INDEKS TEMATYCZNY

BOECJUSZ; Anicius Manlius Severinus Boethius


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Dlaczego św. Tomasz z Akwinu komentował De Trinitate i De hebdomadibus Boecjusza? Roczniki Filozoficzne, 35(1), 217-228, 1987. Kurdziałek, Marian.

Logika nazw i logika zdań w traktacie Boecjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 55-77, 1985. Majewski, Maksymilian.

Klasy przedmiotów orzekania a znaczenie terminu "ens". Studia Filozoficzne, nr 7-8, 59-64, 1982. Gułkowski, Jerzy.

Zagadnienie przeciwstawienia "esse - id quod est" w "De Hebdomadibus" Boecjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 253-259, 1972. Gułkowski, Jerzy.

O niektórych przejawach racjonalizmu w myśli filozoficzno-teologicznej XII wieku. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 49-71, 1967. Kurdziałek, Marian.

Problem interpretacji sylogizmów hipotetycznych Boecjusza w systemach logiki nowoczesnej. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 41-58, 1967. Michałowski, Witold.