POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2017


strona główna

polskie czasopisma filozoficzne
polskie książki filozoficzne
polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Analiza i Egzystencja nr 37

Szkaradnik, Katarzyna. Zapomniany światopogląd tragiczny. 5-23.

Wach, Bogna. Terminalna sedacja - między opieką paliatywną a eutanazją. 25-41.

Płoszczyniec, Antoni. Czy sens życia jest tym samym co cel życia? 43-60.

Szypowski, Paweł. Wdzięczność w przestrzeni znaków. Dialog z dialogiem Bubera i Levinasa. 61-77.

Szachniewicz, Artur. Czy monady mają części? Witkiewicz i jego krytyka mereologii jako ontologii. 79-99.

Bomastyk, Michał. Czy obiektywne życie jest możliwe? Słów kilka na temat esejów Nathaniela Brandena. 101-114.

Biłgorajski, Piotr. Eksperymenty myślowe - współczesne kontrowersje. 115-122.

Analiza i Egzystencja nr 38

Walczak, Paweł. Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci. 5-19.

Wawrzyniak, Jan. Czym są tak zwane tezy Traktatu? Drabina Wittgensteina. 21-38.

Dabrowski, Andrzej. Czym jest introspekcja? Badanie rozwiązań pluralistycznych. 39-66.

Smolak, Maciej. O sprawcy działania i odpowiedzialnym działaniu u Arystotelesa. 67-88.

Rolka, Malwina. O zjawisku alienacji w perspektywie rozwoju teorii krytycznej. Feuerbach - Marks - szkoła frankfurcka. 89-108.

Karpiński, Maciej. Nuda jako wola. 109-129.

Analiza i Egzystencja nr 39

Łukasiewicz, Dariusz. Probabilistic theism and the problem of evil. 5-17.

Kamińska, Sonia. Rational vs. Mystical Readings of Aristotle’s Nous Poietikos Introduction to the Subject and Overview of Central Positions. 19-35.

Kamińska, Sonia. Philosopher’s Theoretical Life vs. Auto-deification? Possible readings of Aristotle’s “Nicomachean Ethics”, book X. 37-47.

Szutta, Natasza. Granice autonomii etyki : o potrzebie uwzględniania wyników nauk empirycnych w etyce. 49-72.

Luty, Damian. Platonizm w strukturalistycznej refleksji nad czasoprzestrzenią. Próba aplikacji myśli filozoficznej Józefa Życińskiego. 73-96.

Mączka, Dorian. Mit i mity w filozofii Paula Feyerabenda. 97-116.

Analiza i Egzystencja nr 40

Łojek, Stanisław. Hermeneutyczna koncepcja podmiotu Martina Heideggera. 5-27.

Waśko, Mateusz. Myśląc z Heideggerem - między właściwością i niewłaściwością egzystencji. 29-48.

Kopeć, Anna. Teleologiczne źródła samozobowiązania. 49-65.

Tryka, Barbara. Zagadnienie uczuć religijnych w kontekście art. 196 Kodeksu karnego. 67-93.

Schetz, Adriana. Rola zabawy w redukcji poczucia niepewności. 95-110.

Jadacki, Jacek. Wolność słowa contra zakaz prowadzenia sporów światopoglądowych. 111-125.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 42, No 1

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej Nr 1(14)

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej Nr 2(15)

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej vol.

Argument: Biannual Philosophical Journal t. 7, nr 1

Art Inquiry. Recherches sur les arts vol. 19

Avant: Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej VIII, 1

Avant: Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej VIII, 2

HAUNTED CULTURES / HAUNTING CULTURES

Lorek-Jezińska, Edyta; Więckowska, Katarzyna. Applied Hauntologies: Spectral Crossings and Interdisciplinary Deconstructions

I. ARTICLES

Part One: Ghost Writing

Rachwał, Tadeusz. Spectres of Paper: Writing, Digitization, and the End(s) of the Book

Krzykawski, Michał. J’accepte: Jacques Derrida’s Cryptic Love by Unsealed Writing

Valls Boix, Juan Evaristo. “The Art of Writing Posthumous Papers”: Kierkegaard and the Spectral Audience. 51-62.

Part Two: Un-burying Ghosts

Redding, Arthur. Burial Grounds and Dead Lovers: Places of Interment in the Gothic Modernism of the American South

Szatanik, Zuzanna. On the Threshold: Haunting Transgressions in Gaétan Soucy’s The Little Girl Who Was Too Fond of Matches

Branach-Kallas, Anna. Crypts, Phantoms, and Cultural Trauma: A Hauntological Approach to Recent British First World War Fiction

Kędzierska, Aleksandra. Dermot Bolger’s Ghosting the War Part Three: Spectral Media

Keithline, Anne; Mydla, Jacek. The Gaze of the Spectral Setting in the 1968 BBC Adaptation of M. R. James’s “Oh, Whistle, and I’ll Come to You, My Lad”

Lorek-Jezińska, Edyta. Hauntology, Performance and Remix: Paradise // Now?

Kisiel, Anna. Spectral—Fragile—(Un)homely: The Haunting Presence of Francesca Woodman in the House and Space2 Series

Adamczewski, Tymon. Hauntology of Responsibility: Tom Stoppard’s Darkside Part Four: Ghostly Legacies

Klonowska, Barbara. Haunting across the Class Divide: Sarah Waters’s Affinity and The Little Stranger

Więckowska, Katarzyna. Spectral Economies in Graham Swift’s Mothering Sunday: A Romance

Pantuchowicz, Agnieszka. The Haunting Presence of the Feminine: Virginia Woolf in the Streets of London

Pyrka, Paweł. Haunting Poe’s Maze: Investigative Obsessions in the Weird Fictions of Stefan Grabiński and H. P. Lovecraft

II. REVIEWS

Buchholtz, Mirosława. [Rec. Sikorska, Liliana. Being (non)human, or on the topography of “monsters” medieval and modern].

Więckowska, Katarzyna; Lorek-Jezińska, Edyta. Spectral Uncertainities. [Rec. Rachwał, Tadeusz. Precarity and Loss: On Certain and Uncertain Properties of Life and Work].

Jeziński, Marek. [Rec. Drenda, Olga. Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji]

III. A NOTE ABOUT THE ARTIST : Anna Kola: About the Artist.

Avant: Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej VIII, 3

I. NORMATYWNOŚĆ. UPDATE

Piekarski, Michał. Normatywność antycypacji a normatywność predykcji. Dwa podejścia: fenomenologia i teoria przetwarzania predykcyjnego

Wachowski, Witold. Jak działają rzeczy społeczne. Poznanie, normatywność i dizajn dla mas

Adamiak, Marzena. „Król jest w ciąży”. Androgyniczność a męska norma w literackim eksperymencie Ursuli K. Le Guin

Muders, Sebastian. O pojęciu normatywności w ocenie zaburzenia umysłowego [przekład]

Dzwonkowska, Dominika. Normatywność etyki cnót środowiskowych na przykładzie etyki Ronalda Sandlera. Komentarz

Obidziński, Michał. Co badania prowadzone w metodologii teorii rozmytego śladu mogą powiedzieć nam o normatywności? Komentarz do artykułu “Explaining Contradictory Relations Between Risk Perception and Risk Taking”

Waleszczyński, Andrzej. Dwa porządki normatywne. Komentarz do dyskusji o intencjonalności działania

II. GRY: METAFIZYKA EMPIRYCZNA I AKUMULACJA FUTURYSTYCZNA

Nowak, Andrzej W. Ciężar wyboru, złożoność świata i jej redukcja. Gra w Go/Weiqi jako praktykowanie „metafizyki empirycznej”

Gąska, Paweł. Gry Imperium z perspektywy czasu. Refleksja nad wybranymi zagadnieniami w kontekście zmian w branży gier ostatniej dekady

III. KULTURA FILOZOFII Krzysztof Abriszewski: Ścieranie się ze zdrowym rozsądkiem i łatanie dziur kulturowych. Kultura filozofii u Leszka Nowaka i Józefa Niżnika

IV. RECENZJE KSIĄŻEK

Bińczyk, Ewa. Odrobina krytycznego dystansu. Historia środowiska na temat debaty o antropocenie

Markiewka, Tomasz. Szczęście, czyli jak być zdrowym w kapitalizmie

Derra, Aleksandra. „Twórzmy relacje, a nie dzieci”. Wspólne życie na zniszczonej planecie w chthulucenie Donny Haraway

Bomastyk, Michał. Czy można funkcjonować poza schematem?

Raczyński, Mikołaj. Neutralność czy zaangażowanie?

Wachowski, Witold. Emocjonalny dizajn

Avant: Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej vol. VIII, Special Issue

OFF THE LIP: COLLABORATIVE APPROACHES TO COGNITIVE INNOVATION

Guest Editor: Susan L. Denham. Editors of the Issue: Frank Loesche, Marcin Łysiak.

