INDEKS TEMATYCZNY

BRUNO, Giordano


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Bruno o moralności mieszkańców nieskończonego wszechświata i poznawczej pasji Kopernika. Studia Filozoficzne, nr 2, 21-28, 1973. Voisé, Waldemar.

Giordano Bruno nella patria di Copernico. Wrocław-Warszawa, Ossolineum, 1972. Nowicki, Andrzej.

Centralne kategorie filozofii Giordana Bruna. Warszawa, PWN, 1962. Nowicki, Andrzej.

Problematyka estetyczna w dziełach Giordana Bruna. Estetyka, III, 219-236, 1962. Nowicki, Andrzej.