POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2017


strona główna

polskie czasopisma filozoficzne
polskie książki filozoficzne
polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Analiza i Egzystencja nr 37

Szkaradnik, Katarzyna. Zapomniany światopogląd tragiczny. 5-23.

Wach, Bogna. Terminalna sedacja - między opieką paliatywną a eutanazją. 25-41.

Płoszczyniec, Antoni. Czy sens życia jest tym samym co cel życia? 43-60.

Szypowski, Paweł. Wdzięczność w przestrzeni znaków. Dialog z dialogiem Bubera i Levinasa. 61-77.

Szachniewicz, Artur. Czy monady mają części? Witkiewicz i jego krytyka mereologii jako ontologii. 79-99.

Bomastyk, Michał. Czy obiektywne życie jest możliwe? Słów kilka na temat esejów Nathaniela Brandena. 101-114.

Biłgorajski, Piotr. Eksperymenty myślowe – współczesne kontrowersje. 115-122.

Analiza i Egzystencja nr

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol.

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej v

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej vol.

Argument: Biannual Philosophical Journal vol.

Art Inquiry. Recherches sur les arts

Avant: Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej

Civitas Hominibus : Rocznik Filozoficzno-Społeczny

Civitas: Studia z Filozofii Polityki

Dialogi Polityczne. Polityka, Filozofia, Społeczeństwo, Prawo

Dialogue and Universalism

Diametros 51

WOKÓŁ RÓWNOŚCI W OPIECE ZDROWOTNEJ

Chyrowicz, Barbara. Znaczenie liczby w kazusie ratowania życia. Dyskusja wokół stanowiska Johna Taureka. 1-27.

Głos, Aleksandra. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a zasada równości i solidarności. 28-47.

Marchewka, Katarzyna. Finansowy wymiar psychoterapii a relacja psychoterapeutyczna. 48-64.

Nowak, Piotr Grzegorz. Pluralistyczna Teoria Alokacji Narządów. 65-89.

Sowada, Christoph. Alokacyjne konsekwencje wprowadzenia prywatnych dodatkowych/równoległych ubezpieczeń zdrowotnych w społeczeństwach kierujących się egoizmem, altruizmem lub zawiścią - perspektywa ekonomiczna. 90-112.

Żuradzki, Tomasz. Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych. 113-136.

EQUALITY AND DECENCY IN HEALTHCARE

Albertsen, Andreas. Priority to Organ Donors: Personal Responsibility, Equal Access and the Priority Rule in Organ Procurement. 137-152.

Grandis Giovanni De. Pharmacogenomic Inequalities: Strategies for Justice in Biomedical Research and Healthcare. 153-172.

Exter, André den. The Right to Healthcare under European Law. 173-195.

Diametros 52

Czardybon, Barbara; Biełow, Władimir N. Znajomość postaci i idei rosyjskiego neokantyzmu w Polsce. 1-22.

Iwanowska, Joanna. Can a Daoist Sage Have Close Relationships with Other Human Beings? 23-46.

Kremplewska, Katarzyna. Życie jako insynuacja w ujęciu Henri Bergsona i George’a Santayany. 47-63.

Kubalica, Tomasz. Leonard Nelson and Metaphysical Knowledge against the Neo-Kantian Background. 64-80.

Lisowski, Grzegorz. Argument Williamsona przeciwko KK-tezie. 81-95.

Park, Seungbae. Two Criticisms against Mathematical Realism. 96-106.

Rosiak, Marek. Noemat jako sens. Problem przedmiotu świadomości w transcendentalnym idealizmie Husserla. 107-126.

DYSKUSJE

Blair, Jacob. The Evil of Refraining to Save: Liu on the Doctrine of Doing and Allowing. 127-137.

RECENZJE

Czernecka-Rej, Bożena. Problem przyszłych zdarzeń przygodnych. [Rec. Tkaczyk, Marcin. Futura contingentia]. 138-143.

Diametros nr 53

ETHICS AND UNCERTAINTY

Żuradzki, Tomasz. Ethics and Uncertainty: The Guest Editor’s Introduction. 1-5.

Baron, Jonathan. Uncertainty and Probability within Utilitarian Theory. 6-25.

Bystranowski, Piotr. Retributivism, Consequentialism, and the Risk of Punishing the Innocent: The Troublesome Case of Proxy Crimes. 26-49.

Hansson, Sven Ove. Uncertainty and Control. 50-59.

Hyams, Keith. When do Risky Choices Justify Inequality?. 60-74.

Loriaux, Sylvie. Global Duties in the Face of Uncertainty. 75-95.

Shrader-Frechette, Kristin. Mischaracterizing Uncertainty in Environmental-Health Sciences. 96-124.

Thalos, Mariam. Expectational v. Instrumental Reasoning: What Statistics Contributes to Practical Reasoning. 125-149.

