INDEKS TEMATYCZNY

AWERROES / Ibn Ruszd


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Awerroes - komentator czy filozof. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 182-187, 1978. Zielińska, Jolanta.

Udział niektórych trzynastowiecznych lekarzy i przyrodników w recepcji filozoficznych pism Awicenny i Awerroesa. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-19, 1973. Kurdziałek, Marian.

Średniowieczna filozofia arabska. Warszawa, PWN, 1967. Mrozek-Dumanowska, Anna.