INDEKS TEMATYCZNY

CIESZKOWSKI, August


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Byt określa świadomość albo egzystencjalny realizm. Studia Filozoficzne, nr 11, 137-145, 1989. Żuk, Anna.

Koncepcja społeczeństwa "czynu" Augusta Cieszkowskiego. Studia Filozoficzne, nr 4, 41-50, 1987. Świniarski, Janusz.

Nie dokończone dzieło Augusta Cieszkowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 49-76, 1981. Garewicz, Jan.

Anglojęzyczna prezentacja myśli Augusta Cieszkowskiego. [Rec. Liebich, André. Between Ideology and Utopia. The Politics and Philosophy of August Cieszkowski. 1979. Selected Writings of August Cieszkowski. Liebich, A. (ed., transl., intr.)]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 255-260, 1981. Walicki, Andrzej.

Teodycea historiozoficzna Augusta Cieszkowskiego. Etyka, t. 16, 147-161, 1978. Curyło-González, Irena.

Cieszkowski: romantyzm dla przeszłości. Studia Filozoficzne, nr 11, 47-61, 1978. Urbankowski, Bohdan.

Czyn, praca i twórczość w polskiej filozofii epoki międzypowstaniowej. Próba rewaloryzacji. Studia Filozoficzne, nr 4, 33-43, 1977. Walicki, Andrzej.

Czytanie przyszłości. Krasiński i Cieszkowski: dwie wersje romantycznej filozofii historii. Znak, nr 238, 403-414, 1974. Bieńkowska, Ewa.

Historia i moralność w filozofii Augusta Cieszkowskiego. Etyka, t. 9, 25-40, 1971. Curyło, Irena.

Z dziejów francuskiego przekładu "Ojcze nasz" Augusta Cieszkowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 173-181, 1970. Kozłowska-Garnysz, Teresa.

Francuskie inspiracje myśli filozoficzno-religijnej Augusta Cieszkowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 127-171, 1970. Walicki, Andrzej.

Mickiewicz a Cieszkowski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 13, 173-234, 1967. Walicki, Andrzej.

"Cieszkowski - filozoficzna systematyzacja mesjanizmu" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 289-313. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Walicki, Andrzej.

Cieszkowski a Hercen. Studia Filozoficzne, nr 2, 137-165, 1965. Walicki, Andrzej.

Kilka myśli o eklektyzmie oraz inne pisma wybrane. Kroński, Tadeusz (przedmowa), VII-XV. Warszawa, PWN, 1957. Dembowski, Edward.

Pisma. T. 1, 1841-1842. T. 2, 1842. T. 3, 1843. T. 4, 1944-1846. T. 5, posłowia, przypisy, skorowidze. (Biblioteka Klasyków Filozofii). Warszawa, PWN, 1955. Dembowski, Edward.

Stosunek polskiej filozofii połowy XIX wieku do klasycznej filozofii niemieckiej. Myśl Filozoficzna, nr 4, 104-119, 1954. Śladkowska, Anna.

Czyn jako wyraz postawy moralnej. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1948. Keller, Józef.