Welch, John R. Coping with Ethical Uncertainty. 150-166.

Diametros

Edukacja Filozoficzna

Estetyka i Krytyka nr 44 (1/2017)

Adamska-Kijko, Magdalena. Lustmord Jenny Holzer jako kontrhegemoniczna praktyka artystyczna

Bednarz, Gabriel. Analiza krytyczna podstaw teorii wielości rzeczywistości Leona Chwistka/p>

BBiałek, Barbara. Karykatura jako wypowiedź krytyczna w demokratycznej debacie. Przypadek „Charlie Hebdo”

Hučková, Jadwiga. Od prawdy życia po rewoltę estetyczną. Kilka aspektów czechosłowackiej Nowej Fali

Weychert-Waluszko, Monika. Niewidzialna Zagłada Romów

Górski, Jakub. „Z mitologii w mit” - wczesna myśl Waltera Benjamina w eseju o Friedrichu Hölderlinie. Od tłumacza

Hanssen, Beatrice. Dichtermut i Blödigkeit - dwa wiersze Friedricha Hölderlina w interpretacji Waltera Benjamina

Tendera, Paulina. Review of the Opening of an Exhibition of Works by Nadia Issa, Entitled Ruah

Estetyka i Krytyka nr 45 (2/2017)

Sztabiński, Grzegorz. Żywe piękno współczesności.

Hudzik, Jan P. Czytając Adorna... Rzecz o teorii estetycznej.

Lorenc, Iwona. Sztuka jako doświadczenie językowe w fenomenologiczno-hermeneutycznym ujęciu Maurice’a Merleau-Ponty’ego.

Pękala, Teresa. Estetyczna natura wspomnienia.

Sosnowski, Leszek. O związkach sztuki i medycyny.

Frydryczak, Beata. W otulinie zapachów. Próba ujęcia zapachu i zmysłu węchu z perspektywy estetyki krajobrazu.

Nowak, Ewa. Ciała w glorii. Z antropologicznego archiwum estetyzacji.

Orlik, Piotr. Kryzys Lwa Tołstoja z lat 1874-1879 ukazany przez pryzmat uobecniania indyferencji.

Marzec, Andrzej. Martwy język greckiej "Nowej Fali" - filmowe strategie Yorgosa Lanthimosa.

Ziółkowska-Juś, Anna. Doświadczenie estetyczne w świecie późnej nowoczesności. W horyzoncie hermeneutyki Gianniego Vattimo.

Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL

Etyka

Fenomenologia

Filo-sofija

Filozofia Chrześcijańska

Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne

Filozofia Nauki nr 1

Werner, Konrad. Zarys internalizmu ekologicznego w filozofii umysłu. W poszukiwaniu kompromisu pomiędzy kartezjanizmem a enaktywizmem.

Sady, Wojciech. Niedookreślenie teorii przez dane empiryczne a rewolucja relatywistyczna w fizyce.

Luc, Joanna. Prawa przyrody jako przedmioty teoretyczne? Krytyczna analiza koncepcji Michaela Tooleya.

Remisiewicz, Łukasz. Biologia w socjologii — trzy sposoby wiązania.

Czernecka-Rej, Bożena. Uwagi o Józefa Marii Bocheńskiego koncepcji logiki.

Piekarski, Michał. Efekt Knobe’a, normatywność i racje działania.

Sikora, Marek. O współczesnej postaci sporu o realizm naukowy.

Filozofia Nauki nr 2

Tworak, Zbigniew. Logika modalna i teoria gier.

Woszczek, Marek. Kwantowa teoria miary a ontologia.

Brożek, Anna. Opis analityczny jako metoda filozoficzna.

Jastrzębski, Borys. Properties Ain’t No Puzzle.

Grunt-Mejer, Katarzyna. Światopogląd a błąd konfirmacji - problem nauk społecznych.

Zawadzki, Przemysław. Poznawczy status eksperymentów myślowych. Platonizm, empiryzm, modele mentalne i analogia

Ajdukiewicz, Kazimierz. Konspekt wykładów z logiki wygłoszonych na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w roku akademickim 1924/1925 sporządzony przez Stefana Ołeksiuka

Filozofia Nauki nr 3

Marek Porwolik, Aksjomatyczne ujęcia genidentyczności według Zdzisława Augustynka. Część I. Porównanie systemów

Sergiusz, Tokariew. Teoria kwantyfikacji jako etap rozwoju idealizmu semiotycznego Charlesa S. Peirce’a

SYMPOZJUM „FILOZOFIA KOGNITYWISTYKI: WYJAŚNIANIE ZA POMOCĄ̨ REPREZENTACJI MENTALNYCH”, IFiS PAN, WARSZAWA 2016

Miłkowski, Marcin. Szaleństwo, a nie metoda. Uwagi o książce Pawła Gładziejewskiego „Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych”

Grabarczyk, Paweł. Między receptorem a interpretatorem. Rola pojęcia „konsumenta” w teorii mechanizmów wyposażonych w konsumowany model

Hensel, Witold M. Załóżmy, że nie jest najprościej. Polemika z Pawłem Gładziejewskim na temat psychologii potocznej

Poczobut, Robert. Czy psychologia potoczna jest mechanistycznie neutralna?

