INDEKS TEMATYCZNY

BATAILLE, Georges


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Le monde, l’homme et la Divinité - Teilhard de Chardin versus Georges Bataille. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, nr 7, b.n.s., 2008. Bogusławski, Marcin.

Homo platonicus - wolny czy zniewolony? Bataille’owska de(kon)strukcja platońskiego mitu solarnego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, nr 19-20, 169-200, 2007. Bogusławski, Marcin.