INDEKS TEMATYCZNY

COUTURAT, Louis


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Metoda Couturata rozwiązania problemu Leibniza dotyczącego ilości podmiotów i orzeczników w zdaniach. Roczniki Filozoficzne, IV, 79-86, 1954. Korcik, Antoni.