Gładziejewski, Paweł. Mechaniczne reprezentacje strukturalne i niemechanistyczna psychologia potoczna? Odpowiedź komentatorom książki „Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych”. Perspektywa mechanistyczna

POLEMIKI

Luc, Joanna. Realność problemu zmiany. Polemika z Adamem Andrzejewskim

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Filozoficzne Aspekty Genezy

FFilozofuj!

Folia Philosophica

Folia Philosophica. Ethica - Aesthetica - Practica

Forum Philosophicum

Humaniora : Czasopismo Internetowe

Humanistyka i Przyrodoznawstwo

Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny

Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych

Kronos: Metafizyka-Kultura-Religia 1 (40)

PREZENTACJE

Whitehead, Alfred North. Proces i rzeczywistość. Część II, rozdział III: Ład przyrody

ESEJE

Auxier, Randall E.; Herstein, Gary L. Kwant wyjaśnienia

Kraus, Elisabeth M. Metafizyka doświadczenia

Rorty, Richard M. Materia i zdarzenie

Nobo, Jorge Luis. Zasada względności

Hall, David L. Cywilizacja doświadczenia - Whiteheadowska teoria kultury

Cobb, Jr., Jonh B. Wolność w filozofii Whiteheada

Auxier, Randall E. Dlaczego Whitehead? Dlaczego teraz?

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Rychter, Marcin. Joachim Metallmann - pierwszy polski znawca Whiteheada

Metallmann, Joachim. Filozofia przyrody i teoria poznania A.N. Whiteheada (fragmenty)

KRZYSZTOF OKOPIEŃ (1956-2017)

Nowak, Piotr. Wspomnienie

ANTYKWARIAT

Okopień, Krzysztof. Po jedzeniu

RECENZJE I POLEMIKI

Mazurkiewicz, Filip. Filozof na torturach

Gołębiewska, Maria. Przypomnienie, przesłanie i przykład - Pisma późne Sørena Kierkegaarda

Kronos: Metafizyka-Kultura-Religia 2 (41)

ROSYJSKA OTCHŁAŃ

PREZENTACJE

Ern, Włodzimierz. Krytyka Kantowskiego pojęcia prawdy.

Ern, Włodzimierz. Hryhorij Sawwicz Skoworoda : życie i nauczanie.

Herbich, Tomasz. Włodzimierza Erna program dla rosyjskiej filozofii. Wprowadzenie do lektury przekładów

ESEJE

Błok, Aleksandr. O przeznaczeniu poety

Nowak, Piotr. Ktokolwiek i jeden

Pasternak, Boris. Kim jest człowiek?

Pasternak, Boris. Chopin

Samojłow, Dawid. O wierszu Pasternaka Zimowa noc

Siedakowa, Olga. „Wakat poety”: ku poetologii Pasternaka

Epsztiejn, Michaił. Poezja jako ekstaza i jako interpretacja: Pasternak i Mandelsztam

Bierdiajew, Nikołaj. Picasso

Wańczyk, Daniel. Nikołaj Bierdiajew, Picasso i zmierzch Zachodu

Gaczewa, Anastasija. Fiodor Dostojewski i Nikołaj Fiodorow w zwierciadle dialogu rosyjskiej filozofii i literatury

Rostowa, Natalia. Rosyjska literatura jako rosyjska filozofia poza granicami filozofii

Jewłampijew, Igor. Idea nieklasycznej metafizyki w rosyjskiej filozofii początku XX wieku (Siemion Frank, Nikołaj Bierdiajew, Lew Karsawin)

Girenok, Fiodor. Charms: z punktu widzenia archeoawangardy

Warawa, Władimir. Literaturocentryzm jako rosyjski message filozoficzny. O twórczości Andrieja Płatonowa

Wielecki, Kamil M. Ekonomie życia codziennego, czyli Arystoteles w Krasnojarsku

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Wawrzynowicz, Andrzej. Problem mesjanizmu słowiańskiego w myśli Mariana Zdziechowskiego

Zdziechowski, Marian. U opoki mesjanizmu

ANTYKWARIAT

Dziedzic, Anna. Marian Zdziechowski a katolicyzm Stanisława Brzozowskiego

RECENZJE I POLEMIKI

„Do polityki ciągnie mnie jak wilka do lasu, jak muchy do szamba”. O książce Piotra Nowaka rozmawiają z autorem Ivan Dimitrijević, Jan Rokita i Zbigniew Stawrowski

