of Closure. 1-17.

Gusman, Simon. The Phenomenological Fallacy and the Illusion of Immanence: Analytic Philosophy of Mind and Phenomenology Against Mental Reification. 18-37.

Malec, Grzegorz. Kiedy Darwin stracił wiarę w Boga? 38-54.

Malpass, Alex Peter. Between Ockhamism and the Thin Red Line. 55-70.

Nowakowski, Andrzej. Analiza dowodu pierwszej tezy Gorgiasza. 71-88.

Sękowski, Piotr Michał. Definicja pojęcia "narodu" u J. M. Bocheńskiego. Analiza pragmatyczno-logiczna i krytyka. 89-104.

Sepczyńska, Dorota. Liberalizm polityczny - od rozumu do prawdy w polityce. 105-118.

Diametros 49

Głos, Aleksandra Małgorzata. Solidarity in Healthcare - the Challenge of Dementia. 1-26.

Lipowicz, Markus. Porównanie myśli Herberta Marcusego z myślą Michela Foucaulta - czyli jak w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku outsiderzy zmienili społeczny porządek kultury zachodniej. 27-49.

Marcinkowska-Rosół, Maria. Philosophical Usage of the History of Philosophy - A Proposal for a Functional Typology. 50-67.

PereiraIn, Roberto Horácio Sá. Defence of Type-A Materialism. 68-83.

Ples-Bęben, Marta. Psychoanaliza życia, czyli Gaston Bachelard czyta Pieśni Maldorora. 84-102.

Słowikowski, Andrzej. Problem możliwości i konieczności w filozofii Kierkegaarda. 103-120.

Stoiński, Andrzej. Ryzyko równej wolności pozytywnej. 121-138.

Diametros 50

ARTYKUŁY

Domaradzki, Mikołaj. Arystotelesowskie ujęcie homonimii. 1-24.

Rosiak, Marek. Odniesienie intencjonalne i jego przedmiot w perspektywie transcendentalnego idealizmu Husserla. 25-42.

Rzepiński, Tomasz. Uproszczone systemy dekodowania sygnałów w mechanistycznej koncepcji wyjaśniania zjawiska wtórnej odpowiedzi immunologicznej. 43-62.

Szocik, Konrad. Krytyka epistemicznej funkcji przekonań religijnych w świetle kognitywnych nauk o religii. 63-80.

Tajer, Diego. Grounding and Logical Basing Permissions. 81-96.

Wasilewski, Andrzej. Antyponowoczesność Alaina Badiou. 97-117.

DYSKUSJE

Marcus, Esther-Lee; Golan, Ofra; Goodman, David. Ethical Issues related to End of Life Treatment in Patients with Advanced Dementia - The Case of Artificial Nutrition and Hydration. 118-137.

Biondi, Paolo. An Aristotelian Naturalist Perspective on Artificial Nutrition and Hydration. 138-151.

Haliburton, Rachel. Polemical Note: Can it Be Unethical to Provide Nutrition and Hydration to Patients with Advanced Dementia? 152-160.

Edukacja Filozoficzna nr 61

Łagosz, Marek. Pierwsze zasady "filozofii pierwszej".

Niemirowski, Tomasz. Przyczynek do argumentacji i terminologii bioetycznej.

Magner, Elżbieta. Spójnik względnie.

Pawlik, Tomasz. Prawda w antyrealizmie Michaela Dummetta.

Wierzbińska, Greta J. Wittgenstein i Gödel a krytyka matematyki.

Pencuła, Mateusz. Leszek Kołakowski o religii.

Edukacja Filozoficzna nr specjalny

Edukacja Filozoficzna nr 62

Wolniewicz, Bogusław; Zubelewicz, Jan. Jeszcze o polemice Elzenberga z Miłoszem.

Tetela, Rafał. Metafizyka Kanta w kulturze i filozofii współczesnej.

Magner, Elżbieta. Spójnik ewntualnie.

Picewicz, Joanna. Dylematy etyczne wokół definicji śmierci mózgowej.

Stanisławek, Jędrzej. Współczesna rewolucja obyczajowa.

Stanisławek, Jędrzej. Inteligencja a świadomość.

Skorupka, Alfred. Wittgensteina stosunek do religii i etyki.

Teuchmann, Romuald. Wspomnienie o dr. Leonie Cyboranie.

Estetyka i Krytyka nr 40 (1/2016)

Kałuża, Maciej. Uznany za fundamentalistę. Uznany za kolonialistę. Inspiracje Mohsina Hamida Upadkiem Alberta Camusa.

Klimczyk, Wojciech. Taniec Spinozy?

Michna, Natalia Anna. Sztuka Wielkiej Awangardy - sztuka intelektualnej rozkoszy?

Miernik, Patryk. O tym, dlaczego żołnierzowi nie należy się szacunek.

Sosnowska, Kamila. Tango złamanych serc. Wong Karwai o niespełnieniu.

Sury, Paulina. Ornament a sztuka abstrakcyjna. Florenski, Kandinsky, Malewicz.

Zmudziński, Bogusław. Giuseppe Arcimboldi - prekursor twórczości filmowej Jana Švankmajera.

Kałuża, Maciej. Ludzie, którzy wychodzą od absurdu, kreują sens. Wywiad z algierskim pisarzem Kamelem Daoudem.

Sosnowski, Leszek. Talenty na miarę Krakowa

Estetyka i Krytyka nr 41 (2/2016)

AESTHETICS AND GENDER

Korsmeyer, Carolyn. Preface.

Carvalho, Charmaine. Chick Lit in India: Possibilities for a Feminine Aesthetic in Popular Fiction.

Cruz, Noelle Leslie de la. The Weeping Woman in the Graphic Memoir: A Derridean Inquiry into the Traces/Trait(s).

Kalnická, Zdeňka. The Gender Metamorphosis of Narcissus. Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus.

Lavallee, Zoey.  What’s Wrong with the (White) Female Nude?

Michna, Natalia Anna. "You’ve come a long way, baby:" the Evolution of Feminine Identity Models on the Example of Contemporary Language of Advertising.

Damião, Carla Milani. Women as Constellation in Walter Benjamin’s Aesthetics.

Mróz, Adrian. Imagined Hierarchies as Conditionals of Gender in Aesthetics.

Ross, Sheryl Tuttle. (500) Days of Summer: A Postmodern Romantic Comedy.

Tużnik, Marta. Blood, Death and Fear - Philosophy and Art in Relation to the Myth of Womanhood.

Yakubova, Natalia. Phantasies of Restored Innocence: Traces of the Actress Irena Solska (1875-1958) in the Dramas of Jerzy Żuławski (1874-1915).

Edwards, Mary. Aesthetics and the Feminine Conference Report.

Estetyka i Krytyka nr 42 (3/2016)

Frydryczak, Beata. Zmysły w krajobrazie.

Kal. Elżbieta. Orzeźbianie przestrzeni. Galeria rzeźby w Poraju.

Moraczewski, Krzysztof. Kantowskie źródła idei muzyki autonomicznej. Część pierwsza.

Moryń, Mariusz. Estetyka i wieczny powrót - o niektórych możliwościach odczytania Fryderyka Nietzschego.

Orlik, Piotr. O reminiscencjach "świętego snu" Jana Jakuba Rousseau w Mnemosyne Friedricha Hölderlina w perspektywie uobecniania indyferencji.

Popek, Paulina. Po co urbanistyce transparentność dźwięku? Uwagi na marginesie polskiej ekspozycji na 13. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji.

Ruks, Jakub. Rola uczuć w estetyce Franza Brentana.

Tarnowski, Józef. Heglowsko-platońskie inspiracje pierwszych polskich estetyków akademickich. Część druga: Henryk Struve.

Winskowski, Piotr. Trwanie plamy i migotanie linii. Przestrzeń i czas w grafikach Arthura C. Danto.

Ziółkowska-Juś, Anna. Rola doświadczenia estetycznego w poznaniu integralnym. Ku Deweyowskim inspiracjom.

Forysiewicz, Barbara. Międzynarodowa konferencja Witkacy 2014: Co jeszcze jest do odkrycia?

Jakubowska, Joanna. Wystawa Gdańsk i okolice 1793-1914. Miasto - ludzie - wydarzenia w rysunku i grafice.

Kędzierski, Maciej. Międzynarodowa konferencja Antropologia krajobrazu: obraz-zmysły-pamięć.

Vražić, Małgorzata. Międzynarodowa konferencja Trzecie dni Zdravka Malicia.

Kędzierski, Maciej. Recenzja serii wydawnicze "Krajobrazy".

Tarnowski, Józef. Książki, które zmieniły świat architektury i urbanistyki.

Estetyka i Krytyka nr 43 (4/2016)

Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL

Etyka nr 52

Iwanowska, Joanna. The Ethical Importance of Close Relationships.

Eylon, Yuval. Natural Promises.

Foster, Gary. The Priority of the Good Over Right in Love: Challenging Velleman’s Kantian View.

Zyglewicz, Tomasz. Can a Consequentialist Be a Good Friend?

Wallace, Anders. Hacking ‘the Natural’: Seduction Skills, Self-Help, and the Ethics of Crafting Heterosexual Masculine Embodiment in ‘Seduction Communities’.

Szachowicz-Sempruch, Justyna. Towards Feminist Ethics of Love and the New Emotional Culture of Late Capitalism.

RECENZJE

Bursztyka, Przemysław. The Indiscreet Charm of Romantic Ideals. [Rec. Cleary, Skye. Existentialism and Romantic Love].

Cervantes-Carson, Alejandro. Understanding Love: An Unfulfilled Promise? [Rec. Understanding Love: Philosophy, Film, and Fiction. Wolf, Susan & Grau, Christopher (eds.)].

Fenomenologia nr 14

CZY ŻYJEMY W JEDNYM I TYM SAMYM ŚWIECIE?

Wetz, Franz Josef. Vorstoß ins Namenlose. Viele Welten - Ein Welt.

Płotka, Witold. World, Consciousness and Imagination. Some Reflections on the Phenomenology of Imaginary Experience.

Dottori, Riccardo. Die moralische Weltanschauung und die Komplexität der Lebenswelt.

Leclercq, Jean. The Concept of ‘World’ and its Performativity in Michel Henry’s Phenomenology of Life.

Przyłębski, Andrzej. Świat wedle Gadamera.

Małęcki, Wiesław. Przyczynek do estetycznego pojęcia "świata" w myśli Wilhelma von Humboldta.

x x x

Łaciak ,Piotr. Eksperyment unicestwienia świata jako argument za idealizmem transcendentalnym.

Łagosz, Marek. Z fenomenologii marzeń sennych.

Ilnicki, Rafał. Problemy fenomenologicznego badania snu.

Nowikow, Igor. Czy w filozofii jest miejsce na świat mistyczno-religijny? Rozważania w kontekście "filozofii historii" Wilhelma Schappa.

Podgórski, Ryszard Adam. Osoba ludzka w tomizmie fenomenologicznym Karola Wojtyły.

RECENZJE

KRONIKA

Filo-sofija Vol 16, No 32 (2016/1)

FILOZOFIA HISTORII. POLITYKA, RELIGIA, IDEOLOGIA

Wawrzynowicz, Andrzej; Pawlaczyk, Krystian; Rogacz, Dawid. Wstęp.

