INDEKS TEMATYCZNY

BUBER, Martin


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Obraz osoby i wspólnoty w filozofii Martina Bubera. Colloquia Commuia, 1-2(30-31), 181-196, 1987. Karpowicz, Paweł.

Człowiek wobec świata. Wokół "I and Thou" Martina Bubera. Colloquia Communia, nr 4-5(8-9), 235-241, 1983. Karpowicz, Paweł.

Martin Buber i dylematy subiektywności. Znak, nr 313, 875-888, 1980. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Martin Buber - nauczyciel dialogu. Znak, nr 313, 867-874, 1980. Tarnowski, Karol.

Moralny charakter relacji ja-ty u M. Bubera. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 31-48, 1973. Kopytiuk, Janina.

Martin Buber i chasydyzm. Znak, nr 153, 341-360, 1967. Maurin, Krzysztof.