Lawrence, David Herbert. Odosobnione Rozanowa

Blaszke, Marek. Rzecz o porządnym nierządzie, czyli rozprawa Bernarda Mandeville’a o porubstwie

Świderski, Bronisław. List otwarty do Dyrektora Muzeum Polin w sprawie programu Obcy w domu. Wokół Marca ’68

Kronos: Metafizyka-Kultura-Religia 3

Kronos Philosophical Journal

Kultura i Społeczeństwo

Kultura i Wartości

Kwartalnik Filozoficzny

Lectiones & Acroases Philosophicae

Lingua ac Communitas

Logic and Logical Philosophy vol. 26 no 1

Restall, Greg. First Degree Entailment, Symmetry and Paradox. 3-18.

Allwein, Gerard; Harrison, William L.; Reynolds, Thomas. Distributed Relation Logic. 19-61.

Makaś, Michał. A Certain Version of Preservationism. 63-77.

Koszowy, Marcin; Walton, Douglas. Profiles of Dialogue for Repairing Faults in Arguments from Expert Opinion. 79-113.

Ripley, David. Vagueness is a Kind of Conflation. 115-135.

BOOK REVIEWS

Klonowski, Mateusz. Overview of Results Presented in "Trends in Logic XIII". [Rec. Trends in Logic XIII. Gentzen’s and Jaśkowski’s Heritage 80 Years of Natural Deduction and Sequent Calculi. Indrzejczak, Andrzej; Kaczmarek, Janusz; Zawidzki, Michał (eds)]. 137-142.

Logic and Logical Philosophy vol. 26 no 2

Ellerman, David. Category Theory and Set Theory as Theories about Complementary Types of Universals. 145-162.

Cordes, Moritz; Reinmuth, Friedrich. Commentary and Illocutionary Expressions in Linear Calculi of Natural Deduction. 163-196.

Petrukhin, Yaroslav. Natural Deduction for Three-Valued Regular Logics. 197-206.

Karpenko, Alexander; Tomova, Natalya. Bochvar's Three-Valued Logic and Literal Paralogics: Their Lattice and Functional Equivalence. 207-235.

Vidal, Mathieu. A Compositional Semantics for ‘Even If’ Conditionals. 237-276.

BOOK REVIEWS

Klonowski, Mateusz. About a New Solution to the Problem of Future Contingents. [Rec. Tkaczyk, Marcin. Futura contingentia]. 277-281.

Logic and Logical Philosophy vol. 26 no 3

Urbański, Mariusz; Lambalgen, Michiel van; Koszowy Marcin. An Introduction to the Special Issue on Question Processing. 285-288.

Łupkowski, Paweł. IEL-based Formal Dialogue System for Tutorials. 287-320.

Wiśniewski, Andrzej. Generalized Entailments. 321-356.

Peliš, Michal. Erotetic Epistemic Logic. 357-381.

Ciardelli, Ivano. Question Meaning = Resolution Conditions. 383-416.

BOOK REVIEWS

Olszewski, Adam. About a Mature Theory of Fregean Sense. [Rec. Duží, Marie; Jespersen, Bjørn; Materna, Pavel. Procedural Semantics for Hyperintensional Logic : Foundations and Applications of Transparent Intentional Logic]. 417-428.

Logos i Ethos

Nowa Krytyka

Organon

Polish Journal of Philosophy

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia

Prakseologia

Principia: Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej

Przegląd Filozoficzno-Literacki 1 (46)

CHOROBA

Przegląd Filozoficzno-Literacki 2 (47)

WRITING HISTORY – SHAPING HISTORY OF (NOT ONLY POLISH) LITERARY STUDIES

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1 (101)

Kowalik, Łukasz. Stoicka ontologia Leibniza. 7-32.

Czerniawski, Jan. Czasoprzestrzeń Leibniza w fizyce nierelatywistycznej i w teorii względności. 33-52.

Nowakowski, Andrzej. Przyczynowa wizja świata. 53-68.

Kosecki, Artur. O poglądach Carnapa, Ajdukiewicza i Quine’a na ontologię. 69-86.

Dehnel, Piotr. Pojęcie prawdy w Traktacie logiczno-filozoficznym Ludwiga Wittgensteina. 87-110.

Ziobrowski, Jacek. Uzasadnienie przekonań. 111-124.

Buczkowska, Janina. Normatywność znaczenia a kryterium poprawności użycia wyrażeń. 125-140.

Puczyłowski, Tomasz A. Dodatkowy warunek racjonalności manewru z zasadnej stwierdzalności. 141-156.

