INDEKS TEMATYCZNY

CONRAD-MARTIUS, Hedwig (1888-1966)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Realny byt w filozoficznych badaniach H. Conrad-Martius. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 41-60, 1990. Machnacz, Jerzy.

Problematyka duszy, ciała i ich zjednoczenia w pismach H. Conrad-Martius. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 117-148, 1988. Machnacz, Jerzy.

Poglądy filozoficzne Hedwig Conrad-Martius. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 189-237, 1986. Machnacz, Jerzy.