INDEKS TEMATYCZNY

BONAWENTURA, Giovanni Fidanza


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zagadnienie tradycji i postępu umysłowego w metodologii Bonawentury. Studia Filozoficzne, nr 4, 173-186, 1976. Legowicz, Jan.

Formy konstytutywne w bonawenturiańskiej teorii bytu (w 700-lecie śmierci św. Bonawentury). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 27-73, 1975. Kołodziej, Emil.

Teoriopoznawcze aspekty pojęcia "imago" u św. Tomasza i św. Bonawentury. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 119-137, 1975. Walicka, Elżbieta.

Spotkanie z Bonawenturą. Znak, nr 246, 1553-1572, 1974. Kafel, Salezy.

W 700-lecie śmierci Tomasza z Akwinu i Bonawentury. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 5-12, 1974. Krąpiec, Mieczysław A.

Dwie współczesne interpretacje filozofii św. Bonawentury. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 13-38, 1974. Zieliński, Edward Iwo.

Metodologiczne założenia recepcji arystotelizmu u Bonawentury. Studia Filozoficzne, nr 1, 116-143, 1957. Legowicz, Jan.