INDEKS TEMATYCZNY

AWICENNA, Ibn Sina


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Awicenna i ważniejsze interpretacje jego teorii istnienia. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 129-151, 1982. Gogacz, Mieczysław.

L’attitude philosophique et religieuse d’Ibn Sina en son contexte historique. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 157-167, 1979. Gardet, Luis.

Wpływ "Metafizyki" Awicenny i "Księgi o przyczynach" na filozofię Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 225-230, 1974. Wróbel, Jan.

Udział niektórych trzynastowiecznych lekarzy i przyrodników w recepcji filozoficznych pism Awicenny i Awerroesa. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-19, 1973. Kurdziałek, Marian.

Średniowieczna filozofia arabska. Warszawa, PWN, 1967. Mrozek-Dumanowska, Anna.

"Awicenny filozoficzna teoria człowieka" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 205-220. Warszawa, PWN, 1964. Swieżawski, Stefan.

Avicenna. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1952; wyd. 2 1953. Czermiński, Adrian.

Avicenna - lekarz dusz i ciał. Myśl Filozoficzna, nr 3, 36-55, 1952. Kołakowski, Leszek.

O eunuchach i kastracji w różnych krajach i czasach oraz kilka drobnych artykułów. Kraków, Gebethner i Wolff, 1946. Szumowski, Władysław.