INDEKS TEMATYCZNY

CRELL, Samuel


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

W sprawie korespondencji Leibniza z Samuelem Crellem. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 333-336, 1981. Ogonowski, Zbigniew.
Korespondencja Leibniza z Samuelem Crellem. [Teksty łacińskie]. Ogonowski, Zbigniew i Szymański, Mikołaj (wydali z rękopisu). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 337-350, 1981