INDEKS TEMATYCZNY

BRENTANO, Franz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Świadomość czasu w filozofii Brentany. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 123-131, 1990. Galewicz, Włodzimierz.

Konferencja "Przedmiot i jego tożsamość" w Bolzano i Trento. [27-30.05.1987]. Studia Filozoficzne, nr 1, 179-181, 1988. Woleński, Jan.

Dwie teorie intencjonalności. Przyczynek do właściwego zrozumienia koncepcji intencjonalności Husserla. Studia Filozoficzne, nr 1, 19-32, 1987. Paśniczek, Jacek.

Prawda i dobro w filozofii Franciszka Brentany. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 115-131, 1984. Galewicz, Włodzimierz.

O niektórych punktach stycznych filozofii Tadeusza Czeżowskiego i Franciszka Brentany. Studia Filozoficzne, nr 8, 19-25, 1979. Dąmbska, Izydora.

Franciszek Brentano a polska myśl filozoficzna. Kazimierz Twardowski i jego szkoła. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 1-10, 1979. Dąmbska, Izydora.

Koncepcja przedmiotu w filozofii Kazimierza Twardowskiego. Studia Filozoficzne, nr 12, 85-94, 1978. Flis, Mariola.

Logika uczuć. Doktryna miłości i nienawiści F. Brentana. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 19-48, 1972. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Filozofia moralna Brentana. [Rec. Bausola, Adriano. Conoscenza e moralita in Franz Brentano]. Etyka, t. 9, 236-240, 1971. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

[Rec. Srzednicki, Jan. Franz Brentano's Analysis of Truth]. Ruch Filozoficzny, XXVII (2-3), 133-134, 1969. Czeżowski, Tadeusz.

[Rec. Rothenberg, Beno. Studien zur Logik Franz Brentano]. Ruch Filozoficzny, XXVII (4), 262-266, 1969. Korcik, Antoni.

[Rec. Bergmann, Gustav. Realism. A Critique of Brentano and Meinong]. Ruch Filozoficzny, XXVII (2-3), 134-138, 1969. Srzednicki, Jan T. J.

Franciszek Brentano jako reista. Studia Filozoficzne, nr 2, 31-43, 1967. Kotarbiński, Tadeusz.

Z dziejów perypatetyckiego opisu dobra. Roczniki Filozoficzne, 14(2), 51-63, 1966. Kowalczyk, Stanisław.

Z badań nad filozofią współczesną. Warszawa, PWN, 1963. Ingarden, Roman.

"Zagadnienie oczywistości u Franciszka Brentany" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 55-83. Warszawa, PWN, 1960. Frydman, Dawid.