Gęgotek, Joanna. Wyjaśnianie w geologii historycznej i paleontologii. 157-172.

Kaczmarek, Janusz. Czy ontologia może być podstawą dla kognitywistyki? 173-184.

Andrzejewski, Adam. Teatralizacja życia a estetyka codzienności. 185-202.

Żołud, Magdalena. Sztuka masowa z perspektywy narracyjnej koncepcji tożsamości. 203-214.

Alichniewicz, Anna. Doświadczenie monstrualnej cielesności. Próba analizy fenomenologicznej w świetle Medytacji kartezjańskich Husserla. 215-222.

Brylla, Dorota. Panteistyczna koncepcja Boga na przykładzie nauczania Instytutu Studiów i Badań Kabały Bnei Baruch. 223-236.

Czabanowski, Wojciech. Filozofia polityczna starożytnego Egiptu w Naukach dla króla Merikare. 237-258.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2 (102)

FILOZOFIA, SZALEŃSTWO, PARADOKS

Sass, Luis. Głębokie niepokoje. Uwagi o Wittgensteinie jako antyfilozofie. 7-70.

Rosińska, Zofia. Doświadczenie schizofrenii - doświadczenie ludzkie. 71-90.

Wciórka, Jacek. „Choroba psychiczna”- ontologiczny fundament czy fatamorgana psychiatrii? 91-104.

Nowak, Borys. Wątpienie Kartezjusza a szaleństwo. 105-120.

Rychter, Marcin. Don Kichote i szaleństwo. 121-134.

Stasiuk, Monika. Filozofia szaleństwa - szaleństwo filozofii. Lwa Szestowa „prawdziwa filozofia” a schizofrenia. 135-154.

Szałek, Piotr. Czas i śmierć w psychopatologii fenomenologicznej Eugeniusza Minkowskiego. 155-174.

Migasiński, Jacek. Levinas: filozofia opętania? 175-194.

Bursztyka, Przemysław. Pomiędzy doświadczeniem zależności a psychozą. Problem podmiotu w fenomenologii J.-L. Mariona. 195-212.

Hołówka, Jacek. Adoksografia. 213-236.

ROZPRAWY NA CZASIE

Trepczyński, Marcin; Ishikawa, Takao. Czy kobieta to niewydarzony mężczyzna? Metafizyka płci z perspektywy Tomasza z Akwinu i dzisiejszej biologii. 237-254.

Kur, Rafał. Śladami przodków Romana Ingardena. Transkulturowa odyseja po ziemiach Europy Środkowej. 255-268.

Sieradzan, Jacek. Wszyscy jesteśmy uchodźcami, wszyscy jesteśmy buddami. 269-280.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3 (103)

FILOZOFIA SIEMIONA FRANKA

Obolevitch, Teresa. Wprowadzenie. s. 5-8.

Aliaiev, Gennadii. Obraz filozofii w twórczości Siemiona Franka. 9-20.

Ermichyov, Aleksander. Siemion Frank a Towarzystwo Religijno-Filozoficzne w Petersburgu. 21-34.

Tsygankov, Aleksander. Siemion Frank o źródłach rosyjskiej rewolucji. 35-48.

Obolevitch, Teresa. Udział Siemiona Franka w II Polskim Zjeździe Filozoficznym. 49-64.

Rojek, Paweł. Cogito i dowód ontologiczny. Performatywny argument za istnieniem Boga Siemiona Franka. 65-88.

Rezvykh, Tatiana. Frankowskie wypisy z tekstów Baadera. 89-100.

Czardybon, Barbara. Siemiona L. Franka rozumienie psychologii filozoficznej. 101-116.

ROZPRAWY

Bogusławski, Andrzej. O relacjach w kręgu funktorów wiedzy i stwierdzania. 117-136.

Cekiera, Kamil. Spory wokół epistemicznego statusu intuicji filozoficznej. 137-148.

Błaszczyk, Marek. Pascal jako prekursor filozofii egzystencjalnej. 149-162.

Jochlik, Artur. Refleksja wobec pojęcia w systemie Hegla. 163-180.

Łaciak, Piotr. Husserl a podstawowe pytanie metafizyki. 181-196.

Ciarcińska, Katarzyna. Ontologizm miłości w filozofii Maxa Schelera. 197-206.

Horonziak, Sonia. Idea „powrotu do kultury” Arnolda Gehlena. 207-216.

Kobyliński, Andrzej. Czy istnieje etyka nihilistyczna? Interpretacja fenomenu nihilizmu we współczesnej filozofii włoskiej. 217-228.

Ruczaj, Stanisław. Sumienie jako droga do Boga – krytyczna analiza stanowiska J.H. Newmana. 229-244.

RECENZJE

Kowalik, Łukasz. Historia braci polskich. [Rec. Ogonowski, Z. Socynianizm]. 245-266.