Civitas Hominibus : Rocznik Filozoficzno-Społeczny nr XII

Civitas: Studia z Filozofii Polityki nr 20

Dialogi Polityczne. Polityka, Filozofia, Społeczeństwo, Prawo

Dialogue and Universalism No. 1

Dialogue and Universalism No. 2

Dialogue and Universalism No. 3

Dialogue and Universalism No. 4

Diametros 51

WOKÓŁ RÓWNOŚCI W OPIECE ZDROWOTNEJ

Chyrowicz, Barbara. Znaczenie liczby w kazusie ratowania życia. Dyskusja wokół stanowiska Johna Taureka. 1-27.

Głos, Aleksandra. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a zasada równości i solidarności. 28-47.

Marchewka, Katarzyna. Finansowy wymiar psychoterapii a relacja psychoterapeutyczna. 48-64.

Nowak, Piotr Grzegorz. Pluralistyczna Teoria Alokacji Narządów. 65-89.

Sowada, Christoph. Alokacyjne konsekwencje wprowadzenia prywatnych dodatkowych/równoległych ubezpieczeń zdrowotnych w społeczeństwach kierujących się egoizmem, altruizmem lub zawiścią - perspektywa ekonomiczna. 90-112.

Żuradzki, Tomasz. Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych. 113-136.

EQUALITY AND DECENCY IN HEALTHCARE

Albertsen, Andreas. Priority to Organ Donors: Personal Responsibility, Equal Access and the Priority Rule in Organ Procurement. 137-152.

Grandis Giovanni De. Pharmacogenomic Inequalities: Strategies for Justice in Biomedical Research and Healthcare. 153-172.

Exter, André den. The Right to Healthcare under European Law. 173-195.

Diametros 52

Czardybon, Barbara; Biełow, Władimir N. Znajomość postaci i idei rosyjskiego neokantyzmu w Polsce. 1-22.

Iwanowska, Joanna. Can a Daoist Sage Have Close Relationships with Other Human Beings? 23-46.

Kremplewska, Katarzyna. Życie jako insynuacja w ujęciu Henri Bergsona i George’a Santayany. 47-63.

Kubalica, Tomasz. Leonard Nelson and Metaphysical Knowledge against the Neo-Kantian Background. 64-80.

Lisowski, Grzegorz. Argument Williamsona przeciwko KK-tezie. 81-95.

Park, Seungbae. Two Criticisms against Mathematical Realism. 96-106.

Rosiak, Marek. Noemat jako sens. Problem przedmiotu świadomości w transcendentalnym idealizmie Husserla. 107-126.

DYSKUSJE

Blair, Jacob. The Evil of Refraining to Save: Liu on the Doctrine of Doing and Allowing. 127-137.

RECENZJE

Czernecka-Rej, Bożena. Problem przyszłych zdarzeń przygodnych. [Rec. Tkaczyk, Marcin. Futura contingentia]. 138-143.

Diametros nr 53

ETHICS AND UNCERTAINTY

Żuradzki, Tomasz. Ethics and Uncertainty: The Guest Editor’s Introduction. 1-5.

Baron, Jonathan. Uncertainty and Probability within Utilitarian Theory. 6-25.

Bystranowski, Piotr. Retributivism, Consequentialism, and the Risk of Punishing the Innocent: The Troublesome Case of Proxy Crimes. 26-49.

Hansson, Sven Ove. Uncertainty and Control. 50-59.

Hyams, Keith. When do Risky Choices Justify Inequality?. 60-74.

Loriaux, Sylvie. Global Duties in the Face of Uncertainty. 75-95.

Shrader-Frechette, Kristin. Mischaracterizing Uncertainty in Environmental-Health Sciences. 96-124.

Thalos, Mariam. Expectational v. Instrumental Reasoning: What Statistics Contributes to Practical Reasoning. 125-149.

Welch, John R. Coping with Ethical Uncertainty. 150-166.

Diametros nr 54

ENLIGHTENMENT AND SECULARISM

Tomaszewska, Anna. Enlightenment and Secularism. Foreword from the Guest Editor. 1-6.

Baiasu, Sorin. Kant’s Critique of Religion: Epistemic Sources of Secularism. 7-29.

Demiray, Mehmet Ruhi. Public Religion & Secular State: A Kantian Approach. 30-55.

Hämäläinen, Hasse. The Philosophes’ Criticism of Religion and d’Holbach’s Non-Hedonistic Materialism. 56-75.

Palmquist, Stephen. Kant’s Model for Building the True Church: Transcending “Might Makes Right” and “Should Makes Good” through the Idea of a Non-Coercive Theocracy. 76-94.

Szymkowiak, Aaron. Hume on Church Establishments, Secular Politics and History. 95-117.

Eekert, Geert Van. Freedom of Speech, Freedom of Self-Expression, and Kant’s Public Use of Reason. 118-137.

Rogacz, Dawid. Jak „Chiny” stworzyły Europę: narodziny oświeceniowego sekularyzmu z ducha konfucjanizmu. 138-160.

DYSKUSJE

Barnat, Damian. A Variety of Moral Sources in a Secular Age. 161-173.

Edukacja Filozoficzna nr 63

Edukacja Filozoficzna nr 64

Estetyka i Krytyka nr 44 (1/2017)

Adamska-Kijko, Magdalena. Lustmord Jenny Holzer jako kontrhegemoniczna praktyka artystyczna

Bednarz, Gabriel. Analiza krytyczna podstaw teorii wielości rzeczywistości Leona Chwistka/p>

BBiałek, Barbara. Karykatura jako wypowiedź krytyczna w demokratycznej debacie. Przypadek "Charlie Hebdo"

Hučková, Jadwiga. Od prawdy życia po rewoltę estetyczną. Kilka aspektów czechosłowackiej Nowej Fali

Weychert-Waluszko, Monika. Niewidzialna Zagłada Romów

Górski, Jakub. "Z mitologii w mit" - wczesna myśl Waltera Benjamina w eseju o Friedrichu Hölderlinie. Od tłumacza

Hanssen, Beatrice. Dichtermut i Blödigkeit - dwa wiersze Friedricha Hölderlina w interpretacji Waltera Benjamina

Tendera, Paulina. Review of the Opening of an Exhibition of Works by Nadia Issa, Entitled Ruah

Estetyka i Krytyka nr 45 (2/2017)

Sztabiński, Grzegorz. Żywe piękno współczesności.

Hudzik, Jan P. Czytając Adorna... Rzecz o teorii estetycznej.

Lorenc, Iwona. Sztuka jako doświadczenie językowe w fenomenologiczno-hermeneutycznym ujęciu Maurice’a Merleau-Ponty’ego.

Pękala, Teresa. Estetyczna natura wspomnienia.

Sosnowski, Leszek. O związkach sztuki i medycyny.

Frydryczak, Beata. W otulinie zapachów. Próba ujęcia zapachu i zmysłu węchu z perspektywy estetyki krajobrazu.

Nowak, Ewa. Ciała w glorii. Z antropologicznego archiwum estetyzacji.

Orlik, Piotr. Kryzys Lwa Tołstoja z lat 1874-1879 ukazany przez pryzmat uobecniania indyferencji.

Marzec, Andrzej. Martwy język greckiej "Nowej Fali" - filmowe strategie Yorgosa Lanthimosa.

Ziółkowska-Juś, Anna. Doświadczenie estetyczne w świecie późnej nowoczesności. W horyzoncie hermeneutyki Gianniego Vattimo.

Estetyka i Krytyka nr 46 (3/2017)

Tarnowski, Józef. Malarstwo: między Scyllą „fotograficznego” weryzmu a Charybdą czystej formy.

Juchniewicz, Natalia. Od estetyki, przez technikę, do sztuki awangardowej – Kantowska wzniosłość a panowanie człowieka nad przyrodą według Georga W. F. Hegla i Karola Marksa.

Przybysz, Piotr. O naturze emocji towarzyszących odbiorowi sztuki. Dynamiczne i sytuacyjne podejście do emocji estetycznych.

Weychert-Waluszko, Monika. Niewidzialna Zagłada – polityczna mobilizacja Romów a romska sztuka współczesna.

Lipiński, Kamil. Dialogi inscenizacji w poszerzonej przestrzeni performansów site-specific Ewy Janickiej i Agaty Elsner.

Stronciwilk, Agata. Piękny pozór. Analiza koncepcji kuratorskiej 57. Biennale Sztuki Współczesnej.

Szczepański, Piotr. Zrozumieć ogród. Uwagi do Estetyki ogrodu Mateusza Salwy. 107-119.

Estetyka i Krytyka nr 47 (4/2017)

Mosque, Sadia Aziz. Memory and State: A Case Study of Jama Masjid (India) and the Colonial State c. 1857.