Rogacz, Dawid. Spór o etnocentryzm w filozofii historii a sprawa chińska.

Pawlaczyk, Krystian. Dwa pojęcia rzymskości. Przykład Hegla i Brague’a.

Herbich, Tomasz. Królestwo Boże jako zrealizowane pojęcie ludzkości w koncepcjach Zygmunta Krasińskiego i Augusta Cieszkowskiego.

Gaździcki, Maciej. Miejsce i obraz Średniowiecza w historiozofii Józefa Ignacego Kraszewskiego. Zarys problemu.

Plata-Przechlewski, Jan. Krytyka ideologii XVIII wieku w filozofii Georges’a Sorela.

Slenzok, Norbert. Austriacka szkoła ekonomii wobec Marksowskiej filozofii dziejów.

Brzechczyn, Krzysztof. Rewizjonizm w Polsce - dziwaczny bękart przemian politycznych 1956 roku.

Matyja, Bartosz. "Solidarność zachwianych" i Karta 77. Historiozofia Jana Patočki.

Zbrzeźniak, Urszula. Genealogia i polityka.

Maliński, Jędrzej. Technika jako zjawisko historyczne w myśli Karola Marksa, Edmunda Husserla i Martina Heideggera.

Wawrzynowicz, Andrzej. Rehabilitacja myślenia historycznego w filozofii późnego Husserla.

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Sawicki, Maciej. O myśleniu historycznym w filozofii Immanuela Kanta.

Jedliński, Marek. "Krucjata" przeciwko zachodniemu anarchizmowi - tradycja i tradycjonalizm we współczesnej myśli rosyjskiej.

Lewicki, Grzegorz. Cywilizacja jako dyskryminacja. O niedyskryminującej koncepcji cywilizacji w duchu poprawności politycznej.

RECENZJE

Pawlaczyk, Krystian. Prometeusz z cienia Chrystusa. [Rec. Taubes, J. Zachodnia eschatologia. Serafin, A. (tłum.)]. 233-241.

Rogacz, Dawid. Powrót do przeszłości. O filozofii historii D. Little’a. [Rec. Little, D. New Contributions to the Philosophy of History]. 241-250.

Filozofia Chrześcijańska

Filozofia i Nauka : Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne t. 4

O IV tomie czasopisma Filozofia i Nauka : Studia filozoficzne i interdyscyplinarne. 5-

I. ROZDZIAŁY KSIĄŻKI Nachmetaphysisches Denken II Jürgena Habermasa

Habermas, Jürgen. Świat życia jako przestrzeń racji ucieleśnionych symbolicznie. 11-

Habermas, Jürgen. Hipoteza na temat sensu rytuału w perspektywie historii gatunku. 29-

II. STUDIA I ROZPRAWY

Bytniewski, Paweł. Althusser i Foucault - dwie epistemologie lektury. 43-

Czarnocka, Małgorzata. Nauka konstytuowana przez interesy. O koncepcji Jürgena Habermasa. 61-

Waloszczyk, Konrad. Religia i nauka w myśli Pierre’a Teilharda de Chardin (1881-1955). 81-

Michalski, Rafał. Koncepcja uprzestrzennionego podmiotu w filozofii Arnolda Gehlena. 95-

Gomułka, Jakub. Nieintuicyjna czy niekonsekwentna teoria intencjonalności? Spór między Dennettem i Searlem. 119-

Trybulec, Barbara. O czym myśli Microsoft? Kontrowersje wokół grupowego podmiotu poznania. 141-

Mrozek, Jarosław. Czy odwrót od naturalizmu w fizyce? 159-

Kupczak, Rafał Antoni. Spojrzenie na problematykę antropogenezy w świetle sporu wokół wyników badań porównawczych działań narzędziowych małp. 169-

FILOZOFIA NAUK SPOŁECZNYCH - TEORIA I PRAKTYKA

Kuszyk-Bytniewska, Mariola. Wprowadzenie do bloku Filozofia nauk społecznych - teoria i praktyka. 189-

Arbiszewski, Krzysztof. My jako podmioty społecznie konstruowanej wiedzy. Reinterpretacje i uzupełnienia fenomenologii społecznej Petera Bergera i Thomasa Luckmanna. 191-

Nowak, Andrzej W. Czy Rwanda istnieje? Zwrot ontologiczny w studiach nad nauką i techniką i jego potencjalne aksjologiczne konsekwencje. 217-

Chałubiński, Mirosław. Leszek Kołakowski - nieznany konstruktywista. 231-

WOKÓŁ EWOLUCJONIZMU

Chodasewicz, Krzysztof. Dobór naturalny, ewolucja kultury i paradoks Dawkinsa. 241-

Urbaniak, Marcin. Filogenetyczne uzasadnienie zjawiska rozumienia oraz wiedzy proceduralnej i deklaratywnej. 259-

Fiut, Ignacy S. Poznanie i wiedza w ewolucyjnym ujęciu Tadeusza Garbowskiego. 275-

IDEA I TEORIA GESTALT - PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Bonacchi, Silvia. Gestalt as a Specialized Term: Its Conceptual Definition in Psychology and Philosophy. 295-

Facca, Danilo. Arystotelesowskie pojęcie formy i jego zastosowanie we współczesnej filozofii. 305-

Czerniak, Stanisław. Wokół kategorialnych powiązań teorii postaci z klasyczną antropologią filozoficzną XX wieku. 315-

Michalska, Anna. Gestalt i rozwój nauki. Kuhna model zmiany naukowej w świetle teorii Gestalt. 327-

Brudzińska, Jagna. Typ jako dynamiczna struktura doświadczenia z perspektywy fenomenologii genetycznej. 335-

Parszutowicz, Przemysław. O związkach filozofii form symbolicznych z psychologią postaci. 349-

POLEMIKI I DYSKUSJE

Czerniak, Stanisław. Hans-Jörg Rheinberger o naturze i kulturze. 361-

Leciejewski, Sławomir. Wizualizacja i techniki notowania w naukach przyrodniczych (według Hansa-Jörga Rheinbergera). 369-

PRZEKŁADY

Gehlen, Arnold. Prawda a irracjonalna pewność doświadczenia. 379-399.

Filozofia Nauki nr 1 (93)

Halas, Juraj. Weber's Ideal Types and Idealization.

Karczewska, Natalia. Disagreements about Taste as Metalinguistic Negotiations - Some Critical Remarks.

Chodasewicz, Krzysztof. Warunki doboru naturalnego a ewolucyjne definicje życia.

Ciesielski, Mieszko. O problemie redukcji w idealizacyjnej teorii nauki. Studium przypadku relacji między koncepcją czynności racjonalnej a koncepcją działania nawykowo-racjonalnego.

Kamińska, Sonia. Wątki arystotelesowskie w psychologii i filozofii umysłu Franza Brentano.

Kobiela, Filip. Autorytet epistemiczny w sytuacji epistemicznej.

Zaucha, Joanna. Czy myśl jest wytworem? Uwagi filologiczne na marginesie rozprawy Kazimierza Twardowskiego

Filozofia Nauki nr 2 (94)

Heller, Michał. Teoria kategorii, logika i filozofia.

Grygianiec, Mariusz. Criteria of Identity and Two Modes of Persistence.

Jastrzębski, Borys. The Number of Moons Is Not a Number. Towards a Comprehensive Linguistic Approach to Frege's Commitment Puzzle.

Majchrowicz, Bartosz; Doboszewski, Juliusz; Placek, Tomasz. Droga donikąd? Co pozostało z eksperymentów Libeta nad wolną wolą.

Gomułka, Jakub. Matematyka w Traktacie logiczno-filozoficznym. Szeregi form, status równań i podmiot metafizyczny.

Jonkisz, Jakub. Świadomość jako zindywidualizowana informacja w działaniu. Uniwersalna charakterystyka.

Szocik, Konrad. Czy kognitywne nauki o religii mogą wyjaśnić religię?

Posłajko, Krzysztof. Irrealizm a nastawienia sądzeniowe.

Miszczyński, Ryszard. Intuicyjny formalizm Stanisława Leśniewskiego.

Filozofia Nauki nr 3 (95)

Brożek, Anna. Szkoła Lwowsko-Warszawska wobec idei unifikacji wiedzy naukowej.

Gemel, Aleksander. Problem geometrycznej reprezentacji podobieństwa w koncepcji przestrzeni pojęciowych Petera Gärdenforsa.

Latkowski, Aleksander. O argumencie Corazzy przeciw pojęciu myśli zależnej od przedmiotu.

Kuś, Katarzyna; Maćkiewicz, Bartosz. Z rozmysłem, ale nie specjalnie. O językowej wrażliwości filozofii eksperymentalnej.

Piotrowski, Wiktor. Przypisywanie postaw w efekcie Knobe’a.

Paprzycka, Katarzyna. Wyjaśnienie epistemicznego efektu Knobe'a.

Rostworowski, Wojciech; Będkowski, Marcin; Pietrulewicz, Natalia. O metodologii badań eksperymentalnych w filozofii, testowaniu implikatur i semantyce spójnika "lub".

Filozofia Nauki nr 4 (96)

Negru, Teodor. Autonomy and Control. Dynamics of Degrees of Freedom in Living Systems.

Garbacz, Paweł. Digitalizacja filozofii formalnej.

Brzechczyn, Krzysztof. Miejsce metody porównawczej w teorii rewolucji Thedy Skocpol. Próba eksplikacji w aparaturze pojęciowej idealizacyjnej teorii nauki.

Rzepiński, Tomasz. Problemy epistemologiczne analizy podgrup randomizowanych badań klinicznych.

Luc, Joanna. Cztery współczesne koncepcje kategorii ontologicznych.

Gryganiec, Mariusz. Modalny argument na rzecz dualizmu w ujęciu Uwe Meixnera.

Biłgorajski, Piotr. Relacja między pojmowalnością a możliwością w kontekście sporu o znaczenie eksperymentów myślowych w filozofii.

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Filozoficzne Aspekty Genezy

Sutton, Mike. Darwin’s Greatest Secret Exposed: Response to Grzegorz Malec’s De Facto Fact Denying Review of My Book.

Gazda, Małgorzata. Stephena C. Meyera koncepcja "podpisu w komórce" a filozoficzne podstawy nauki.

Ratzsch, Del. Teologia naturalna, naturalizm metodologiczny i "żółwie do samego dołu".

Meer, Jitse M. van der. Przekonania towarzyszące, ideologia i nauka.

Filozofuj!

Folia Philosophica t. 35

Folia Philosophica t. 36

Olejarczyk, Anna. The Source of Notions. Plato’s Conception of Language in the Perspective of His Ontology. 9-

Noras, Andrzej J. Neokantyzm a logika filozofii. Szkic problemu. 29-

Musioł, Anna. Zarys Paula Natorpa psychologii ogólnej według Allgemeine Psychologie in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen. 45-

Marzęda, Witold. Sceptyczne tropy Wittgensteina i transcendentalizm. 61-

Wołek, Magdalena. Początki kategorii przypadku w sztuce. 79-

Szymanek, Krzysztof. Coincidence, Probability, Cognitive Error. 91-

PRZEKŁADY

Patočka, Jan. Masaryk a nasze dzisiejsze pytania. Furman, Marcin (tłum.). 111-

RECENZJE

Kubok, Dariusz. Wiele twarzy podobieństwa. [Rec. Bryan, Jenny. Likeness and Likelihood in the Presocratics and Plato]. 119-

Furman, Marcin. Problemy z myśleniem. [Rec. Noras, Andrzej J. Kłopoty z filozofią]. 127-

KONFERENCJE

Gwiaździński, Paweł Robert. Sprawozdanie z konferencji Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji (18-19 kwietnia 2016, Dąbrowa Górnicza). 135-

Folia Philosophica. Ethica - Aesthetica - Practica ???

