INDEKS TEMATYCZNY

BERTALANFFY, Ludwig von


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Filozofia mechanistyczna a zasady organizmalizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 67-81, 1977. Stuchliński, Józef Andrzej.

O jedność nauki. Ludwig von Bertalanffy. Znak, nr 262, 564-572, 1976. Hoffman, Antoni.

Światopogląd a nauka. Ludwiga von Bertalanffy'ego rozumienie roli myśli filozoficznej w nauce. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 45-59, 1972. Stuchliński, Józef A.