Ferrari, Sonia Campaner Miguel. Memory, Monuments and Resistance: São Paulo—Paris—São. 31-52.

Faustino, Paulo Sílvia. March into the Unknown: Violence and Faith in The Backlands.

Gagnebin, Jeanne Marie; Damião, Carla Milani. Monument, Memory and Destruction: Voices from the Past and Cries in the Present.

Golańska, Dorota. The Invisible and the “Matter” of Memory: A New Materialist Approach to Countermonumental Aesthetics.

Krzyżanowska, Natalia. (Counter)Monuments and (Anti)Memory in the City. An Aesthetic and Socio-Theoretical Approach.

Maliszewska, Marta. The Road Monument by Oskar Hansen — Critical Narration nad Commemoration Discourse.

Stępnik, Małgorzata. Modernist Sculpture Parks and Their Ideological Contexts — On the Basis of the Oeuvres by Gustav Vigeland, Bernhard Hoetger and Einar Jónsson.

Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL

Etyka

Fenomenologia

Filo-sofija

Filozofia Chrześcijańska

Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne

Filozofia Nauki nr 1 (97)

Werner, Konrad. Zarys internalizmu ekologicznego w filozofii umysłu. W poszukiwaniu kompromisu pomiędzy kartezjanizmem a enaktywizmem.

Sady, Wojciech. Niedookreślenie teorii przez dane empiryczne a rewolucja relatywistyczna w fizyce.

Luc, Joanna. Prawa przyrody jako przedmioty teoretyczne? Krytyczna analiza koncepcji Michaela Tooleya.

Remisiewicz, Łukasz. Biologia w socjologii - trzy sposoby wiązania.

Czernecka-Rej, Bożena. Uwagi o Józefa Marii Bocheńskiego koncepcji logiki.

Piekarski, Michał. Efekt Knobe’a, normatywność i racje działania.

Sikora, Marek. O współczesnej postaci sporu o realizm naukowy.

Filozofia Nauki nr 2 (98)

Tworak, Zbigniew. Logika modalna i teoria gier.

Woszczek, Marek. Kwantowa teoria miary a ontologia.

Brożek, Anna. Opis analityczny jako metoda filozoficzna.

Jastrzębski, Borys. Properties Ain’t No Puzzle.

Grunt-Mejer, Katarzyna. Światopogląd a błąd konfirmacji - problem nauk społecznych.

Zawadzki, Przemysław. Poznawczy status eksperymentów myślowych. Platonizm, empiryzm, modele mentalne i analogia

Ajdukiewicz, Kazimierz. Konspekt wykładów z logiki wygłoszonych na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w roku akademickim 1924/1925 sporządzony przez Stefana Ołeksiuka

Filozofia Nauki nr 3 (99)

Marek Porwolik, Aksjomatyczne ujęcia genidentyczności według Zdzisława Augustynka. Część I. Porównanie systemów

Sergiusz, Tokariew. Teoria kwantyfikacji jako etap rozwoju idealizmu semiotycznego Charlesa S. Peirce’a

SYMPOZJUM "FILOZOFIA KOGNITYWISTYKI: WYJAŚNIANIE ZA POMOCĄ̨ REPREZENTACJI MENTALNYCH", IFiS PAN, WARSZAWA 2016

Miłkowski, Marcin. Szaleństwo, a nie metoda. Uwagi o książce Pawła Gładziejewskiego "Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych"

Grabarczyk, Paweł. Między receptorem a interpretatorem. Rola pojęcia "konsumenta" w teorii mechanizmów wyposażonych w konsumowany model

Hensel, Witold M. Załóżmy, że nie jest najprościej. Polemika z Pawłem Gładziejewskim na temat psychologii potocznej

Poczobut, Robert. Czy psychologia potoczna jest mechanistycznie neutralna?

Gładziejewski, Paweł. Mechaniczne reprezentacje strukturalne i niemechanistyczna psychologia potoczna? Odpowiedź komentatorom książki "Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych". Perspektywa mechanistyczna

POLEMIKI

Luc, Joanna. Realność problemu zmiany. Polemika z Adamem Andrzejewskim

Filozofia Nauki nr 4 (100)

Maleeh, Reza. Quantum Interpretations and Scientific Explanation in Paradigmatic Quantum Experiments

Trybulec, Barbara. Virtue Epistemology as a Theory of Knowledge-How: Application of Individual Epistemology to the Debate over the Extended Subject of Knowledge.

Maćkiewicz, Bartosz;Kuś,  Katarzyna. Wyjaśnienie efektu Knobe’a w kontekście konfliktu norm.

Porwolik, Marek. Aksjomatyczne ujęcia genidentyczności według Zdzisława Augustynka. Część II. Definicje warunkowe

Stencel, Adrian; Proszewska, Agnieszka. W poszukiwaniu uniwersalnej koncepcji organizmu. Problem indywidualizacji.

Szubka, Tadeusz. Metafilozoficzne dylematy pragmatyzmu analitycznego.

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Filozoficzne Aspekty Genezy

Filozofuj!

Folia Philosophica

Folia Philosophica. Ethica - Aesthetica - Practica

Forum Philosophicum

Humaniora : Czasopismo Internetowe

Humanistyka i Przyrodoznawstwo

Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny

Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych

Kronos: Metafizyka-Kultura-Religia 1 (40)

PREZENTACJE

Whitehead, Alfred North. Proces i rzeczywistość. Część II, rozdział III: Ład przyrody

ESEJE

Auxier, Randall E.; Herstein, Gary L. Kwant wyjaśnienia

Kraus, Elisabeth M. Metafizyka doświadczenia

Rorty, Richard M. Materia i zdarzenie

Nobo, Jorge Luis. Zasada względności

Hall, David L. Cywilizacja doświadczenia - Whiteheadowska teoria kultury

Cobb, Jr., Jonh B. Wolność w filozofii Whiteheada

Auxier, Randall E. Dlaczego Whitehead? Dlaczego teraz?

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Rychter, Marcin. Joachim Metallmann - pierwszy polski znawca Whiteheada

Metallmann, Joachim. Filozofia przyrody i teoria poznania A.N. Whiteheada (fragmenty)

KRZYSZTOF OKOPIEŃ (1956-2017)

Nowak, Piotr. Wspomnienie

ANTYKWARIAT

Okopień, Krzysztof. Po jedzeniu

RECENZJE I POLEMIKI

Mazurkiewicz, Filip. Filozof na torturach

Gołębiewska, Maria. Przypomnienie, przesłanie i przykład - Pisma późne Sørena Kierkegaarda

Kronos: Metafizyka-Kultura-Religia 2 (41)

ROSYJSKA OTCHŁAŃ

PREZENTACJE

Ern, Włodzimierz. Krytyka Kantowskiego pojęcia prawdy.

Ern, Włodzimierz. Hryhorij Sawwicz Skoworoda : życie i nauczanie.

Herbich, Tomasz. Włodzimierza Erna program dla rosyjskiej filozofii. Wprowadzenie do lektury przekładów

ESEJE

Błok, Aleksandr. O przeznaczeniu poety

Nowak, Piotr. Ktokolwiek i jeden

Pasternak, Boris. Kim jest człowiek?

Pasternak, Boris. Chopin

Samojłow, Dawid. O wierszu Pasternaka Zimowa noc

Siedakowa, Olga. "Wakat poety": ku poetologii Pasternaka

Epsztiejn, Michaił. Poezja jako ekstaza i jako interpretacja: Pasternak i Mandelsztam

Bierdiajew, Nikołaj. Picasso

Wańczyk, Daniel. Nikołaj Bierdiajew, Picasso i zmierzch Zachodu

Gaczewa, Anastasija. Fiodor Dostojewski i Nikołaj Fiodorow w zwierciadle dialogu rosyjskiej filozofii i literatury

Rostowa, Natalia. Rosyjska literatura jako rosyjska filozofia poza granicami filozofii

Jewłampijew, Igor. Idea nieklasycznej metafizyki w rosyjskiej filozofii początku XX wieku (Siemion Frank, Nikołaj Bierdiajew, Lew Karsawin)

Girenok, Fiodor. Charms: z punktu widzenia archeoawangardy

Warawa, Władimir. Literaturocentryzm jako rosyjski message filozoficzny. O twórczości Andrieja Płatonowa

Wielecki, Kamil M. Ekonomie życia codziennego, czyli Arystoteles w Krasnojarsku

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Wawrzynowicz, Andrzej. Problem mesjanizmu słowiańskiego w myśli Mariana Zdziechowskiego

Zdziechowski, Marian. U opoki mesjanizmu

ANTYKWARIAT

Dziedzic, Anna. Marian Zdziechowski a katolicyzm Stanisława Brzozowskiego

RECENZJE I POLEMIKI

"Do polityki ciągnie mnie jak wilka do lasu, jak muchy do szamba". O książce Piotra Nowaka rozmawiają z autorem Ivan Dimitrijević, Jan Rokita i Zbigniew Stawrowski

Lawrence, David Herbert. Odosobnione Rozanowa

Blaszke, Marek. Rzecz o porządnym nierządzie, czyli rozprawa Bernarda Mandeville’a o porubstwie

Świderski, Bronisław. List otwarty do Dyrektora Muzeum Polin w sprawie programu Obcy w domu. Wokół Marca ’68

Kronos: Metafizyka-Kultura-Religia 3 (42)

PREZENTACJE

Skrzypek, Marian. Tadeusz Kościuszko wśród oświeconych i romantyków.