Forum Philosophicum 1/21

FAITH IN THE WEB OF EVANESCENT MEANING

Podbielski, Marcin; Kaethler, Andrew T. J. Editors’ Note.

Bergem, Ragnar M. Transgressions: Erich Przywara, G. W. F. Hegel, and the Principle of Non-Contradiction.

Jani, Anna. Historicity and Christian Life-Experience in the Early Philosophy of Martin Heidegger.

Ben-Pazi, Hanoch. The Immense House of Postcards : The Idea of Tradition following Lévinas and Derrida.

Smyrnaios, Anthony L. From Ontology to Ontologies to Trans-Ontology : The Postmodern Narrative of History and Trans-Theological Ludic Transhumanism.

Casewell, Deborah. Reading Heidegger through the Cross : On Eberhard Jüngel’s Heideggerian Ontology.

BOOK REVIEWS

Śnieżyński, Krzysztof. [Rec. Vernunftreligion und Offenbarungsglaube. Zur Erörterung einer seit Kant verschärften Problematik. Fischer, Norbert; Sirovátka, Jakub (eds.)].

Bartkowicz, Łukasz. [Rec. Dolecki, Marcin. Philosopher’s Crystal: The Treacherous Terrain of Tassatarius].

Forum Philosophicum 2/21

Humaniora : Czasopismo Internetowe

Humanistyka i Przyrodoznawstwo nr 22

Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny

Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych nr XXVIII/1

Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych nr XXVIII/2

Kronos: Metafizyka-Kultura-Religia 1 (36)

PREZENTACJE

Otorowski, Michał. Joseph de Maistre w loży i w kościele.

Maistre, Joseph de. Memoriał do księcia brunszwickiego.

Maistre, Joseph de. Listy do rosyjskiego szlachcica o Inkwizycji hiszpańskiej.

Maistre, Joseph de. List do Jana Potockiego z 28 października 1814 roku.

Maistre, Joseph de. Szkic o zasadzie twórczej konstytucji politycznych i innych ludzkich instytucji.

Grad, Paweł. De Maistre albo tradycjonalizm spekulatywny.

Souchal, François. Profanacja grobów królewskich.

ESEJE

Nowak, Piotr. Bunt elit.

Schmitt, Carl. Legalność i prawomocność. Posłowie.

Kelsen, Hans. Forma państwa a pogląd na świat.

Filippow, Aleksandr. Teologia polityczna i suwerenna dyktatura. Carl Schmitt o Josephie de Maistrze.

Kendziora, Johanna. Pojęcie partii politycznej w systemie liberalizmu politycznego.

Wudarska, Kinga. Johanna Kendziora - uczennica Schmitta.

Pawlik, Robert. Europa między Wergiliuszem a Marcjonem.

Kierkegaard, Søren. Czy biskup Mynster był "świadkiem prawdy", jednym z "prawdziwych świadków prawdy", i czy jest to prawdą?

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Tyszka -Drozdowski, Krzysztof. Fale cofają się w Coimbrze.

Trzaska -Chrząszczewski, Aleksander. Przypływy i odpływy demokracji.

ANTYKWARIAT

Nowakowski, Dawid. Kobieta jako źródło miłosnej melancholii. The Anatomy of Melancholy Roberta Burtona.

RECENZJE I POLEMIKI

Rosset, François. Komentarz do uwag Michała Otorowskiego o "ostatecznej wersji Rękopisu Jana Potockiego".

Otorowski, Michał. W sprawie listu profesora Rosseta.

Oramus, Dominika. Czarodziejska kraina Europa.

Grabowski, Artur. Metoda Rilkego. Ćwiczenia duchowe dla modernistów w kryzysie późnej młodości.

Chibner, Daria. Filozofia zen - teoria nie wypowiedziana w słowach.

Bruliński, Michał. Między wizją a diagnozą.

Nowak, Piotr. Uwagi do zasad parametryzacji.

Kronos: Metafizyka-Kultura-Religia 2 (37)

PREZENTACJE

Mikołaj z Kuzy. O możnobycie.

Mikołaj z Kuzy. Dociekanie dni ostatnich.

Mikołaj z Kuzy. Rozprawa o szukaniu Boga.

Mikołaj z Kuzy, O widzeniu Boga. Przedmowa.

Buber, Martin. Z dziejów problemu indywiduacji. Mikołaj z Kuzy i Jakub Böhme.

Gadamer, Hans-Georg. Mikołaj z Kuzy i współczesność.

Moran, Dermot. Mikołaj z Kuzy i filozofia nowożytna.

ESEJE

Bloom, Harold. Cervantes i Shakespeare.

Frye, Northrop. Hamlet.

Eagleton, Terry. Trzy stopnie.

Kuźniarz, Bartosz. Szaleństwo nieskończoności.

Heller, Ágnes. Sfinks zwany czasem.

Nowak, Piotr. Sceny dantejskie i szekspirowskie. O diable w Otellu.

Tokarski, Jan. Furia i chłód.

Księżopolska, Irena. Jane Eyre w kleszczach lęku: guwernantki i upiory.

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Nowak, Piotr. Pierwszy anglista polski.

Dyboski, Roman. Rytmika wysiłku i znużenia w twórczości Szekspira.

Sienkiewicz, Henryk. Dlaczego mogłem czytać Szekspira?

ANTYKWARIAT

Auden, W.H. Portret Freuda.

RECENZJE I POLEMIKI

Świderski, Bronisław. "Łże -prorok" czy łże teolog?

Bruliński, Michał. Tylko jakiś bóg mógłby nas uratować, czyli o rozliczeniach Jana Tokarskiego z czasem zwyrodniałym
Urbańska -Bożek, Maria. Kierkegaard bez retuszu.

Kronos: Metafizyka-Kultura-Religia 3 (38)

PREZENTACJE

Kantorowicz, Ernst H. Jak funkcjonowały przedhitlerowskie uniwersytety niemieckie.

Kantorowicz, Ernst H. Wolność akademicka jako kwestia fundamentalna.

Taubes, Jacob. Rewolucja i transcendencja. Epitafium dla filozofa Herberta Marcusego.

Nowak, Piotr. Na lewo marsz! Maj ’68 w korespondencji Herberta Marcusego i Theodora W. Adorna.

Kołakowski, Leszek. O uchodźstwie, filozofii i balansowaniu na skraju otchłani.

Osiński, Zbigniew. Dyskusje o polskiej Akademii w odbiorze sceptycznego, cyfrowego humanisty i dydaktyka.

Mazurkiewicz, Filip. Historia literatury jako outsourcing.

Cieśliński, Jan. O konsekwencjach systemu finansowania polskiego szkolnictwa wyższego.

ESEJE

Meillassoux, Quentin. Historia i wydarzenie w myśli Alaina Badiou.

Johnston, Adrian. Widmo spójności - Kantowskie kłopoty.

Livingston, Paul. M. Badiou i konsekwencje formalizmu.

Beaulieu, Alain. Deleuze i Badiou o bycie i wydarzeniu.

Bensaïd, Daniel. Alain Badiou i cud wydarzenia.

Skalski, Piotr; Wójcik, Bartosz. Kryptologia Meillassoux.

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Dybel, Paweł. Romana Markuszewicza rewizja teorii Freuda.

Markuszewicz, Roman. Infantylizm popędu samozachowawczego.

Markuszewicz, Roman. Konflikt popędowy.

ANTYKWARIAT

Nowak, Piotr. Uniwersytet z o.o. Dwadzieścia lat od wydania University in Ruins Billa Readingsa.

RECENZJE I POLEMIKI

Sosnowska, Paulina. Zmagania z językiem. Nowy Heidegger Rymkiewicza.

Fornalak, Patryk. Heidegger jako nauczyciel języka polskiego - lekcja hermeneutycznego katastrofizmu.

Dolecki, Marcin. Banalność Absolutu. Refleksje nad esejem Quentina Meillassoux Po skończoności.

Rychter, Karolina. Szczęście bez żadnych przykrych niespodzianek. Dylematy moralne w Złotej czarze Henry’ego Jamesa.

Oramus, Dominika. Ambasadorowie.

Kronos: Metafizyka-Kultura-Religia 4 (39)

PREZENTACJE

Polanyi, Karl. Anachronizm mentalności rynkowej. Cywilizacja musi odnaleźć nowy wzór myślenia

Malthus, Thomas Robert. Prawo ludności (fragmenty).

Foster, John Bellamy. Pastorzy naturaliści.

Agamben, Giorgio. Niewidzialna ręka.

Waterman, A.M.C. Ekonomia jako teologia. Bogactwo narodów Adama Smitha.

Kuźniarz, Bartosz. Teologia gospodarki.

ESEJE

Kuźniarz, Bartosz. Człowiek ekonomiczny. Samospełniające się proroctwo.

Skrzypek, Marian. Niewidzialna ręka Smitha i wyalienowana praca Hegla.

Hebekus, Uwe. Entuzjazm i prawo. Figury aklamacji u Ernsta H. Kantorowicza, Erika Petersona i Carla Schmitta.

Dimitrijević, Ivan. Polityczny wymiar Królestwa.

Bloom, Allan. Opowieść zimowa.

Jensen, Pamela K. Miłość, honor i wspólnota w Romeo i Julii Shakespeare’a.

Chibner, Daria. Pismo jako metoda psychologii empirycznej.

Miszczyński, Damian. Plutarcha z Cheronei mowa O jedzeniu mięsa.

Plutarch. O jedzeniu mięsa.

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Herbich, Tomasz. Filozoficzne znaczenie dzieła Augusta Cieszkowskiego O kredycie i obiegu.

Cieszkowski, August. O kredycie i obiegu (fragmenty).

UNIWERSYTET

Bloom, Allan. Upadek Uniwersytetu.

Stec, Piotr. Jaki uniwersytet?

Nalaskowski, Aleksander. IX Zjazd Pedagogiczny "Ku życiu wartościowemu". Czy jest życie bezwartościowe?

RECENZJE I POLEMIKI

Bartyzel, Jacek. Teoria dyktatury Carla Schmitta.

Rzewuski, Paweł. Idzie nowe.

Tokarski, Jan. "Czas jak kość wyłamana w stawie".

Kronos Philosophical Journal

Kultura i Społeczeństwo

Kultura i Wartości

Kwartalnik Filozoficzny t. XLIV, z. 1

Kwartalnik Filozoficzny t. XLIV, z. 2

Kwartalnik Filozoficzny t. XLIV, z. 3

Lectiones & Acroases Philosophicae

Lingua ac Communitas

Logic and Logical Philosophy Vol 25, No 1

Odintsov, Sergei P.; Speranski, Stanislav O. The lattice of Belnapian modal logics: Special extensions and counterparts. 3-33.

Mruczek-Nasieniewska, Krystyna. On some extensions of the class of MV-algebras. 35-49.

Beziau, Jean-Yves. Trivial Dialetheism and the Logic of Paradox. 51-56.