Okołowski, Paweł. Teorie przeświadczeń pozaracjonalnych a teoria Musiała-Wolniewicza. [Rec. Butmanowicz-Dębicka, I. Wiedza pozaracjonalna w świetle wybranych teorii]. 267-278.

Przegląd Humanistyczny

Przegląd Tomistyczny: Filozofia, Teologia, Religia, Kultura Duchowa Średniowiecza

Rocznik Filozoficzny Ignatianum

Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Roczniki Filozoficzne t. 65, nr 1

ARTYKUŁY

Kaźmierczak, Zbigniew. A trial of interpretation of Meister Eckhart’s thought on God and man through the analysis of its paradoxes. 5-22.

Kiwka, Mirosław. Mistycyzm integralny w ujęciu Bernarda McGinna. 23-42.

Majcherek, Kamil. O dwóch średniowiecznych koncepcjach celowości natury: Duns Szkot i Chatton. 43-63.

Tambor, Paweł; Szydłowski, Marek. Czy model Wszechświata powinien być strukturalnie stabilny? 79-86.

Hudzik, Jan P. O mowie, piśmie i innych mediach: peregrynacje po genealogii pojęć z Peterem Sloterdijkiem. 89-107.

TŁUMACZENIA

Strawson, Galen. O niemożliwości całkowitej odpowiedzialności moralnej. Jarocki, Jacek (tłum.). 109-128.

DYSKUSJE

Zeidler, Paweł. Panel: Granice natury - granice nauki. Wprowadzenie. 131-133.

Bugajak, Grzegorz. Pre-aksjologiczny aspekt granic natury: czy istnieją działania (nie)naturalne? 134-138.

Mączka, Janusz. Granice czy ograniczenia w nauce. 139-142./p>

Hajduk, Zygmunt. Granice natury - granice nauki; granice i ograniczenia nauki. 143-148.

Wróblewski, Zbigniew. Granice nauki. 149-156.

Kałuszyńska, Elżbieta. Granice natury, granice nauki. 157-

RECENZJE

Karczewska, Anna Maria. [Rec. Jarmużek, Tomasz; Tkaczyk, Marcin. Normalne logiki pozycyjne]. 173-

Roczniki Filozoficzne t. 65, nr 2

Gut, Przemysław. Gottfried Wilhelm Leibniz: An Intellectual Portrait. 5-20.

ARTYKUŁY

Koszkało, Martyna. Scholastic Sources of Gottfried Wilhelm Leibniz’s Treatise Disputatio metaphysica de principio individui. 23-54.

Krauze-Błachowicz, Krystyna. Content Analysis of the Demonstration of the Existence of God Proposed by Leibniz in 1666. 57-75.

Piwowarczyk, Marek. The Leibnizian Doctrine of vinculum substantiale and the Problem of Composite Substances. 77-92.

Gut, Przemysław. Leibniz: Personal Identity and Sameness of Substance. 93-110.

Paź, Bogusław. The Principle of Reason according to Leibniz: The Origins, Main Assumptions and Forms. 111-143.

Kopania, Jerzy. The Best of All Possible Worlds and the Christian Thesis of the Corruption of the World. 145-164.

Grzeliński, Adam. Locke and Leibniz on Perception. 167-183.

Horowska, Aleksandra. Iustitia ut caritas sapientis: The Relationship between Love and Justice in G.W. Leibniz’s Philosophy of Right. 185-204.

Lisiak, Bogdan. Leibniz’s Scientific Collaboration with Adam Kochański, S.J. 205-221.

Roczniki Filozoficzne t. 65, nr 3

ARTYKUŁY

Żełaniec, Wojciech. Czy i dlaczego Arystotelejski słaby wolą (ἀκρατής [akratēs]) nie wybiera? 5-31.

Bizoń, Michał. Metateoria historii woli. Rozważania o powstaniu i wczesnym rozwoju pojęcia woli od V wieku przed Chr. do Maksyma Wyznawcy. 33-51.

Stefańczyk, Andrzej P. Doctrinal Controversies of the Carolingian Renais­sance: Gottschalk of Orbais’ Teachings on Predestination. 53-70.

Kijewska, Agnieszka. Eriugena’s De Praedestinatione: The Project of Rationalisation of Faith and Its Critics. 71-98.

Kiełbasa, Jan. Rozum myślący w służbie woli, wola wybierająca pod dyktando rozumu. Kontrowersje wokół podmiotu, przyczyny, warunku ludzkiej wolności w antropologii XII wieku. 99-125.

Jung, Elżbieta. Wilhelm Ockham i Tomasz Bradwardine o wolnej woli Boga i człowieka. 127-149.

Michałowska, Monika. Akty woli w myśli średniowiecznej - od św. Augustyna do Wilhelma z Auxerre. 151-172.