Michelet, Jules. Kościuszko Józef Pawlikowski, Sprostowanie pism względem Kościuszki.

Lenartowicz, Teofil. O polskim Naczelniku Kościuszce i o racławickiej bitwie dnia 4 kwietnia 1794 roku.

Ujejski, Kornel. Pogrzeb Kościuszki.

Woronicz, Jan Paweł. Przemowa przy złożeniu do grobu śmiertelnych zwłoków ś.p. Tadeusza Kościuszki.

Skrzypek, Marian. Republikańskie wyznanie wiary Tadeusza Kościuszki.

ESEJE

Arendt, Hannah. Kłamstwo w polityce. Refleksje nad „teczkami Pentagonu”.

Arendt, Hannah. Rozważania o polityce i rewolucji.

Nowak, Piotr. Republikanka. Komentarz do republikańskich pism Hannah Arendt.

Arendt, Hannah. Augustyn i protestantyzm.

Canovan, Margaret. Konserwatyzm Hannah Arendt.

Sosnowska, Paulina. „Wciąż to samo: pominięcie ludzi”. Hannah Arendt i Carl Schmitt.

Agamben, Giorgio. O granicach przemocy.

Agamben, Giorgio. Rzecz sama.

Rzewuski, Paweł. Filozofia Józefa Piłsudskiego.

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Rzewuski, Paweł. Chrystus jest w Polsce – Mereżkowski a sprawa Polska.

Mereżkowski, Dymitr. Józef Piłsudski.

ANTYKWARIAT

Wyszkowski, Konrad. Tadeusz Kościuszko jako „wielki człowiek” i „nowoczesny Polak”.

RECENZJE I POLEMIKI

Wolak, Jakub. Albert Lautman, filozof i matematyk platoński z XX wieku.

Kronos nr 4 (43)

PREZENTACJE

Lipiec, Emilia. Bożyca Bronisława Trentowskiego: dzieło w trybach czasu

Trentowski, Bronisław. Bożyca, lub teozofia

Trentowski, Bronisław. Czem teozofia

Trentowski, Bronisław. Jako się ma teozofia do filozofii w ogóle

Trentowski, Bronisław. Jako się ma teozofia do filozofii religii

Trentowski, Bronisław. Jako się ma teozofia do teologii

Trentowski, Bronisław. Wiara słowiańska lub etyka piastująca wszechświat. Rzecz wstępna

Trentowski, Bronisław. Jasła wiary słowiańskiej. Bóg jedyny, trójca i słowo przedwieczne

Trentowski, Bronisław. Kosmogonia słowiańska. Bogi Białe

Pieróg, Stanisław. Mistyka i gnoza w myśli filozoficznej polskiego romantyzmu (Mickiewicz, Trentowski i Libelt)

ESEJE

Rogacz, Dawid. Recepcja historiozofii Augusta Cieszkowskiego w Chińskiej Republice Ludowej

Bozhong, Luo. Historiozofia Cieszkowskiego a komunistyczna filozofia historii Marksa: nowe ujęcie

Pawlaczyk, Krystian. Koncepcja narodu historycznego u Hegla i Cieszkowskiego

Szwed, Antoni. Rozum i wiara u Johna Locke’a na historycznym tle siedemnastowiecznej Anglii

Świderski, Bronisław. Wiara jest buntem: Luter i Kierkegaard

Słowikowski, Andrzej. Mowy budujące Kierkegaarda – pominięta perspektywa badawcza

Zatorski, Tadeusz. „...na jakiś czas stać się obłudnikiem”. „Nawrócenie” Winckelmanna

ANTYKWARIAT

Chibner, Daria. Maria Janion powielona – wokół Niesamowitej Słowiańszczyzny

RECENZJE I POLEMIKI

Nogal, Agnieszka. Walka światów

Rzewuski, Paweł. Co ma Jason Bourne do Polski?

Dimitrijević, Ivan. Czas anomii

Rzewuski, Paweł. Jan Paweł II jako polski mesjanista

Rojek, Paweł. Mesjanizm i nowoczesność. Odpowiedź Janowi Skoczyńskiemu

Kronos Philosophical Journal

Kultura i Społeczeństwo

Kultura i Wartości

Kwartalnik Filozoficzny

Lectiones & Acroases Philosophicae

Lingua ac Communitas

Logic and Logical Philosophy vol. 26 no 1

Restall, Greg. First Degree Entailment, Symmetry and Paradox. 3-18.

Allwein, Gerard; Harrison, William L.; Reynolds, Thomas. Distributed Relation Logic. 19-61.

Makaś, Michał. A Certain Version of Preservationism. 63-77.

Koszowy, Marcin; Walton, Douglas. Profiles of Dialogue for Repairing Faults in Arguments from Expert Opinion. 79-113.

Ripley, David. Vagueness is a Kind of Conflation. 115-135.

BOOK REVIEWS

Klonowski, Mateusz. Overview of Results Presented in "Trends in Logic XIII". [Rec. Trends in Logic XIII. Gentzen’s and Jaśkowski’s Heritage 80 Years of Natural Deduction and Sequent Calculi. Indrzejczak, Andrzej; Kaczmarek, Janusz; Zawidzki, Michał (eds)]. 137-142.

Logic and Logical Philosophy vol. 26 no 2

Ellerman, David. Category Theory and Set Theory as Theories about Complementary Types of Universals. 145-162.

Cordes, Moritz; Reinmuth, Friedrich. Commentary and Illocutionary Expressions in Linear Calculi of Natural Deduction. 163-196.

Petrukhin, Yaroslav. Natural Deduction for Three-Valued Regular Logics. 197-206.

Karpenko, Alexander; Tomova, Natalya. Bochvar's Three-Valued Logic and Literal Paralogics: Their Lattice and Functional Equivalence. 207-235.

Vidal, Mathieu. A Compositional Semantics for ‘Even If’ Conditionals. 237-276.

BOOK REVIEWS

Klonowski, Mateusz. About a New Solution to the Problem of Future Contingents. [Rec. Tkaczyk, Marcin. Futura contingentia]. 277-281.

Logic and Logical Philosophy vol. 26 no 3

Urbański, Mariusz; Lambalgen, Michiel van; Koszowy Marcin. An Introduction to the Special Issue on Question Processing. 285-288.

Łupkowski, Paweł. IEL-based Formal Dialogue System for Tutorials. 287-320.

Wiśniewski, Andrzej. Generalized Entailments. 321-356.

Peliš, Michal. Erotetic Epistemic Logic. 357-381.

Ciardelli, Ivano. Question Meaning = Resolution Conditions. 383-416.

BOOK REVIEWS

Olszewski, Adam. About a Mature Theory of Fregean Sense. [Rec. Duží, Marie; Jespersen, Bjørn; Materna, Pavel. Procedural Semantics for Hyperintensional Logic : Foundations and Applications of Transparent Intentional Logic]. 417-428.

Logic and Logical Philosophy vol. 26 no 4

Gerla, Giangiacomo. Vagueness and Formal Fuzzy Logic: Some Criticisms. 431-460.

Indrzejczak, Andrzej. Tautology Elimination, Cut Elimination, and S5. 461-471.

Pezlar, Ivo. Algorithmic Theories of Problems. A Constructive and a Non-Constructive Approach. 473-508.

Chiffi, Daniele; Schang, Fabien. The Logical Burdens of Proof. Assertion and Hypothesis. 509-530.

Sitek, Grzegorz. The Notion of the Diameter of Mereological Ball in Tarski's Geometry of Solids. 531-562.

Zardini, Elia. Further Reflections on Sentences Saying of Themselves Strange Things. 563-581.

Logos i Ethos

Nowa Krytyka

Organon

Polish Journal of Philosophy vol. 11/1

Bizzari, Valeria. Aristotle, Phenomenology, and the Mind/Body Problem.

Campbell, Douglas Ian. Against Lewis on ‘Desire as Belief’.

Choińska, Bogna. Following Desire as the Ethical Postulate of Psychoanalysis.

Shaffer, Michael J. Grounding Reichenbach’s Pragmatic Vindication of Induction.