Elsby, Charlene. Aristotle's Correspondence Theory of Truth and What Does Not Exist. 57-72.

Kreider, A. J. Informal Fallacies as Abductive Inferences. 73-82.

Smith, Nicholas J.J. A Theory of Propositions. 83-125.

Logic and Logical Philosophy Vol 25, No 2

Indrzejczak, Andrzej. Simple cut elimination proof for hybrid logic. 129-141.

Degauquier, Vincent. Partial and paraconsistent three-valued logics. 143-171.

Robles, Gemma; Blanco, José M.; López, Sandra M.; Paradela, Jesús R.; Recio, Marcos M. Relational semantics for the 4-valued relevant logics BN4 and E4. 173-201.

Tkaczyk, Marcin. The Case of Dialetheism. 203-224.

Bellin, Gianluigi; Carrara, Massimiliano; Chiffi, Daniele; Menti, Alessandro. Errata Corrige to “Pragmatic and dialogic interpretation of bi-intuitionism. Part I". 225-233.

BOOK REVIEWS

Klonowski, Mateusz. [Rec. Jarmużek, Tomasz; Tkaczyk, Marcin. Normalne logiki pozycyjne]. 235-241.

Logic and Logical Philosophy Vol 25, No 3

Simons, Peter. Mereology and truth-making. 245-258.

Forrest, Peter. The mereology of structural universals. 259-283.

Hamkins, Joel David; Kikuchi, Makoto. Set-theoretic mereology. 285-308.

Niebergall, Karl-Georg. Mereology and Infinity. 309-350.

Maffezioli, Paolo. Sequents for non-wellfounded mereology. 351-369.

Robering, Klaus. “The whole is greater than the part." Mereology in Euclid's Elements. 371-409.

Bohn, Einar Duenger. Composition as identity and plural Cantor's theorem. 411-428.

Calosi, Claudio. Composition, identity, and emergence. 429-443.

Logic and Logical Philosophy Vol 25, No 4

Heller, Michael. Category Free Category Theory and Its Philosophical Implications. 447-459.

Weingartner, Paul. The Need for Pluralism of Causality. 461-498.

Kubyshkina, Ekaterina; Zaitsev, Dmitry V. Rational Agency from a Truth-Functional Perspective. 499-520.

Costa-Leite, Alexandre. Interplays of knowledge and non-contingency. 521-534.

Steen, Alexander; Benzmüller, Christoph. Sweet SIXTEEN: Automation via Embedding into Classical Higher-Order Logic. 535-554.

BOOK REVIEWS

[Rec. Perspectives on Interrogative Models of Inquiry. Başkent, Can (ed.)]. 555-560.

Logos i Ethos

Nowa Krytyka

Organon

Polish Journal of Philosophy vol. 10/1

BOOK SYMPOSIUM

Witek, Maciej. Varieties of Linguistic Conventions: A book symposium on Ernie Lepore and Matthew Stone's Imagination and Convention. Distinguishing Grammar and Inference in Language.

García-Carpintero, Manuel. Indirect Assertions.

Odrowąż-Sypniewska, Joanna. Conventions of Usage vs. Meaning Conventions.

Matczak, Marcin. Does Legal Interpretation Need Paul Grice?: Reflections on Lepore and Stone’s Imagination and Convention.

Jaszczolt, K. M. On Unimaginative Imagination and Conventional Conventions: Response to Lepore and Stone.

Polish Journal of Philosophy vol. 10/2

Barz, Wolfgang. A Note on a Remark of Evans.

Cremaldi, Anna. Is Aristotelian Generosity a Unified Virtue?

Fusaro, Diego. The Role of Aesthetics in Fichte’s Science of Knowledge,

Johnson, Ryan J. Homesickness and Nomadism: Traveling with Kant and Maimon.

Szałek, Piotr K. Thomas Reid, Sensations, and Intentionality.

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 105

KNOWLEDGE, LANGUAGE AND SILENCE. IZYDORA DĄMBSKA. Brożek, Anna; Jadacki, Jacek (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 106

TRADITION OF THE LVOV-WARSAW SCHOOL : IDEAS AND CONTINUATIONS. Brożek, Anna; Chybińska, Alicja; Jadacki, Jacek and Woleński Jan (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 107

UNCOVERING FACTS AND VALUES: STUDIES IN CONTEMPORARY EPISTEMOLOGY AND POLITICAL PHILOSOPHY. Kuźniar, Adrian; Odrowąż-Sypniewska, Joanna (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 108

IDEALIZATION XIV: MODELS IN SCIENCE. Borbone, Giacomo; Brzechczyn, Krzysztof (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 109

THE LIMITS OF SCIENCE. AN ANALYSIS FROM “BARRIERS" TO “CONFINES". Gonzalez, Wenceslao J. (ed.).

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia

Prakseologia

Principia: Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej t. 63

Wilfing, Alexander. Tonally moving forms: Peter Kivy and Eduard Hanslick’s ‘enhanced formalism’.

Nowakowski, Andrzej. Główny problem metafizyki wolnej woli.

Rosiak-Zięba, Ewa. Kilka uwag o filozoficznym relatywizmie.

Poller, Olga. Obrona deskrypcyjnej teorii odniesienia nazw. Część I. Odpowiedź na argumenty Kripkego: modalny i epistemiczny.

Kołoczek, Łukasz. „Bycie” czy „istnienie”? Kilka uwag na temat Form istnienia Wawrzyńca Rymkiewicza.

Moroz, Kamil. Zagadka podmiotowości w psychologii opisowej Franciszka Brentany.

Rak, Joanna. Irredentyzm i kontrairredentyzm jako typy postaw wobec ojczyzny.

Stępień, Mateusz. Zasadnicze wątki konfucjańskiej refleksji nad prawem.

Przegląd Filozoficzno-Literacki

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1 (97)

List Prezydenta RP Andrzej Dudy do organizatorów i uczestników X Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Poznaniu. I-II.

WYKŁAD INAUGURACYJNY

Woleński, Jan. Naturalizm: blaski i cienie. 5-6.

WYKŁAD "PRZEGLĄDU FILOZOFICZNEGO"

Wroński, Leszek. "Zakłady holenderskie" - nowe problemy ze starym pojęciem. 7-16.

WYKŁADY GŁÓWNE

Buksiński, Tadeusz. Zarys metapolityki transcendentalnej. 17-32.

Galewicz, Włodzimierz. Dobro dla kogoś i dobro dla świata. 33-44.

Paprzycka, Katarzyna. O intencjonalności działań i zaniechań, czyli o społecznej naturze sprawstwa. 45-66.

Paśniczek, Jacek. Predykacja jako fundamentalna kategoria ontologiczna. 67-80.

Piłat, Robert. Preferencje i wartości. 81-100.

Chyrowicz, Barbara. Moralne uwarunkowania ludzkiej kondycji. 101-122.

Coniglione, Francesco. Galileo and Contemporary Epistemology. Do we still have something to learn from Galileo’s "methodological revolution"? 123-140.

Grobler, Adam. Dwa pojęcia wiedzy: w stronę unifikacji. 141-160.

Chmielewski, Adam. Polityka jako przedmiot dociekań filozoficznych. 161-178.

Szubka, Tadeusz. Perspektywy metafizyki analitycznej. Między esencjalizmem a ekspresywizmem. 179-196.

Wawrzynowicz, Andrzej. Rewizja heglizmu w filozofii polskiej XIX wieku - Trentowski, Libelt, Cieszkowski. 197-210.

Wilkoszewska, Krystyna. Estetyka pragmatyczna w perspektywie bio-. 211-230.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2 (98)

WYSTĄPIENIA OTWIERAJĄCE I PODSUMOWUJĄCE X Polski Zjazd Filozoficzny

Brzechczyn, Krzysztof. O etosie filozofowania. 11-12.

Gutowski, Piotr. Od Kazimierza Twardowskiego. Tradycja Polskich Zjazdów Filozoficznych. 13-15.

Kleszcz, Ryszard. O genezie Zjazdów Filozoficznych. 16-17.

Kubicki, Roman. O genezie X Zjazdu Filozoficznego. 18-19.

Brzechczyn, Krzysztof; Godek, Lidia, Szczuciński, Antoni. Optime Meritis de Philosophia. 20-35.

Brzechczyn, Krzysztof; Godek, Lidia, Szczuciński, Antoni.  X Polski Zjazd Filozoficzny. Próba podsumowania. 36-44.

WYSTĄPIENIA

Wojcieszek, Krzysztof A. Św. Albert Wielki jako wzór nauczyciela filozofii. 45-56.

Dzwonkowska, Dominika. Etyka cnót wobec kryzysu ekologicznego. 57-68.

Francuz, Grzegorz. Człowiek i natura - alienacja czy integracja? 69-82.

Pruski, Paweł. Problem wrażliwości miary Bayesjańskiej Teorii Potwierdzania - analiza Carnapowskiego argumentu z symetrii. 83-90.

Garlej, Beata. Wokół Ingardenowskiej jakości postaciowej. 91-102.

Kawalec, Anna. Sztuka sprawstwa. Antropologiczny wymiar działania/oddziaływania artystycznego. 103-114.

Myoo, Sidey. Twórcze roboty. 115-126.

Stelmaszyk, Adrian. Etyczne konteksty w twórczości Ryszarda Wagnera. 127-138.

Kaczmarek, Przemysław. Problem integralności moralnej w etyce prawniczej. 139-150.

Szutta, Natasza. Etyka cnót wobec wyników badań psychologii społecznej. Propozycje deflacyjnej koncepcji cnoty. 151-164.

Piekarz, Michał. Relatywistyczne aspekty utylitaryzmu Richarda M. Hare’a w świetle krytyki Richarda B. Brandta. 165-176.

Alichniewicz, Anna; Michałowska, Monika. "Dama w opałach" i "rycerz bez trwogi" - stereotypy genderowe w dyskursie biomedycznym i bioetycznym. 177-186.

Kutyła, Dorota Halina. Miejsce dla śmierci. 187-198.

Nowak, Piotr Grzegorz. Umiarkowanie liberalna koncepcja śmierci jako uzasadnienie dla neurologicznych kryteriów śmierci. 199-212.

Różyńska, Joanna. Etyka i ryzyko w "nieterapeutycznych" badaniach biomedycznych. 213-226.

Bytniewski, Paweł. Archeologia nauk humanistycznych i filozofia hermeneutyczna - dwie strategie krytyki poznania humanistycznego. 227-232.

Dwojnych, Anna. Filozoficzne ujęcia samotności na podstawie wybranych utworów filmowych. 233-244.

Hensoldt, Agnieszka. Pragmatyzm przeciwko wykluczeniom (głosów kobiet) z filozofii. 245-258.

Kublikowski, Robert. Znaczenie, rozumowanie i normatywność w kontekście inferencjalizmu znaczeniowego Roberta B. Brandoma. 259-270.

Palczewski, Rafał. O odwoływalności implikacji pragmatycznych. 271-286.

Sznajderski, Tadeusz. Koncepcja natury w filozofii Stanisława Staszica. 287-298.

Rakoczy, Bartosz. Od prawa ochrony środowiska do prawa środowiska. Ewolucja aksjologii prawnych podstaw ochrony środowiska. 299-310.