Bembennek, Krystyna. Problem niewolnej woli w ujęciu fenomenologii hermeneutycznej - stanowisko Paula Ricœura. 173-189.

Łukasiewicz, Dariusz. Teizm a twardy inkompatybilizm. 191-203.

Ruch Filozoficzny 

Scripta Philosophica : Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL

Semina Scientiarum

ΣΟФΙΑ: Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich

Studia Antyczne i Mediewistyczne

Studia Humanistyczne AGH vol. 16, no 1

BRAK ZAWARTOŚCI FILOZOFICZNEJ

Studia Metodologiczne

Studia Philosophiae Christianae

Studia Philosophica Wratislaviensia 12, z. 1

Polanowska-Sygulska, Beata. Trylogia Johna Graya. 7-29.

Polanowska-Sygulska, Beata. Okrucieństwo jest częścią ludzkiego świata. Rozmowa z Johnem Grayem. 31-43.

Polanowska-Sygulska, Beata. Zimny prysznic i intelektualna zadyszka. Na marginesie „trylogii” Johna Graya. 45-64.

Bednarczyk, Bartosz Piotr. Szukając pewności w cieniu Nieobecnego. Kartezjusz - Kant - Husserl. 65-84.

Urbański, Paweł. Zadanie myślenia, czyli Heideggerowskie strategie w kontekście końca filozofii. 85-105.

POLEMIKI I RECENZJE

Krasicki, Jan. Człowiek w horyzoncie metafizyki. [Michałowski, Damian. Człowiek i metafizyka : wprowadzenie do późnej filozofii Barbary Skargi]. 123-128.

Skorupka, Alfred. Porządek światowy według Henry’ego Kissingera. [Kissinger, Henry. Porządek światowy]. 129-136. 

Studia Philosophica Wratislaviensia 12, z. 2

Bulira, Waldemar. O antyliberalizmie Alasdaira MacIntyre’a z punktu widzenia teorii nowoczesności Ágnes Heller i Ferenca Fehéra. 9 - 26.

Lipowicz, Markus. Ponowoczesność jako rzeczywistość społeczna - albo: próba obrony koncepcji końca nowoczesności jako okresu powstania nowych form socjalizacji. 27-45.

Szkaradnik, Katarzyna. Interpretacja, historyzacja, emancypacja. O kontrowersjach wokół hermeneutyki i jej potencjale w epoce ponowoczesnej. 47-58.

Leszczyński, Damian. Świadomość czasu i czas świadomości. 59-74.

Skowron, Bartłomiej. Ojcobójcza i nieco stronnicza diagnoza stanu i uwarunkowań rozwoju ontologii w Polsce. 75-84.

SYMPOZJUM NA TEMAT KSIĄŻKI MARKA PIWOWARCZYKA, PODMIOT I WŁASNOŚCI : ANALIZA PODSTAWOWEJ STRUKTURY PRZEDMIOTU

Wojtysiak, Jacek. Substancja w trzech perspektywach. 87-94.

Głowala, Michał. Materiał, podmiot i abstrakcyjne części przedmiotów konkretnych. 95-110.

Piwowarczyk, Marek. Substancjalizm bez pułapek abstrakcji. Odpowiedź Jackowi Wojtysiakowi i Michałowi Głowali. 111-122.

PRZEKŁADY

Komorowska, Joanna. Ars isagogica: o Symplicjusza wstępach do pism egzegetycznych ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia do komentarza do „Fizyki”. 125-136.

Komorowska, Joanna. Komentarz filozofa Symplicjusza do „Fizyki” Arystotelesa. Część pierwsza, księga Alpha [Wprowadzenie]. 137-146.

POLEMIKI I RECENZJE

Mróz, Tomasz. O recepcji Euckena w Polsce. [Głombik, Czesław. Eucken i milczenie czasu : z historii polskich odczytań filozofa noblisty]. 149-154.

Chmielewski, Adam. Władza, wiedza, informacja. Perspektywa filozoficzno-polityczna. [Czapnik, Sławomir. Władza, media i pieniądze : amerykańska ekonomia polityczna komunikowania : wybrane zagadnienia]. 155-159.

Studia Philosophica Wratislaviensia

Studia Semiotyczne

Studia z Filozofii Polskiej

Studia z Historii Filozofii

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric

Sztuka i Filozofia nr 50

EKSPRESJA I EKSPRESYJNOŚĆ W SZTUCE

Guczalski, Krzysztof. Czym, w gruncie rzeczy, jest ekspresja w sztuce? 5-.

Przanowska, Małgorzata. Prawda wyrazu akuologicznego. Inspiracje hermeneutyczne. 21-.

Chęćka, Anna. Muzyka jako sztuka przedstawiająca emocje : James O. Young na tropie słabości formalizmu muzycznego. 33-.

