INDEKS TEMATYCZNY

CASSIRER, Ernst


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Racjonalność symbolizmu Ernesta Cassirera. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 276-280, 1983. Andrzejewski, Bolesław.

Język a inne formy kultury w filozofii Ernsta Cassirera. Studia Filozoficzne, nr 3, 111-119, 1981. Andrzejewski, Bolesław.

Filozofia sztuki Ernsta Cassirera. Studia Filozoficzne, nr 1, 99-112, 1980. Różanowski, Ryszard.

W sprawie cassirerowskiej filozofii sztuki. [Polemika z: Różanowski, Ryszard. Filozofia sztuki Ernsta Cassirera]. Studia Filozoficzne, nr 8, 105-120, 1980. Sójka, Jacek.

Literatura i krąg ludzkiej twórczości. Znak, nr 253, 889-894, 1975. Bieńkowska, Ewa.

Cassirer i Breton. Studia Filozoficzne, nr 10, 19-30, 1972. Piwocki, Ksawery.

Implikacje filozoficzne symbolicznej interpretacji zjawisk kulturowych. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 65-99, 1972. Wolicka, Elżbieta.

"Cassirer i symboliczne formy poznania" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część I. (Myśli i Ludzie), 49-64. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Buczyńska, Hanna.

O usprawiedliwieniu indukcji. Warszawa, PWN, 1964. Gordon, Mieczysław.

Cassirer. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1963. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Czynna rola abstrakcyjnego myślenia w ujęciu Ernsta Cassirera. Studia Filozoficzne, nr 1, 175-208, 1958. Gordon, Mieczysław.