Niemirowski, Tomasz. Dlaczego podstawowe terminy teorii ewolucji nie są jasne i jednoznaczne? 311-324.

Seidler, Paulina. Czy termin "eter" rzeczywiście stracił odniesienie przedmiotowe? Koncepcja eteru z perspektywy naukowego realizmu. 325-336.

Mordarski, Ryszard. Spójność (jedność) atrybutów Boga we współczesnej teologii filozoficznej. 337-348.

Wójtowicz, Marek. Druga część zakładu Pascala - od postawienia na Boga do wiary w Niego. 349-358.

Smurzyńska, Adrianna. Self-blindness. Czy można nie znać swoich przekonań? 359-366.

Alechowicz-Skrzypek, Iwona. Rozumienie i wyjaśnianie jako metody poznania człowieka w psychopatologii i psychologii światopoglądów Karla Jaspersa. 367-378.

Jakubowski, Jarosław. Kwestia jednolitości i ciągłości twórczości Paula Ricoeura. 379-390.

Maciejczak, Marek. Pojęcie racjonalności w Krytyce czystego rozumu I. Kanta z perspektywy współczesnej. 391-404.

Kroczak, Justyna. Filozofowie rosyjscy o bizantyjskim dziedzictwie na Rusi. 405-414.

Leszczyński, Rafał Marcin. Neoplatoński Bóg Orygenesa. 415-424.

Płotka, Magdalena. Neoplatońskie inspiracje praktycyzmu krakowskiego. 425-436.

Tiuryn, Tomasz. Platoński naturalizm i poszukiwanie języka idealnego. Interpretacja dialogu Kratylos Prz. 437-450.

Wciórka, Wojciech. Wczesna teoria supozycji - problemy z zawężaniem odniesienia. 451-462.

Heflik, Włodzimierz. Rozróżnienie: przestrzeń jako forma naoczności i formalna naoczność oraz jego rola w filozofii transcendentalnej Kanta. 463-478.

Kruszyńska, Kamila. Wokół hiszpańskiej mitologizacji Seneki. 479-488.

Wójtowicz, Anna. Co to znaczy, że wnioskujemy racjonalnie? 489-498.

Biłat, Andrzej. Czym jest ontologiczna filozofia formalna? 499-514.

Fiut, Ignacy S. Jak jest możliwa ontologia kosmosu? W kierunku ewolucyjnego poznania Wszechświata. 515-528.

Zachariasz, Andrzej L. Czy i jak możliwa jest refleksja nad istnieniem? 529-538.

Gomułka, Łukasz. Filozofia w nauce i nauka w filozofii. Kilka uwag w świetle myśli Stanisława Lema. 539-552.

Musiał, Grażyna. Poznańska Szkoła Metodologiczna - jej rozwój i znaczenie. 553-564.

Piotrowska, Ewa. Dokąd zmierza filozofia matematyki? 565-578.

Poznański, Jacek. Pojęcie granicy nauki w filozofii nauki Nicholasa Reschera. 579-590.

Zarębski, Tomasz. O wpływie Traktatu logiczno-filozoficznego Wittgensteina na filozofię nauki Stephena E. Toulmina. 591-602.

Kiedrowski, Krzysztof. Metoda idealizacji i konkretyzacji w negatywistycznej metafizyce unitarnej. 603-616.

Leszczyński, Damian. Pragmatismus über alles! 617-624

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3 (99)

KONWENCJONALIZM

Szlachcic, Krzysztof. Wprowadzenie . 9-13.

Brenner, Anastosios. Duhem: konwencja, klasyfikacja i kryteria wyboru. 15-28.

Jedynak, Anna. Konwencjonalizm: trzy wizje. 29-46.

Stoffel. Jean-François. Powrót do kontrowersyjnego dzieła Pierre’a Duhema: Essai sur la notion de théorie physique de Platon à Galilée. 47-64.

Rzepiński, Tomasz. Współczesne aspekty tezy Duhema-Quine’a. Analiza procesu rewizji wiedzy w kardiologii inwazyjnej. 65-86.

Sady, Wojciech. Zasady konwencjonalizmu Poincarégo a relatywistyczna rewolucja w fizyce. 87-102.

Kotowski, Mateusz. Konwencjonalizm a realizm: Poincaré i Duhem wobec statusu poznawczego nauk przyrodniczych. 103-118.

Koterski, Artur. Neurath, decyzjonizm i pierwsze recenzje empiryzmu logicznego. 119-142.

Gmytrasiewicz, Michał. Gaston Milhaud - niedoceniany współtwórca francuskiego konwencjonalizmu. 143-158.

Leszczyński, Damkian. Jak być dobrym konwencjonalistą? 159-180.

Szlachcic, Krzysztof. O przesądach na temat francuskiego konwencjonalizmu. 181-100.

ROZPRAWY

Walicki, Andrzej. Słowo o przyjacielu: Zbigniew Ogonowski. 201-207.

Bremer, Józef. Michał Dziewicki - edytor, logik, lektor, tłumacz, powieściopisarz. 209-226.

Dmuchowska, Marta. Współczesne interpretacje wedantyjskiej "niewiedzy". 227-244.

Drzazgowska, Ewa. Kłopoty z semantyczną eksplikacją "ja", czyli o tym, jak semantyka staje się metafizyką. 245-258.

Karwowski, Mateusz. Eksternalizm Putnama i Burge’a w świetle filozofii późnego Wittgensteina. 259-274.

Trzópek, Joanna. Dwie próby naturalizacji świadomości fenomenalnej: neuro- i heterofenomenologia. 275-294.

Gryganiec, Mariusz. O banalności animalizmu. 295-310.

POLEMIKI

Jadacki, Jacek. O antynomii zdarzeń przyszłych. [Tkaczyk, M. Futura contingentia. Lublin 2015]. 311-330.

Kozak, Piotr. Jakiej fenomenologii potrzebuje filozofia umysłu? [Gallagher, S.; Zahavi, D. Fenomenologiczny umysł. Warszawa 2015). 331-346.

RECENZJE

Szlachcic, Krzysztof. O źródłach nowoczesnej teorii wiedzy. [Rec. Les textes fondateurs de l’épistémologie française. Brenner, A. (éd.)]. 347-351.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4 (100)

Wprowadzenie. 9-10.

Leibniz, Gottfried. Dziennik 1696-1697. 11-42.

Z drobnych wierszy Leibniza. 43-44.

Bednarz, Irena. Filozofowie polscy o Leibnizu. 45-68.

METAFIZYKA I TEOLOGIA

Paź, Bogusław. Cogito i intencjonalność. Realistyczny wymiar epistemologii i monadologicznej metafizyki Leibniza. 69-92.

Nowak, Marek. Teodycea między św. Augustynem a Leibnizem. 93-108.

Kaczmarek, Janusz. Atom ontologiczny: atom substancji. 109-124.

Piwowarczyk, Marek. Funkcyjna interpretacja prawa serii a problem struktury podmiot-własności. 125-138.

Glinkowski, Witold. "Ekonomia zła" jako oś Leibnizjańskiej teodycei. 139-152.

Kowalik, Łukasz. Leibniz a preformacja. 153-172.

Hołówka, Jacek. Quasi-realizm i quasi-idealizm. 173-200.

NAUKA I PRAWDA

Gęgotek, Joanna. W czasie i przestrzeni. Główne idee geologii Leibniza. 201-218.

Jung, Elżbieta; Podkoński, Robert. Rachunek nieskończonościowy: Ryszard Swineshead i Godfryd Wilhelm Leibniz. 219-228.

Szydłowski, Marek; Tambor, Paweł. Relacjonizm i substancjalizm w kontekście teorii grawitacji i kosmologii. 229-244.

Kawalec, Paweł. Leibniza instrumentalistyczna koncepcja wiedzy naukowej. 245-264.

Malmon, Monika. Teoria reprezentacji G.W. Leibniza: pojęcie prawdy. 265-276.

Łagosz, Marek. Relacjonizm w ontologii czasu: Gottfried Wilhelm Leibniz a William Ockham i Arystoteles. 277-284.

Jankowska, Julia. Leibniz i kierunek czasu. 285-292.

HISTORIA I HARMONIA

Wolniewicz, Bogusław. Melioryzm Leibniza. 293-304.

Okołowski, Paweł. Jakich rządów Polacy potrzebują? Polska w świetle idei politycznych Leibniza. 305-316.

Drozdowicz, Zbigniew. Leibniz - filozof oświeceniowy czy pozaoświeceniowy? 317-328.

Obolevitch, Teresa. Car i filozof. G.W. Leibniz w Rosji XVII-XVIII wieku. 329-342.

Rychter, Marcin. Liczbowe przyjemności. Leibniz i muzyka. 343-354.

ANTROPOLOGIA I WOLNA WOLA

Kuźniar, Adrian. W cieniu fatalizmu: problem wolności i odpowiedzialności w ramach systemu metafizycznego G.W. Leibniza. 355-370.

Gut, Przemysław. Za co Leibniz krytykował Kartezjański pogląd na wolną wolę? 371-386.

Poczobut, Robert. Panpsychizm a teoria emergencji: Leibniz vs Popper. 387-404.

Gryganiec, Mariusz. O tożsamości osobowej. Leibnizjańskie wątki koncepcji Rodericka M. Chisholma. 405-420.

Stępnik, Andrzej. Leibniza pojęcie wiedzy wrodzonej w świetle sporu z Lockiem. 421-438.

LOGIKA I METODOLOGIA

Woleński, Jan. Status zasady racji dostatecznej. 439-450.

Wójtowicz, Anna. Zasada racji dostatecznej, zasada racji niedostatecznej i zasada domknięcia świata. 451-462.

Kleszcz, Ryszard. Leibniz o rozumie i wierze. Uwagi metodologiczne. 463-480.

Piekarski, Michał. Reprezentowanie a wyrażanie. Leibniz a współczesny spór o reprezentacje. 481-496.

Krajewski, Stanisław. Czy Gödel unicestwił marzenie Leibniza? 497-504.

Przegląd Humanistyczny

Przegląd Tomistyczny: Filozofia, Teologia, Religia, Kultura Duchowa Średniowiecza

Rocznik Filozoficzny Ignatianum

Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Roczniki Filozoficzne t. 64, nr 1

Smilansky, Saul; Iwanicki, Marcin. O wątpliwej moralności pewnych rozpowszechnionych form modlitwy. 7-16.

Gomułka, Jakub; Sajdek, Zofia. O różnicy między magią a modlitwą - krytyka stanowiska Saula Smilansky’ego. 17-26.

Hołda, Miłosz. Dlaczego zła modlitwa nie jest możliwa? 27-36.

Łukasiewicz, Dariusz. O niektórych warunkach moralnej akceptowalności pewnych modlitw. 37-47.

Przanowski, Mateusz. Saula Smilansky’ego kłopoty z moralnością modlitwy prośby. Kilka uwag krytycznych. 49-59.

Wojtysiak, Jacek. Lawina w omodlonym świecie - filozofia religii wobec przypadków Saula Smilansky’ego. 61-73.

Wilczewska, Sylwia. Thomas Hobbes w interpretacji Lesliego Stephena a brytyjski agnostycyzm przełomu XIX i XX wieku. 75-92.

Baranowska, Marta. Nietzsche o wolności jednostki, czyli o niespełnionych i spełnionych marzeniach. 93-111.