Tuboly, Adam Tamas. From ‘Syntax’ to ‘Semantik’ — Carnap’s Inferentialism and Its Prospects.

Polish Journal of Philosophy vol. 11/2

 

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia

Prakseologia

Principia: Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej

Przegląd Filozoficzno-Literacki 1 (46)

CHOROBA

Przegląd Filozoficzno-Literacki 2 (47)

WRITING HISTORY - SHAPING HISTORY OF (NOT ONLY POLISH) LITERARY STUDIES

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1 (101)

Kowalik, Łukasz. Stoicka ontologia Leibniza. 7-32.

Czerniawski, Jan. Czasoprzestrzeń Leibniza w fizyce nierelatywistycznej i w teorii względności. 33-52.

Nowakowski, Andrzej. Przyczynowa wizja świata. 53-68.

Kosecki, Artur. O poglądach Carnapa, Ajdukiewicza i Quine’a na ontologię. 69-86.

Dehnel, Piotr. Pojęcie prawdy w Traktacie logiczno-filozoficznym Ludwiga Wittgensteina. 87-110.

Ziobrowski, Jacek. Uzasadnienie przekonań. 111-124.

Buczkowska, Janina. Normatywność znaczenia a kryterium poprawności użycia wyrażeń. 125-140.

Puczyłowski, Tomasz A. Dodatkowy warunek racjonalności manewru z zasadnej stwierdzalności. 141-156.

Gęgotek, Joanna. Wyjaśnianie w geologii historycznej i paleontologii. 157-172.

Kaczmarek, Janusz. Czy ontologia może być podstawą dla kognitywistyki? 173-184.

Andrzejewski, Adam. Teatralizacja życia a estetyka codzienności. 185-202.

Żołud, Magdalena. Sztuka masowa z perspektywy narracyjnej koncepcji tożsamości. 203-214.

Alichniewicz, Anna. Doświadczenie monstrualnej cielesności. Próba analizy fenomenologicznej w świetle Medytacji kartezjańskich Husserla. 215-222.

Brylla, Dorota. Panteistyczna koncepcja Boga na przykładzie nauczania Instytutu Studiów i Badań Kabały Bnei Baruch. 223-236.

Czabanowski, Wojciech. Filozofia polityczna starożytnego Egiptu w Naukach dla króla Merikare. 237-258.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2 (102)

FILOZOFIA, SZALEŃSTWO, PARADOKS

Sass, Luis. Głębokie niepokoje. Uwagi o Wittgensteinie jako antyfilozofie. 7-70.

Rosińska, Zofia. Doświadczenie schizofrenii - doświadczenie ludzkie. 71-90.

Wciórka, Jacek. "Choroba psychiczna"- ontologiczny fundament czy fatamorgana psychiatrii? 91-104.

Nowak, Borys. Wątpienie Kartezjusza a szaleństwo. 105-120.

Rychter, Marcin. Don Kichote i szaleństwo. 121-134.

Stasiuk, Monika. Filozofia szaleństwa - szaleństwo filozofii. Lwa Szestowa "prawdziwa filozofia" a schizofrenia. 135-154.

Szałek, Piotr. Czas i śmierć w psychopatologii fenomenologicznej Eugeniusza Minkowskiego. 155-174.

Migasiński, Jacek. Levinas: filozofia opętania? 175-194.

Bursztyka, Przemysław. Pomiędzy doświadczeniem zależności a psychozą. Problem podmiotu w fenomenologii J.-L. Mariona. 195-212.

Hołówka, Jacek. Adoksografia. 213-236.

ROZPRAWY NA CZASIE

Trepczyński, Marcin; Ishikawa, Takao. Czy kobieta to niewydarzony mężczyzna? Metafizyka płci z perspektywy Tomasza z Akwinu i dzisiejszej biologii. 237-254.

Kur, Rafał. Śladami przodków Romana Ingardena. Transkulturowa odyseja po ziemiach Europy Środkowej. 255-268.

Sieradzan, Jacek. Wszyscy jesteśmy uchodźcami, wszyscy jesteśmy buddami. 269-280.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3 (103)

FILOZOFIA SIEMIONA FRANKA

Obolevitch, Teresa. Wprowadzenie. s. 5-8.

Aliaiev, Gennadii. Obraz filozofii w twórczości Siemiona Franka. 9-20.

Ermichyov, Aleksander. Siemion Frank a Towarzystwo Religijno-Filozoficzne w Petersburgu. 21-34.

Tsygankov, Aleksander. Siemion Frank o źródłach rosyjskiej rewolucji. 35-48.

Obolevitch, Teresa. Udział Siemiona Franka w II Polskim Zjeździe Filozoficznym. 49-64.

Rojek, Paweł. Cogito i dowód ontologiczny. Performatywny argument za istnieniem Boga Siemiona Franka. 65-88.

Rezvykh, Tatiana. Frankowskie wypisy z tekstów Baadera. 89-100.

Czardybon, Barbara. Siemiona L. Franka rozumienie psychologii filozoficznej. 101-116.

ROZPRAWY

Bogusławski, Andrzej. O relacjach w kręgu funktorów wiedzy i stwierdzania. 117-136.

Cekiera, Kamil. Spory wokół epistemicznego statusu intuicji filozoficznej. 137-148.

Błaszczyk, Marek. Pascal jako prekursor filozofii egzystencjalnej. 149-162.

Jochlik, Artur. Refleksja wobec pojęcia w systemie Hegla. 163-180.

Łaciak, Piotr. Husserl a podstawowe pytanie metafizyki. 181-196.

Ciarcińska, Katarzyna. Ontologizm miłości w filozofii Maxa Schelera. 197-206.

Horonziak, Sonia. Idea "powrotu do kultury" Arnolda Gehlena. 207-216.

Kobyliński, Andrzej. Czy istnieje etyka nihilistyczna? Interpretacja fenomenu nihilizmu we współczesnej filozofii włoskiej. 217-228.

Ruczaj, Stanisław. Sumienie jako droga do Boga - krytyczna analiza stanowiska J.H. Newmana. 229-244.

RECENZJE

Kowalik, Łukasz. Historia braci polskich. [Rec. Ogonowski, Z. Socynianizm]. 245-266.

Okołowski, Paweł. Teorie przeświadczeń pozaracjonalnych a teoria Musiała-Wolniewicza. [Rec. Butmanowicz-Dębicka, I. Wiedza pozaracjonalna w świetle wybranych teorii]. 267-278.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4 (104)

PIĘĆDZIESIĄTA ROCZNICA ŚMIERCI HENRYKA ELZENBERGA. 9-11.

Z RĘKOPISÓW h. ELZENBERGA

Elzenberg, Henryk. Filozofia praktyczna i filozofia wartości. 15-16.

Elzenberg, Henryk. Czytając Fernandeza. 17-18.

Elzenberg, Henryk. Punkty wyjścia filozofii praktycznej. 19-24.

Elzenberg, Henryk. Zbawienie i ideał w moim życiu. 25-44.

Bednarz, Irena. Henryk Elzenberg na kartach polskiej literatury filozoficznej. 45-68.

Hostyński, Lesław. Henryka Elzenberga życie „pod prąd”. 69-84.

BIOGRAFIA INTELEKTUALNA

Tyburski, Włodzimierz. „Człowiek, który myślał inaczej”. O osobowości twórczej Henryka Elzenberga. 85-98.

Kowalik, Łukasz. Struktura twórczości Henryka Elzenberga. 99-114.

Tyl, Mirosław. Z Paros do Eleusis. Henryk Elzenberg – pesymista pielgrzymujący. 115-130.

Mazurek, Sławomir. Henryka Elzenberga apologia aspołeczności. Przesłanki i kontekst. 131-142.

Nogal, Agnieszka. Emigracja wewnętrzna jako postawa polityczna. Henryk Elzenberg (1887–1967). 143-154.

Kobierzycki, Tadeusz; Kania, Marcin. Ja – migracja i emigracja wewnętrzna. Rozważania na marginesie filozofii moralnej H. Elzenberga. 155-176.

Zegzuła-Nowak, Joanna. Mieczysław Wallis jako recenzent i inspirator twórczej aktywności H. Elzenberga. 177-190.

AKSJOLOGIA I ETYKA

Górnicka-Kalinowska, Joanna. Bezosobowe i osobiste racje w moralności. 191-202.

Środa, Magdalena. Meliorysta i soteryk. O autocentryzmie etycznym Henryka Elzenberga. 203-216.

Glinkowski, Witold P. Spór meliorysty z soterykiem, czyli homo ethicus według H. Elzenberga. 217-226.

Galewicz, Włodzimierz. Spór o prymat walki ze złem. 227-242.

Stępnik, Andrzej. O pojęciu wartości ujemnej u Henryka Elzenberga. 243-258.

