INDEKS TEMATYCZNY

AUGUSTYN, Aurelius, św.


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

[Rec. Hölscher, Ludger. The Reality of the Mind. Augustine's Philosophical Arguments for the Human Soul as a Spiritual Substance]. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 134-142, 1989/1990. Czachorowski, Marek.

Aktualne i ostateczne. Rozważania o przeżywaniu czasu. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 5-22, 1987/1988. Wolicka, Elżbieta.

O doświadczaniu wolności; kontekst teoretyczny i ramy pojęciowe. Studia Filozoficzne, nr 1, 99-109, 1987. Maciuszek, Józef i Mudyń, Krzysztof.

Człowiek w filozofii Aureliusza Augustyna. Studia Filozoficzne, nr 5, 197-207, 1973. Płużański, Tadeusz.

Argumenty z przyczynowości sprawczej i celowości w augustyńskiej filozofii Boga. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 73-83, 1971. Kowalczyk, Stanisław.

Augustyna teoria rozwoju organizmów w świetle współczesnego ewolucjonizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 151-182, 1971. Łukomski, Julisław.

Mit i historia. [Rec. Saucerotte, Antoine. Révolution et contre-révolution dans l'Êglise. Douit-elle brûler saint Augustin?]. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 140-143, 1971. Migasiński, Jacek.

Problematyka etyczna w De Civitate Dei św. Augustyna. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 67-74, 1968. Lohr, Mikołaj.

Mądrość a wiedza w świetle wypowiedzi św. Augustyna. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 111-118, 1967. Kowalczyk, Stanisław.

"Św. Augustyn, czyli o wolności od grzechu i diabła" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 117-134. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Kasia, Andrzej.

Filozofia okresu cesarstwa rzymskiego. Jej miejsce w historii, charakter i znaczenie. Warszawa, PWN, 1962. Legowicz, Jan.

Św. Augustyn. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1960. Kasia, Andrzej.

Znaczenie augustyńskiej filozofii pracy. Roczniki Filozoficzne, 7(2), 125-150, 1959. Zdaniewicz, Witold.

"Dialogi filozoficzne" Aureliusza Augustyna w walce z naukowym poglądem na świat. Myśl Filozoficzna, nr 3, 168-202, 1954. Legowicz, Jan.

U źródeł chrześcijańskiej myśli. (Św. Augustyn - Św. Tomasz z Aquinu - mistrz Eckhart). Katowice, Księgarnia Św. Jacka, 1947. Sawicki, Franciszek.