INDEKS TEMATYCZNY

ABRAMOWSKI, Edward


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Problem świadomości i epistemologiczne założenia Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 281-297, 1990. Padoł, Roman.

Edwarda Abramowskiego poszukiwanie absolutu. Studia Filozoficzne, nr 2, 107-117, 1989. Paradowski, Ryszard.

Filozofia socjalizmu bezpaństwowego Edwarda Abramowskiego. Colloquia Communia, 2(43), 129-145, 1989. Paradowski, Ryszard.

Abramowskiego projekt systemu metafizyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 79-99, 1988. Paradowski, Ryszard.

Człowiek i jego uspołecznienie w teorii Edwarda Abramowskiego. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 147-164, 1986. Ogrodziński, Piotr.

W kręgu idei bergsonowskich w Polsce: Abramowski i Znaniecki. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 275-314, 1977. Borzym, Stanisław.

Trzy koncepcje twórczości: Abramowski, Brzozowski, Lutosławski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 315-350, 1977. Kalbarczyk, Damian.

Świadomość religijna a umysłowość feudalna. Z wczesnych poglądów historyczno-społecznych Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 131-149, 1976. Szmyd, Jan.

Myśl religioznawcza Edwarda Abramowskiego - charakterystyka problematyki - postulaty badawcze. Studia Filozoficzne, nr 5, 125-136, 1976. Szmyd, Jan.

Fenomenalistyczna metoda socjologii Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 6, 77-91, 1975. Flis, Andrzej.

Stanisław Brzozowski i Edward Abramowski. Studia Filozoficzne, nr 5, 21-55, 1975. Walicki, Andrzej.

Poglądy estetyczne Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 99-111, 1973. Światło, Ruta.

Edwarda Abramowskiego ideał socjalizmu bezpaństwowego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 10, 317-345, 1964. Krawczyk, Zbigniew.

Założenia filozoficzne socjologii Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 63-83, 1964. Krawczyk, Zbigniew.

Inspiracje ideologiczne metody socjologicznej Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 169-190, 1963. Krawczyk, Zbigniew.