Barcz, Anna. Polifonia dojrzewania : Carmina Slovenica w muzycznym teatrze Heinera Goebbelsa (próba paraestetycznego spojrzenia). 43-.

Krasińska, Magdalena. Historia muzyki w świetle estetyki recepcji. 59-.

Bogdanowicz, Katarzyna. Rogera Scrutona koncepcja doświadczenia muzycznego na tle debaty o ekspresywne znaczenia muzyki. 73-.

Kuzian, Edyta. Susan Langer's Expressive Meaning in Dance : A Critique. 85-.

RECENZJA.

Bogdanowicz, Katarzyna. Czy muzyka wyraża emocje? 95-.

Tekstoteka Filozoficzna

Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja

Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne

Zagadnienia Naukoznawstwa T. LIII, z. 1 (211)

Osińska, Veslava; Kowalska, Małgorzata; Bednarek-Michalska, Bożena; Malak, Piotr. Czas uwolnienia zasobów a dynamika rozwoju i profil polskich bibliotek cyfrowych. 3-

Kleszcz, Ryszard. Władysław Tatarkiewicz. Uwagi metafilozoficzne. 29-

Sobotka, Bartosz; Fel, Stanisław; Niewiadomska, Iwona. Walidacja kwalifikacji zawodowych nabywanych w ramach edukacji pozaformalnej na przykładzie certyfikacji VCC. 49-

Karpińska, Agnieszka. O społecznej konstrukcji wiedzy na przykładzie tradycji europejskich badań nad technologią Ch. Freemana. 65-

Bombała, Bronisław. Pytanie o paradygmat nauk o bezpieczeństwie – ujęcie personalistyczno-fenomenologiczne. 85-

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Ząbkowicz, Anna. [Rec. Wilkin, Jerzy. Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania : humanistyczna perspektywa ekonomii]. 107-

Maroń, Piotr. [Rec. Nowak, Andrzej W.; Abriszewski, Krzysztof; Wróblewski, Michał. Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych]. 112-

KRONIKA

Sadłocha, Łukasz. Sprawozdanie z: Konferencja Filozofi i Nauki i Metod Formalnych w Filozofii, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 27–28 października 2016 r. 119-

Zagadnienia Naukoznawstwa t. LIII, z. 2 (212)

OBCHODY 80-LECIA URODZIN PROFESORA WOJCIECHA GASPARSKIEGO

Gasparski, Wojciech W. O naukach praktycznych i ich metodologii. 129-

Airaksinen, Timo. Poglądy profesora Gasparskiego na temat projektowania i przedsiębiorczości. 135-

Outhwaite, William. Naukoznawstwo na Uniwersytecie w Sussex. 149-

Żegleń, Urszula M. Potrzeba i perspektywy badań naukoznawczych w świetle dynamicznego rozwoju nauki i technologii. 157-

Kawalec, Paweł. Problemy koncepcji polityki innowacyjnej jako „przedsiębiorczego państwa”. 185-

Wierzchosławski, Rafał Paweł. Naukowcy w roli ekspertów: o pewnych problemach (re-)prezentacji prawdy w polityce. 207-

Wodzisz, Rafał. Wielkie wyzwania i złożone problemy jako główny przedmiot zainteresowania naukoznawcy. 233-

ARTYKUŁY

Kardas, Marcin. Zamówienia na usługi badawczo-rozwojowe w świetle doświadczeń zagranicznych i krajowych. 243-

Kawalec, Anna. Ewolucje Metamimesis - pomiędzy kategorią teoretyczną a praktyką artystyczną. 261-

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Urbaniak, Szczepan. [Rec. Przewodnik po kognitywistyce. Bremer, Józef (red.)]. 279-

Zagadnienia Naukoznawstwa t. LIII, z. 3 (213)

Celińska-Janowicz, Dorota; Wojnar,  Katarzyna; Olechnicka, Agnieszka; Płoszaj, Adam. Znaczenie bliskości w nawiązywaniu współpracy naukowej przez polskich naukowców. 285-.

Sierotowicz, Tomasz; Sierotowicz, Tadeusz. Podstawy naukowe teorii modeli biznesowych – wybrane aspekty. 309-.

Maroń, Piotr. Wyobraźnia ontologiczna w działaniu. Standaryzowanie męskiej anoreksji a praktyka użycia kalkulatora BMI. 323-.

Wileczek, Anna; Lewicka-Kalka, Emilia; Ziółkowski, Piotr. Uniwersytet (dla) dzieci. Wokół teorii i praktyki. 343-.

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Kawalec, Paweł. [Rec. Critical Studies of Innovation. Alternative Approaches to the Pro-Innovation Bias. Godin, Benoît; Vinck, Dominique (eds)]. 363-.