INDEKS TEMATYCZNY

BOŠKOVIĆ, Roger Josip


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Dynamiczna koncepcja elementarności. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 27-35, 1988. Bobkowicz, Dariusz.

Ruch a dynamizm; uwagi na marginesie koncepcji R. J. Boškoviča. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 36-46, 1988. Dołęga, Józef M.

Życiorys R. J. Boškoviča. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 8-12, 1988. Słotwiński, Michał.
Dynamiczna koncepcja rzeczywistości materialnej według R. J. Boškoviča. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 12-27, 1988.

Elementy dynamicznej koncepcji rzeczywistości materialnej według R. J. Boškovicia. Studia Filozoficzne, nr 2, 107-116, 1988. Słotwiński, Michał.