INDEKS TEMATYCZNY

AJDUKIEWICZ, Kazimierz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Niekonsekwencja logiczna w teorii pomiaru Kazimierza Ajdukiewicza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 187-190, 1986. Olejnik, Marcin R.

Twórczość Ajdukiewicza a rozwój logiki formalnej. Studia Filozoficzne, nr 5, 135-147, 1984. Batóg, Tadeusz.

Filozoficzne poglądy Kazimierza Ajdukiewicza. Znak, nr 347, 1565-1577, 1983.Siemianowski, Andrzej.

"Filozofia w oczach racjonalisty" w: Ajdukiewicz, Kazimierz. Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka. Wyd. 2, 5-17. Warszawa, Czytelnik, 1983. Szaniawski, Klemens.

Zasada wyłączonego środka a zagadnienie idealizmu. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 89-99, 1982. Przełęcki, Marian.

Epistemologiczne poglądy H. Poincarégo. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 75-87, 1982. Siemianowski, Andrzej.

W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Kazimierza Ajdukiewicza. Ruch Filozoficzny, nr 1, 1-8, 1981. Jadacki, Jacek J.

Semiotyka logiczna w pismach Kazimierza Ajdukiewicza. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 117-123, 1978. Pelc, Jerzy.

Typy desygnatów terminu "nauka" w pismach T. Czeżowskiego, K. Ajdukiewicza i T. Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 123-140, 1977. Zamecki, Stefan.

W sprawie krytyki teorii języka. [Polemika z: Opara, Stefan. Język a idealizm]. Studia Filozoficzne, nr 8, 137-140, 1974. Stanosz, Barbara.

O zastosowaniu teorii języka do krytyki idealizmu filozoficznego. [Polemika z: Stanosz, Barbara. W sprawie krytyki...]. Studia Filozoficzne, nr 8, 207-212, 1974. Opara, Stefan.

O narzędziach i przedmiotach poznania. Z teorii instrumentalnego poznania. O filozofii lingwistycznej. Warszawa, PWN, 1967. Dąmbska, Izydora.

Koncepcja języka w filozofii Kazimierza Ajdukiewicza. Ruch Filozoficzny, XXIV (1-2), 1965. Dąmbska, Izydora.

O niektórych osiągnięciach Kazimierza Ajdukiewicza w zakresie logiki, metodologii nauki i filozofii. Studia Filozoficzne, nr 1, 5-16, 1965. Kokoszyńska, Maria.

Księga pamiątkowa ku czci Kazimierza Ajdukiewicza. [Rec. Rozprawy logiczne. Księga...]. Studia Filozoficzne, nr 3, 166-181, 1965. Pogorzelski, Witold A.

Epistemologiczne poglądy Kazimierza Ajdukiewicza. Ruch Filozoficzny, XXIV (1-2), 11-20, 1965. Vetulani, Jan.

"Zdania logiczne, logika i doświadczenie. Uwagi na marginesie artykułu prof. K. Ajdukiewicza 'Le probleme du fondement des propositions analytiques'" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 23-30. Warszawa, PWN, 1964. Czerwiński, Zbigniew.

Kazimierz Ajdukiewicz. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 115-124, 1964. Czeżowski, Tadeusz.

Semiotyka Ajdukiewicza na tle jego poglądów filozoficznych. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 125-131, 1964. Kwiatkowski, Tadeusz.

Studencka Sesja Naukowa poświęcona pamięci profesora Kazimierza Ajdukiewicza. Studia Filozoficzne, nr 2, 213, 1964. Nowak, Leszek.

O profesorze Kazimierzu Ajdukiewiczu. Znak, nr 109-110, 947-951, 1963. Kwiatkowski, Tadeusz.

Przemówienie inauguracyjne na uroczystości siedemdziesięciolecia Kazimierza Ajdukiewicza. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 129-131, 1962. Kotarbiński, Tadeusz.

Czy filozofia obumiera? [Polemika z: Infeld, Leopold. Zmierzch filozofii, czyli rozkosze poznania bez metafizycznych dreszczy]. Studia Filozoficzne, nr 1, 187-196, 1962. Łuszczewska-Romahnowa, Seweryna.

Filozofia nieinterwencji. Głos w dyskusji nad radykalnym konwencjonalizmem. Myśl Filozoficzna, nr 2, 335-373, 1953. Kołakowski, Leszek.

Poglądy filozoficzne Kazimierza Ajdukiewicza. Szkic krytyczny. Myśl Filozoficzna, nr 1, 209-256, 1952. Schaff, Adam.

Krytyka konwencjonalistycznej teorii prawdy. Myśl Współczesna, nr 9 (64), 173-221, 1951. Schaff, Adam.