INDEKS TEMATYCZNY

CARDANO, Girolamo


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Pragnienie sławy w twórczości i życiu Cardana (1501-1576). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 47-55, 1969. Ochman, Jerzy.