INDEKS TEMATYCZNY

DEMBOWSKI, Edward


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Społeczeństwo "jedni politycznej, społecznej i umysłowej" Edwarda Dembowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-133, 1988. Świniarski, Janusz.

Polskie spory o Kanta. Stanowisko Jana Majorkiewicza. Studia Filozoficzne, nr 8, 121-128, 1986. Lewandowski, Władysław.

Koncepcja twórczości Edwarda Dembowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 47-52, 1978. Gabszewicz, Ludwika.

Romantyzm bez złudzeń. Studia Filozoficzne, nr 10, 45-54, 1978. Urbankowski, Bohdan.

Filozofia Edwarda Dembowskiego. Chutkiewicz, Z. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 187-193, 1976. Narski, Igor S.

Historia - Lud - Socjalizm. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 41-60, 1969. Ładyka, Jerzy.

"Dembowski - filozofia twórczości" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 387-407. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Ładyka, Jerzy.

Z dziejów filozofii. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 1961. Rudniański, Stefan.

"Rozwój ideologiczny Edwarda Dembowskiego" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 336-388. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Śladkowska, Anna.

Rozwój ideologiczny Edwarda Dembowskiego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1955. Śladkowska, Anna.

"Poglądy filozoficzne i społeczne Edwarda Dembowskiego" w: Dembowski, Edward. Pisma. Tom 5. 3-60. Warszawa, PWN, 1955. Śladkowska, Anna.

Nowa monografia radziecka o Edwardzie Dembowskim. [Rec. Narskij, I. S. Mirowoyyrienije E. Dembowskogo]. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 308-319, 1955. Śladkowska, Anna.

Wiadomości źródłowe o Edwardzie Dembowskim. Myśl Filozoficzna, nr 4, 96-108, 1955. Tatarkiewicz, Władysław.

"Estetyka Edwarda Dembowskiego" w: Dembowski, Edward. Pisma. Tom 5, 61-141. Warszawa, PWN, 1955. Żmigrodzka, Maria.

Stosunek polskiej filozofii połowy XIX wieku do klasycznej filozofii niemieckiej. Myśl Filozoficzna, nr 4, 104-119, 1954. Śladkowska, Anna.

Estetyka Edwarda Dembowskiego. Myśl Filozoficzna, nr 1, 242-267, 1953. Narski, Igor.

Edward Dembowski. Warszawa, PIW, 1953. Przemski, Leon.

Poglądy polityczne Edwarda Dembowskiego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 112-171, 1952. Śladkowska, Anna.