Okołowski, Paweł. O nietożsamości dobra i piękna. 259-270.

Stanisławek, Jędrzej. Dobro, wartość, piękno. 271-276.

HUMANISTYKA I FILOZOFIA ANALITYCZNA

Wolniewicz, Bogusław. Aksjomat Elzenberga. 277-288.

Kleszcz, Ryszard. Dwie metafilozofie: Elzenberg a Szkoła Lwowsko-Warszawska. 289-320.

Wiśniewski, Ryszard. Henryk Elzenberg w sprawie granic etyki niezależnej. 321-338.

Konstańczak, Stefan. Henryka Elzenberga krytyka koncepcji etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego. 339-354.

Jedynak, Anna. Elzenberg i Ajdukiewicz: mosty czy mury? 355-370.

Zublewicz, Jan. Ewolucja aksjologii Elzenberga w świetle jego tekstów. Analiza filologiczno-filozoficzna. 371-390.

Krajewski, Stanisław. Na marginesie filozoficznej ewolucji Elzenberga: czy da się przezwyciężyć przepaść między filozofią analityczną a kontynentalną? 391-404.

LITERATURA I SZTUKA

Rosińska, Zofia. Henryk Elzenberg: mistyka i mistagogia, czyli doświadczenie i refleksja. 405-418.

Listkowska, Bożena. Marek Aureliusz, Lukrecjusz i Brutus – trzy autoportrety psychologiczne Henryka Elzenberga. 419-438.

Kowalik, Łukasz. Henryk Elzenberg a istota stoicyzmu. 439-462.

Sznajderski, Tadeusz. Henryk Elzenberg i Zbigniew Herbert – niezależny mistrz i jego uczeń. 463-472.

Głąb, Anna. Kłopot z literaturą. Elzenbergowska interpretacja Juliusza Cezara Williama Shakespeare’a. 473-486.

Hołówka, Jacek. Poezja i filozofia. 487-502.

Przegląd Humanistyczny

Przegląd Tomistyczny: Filozofia, Teologia, Religia, Kultura Duchowa Średniowiecza

Rocznik Filozoficzny Ignatianum

Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Roczniki Filozoficzne t. 65, nr 1

ARTYKUŁY

Kaźmierczak, Zbigniew. A trial of interpretation of Meister Eckhart’s thought on God and man through the analysis of its paradoxes. 5-22.

Kiwka, Mirosław. Mistycyzm integralny w ujęciu Bernarda McGinna. 23-42.

Majcherek, Kamil. O dwóch średniowiecznych koncepcjach celowości natury: Duns Szkot i Chatton. 43-63.

Tambor, Paweł; Szydłowski, Marek. Czy model Wszechświata powinien być strukturalnie stabilny? 79-86.

Hudzik, Jan P. O mowie, piśmie i innych mediach: peregrynacje po genealogii pojęć z Peterem Sloterdijkiem. 89-107.

TŁUMACZENIA

Strawson, Galen. O niemożliwości całkowitej odpowiedzialności moralnej. Jarocki, Jacek (tłum.). 109-128.

DYSKUSJE

Zeidler, Paweł. Panel: Granice natury - granice nauki. Wprowadzenie. 131-133.

Bugajak, Grzegorz. Pre-aksjologiczny aspekt granic natury: czy istnieją działania (nie)naturalne? 134-138.

Mączka, Janusz. Granice czy ograniczenia w nauce. 139-142./p>

Hajduk, Zygmunt. Granice natury - granice nauki; granice i ograniczenia nauki. 143-148.

Wróblewski, Zbigniew. Granice nauki. 149-156.

Kałuszyńska, Elżbieta. Granice natury, granice nauki. 157-

RECENZJE

Karczewska, Anna Maria. [Rec. Jarmużek, Tomasz; Tkaczyk, Marcin. Normalne logiki pozycyjne]. 173-

Roczniki Filozoficzne t. 65, nr 2

Gut, Przemysław. Gottfried Wilhelm Leibniz: An Intellectual Portrait. 5-20.

ARTYKUŁY

Koszkało, Martyna. Scholastic Sources of Gottfried Wilhelm Leibniz’s Treatise Disputatio metaphysica de principio individui. 23-54.

Krauze-Błachowicz, Krystyna. Content Analysis of the Demonstration of the Existence of God Proposed by Leibniz in 1666. 57-75.

Piwowarczyk, Marek. The Leibnizian Doctrine of vinculum substantiale and the Problem of Composite Substances. 77-92.

Gut, Przemysław. Leibniz: Personal Identity and Sameness of Substance. 93-110.

Paź, Bogusław. The Principle of Reason according to Leibniz: The Origins, Main Assumptions and Forms. 111-143.

Kopania, Jerzy. The Best of All Possible Worlds and the Christian Thesis of the Corruption of the World. 145-164.

Grzeliński, Adam. Locke and Leibniz on Perception. 167-183.

Horowska, Aleksandra. Iustitia ut caritas sapientis: The Relationship between Love and Justice in G.W. Leibniz’s Philosophy of Right. 185-204.

Lisiak, Bogdan. Leibniz’s Scientific Collaboration with Adam Kochański, S.J. 205-221.

Roczniki Filozoficzne t. 65, nr 3

ARTYKUŁY

Żełaniec, Wojciech. Czy i dlaczego Arystotelejski słaby wolą (ἀκρατής [akratēs]) nie wybiera? 5-31.

Bizoń, Michał. Metateoria historii woli. Rozważania o powstaniu i wczesnym rozwoju pojęcia woli od V wieku przed Chr. do Maksyma Wyznawcy. 33-51.

Stefańczyk, Andrzej P. Doctrinal Controversies of the Carolingian Renais­sance: Gottschalk of Orbais’ Teachings on Predestination. 53-70.

Kijewska, Agnieszka. Eriugena’s De Praedestinatione: The Project of Rationalisation of Faith and Its Critics. 71-98.

Kiełbasa, Jan. Rozum myślący w służbie woli, wola wybierająca pod dyktando rozumu. Kontrowersje wokół podmiotu, przyczyny, warunku ludzkiej wolności w antropologii XII wieku. 99-125.

Jung, Elżbieta. Wilhelm Ockham i Tomasz Bradwardine o wolnej woli Boga i człowieka. 127-149.

Michałowska, Monika. Akty woli w myśli średniowiecznej - od św. Augustyna do Wilhelma z Auxerre. 151-172.

Bembennek, Krystyna. Problem niewolnej woli w ujęciu fenomenologii hermeneutycznej - stanowisko Paula Ricœura. 173-189.

Łukasiewicz, Dariusz. Teizm a twardy inkompatybilizm. 191-203.

Roczniki Filozoficzne t. 65, nr 4

Galewicz, Włodzimierz. Czy wartość życia wzrasta wobec bliskiej śmierci? 5-22.

Paluch, Michał OP. Tomasz z Akwinu i Duns Szkot o przygodności, wolności i indywidualności. 23-35.

Koszkało, Martyna. Kontyngencja, wolność, indywidualność — Jan Duns Szkot a tradycja arystotelesowska. 37-59.

Piwowarczyk, Marek. Trudności analizy faktu istnienia. 61-91.

Wojtysiak, Jacek. Jeszcze o istnieniu — próba rekapitulacji. 93-114.

Sendłak, Maciej. Światy możliwe i inne przedmioty nieistniejące. 115-136.

Judycki, Stanisław. Wolna wola i idea Sądu Ostatecznego. 137-149.

Głąb, Anna. Między algorytmem prawa a religią totalną na podstawie powieści Iana McEwana W imię dziecka. 151-175.

Roszyk, Maksymilian. Problem jedności Tołstojowskiej koncepcji religii. 177-198.

Jarocki, Jacek. Michel Houellebecq — ostatni egzystencjalista? 201-224.

Czerniawski, Krzysztof. Debata Dummett–Lash i bezpośredniość Objawienia. 225-250.

Rojek, Paweł. Jak dwoje staje się jednym? Pojęcie tożsamości u Pawła Florenskiego. 251-269.

Szwed, Antoni. Krytyka pewnej postaci współczesnego deizmu jako projektu nowej religii w zglobalizowanym świecie. Na marginesie książki Roberta Corfe’a Deism and Social Ethics. 271-292.

Barnat, Damian. Sekularyzm polityczny a spór o przekonania sumienia. 293-323.

TŁUMACZENIA

Williams, Bernard. Filozofia jako dyscyplina humanistyczna. Pijas, Paweł (tłum.). 325-349.

Mann, William E. Jefte w tarapatach: Moralne dylematy a teizm. Iwanicki, Marcin (tłum.). 351-381.

