INDEKS TEMATYCZNY

BOECJUSZ z Dacji


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Awerroizm łaciński trzynastego wieku. Nonkonformistyczny obraz świata i człowieka w średniowieczu. Warszawa, PWN, 1971. Kuksewicz, Zdzisław.