INDEKS TEMATYCZNY

BAKUNIN, Michaił Aleksandrowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Proudhon, Bakunin i Kropotkin. Świeckie anarchizmy socjalistyczne XIX wieku. Studia Filozoficzne, nr 3, 95-109, 1978. Socha-Turońska, Irena.

Wokół "Spowiedzi" Bakunina. Brzozowska, Maria (tłum.). Znak, nr 265, 1008-1024, 1976. Orton, Lawrence.

Bakunin i antynomie wolności. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Temkinowa, Hanna.

Jednostka a społeczeństwo w koncepcji anarchizmu M. Bakunina. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 133-174, 1962. Temkinowa, Hanna.

Bakunin a problemy filozofii historii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 175-212, 1961. Temkinowa, Hanna.