Kazibut, Radosław. Wpływ debaty "naturalne a sztuczne" na kształtowanie się stanowiska eksperymentalizmu. 113-129.

Majcherek, Kamil. Św. Tomasz z Akwinu, O zasadach natury. 131-151.

Fischer, John Martin; Iwanicki, Marcin. Dlaczego nieśmiertelność nie jest taka zła. 153-170.

Jarocki, Jacek; Okołowski, Paweł. Filozofia i los. Szkice tychiczne. 171-175.

Maziarz, Damian; Eltchaninoff, Michel. Co ma Putin w głowie? Blik, Andrzej (tłum.). 175-180.

Roczniki Filozoficzne t. 64, nr 2

Dywan, Zdzisław. Najkrótsze aksjomaty modalnej logiki Łukasiewicza. 5-9.

Czernecka-Rej, Bożena. Czy pluralizm logiczny jest zabobonem? Na marginesie Józefa Marii Bocheńskiego uwag o zabobonach w logice. 11-28.

Lechniak, Marek. Logika a językoznawstwo. Uwagi na marginesie dyskusji logików z językoznawcami. 29-44.

Krzos, Bartłomiej Marian. Próba ujęcia języka metafizyki w świetle pracy Język i świat realny Mieczysława Alberta Krąpca. 45-62.

Rozmarynowska, Karolina. Civil Disobedience and Its Ethical Meaning. 63-77.

Chylińska, Monika. Wprowadzenie do filozofii twórczości. Uwagi pojęciowe - historia idei - perspektywa interdyscyplinarna. 79-108.

Chylińska, Monika. O głównych dylematach filozofii twórczości. Ujęcie syntetyczne z uwzględnieniem badań współczesnych. 109-140.

Wilczewska, Sylwia; Iwanicki, Marcin; Fischer, John Martin; Ruth, Curl. Filozoficzne modele nieśmiertelności w fantastyce naukowej. 141-153.

Klonowski, Mateusz. Metoda tablicowa a poprawność rozumowań. 155-158.

Roczniki Filozoficzne t. 64, nr 3

Koszkało, Martyna. Koncepcja woli według św. Augustyna - perspektywa antropologiczna. 5-37.

Słomka, Marek. Uniqueness of Man in Nature and Some Examples of Its Questioning. 39-57.

Grondkowska, Barbara. Koncepcja Boga jako miejsca w Kazaniu CCXVI "Ubi est, qui natus est, rex Iudaeorum?" Mikołaja z Kuzy. 59-78.

Grzybowski, Jacek. "Kim przez swe życie stajemy się dla innych". Myślenie i miłość, filozofia i polityka w życiu Hannah Arendt i Martina Heideggera. 79-114.

Kim, Jeagwon; Garbowski, Marcin. Czym jest "epistemologia znaturalizowana"? 115-141.

Nagel, Thomas; Iwanicki, Marcin. Umysł a kosmos. 143-146.

Crosby, John F. Theodicy for All Creatures Great and Small. 147-155.

Dougherty, Trent. Reply to John F. Crosby’s Review. 157-164.

Sarowski, Łukasz. [Rec. Studia nad nauką i technologią - wybór tekstów. Bińczyk, Ewa; Derra, Aleksandra (red.)]. 165-170.

Roczniki Filozoficzne t. 64, nr 4

Moser, Paul K. Reason and Faith in God 5-

Hasker, William. How Christian Can Philosophy Be? 21-

Moser, Paul K. Philosophy, Christian Philosophy, and Christian Faith: Reply to Hasker 41-

Hasker, William. Christ and the Shape of Philosophy: A Rejoinder to Moser 55-

Forrest, Peter. Pantheism 67-

Kittle, Simon. Possibilities for Divine Freedom 93-

Tomaszewska, Anna. Kant’s Reconception of Religion and Contemporary Secularism 123-

Rojek, Paweł. Intellectus Quaerens Fidem: Georges Florovsky on the Relation between Philosophy and Theology 149-

Schoenberg, Phillip W. Varieties of Humanism for a Secular Age: Charles Taylor’s Pluralism and the Promise of Inclusive Humanism 167-197.

Ruch Filozoficzny 

Scripta Philosophica : Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL

Semina Scientiarum

ΣΟФΙΑ: Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich

Studia Antyczne i Mediewistyczne

Studia Humanistyczne AGH vol. 15, 1-4

BRAK TEKSTÓW FILOZOFICZNYCH

Studia Logica

Studia Metodologiczne t. 36

Studia Metodologiczne t. 37

Gan-Krzywoszyńska; ; Leśniewski, Piotr. Słowo wstępne. 7-

Woleński, Jan. On Analogical Concepts (Transcendentalia). 9-28.

Redmond, Walter. Edith Stein and Thomas Aquinas on the Analogy of Being. 29-45.

Gibu, Ricardo. Analogy or Katalogy? Methodological Requirements for the Knowledge of the Person. 47-56.

Benítez, Juan Manuel Campos. Analogy and the Square of Opposition. 57-72.

García-Cruz, José David. A Modal Logic to Reason about Analogical Proportion. 73-96.

Contreras, Arturo Romero. Analogy and Mapping: Philosophy, Mathematics and Space. 97-120.

Rueda, Carlos R. Gutiérrez. Analogy-Refutation-Argumentation. Between the Aristotelian Dialectics and Perelman’s Theory of Argumentation. 121-135.

Dubois, Laurent. Self-Referential Analogies, Problems Solving and Power Tests. 137-153.

Leśniewska, Małgorzata; Leśniewski, Piotr. Analogy-Making in Biology. An Essay on the Comparative Spirit. 155-173.

Gołaś, Agata. Analogies between pathologies of personality. 175-200.

Vulcan, Ruxandra Irina. A Favourite Analogy: The Microcosm. 201-209.

Carciofi, Estelle. George Sand and Boris Vian, Differences among Similarities: On Two Insights into the Mysteries of Love. 211-222.

Gomułczak, Aleksandra; Leśniewski, Piotr. Analogies and Language. A Study in Stefan Themersonâ s Semantic Poetry. 223-240.

Gan-Krzywoszyńska, Katarzyna; Leśniewski, Piotr. Analogies in the Meta-Methodology of the Humanities. 241-254.

Krzywoszyński, Przemysław; Ochmański, Jerzy W. Basic Analogies within Direct Democracy. 255-267.

Studia Philosophiae Christianae 52, nr 1

Drozdek, Adam. Augustine’s Socratic method. 5-

Kleśta, Aleksandra. Zasadność koncepcji nowej cywilizacji zaproponowanej przez Herberta Marcusego. 27-

Majcherek, Kamil. Koncepcja szczęścia w pismach św. Augustyna. 53-

Pawłowski, Kazimierz. The idea of philosophical initiation and purification in Gorgias, Phaedo, Phaedrus, and Symphosium of Plato. 77-

Uchmański, Janusz. Algorytmiczność biologii. 99-

Zawadzka, Sylwia Estera. Wolność ludzka w ujęciu Jana Jakuba Rousseau. 121-

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Waleszczyński, Andrzej. [Rec. Duchliński, Piotr; Kobyliński, Andrzej; Moń, Ryszard; Podrez, Ewa. O normatywności w etyce]. 137-

Lekka-Kowalik, Agnieszka. [Rec. Gondek, Paweł. Projekt autonomicznej filozofii realistycznej. Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu]. 143-

Kurp, Grzegorz. [Rec. Panikkar, Raimon; Severino, Emanuel. Parliamo della stessa retaltà? Per un dialogo tra Oriente e Occidente]. 156-

Świeżyński, Adam. Sprawozdanie z konferencji naukowej "Wokół poszukiwania życia w kosmosie". Instytut Filozofii UKSW, Warszawa, 16 grudnia 2015 r. 160-

Kobyliński, Andrzej. Sprawozdanie z VIII Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu "Dziedzictwo współczesnej etyki", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2 grudnia 2015. 173-

Studia Philosophiae Christianae 52, nr 2

???

Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XI, fasc. 1

Polanowska-Sygulska, Beata. John Gray i teza o kruchości cywilizacji.

Polanowska-Sygulska, Beata. Cywilizacja zawsze będzie krucha. Rozmowa z Johnem Grayem.

Polanowska-Sygulska, Beata. Unde malum? John Gray i prawda o złu.

Machura, Piotr. Natura i emancypacja. O pewnych aspektach normatywności dobra.

Andrzejewski, Łukasz. Ujawnianie polityczności. Trajektorie polityki i estetyki.

Głąb, Anna. Drogocenność istoty ludzkiej. Na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego Idiota.

Furman, Marcin. Problem przedmiotu poznania w filozofii Heinricha Rickerta.

Baszczak, Błażej. Jean-Luca Nancy’ego koncepcja ontologii jednostkowo mnogiej.

Piekarski, Michał. Czy znaki kształtują myślenie? Wittgenstein, Derrida i E.

Greczko, Iwo. O uległości Houellebecqa. [Rec. Houellebecq, Michel. Uległość]

Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XI, fasc. 2

Hudzik, Jan P. Intelektualiści w sferze publicznej: konteksty niemieckie.

Borkowska-Nowak, Małgorzata. Między polityką a postpolityką. Chantal Mouffe w sprawie demokracji.

Matkowski, Tomasz. Zaśpiew aforyzmu. Fryderyka Nietzschego myślenie muzyki.

Trochimska-Kubacka, Beata. Związki teorii sztuki i filozofii w koncepcji Erwina Panofsky’ego.

PRZEKŁADY

Komorowska, Joanna. Quod animi mores i psychologia Klaudiusza Galena.

Galen, Klaudiusz. O tym, że własności duszy idą za zmieszaniem jakości w ciele.

POLEMIKI I RECENZJE

Skorupka, Alfred. Potęga i schyłek Zachodu według Nialla Fergusona. [Rec. Ferguson, Niall. Cywilizacja. Zachód i reszta świata]

Mróz, Tomasz. O polskiej neoscholastyce. [Rec. Listkowska, Bożena. Tomizm otwarty Piotra Chojnackiego. Przyczynek do badań nad inspiracjami lowańskimi w neoscholastyce polskiej].

Chmielewski, Adam. Rozumienie historii komunikowania. [Rec. Wendland, Michał. Filozoficzne i metodologiczne podstawy historii komunikacji].

Pacewicz, Artur. O Platońskim Eutyfronie raz jeszcze. [Rec. Platon, Eutyfron]

Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XI, fasc. 3

Mazur, Piotr Stanisław. Przez kulturę do natury ludzkiej.

Duchliński, Piotr. Intencjonalność i kultura w perspektywie tomistycznej i kognitywistycznej. Analiza stanowiska Mieczysława A. Krąpca i Michaela Tomasella.

Hołub, Grzegorz. O dwóch spojrzeniach na istotę ludzką w początkach jej istnienia.

Podrez, Ewa. Kultura - etyka - dialog.

Pańpuch, Zbigniew. Sprawności jako sposoby doskonalenia natury ludzkiej.

Zembrzuski, Michał. Sprawności intelektu wyrazem wewnętrznej kultury osoby w kontekście myśli Tomasza z Akwinu.

Skrzydlewski, Paweł. Religia jako środek afirmacji godności człowieka.

Gielarowski, Andrzej. Człowiek w świetle "kultury przemocy". Próba porównania koncepcji René Girarda i Emmanuela Lévinasa.

