INDEKS TEMATYCZNY

ALTHUSSER, Louis


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Gaston Bachelard i historia epistemologiczna. Studia Filozoficzne, nr 2, 67-87, 1981. Krakowski, Jerzy.

Refleksje na temat sporu marksistów o historyzm i jego rozumienie. Studia Filozoficzne, nr 4, 25-49, 1980. Ładosz, Jarosław.

Czytanie Althussera. Stawiński, J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5, 67-86, 1978. Goldstick, Daniel.

Historia - diachronia. (Przeciw Althusserowi). Studia Filozoficzne, nr 6, 95-110, 1976. Rowiński, Cezary.

Althusser i marksizm. Studia Filozoficzne, nr 7, 43-57, 1975. Ponikowski, Bogusław.

Szkice o strukturalizmie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1975; wyd. 2 1983. Schaff, Adam.

Jak (nie) czytać L. Althussera? Studia Filozoficzne, nr 8, 35-69, 1973. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Louis Althusser - destrukcja przedmiotowości. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 61-83, 1972. Płużański, Tadeusz.

Homo agens. Antyhumanizm Marksa czy Althussera? Człowiek i Światopogląd, nr 9, 82-106, 1972. Płużański, Tadeusz.

Marksizm L. Althussera. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 70-91, 1970. Łoziński, Romuald.

Marksizm Louisa Althussera. [Rec. Althusser, Louis. Pour Marx. Althusser, Louis i Rancière, Jacques i Macherey, Pierre. Lire le Capital, t. I. Althusser Louis i Balibar, Etienne i Establet, Roger. Lire le Capital, t. II]. Studia Filozoficzne, nr 4, 190-194, 1967. Garewicz, Jan.