INDEKS TEMATYCZNY

BAYLE, Pierre


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Piotr Bayle wobec socynianizmu. Przyczynek do kwestii roli socynianizmu w formowaniu się ideologii oświecenia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 6, 101-182, 1960. Pomian, Krzysztof.

Sceptycyzm francuski XVI i XVII wieku. Toruń / Łódź, PWN, 1958. Dąmbska, Izydora.