INDEKS TEMATYCZNY

BACHELARD, Gaston


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Gaston Bachelard jako epistemolog. Studia Filozoficzne, nr 11, 75-89, 1987. Kociuba, Maciej.

Racjonalizm wobec idealizmu i realizmu w filozofii Gastona Bachelarda. [Informacja o posiedzeniu Francuskiego Towarzystwa Filozoficznego 1.12.1984]. Studia Filozoficzne, nr 5, 183-185, 1987. Komendziński, Tomasz.

Bachelard - kowal słów. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 205-237, 1984. Skarga, Barbara.

Gaston Bachelard i historia epistemologiczna. Studia Filozoficzne, nr 2, 67-87, 1981. Krakowski, Jerzy.

Gastona Bachelarda psychoanaliza ognia. Znak, nr 199, 28-54, 1971. Augustyn, Władysław.

Gastona Bachelarda koncepcja poznania i filozofii. Studia Filozoficzne, nr 2, 111-122, 1969. Łoziński, Romuald.