Ruch Filozoficzny 

Scripta Philosophica : Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL

Semina Scientiarum

ΣΟФΙΑ: Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich

Studia Antyczne i Mediewistyczne

Studia Humanistyczne AGH vol. 16, no 1

BRAK ZAWARTOŚCI FILOZOFICZNEJ

Studia Metodologiczne

Studia Philosophiae Christianae vol. 53, nr 1

Bylica, Piotr. Naturalistic theism on special divine action within the framework of the model of the levels of analysis. 5-33.

Grabowski, Marian. Egzegeza filozoficzna początku Genesis. 35-58.

Kędziora, Krzysztof. John Rawls: kontraktualizm i konstruktywizm. 59-83.

Chodasewicz, Krzysztof. Wieloraka realizacja warunków doboru i jej konsekwencje. 87-121.

Leciejewski, Sławomir. Transfer idei z biologii do informatyki na przykładzie algorytmów ewolucyjnych. 123-142.

Ziemny, Aleksander A. Spór o genocentryzm w filozofii biologii. 143-168.

Studia Philosophiae Christianae vol. 53, nr 2

Borek, Filip. Uczucie, osoba i wartości w fenomenologicznych badaniach Edyty Stein. 5-27.

Duchliński, Piotr. Tomistyczna krytyka ontologii fenomenologicznej. 29-75.

Kiwka, Mirosław. Mistyczne odkrywanie Boga w "Itinerarium mentis in Deum" św. Bonawentury. 77-121.

Kupczak, Rafał. Selected aspects of biophilosophical controversies in complex plant behaviour research. 123-144.

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Kobyliński, Andrzej. [Rec. Possenti, Vittorio. Il realismo e la fine della filosofia moderna]. 145-152.

Kobyliński, Andrzej. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Reflections on the Man in the Slavic Philosophical Thought", Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 26 października 2016 r. 153-162.

Studia Philosophiae Christianae vol. 53, nr

Studia Philosophiae Christianae vol. 53, nr

Studia Philosophica Wratislaviensia 12, z. 1

Polanowska-Sygulska, Beata. Trylogia Johna Graya. 7-29.

Polanowska-Sygulska, Beata. Okrucieństwo jest częścią ludzkiego świata. Rozmowa z Johnem Grayem. 31-43.

Polanowska-Sygulska, Beata. Zimny prysznic i intelektualna zadyszka. Na marginesie "trylogii" Johna Graya. 45-64.

Bednarczyk, Bartosz Piotr. Szukając pewności w cieniu Nieobecnego. Kartezjusz - Kant - Husserl. 65-84.

Urbański, Paweł. Zadanie myślenia, czyli Heideggerowskie strategie w kontekście końca filozofii. 85-105.

POLEMIKI I RECENZJE

Krasicki, Jan. Człowiek w horyzoncie metafizyki. [Michałowski, Damian. Człowiek i metafizyka : wprowadzenie do późnej filozofii Barbary Skargi]. 123-128.

Skorupka, Alfred. Porządek światowy według Henry’ego Kissingera. [Kissinger, Henry. Porządek światowy]. 129-136. 

Studia Philosophica Wratislaviensia 12, z. 2

Bulira, Waldemar. O antyliberalizmie Alasdaira MacIntyre’a z punktu widzenia teorii nowoczesności Ágnes Heller i Ferenca Fehéra. 9 - 26.

Lipowicz, Markus. Ponowoczesność jako rzeczywistość społeczna - albo: próba obrony koncepcji końca nowoczesności jako okresu powstania nowych form socjalizacji. 27-45.

Szkaradnik, Katarzyna. Interpretacja, historyzacja, emancypacja. O kontrowersjach wokół hermeneutyki i jej potencjale w epoce ponowoczesnej. 47-58.

Leszczyński, Damian. Świadomość czasu i czas świadomości. 59-74.

Skowron, Bartłomiej. Ojcobójcza i nieco stronnicza diagnoza stanu i uwarunkowań rozwoju ontologii w Polsce. 75-84.

SYMPOZJUM NA TEMAT KSIĄŻKI MARKA PIWOWARCZYKA, PODMIOT I WŁASNOŚCI : ANALIZA PODSTAWOWEJ STRUKTURY PRZEDMIOTU

Wojtysiak, Jacek. Substancja w trzech perspektywach. 87-94.

Głowala, Michał. Materiał, podmiot i abstrakcyjne części przedmiotów konkretnych. 95-110.

Piwowarczyk, Marek. Substancjalizm bez pułapek abstrakcji. Odpowiedź Jackowi Wojtysiakowi i Michałowi Głowali. 111-122.

PRZEKŁADY

Komorowska, Joanna. Ars isagogica: o Symplicjusza wstępach do pism egzegetycznych ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia do komentarza do "Fizyki". 125-136.

Komorowska, Joanna. Komentarz filozofa Symplicjusza do "Fizyki" Arystotelesa. Część pierwsza, księga Alpha [Wprowadzenie]. 137-146.

POLEMIKI I RECENZJE

Mróz, Tomasz. O recepcji Euckena w Polsce. [Głombik, Czesław. Eucken i milczenie czasu : z historii polskich odczytań filozofa noblisty]. 149-154.

Chmielewski, Adam. Władza, wiedza, informacja. Perspektywa filozoficzno-polityczna. [Czapnik, Sławomir. Władza, media i pieniądze : amerykańska ekonomia polityczna komunikowania : wybrane zagadnienia]. 155-159.

Studia Philosophica Wratislaviensia 12, z. 3

Drwięga, Marek. Kant i Tischner a problem zła. Kilka uwag krytycznych o Tischnerowskiej interpretacji filozofii zła u Immanuela Kanta. 5-17.

Zuziak, Władysław. Zło nieusprawiedliwione i zło wyparte. 19-34.

Ziemiański, Stanisław. Zło fizyczne i moralne w świetle arystotelesowskiej koncepcji bytowego braku. 35-42.

Mazur, Piotr Stanisław. Zło w wymiarze ludzkim. 43-58.

Podrez, Ewa. Etyka homo viator — zło a los człowieka. 59-76.

Pańpuch, Zbigniew. Zło moralne a zło ontyczne — problem skutków wadliwego działania. 77-85.

Biegalska, Agnieszka. Koncepcja zła w myśli Williama Jamesa. 87-94.

Duda, Krzysztof. Twórcze przezwyciężanie zła w koncepcji Mikołaja Bierdiajewa. 95-105.

Gielarowski, Andrzej. Zło czynione człowiekowi niewinnemu — przypadek Hioba. 107-125.

Grzywacz, Robert. Antropologiczne uwarunkowania zła specyficznie ludzkiego — namiętności we wczesnej Ricoeurowskiej filozofii woli. 127-135.

Kozak, Magdalena. Zło jako odchodzenie od Dobra w ujęciu Emmanuela Levinasa. 137-147.

Kucharski, Jarosław. Problem obiektywności i subiektywności zła — próba filozoficznej interpretacji badań J. Haidta. 149-157.

Urbaniak, Szczepan. Fenomen zła w filozofii Jean-Luca Mariona. 159-170.

Studia Philosophica Wratislaviensia 12, z. 4

Gecow, Andrzej. Dlaczego tak, a nie inaczej, należy definiować życie. Gdzie leżą podstawy — odniesienia, do których należy się odwołać, podając wyjaśnienie? 11-25.

Gęgotek, Joanna. Czy paleontologii jest potrzebna definicja życia? 27-37.

Głowala, Michał. Umysł i definicja życia: przyczynek arystotelesowski. 39-53.

Łagosz, Marek. Teleonomia i ewolucja biologiczna. 55-64.

Ługowski, Włodzimierz. W kwestii filozoficznych podstaw protobiologii słów parę — z nieustannym odniesieniem do Krzysztofa Chodasewicza. 65-79.

Miłkowski, Marcin. Powszechniki kontratakują. Uwagi o tezie wielorakiej realizacji życia Krzysztofa Chodasewicza. 81-95.

Tałasiewicz, Mieszko. Wyjaśnianie zachowań zwierząt. Kilka uwag na marginesie artykułów „Problem zwierzęcej świadomości” Krzysztofa Chodasewicza oraz „Informacja, formalna celowość i spontaniczność w podstawach definicji życia” Andrzeja Gecowa. 97-104.

WSPOMNIENIA. 105-122.

Studia Semiotyczne t. XXXI, nr 1

Ciecierski, Tadeusz. Jerzy Pelc (ur. w Warszawie 30 września 1924 r., zm. w Warszawie 2 czerwca 2017 r.). 5-18.

Od Redakcji. 19-22

Grabarczyk, Paweł. Directival Theory of Meaning Resurrected. 23-44.

Posłajko, Krzysztof. Semantic Deflationism, Public Language Meaning, and Contextual Standards of Correctness. 45-66.

Konderak, Piotr. The Conscious Semiotic Mind. 67-89.

