INDEKS TEMATYCZNY

BERKELEY, George


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Hume a teizm eksperymentalny - impresja. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, nr 10, 83-104, 2010. Bogusławski, Marcin.

 

Wczesne polskie przekłady Berkeleya. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 267-269 1983. Hochfeldowa, Anna.
Excerpt niektórych reflexyi z xiążki angielskiey Jerzego Berkeley Biskupa Cloynenskiego. Wydaney pod tytułem The queris, containing several Qeries proposed to the consideration of Public - a z przydatkiem Exhortacui do Duchowieństwa Katolickiego w Hibernyi drukowany w Londynie 1750. In 8. Tłumaczoney exercitij linguae gratia przez J. Z. R. K. Tamże, 271-277.

Biskup Berkeley i strukturaliści. Studia Filozoficzne, nr 6, 85-99, 1977. Rowiński, Cezary.

Czy Berkeleya można rehabilitować? [Polemika z: Sarnowski, Stefan. Próba rehabilitacji Berkeleya]. Studia Filozoficzne, nr 2, 149-155, 1978. Sarna, Jan.

Próba rehabilitacji Berkeleya. Studia Filozoficzne, nr 4, 51-72, 1977. Sarnowski, Stefan.

Kryzys teologii naturalnej: George Berkeley. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 169-206, 1971. Hochfeldowa, Anna.

"Domniemany immanentyzm Berkeleya w świetle analizy tekstów" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 27-48. Kraków, PWN, 1964. Elzenberg, Henryk.