INDEKS TEMATYCZNY

BIRKENMAJER, Aleksander


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Udział ks. Konstantego Michalskiego i Aleksandra Birkenmajera w odkrywaniu filozofii średniowiecznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 83-105, 1966. Kurdziałek, Marian.