Konik, Roman. Malarstwo jako specyficzna forma poznania na przykładzie obrazu Michelangela.

Merisi da Caravaggio. Powołanie świętego Mateusza

Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XI, fasc. 4

Studia Semiotyczne XXX/1

Kurcz, Ida. Jerzy Bobryk (1949-2016). 7.

Woleński, Jan. Kaarli Jaakko Juhani Hintikka (1929-2015). 9-19.

Konkurs o nagrodę im. Henryka i Danuty Hiżów. 21-22.

Grabarczyk, Paweł. Kłopoty z "widzeniem". O filozoficznie istotnych użyciach wyrażenia "widzieć". 23-42.

Maciaszek, Janusz. Przyczynowa teoria metafory na tle filozofii Donalda Davidsona. 43-70.

Matuszkiewicz, Maria. Problem treści przekonań samolokalizujących w koncepcji Roberta Stalnakera.71-92.

Nowaczyk, Adam. Co czyni zdanie prawdziwym? 93-102.

Odrowąż-Sypniewska, Joanna. To, co powiedziane. Konferencja na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. 103-115.

Studia Semiotyczne XXX/2

Poller, Olga. All the Superhero’s Names. 11-44.

Ziółkowski, Adrian. Odniesienie nazw własnych, intuicje semantyczne i filozofia eksperymentalna. 45-97.

Kawczyński, Filip. Dwa modele struktury sądu. 99-127.

Karczewska, Natalia. Wyrażenia ocenne - próba klasyfikacji. 129-153.

Odrowąż-Sypniewska, Joanna. Czy istnieją niezdaniowe akty mowy? 155-183.

Łełyk, Mateusz; Wcisło, Bartosz. Silne i słabe własności pojęcia prawdy. 185-206.

Studia z Filozofii Polskiej

Studia z Historii Filozofii Vol. 7, No 1

Dietzsch, Steffen. Krystynie Krzemień-Ojak (1932-2016). In memoriam. 11-12.

PRZEKŁADY

Leibniz, Gotfryd Wilhelm. Dwa listy do Thomasiusa [z 1668 i 1669]. Gliński, Tomasz (tłum.). 15-37.

Locke, John. Anatomia. Grzeliński, Adam (tłum.). 39-49.

Locke, John. Morbus. Grzeliński, Adam (tłum.). 51-54.

Hume, David. O kredycie publicznym. Grzeliński, Adam; Markwart, Anna (tłum.). 55-70.

Kant, Immanuel. List do Johanna Ericha Biestera [z 1781]. Markiewka, Tomasz (tłum.). 71-73.

Kondylis, Panajotis. W poszukiwaniu prawdziwego oblicza oświecenia. Zieliński, Lech (tłum.). 75-95.

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Kupś, Tomasz. Pierwsze polskie wiadomości o "Opus postumum" Immanuela Kanta. Część 1. 99-102.

ROZPRAWY

Grzeliński, Adam. Dwa wczesne eseje medyczne Johna Locke’a: "Morbus" i "Anatomia". 105-121.

Markwart, Anna. Adam Smith o instynktach i popędach. 123-139.

Grzegorzyca, Adam. Jan Szkot Eriugena w kontekście narodowościowym, historycznym i filozoficznym. 141-155.

Leontiev, Dmitry A. Rozwój osobowości w naturalnych i utrudnionych warunkach. 157-175.

Preyer, Gerhard. Von der Radikalen Übersetzung zur Radikalen Interpretation - Quine, Davidson und darüber hinaus. 177-217. 

Pacholik-Żuromska, Anita. Alles dreht sich ums Verstehen und das Mentale. Ein Kommentar zu dem Artikel von Gerhard Preyer Von der Radikalen Übersetzung zur Radikalen Interpretation - Quine, Davidson und darüber hinaus (in diesem Band). 219-231.

Michalski, Rafał. Bemerkungen zu Hannah Arendts Theorie der Revolution. 233-253.

RECENZJE

Specht, Roman. [Rec. Kuliniak, Radosław; Leszczyna, Dorota. Spory wokół polskich przekładów dzieł Immanuela Kanta z lat 1795-1918, Cz. I, Polemiki wokół dawnych polskich przekładów Kantowskich Prolegomenów do wszelkiej przyszłej metafizyki]. 257-261.

Kondrat, Aleksandra. [Rec. Wereszka, Mariola. Psychoterapia to jest moja partia polityczna]. 263-267.

Chojnacka, Marta Agata. [Rec. Kania, Marta Matylda. Żywioły wyobraźni. O wyobrażaniu i przeobrażaniu]. 269-272.

Nowak, Justyna. [Rec. Kristeva, Julia. Geniusz kobiecy. Hannah Arendt. Biografia. Levin, Jacek (tłum.)]. 273-280.

Studia z Historii Filozofii Vol. 7, No 2

PRZEKŁADY

Kant, Immanuel; Majmon. Salomon. Korespondencja. Szymańska-Lewoszewska, Marta; Żelazny, Mirosław (tłum.). 9-28.

Majmon, Salomon. Rozmowa pomiędzy Kantem i jednym z jego słuchaczy. Żelazny, Mirosław (tłum.). 29-34.

Hume, David. O kilku godnych uwagi zwyczajach. Kosiewicz-Wawrzonkowska, Dominika (tłum.). 35-44.

Marquard, Odo. Trzy rozważania o filozofii i mądrości. Głowacki, Patryk; Nowak, Justyna; Specht Roman (tłum.). 45-57.

Kondylis, Panajotis. O swoich dziełach i myśli swojej. Zieliński, Lech; Chodorowska, Natalia (tłum.). 59-87.

Leontiev, Dmitry A. Fenomen wolności: od woli do autonomii osobowości. Kondrat, Aleksandra (tłum.). 89-110.

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Wallis, Mieczysław. Wspomnienia o Henryku Elzenbergu. 113-118.

ROZPRAWY

Żelazny, Mirosław. Stosunek Salomona Majmona do filozofii Kanta (w świetle korespondencji i nowo odkrytego manuskryptu Rozmowa pomiędzy Kantem i jednym z jego uczniów). 121-135.

Zegzuła-Nowak, Joanna Dorota. Henryk Elzenberg w świetle nieznanych źródeł archiwalnych Mieczysława Wallisa. 137-153.

Wawrzonkowski, Krzysztof. Rola wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Od teorii poznania do etyki i estetyki. 155-177.

Michalski, Rafał. Paradoksy freudowskiej teorii wyparcia. Część I. 179-208.

Rafał, Michalski. Paradoksy freudowskiej teorii wyparcia. Część II. 209-241.

Kulasek, Milena. Genetyka człowieczeństwa. Krytyka argumentu z ciągłości genetycznej. 243-251.

Czekajewska, Justyna. Racjonowanie zasobów zdrowotnych ze względu na wiek pacjenta. Głos w obronie jakości życia osób starszych. 253-270.

Nowak, Justyna. Na progu wolności - fenomen dybuka. 271-293.

RECENZJE

Kowalski, Piotr Aleksander. [Rec. Etyczne i prawne granice badań naukowych. Galewicz, Włodzimierz (red.)]. 297-305.

Kondrat, Aleksandra. [Rec. Jaranowski, Marcin. Rekonstrukcja zła : etyczne aspekty opresji w świetle refleksji "ocalonych"]. 307-312.

Maciejewski, Jakub. [Rec. Sontag, Susan. Choroba jako metafora, AIDS i jego metafory]. 313-319.

Specht, Roman. [Rec. Śledzianowski, Jan. Dehumanizacja człowieka i humanizacja zwierząt]. 321-326.

Studia z Historii Filozofii Vol. 7, No 3

PRZEKŁADY

Hume, David. O partiach w Wielkiej Brytanii. Grzeliński, Adam; Van den Abbeel, Justyna (tłum.). 9-16.

Hume, David. O sukcesji protestanckiej. Van den Abbeel, Justyna (tłum.). 17-25.

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Kant, Immanuel. Antropologia czyli nauka o władzach zmysłowych i namiętnościach człowieka. Specht, Roman (oprac.). 29-46.

Jaroński, Feliks. Wyobrażenie o filozofii przesławnego Kanta. Specht, Roman (oprac.). 47-52.

ROZPRAWY

Kwiatkowski, Fryderyk. Problem wpływu teozofii Jakuba Böhmego na idealistyczny system Georga Wilhelma Fryderyka Hegla. 55-71.

Wesołowska, Agnieszka. Fenomenologiczne ujęcie podmiotowości a kryzys człowieczeństwa. 73-87.

Bloch, Agnieszka. Rola uczuć w procesie wartościowania, czyli Maxa Schelera pojmowanie miłości jako podstawy chrześcijańskiej moralności. 89-106.

Kozak, Piotr. Estetyka Mosesa Mendelssohna jako filozofia psychologii. 107-127.

Rzewuski, Paweł. Rządy filozofów Idea senatu w De optimo senatore Wawrzyńca Goślickiego. 129-146.

Gliński, Andrzej. "Tranzytywna" hermeneutyka tego, co polityczne (Hannah Arendt i Martin Heidegger). 147-158.

Michalski, Rafał. Kant a Rewolucja Francuska - przyczynek do teorii politycznego entuzjazmu. 159-185.

RECENZJE

Kosiewicz-Wawrzonkowska, Dominika. [Rec. Maliszewski, Kazimierz. Stolica świata. Studia z dziejów życia kulturalnego i umysłowego Londynu w XVIII wieku]. 186-196.

Kondrat, Aleksandra. [Rec. Mariański, Janusz. Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość? Studium interdyscyplinarne]. 197-202.

Głowacki, Patryk. [Rec. Kozak, Piotr. Co to jest myślenie? Pojęcia, sądy, percepcja w perspektywie kantowskiej. 203-208

Studia z Historii Filozofii Vol. 7, No 4

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Volume 44

Krajewski, Stanisław; Trzęsicki, Kazimierz. Introduction. 7-

Krajewski, Stanisław. Theological Metaphors in Mathematics. 13-

Shaposhnikov, Vladislav. Theological Underpinnings of the Modern Philosophy of Mathematics. 31-

Koetsier, Teun. The Art of Ramon Llull (1232-1350): From Theology to Mathematics. 55-

Król, Zbigniew. Mathematics and God’s Point of View 1. 81-

Murawski, Roman. Between Theology and Mathematics. Nicholas of Cusa’s Philosophy of Mathematics. 97-

Achtner, Wolfgang. From Religion to Dialectics and Mathematics. 111-

Thomas-Bolduc, Aaron R. Cantor, God, and Inconsistent Multiplicities. 133-

Shaposhnikov, Vladislav. Theological Underpinnings of the Modern Philosophy of Mathematics. 147-

Salanskis, Jean-Michel. Ways of Infinity. 169-

Schumann, Andrew. Physarum Polycephalum Syllogistic L-Systems and Judaic Roots of Unconventional Computing. 181-

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Volume 45

Bilová, Stĕpánka. Case Briefs in Legal English Classes. 7-

Chovancová, Barbora. Mediation in Legal English Teaching. 21-

Doliwa-Klepacka, Anna. Preparation of a Legislative Proposal in the Multilingual Legal System of the European Union. 37-

Goźdź-Roszkowski, Stanisław. The Role of Generic Competence and Professional Expertise in Legal Translation. The Case of English and Polish Probate Documents. 51-