Wilkin, Piotr. Reprezentacje znaturalizowane - użyteczny cel czy użyteczna fikcja. 91-108.

Wawer, Jacek. Problem ustalania indeksu w semantyce temporalno-modalnej. 109-130.

Sendłak, Maciej. U podstaw sporu o kontrmożliwe okresy warunkowe. 131-151.

Matuszkiewicz, Maria. Problem aktualisty modalnego z czysto możliwymi indywiduami (o „Mere Possibilities” Roberta Stalnakera). 131-151.

Studia Semiotyczne t. XXXI, nr 2

Stalmaszczyk, Piotr. Editorial. 5–11.

Tałasiewicz, Mieszko. Mental Files. Triggering Mechanisms, Metadata and ‘Discernibility of Identicals’. 13–34.

Chen, Hsiang-Yun. Intentional Identity and Coordination. 35–51.

Kawczyński, Filip. Is Meaning Holism Compatible with Semantic Minimalism? 53–75.

da Silva, Adriano Marques. I-Semantics: Foundational Questions. 77–112.

Klimczyk, Joanna. "Ought", Agents and Ambiguity that Matters. 113–138.

Rast, Erich. Metalinguistic Value Disagreement. 139–159.

Faroldi, Federico L.G.; Ruiz, Andrés Soria. The Scale Structure of Moral Adjectives. 161–178.

Gomułka, Jakub; Wawrzyniak, Jan. The Liar Paradox from the Wittgensteinian Perspective. 179–199.

Batisti, Filippo. Linguistic Relativity and Its Relation to Analytic Philosophy. 201–226.

Studia z Filozofii Polskiej

Studia z Historii Filozofii

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric vol. 49

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric vol. 50

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric vol. 51

Sztuka i Filozofia nr 50

EKSPRESJA I EKSPRESYJNOŚĆ W SZTUCE

Guczalski, Krzysztof. Czym, w gruncie rzeczy, jest ekspresja w sztuce? 5-.

Przanowska, Małgorzata. Prawda wyrazu akuologicznego. Inspiracje hermeneutyczne. 21-.

Chęćka, Anna. Muzyka jako sztuka przedstawiająca emocje : James O. Young na tropie słabości formalizmu muzycznego. 33-.

Barcz, Anna. Polifonia dojrzewania : Carmina Slovenica w muzycznym teatrze Heinera Goebbelsa (próba paraestetycznego spojrzenia). 43-.

Krasińska, Magdalena. Historia muzyki w świetle estetyki recepcji. 59-.

Bogdanowicz, Katarzyna. Rogera Scrutona koncepcja doświadczenia muzycznego na tle debaty o ekspresywne znaczenia muzyki. 73-.

Kuzian, Edyta. Susan Langer's Expressive Meaning in Dance : A Critique. 85-.

RECENZJA.

Bogdanowicz, Katarzyna. Czy muzyka wyraża emocje? 95-.

Sztuka i Filozofia nr 51

Murawska, Monika. Metamorfozy fenomenologicznego spojrzenia. 9-

Taminiaux, Jacques. Myśliciel i malarz. 26-

Haar, Michel. Van Gogh - nasz współczesny. 40-

Escoubas, Eliane. Epoché obrazowa: Braque i Picasso. 59-

Richir, Mar. Prawda pozoru. 80-

Lorenc, Iwona. Pozór jako medium współczesnej sztuki i fenomen nowoczesnego doświadczenia: Adorno, Heidegger, Richir, Merleau-Ponty. 92-

Chrétien, Jean-Louis. Głos widzialny. 103-

Trémeau, Tristan. O kilku efektach ideologicznych : mit fenomenologii w sztuce. 112-

Tekstoteka Filozoficzna nr 6

Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja

Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 62

FILOZOFIA FIZYKI MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO W 100. ROCZNICĘ ŚMIERCI

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 63

Zagadnienia Naukoznawstwa T. LIII, z. 1 (211)

Osińska, Veslava; Kowalska, Małgorzata; Bednarek-Michalska, Bożena; Malak, Piotr. Czas uwolnienia zasobów a dynamika rozwoju i profil polskich bibliotek cyfrowych. 3-

Kleszcz, Ryszard. Władysław Tatarkiewicz. Uwagi metafilozoficzne. 29-

Sobotka, Bartosz; Fel, Stanisław; Niewiadomska, Iwona. Walidacja kwalifikacji zawodowych nabywanych w ramach edukacji pozaformalnej na przykładzie certyfikacji VCC. 49-

Karpińska, Agnieszka. O społecznej konstrukcji wiedzy na przykładzie tradycji europejskich badań nad technologią Ch. Freemana. 65-

Bombała, Bronisław. Pytanie o paradygmat nauk o bezpieczeństwie - ujęcie personalistyczno-fenomenologiczne. 85-

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Ząbkowicz, Anna. [Rec. Wilkin, Jerzy. Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania : humanistyczna perspektywa ekonomii]. 107-

Maroń, Piotr. [Rec. Nowak, Andrzej W.; Abriszewski, Krzysztof; Wróblewski, Michał. Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych]. 112-

KRONIKA

Sadłocha, Łukasz. Sprawozdanie z: Konferencja Filozofi i Nauki i Metod Formalnych w Filozofii, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 27-28 października 2016 r. 119-

Zagadnienia Naukoznawstwa t. LIII, z. 2 (212)

OBCHODY 80-LECIA URODZIN PROFESORA WOJCIECHA GASPARSKIEGO

Gasparski, Wojciech W. O naukach praktycznych i ich metodologii. 129-

Airaksinen, Timo. Poglądy profesora Gasparskiego na temat projektowania i przedsiębiorczości. 135-

Outhwaite, William. Naukoznawstwo na Uniwersytecie w Sussex. 149-

Żegleń, Urszula M. Potrzeba i perspektywy badań naukoznawczych w świetle dynamicznego rozwoju nauki i technologii. 157-

Kawalec, Paweł. Problemy koncepcji polityki innowacyjnej jako "przedsiębiorczego państwa". 185-

Wierzchosławski, Rafał Paweł. Naukowcy w roli ekspertów: o pewnych problemach (re-)prezentacji prawdy w polityce. 207-

Wodzisz, Rafał. Wielkie wyzwania i złożone problemy jako główny przedmiot zainteresowania naukoznawcy. 233-

ARTYKUŁY

Kardas, Marcin. Zamówienia na usługi badawczo-rozwojowe w świetle doświadczeń zagranicznych i krajowych. 243-

Kawalec, Anna. Ewolucje Metamimesis - pomiędzy kategorią teoretyczną a praktyką artystyczną. 261-

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Urbaniak, Szczepan. [Rec. Przewodnik po kognitywistyce. Bremer, Józef (red.)]. 279-

Zagadnienia Naukoznawstwa t. LIII, z. 3 (213)

Celińska-Janowicz, Dorota; Wojnar,  Katarzyna; Olechnicka, Agnieszka; Płoszaj, Adam. Znaczenie bliskości w nawiązywaniu współpracy naukowej przez polskich naukowców. 285-.

Sierotowicz, Tomasz; Sierotowicz, Tadeusz. Podstawy naukowe teorii modeli biznesowych - wybrane aspekty. 309-.

Maroń, Piotr. Wyobraźnia ontologiczna w działaniu. Standaryzowanie męskiej anoreksji a praktyka użycia kalkulatora BMI. 323-.

Wileczek, Anna; Lewicka-Kalka, Emilia; Ziółkowski, Piotr. Uniwersytet (dla) dzieci. Wokół teorii i praktyki. 343-.

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Kawalec, Paweł. [Rec. Critical Studies of Innovation. Alternative Approaches to the Pro-Innovation Bias. Godin, Benoît; Vinck, Dominique (eds)]. 363-.

Zagadnienia Naukoznawstwa t. LIII, z. 4 (214)

Kawalec, Paweł. Zwieńczenie 50-lecia wydawania „Zagadnień Naukoznawstwa” w PAN. 371-372.

Kawalec, Paweł. Wizualizacja publikacji naukoznawczych – na przykładzie wybranych artykułów z „Zagadnień Naukoznawstwa”. 373-388.

Kawalec, Anna. Agency – Phenomenological Inquiries in Interdisciplinary Perspective. 389-404.

Kawalec, Paweł. Towards an evolutionary model of science dynamics: generation and production of scientific knowledge. 405-428.

Kawalec Paweł. Wykorzystanie planu badań metodami mieszanymi do tworzenia nowej wiedzy. Studium przypadku z zakresu zdrowia publicznego. 429-452.

Kawalec Paweł. On the origin and meta-principles of causal inference. The case of T. Haavelmo. 453-466.

Żegleń, Urszula M. Jubileusz 70-lecia urodzin i 40-lecia działalności naukowej Profesora Jerzego M. Brzezińskiego. 467.