INDEKS TEMATYCZNY

BLONDEL, Maurice


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Z dziejów neokrytycyzmu: Maurice Blondel. Studia Filozoficzne, nr 7, 59-73, 1978. Cichowicz, Stanisław.

Ze studiów nad filozofią współczesną. [Rec. Hommes, Ulrich. Die Existenzerhellung und das Recht i Transzendenz und Personalität]. Studia Filozoficzne, nr 7, 143-151, 1973. Rudziński, Roman.

Książka o Blondelu. [Rec. Lacroix, Jean. Życie i twórczość Maurice Blondela]. Znak, nr 214, 572-581, 1972. Iwanowski, Piotr.

Blondel - chrześcijańska filozofia działania. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 46-57, 1971. Mrówczyński, Tadeusz.