INDEKS TEMATYCZNY

COMTE, Auguste


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

August Comte - rewolucjonista nietotalitarny. Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 231-235, 1991. Migasiński, Jacek.

Filozofia naukowa i filozofia nauki. Uwagi o pozytywizmie. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 27-56, 1982. Sarnowski, Stefan.

Społeczne funkcje nauk społecznych w rozumieniu ich twórców. Studia Filozoficzne, nr 1, 79-100, 1981. Mucha, Janusz.

Mill i Marcuse o polityce Comte`a. (Z dziejów interpretacji doktryny). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 192-208, 1979. Skarga, Barbara.

Maxa Schelera spór z Comtem. Studia Filozoficzne, nr 9, 27-43, 1975. Czerniak, Stanisław.

Antoin Cournot - filozof rezygnacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 53-77, 1968. Skarga, Barbara.

Ortodoksja i rewizja w pozytywizmie francuskim. Warszawa, PWN, 1967. Skarga, Barbara.

Filozofia pozytywistyczna: od Hume'a do Koła Wiedeńskiego. Warszawa, PWN, 1966. Kołakowski, Leszek.

Spadkobiercy wobec spuścizny mistrza. Ze studiów nad pozytywizmem francuskim. Studia Filozoficzne, nr 3, 69-100, 1966. Skarga, Barbara.

Comte. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966. Skarga, Barbara.

Pozytywizm i utopia. (Przesłanki filozoficzne utopii A. Comte'a). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 10, 179-226, 1964. Skarga, Barbara.