INDEKS TEMATYCZNY

BURKE, Edmund


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Światopogląd i estetyka Burke'a. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 271-311, 1971. Morawski, Stefan.

Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku. Warszawa, PWN, 1961. Morawski, Stefan.

Teoria estetyczna E. Burke'a. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 240-261, 1949. Morawski, Stefan.