INDEKS TEMATYCZNY

BESSARION, Basilios


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Dusza ludzka i jej nieśmiertelność w poglądach Jana Bazylego Bessariona. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 55-78, 1985. Ciszewski, Marian.

Kardynała Bessariona "In calumniatorem Platonis" - geneza, cele i adresaci. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 89-109, 1977. Ciszewski, Marian.