INDEKS TEMATYCZNY

BURIDAN, Jean


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Próba reaktywowania burydanizmu na Uniwersytecie Praskim w drugim ćwierćwieczu XV wieku. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 91-105, 1989/1990. Markowski, Mieczysław.

Z tradycji nominalistycznych sporów o uniwersalia: Wilhelm Ockham i Jan Buridan. Studia Filozoficzne, nr 3, 189-198, 1976. Palacz, Ryszard.

"Anonimowy wykład 'Etyki nikomachejskiej' Arystotelesa w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 22-41. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Korolec, Jerzy.

"Wpływ burydanizmu na Uniwersytet Krakowski w pierwszej połowie XV wieku" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 118-151. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Markowski, Mieczysław.