INDEKS TEMATYCZNY

BOLZANO, Bernard


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zasługi Kanta i Bolzana w odnowie logiki niemieckiej. (Dwie rocznice - 1781). Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 49-55, 1981. Moese, Henryk.

Historia pewnego plagiatu. [Rec. Winter, Eduard (Hrsg.). Robert Zimmermanns philosophische Propädeutik und die Vorlagen aus der Wissenschaftslehre Bernard Bolzanos. Eine Dokumentation zur Geschichte des Denkens und der Erziehung in der Donaumonarchie]. Studia Filozoficzne, nr 7, 176-180, 1976. Mroczkowski, Krzysztof.

Arystotelesowskie i bolzanowskie pojęcie nieskończoności. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 78-90, 1971. Lubański, Mieczysław.

[Rec. Buhl, Günter. Ableitbarkeit und Abfolge in der Wissenschaftstheorie Bolzanos]. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 33-35, 1963. Regner, Leopold.

Bolzano a problem teorii nauki. Studia Filozoficzne, nr 1, 170-188, 1959. Patočka, Jan.

Pojęcie wywodu inferencyjnego u Bernarda Bolzana. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 17-26, 1955/1957. Korcik, Antoni.

Aksjomaty nauk apriorycznych według Bernarda Bolzana. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 137-149, 1955/1957. Regner, Leopold.