INDEKS TEMATYCZNY

DĄMBSKA, Izydora


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Głos prawdy. O Pani Profesor Izydorze Dąmbskiej. Znak, nr 374, 17-49, 1986. Perzanowski, Jerzy.

O wykładach z etyki Profesor Izydory Dąmbskiej. Ruch Filozoficzny, nr 4, 329-337, 1984. Cichoń, Władysław.

Izydora Dąmbska (1904-1983). Ruch Filozoficzny, nr 4, 303-304, 1984. Kabziński, Jacek K.

Pogranicze logiki i filozofii w pracach Profesor Izydory Dąmbskiej. Ruch Filozoficzny, nr 4, 311-322, 1984. Perzanowski, Jerzy.

Aksjologiczne wątki w twórczości naukowej Izydory Dąmbskiej. Ruch Filozoficzny, nr 4, 323-328, 1984. Węgrzecki, Adam.

Metodologiczna i epistemologiczna twórczość Prof. Izydory Dąmbskiej. Ruch Filozoficzny, nr 4, 305-309, 1984. Woleński, Jan.

Być sumieniem filozofii. (O sceptycyzmie prof. Izydory Dąmbskiej). Ruch Filozoficzny, nr 4, 339-347, 1984. Zgoda, Leopold.

Jubileusz profesor dr Izydory Dąmbskiej. [Kraków, 26.10.1974]. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 155-158, 1977. Stróżewski, Władysław.