Hartig, Alissa J. Intersections between Law and Language: Disciplinary Concepts in Second Language Legal Literacy. 69-

Kalmazova, Nadezhda. Teaching Law Students Pre-Translation Text Analysis. 87-

 Kordić, Ljubica. Developing Translation Competence Within the Lifelong Learning Programme for Lawyer-Linguists in the Republic of Croatia. 97-

Kraśnicka, Izabela. English with Flying Colors: The Aviation English and the International Civil Aviation Organization. 111-

Kużelewska, Elżbieta. Language Policy in Switzerland. 125-

Mańko, Rafał. Multilingualism, Divergent Authentic Versions of a Legal Rule and Legitimate Expectations Of Individuals. 141-

Matulewska, Aleksandra. Semantic Relations between Legal Terms. A Case Study of the Intralingual Relation of Synonymy. 161-

Grzybek, Joanna. Mediation in Different Areas of Chinese Legal Reality - Parametrisation of Selected Terminology. 175-

Perkowska, Magdalena. Illegal, Legal, Irregular or Regular - Who is the Incoming Foreigner? 187-

Piszcz, Anna. Polish Preparatory Proceedings in Civil Cases: Written or Oral? Lessons to be Learned from Some Other Jurisdictions. 199-

Sierocka, Halina. Action Research in Designing and Implementing Courses of English for Legal Purposes. 225-

Vyushkina, Elena. Legal English Through Movies: Development of Professional Communicative Competence. 253-

Wrońska, Iwona. Problems of Translation of Provisions of International Treaties Illustrated by The Example of Article 6 of the European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 265-

Nowak-Michalska, Joanna. A Parameter-based Method for Translating Polish Contract Law Terms into Spanish. 277-

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Volume 46

Stalmaszczyk, Piotr. Special Issue on Philosophical Reflections on Language. 7-

Hinzen, Wolfram. On the Grammar of Referential Dependence. 11-

Ciecierski, Tadeusz. Linguistic Criteria of Intentionality. 35-

Kijania-Placek, Katarzyna. Indexicals and Names in Proverbs. 59-

Zeman, Dan. The Many Uses of Predicates of Taste and the Challenge from Disagreement. 79-

Karczewska, Natalia. Disagreement about Taste as Disagreement about the Discourse: Problems and Limitations. 103-

Botting, David. High Confirmation and Inductive Validity. 119-

López-Astorga, Miguel. The Problems of the Mental Logic with the Double Negation: The Necessity of a Semantic Approach. 143-

Grabarczyk, Paweł. How “Meaning" became “Narrow Content". 155-

Grudzińska, Justyna. Semantics with Dependent Types for Indefinites. 173-

Egorychev, Ilya. Thought and Being are the Same: Categorial Rendition of the Parmenidian Thesis. 193-

Andruszkiewicz, Marta. On Some of the Aspects of the Linguistic Theory of Law. 211-

Doliwa, Katarzyna. Philosophical and Linguistic Sources of Herbert L. A. Hart’s Theory of Law. 231-

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Volume 47

Milewska, Anna Justyna; Jankowska, Dorota; Cwalina, Urszula; Citko, Dorota; Więsak, Teresa; Acacio, Brian; Milewski, Robert. Prediction of Infertility Treatment Outcomes Using Classification Trees. 7-

Borowska, Marta; Białobłocka, Natalia. Multiresolution Analysis of EEG Signals. 21-

Milewski, Robert; Jankowska, Dorota; Cwalina, Urszula; Milewska, Anna Justyna; Citko, Dorota; Więsak, Teresa; Morgan, Allen; Wołczyński, Sławomir. Application of Artificial Neural Networks and Principal Component Analysis to Predict Results of Infertility Treatment Using the IVF Method. 33-

Brzozowska, Ewelina; Borowska, Marta. Selection of Phase Space Reconstruction Parameters for EMG Signals of the Uterus 47-

Kowalewski, Wojciech; Roszak, Magdalena; Kołodziejczak, Barbara; Ren-Kurc, Anna; Bręborowicz, Andrzej. Computational Fluid Dynamics Methods and Their Applications in Medical Science. 61-

Jończyk, Joanna Anna; Olszewska, Anna Małgorzata. The Use of Correspondence Analysis in Assessing the Antecedents of Innovativeness in Public Hospitals. 85-

Kawala-Janik, Aleksandra; Bauer, Waldemar; Żołubak, Magda; Baranowski, Jerzy. Early-Stage Pilot Study on Using Fractional-Order Calculus-Based Filtering for the Purpose of Analysis of Electroencephalography Signals. 103-

Zalewska, Magdalena; Jamiołkowski, Jacek; Genowska, Agnieszka; Białokoz-Kalinowska, Irena; Daszuta-Zalewska, Anna; Maciorkowska, Elżbieta. Change in Knowledge of Kindergarten Employees Participating in the Course “Diet full of life" in the Field of Children’s Nutrition, as Assessed by Generalized Estimating Equations. 113-

Półjanowicz, Wiesław; Latosiewicz, Robert; Kołodziejczak, Barbara; Roszak, Magdalena. E-learning for Part-Time Medical Studies. 129-

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Volume 48

Poczobut, Robert; Surowik, Dariusz. Introduction. 7-

Miłkowski, Marcin. Unification Strategies in Cognitive Science. 13-

Stacewicz, Paweł. Informational Worldview. Scientific Foundations, and Philosophical Perspectives. 35-

Polak, Paweł. Computing as Empirical Science - Evolution of a Concept. 49-

Urchs, Max. Massive Simulation of Complex Behaviour. 71-

Woleński, Jan. Logic in the Light of Cognitive Science. 87-

Trzęsicki, Kazimierz. Can Ai Be Intelligent? 103-

Siedliński, Radosław. Turing Machines and Evolution. A Critique of Gregory Chaitin’s Metabiology. 133-

Jarmużek, Tomasz. Defining Cognitive Logics by Non-Classical Tableau Rules. 151-

Klincewicz, Michał. Artificial Intelligence as a Means to Moral Enhancement. 171-

Paweł, Piotr. Cognitive Determinants of the Effectiveness of Technological Interfaces. 189-

 Gut, Arkadiusz; Mirski, Robert. In Search of a Theory: The Interpretative Challenge of Empirical Findings on Cultural Variance in Mindreading. 201-

Sikorska, Julia; Trojan, Maciej; Jakucińska, Anna; Farley, Dominika. Sensitivity to Measurement Errors in Studies on Prosocial Choice using a Two-Choice Paradigm. 231-

Niczyporuk, Aneta. Thought Suppression Research Methods: Paradigms, Theories, Methodological Concerns. 241-

Smurzyńska, Adrianna. The Role of Emotions in Delusion Formation. 253-

Pacholik-Żuromska, Anita. The Problem of Self-Knowledge Built on Self-Consciousness in the Light of Externalism. 267-

Konderak, Piotr. Between Language and Consciousness: Linguistic Qualia, Awareness, and Cognitive Models. 285-

Święczkowska, Halina; Piecychna, Beata. Language Acquisition in the Light of Rationalist Philosophy of Mind and Philosophy of Language. 303

Sztuka i Filozofia nr 48

 

Sztuka i Filozofia nr 49

Tekstoteka Filozoficzna nr 5

Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja

Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 60

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 61

Zagadnienia Naukoznawstwa nr 1 (207)

Kawalec, Paweł. Obchody 50-lecia Zagadnień Naukoznawstwa podczas X Zjazdu Filozofi cznego, Poznań, 15-19 września 2015 roku.

Woleński, Jan. O wewnętrznej i zewnętrznej integracji nauk

Bremer, Józef. Nauka o zrównoważeniu - w poszukiwaniu transdyscyplinarnej metodologii

Kawalec, Paweł. W kierunku dojrzałości metodologicznej badań naukoznawczych.

Żegleń, Urszula M. O etosie badacza w świetle wyzwań współczesnej nauki i techniki (śladami polskich naukoznawców).

Wierzchosławski, Rafał Paweł. Rola nauki w demokracji liberalnej. Subiektywny przegląd zagadnień.

Abriszewski, Krzysztof. Nauka w walizce.

Walczak, Monika. Czy możliwa jest wiedza interdyscyplinarna?

Brzeziński, Jerzy Marian. Przeciwko depersonalizacji i nadmiernej standaryzacji procesu ewaluacji w nauce.

Duch, Włodzisław. Wyzwania Polityki Naukowej w Polsce.

Kulczycki, Emanuel. Ocena humanistyki w świetle wyzwań Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Gutowski, Piotr. O gwiazdach naukowych, o naukowej klasie średniej i o znaczeniu poczucia sprawiedliwości wśród uczonych.

Kiebzak-Mandera, Dorota. Badania naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Zagadnienia Naukoznawstwa nr 2 (208)

Much, J.; Łuczaj, K. Foreign Scholars in a Polish “silicon valley". Publicly accessible data on Krakow as a higher education and research centre. 181-198.

Rzepiński, T. Konstruowanie typologii i klasyfikacji wielowymiarowych dla potrzeb diagnostyki medycznej. 199-218.

Juchniewicz, N. Teoria aktora-sieci czy postfenomenologia techniki? Wizualność a współczesne studia nad nauką i techniką. 219-232.

Zbróg, Z. Uczenie się "stawania się" świadomym badaczem - zbiorowe pisanie biografii jako przykład metody badania dyskursów. 233-250.

Gwóźdź, G. Translatoryka. Umiejscowienie, rola, kierunki rozwoju, zadania. 251-274.

Dąbek, D. Nauka i religia w kosmologii Edwarda Artura Milne’a. 275-292.

Welle, M. [Rec. Spivak, David I. Category Theory for the Sciences]. 293-296.

Radecki, M. [Rec. Brożek, B.; Hohol, M. Umysł matematyczny]. 297-304.

Zagadnienia Naukoznawstwa nr 3 (209)

Selinger, M., Skowron B. Siła argumentu: racja, przekonanie, konsensus - Edytorial. 307-312.

Szymanek, K.; Budzyńska, K.; Czelakowski, J.; Drukier, A.; Grabowski, A.; Kacprzak, M.; Konat, B.; Koszowy, M.; Lewiński, P.; Łupkowski, P.; Magdziak, M.; Paździora, M.; Pogonowski, J.; Ryszka-Kurczab, M.; Rytel, J.; Selinger, M.; Skowron, B.; Trzcieniecka-Schneider, I.; Urbański, M.; Wieczorek, K. A.; Żyluk, N. Co to jest dobry argument? Metoda dyskursu eksperckiego w badaniach nad argumentacją. 313-330.

Czelakowski, J. Reguły działania a argumentacja. 331-356.

Grabowski, A. Siła argumentu interpretacyjnego z prawniczego domniemania języka (znaczenia) potocznego. 357-370.

Araszkiewicz, M. Dogmatyka prawnicza a teoria schematów argumentacyjnych. Zarys kierunku badań. 371-384.

Budzyńska, K., Konat, B., Koszowy, M. Korpusowe metody badania logosu i etosu. 385-404.

Rytel, J. Definiowanie przez uczniów znaczenia terminów "argument" i "kontrargument". 405-416.

Wieczorek, K. A. Brakujące elementy argumentów. 417-428.

Zagadnienia Naukoznawstwa nr 4 (210)

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego : Nauki Humanistyczne