INDEKS TEMATYCZNY

BACON, Francis


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

U źródeł sporu o użyteczność nauki. Znak, nr 217-218, 1075-1090, 1972. Wajs, Karol.

Franciszek Bacon. (Myśli i Ludzie). Wyd. 2 uzup. i rozsz. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Leśniak, Kazimierz.

"Francis Bacon albo o wolności pojętej jako wiedza" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 175-184, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Leśniak, Kazimierz.

Początki nowożytnych nauk społecznych (Epoka Renesansu, jej narodziny i schyłek). Warszawa, Książka i Wiedza, 1962. Voisé, Waldemar.

O baconowskim królestwie człowieka. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-29, 1961. Suchodolski, Bogdan.

Myśli o myśleniu. Warszawa, PWN, 1958. Kotarbiński, Tadeusz.

O teoretycznych i historycznych podstawach indukcji Franciszka Bacona. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 2, 3-80, 1957. Leśniak, Kazimierz.